Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2013‹‹ Pagina 1 din 17

Monitorul Oficial 831 bis din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 831 bis/2013)

 ANEXĂ din 17 decembrie 2013 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013

1. la capitolul i: "dispoziŢii generale" punctul 1.1 "obiectul contabilităţii publice", se elimină textul:"* contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.** contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)".2. la capitolul iii: "prevederi referitoare la elementele de bilanŢ", punctul 3.2. "categorii de provizioane", se adaugă o liniuţă cu următorul cuprins:"cu diminuările din valoarea garanţiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".3. la capitolul iv: "prevederi referitoare la elementele din contul de ...

Monitorul Oficial 840 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 840/2013)

CODUL TEHNIC din 18 decembrie 2013 al gazelor naturale lichefiate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

Cap. i scop, obiective şi domeniu de aplicarescopart. 1 prezentul cod tehnic al gazelor naturale lichefiate (gnl), denumit în continuare cod tehnic al gnl, are ca scop promovarea cerinţelor tehnice minime specifice gazelor naturale lichefiate, precum şi definirea autorităţilor statului care au atribuţii şi competenţe în domeniul gnl.art. 2 cerinţele tehnice minime pentru importul, descărcarea, regazeificarea gnl, inclusiv pentru serviciile auxiliare şi instalaţiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare şi livrarea ulterioară către sistemul de transport, au la bază norme şi standarde europene şi internaţionale.art. 3 (1) cerinţele stipulate în codul tehnic al gnl oferă cadrul general de ...

Monitorul Oficial 830 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 830/2013)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013

Având în vedere efectele negative ale crizei economice şi dificultăţile în asigurarea lichidităţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat la creditare şi garantare care fac imposibilă asigurarea în integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producători de energie termică pentru încălzirea populaţiei, aflaţi sub autoritatea departamentului pentru energie şi a unor consilii judeţene sau locale,având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică şi termică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi ...

Monitorul Oficial 831 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 831/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 5.315 din 26 octombrie 2013 privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007 EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. istandardul de formare a mediatorului, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) programele de formare iniţială şi de formare continuă în domeniul medierii reprezintă formare profesională a adulţilor, ...

Monitorul Oficial 807 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 807/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă protocolul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la ankara la 19 septembrie 2013.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:─────────────────ministrul culturii,daniel-constantin barbuministrul afacerilor externe,titus corlăţeanministrul afacerilor interne,radu stroebucureşti, 11 decembrie 2013.nr. 1.022.protocol

Monitorul Oficial 794 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 794/2013)

 PROCEDURA din 13 decembrie 2013 privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 decembrie 2013

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.004 din 13 decembrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 794 din 17 decembrie 2013.────────── cap. idepunerea formularului fişa entităţii publiceart. 1formularul "fişa entităţii publice" şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestuia pot fi descărcate de pe pagina web a ministerului finanţelor publice, www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea operativă a trezoreriei statului la care este arondată entitatea publică. formularul "fişa entităţii publice" se completează electronic.art. 2(1) elementele din formular se completează astfel:- în rubrica "tip acţiune" entitatea publică selectează:1. opţiunea "preluare profil curent al entităţii ...

Monitorul Oficial 789 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 789/2013)

 NORME METODOLOGICE din 13 decembrie 2013 de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.008 din 13 decembrie 2013, publicat în monitorul oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013.──────────art. 1(1) instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale depun la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului la care îşi au conturile deschise formularul "plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restante aferente activităţii proprii - codul 40, pe modelul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a ...

Monitorul Oficial 786 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 786/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 985 din 11 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 16 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 244/2013, al regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:secretarul general al guvernului,ion moraruviceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,daniel chiţoiup. ministrul delegat ...

Monitorul Oficial 775 din 12 Decembrie 2013 (M. Of. 775/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu republica federală germania şi regatul Ţărilor de jos (olanda), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 1, grupul parlamentar de prietenie cu republica federală germania, domnul deputat Ţigăeru roşca laurenţiu, grupul parlamentar pnl, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 19, domnul deputat roman cristian-constantin, grupul parlamentar pdl, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat negruţ clement, neafiliat.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în ...

‹‹ Pagina 1 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016