Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 18 iunie 2013  pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 18 iunie 2013 pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 410 din 8 iulie 2013
──────────
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 821 din 18 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 8 iulie 2013.
──────────
    ART. 1
    (1) În termen de 30 de zile de la sesizarea situaţiei de criză financiară de către persoanele prevăzute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de criză financiară. Autoritatea deliberativă ia act, prin adoptarea unei hotărâri, de existenţa situaţiei de criză financiară.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale solicită înregistrarea acesteia la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) În Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale sunt înscrise toate unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţie de criză financiară sau ieşite din situaţie de criză financiară.

    ART. 2
    În vederea solicitării înregistrării hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară ordonatorul principal de credite depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    a) adresă de solicitare a înregistrării hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară;
    b) hotărârea autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară;
    c) sesizarea situaţiei de criză financiară de către persoanele prevăzute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Situaţia privind analiza declarării situaţiei de criză financiară, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a;
    e) Lista creditorilor faţă de care există obligaţii de plată mai mari de 90 de zile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1b.

    ART. 3
    Directorul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează structura organizatorică din cadrul direcţiei care întocmeşte şi gestionează Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 4
    (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează solicitările de declarare a situaţiei de criză financiară în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite.
    (2) La verificarea documentelor prevăzute la art. 2, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele:
    a) adresa de solicitare a înregistrării hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară să aibă aplicată semnătura ordonatorului principal de credite şi ştampila unităţii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;
    b) la anexa nr. 1a se verifică următoarele:
    b1) totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale, coloana 1, să corespundă cu totalul cheltuielilor prevăzute în ultimul buget general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale, depus la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    b2) valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, prevăzute în coloana 2, să corespundă cu totalul plăţilor restante mai vechi de 90 de zile declarate în "Situaţia plăţilor restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi ale unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, la finele lunii anterioare declarării situaţiei de criză financiară. În situaţia în care valoarea plăţilor restante mai vechi de 90 de zile prezentate în anexa nr. 1a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare declarării situaţiei de criză financiară, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferenţa, pe propria răspundere;
    b3) valoarea plăţilor restante aferente drepturilor salariale prevăzute în coloana 4 şi coloana 5 corespunde cu valoarea plăţilor restante faţă de salariaţi mai vechi de 90 de zile declarate în "Situaţia plăţilor restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la finele lunii anterioare declarării situaţiei de criză financiară. În situaţia în care valoarea plăţilor restante mai vechi de 90 de zile prezentate în anexa nr. 1a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare declarării situaţiei de criză financiară, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferenţa, pe propria răspundere;

    c) la anexa nr. 1b se verifică ca valoarea obligaţiilor de plată mai vechi de 90 de zile, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1b, să fie egală cu valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 1a;
    d) documentaţia să fie transmisă în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară, întrucât nerespectarea termenului constituie contravenţie.

    (3) Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 2.

    ART. 5
    Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează hotărârea autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară în Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 1c.

    ART. 6
    (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se actualizează permanent, ori de câte ori pentru o unitate administrativ-teritorială este declarată situaţia de criză financiară sau încetează starea de criză financiară.

    ART. 7
    (1) La cererea ordonatorului principal de credite şi cu avizul consultativ al Comitetului pentru situaţii de criză financiară, autoritatea deliberativă declară încetarea situaţiei de criză financiară, prin adoptarea unei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) După adoptarea hotărârii autorităţii deliberative de declarare a încetării situaţiei de criză financiară, ordonatorul principal de credite notifică, în termen de 5 zile, direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea radierii înscrierii crizei financiare a unităţii administrativ-teritoriale din Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 8
    (1) În vederea radierii înscrierii crizei financiare a unităţii administrativ-teritoriale din Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    a) adresă de solicitare a radierii înscrierii crizei financiare a unităţii administrativ-teritoriale din Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) hotărârea autorităţii deliberative de declarare a încetării situaţiei de criză financiară;
    c) Situaţia privind analiza încetării situaţiei de criză financiară, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a.

    (2) Situaţia privind analiza încetării situaţiei de criză financiară, anexa nr. 1a, se completează de către ordonatorul principal de credite cu informaţiile înregistrate la data încetării situaţiei de criză financiară.

    ART. 9
    (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează solicitările de radiere a înscrierii crizei financiare a unităţii administrativ-teritoriale din Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite.
    (2) La verificarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere verificările enumerate la art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi c).

    ART. 10
    Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează hotărârea autorităţii deliberative de încetare a situaţiei de criză financiară în Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 1c.

    ART. 11
    Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice radierea unităţii administrativ-teritoriale din Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 12
    Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti comunică lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, Ministerului Finanţelor Publice, Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare, situaţiile de declarare/încetare a crizei financiare, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1d.

    ART. 13
    Anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1a

    la normele metodologice
    Unitatea administrativ-teritorială ................
    Judeţul ................
    Situaţia privind analiza declarării/încetării situaţiei de criză financiară                                                                                                          - lei -

┌───────────────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │ │Valoarea │plăţilor │
│ │obligaţiilor│ │plăţilor │restante │
│ │de plată, │Ponderea │restante │aferente │
│ │lichide şi │obligaţiilor │aferente │drepturilor │
│Totalul cheltuielilor │exigibile, │de plată în │drepturilor│salariale │
│bugetului general │mai vechi │totalul │salariale │prevăzute │
│centralizat al unităţii │de 90 de │cheltuielilor │prevăzute │în bugetele │
│administrativ-teritoriale*)│zile, cu │bugetului │în bugetul │instituţiilor│
│la data de ........ │excepţia │general │local de │sau │
│ │celor aflate│centralizat al│venituri şi│serviciilor │
│ │în litigiu │unităţii │cheltuieli │publice │
│ │comercial, │administrativ-│şi │de interes │
│ │la data │teritoriale │neachitate │local sau │
│ │declarării/ │ │pe o │judeţean, │
│ │încetării │ │perioadă │după caz, │
│ │situaţiei │ │mai mare de│şi neachitate│
│ │de criză │ │90 de zile │pe o │
│ │financiară │ │de la data │perioadă mai │
│ │ │ │scadenţei │mare de │
│ │ │ │ │90 de zile de│
│ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │data │
│ │ │ │ │scadenţei │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3=2/1*100 │4 │5 │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┘

──────────
*) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.──────────

    ANEXA 1b

    la normele metodologice
    Unitatea administrativ-teritorială ................
    Judeţul ................
    Lista creditorilor faţă de care există obligaţii de plată
    mai mari de 90 de zile


                                                                     - lei -

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │creditorilor│ │Valoarea │
│ │faţă de care│Codul unic │obligaţiilor│
│Nr. │există │de │de plată, │
│crt.│obligaţii de│identificare│mai mari de │
│ │plată mai │ │90 de zile │
│ │mari de 90 │ │ │
│ │de zile │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│.. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 1c

    la normele metodologice
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti
    Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor
    administrativ-teritoriale┌────┬─────────┬──────────────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plăţilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │restante │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │plăţilor │aferente │
│ │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiilor│ │restante │drepturilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │de plată, │ │aferente │salariale │
│ │ │ │ │ │Numărul │ │Totalul │lichide şi │Ponderea │drepturilor│prevăzute │
│ │ │ │ │ │hotărârii │ │cheltuielilor │exigibile, │obligaţiilor │salariale │în bugetele│
│ │ │ │ │ │autori- │ │bugetului │mai vechi de│de plată în │prevăzute │institu- │
│ │Numărul │ │ │ │tăţii │Data │general │90 de zile, │totalul │în bugetul │ţiilor sau │
│ │şi data │Denumirea │Codul │ │delibera- │intrării/ │centralizat al│cu excepţia │cheltuielilor │local de │serviciilor│
│Nr. │înre- │unităţii │unic de│Cod │tive de │încetării │unităţii │celor aflate│bugetului │venituri şi│publice de │
│crt.│gistrării│administrativ-│identi-│SIRUTA*)│decla- │situaţiei │administrativ-│în litigiu │general │cheltuieli │interes │
│ │la DGFP │teritoriale │ficare │ │rare/înce-│de criză │teritoriale**)│comercial, │centralizat al│şi neachi- │local sau │
│ │ │ │ │ │tare a │financiară│la data de │la data │unităţii │tate pe o │judeţean, │
│ │ │ │ │ │situaţiei │ │............. │declarării │administrativ-│perioadă │după caz, │
│ │ │ │ │ │de criză │ │- lei - │situaţiei de│teritoriale - │mai mare de│şi neachi- │
│ │ │ │ │ │financiară│ │ │criză │% - │90 de zile │tate pe o │
│ │ │ │ │ │ │ │ │financiară -│ │de la data │perioadă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei - │ │scadenţei -│mai mare de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei - │90 de zile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la data │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scadenţei -│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei - │
├────┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 = 9/8*100 │11 │12 │
├┬───┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└┴───┴─────────┴──────────────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘

    NOTE:
    - La lit. a) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţia de criză financiară.
    - La lit. b) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale la care a încetat situaţia de criză financiară.
──────────
*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.──────────
──────────
**) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.──────────

    ANEXA 1d

    la normele metodologice
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti
    Situaţia de declarare/încetare a crizei financiare
    pe luna ...............┌────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Numărul │ │
│ │ │ │ │ │hotărârii │Data │
│ │Numărul şi │Denumirea │ │ │autorităţii │intrării/ │
│Nr. │data │unităţii │Codul unic │Cod │deliberative│încetării │
│crt.│înregistrării│administrativ-│de │SIRUTA*)│de declarare│situaţiei │
│ │la DGFP │teritoriale │identificare│ │/încetare a │de criză │
│ │ │ │ │ │situaţiei de│financiară│
│ │ │ │ │ │criză │ │
│ │ │ │ │ │financiară │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├┬───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││a) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
││b) │ │ │ │ │ │ │
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├┼───┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┤
└┴───┴─────────────┴──────────────┴────────────┴────────┴────────────┴──────────┘

    NOTE:
    - La lit. a) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţia de criză financiară.
    - La lit. b) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale la care a încetat situaţia de criză financiară.
──────────
*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.──────────

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016