Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2013 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2013

Monitorul Oficial 473 bis din 30 Iulie 2013 (M. Of. 473 bis/2013)

 ANEXĂ din 15 iulie 2013 Anexele nr. I-IV la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2013 privind modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012, din 15.07.2013*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 bis din 30 iulie 2013

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 66 din 15 iulie 2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 473 din 30 iulie 2013.──────────anexa i (anexa nr. 1 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinareşi pentru siguranţa alimentelor nr. 45/2005)a. tarife  pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor*font 8*┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐│ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 455 din 24 Iulie 2013 (M. Of. 455/2013)

SISTEMUL din 18 iulie 2013 de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iulie 2013

Cap. i a. norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 20131. generalităţi1.1. entităţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unităţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.1.2. pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităţilor deschise în românia de societăţi rezidente în state aparţinând spaţiului economic european, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.1.3. (1) entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale ministerului ...

Monitorul Oficial 456 bis din 24 Iulie 2013 (M. Of. 456 bis/2013)

 MANUALUL PRIMARULUI din 1 martie 2013 pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică EMITENT: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 bis din 24 iulie 2013

──────────aprobat prin ordinul nr. 330/44/2.178/2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 456 din 24 iulie 2013.──────────cuprinsprefaŢĂcap. igeneralitĂŢicap. ii ii.1. managementul situaŢiilor de urgenŢĂ generate de inundaŢiia. măsuri preventive şi de pregătireb. măsuri operative de intervenţie- cod galben pentru inundaţii– cod portocaliu pentru inundaţii– cod roŞu pentru inundaţiic. măsuri de reabilitareii.2. managementul situaŢiilor de urgenŢĂ generate de secetĂ hidrologicĂa. măsuri preventive şi de pregătireb. măsuri operative de intervenţie- faza de atenŢie/avertizare– faza de restricŢiicap. iii anexe la manualiii.1. praguri critice pentru fenomene hidrologice periculoase;iii.2. conţinutul-cadru al planului de apărare ...

 MANUALUL PREFECTULUI din 1 martie 2013 pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică EMITENT: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 bis din 24 iulie 2013

──────────aprobat prin ordinul nr. 330/44/2.178/2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 456 din 24 iulie 2013.──────────cuprinsprefaŢĂcap. i - generalitĂŢi cap. ii ii.1. managementul situaŢiilor de urgenŢĂ generate de inundaŢiia. măsuri preventive şi de pregătireb. măsuri operative de intervenţie- cod galben pentru inundaţii– cod portocaliu pentru inundaţii– cod roŞu pentru inundaţiic. măsuri de reabilitareii.2. managementul situaŢiilor de urgenŢĂ generate de secetĂ hidrologicĂa. măsuri preventive şi de pregătireb. măsuri operative de intervenţie- faza de atenŢie/avertizare– faza de restricŢiicap. 3anexe la manualiii.1. - praguri critice pentru fenomene hidrologice periculoaseiii.2. - conţinutul ...

Monitorul Oficial 432 din 16 Iulie 2013 (M. Of. 432/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 456 din 10 iulie 2013 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A - Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013

Având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) şi (3) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 622 din legea ...

Monitorul Oficial 425 din 12 Iulie 2013 (M. Of. 425/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 443 din 4 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 12 iulie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 798/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "reabilitare dn 24 limita de judeţ galaţi/vaslui până la crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi dn 24b crasna-albiţa (dn 24b km 0 + 000-km 47 + 881)",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor ...

Monitorul Oficial 417 din 10 Iulie 2013 (M. Of. 417/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 440 din 4 iulie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 10 iulie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al ministerului apărării naţionale, în structura misiunii permanente a româniei la onu, cu sediul la new york, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 766 din 22 octombrie 2002, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică numai instituţiilor interesate.──────────prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:p. viceprim-ministru,ilie botoş,secretar de statministrul apărării naţionale,mircea duşap. viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,dan manolescu,secretar de statministrul delegat pentru ...

Monitorul Oficial 409 din 08 Iulie 2013 (M. Of. 409/2013)

 NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2013 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 8 iulie 2013

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 849 din 21 iunie 2013, publicat în monitorul oficial nr. 409 din 8 iulie 2013.──────────prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operaţiunilor cu produse militare menţionate la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către ministerul afacerilor externe, prin departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ancex.cap. idispoziţii generaleart. 1ansamblul normelor metodologice cuprinde, pe capitole şi secţiuni, normele metodologice privind autorizarea prin ...

Monitorul Oficial 410 din 08 Iulie 2013 (M. Of. 410/2013)

 NORME METODOLOGICE din 18 iunie 2013 pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 8 iulie 2013

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 821 din 18 iunie 2013, publicat în monitorul oficial nr. 410 din 8 iulie 2013.──────────art. 1(1) În termen de 30 de zile de la sesizarea situaţiei de criză financiară de către persoanele prevăzute la art. 74 alin. (2) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de criză financiară. autoritatea deliberativă ia act, prin adoptarea unei hotărâri, de existenţa situaţiei de criză financiară.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de ...

 NORME METODOLOGICE din 18 iunie 2013 pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 8 iulie 2013

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 821 din 18 iunie 2013, publicat în monitorul oficial nr. 410 din 8 iulie 2013.──────────art. 1(1) orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acestei unităţi administrativ-teritoriale.(2) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al ...

Monitorul Oficial 400 din 03 Iulie 2013 (M. Of. 400/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 403 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 3 iulie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 333/2009,guvernul româniei aprobă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016