Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MANUALUL PRIMARULUI din 1 martie 2013  pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MANUALUL PRIMARULUI din 1 martie 2013 pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

EMITENT: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 456 bis din 24 iulie 2013
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 330/44/2.178/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013.
──────────

    CUPRINS
        PREFAŢĂ
    CAP. I
    GENERALITĂŢI
    CAP. II

    II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII
    A. Măsuri preventive şi de pregătire
    B. Măsuri operative de intervenţie
    - COD GALBEN pentru inundaţii
    – COD PORTOCALIU pentru inundaţii
    – COD ROŞU pentru inundaţii

    C. Măsuri de reabilitare

    II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ
    A. Măsuri preventive şi de pregătire
    B. Măsuri operative de intervenţie
    - FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE
    – FAZA DE RESTRICŢII


    CAP. III

    ANEXE LA MANUAL
    III.1. Praguri critice pentru fenomene hidrologice periculoase;
    III.2. Conţinutul-cadru al Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de Urgenţă;
    III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
    III.4. Conţinutul şi modul de transmitere al Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice;
    III.5. Conţinutul Procesului-Verbal de calamităţi întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri/surse suplimentare de alimentare cu apă;
    III.6. Conţinutul cadru al Procesului-Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
    III.7. Componenţa Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii;
    III.8. Agentul de inundaţii şi principalele lui atribuţii;
    III.9. Comitetul de bazin şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

    PREFAŢĂ
        Prezentul manual denumit "Manual al Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică" se adresează primarilor în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete. Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative şi de reabilitare, care se întreprind la nivel local în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică.
        Necesitatea modificării şi completării "Manualului Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii", aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislaţiei în domeniu.
        Astfel, prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii au fost transpuse în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 a fost aprobată Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Printre prevederile acestei Strategii se numără şi crearea funcţiei de "agent de inundaţii" la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
        Pe baza acestora a fost aprobat, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin.
        Pentru o mai bună înţelegere a semnificaţiei pragurilor critice pentru fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3.403/2012 a fost aprobată Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice.
        Sunt de menţionat şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv diguri şi baraje, au trecut din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române".
        Actele normative care au stat la baza elaborării prezentului manual, sunt:
    1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
    2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 481/2004 privind proiecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    5. Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative /pentru situaţii de urgenţă;
    8. Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările ulterioare;
    9. Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
    10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Hotărârea Guvernului nr. 271/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
    12. Hotărârea Guvernului nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;
    13. Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgentă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
    14. Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3.403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
    15. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, pre-alarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
    16. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
    17. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;
    18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
    20. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. l81/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    21. Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
    22. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
    24. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    25. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
    26. Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

    CAP. I
    GENERALITĂŢI
        Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi secetă hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.
        Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:
    - inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;
    – inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
    – inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică;
    – inundaţii provocate de furtuni marine;
    – secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite);

        Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
    - viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;
    – obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;
    – capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
    – barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;
    – căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
    – mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

        Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:
    a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;
    b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;
    c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

        Starea de apărare generată de inundaţii se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos (depăşirea pragurilor critice) sau când, probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză.
        Acestor praguri le sunt atribuite coduri de culori după cum urmează:
    - CODUL GALBEN, în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi;
    – CODUL PORTOCALIU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase au un grad de intensitate mare şi pot produce pagube sociale şi economice însemnate;
    – CODUL ROŞU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase pot avea efecte dezastruoase, cu ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.

        În cazul deficitului de apă la sursă, cauzat de secetă prelungită - secetă hidrologică, sunt stabilite următoarele praguri:
    - FAZA NORMALĂ - când debitul sursei este mai mare sau la limită egal cu debitul de atenţie, dar poate asigura cerinţele de apă ale folosinţelor;
    – FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE - când debitul sursei este în scădere, dar poate satisface debitul minim necesar folosinţelor;
    – FAZA DE RESTRICŢII - când debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar folosinţelor.

    CAP. II

    II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII
    A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabilităţi ale │Mod de realizare (acţiuni │
│primarului │şi măsuri) │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1. Organizarea avertizării │ │
│- alarmării populaţiei pe │ │
│întregul teritoriu al │ │
│unităţii │ │
│administrativ-teritoriale │ │
│(inclusiv satele │ │
│aparţinătoare) │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.1.1. Asigură elaborarea │
│ │dosarului de înştiinţare, │
│ │avertizare şi alarmare a │
│ │populaţiei în situaţii de │
│ │protecţie civilă, ce │
│ │conţine: │
│ │• schema organizării │
│ │avertizării şi alarmării │
│ │populaţiei - după modelul │
│ │transmis de Inspectoratul │
│1.1 .Constituirea │General pentru Situaţii de│
│documentelor de │Urgenţă; │
│înştiinţare, avertizare şi │• schema dispunerii │
│alarmare a populaţiei în │echipamentelor de │
│situaţii de urgenţă. │avertizare - alarmare şi │
│ │zonele de acoperire; │
│ │• situaţia cu │
│ │echipamentele de │
│ │avertizare - alarmare │
│ │dispuse în unitatea │
│ │administrativ-teritorială;│
│ │• lanţul de alarmare şi │
│ │aducere a personalului │
│ │propriu la sediul │
│ │primăriei. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.2.1. Numeşte personalul │
│ │care asigură alarmarea │
│ │populaţiei din satele │
│ │aparţinătoare/cartiere şi │
│ │stabileşte modalităţi şi │
│ │acţiuni concrete pentru │
│ │transmiterea mesajelor de │
│ │avertizare. │
│ │1.2.2. Numeşte personalul │
│1.2. Stabilirea │responsabil pentru │
│responsabilităţilor pentru │acţionarea echipamentelor │
│avertizarea şi alarmarea │de alarmare şi stabileşte │
│populaţiei din zonele de │modul de acces la │
│risc la inundaţii şi │panourile de comandă a │
│stabilirea modalităţilor │sirenelor, în cazul │
│concrete şi a acţiunilor ce│acţionării locale a │
│se desfăşoară pentru │acestora. │
│transmiterea mesajelor de │1.2.3. Încheie protocoale │
│avertizare. │de colaborare cu │
│ │mass-media locală pentru │
│ │transmiterea prioritară a │
│ │mesajelor de avertizare. │
│ │1.2.4. Stabileşte │
│ │modalităţi de cooperare cu│
│ │primarii localităţilor │
│ │vecine/sectoarelor │
│ │limitrofe, în situaţii de │
│ │urgenţă. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.3.1 Stabileşte │
│ │personalul care execută │
│ │serviciul de permanenţă. │
│1.3. Stabilirea │1.3.2. Stabileşte locul │
│personalului şi condiţiilor│unde se execută permanenţa│
│necesare pentru instituirea│şi asigură mijloacele şi │
│serviciului de permanenţă │echipamentele de │
│la sediul primăriei. │comunicaţii. │
│ │1.3.3. Stabileşte │
│ │procedura de instituire a │
│ │serviciului de permanenţă │
│ │în caz de inundaţii. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.4.1 Se informează cu │
│ │privire la asigurarea │
│ │echipamentelor de alarmare│
│ │de către deţinătorii de │
│ │baraje, pentru zonele │
│ │potenţial a fi afectate în│
│ │caz de accidente la │
│ │acestea. │
│ │1.4.2. Stabileşte măsurile│
│ │necesare pentru realizarea│
│ │cooperării în vederea │
│ │utilizării echipamentelor │
│ │de avertizare - alarmare │
│ │aparţinând terţilor şi în │
│ │alte situaţii decât cele │
│ │pe care le-ar genera prin │
│ │activitatea proprie. │
│ │1.4.3. Stabileşte împreună│
│ │cu Inspectoratul Judeţean │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă, locul de │
│ │instalare a echipamentului│
│ │propriu unităţii │
│ │administrativ teritoriale │
│ │de acţionare centralizată │
│ │(centrală de alarmare, │
│ │concentrator, echipament │
│ │de înştiinţare-alarmare │
│1.4. Realizarea, │etc.) a sirenelor şi │
│întreţinerea, funcţionarea │responsabilităţile │
│legăturilor şi asigurarea │personalului numit pentru │
│mijloacelor de înştiinţare,│cuplarea semnalelor de │
│avertizare şi alarmare, în │alarmare/procedură/ │
│situaţii de inundaţii. │algoritmul de selectare a │
│ │unei sirene, a unui grup │
│ │de sirene sau a tuturor. │
│ │1 4 4. Asigură legăturile │
│ │de comunicaţii pentru │
│ │acţionarea centralizată a │
│ │echipamentelor proprii │
│ │unităţii administrativ │
│ │teritoriale de alarmare. │
│ │1.4.5. Solicită avizul │
│ │Inspectoratului pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │Judeţean pentru instalarea│
│ │echipamentelor de │
│ │înştiinţare, avertizare şi│
│ │alarmare, mutarea │
│ │acestora, precum şi pentru│
│ │completarea/dezvoltarea │
│ │sistemului de înştiinţare │
│ │şi alarmare. │
│ │1.4.6. Dispune măsuri │
│ │pentru menţinerea în stare│
│ │de operativitate a │
│ │echipamentelor de │
│ │avertizare şi alarmare, │
│ │precum şi pentru │
│ │asigurarea siguranţei │
│ │acestora, împotriva │
│ │intervenţiei neautorizate,│
│ │inclusiv a furtului. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1.5. Asigurarea sistemului │ │
│de comunicaţii între │ │
│Comitetul Local pentru │ │
│Situaţii de Urgenţă şi │ │
│Centrul Operaţional │ │
│Judeţean al Inspectoratului│1.5.1. Verifică periodic │
│pentru Situaţii de Urgenţă │modul de funcţionare al │
│Judeţean/Inspectoratului │sistemului. │
│Municipiului Bucureşti │ │
│pentru Situaţii de Urgenţă,│ │
│precum şi cu Centrul │ │
│Operativ al Sistemului de │ │
│Gospodărire a Apelor. │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│2. Întocmirea Planului │ │
│local de apărare împotriva │ │
│inundaţiilor, gheţurilor şi│ │
│poluărilor accidentale │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.1.1. Asigură, prin │
│ │agentul de inundaţii, │
│ │elaborarea Planului local │
│ │de apărare împotriva │
│ │inundaţiilor, cu asistenţă│
│ │tehnică a specialiştilor │
│ │din cadrul Sistemului de │
│ │Gospodărire a Apelor, │
│ │filialei judeţene a │
│ │Agenţiei Naţionale de │
│2.1. Elaborarea, avizarea │Îmbunătăţiri Funciare şi │
│şi aprobarea Planului local│ai altor deţinători de │
│de apărare împotriva │lucrări cu rol de apărare │
│inundaţiilor, gheţurilor şi│împotriva inundaţiilor. │
│poluărilor accidentale. │2.1.2. Asigură înaintarea │
│ │planului pentru verificare│
│ │şi avizare către │
│ │Inspectoratul pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │Judeţean şi către Sistemul│
│ │de Gospodărire a Apelor, │
│ │şi spre aprobare │
│ │preşedintelui Comitetului │
│ │Judeţean pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă - prefectul │
│ │judeţului. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.2.1. Asigură │
│ │identificarea în teren a │
│ │obiectivelor expuse │
│ │riscului la inundaţii din │
│ │revărsări de cursuri de │
│2.2. Identificarea tuturor │apă, scurgeri de pe │
│surselor de risc la │versanţi, ape interne, pe │
│inundaţii aflate pe raza │baza limitelor istorice │
│unităţii │cunoscute. │
│administrativ-teritoriale │2.2.2. Identifică zonele │
│(revărsări cursuri de apă, │critice care pot duce la │
│scurgeri de pe versanţi, │creşterea riscului de │
│poduri cu secţiuni │inundaţii (poduri şi │
│subdimensionate, ape │podeţe subdimensionate, │
│interne) şi evidenţierea │zone endemice de producere│
│lor în Planul local de │a blocajelor de gheţuri, │
│apărare împotriva │puncte critice la │
│inundaţiilor. │lucrările cu rol de │
│ │apărare împotriva │
│ │inundaţiilor, puncte │
│ │critice în amenajările de │
│ │desecare care deservesc │
│ │terenurile agricole, │
│ │eroziuni de maluri, etc.).│
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.3.1. Asigură extragerea │
│ │din Planurile de acţiune │
│ │în caz de accidente la │
│2.3. Cuprinderea în Planul │barajele situate în amonte│
│local de apărare împotriva │de unitatea │
│inundaţiilor a elementelor │administrativ-teritorială │
│strict necesare din Planul │(după caz), a datelor │
│de acţiune în caz de │relevante: limita de │
│accidente la baraj. │inundabilitate, timpul │
│ │minim de propagare a undei│
│ │de rupere până la │
│ │localitate, înălţimea │
│ │maximă a lamei de apă. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3. Organizarea evacuării în│ │
│situaţii de urgenţă │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.1.1. Analizează şi │
│ │stabileşte zonele │
│ │ameninţate de factorii de │
│ │risc care impun evacuarea │
│ │populaţiei, animalelor şi │
│ │bunurilor materiale. │
│ │3.1.2. Stabileşte zonele │
│ │care asigură protecţie │
│ │populaţiei, bunurilor şi │
│ │animalelor evacuate, │
│ │precum şi spaţiile │
│ │necesare primirii │
│ │evacuaţilor. │
│ │3.1.3. Stabileşte numărul │
│ │de cetăţeni, instituţii │
│ │publice şi operatori │
│ │economici care se │
│ │evacuează în raport de │
│ │amploarea şi intensitatea │
│ │situaţiei de urgenţă. │
│ │3.1.4. Dispune realizarea │
│ │situaţiei cu populaţia │
│ │care se auto-evacuează, │
│ │din numărul de cetăţeni │
│ │stabiliţi pentru evacuare.│
│ │3.1.5. Stabileşte │
│ │raioanele de instalare a │
│ │taberei de sinistraţi. │
│ │3.1.6. Stabileşte măsurile│
│ │necesare pentru asigurarea│
│ │hrănirii, cazării şi a │
│ │alimentării cu energie │
│ │electrică şi apă a │
│ │populaţiei evacuate. │
│ │3.1.7. Stabileşte măsurile│
│ │necesare realizării │
│3.1. Întocmirea şi │cooperării pentru │
│actualizarea Planului de │încheierea de convenţii/ │
│evacuare a populaţiei şi │înţelegeri/planuri pentru │
│bunurilor materiale în │prestări de servicii cu │
│situaţii de urgenţă. │societăţi comerciale, │
│ │unităţi sanitare, poliţie │
│ │locală, în vederea │
│ │asigurării logistice a │
│ │acţiunilor de evacuare. │
│ │3.1.8. Materializează pe │
│ │planul de situaţie, toate │
│ │zonele de inundabilitate │
│ │şi numărul de persoane, │
│ │animale şi bunuri ce │
│ │trebuie evacuate, locurile│
│ │unde se evacuează, în │
│ │afara zonelor inundabile, │
│ │populaţia, animalele şi │
│ │bunurile, locul/sediul │
│ │unde la nevoie, va │
│ │funcţiona primăria │
│ │(Comitetul Local pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă), │
│ │locul de dispunere a │
│ │celorlalte structuri după │
│ │cum urmează: Serviciul │
│ │Voluntar pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă, operatori │
│ │economici cu risc, │
│ │operatori economici care │
│ │pot sprijini acţiunile de │
│ │intervenţie, structuri │
│ │deconcentrate, servicii │
│ │publice utilitare, etc). │
│ │3.1.9. Actualizează planul│
│ │la orice modificare în │
│ │ceea ce priveşte │
│ │asigurarea logistică a │
│ │evacuării (cazare, hrană, │
│ │transport, puncte de │
│ │primire etc.). │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│4. Constituirea stocurilor │ │
│de materiale şi mijloace de│ │
│intervenţie în caz de │ │
│inundaţii │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│4.1. Stabilirea necesarului│ │
│de materiale şi mijloace de│ │
│intervenţie, în │4.1.1. Asigură stabilirea │
│conformitate cu prevederile│necesarului de materiale │
│Anexei nr. 12 la │şi mijloace de │
│Regulamentul privind │intervenţie, cu asistenţa │
│gestionarea situaţiilor de │tehnică a specialiştilor │
│urgenţă generate de │din cadrul Sistemului de │
│inundaţii aprobat cu │Gospodărire a Apelor, │
│Ordinul Comun al │corespunzător specificului│
│ministrului mediului şi │acţiunilor de apărare din │
│pădurilor şi al ministrului│zona respectivă. │
│administraţiei şi │ │
│internelor nr. 1.422/192/ │ │
│2012. │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│4.2. Asigurarea fondurilor │4.2.1. Asigură prin │
│necesare pentru │bugetul local, fondurile │
│constituirea şi completarea│necesare pentru │
│stocurilor de materiale şi │constituirea şi │
│mijloace de apărare │completarea stocurilor de │
│împotriva inundaţiilor şi │apărare. │
│gheţurilor. │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │4.3.1. Asigură fondurile │
│4.3. Asigurarea dotării │necesare dotării │
│Serviciilor Voluntare │Serviciilor Voluntare │
│pentru Situaţiile de │pentru Situaţiile de │
│Urgenţă cu materiale şi │Urgenţă cu materiale şi │
│mijloace specifice │mijloace specifice, │
│intervenţiei. │conform Normativului cadru│
│ │de dotare. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│4.4. Încheie convenţii cu │4.4.1. Asigură cuprinderea│
│operatorii economici din │în bugetul local a │
│zonă, pentru acordarea │fondurilor necesare │
│sprijinului (cu materiale │desfăşurării acţiunilor │
│şi mijloace de intervenţie)│operative de intervenţie. │
│în situaţii de urgenţă. │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│5. Organizarea periodică │ │
│acţiunilor de │ │
│conştientizare populaţiei │ │
│asupra riscului pe care îl │ │
│reprezintă inundaţiile şi │ │
│asupra măsurilor care │ │
│trebuie întreprinse de │ │
│fiecare cetăţean pentru │ │
│diminuarea pagubelor. │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │5.1.1. Dispune afişarea │
│ │Planului de situaţie al │
│ │localităţii pe care sunt │
│ │delimitate zonele cu risc │
│ │la inundaţii din revărsări│
│ │de cursuri de apă, │
│ │scurgeri de pe versanţi şi│
│ │ape interne, la sediul │
│ │primăriei şi pe pagina de │
│ │internet a acesteia. │
│ │5.1.2. Dispune afişarea în│
│ │locuri publice a │
│5.1. Asigurarea afişării în│semnificaţiei codurilor de│
│locuri publice a extraselor│culori folosite pentru │
│din Planul local de apărare│avertizările meteorologice│
│împotriva inundaţiilor. │şi hidrologice, măsurile │
│ │minimale pe care trebuie │
│ │să le ia populaţia, precum│
│ │şi semnificaţia semnalelor│
│ │de alarmare acustică. │
│ │5.1.3. Dispunea afişarea │
│ │extrasului din Planul de │
│ │evacuare cuprinzând │
│ │punctele de adunare/ │
│ │îmbarcare, zona/zonele │
│ │unde se constituie │
│ │taberele de sinistraţi, │
│ │locurile unde se dispune │
│ │populaţia evacuată. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │5.2.1. Dispune agentului │
│ │de inundaţii organizarea │
│ │periodică de adunări │
│ │cetăţeneşti cu │
│ │participarea în principal │
│ │a cetăţenilor aflaţi în │
│ │zonele de risc la │
│ │inundaţii, aşa cum au fost│
│ │ele delimitate în Planul │
│ │local de apărare împotriva│
│ │inundaţiilor. │
│ │5.2.2. Conştientizează │
│5.2. Organizarea periodică │populaţia prin materiale │
│de acţiuni cetăţeneşti, │de informare preventivă şi│
│pentru conştientizarea │pe timpul controalelor │
│populaţiei asupra măsurilor│executate de Serviciul │
│care trebuie întreprinse de│Voluntar pentru Situaţii │
│fiecare cetăţean, înainte, │de Urgenţă. │
│pe timpul şi după │5.2.3. Analizează gradul │
│producerea inundaţiilor. │de informare a cetăţenilor│
│ │privind tipurile de risc │
│ │şi modul de comportare în │
│ │cazul producerii acestora.│
│ │5.2.4. Informează │
│ │populaţia cu privire la │
│ │necesitatea încheierii │
│ │poliţelor de asigurare │
│ │obligatorie a locuinţelor │
│ │pentru situaţii de │
│ │dezastre naturale şi │
│ │aplică sancţiuni în cazul │
│ │nerespectării prevederilor│
│ │legale. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6. Implementarea măsurilor │ │
│de reducere a riscului de │ │
│inundaţii │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │6.1.1. Organizează │
│ │periodic acţiuni pentru │
│ │realizarea şi întreţinerea│
│ │şanţurilor şi rigolelor. │
│ │6.1.2. Organizează │
│ │periodic (îndeosebi la │
│6.1. Realizarea şi │începutul primăverii) │
│întreţinerea │acţiuni pentru │
│corespunzătoare a │îndepărtarea materialului │
│şanţurilor şi rigolelor de │lemnos şi a deşeurilor din│
│scurgere a apelor pluviale,│albiile cursurilor de apă,│
│precum şi întreţinerea │inclusiv de pe │
│cursurilor de apă de pe │formaţiunile torenţiale şi│
│raza localităţii, în │din secţiunile de scurgere│
│vederea asigurării │a podurilor şi podeţelor. │
│scurgerii apelor mari. │6.1.3. Verifică modul în │
│ │care unităţile de │
│ │exploatare iau măsuri │
│ │pentru ancorarea │
│ │materialului lemnos │
│ │depozitat pe versanţi, în │
│ │vederea evitării │
│ │antrenării acestuia. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │6.2.1. Asigură │
│ │introducerea hărţilor de │
│ │risc la inundaţii în │
│6.2. Interzicerea │Planurile de Urbanism │
│amplasării unor noi │General (PUG). │
│locuinţe în zonele cu risc │6.2.2. Nu eliberează │
│la inundaţii │autorizaţii de construire │
│ │pentru noi locuinţe, în │
│ │zonele de risc la │
│ │inundaţii. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7. Atragerea de fonduri │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │7.1.1. Efectuează │
│ │demersuri pentru │
│ │cuprinderea în bugetul │
│ │local a fondurilor │
│ │necesare realizării │
│ │lucrărilor cu rol de │
│ │apărare împotriva │
│7.1. Asigură atragerea de │inundaţiilor de interes │
│fonduri pentru realizarea │local. │
│lucrărilor cu rol de │7.1.2. Efectuează │
│apărare împotriva │demersuri pentru atragerea│
│inundaţiilor de interes │de fonduri externe pentru │
│local, inclusiv pentru │realizarea lucrărilor cu │
│amenajarea , şi │rol de apărare împotriva │
│întreţinerea formaţiunilor │inundaţiilor de interes │
│torenţiale aflate pe │local. │
│terenuri din domeniul │7.1.3. Urmăreşte măsurile │
│public al administraţiei │adoptate în cadrul │
│locale. │comitetului de bazin de pe│
│ │lângă Administraţia │
│ │Bazinală de Apă cu privire│
│ │la implementarea │
│ │Strategiei Naţionale de │
│ │management al riscului la │
│ │inundaţii pe termen mediu │
│ │şi lung la nivel local. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│8. Coordonarea exerciţiilor│ │
│privind managementul şi │ │
│gestionarea situaţiilor de │ │
│urgenţă generate de │ │
│inundaţii, la nivelul │ │
│unităţii │ │
│administrativ-teritorialei.│ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│8.1. Organizarea anuală a │8.1.1. Coordonează │
│exerciţiilor de simulare │nemijlocit exerciţiile de │
│pentru verificarea modului │simulare pentru │
│de funcţionare a fluxului │verificarea fluxului │
│informaţional la nivelul │informaţional la nivelul │
│Comitetului Local pentru │unităţii │
│Situaţii de Urgenţă. │administrativ-teritoriale.│
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│8.2. Organizarea cel puţin │8.2.1. Conduce nemijlocit │
│odată la doi ani, a │exerciţiile de alarmare │
│exerciţiilor de alarmare │publică a populaţiei. │
│publică a populaţiei. │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │8.3.1. Organizează cel │
│ │puţin de două ori pe an, │
│ │exerciţii în vederea │
│ │pregătirii membrilor │
│ │Serviciului Voluntar │
│8.3. Organizarea │pentru Situaţii de Urgenţă│
│exerciţiilor de intervenţii│pentru participare la │
│la inundaţii │acţiuni operative de │
│ │intervenţie. │
│ │8.3.2. Analizarea │
│ │concluziilor exerciţiilor │
│ │şi ia măsuri pentru │
│ │remedierea deficienţelor │
│ │constatate. │
└───────────────────────────┴──────────────────────────┘


    B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE
    COD GALBEN pentru inundaţii

┌───────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabilităţi │Mod de realizare (acţiuni │
│ale primarului │şi măsuri) │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│1. Luarea măsurilor│ │
│pentru întărirea │ │
│capacităţii de │ │
│răspuns │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.1.1. Dispune notificarea│
│ │/informarea personalului │
│ │cu atribuţii în │
│ │gestionarea situaţiilor de│
│ │urgenţă cu privire la │
│ │primirea unei avertizări │
│ │cod galben de inundaţii. │
│ │1.1.2. Activează centrul │
│ │operativ cu activitate │
│ │temporară al unităţii │
│1.1. Convocarea în │administrativ-teritoriale.│
│şedinţă │1.1.3. Stabileşte măsurile│
│extraordinară a │ce trebuie luate pentru │
│Comitetului Local │limitarea efectelor unor │
│pentru Situaţii de │eventuale inundaţii. │
│Urgenţă, în funcţie│1.1.4. Semnează hotărârea │
│de situaţia │Comitetului Local pentru │
│concretă din teren.│Situaţii de Urgenţă │
│ │privind măsurile necesare │
│ │a fi adoptate în vederea │
│ │prevenirii şi/sau │
│ │gestionării riscului de │
│ │inundaţii. │
│ │1.1.5. Emite dispoziţia de│
│ │punere în aplicare a │
│ │măsurilor adoptate prin │
│ │hotărârea Comitetului │
│ │Local pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│1.2. Instituirea │1.2.1. Asigură spaţiul şi │
│permanenţei la │instruirea personalului │
│sediul primăriei cu│pentru efectuarea │
│personal instruit, │permanenţei, precum şi │
│în vederea primirii│accesul la mijloacele de │
│înştiinţărilor, │comunicaţii. │
│prognozelor şi │1.2.2. Verifică modul de │
│avertizărilor │îndeplinire a serviciului │
│hidrometeorologice.│de permanenţă. │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│1.3. Asigurarea │ │
│funcţionării │1.3.1. Urmăreşte modul de │
│fluxului │transmitere/recepţionare a│
│informaţional între│informaţiilor referitoare │
│Comitetul Local │la derularea │
│pentru Situaţii de │evenimentelor. │
│Urgenţă şi Centrul │1.3.2. Ţine permanent │
│Operaţional │legătura cu Sistemul de │
│Judeţean al │Gospodărire a Apelor şi cu│
│Inspectoratului │Inspectoratul pentru │
│pentru Situaţii de │Situaţii dc Urgenţă │
│Urgenţă Judeţean/ │Judeţean cu privire la │
│Inspectoratului │evoluţia situaţiei în │
│Municipiului │teren. │
│Bucureşti pentru │1.3.3. Raportează la │
│Situaţii de │Centrul Operaţional │
│Urgenţă, precum şi │Judeţean, informaţii │
│cu Centrul Operativ│privind măsurile │
│al Sistemului de │instituite. │
│Gospodărire a │ │
│Apelor. │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│2. Avertizarea │ │
│populaţiei, │ │
│instituţiilor şi │ │
│operatorilor │ │
│economici. │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.1.1. Elaborează, │
│ │împreună cu personalul │
│ │propriu, mesajul de │
│ │avertizare şi precizează │
│ │măsurile iniţiale pentru │
│2.1. Avertizarea │intensificarea │
│populaţiei şi a │monitorizării în zonele │
│obiectivelor din │potenţial a fi afectate. │
│zonele de risc la │2.1.2. Asigură avertizarea│
│inundaţii, cauzate │/informarea persoanelor │
│în principal de │care ar putea fi surprinse│
│scurgeri de pe │de creşterea debitelor pe │
│versanţi şi │cursurile de apă, aflate │
│revărsări ale unor │în zonele izolate (insule,│
│cursuri de apă │zone de agrement etc.). │
│mici. │2.1.3. Asigură informarea/│
│ │avertizarea populaţiei, │
│ │instituţiilor publice │
│ │locale şi operatorilor │
│ │economici, conform schemei│
│ │de avertizare - alarmare. │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.2.1. Asigură informarea │
│ │populaţiei cu privire la │
│ │măsurile adoptate de │
│ │autorităţile │
│ │administraţiei publice │
│ │locale şi la regulile de │
│ │comportare pe timpul │
│2.2. Informarea │manifestării fenomenului │
│populaţiei cu │hidrologic periculos prin │
│privire la măsurile│intermediul sistemului de │
│urgente care │comunicare existent la │
│trebuie aplicate. │nivelul unităţii │
│ │administrativ-teritoriale,│
│ │mass-mediei locale, cu │
│ │ajutorul personalului │
│ │propriu primăriei şi a │
│ │Serviciului Voluntar │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă, etc. │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│3. Eliminarea/ │ │
│diminuarea │ │
│riscurilor unor │ │
│eventuale │ │
│inundaţii. │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.1.1. Asigură luarea │
│ │măsurilor de evitare sau │
│ │de eliminare a blocajelor │
│ │cu plutitori şi gheţuri, │
│ │în special în zonele │
│ │podurilor şi podeţelor, │
│ │formaţiunilor torenţiale, │
│ │cursurilor mici de apă, │
│ │văilor nepermanente, │
│ │prizelor de apă şi a │
│ │evacuărilor apei din │
│ │intravilan. │
│ │3.1.2. Asigură │
│3.1. Desfăşurarea │monitorizarea cursurilor │
│acţiunilor de │de apă şi a amenajărilor │
│limitare a │cu rol de apărare │
│efectelor unor │împotriva inundaţiilor de │
│eventuale │pe raza unităţii │
│inundaţii, în │administrativ-teritoriale.│
│special din │3.1.3. Transmite │
│scurgeri de pe │informaţii deţinătorului, │
│versanţi sau │cu privire la eventualele │
│revărsări ale unor │deficienţe constatate la │
│cursuri de apă │diguri, │
│mici. │regularizări cursuri de │
│ │apă, consolidări de mal şi│
│ │amenajări de desecare. │
│ │3.1.4. Dispune │
│ │deţinătorilor de iazuri │
│ │piscicole şi ai celorlalte│
│ │acumulări mici, de pe raza│
│ │unităţii │
│ │administrativ-teritoriale,│
│ │luarea măsurilor pentru │
│ │evitarea unor eventuale │
│ │accidente la acestea │
│ │(asigurarea funcţionării │
│ │corespunzătoare a │
│ │evacuărilor). │
└───────────────────┴──────────────────────────┘


    COD PORTOCALIU pentru inundaţii

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabilităţi ale │Mod de realizare (acţiuni │
│primarului │şi măsuri) │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1. Luarea măsurilor pentru│ │
│întărirea capacităţii de │ │
│răspuns │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.1.1. Dispune notificarea│
│ │/informarea personalului │
│ │cu atribuţii în │
│ │gestionarea situaţiilor de│
│ │urgenţă cu privire la │
│ │primirea avertizărilor cod│
│ │portocaliu de inundaţii. │
│ │1.1.2. Activează Centrul │
│ │Operativ cu activitate │
│ │temporară al unităţii │
│ │administrativ-teritoriale.│
│1.1 Convocarea în şedinţe │1.1.3. Stabileşte măsurile│
│extraordinare a │ce trebuie luate pentru │
│Comitetului Local pentru │limitarea efectelor │
│Situaţii de' Urgenţă, ori │inundaţiilor. │
│de câte ori situaţia o │1.1.4. Semnează hotărârea │
│impune. │Comitetului Local pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │privind măsurile necesare │
│ │să fie adoptate în vederea│
│ │prevenirii şi/sau │
│ │gestionării riscului de │
│ │inundaţii. │
│ │1.1.5. Emite dispoziţia de│
│ │punere în aplicare a │
│ │măsurilor adoptate prin │
│ │hotărârea Comitetului │
│ │Local pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.2.1. Asigură spaţiul │
│ │pentru efectuarea │
│ │permanenţei, precum şi │
│ │accesul la mijloacele de │
│ │comunicaţii. │
│ │1.2.2. Asigură permanenţa │
│1.2. Instituirea │la sediul primăriei cu │
│permanenţei la sediul │personal instruit, în │
│primăriei. │vederea primirii │
│ │înştiinţărilor, │
│ │prognozelor şi │
│ │avertizărilor │
│ │hidrometeorologice. │
│ │1.2.3. Verifică modul de │
│ │îndeplinire a serviciului │
│ │de permanenţă. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.3.1 Asigură │
│ │continuitatea transmiterii│
│ │/recepţionăm informaţiilor│
│ │referitoare la derularea │
│ │evenimentelor. │
│ │1 3.2. Dispune agentului │
│ │de inundaţii întocmirea │
│1.3 Asigurarea │Rapoartelor operative │
│funcţionării fluxului │privind efectele │
│informaţional între │inundaţiilor, conform │
│Comitetul Local pentru │prevederilor Anexei 8 la │
│Situaţii de Urgenţă şi │Regulamentul privind │
│Centrul Operaţional al │gestionarea situaţiilor de│
│Inspectoratului pentru │urgenţă generate de │
│Situaţii de Urgenţă │inundaţii aprobat cu │
│Judeţean /al Municipiului │Ordinul Comun al │
│Bucureşti pentru Situaţii │ministrului mediului şi │
│de Urgenţă, precum şi cu │pădurilor şi al │
│Centrul Operativ al │ministrului administraţiei│
│Sistemului de Gospodărire │şi internelor nr. 1.422/ │
│a Apelor. │192/2012. │
│ │1.3.3. Urmăreşte modul de │
│ │întocmire şi transmitere │
│ │al acestora. │
│ │1.3.4. Asigură menţinerea │
│ │legăturii cu Comitetele │
│ │pentru situaţii de urgenţă│
│ │ale localităţilor vecine. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│2. Pune în aplicare │ │
│măsurile adoptate prin │ │
│hotărârea Comitetului │ │
│Local pentru Situaţii de │ │
│Urgenţă/ordin al │ │
│prefectului la nivelul │ │
│unităţii │ │
│administrativ-teritoriale │ │
│şi cele prevăzute în │ │
│planul de apărare │ │
│împotriva inundaţiilor, │ │
│planul de evacuare, schema│ │
│organizării avertizării şi│ │
│alarmării populaţiei. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.1.1. Elaborează, │
│ │împreună cu personalul │
│ │propriu, mesajul de │
│ │avertizare şi precizează │
│ │măsurile iniţiale pentru │
│ │intensificarea │
│ │monitorizării în zonele │
│ │potenţial a fi afectate. │
│ │2.1.2. Dispune şi │
│ │urmăreşte punerea în │
│ │aplicare a schemei de │
│ │avertizare a populaţiei, │
│ │instituţiilor şi │
│ │operatorilor economici din│
│ │unitatea │
│ │administrativ-teritorială.│
│ │2.1.3. Asigură informarea/│
│ │avertizarea populaţiei, │
│2.1. Avertizarea/alarmarea│instituţiilor publice │
│populaţiei şi a │locale şi operatorilor │
│obiectivelor din zonele de│economici, din zonele cu │
│risc la inundaţii de pe │risc la inundaţii, de pe │
│raza unităţii │întreg teritoriul unităţii│
│administrativ-teritoriale.│administrativ teritoriale,│
│ │conform schemei de │
│ │avertizare - alarmare a │
│ │populaţiei. │
│ │2.1.4. Asigură avertizarea│
│ │locuitorilor din satele │
│ │aparţinătoare comunei prin│
│ │intermediul persoanelor │
│ │desemnate din cadrul │
│ │membrilor Comitetului │
│ │Local pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
│ │2.1.5. Dispune folosirea │
│ │tuturor mijloacelor │
│ │disponibile pentru a │
│ │asigura avertizarea sau │
│ │după caz, alarmarea │
│ │populaţiei şi obiectivelor│
│ │din zonele de risc la │
│ │inundaţii. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.2.1. Anunţă populaţia, │
│ │prin intermediul │
│ │posturilor locale de radio│
│ │şi televiziune sau a │
│2.2. Informarea populaţiei│membrilor Comitetului │
│cu privire la măsurile │Local pentru Situaţii de │
│urgente care trebuie │Urgenţă şi/sau Serviciului│
│aplicate. │Voluntar pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă, după caz, cu │
│ │privire la activităţile │
│ │prioritare care trebuie │
│ │întreprinse. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.3.1. Asigură efectuarea │
│ │patrulării pe cursurile de│
│ │apă şi pe diguri, de către│
│ │membrii Serviciului │
│ │Voluntar pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă. │
│ │2.3.2. Coordonează │
│ │măsurile de evitare a │
│ │blocajelor, în special în │
│ │zonele podurilor, prizelor│
│2.3.Supravegherea │de apă, gurilor de │
│permanentă a cursurilor de│evacuare şi în alte puncte│
│apă şi a construcţiilor │critice de pe cursurile de│
│hidrotehnice cu rol de │apă, inclusiv pe │
│apărare împotriva │formaţiunile torenţiale. │
│inundaţiilor de pe întreg │2.3.3. Interzice │
│teritoriul unităţii │efectuarea unor breşe în │
│administrativ-teritoriale.│diguri, în vederea │
│ │realizării de inundări │
│ │dirijate pentru salvarea │
│ │unor zone locuite, fără │
│ │acordul Comitetului │
│ │Judeţean pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă şi aprobarea │
│ │Comitetului Ministerial │
│ │pentru Situaţii de Urgenţă│
│ │din cadrul Ministerului │
│ │Mediului şi Schimbărilor │
│ │Climatice. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.4.1. Dispune măsuri de │
│ │avertizare - alarmare a │
│ │populaţiei şi a │
│ │obiectivelor situate în │
│ │zona inundabilă în caz de │
│ │pericol iminent de │
│ │avariere a unor │
│ │construcţii hidrotehnice. │
│ │2.4.2. Dispune │
│ │participarea Serviciului │
│ │Voluntar pentru Situaţii │
│2.4. Luarea măsurilor de │de Urgenţă la acţiunile │
│limitare a efectelor │operative desfăşurate de │
│situaţiilor de urgenţă │specialiştii unităţilor │
│generate de inundaţii. │deţinătoare de lucrări cu │
│ │rol de apărare împotriva │
│ │inundaţiilor. │
│ │2.4.3. Dispune măsuri │
│ │pentru localizarea apelor │
│ │revărsate, precum şi a │
│ │celor provenite din │
│ │infiltraţii şi scurgeri de│
│ │pe versanţi şi dirijarea │
│ │lor în albiile cursurilor │
│ │de apă, gravitaţional sau │
│ │prin pompare. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3. Evacuarea populaţiei în│ │
│conformitate cu Planul de │ │
│evacuare. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3.1. Organizarea │3.1.1. Conduce acţiunile │
│acţiunilor de evacuare a │de evacuare cu sprijinul │
│oamenilor, animalelor şi │autorităţilor competente │
│bunurilor materiale în │(Inspectoratul Judeţean │
│afara zonelor potenţial │pentru Situaţii de │
│inundabile. │Urgenţă, Poliţie, │
│ │Jandarmerie). │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.2.1. Asigură cazarea │
│ │persoanelor sinistrate │
│ │aprovizionarea cu apă, │
│ │alimente, bunuri de │
│ │strictă necesitate, │
│ │acordarea de asistenţă │
│ │medicală şi identifică noi│
│ │posibilităţi de cazare │
│3.2. Organizarea/ │temporară a persoanelor │
│constituirea taberelor de │sinistrate. │
│sinistraţi. │3.2.2. Asigură │
│ │adăpostirea, hrănirea şi │
│ │acordarea de asistenţă │
│ │veterinară animalelor │
│ │evacuate. │
│ │3.2.3. Asigură realizarea │
│ │dispozitivului de pază a │
│ │bunurilor materiale prin │
│ │intermediul comandantului │
│ │forţelor de ordine. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.3.1. Analizează │
│ │capacităţile de │
│ │intervenţie, stabilind │
│ │priorităţile de acţiune │
│ │pentru evacuarea apei din │
│ │imobile (gospodării, │
│ │obiective │
│ │economico-sociale). │
│ │3.3.2. În situaţia în care│
│ │resursele proprii sunt │
│3.3. Realizarea măsurilor │insuficiente, solicită │
│de evacuare a apei │sprijin din partea │
│provenite din revărsări, │instituţiilor cu atribuţii│
│infiltraţii şi din │în domeniu (Inspectoratul │
│precipitaţii. │pentru Situaţii de Urgenţă│
│ │Judeţean - evacuarea apei │
│ │din clădiri, unităţile │
│ │teritoriale ale Agenţiei │
│ │Naţionale de îmbunătăţiri │
│ │Funciare - evacuarea apei │
│ │din zonele amenajate │
│ │pentru desecare, jandarmi,│
│ │armată, societăţi de │
│ │salubrizare şi │
│ │canalizare). │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.4.1. Organizează │
│ │distribuirea apei │
│ │potabile, alimentelor şi │
│ │ajutoarelor umanitare │
│3.4. Distribuirea │către populaţia afectată. │
│ajutoarelor populaţiei │3.4.2. Identifică şi │
│afectate. │direcţionează spre │
│ │taberele de sinistraţi, │
│ │formaţiunile şi mijloacele│
│ │de acordare a primului │
│ │ajutor medical şi sanitar │
│ │veterinar. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.5.1. Solicită │
│3.5. Aplicarea măsurilor │instituţiilor şi │
│sanitar - epidemice │persoanelor specializate │
│necesare prevenirii │executarea salubrizării şi│
│epidemiilor. │aplicarea măsurilor │
│ │sanitar-epidemice în │
│ │zonele afectate. │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    COD ROŞU pentru inundaţii

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabilităţi ale │Mod de realizare (acţiuni │
│primarului │şi măsuri) │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1. Adoptarea măsurilor │ │
│pentru întărirea │ │
│capacităţii de răspuns │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.1.1. Dispune notificarea│
│ │/informarea personalului │
│ │cu atribuţii în │
│ │gestionarea situaţiilor de│
│ │urgenţă cu privire la │
│ │primirea unor avertizări │
│ │cod roşu pentru inundaţii.│
│ │1.1.2. Asigură │
│ │funcţionarea permanentă a │
│ │Centrului Operativ cu │
│ │activitate temporară al │
│ │unităţii │
│ │administrativ-teritoriale.│
│ │1.1.3. Stabileşte măsurile│
│1.1 Convocarea în şedinţe │ce trebuie luate pentru │
│extraordinare a │diminuarea efectelor │
│Comitetului Local pentru │inundaţiilor. │
│Situaţii de Urgenţă, │1.1.4. Semnează hotărârea │
│imediat după primirea │Comitetului Local pentru │
│avertizărilor şi ori de │Situaţii de Urgenţă │
│câte ori situaţia o │privind măsurile necesare │
│impune. │să fie adoptate în vederea│
│ │gestionării riscului de │
│ │inundaţii. │
│ │1.1.5. Emite decizia de │
│ │punere în aplicare a │
│ │măsurilor adoptate prin │
│ │hotărârea Comitetului │
│ │Local pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
│ │1.1.6. Propune, după caz, │
│ │prefectului instituirea │
│ │stării de alertă pe │
│ │teritoriul unităţii │
│ │administrativ │
│ │-teritoriale, în funcţie │
│ │de evoluţia fenomenelor. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.2.1. Asigură spaţiul │
│ │pentru efectuarea │
│ │permanenţei, precum şi │
│ │accesul la mijloacele de │
│ │comunicaţii. │
│ │1.2.2. Asigură permanenţa │
│1.2. Instituirea │la sediul primăriei cu │
│permanenţei la sediul │personal instruit, în │
│primăriei. │vederea primirii │
│ │înştiinţărilor, │
│ │prognozelor şi │
│ │avertizărilor │
│ │hidrometeorologice. │
│ │1.2.3. Verifică modul de │
│ │îndeplinire a serviciului │
│ │de permanenţă. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.3.1. Asigură │
│ │continuitatea transmiterii│
│ │/recepţionării │
│ │informaţiilor referitoare │
│ │la derularea │
│ │evenimentelor. │
│ │1.3.2. Dispune întocmirea │
│1.3 Asigurarea │Rapoartelor operative │
│funcţionării fluxului │privind efectele │
│informaţional între │inundaţiilor, conform │
│Comitetul Local pentru │prevederilor Anexei nr. 8 │
│Situaţii de Urgenţă şi │la Regulamentul privind │
│Centrul Operaţional al │gestionarea situaţiilor de│
│Inspectoratului Judeţean/ │urgenţă generate de │
│al Municipiului Bucureşti │inundaţii aprobat cu │
│pentru Situaţii de │Ordinul Comun al │
│Urgenţă, precum şi cu │ministrului mediului şi │
│Centrul Operativ al │pădurilor şi al │
│Sistemului de Gospodărire │ministrului administraţiei│
│a Apelor. │şi internelor nr. 1.422/ │
│ │192/2012. │
│ │1.3.3. Urmăreşte modul de │
│ │întocmire şi transmitere │
│ │al acestora. │
│ │1.3.4. Asigură menţinerea │
│ │legăturii cu Comitetele │
│ │pentru situaţii de urgenţă│
│ │ale localităţilor vecine. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│2. Aplicarea măsurilor │ │
│adoptate prin hotărârea │ │
│Comitetului Local pentru │ │
│Situaţii de Urgenţă/ordin │ │
│al prefectului la nivelul │ │
│unităţii │ │
│administrativ-teritoriale │ │
│şi cele prevăzute în │ │
│planul de apărare │ │
│împotriva inundaţiilor, │ │
│planul de evacuare, schema│ │
│organizării avertizării şi│ │
│alarmării populaţiei. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.1.1. Elaborează mesajul │
│ │de avertizare şi │
│ │precizează măsurile │
│ │iniţiale pentru │
│ │intensificarea │
│ │monitorizării în zonele │
│ │potenţial a fi afectate. │
│ │2.1.2. Dispune şi │
│ │urmăreşte punerea în │
│ │aplicare a schemei de │
│ │avertizare a populaţiei, │
│ │instituţiilor şi │
│ │operatorilor economici din│
│ │unitatea │
│ │administrativ-teritorială.│
│ │2.1.3. Asigură informarea/│
│ │avertizarea instituţiilor │
│ │publice locale, │
│ │operatorilor economici şi │
│ │avertizarea populaţiei din│
│2.1. Avertizarea/alarmarea│zonele cu risc la │
│populaţiei şi a │inundaţii, de pe întreg │
│obiectivelor din zonele de│teritoriul unităţii │
│risc la inundaţii, de pe │administrativ teritoriale,│
│raza unităţii │conform schemei de │
│administrativ-teritoriale.│avertizare - alarmare a │
│ │populaţiei. │
│ │2.1.4. Asigură avertizarea│
│ │locuitorilor din satele │
│ │aparţinătoare comunei, │
│ │prin intermediul │
│ │persoanelor desemnate din │
│ │cadrul membrilor │
│ │Comitetului Local pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă. │
│ │2.1.5. Dispune folosirea │
│ │tuturor mijloacelor │
│ │disponibile pentru a │
│ │asigura alarmarea │
│ │populaţiei şi obiectivelor│
│ │din zonele de risc la │
│ │inundaţii. │
│ │2.1.6. Dispune acţionarea │
│ │echipamentelor de alarmare│
│ │şi transmiterea semnalului│
│ │“alarmă la dezastre” către│
│ │populaţie, după caz. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.2.1. Anunţă populaţia, │
│ │prin intermediul │
│ │posturilor locale de radio│
│2.2. Informarea populaţiei│şi televiziune sau a │
│cu privire la măsurile │membrilor Comitetului │
│urgente care trebuie │Local pentru Situaţii de │
│aplicate. │Urgenţă şi/sau Serviciului│
│ │Voluntar pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă, cu privire la │
│ │activităţile prioritare │
│ │care trebuie întreprinse. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.3.1. Asigură efectuarea │
│ │patrulării pe cursurile de│
│ │apă şi pe diguri, de către│
│ │membrii Serviciului │
│ │Voluntar pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă. │
│2.3. Supravegherea │2.3.2. Interzice │
│permanentă a cursurilor de│efectuarea unor breşe în │
│apă şi a construcţiilor │diguri, în vederea │
│hidrotehnice cu rol de │realizării de inundări │
│apărare împotriva │dirijate pentru salvarea │
│inundaţiilor de pe întreg │unor zone locuite, fără │
│teritoriul unităţii │acordul Comitetului │
│administrativ-teritoriale.│Judeţean pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă şi aprobarea │
│ │Comitetului Ministerial │
│ │pentru Situaţii de Urgenţă│
│ │din cadrul Ministerului │
│ │Mediului şi Schimbărilor │
│ │Climatice. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.4.1 Dispune măsuri de │
│ │avertizare - alarmare a │
│ │populaţiei şi a │
│ │obiectivelor situate în │
│ │zona inundabilă în caz de │
│ │pericol iminent de │
│2.4. Adoptarea măsurilor │avariere a unor diguri sau│
│de limitare a efectelor │baraje. │
│situaţiilor de urgenţă │2.4.2. Dispune │
│generate de inundaţii. │participarea Serviciului │
│ │Voluntar pentru Situaţii │
│ │de Urgenţă la acţiunile │
│ │operative desfăşurate de │
│ │specialiştii unităţilor │
│ │deţinătoare de lucrări cu │
│ │rol de apărare împotriva │
│ │inundaţiilor. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3. Evacuarea populaţiei în│ │
│conformitate cu planul de │ │
│evacuare. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.1.1. Conduce acţiunile │
│ │de evacuare cu sprijinul │
│ │autorităţilor competente │
│ │(Inspectoratul Judeţean │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă, Poliţie, │
│ │Jandarmerie). │
│ │3.1.2. Dispune activarea │
│ │Centrului de Conducere şi │
│ │Coordonare a Evacuării │
│3.1. Organizarea │(CCCE). │
│acţiunilor de evacuare a │3.1.3. Stabileşte │
│oamenilor, animalelor şi │necesarul de forţe şi │
│bunurilor materiale în │mijloace, proprii, în baza│
│afara zonelor potenţial │planurilor/convenţiilor de│
│inundabile. │colaborare/cooperare şi │
│ │defineşte nevoile de │
│ │sprijin din partea │
│ │Comitetului pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │Judeţean. │
│ │3.1.4. Asigură realizarea │
│ │dispozitivului de pază a │
│ │bunurilor materiale prin │
│ │intermediul comandantului │
│ │forţelor de ordine. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.2.1. Asigură cazarea │
│ │persoanelor sinistrate, │
│ │aprovizionarea cu apă, │
│ │alimente, bunuri de │
│ │strictă necesitate, │
│ │acordarea de asistenţă │
│3.2. Organizarea/ │medicală şi identifică noi│
│constituirea taberelor de │posibilităţi de cazare │
│sinistraţi. │temporară a persoanelor │
│ │sinistrate. │
│ │3.2.2. Asigură │
│ │adăpostirea, hrănirea şi │
│ │acordarea de asistenţă │
│ │veterinară animalelor │
│ │evacuate. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.3.1. Organizează │
│ │distribuirea apei │
│ │potabile, alimentelor şi │
│ │ajutoarelor umanitare │
│3.3. Distribuirea │către populaţia afectată. │
│ajutoarelor populaţiei │3.3.2. Identifică şi │
│afectate. │direcţionează spre │
│ │taberele de sinistraţi, │
│ │formaţiunile şi mijloacele│
│ │de acordare a primului │
│ │ajutor medical şi sanitar │
│ │veterinar. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.4.1. Solicită │
│3.4. Coordonarea aplicării│instituţiilor şi │
│măsurilor │persoanelor specializate │
│sanitar-epidemice necesare│executarea salubrizării şi│
│prevenirii epidemiilor. │aplicarea măsurilor │
│ │sanitar-epidemice în │
│ │zonele afectate. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3.5. Identificarea │3.5.1.Organizează │
│victimelor, sinistraţilor │activităţile de căutare şi│
│şi întocmirea situaţiei cu│identificare a victimelor │
│persoanele dispărute. │şi persoanelor date │
│ │dispărute. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3.6. Întreprinderea │ │
│demersurilor pentru │ │
│acordarea asistenţei │ │
│religioase şi înhumarea │ │
│victimelor. │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.7.1. Pune la dispoziţia │
│ │reprezentanţilor direcţiei│
│3.7. Colectarea, │sanitar-veterinare │
│transportul şi incinerarea│personal specializat │
│animalelor moarte. │pentru colectarea, │
│ │transportul şi incinerarea│
│ │animalelor moarte. │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    C. MĂSURI DE REABILITARE

┌─────────────────────────┬────────────────────┐
│Responsabilităţi ale │Mod de realizare │
│primarului │(acţiuni şi măsuri) │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│1. Evaluarea pagubelor │ │
│produse de inundaţii pe │ │
│teritoriul unităţii │ │
│administrativ-teritorial.│ │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│ │1.1.1. Emite │
│ │dispoziţia privind │
│ │constituirea │
│ │Comisiei pentru │
│ │evaluarea pagubelor │
│ │produse de │
│ │inundaţii. │
│ │1.1.2. Dispune │
│ │centralizarea │
│ │pagubelor produse de│
│ │inundaţii (fizic). │
│ │1.1.3. Urmăreşte şi │
│ │sprijină activitatea│
│ │Comisiei pentru │
│ │evaluarea pagubelor │
│ │alcătuită din │
│ │specialişti, numită │
│ │prin ordinul │
│ │prefectului. │
│ │1.1.4. Semnează │
│ │Procesul-Verbal │
│ │privind constatarea │
│ │şi evaluarea │
│ │pagubelor produse de│
│1.1. Constituirea │inundaţii. │
│Comisiei locale pentru │1.1.5. Semnează │
│evaluarea pagubelor │Procesul-Verbal de │
│produse de inundaţii. │calamităţi întocmit │
│ │de către deţinători,│
│ │pentru construcţiile│
│ │hidrotehnice │
│ │afectate de viituri.│
│ │1.1.6. Asigură │
│ │elaborarea şi │
│ │transmiterea │
│ │Raportului de │
│ │sinteză privind │
│ │efectele │
│ │inundaţiilor, │
│ │conform prevederilor│
│ │Anexei 9 la │
│ │Regulamentul privind│
│ │gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă generate de │
│ │inundaţii aprobat cu│
│ │Ordinul Comun al │
│ │ministrului mediului│
│ │şi pădurilor şi al │
│ │ministrului │
│ │administraţiei şi │
│ │internelor nr. 1.422│
│ │/192/2012. │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Aplicarea măsurilor │ │
│adoptate prin hotărâre │ │
│Comitetului Local pentru │ │
│Situaţii de Urgenţă, după│ │
│încetarea fenomenelor │ │
│hidrologice periculoase. │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│ │2.1.1. Asigură │
│ │anunţarea │
│ │populaţiei, prin │
│ │intermediul │
│ │sistemului de │
│ │avertizare-alarmare,│
│ │cu privire la │
│2.1. Informarea │activităţile │
│populaţiei asupra │prioritare pe care │
│măsurilor care trebuie │trebuie să le │
│aplicate. │desfăşoare. │
│ │2.1.2. Urmăreşte │
│ │modul de aplicare a │
│ │măsurilor de │
│ │restricţie a │
│ │consumului de apă şi│
│ │alimente până la │
│ │revenirea stării de │
│ │normalitate. │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│ │2.2.1. Coordonează │
│ │repartiţia forţelor │
│ │şi mijloacelor de │
│2.2. Coordonarea │intervenţie proprii │
│acţiunilor de intervenţie│în zonele afectate. │
│pentru înlăturarea │2.2.2. Asigură │
│efectelor inundaţiilor. │participarea │
│ │cetăţenilor la │
│ │acţiunile de │
│ │refacere şi │
│ │reconstrucţie. │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│ │2.3.1. Analizează │
│ │capacităţile de │
│ │intervenţie, │
│ │stabilind │
│ │priorităţile de │
│ │acţiune pentru │
│ │evacuarea apei din │
│ │imobile (gospodării,│
│ │obiective │
│ │economico-sociale). │
│ │2.3.2 . În situaţia │
│ │în care resursele │
│ │proprii sunt │
│ │insuficiente, │
│ │solicită sprijin din│
│ │partea instituţiilor│
│ │cu atribuţii în │
│ │domeniu │
│ │(Inspectoratul │
│ │Judeţean pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│2.3.Realizarea măsurilor │- evacuarea apei din│
│de evacuare a apei │clădiri, unităţile │
│provenite din revărsări, │teritoriale ale │
│infiltraţii şi din │Agenţiei Naţionale │
│precipitaţii. │de Îmbunătăţiri │
│ │Funciare - evacuarea│
│ │apei din zonele │
│ │amenajate pentru │
│ │desecare, jandarmi, │
│ │armată, societăţi de│
│ │salubrizare şi │
│ │canalizare). │
│ │2.3.3. Interzice │
│ │efectuarea de breşe │
│ │în diguri pentru │
│ │evacuarea apei │
│ │acumulate în incinte│
│ │fără acordul │
│ │prefectului şi │
│ │aprobarea │
│ │Comitetului │
│ │Ministerial din │
│ │cadrul Ministerului │
│ │Mediului şi │
│ │Schimbărilor │
│ │Climatice. │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│ │2.4.1. Identifică │
│2.4. Adoptarea măsurilor │instituţiile şi │
│de salubrizare a surselor│persoanele │
│şi instalaţiilor de │specializate în │
│alimentare cu apă şi a │vederea executării │
│terenurilor care au fost │salubrizării şi │
│afectate. │aplicării măsurilor │
│ │sanitar - epidemice │
│ │în zonele afectate. │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│2.5. Adoptarea măsurilor │2.5.1. Identifică │
│pentru refacerea │resursele financiare│
│infrastructurii afectate │necesare refacerii │
│(căilor de comunicaţie şi│infrastructurii. │
│a podurilor, refacerea │2.5.2. Dispune │
│liniilor de │măsurile pentru │
│telecomunicaţii şi de │reluarea activităţii│
│energie electrică, a │instituţiilor şi │
│avariilor la conductele │operatorilor │
│de apă şi gaze). │economici afectaţi. │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│ │2.6.1. Stabileşte │
│2.6. Identificarea │priorităţile de │
│resurselor materiale şi │acordare de ajutoare│
│financiare necesare │materiale şi │
│refacerii locuinţelor │financiare în │
│avariate sau distruse. │vederea refacerii │
│ │gospodăriilor │
│ │afectate. │
└─────────────────────────┴────────────────────┘    II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ
    A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

┌────────────────┬───────────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare (acţiuni │
│ale primarului │şi măsuri) │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │1.1. Asigură prezentarea în│
│ │şedinţă ordinară a │
│ │Comitetului Local pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă, în │
│ │prezenţa utilizatorilor de │
│ │apă de pe teritoriul │
│ │unităţii │
│ │administrative-teritoriale,│
│ │a principalelore prevederi │
│ │ale Planului de restricţii │
│ │şi folosire a apei în │
│ │perioadele deficitare │
│ │elaborate de către │
│ │Administraţia Bazinală de │
│ │Apă. │
│1. Organizare a │1.2. Dispune identificarea │
│sistemului de │căilor de informare a │
│avertizare a │populaţiei asupra modului │
│populaţiei în │în care se introduce │
│situaţii de │restricţiile de apă în │
│secetă │situaţii de urgenţă │
│hidrologică │generate de secetă │
│ │hidrologică, precizând că: │
│ │- în prima etapă se reduc │
│ │debitele pentru irigaţii, │
│ │-în a doua etapă se reduc │
│ │debitele pentru amenajările│
│ │piscicole, │
│ │- în a treia etapă se │
│ │restricţionează treptat │
│ │debitele pentru folosinţele│
│ │industriale │
│ │- în a patra etapă numai în│
│ │situaţii deosebite se │
│ │introduc restricţii │
│ │intermitente în alimentarea│
│ │cu apă a populaţiei. │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │2.1. Dispune verificarea │
│ │tuturor utilizatorilor de │
│ │apă în ceea ce priveşte │
│ │întocmirea “Programului de │
│2. Aplicarea │restricţii în alimentarea │
│corespunzătoare │cu apă în caz de secetă“, │
│a restricţiilor,│conform prevederilor │
│în situaţii de │Ordinului ministrului │
│urgenţă generate│mediului şi gospodăririi │
│de secetă │apelor nr. 9/2006 pentru │
│ │aprobarea Metodologiei │
│ │privind elaborarea │
│ │planurilor de restricţii şi│
│ │folosire a apei în │
│ │perioadele deficitare. │
└────────────────┴───────────────────────────┘


    B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE
    1. FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE

┌────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare (acţiuni │
│ale primarului │şi măsuri) │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.1. Stabileşte măsuri │
│ │pentru raţionalizarea │
│ │consumului dc apă pe │
│ │teritoriul unităţii │
│ │administrativ-teritoriale,│
│1. Convocarea în│prin limitarea volumelor │
│şedinţă │de apă folosite pentru │
│extraordinară a │udatul străzilor şi al │
│Comitetului │spaţiilor verzi. │
│Local pentru │1.2. Solicită operatorilor│
│Situaţii de │economici luarea măsurilor│
│Urgenţă. │pentru limitarea │
│ │pierderilor de apă şi │
│ │pentru pregătirea │
│ │instalaţiilor de │
│ │alimentare de rezervă din │
│ │apa subterană sau din alte│
│ │surse de apă. │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.1. Solicită │
│2. Adoptarea │Administraţiei Bazinale de│
│măsurilor pentru│Apă identificarea unor │
│identificarea │surse suplimentare de │
│unor surse │alimentare cu apă - │
│suplimentare de │identificarea zonelor în │
│alimentare cu │care ar putea fi realizate│
│apă a │eventuale foraje pentru │
│populaţiei. │alimentarea cu apă │
│ │potabilă în zonele cele │
│ │mai critice. │
└────────────────┴──────────────────────────┘


    2. FAZA DE RESTRICŢII

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare │
│ale primarului │(acţiuni şi măsuri) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │1.1. Aduce la │
│ │cunoştinţa membrilor │
│1. Convocarea în│Comitetului Local │
│şedinţă │etapele de restricţii│
│extraordinară a │instituite de │
│Comitetului │Administraţia │
│Local pentru │Bazinală de Apă │
│Situaţii de │pentru utilizatorii │
│Urgenţă. │de apă de pe raza │
│ │unităţii │
│ │administrativ │
│ │teritoriale. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │2.1. Dispune │
│ │anunţarea populaţiei,│
│ │prin intermediul │
│ │posturilor locale de │
│ │radio şi televiziune │
│ │sau a membrilor │
│ │Comitetului Local │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă şi │
│ │Serviciului Voluntar │
│2. Informarea │pentru Situaţii de │
│populaţiei cu │Urgenţă, cu privire │
│privire la │la restricţiile │
│măsurile care │instituite pe raza │
│trebuie │unităţii │
│aplicate. │administrativ │
│ │teritoriale şi │
│ │măsurile prioritare │
│ │care trebuie │
│ │întreprinse. │
│ │2.2. Dispune │
│ │verificarea modului │
│ │în care populaţia şl │
│ │operatorii economici │
│ │respectă măsurile de │
│ │restricţie. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │3.1. Dispune │
│ │întocmirea │
│ │Proceselor-Verbale de│
│ │calamităţi pentru │
│ │surse suplimentare de│
│ │alimentare cu apă, │
│ │conform Anexei nr. 10│
│ │din Regulamentul │
│ │privind gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă generate de │
│ │inundaţii şi secetă │
│ │hidrologică aprobat │
│ │prin Ordinul comun al│
│ │ministrului mediului │
│ │şi pădurilor şi al │
│ │ministrului │
│ │administraţiei şi │
│ │internelor nr. 1.422/│
│3. Asigurarea │192/2012 şi │
│surselor │înaintarea lor către │
│suplimentare │Comitetul Judeţean │
│pentru │pentru Situaţii de │
│alimentarea cu │Urgenţă în vederea │
│apă a populaţiei│elaborării │
│şl animalelor. │proiectului de │
│ │Hotărâre a Guvernului│
│ │pentru alocarea în │
│ │regim de urgenţă a │
│ │sumelor necesare │
│ │realizării acestor │
│ │surse. │
│ │3.2. Solicită │
│ │ajutorul │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean şi a│
│ │altor operatori │
│ │economici pentru │
│ │asigurarea │
│ │alimentării cu apă a │
│ │populaţiei şi │
│ │animalelor prin │
│ │transportul cu │
│ │cisterna sau a altor │
│ │mijloace. │
└────────────────┴─────────────────────┘
    CAP. III


    ANEXE LA MANUAL
    III.1. PRAGURI CRITICE PENTRU FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE
        Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
    a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
    b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

        Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundaţiilor.
        Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt următoarele:
    A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:
    a) COTA FAZEI I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
    b) COTA FAZEI a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
    c) COTA FAZEI a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

    B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
    a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
    b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;
    c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

    C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ŞI III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debitul afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cotă creastă deversor.
    D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcţie de:
    a) nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;
    b) atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.


        Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:
    a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
    b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;
    c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

        În cazul pericolului de inundaţii PRIN AGLOMERAREA GHEŢURILOR ŞI REVĂRSAREA APELOR, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
    a) FAZA I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul apă şi apar mici îngrămădiri;
    b) FAZA a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;
    c) FAZA a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

        Pentru SATISFACEREA CERINŢELOR DE APĂ ALE FOLOSINŢELOR, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
    a) FAZA NORMALĂ - corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenţie reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerinţelor cantitative înmulţit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);
    b) FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosinţelor pentru un număr maxim de 50 zile;
    c) FAZA DE RESTRICŢII - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosinţelor pentru un număr de maxim 50 de zile.


    III.2. Conţinutul planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă
        Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă întocmesc, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române", planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă, care au următorul conţinut:
    a) dispoziţia primarului de constituire a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
    b) componenţa nominală a Comitetului municipal, orăşenesc sau comunal, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu, adresele de e-mail;
    c) numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei (primărie, poliţie etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;
    d) schema fluxului informaţional operativ - decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
    e) tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip xls, prezentat în format digital şi imprimat), care să conţină:
    1. numărul curent;
    2. codul SIRUTA;
    3. denumirea satelor aparţinătoare comunei;
    4. curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii-râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate;
    5. denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare sursă de risc şi pentru fiecare sat în parte): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, obiective culturale, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, zone protejate, surse de poluare;
    6. cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj, exces de umiditate);
    7. număr de telefon, fax, adresa e-mail de la primărie, post de poliţie, şcoală etc.;
    8. amplasamentul staţiei hidrometrice locale:
    9. mărimi de apărare locale (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărate la diguri, faze de apărare la gheţuri);
    10. amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;
    11. mărimi de apărare avertizoare (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; praguri critice la precipitaţii);
    12. timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până la obiective sau timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective;
    13. lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă şi pe fiecare sat (denumire, deţinător, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone lipsite de perdele de proiecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanelor);
    14. probabilităţi de inundare: normată (proiectată), cu debitul aferent şi reală (existentă în prezent, dacă este determinată prin studii recente);
    15. în subsolul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice;
    16. tabelul este semnat de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

    f) măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local:
    1. măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice hidrologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea sistemelor de avertizare şi pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;
    2. măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - COD GALBEN;
    3. măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - COD PORTOCALIU;
    4. măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - COD ROŞU;
    5. măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;

    g) componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; nominalizarea şefului Serviciului voluntar în calitatea sa de agent de inundaţii:
    h) responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea Rapoartelor operative zilnice, care se transmit la Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor);
    i) lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari;
    j) tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe baza Normativului-cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie;
    k) planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, inclusiv în format digital, la scara 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General, sau aşa cum reiese din orto-fotoplanurile rezultate în urma zborurilor pentru cadastrul terenurilor agricole), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonelor cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;
    l) un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe câte se vor indica COTELE DE APĂRARE şi Fazele de apărare la diguri;
    m) raport asupra stării digurilor de apărare în zona localităţilor care să cuprindă situaţia afectării acestora la viiturile din ultima decadă şi modul lor de refacere;
    n) planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, propriu unităţii administrativ teritoriale.

        Pentru obiectivele izolate, cum sunt şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte obiective potenţial poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi Planuri de apărare adaptate la specificul lor, şi se vor transmite la Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pe raza căruia se află obiectivul. Pentru barajele acumulărilor din categoriile C şi D aflate pe raza localităţii, care nu îndeplinesc condiţiile necesare întocmirii unui Plan de acţiune, se vor indica deţinătorul, obiectivele potenţial inundabile în cazul accidentelor la baraj, responsabilul cu supravegherea tehnică din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor, date care vor fi cuprinse în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.
        Pentru localităţile situate în aval de barajele mari, Planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente extrase din Planul de acţiune în caz de accident la baraj, date relevante din studiul de rupere a barajului (timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere - obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă), precum şi căile de evacuare şi zonele de evacuare în caz de accident la baraj.
        Planul de apărare al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, întocmit cu asistenţa tehnică şi sub coordonarea Sistemului de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean - prefectul judeţului.
        Hărţile cu zonele potenţial Inundabile (inundate la viiturile istorice) vor fi afişate la primărie atât la avizier, cât şi prin mijloace informatice disponibile.
        Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgentă se păstrează la sediul primăriei.
        Copii după Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se transmite, prin grija primarului, către Grupul de Suport Tehnic (Sistemul de Gospodărire a Apelor) şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

    III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al RAPOARTELOR OPERATIVE privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase
        Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se transmit astfel:
    a) la nivel local:
    - se întocmesc de către responsabilul nominalizat în Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
    – se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă:
    – se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.

    b) la nivel judeţean:
    - se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local şi puse la dispoziţie de Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);
    – se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
    – se transmit către Centrul Operativ al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrului Operaţional Judeţean.


        Rapoartele operative vor cuprinde:
    - modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi), precum şi mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;
    – situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul MODEL:

┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Curs de apă │ │Cauzele afectării│
│Nr. │Bazin hidrografic, municipiul, │pe fiecare │Obiective │pe fiecare │
│crt.│oraşul, comuna/localităţi │comună şi │afectate │localitate în │
│ │aparţinătoare/ │localitate │ │parte │
│ │ │aparţinătoare│ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Victime │ │
│ │ │ │omeneşti │ │
│ │ │ │- nr. persoane │ │
│ │ │ │sinistrate │ │
│ │ │ │- nr. de case │ │
│ │ │ │din care: │ │
│ │ │ │- distruse │ │
│ │ │ │- avariate │ │
│ │ │ │-nr. anexe │ │
│ │ │ │gospodăreşti: │ │
│ │ │ │- distruse │ │
│ │ │ │- avariate │ │
│ │ │ │- nr. obiective│ │
│ │Comuna.......................... │ │socio-economice│ │
│ │Satul...............................│ │şi │ │
│ │Satul……………………. │ │administrative │ │
│ │ │ │(se menţionează│ │
│ │ │ │şcoala, │ │
│ │ │ │grădiniţa, │- revărsare râu. │
│ │ │ │biserica, │pârâu, vale │
│ │ │ │spitalul, │nepermanentă │
│ │ │ │primăria etc.) │(nominalizarea │
│ │ │ │- nr. obiective│acestuia) │
│ │ │ │culturale │- blocaje de │
│ │ │ │- zone │gheţuri │
│ │ │ │protejate │- scurgeri de pe │
│ │ │ │- nr. poduri │versanţi │
│ │ │ │- nr. podeţe │- băltiri, ape │
│ │ │ │- km DN │interne │
│ ├────────────────────────────────────┤ │- km DJ │- rupere dig, │
│ │ │ │- km DC │avariere baraj │
│ │ │ │- km străzi │indicarea │
│ │ │ │- km drum │denumirii şi │
│ │ │ │forestier │administratorului│
│ │ │ │- km CF │lucrării │
│ │ │ │- ha teren │- incapacitate de│
│ │ │ │arabil │preluare a │
│ │ │ │- ha păşuni, │reţelei de │
│ │ │ │fâneţe │canalizare │
│ │ │ │- ha păduri │- alte cauze │
│ │ │ │- km reţele de │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │apă, canalizare│ │
│ │TOTAL │ │- nr. fântâni │ │
│ │COMUNĂ/ORAŞ/ MUNICIPIU Nr. total │ │- nr. │ │
│ │localităţi afectate │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
│ │ │ │afectate (cu │ │
│ │ │ │menţionarea │ │
│ │ │ │denumirii, │ │
│ │ │ │capacităţilor │ │
│ │ │ │deţinătorului) │ │
│ │ │ │- reţele │ │
│ │ │ │electrice, │ │
│ │ │ │telefonice │ │
│ │ │ │- reţele │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │gaze naturale │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘


    – măsurile luate de către toate structurile implicate gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazarea, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi distribuirea obiectelor de primă necesitate.

        Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.
        Rapoartele operative întocmite la nivel comitetului local pentru situaţii de urgenţă vor cuprinde pagubele produse pe fiecare sat aparţinător unităţii administrativ-teritoriale, precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea fenomenului.
        Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:
    a) dacă au fost aplicate restricţii conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;
    b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;
    c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;
    d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populaţie.

        Rapoartele operative vor fi stocate şi pe suport electronic CD/DVD.

    III.4. Conţinutul şi modul de transmitere AL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul............ perioada .................
        Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor.
        Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari, utilizând modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor produse construcţiilor hidrotehnice.
        Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-verbal după modelul din Anexa nr. 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.
        RAPORTUL DE SINTEZĂ va conţine:
    a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute - precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de apă secate, zone în care s-a impus introducerea restricţiilor);
    b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);
    c) efectele fenomenelor hidrometeorologice, pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după MODELUL de mai jos:

┌───────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│Bazin hidrografic, │Obiective afectate │ │
│municipiul, oraşul,├───────────────┬───────┤ │
│comuna/localităţi │ │valoric│Cauzele afectării│
│aparţinătoare/ │fizic │(mii │ │
│ │ │lei) │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │- Victime │ │ │
│ │omeneşti │ │ │
│ │- nr. persoane │ │ │
│ │sinistrate │ │ │
│ │- nr. persoane │ │ │
│ │accidentate sau│ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │îmbolnăviri pe │ │ │
│ │timpul │ │ │
│ │producerii │ │ │
│ │fenomenului │ │ │
│ │periculos │ │ │
│ │- nr. de case │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ │- distruse │ │ │
│ │- avariate │ │ │
│ │- nr. anexe │ │ │
│ │gospodăreşti: │ │ │
│ │- distruse │ │ │
│ │- avariate │ │ │
│ │- nr. obiective│ │ │
│ │socio-economice│ │ │
│ │şi │ │- revărsare râu, │
│ │administrative │ │pârâu, vale │
│ │(se menţionează│ │nepermanentă │
│ │şcoala, │ │(nominalizarea │
│ │grădiniţa, │ │acestuia) │
│ │biserica, │ │- blocaje de │
│ │spitalul, │ │gheţuri │
│ │primăria etc.) │ │- scurgeri de pe │
│ │- nr. obiective│ │versanţi │
│ │culturale │ │- băltiri, ape │
│ │- zone │ │interne │
│ │protejate │ │- rupere dig, │
│ │- nr. poduri şi│ │avariere baraj cu│
│Comuna │podeţe │ │indicarea │
│.............. (Cod│- km DN │ │denumirii şi │
│SIRUTA) │- km DJ │ │administratorului│
│Satul │- km DC │ │lucrării │
│...................│- km CF │ │- incapacitate de│
│(Cod SIRUTA) │- km străzi │ │preluare a │
│ │- km drum │ │reţelei de │
│ │forestier │ │canalizare │
│ │- ha teren │ │- alte cauze │
│ │arabil │ │Pentru a răspunde│
│ │- ha păşuni, │ │cerinţelor │
│ │fâneţe │ │Directivei 2007/ │
│ │- ha păduri │ │60/CE la cauze se│
│ │- km reţele de │ │vor adăuga, după │
│ │alimentare cu │ │caz, şi │
│ │apă şi │ │menţiunile: │
│ │canalizare │ │fluvială, │
│ │- nr. fântâni │ │pluvială, din apă│
│ │- animale │ │freatică. │
│ │moarte │ │ │
│ │- nr. │ │ │
│ │construcţii │ │ │
│ │hidrotehnice │ │ │
│ │afectate (cu │ │ │
│ │menţionarea │ │ │
│ │denumirii, │ │ │
│ │capacităţilor, │ │ │
│ │deţinătorului) │ │ │
│ │- reţele │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │telefonice │ │ │
│ │- reţele │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │
│ │gaze naturale │ │ │
│ │- pagube │ │ │
│ │produse de │ │ │
│ │poluări │ │ │
│ │accidentale │ │ │
│ │cauzate de │ │ │
│ │inundaţii │ │ │
│ │- alte pagube │ │ │
├───────────────────┼───────────────┼───────┴─────────────────┤
│ │- Victime │ │
│ │omeneşti │ │
│ │- nr. persoane │ │
│ │sinistrate │ │
│ │- nr. persoane │ │
│ │accidentate sau│ │
│ │afectate de │ │
│ │îmbolnăviri pe │ │
│ │timpul │ │
│ │producerii │ │
│ │fenomenului │ │
│ │periculos │ │
│ │- nr. de case │ │
│ │din care: │ │
│ │- distruse │ │
│ │- avariate │ │
│ │- nr. anexe │ │
│ │gospodăreşti: │ │
│ │- distruse │ │
│ │- avariate │ │
│ │- nr. obiective│ │
│ │socio-economice│ │
│ │şi │ │
│ │administrative │ │
│ │(se menţionează│ │
│ │şcoala, │ │
│ │grădiniţa, │ │
│ │biserica, │ │
│ │spitalul, │ │
│ │primăria etc.) │ │
│ │- nr. obiective│ │
│ │culturale │ │
│ │- zone │ │
│ │protejate │ │
│ │- nr. poduri şi│ │
│TOTAL JUDEŢ │podeţe │ │
│Nr. total │- km DN │ │
│localităţi afectate│- km DJ │Valoare (mii lei) │
│........... │- km DC │ │
│ │- km CF │ │
│ │- km străzi │ │
│ │- km drum │ │
│ │forestier │ │
│ │- ha teren │ │
│ │arabil │ │
│ │- ha păşuni, │ │
│ │fâneţe │ │
│ │- ha păduri │ │
│ │- km reţele de │ │
│ │alimentare cu │ │
│ │apă şi │ │
│ │canalizare │ │
│ │- nr. fântâni │ │
│ │- animale │ │
│ │moarte │ │
│ │- nr. │ │
│ │construcţii │ │
│ │hidrotehnice │ │
│ │afectate (cu │ │
│ │menţionarea │ │
│ │denumirii, │ │
│ │capacităţilor, │ │
│ │deţinătorului) │ │
│ │- reţele │ │
│ │electrice, │ │
│ │telefonice │ │
│ │- reţele │ │
│ │alimentare cu │ │
│ │gaze naturale │ │
│ │- pagube │ │
│ │produse de │ │
│ │poluări │ │
│ │accidentale │ │
│ │cauzate de │ │
│ │inundaţii │ │
│ │- alte pagube │ │
└───────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘


    d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi derivaţii pentru suplimentarea debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru folosinţe.
        Raportul de Sinteză va conţine un tabel Intitulat "Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri" întocmit după modelul de mai jos:

┌─────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │Propuneri de │
│Denumirea construcţiei/ │Valoare│surse │
│deţinător sau administrator/ │(mii │financiare │
│ │lei) │pentru │
│ │ │refacere │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANAR │ │- buget de │
│.............................│ │stat │
│Primăria │ │- buget local│
│........................... │ │- surse │
│Alţi deţinători │ │proprii ale │
│.................. │ │deţinătorilor│
│ │ │- alte surse │
└─────────────────────────────┴───────┴─────────────┘    e) harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat.
    f) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);

        Raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, setul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi de către şeful Grupului de Suport Tehnic.
        Rapoartele de sinteză vor fi stocate şi pe suport electronic CD/DVD.

    III.5. Conţinutul PROCESULUI VERBAL DE CALAMITĂŢI întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri/surse suplimentare de alimentare cu apă
        Unităţile de gospodărire a apelor întocmesc Procese verbale de calamităţi pentru construcţiile hidrotehnice grav avariate de viituri, imediat după retragerea apelor mari, în vederea alocării unor fonduri în regim de urgenţă pentru refacerea acestora.
        Primăriile întocmesc, după acelaşi model, Procese verbale de calamităţi, în vederea suplimentarii surselor de apă potabilă pentru populaţie
        Procesul verbal va conţine succint fenomenul produs, cauze, gradul de avariere şi necesitatea refacerii în regim de urgenţă (pentru refacerea liniei de apărare, prevenirea unor noi Inundaţii etc.), numărul de fântâni secate, populaţie afectată etc., şi va fi întocmit după următorul MODEL:
        A.N.A.R./C.L.S.U .....................................
        Administraţia Bazinală de Apă ........................
        Sistemul de Gospodărire a Apelor .....................
        Sistemul Hidrotehnic .................................
        Nr. ........ din .....................
                                        Avizat,
                           PREŞEDINTE C.J.S.U ...............
                                        PREFECT
                                ........................
                              PROCES VERBAL DE CALAMITĂŢI

┌───────────────────┬──────────┬───────┐
│Construcţia │ │ │
│hidrotehnică │ │Valoare│
│afectată de viituri│Capacităţi│(mii │
│/Număr de locuitori│fizice │lei) │
│afectaţi de seceta │ │ │
│hidrologică │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴───────┘


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Şef Grup de suport tehnic│Preşedinte C.L.S.U. │
│Director, │Primar, │
│.........................│.........................│
│Comisia de verificare │ │
│.........................│ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘


        Procesele verbale se întocmesc pe baza constatărilor efectuate în teren de către comisii, alcătuite din specialişti, nominalizate de către directorul Administraţiei Bazinale de Apă/Prefectul judeţului.

    III.6. Conţinutul-Cadru AL PROCESULUI VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR PROPUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
        COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ .......................
        Nr. ......./din .........
                                     PROCES VERBAL
                            privind constatarea şi evaluarea
                pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice
       periculoase (...), în comuna ........... din data de (perioada) .........
        Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. .......din ........., formată din:
    - Consiliul Judeţean ......................
    – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. ................
    – Inspectoratul Judeţean în Construcţii ..................
    – Sistemul de Gospodărire a Apelor .............
    – etc.

        ne-am deplasat astăzi, ..........., în comuna .............., judeţul ..........., în prezenţa ...........(primar, viceprimar şef SVSU) din partea Primăriei ........... unde am constatat faptul că, în urma ............... din zilele de (perioada) ................, au fost afectate următoarele:

┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Denumire│Elemente constructive │ │
│Tip obiectiv avariat/ distrus │ │ │ │curs de │(avariate/distruse) ale │ │
│ │ │ │ │apă │obiectivului │ │
│ │Sursă │Mecanism│ │(râu, │ │Valoare │
├─────────────┬─────────┬───────────┬───────┤viitură/ │de │Caracteristici│pârâu, ├──────────┬────────┬──┬────┤obiectiv│
│ │Deţinător│ │ │inundaţie│inundare│ale viiturii │torent) │Denumire │ │ │ │(lei) │
│ │(persoană│Poziţionare│Avariat│ │ │ │scurgere│(descriere│ │ │ │ │
│Denumire │fizică/ │/dimensiuni│/ │ │ │ │de pe │mod │material│IM│Cant│ │
│ │juridică)│ │Distrus│ │ │ │versanţi│afectare) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11│12 │13 │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Locuinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Anexă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gospodărească│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Drumuri (DN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DJ, DC, DF|) ├─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Pod, podeţ ├─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│social/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│economic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Construcţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hidrotehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Total sat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼────┼────────┤
│Total U. A.T.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────┴────────┴──┴────┴────────┘

        Notă:
        Tabelul se va completa astfel:
    - la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;
    – la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus;
    – la coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;
    – la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea capacităţii de transport a albiei, depăşirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricţionare);
    – la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii; viituri rapide, viitură naturală, viitură de primăvară datorită topirii zăpezii, viitură solidă, viitură rapidă, viitură cu niveluri remarcabile;
    – la coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă.    III.7. Componenţa GRUPULUI DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii:
        Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sistemelor Hidrotehnice, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale S.C. "Hidroelectrica" S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică şi Centrelor Meteorologice Regionale (prin Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii ori Staţiile Meteorologice Judeţene, după caz).
        Şeful Grupului de Suport Tehnic este directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.
        Principalele atribuţii în managementul riscului la inundaţii:
    a) asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, elaborarea Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin corelarea Planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă, a Planurilor de apărare ale Sistemelor hidrotehnice din judeţ, a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, precum şi a Planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;
    b) acordă asistenţă tehnică Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
    c) avizează Planurile de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării lor de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
    d) coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accident la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi poluări accidentale, aplicând prevederile din Planurile judeţene de apărare şi asigurând legăturile cu Comitetul Ministerial şi centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Administraţiile Bazinale de Apă şi Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;
    e) asigură consultanţă de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza localităţilor, asigură verificarea anuală a situaţiei alocării şi cheltuirii acestor fonduri şi informează, în acest sens, preşedintele Comitetului judeţean;
    f) propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă inundarea dirijată, în perioade de ape mari sau de accidente la baraje, a unor terenuri, precum şi executarea unor breşe in diguri pentru evacuarea apei acumulate în incintă;
    g) asigură, prin Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012;
    h) asigură, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale pe cursuri de apă, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii;
    i) asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;
    j) participă în comisia stabilită de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
    k) asigură, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor elaborarea Proceselor verbale de calamităţi pentru construcţii hidrotehnice avariate de viituri sau pentru surse suplimentare de alimentare cu apă şi transmiterea lor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.


    III.8. AGENTUL DE INUNDAŢII şi principalele atribuţii
        Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
        Atribuţiile agentului de inundaţii;
    a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărite a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale:
    b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei;
    c) asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative şi a celor de sinteză privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului Mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012;
    d) asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
    e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei.


    III.9. COMITETUL DE BAZIN şi principalele lui atribuţii pentru Implementarea Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung:
        La nivelul administraţiilor bazinale de apă sunt constituite comitete de bazin pentru situaţii de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică; fiecare comitet este compus din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii, după cum urmează:
    a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru proiecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    b) un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;
    f) preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;
    h) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ai administraţiei bazinale de apă, recomandaţi de conducerea acesteia;
    i) un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Proiecţia Consumatorilor.

        Comitetele de bazin au următoarele atribuţii principale:
    a) avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;
    b) colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aliate în competenţa lor;
    c) colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva fi cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;
    d) aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează in schemele directoare, şi stabile priorităţile tehnice şi financiare;
    e) avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, Planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinale de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    f) avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    g) avizează lista cu lucrările de protecţie autierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    h) recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;
    i) participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii;
    k) avizează Planurile de management al riscului la inundaţii;
    l) asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora;
    m) asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;
    o) asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;
    p) se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;
    r) cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor;
    s) avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    ş) au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legatură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016