Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MANUALUL PREFECTULUI din 1 martie 2013  pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MANUALUL PREFECTULUI din 1 martie 2013 pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

EMITENT: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 456 bis din 24 iulie 2013
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 330/44/2.178/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013.
──────────

    CUPRINS
        PREFAŢĂ
    CAP. I - GENERALITĂŢI

    CAP. II

    II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII
    A. Măsuri preventive şi de pregătire
    B. Măsuri operative de intervenţie
    - COD GALBEN pentru inundaţii
    – COD PORTOCALIU pentru inundaţii
    – COD ROŞU pentru inundaţii

    C. Măsuri de reabilitare

    II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ
    A. Măsuri preventive şi de pregătire
    B. Măsuri operative de intervenţie
    - FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE
    – FAZA DE RESTRICŢII


    CAP. 3
    ANEXE LA MANUAL
    III.1. - Praguri critice pentru fenomene hidrologice periculoase
    III.2. - Conţinutul cadru al Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
    III.3. - Conţinutul şi modul de transmitere al Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase
    III.4. - Conţinutul şi modul de transmitere al Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice
    III.5. - Conţinutul Procesului Verbal de calamităţi Întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri/surse suplimentare de alimentare cu apă
    III.6. - Conţinutul cadru al Procesului Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase
    III.7. - Componenţa Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii
    III.8. - Agentul de inundaţii şi principalele lui atribuţii
    III.9. - Comitetul de bazin şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

    PREFAŢĂ
        Prezentul manual denumit "Manual al Prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică" se adresează prefecţilor în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete. Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative şi de reabilitare, care se întreprind la nivel judeţean în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică.
        Necesitatea modificării şi completării "Manualului Prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii", aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislaţiei în domeniu.
        Astfel, prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, au fost transpuse în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şt completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 a fost aprobată Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Printre prevederile acestei Strategii, se numără şi crearea funcţiei de "agent de inundaţii " la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.
        Pe baza acestora a fost aprobat, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin.
        Pentru o mai bună înţelegere a semnificaţiei pragurilor critice pentru fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 a fost aprobată Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice.
        Sunt de menţionat şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (diguri şi baraje), din administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, au trecut în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române".
        Actele normative care au stat la baza elaborării prezentului manual, sunt:
    1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
    2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    5. Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
    8. Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările ulterioare;
    9. Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
    10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Hotărârea Guvernului nr 271/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
    12. Hotărârea Guvernului nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;
    13. Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
    14. Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
    15. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
    16. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
    17. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;
    18. Ordonanţa de urgent a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
    20. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    21. Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenirea situaţiilor de urgenţă;
    22. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
    24. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă:
    25. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
    26. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
    27. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare.
    28. Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

    CAP. I
    GENERALITĂŢI
        Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi seceta hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.
        Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:
    a) inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere ale podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;
    b) inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
    c) inundaţii provocate de furtuni marine;
    d) inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apa freatică;
    c) secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite);

        Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
    a) viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;
    b) obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;
    c) capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
    d) barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de incidente;
    e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
    f) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

        Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:
    a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;
    b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;
    c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

        Starea de apărare generată de inundaţii se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos (depăşirea pragurilor critice) sau când, probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză.
        Acestor praguri le sunt atribuite coduri de culori după cum urmează:
    a) CODUL GALBEN, în cazul în care fenomenele prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi;
    b) CODUL PORTOCALIU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase au un grad de intensitate mare şi pot produce pagube sociale şi economice însemnate;
    c) CODUL ROŞU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase pot avea efecte dezastruoase, cu ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor

        În cazul deficitului de apă la sursă, cauzat de secetă prelungită - secetă hidrologică, sunt stabilite următoarele praguri:
    a) FAZA NORMALĂ când debitul sursei este mai mare sau la limită egal cu debitul de atenţie, dar poate asigura cerinţele de apă ale folosinţelor;
    b) FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE când debitul sursei este în scădere, dar poate satisface debitul minim necesar folosinţelor;
    c) FAZA DE RESTRICŢII când debitul sursei este moi mic decât debitul minim necesar folosinţelor.

    CAP. II

    II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII
    A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Responsabilităţi │Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi │
│ │măsuri) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │1.1. Aprobă planul│
│ │judeţean de │
│ │înştiinţare şi │
│ │alarmare elaborat │
│ │de către │
│ │Inspectoratul │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean │
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti. │
│ │1.2. Asigură │
│ │întocmirea şi │
│ │actualizarea │
│ │schemei fluxului │
│ │informaţional la │
│ │nivelul │
│ │Comitetului │
│ │Judeţean pentru │
│ │Situaţii de │
│ │Urgenţă/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti │
│ │1.3. Dispune │
│ │operaţionalizarea │
│ │sistemului de │
│ │comunicaţii cu │
│ │Centrul │
│ │Operaţional al │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean │
│ │şi cu Centrul │
│ │Operativ din │
│ │cadrul Sistemului │
│ │de Gospodărire a │
│ │Apelor. │
│ │1.4. Prezintă │
│ │Consiliului │
│ │Judeţean sau │
│ │Consiliului │
│ │General al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti, după │
│ │caz, propuneri de │
│ │completare a │
│1. Asigurarea │sistemului de │
│mijloacelor │înştiinţare şi │
│necesare şi │alarmare a │
│stabilirea │populaţiei │
│responsabilităţilor│1.5. Dispune │
│pentru avertizarea │Grupului de Suport│
│şi alarmarea │Tehnic şi │
│populaţiei din │Inspectoratului │
│zonele de risc la │pentru Situaţii de│
│inundaţii şi │Urgenţă Judeţean, │
│acidente la │organizarea │
│construcţii │periodică a │
│hidrotehnice. │exerciţiilor de │
│ │simulare pentru │
│ │verificarea │
│ │modulul de │
│ │funcţionare a │
│ │fluxului │
│ │informaţional până│
│ │la nivel de │
│ │localitate şi │
│ │cetăţeni din │
│ │zonele inundabile.│
│ │1.6. Asigură prin │
│ │Centrul │
│ │Operaţional │
│ │Judeţean al │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean, │
│ │uniformizarea │
│ │informaţiilor │
│ │privind efectele │
│ │inundaţiilor │
│ │transmise către │
│ │Comitetul Naţional│
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă, Centrul │
│ │Operaţional │
│ │Naţional şi │
│ │Centrul Operativ │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă al │
│ │Ministerului │
│ │Mediului şi │
│ │Schimbărilor │
│ │Climatice. │
│ │1.7. Dispune │
│ │Inspectoratului │
│ │penru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean │
│ │verificarea │
│ │existenţei, │
│ │funcţionalităţii │
│ │şi eficienţei │
│ │mijloacelor de │
│ │avertizare - │
│ │alarmare a │
│ │populaţiei. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │2.1. Dispune │
│ │Grupului de Suport│
│ │Tehnic organizarea│
│ │şi participarea la│
│ │acţiuni periodice │
│2. Coordonarea │de verificare a │
│acţiunilor de │modului de │
│verificare │întreţinere şi │
│periodică a stării │exploatare a │
│tehnice şi │construcţiilor şi │
│funcţionale a │amenajărilor │
│tuturor │hidrotehnice şi a │
│construcţiilor cu │modului de │
│rol de apărare │întreţinere a │
│împotriva │cursurilor de apă │
│inundaţiilor de pe │inclusiv a │
│raza judeţului, │torenţilor, precum│
│indiferent de │şi de inventariere│
│deţinător, precum │a zonelor critice │
│şi a acţiunilor de │de pe cursurile de│
│verificare a │apă şi din │
│modului de │amenajările │
│întreţinere a │hidrotehnice │
│cursurilor de apă │(diguri, baraje, │
│şi formaţiunilor │regularizări │
│torenţiale. │cursuri de apă │
│ │amenajări pentru │
│ │desecare), care │
│ │necesită o │
│ │supraveghere │
│ │specială pe timpul│
│ │apelor mari. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │3.1. Solicită │
│ │directorului │
│ │Sistemului de │
│ │Gospodărire a │
│ │Apelor şi │
│ │inspectorului şef │
│ │al Inspectoratului│
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean/ │
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti │
│ │întocmirea │
│3. Asigurarea │Planului judeţean │
│întocmirii Planului│de apărare │
│judeţean de apărare│împotriva │
│împotriva │inundaţiilor │
│inundaţiilor, │conform │
│fenomenelor │prevederilor │
│meteorologice │Anexei nr. 3 din │
│periculoase, │Regulamentul │
│accidentelor la │privind │
│construcţiile │gestionarea │
│hidrotehnice şi │situaţiilor de │
│poluărilor │urgenţă generate │
│accidentale, prin │de inundaţii │
│grija Sistemului de│aprobat cu Ordinul│
│Gospodărire a │Comun al │
│Apelor în │ministrului │
│colaborare cu │mediului şi │
│Inspectoratul │pădurilor şi │
│pentru Situaţii de │ministrului │
│Urgenţă Judeţean. │administraţiei şi │
│ │internelor nr. │
│ │1.422/192/2012. │
│ │3.2. Asigură │
│ │afişarea │
│ │extraselor din │
│ │Planul judeţean, │
│ │pe pagina de │
│ │internet a │
│ │Instituţiei │
│ │Prefectului/ │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │4.1. Solicită │
│ │deţinătorilor de │
│ │baraje elaborarea │
│4. Urmărirea │şi actualizarea │
│elaborării şi │Planurilor de │
│aprobarea │acţiune în caz de │
│Planurilor de │accident la baraj │
│acţiune în caz de │în conformitate cu│
│accidente la │prevederile Anexei│
│barajele de pe │nr. 7 la │
│teritoriul │Regulamentul │
│judeţului, precum │privind │
│şi la cele de pe │gestionarea │
│teritoriul altor │situaţiilor de │
│judeţe, după caz, a│urgenţă generate │
│căror avariere │de inundaţii │
│poate produce │aprobat cu Ordinul│
│pagube pe │Comun al │
│teritoriul │ministrului │
│judeţului │mediului şi │
│respectiv. │pădurilor şi │
│ │ministrului │
│ │administraţiei şi │
│ │internelor nr. │
│ │1422/ 192/2012. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │5.1. Dispune │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean │
│ │elaborarea şi │
│ │actualizarea │
│ │Planului judeţean │
│ │de evacuare a │
│ │populaţiei în │
│ │situaţii de │
│ │urgenţă. │
│ │5.2. Dispune │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean │
│ │verificarea │
│ │periodică a │
│ │spaţiilor pentru │
│ │primirea │
│ │evacuaţilor, │
│5. Organizarea şi │precum şi a │
│desfăşurarea │raioanelor de │
│evacuării │instalare a │
│populaţiei şi │taberelor de │
│bunurilor materiale│sinistraţi. │
│în situaţii de │5.3. Dispune │
│urgenţă. │membrilor │
│ │Comitetului │
│ │Judeţean pentru │
│ │Situaţii de │
│ │Urgenţă, care au │
│ │responsabilităţi │
│ │în gestionarea │
│ │riscului la │
│ │inundaţii, │
│ │verificarea │
│ │măsurilor de │
│ │asigurare │
│ │logistică a │
│ │acţiunii de │
│ │evacuare. │
│ │5.4. Aprobă Planul│
│ │judeţean de │
│ │evacuare a │
│ │populaţiei în │
│ │situaţii de │
│ │urgenţă. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │6.1. Dispune │
│ │preşedinţilor │
│ │Comitetelor Locale│
│6. Aprobarea │pentru Situaţii de│
│Planurilor de │Urgenţă elaborarea│
│apărare împotriva │Planurilor locale │
│inundaţiilor, │de apărare │
│gheţurilor şi │împotriva │
│poluărilor │Inundaţiilor. │
│accidentale ale │6.2. Dispune │
│comitetelor │Grupului de Suport│
│municipale, │Tehnic acordarea │
│orăşeneşti şi │asistenţei tehnice│
│comunale pentru │pentru elaborarea,│
│situaţii de urgenţă│verificarea şi │
│ │avizarea │
│ │planurilor, în │
│ │vederea aprobării │
│ │acestora. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │7.1. Asigură prin │
│ │Consiliul Judeţean│
│ │/Consiliul General│
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti, │
│ │fondurile necesare│
│ │pentru │
│ │constituirea si │
│ │completarea │
│ │stocurilor de │
│ │materiale şi │
│ │mijloace de │
│ │apărare împotriva │
│ │inundaţiilor, │
│ │pentru acţiuni │
│ │operative de │
│ │apărare, │
│ │realizarea, │
│ │întreţinerea şi │
│7. Asigurarea │repararea │
│fondurilor necesare│construcţiilor │
│pentru organizarea │hidrotehnice de │
│acţiunilor de │interes local, │
│intervenţie │precum şi pentru │
│operativă la │întreţinerea │
│nivelul │albiilor │
│localităţilor. │cursurilor de apă │
│ │la nivel local. │
│ │7.2. Urmăreşte │
│ │măsurile adoptate │
│ │în cadrul │
│ │comitetului de │
│ │bazin, care │
│ │funcţionează pe │
│ │lângă │
│ │Administraţia │
│ │Bazinală de Apă, │
│ │cu privite la │
│ │implementarea │
│ │Strategiei │
│ │Naţionale de │
│ │management al │
│ │riscului la │
│ │inundaţii pe │
│ │termen mediu şi │
│ │lung la nivel │
│ │judeţean. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │8.1. Urmăreşte │
│ │elaborarea │
│ │hărţilor de risc │
│ │la inundaţii de │
│ │către Consiliul │
│8. Introducerea în │judeţean, pe baza │
│Planurile de │hărţilor de hazard│
│Urbanism General a │la inundaţii puse │
│hărţilor de risc la│la dispoziţie prin│
│inundaţii, precum │grija unităţilor │
│si respectarea │teritoriale ale │
│regimului de │Administraţiei │
│construire în │Naţionale „Apele │
│zonele inundabile. │Române” şi │
│ │introducerea │
│ │acestora in │
│ │Planurile de │
│ │Urbanism General │
│ │de către primării.│
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │9.1. Dispune │
│ │elaborarea, de │
│ │către │
│ │Inspectoratul │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean, │
│ │a Planului anual │
│ │de pregătire în │
│ │domeniul │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă. │
│ │9.2. Aprobă, prin │
│ │ordin, Planul │
│ │anual de pregătire│
│ │în domeniul │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă. │
│ │9.3. Dispune │
│ │preşedinţilor │
│ │Comitetelor Locale│
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă, │
│ │organizarea │
│ │periodică a │
│ │adunărilor │
│ │cetăţeneşti, în │
│9. Elaborarea │special in │
│planurilor de │localităţile │
│pregătire a │afectate frecvent │
│primarilor, şefilor│de inundaţii, │
│Serviciilor │pentru │
│Voluntare pentru │conştientizarea │
│Situaţii de Urgenţă│populaţiei asupra │
│şi a populaţiei, │riscului pe care │
│privind cunoaşterea│îl prezintă │
│riscului la │inundaţiile. │
│inundaţii şi a │9.4. Asigură │
│atribuţiilor ce le │aducerea la │
│revin pentru │cunoştinţa │
│managementul │instituţiilor │
│riscului la │responsabile cu │
│inundaţii. │activităţile de │
│ │pregătire, │
│ │obligaţiile ce le │
│ │revin conform │
│ │ordinului │
│ │menţionai la pct. │
│ │9.2. │
│ │9.5. Dispune │
│ │organizarea, la │
│ │nivelul │
│ │Instituţiei │
│ │Prefectului, a │
│ │Instruirilor │
│ │periodice a │
│ │primarilor, │
│ │responsabililor │
│ │pentru avertizarea│
│ │populaţiei şi │
│ │agenţilor de │
│ │inundaţii, prin │
│ │grija │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă Judeţean │
│ │şi a Sistemului de│
│ │Gospodărire a │
│ │Apelor. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│10. Urmărirea │ │
│realizării │ │
│lucrărilor de │ │
│amenajare şi │ │
│întreţinere a │10.1. Efectuează │
│formaţiunilor │demersuri pentru │
│torenţiale din zona│alocarea │
│localităţilor │fondurilor de la │
│expuse riscului la │bugetul local, │
│inundaţii din │bugetul de stat │
│scurgeri violente │sau alte surse de │
│de pe versanţi, │finanţare, pentru │
│precum şi a │amenajări în │
│realizării │zonele cele mai │
│lucrărilor de │critice. │
│amenajare a │ │
│cursurilor de apă │ │
│în zonele cele mai │ │
│critice. │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │11.1. Dispune │
│ │preşedinţilor │
│ │Comitetelor Locale│
│ │pentru Situaţii de│
│ │Urgenţă realizarea│
│ │şi întreţinerea │
│ │lucrărilor pentru │
│ │scurgerea apelor │
│11. Organizarea │pluviale în │
│acţiunilor │localităţi │
│periodice de │(şanţuri, rigole, │
│verificare a │canale colectoare,│
│modulul de │văi nepermanente),│
│realizare şi │precum şi │
│întreţinere a │realizarea │
│lucrărilor pentru │lucrărilor de │
│scurgerea apelor │salubrizare a │
│mari în localităţi,│cursurilor de apă │
│de către comisii │în vederea │
│alcătuite din │evitării │
│specialişti numite │blocajelor la │
│prin ordin (prima │poduri şi podeţe. │
│verificare se │11.2. Numeşte │
│organizează │comisii alcătuite │
│obligatoriu lu │din specialişti, │
│începutul │care verifică │
│primăverii). │periodic modul de │
│ │realizare a │
│ │lucrărilor │
│ │menţionate la pct.│
│ │11.1 şi dispune │
│ │aplicarea de │
│ │sancţiuni conform │
│ │actelor normative │
│ │în vigoare. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│12. Asigurarea │12.1. Solicită │
│fondurilor necesare│Consiliului │
│dotării Serviciilor│Judeţean/ │
│Voluntare pentru │Consiliului │
│Situaţii de │General al │
│Urgentă cu │Municipiului │
│materiale şi │Bucureşti, │
│mijloace │cuprinderea în │
│specifice │bugetul local a │
│intervenţiei la │fondurilor │
│inundaţii/ │necesare dotării │
│aglomerări de │Serviciilor │
│gheţuri şi │Voluntare pentru │
│accidente la │Situaţii de │
│construcţii │Urgenţă. │
│hidrotehnice. │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    B. MASURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE
        COD GALBEN pentru inundaţii

┌──────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabilităţi │Mod de realizare (acţiuni │
│ale prefectului │şi măsuri) │
├──────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.1. Dispune Centrului │
│ │Operaţional (Secretariatul│
│ │Tehnic) al Inspectoratului│
│ │pentru Situaţii de Urgenţă│
│ │Judeţean, notificarea/ │
│ │lnformarea membrilor │
│ │Comitetului Judeţean │
│ │pentru Situaţii de Urgenţă│
│ │cu privire la primirea │
│ │avertizării cod galben │
│1. Convocarea, în │pentru inundaţii. │
│mod excepţional, │1.2. Dispune asigurarea │
│în şedinţă │prezenţei la şedinţă a │
│extraordinară, a │membrilor Comitetului │
│Comitetului │Judeţean/al Municipiului │
│Judeţean/al │Bucureşti pentru Situaţii │
│Municipiului │de Urgenţă. │
│Bucureşti pentru │1.3. Prezintă situaţia │
│Situaţii de │actuală şi cea prognozată.│
│Urgenţă, la │1.4. Semnează hotărârea │
│propunerea │Comitetului Judeţean al │
│Grupului de Suport│Municipiului Bucureşti │
│Tehnic, în funcţie│pentru Situaţii de Urgenţă│
│de situaţia │privind măsurile necesar a│
│concretă din │fi adoptate în vederea │
│teren. │prevenirii şi/sau │
│ │gestionării riscului de │
│ │inundaţii. │
│ │1.5. Emite ordinuI/ │
│ │dispoziţia de punere în │
│ │aplicare a măsurilor │
│ │adoptate prin hotărârea │
│ │Comitetului Judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├──────────────────┼──────────────────────────┤
│ │2.1. Asigură prin Centrul │
│ │Operaţional al │
│2. Transmltereu │Inspectoratului pentru │
│atenţionărilor şi │Situaţii de Urgenţă │
│prognozelor │Judeţean/al Municipiului │
│hidrometeorologice│Bucureşti, transmiterea │
│primite, la toate │atenţionărilor şi │
│localităţile şi │prognozelor la toate │
│obiectivele din │unităţile │
│zonele potenţial │administrativ-teritoriale,│
│inundabile de la │şi prin Centrul Operativ │
│nivelul judeţului │din cadrul Sistemului de │
│ │Gospodărire a Apelor la │
│ │toate amenajările │
│ │hidrotehnice. │
├──────────────────┼──────────────────────────┤
│ │3.1. Dispune Comitetelor │
│ │Locale pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă asigurarea │
│ │scurgerii apei pluviale │
│ │prin şanţuri, rigole etc. │
│ │3.2. Dispune unităţilor de│
│ │gospodărire a apelor │
│ │supravegherea cursurilor │
│ │de apă în zonele critice. │
│ │3.3. Dispune unităţilor de│
│ │exploatare a materialului │
│ │lemnos ancorarea │
│ │depozitelor existente pe │
│ │versanţi. │
│ │3.4. Dispune supravegherea│
│3. Urmărirea │permanentă a iazurilor │
│măsurilor de │piscicole şi a celorlalte │
│limitare a │acumulări mici, a căror │
│efectelor │avariere poate pune în │
│eventualelor │pericol zone locuite. │
│inundaţii luate de│3.5. Dispune evacuarea │
│comitetele locale,│utilajelor sau a altor │
│deţinătorii de │bunuri existente în zona │
│lucrări cu rol de │dlg-mal, în special la │
│apărare împotriva │Dunăre. │
│inundaţiilor, │3.6. Solicită filialei │
│operatorii │judeţene a Agenţiei │
│economici │Naţionale de îmbunătăţiri │
│specializaţi etc. │Funciare luarea de măsuri │
│ │pentru punerea în │
│ │funcţiune a amenajărilor │
│ │de evacuare a apelor │
│ │interne. │
│ │3.7. Solicită tuturor │
│ │unităţilor specializate │
│ │pregătirea mijloacelor │
│ │suplimentare pentru │
│ │evacuarea apelor din │
│ │Intravilan. │
│ │3.8. Dispune alte măsuri │
│ │stabilite în cadrul │
│ │Comitetului Judeţean │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├──────────────────┼──────────────────────────┤
│ │4.1. Dispune anunţarea │
│4. Informarea │populaţiei cu privire la │
│permanentă a │activităţile prioritare pe│
│populaţiei asupra │care trebuie să le │
│măsurilor urgente │desfăşoare (în special a │
│care trebuie │celei aflate în zonele de │
│aplicate (inclusiv│risc la inundaţii din │
│prin mijloacele │scurgeri de pe versanţi şi│
│mass- media). │revărsări ale cursurilor │
│ │de apă mici). │
├──────────────────┼──────────────────────────┤
│5. Luarea │5.1. Dispune Comitetelor │
│măsurilor de │Locale pentru Situaţii de │
│evitare a │Urgenţă, deţinătorilor de │
│blocajelor, în │poduri, agenţilor │
│special în zonele │economici care desfăşoară │
│podurilor, │activităţi în domeniul │
│podeţelor, │prelucrării lemnului, │
│prizelor de apă, │asigurarea Intervenţiei în│
│gurilor de │vederea evitării │
│evacuare şi în │blocajelor pe cursurile de│
│alte zone critice.│apă │
├──────────────────┼──────────────────────────┤
│6. Asigurarea │ │
│funcţionării │ │
│fluxului │ │
│informaţional │6.1. Dispune, după caz, │
│între Comitetul │întocmirea şi transmiterea│
│judeţean pentru │Rapoartelor operative │
│situaţii de │conform prevederilor │
│urgenţă şi │Anexei nr. 8 din │
│administraţia │Regulamentul privind │
│publică centrală │gestionarea situaţiilor de│
│cu atribuţii în │urgenţă generate de │
│domeniu │inundaţii aprobat cu │
│(Ministerul │Ordinul Comun al │
│Afacerilor Interne│ministrului mediului şi │
│- Inspectoratul │pădurilor şi ministrului │
│General pentru │administraţiei şi │
│Situaţii de │internelor nr. 1422/192/ │
│Urgentă şi │2012. │
│Ministerul │ │
│Mediului şi │ │
│Schimbărilor │ │
│Climatice). │ │
└──────────────────┴──────────────────────────┘


        COD PORTOCALIU pentru inundaţii

┌───────────────────┬────────────────────┐
│Responsabilităţi │Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi măsuri) │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │1.1. Dispune │
│ │Centrului │
│ │Operaţional │
│ │(Secretariatului │
│ │Tehnic) al │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti │
│ │notificarea/ │
│ │informarea membrilor│
│ │Comitetetului │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │cu privire la │
│ │primirea │
│ │avertizărilor cod │
│ │portocaliu pentru │
│ │inundaţii. │
│ │1.2. Dispune │
│ │asigurarea prezenţei│
│ │la şedinţă a │
│ │membrilor │
│ │Comitetului Judeţean│
│ │/al Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă.│
│1. Convocarea │1.3. Prezintă │
│Comitetului │situaţia actuală şi │
│Judeţean pentru │cea prognozată. │
│Situaţii de Urgenţă│1.4. Dispune │
│în şedinţă │operaţionalizarea │
│extraordinară. │Centrului de Comandă│
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă,│
│ │în vederea │
│ │asigurării │
│ │coordonării şi │
│ │conducerii │
│ │acţiunilor de │
│ │intervenţie. │
│ │1.5. Semnează │
│ │hotărârea │
│ │Comitetului Judeţean│
│ │/al Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │privind măsurile │
│ │necesare a fi │
│ │adoptate în vederea │
│ │prevenirii şi/sau │
│ │gestionării riscului│
│ │de inundaţii. │
│ │1.6. Emite ordinul/ │
│ │dispoziţia de punere│
│ │în aplicare a │
│ │măsurilor adoptate │
│ │prin hotărârea │
│ │Comitetului Judeţean│
│ │/al Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă.│
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │2.1. Dispune │
│ │Centrului │
│ │Operaţional al │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti menţinerea│
│2. Asigurarea │legăturii permanente│
│transmiterii │cu comitetele locale│
│avertizărilor şi │pentru situaţii de │
│prognozelor la │urgenţă şi cu │
│toate localităţile │obiectivele │
│şi obiectivele din │potenţial │
│zonele vizate şi │afectabile. │
│informarea │2.2. Dispune │
│populaţiei asupra │anunţarea │
│măsurilor urgente │populaţiei, prin │
│care trebuie │intermediul │
│aplicate. │sistemului de │
│ │avertizare - │
│ │alarmare şi │
│ │mijloacelor media │
│ │locale, cu privire │
│ │la activităţile │
│ │prioritare pe care │
│ │trebuie să le │
│ │desfăşoare. │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │3.1. Dispune │
│ │instituirea │
│3. Asigurarea │permanenţei la │
│permanenţei la │nivelul Comitetelor │
│primăriile din │Locale pentru │
│zonele potenţial │Situaţii de Urgenţă │
│afectabile. │din zonele potenţial│
│ │afectabile şi │
│ │verifică asigurarea │
│ │acesteia. │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │4.1. Dispune │
│ │transmiterea │
│ │ordinului/ │
│ │dispoziţiei de │
│ │punere în aplicare a│
│ │măsurilor adoptate │
│ │prin hotărârea │
│ │Comitetului │
│ │Judeţeană/al │
│ │Municipiului │
│4. Asigurarea │Bucureşti pentru │
│funcţionării │Situaţii de Urgenţă,│
│fluxului │către toţi factorii │
│informaţional între│implicaţi. │
│Comitetul judeţean │4.2. Urmăreşte modul│
│pentru situaţii de │de transmitere/ │
│urgenţă şi │recepţionare a │
│administraţia │informaţiilor │
│publică centrală cu│referitoare la │
│atribuţii în │derularea │
│domeniu (Ministerul│evenimentelor, │
│Afacerilor Interne │4.3. Dispune │
│- Inspectorului │întocmirea şi │
│General pentru │transmiterea │
│Situaţii de Urgenţă│Rapoartelor │
│şi Ministerul │operative conform │
│Mediului şi │prevederilor Anexei │
│Schimbărilor │nr. 8 din │
│Climatice). │Regulamentul privind│
│ │gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă generate de │
│ │inundaţii aprobat cu│
│ │Ordinul Comun al │
│ │ministrului mediului│
│ │şi pădurilor şi │
│ │ministrului │
│ │administraţiei şi │
│ │internelor nr. 1. │
│ │422/192/2012. │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │5.1. Organizează şi │
│ │coordonează cu │
│ │sprijinul │
│ │specialiştilor din │
│ │cadrul Grupului de │
│ │Suport Tehnic pentru│
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │generate de │
│ │inundaţii acţiunile │
│ │de intervenţie │
│ │operativă. │
│ │5.2. Dispune │
│ │concentrarea │
│ │mijloacelor şi │
│ │forţelor de │
│ │intervenţie în │
│ │zonele critice │
│ │pentru consolidarea │
│ │construcţiilor │
│ │hidrotehnice, │
│ │îndepărtarea │
│ │blocajelor de pe │
│ │cursurile de apă, │
│5. Coordonarea │evacuarea apei │
│acţiunilor de │acumulate în │
│intervenţie │intravilan şi/sau pe│
│operativă la │terenurile agricole.│
│nivelul judeţului/ │5.3. Dispune │
│al Municipiului │Comitetelor Locale │
│Bucureşti │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă realizarea │
│ │măsurilor de evitare│
│ │a blocajelor, în │
│ │special în zonele │
│ │podurilor, prizelor │
│ │de apă, gurilor de │
│ │evacuare a apei din │
│ │intravilan. │
│ │5.4. Dispune │
│ │asigurarea │
│ │mijloacelor şi │
│ │forţelor de │
│ │Intervenţie │
│ │suplimentare │
│ │acordate de │
│ │Comitetul Judeţean//│
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │comitetelor locale, │
│ │atunci când │
│ │capacitatea lor de │
│ │intervenţie este │
│ │depăşită. │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │6.1. Stabileşte │
│6. Introducerea │modul de urmărire a │
│restricţiilor de │aplicării măsurilor │
│consum a apei şi a │de restricţie a │
│unor alimente care │consumului de apă şi│
│provin din zona │alimente, din zonele│
│afectată. │afectate de │
│ │inundaţii. │
├───────────────────┼────────────────────┤
│7. Aplicarea │7.1. În caz de │
│măsurilor de │pericol iminent de │
│avertizare-alarmare│producere a │
│a obiectivelor din │inundaţiei dispune │
│zona inundabilă în │factorilor de │
│eventualitatea │decizie din zonele │
│avarierii unor │potenţial │
│construcţii │afectabile, │
│hidrotehnice sau a │anunţarea populaţiei│
│efectuării unor │şi a obiectivelor │
│manevre la barajele│prin intermediul │
│mari. │sistemului de │
│ │avertizare-alarmare.│
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │8.1. Coordonează, │
│ │prin Comitetul │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│8. Evacuarea, după │Situaţii de Urgenţă,│
│caz, a oamenilor, │acţiunile de │
│animalelor şi │evacuare conform │
│bunurilor materiale│planurilor de │
│în afara zonelor │evacuare. │
│potenţial │8.2. Emite ordine de│
│inundabile. │evacuare şi primire/│
│ │repartiţie la │
│ │solicitările │
│ │preşedinţilor │
│ │Comitetelor Locali │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├───────────────────┼────────────────────┤
│9. Întreruperea │ │
│ulimentării cu │ │
│energie electrică │9.1 Când situaţia │
│şi gaze a zonelor │impune, dispune │
│inundate pentru │încetarea furnizării│
│prevenirea │energiei electrice, │
│electrocutărilor │gazelor naturale şi │
│sau a unor │agentului termic. │
│intoxicări, │ │
│accidente │ │
│tehnologice etc. │ │
└───────────────────┴────────────────────┘


        COD ROŞU pentru inundaţii

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Responsabilităţi │Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi măsuri)│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │1.1. Dispune │
│ │Centrului │
│ │Operaţional │
│ │(Secretariatului │
│ │Tehnic) al │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean/al│
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti │
│ │notificare/ │
│ │informarea │
│ │membrilor │
│ │Comitetetului │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă│
│ │cu privire la │
│ │primirea │
│ │avertizărilor cod │
│ │roşu pentru │
│ │inundaţii. │
│ │1.2. Dispune │
│ │asigurarea │
│ │prezenţei la │
│ │şedinţă a membrilor│
│ │Comitetului │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│1. Convocarea în │Situaţii de │
│şedinţă │Urgenţă. │
│extraordinară a │1.3. Prezintă │
│Comitetului │situaţia actuală şi│
│Judeţean/al │cea prognozată. │
│Municipiului │1.4. Dispune │
│Bucureşti pentru │operaţionalizarea │
│Situaţii de │Centrului de │
│Urgenţă, imediat │Comandă Judeţean/al│
│după primirea │Municipiului │
│avertizărilor şi │Bucureşti pentru │
│ori de câte ori │Situaţii de │
│situaţia o impune.│Urgenţă, în vederea│
│ │asigurării │
│ │coordonării şi │
│ │conducerii │
│ │acţiunilor de │
│ │intervenţie. │
│ │1.5. Semnează │
│ │hotărârea │
│ │Comitetului │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă│
│ │privind măsurile │
│ │necesare a fi │
│ │adoptate în vederea│
│ │prevenirii şi/sau │
│ │gestionării │
│ │riscului de │
│ │inundaţii. │
│ │1.6. Emite ordinul/│
│ │dispoziţia de │
│ │punere în aplicare │
│ │a măsurilor │
│ │adoptate prin │
│ │hotărârea │
│ │Comitetului │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │2.1 Dispune │
│ │Centrului │
│ │Operaţional al │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean/al│
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti │
│ │menţinerea │
│ │legăturii │
│ │permanente cu │
│ │comitetele locale │
│ │pentru situaţii de │
│ │urgenţă şi cu │
│ │obiectivele │
│ │potenţial │
│2. Transmiterea │afectabile. │
│avertizărilor şi │2.2. Dispune │
│prognozelor Ia │anunţarea │
│toate localităţile│populaţiei, prin │
│şi obiectivele din│intermediul │
│zonele vizate. │sistemului de │
│ │avertizare - │
│ │alarmare şi │
│ │mijloacelor media │
│ │locale, cu privire │
│ │la activităţile │
│ │prioritare pe care │
│ │trebuie să le │
│ │desfăşoare. │
│ │2.3. Dispune │
│ │informarea │
│ │populaţiei asupra │
│ │măsurilor de │
│ │protecţie şi │
│ │intervenţie │
│ │desfăşurate de │
│ │către autorităţi. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │3.1. Dispune │
│ │instituirea │
│ │permanenţei la │
│3. Asigurarea │nivelul Comitetelor│
│permanenţei Ia │Locale pentru │
│primăriile din │Situaţii de Urgenţă│
│zonele potenţial │din zonele │
│afectabile. │potenţial │
│ │afectabile şi │
│ │verifică asigurarea│
│ │acesteia. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │4.1. Dispune │
│ │transmiterea │
│ │ordinului/ │
│ │dispoziţiei de │
│ │punere în aplicare │
│ │a măsurilor │
│ │adoptate prin │
│ │hotărârea │
│ │Comitetului │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de │
│ │Urgenţă, către toţi│
│ │factorii implicaţi.│
│ │4.2. Dispune │
│ │comitetelor locale │
│ │pentru situaţii de │
│ │urgenţă întocmirea │
│ │şi transmiterea │
│ │Rapoartelor │
│ │operative conform │
│ │prevederilor Anexei│
│ │nr. 8 din │
│ │Regulamentul │
│4. Asigurarea │privind gestionarea│
│funcţionării │situaţiilor de │
│fluxului │urgenţă generate de│
│Informaţional │inundaţii, aprobat │
│între Comitetele │cu Ordinul Comun al│
│Locale pentru │ministrului │
│Situaţii de │mediului şi │
│Urgenţă şi │pădurilor şi │
│Comitetul Judeţean│ministrului │
│/al Municipiului │administraţiei şi │
│Bucureşti pentru │internelor nr. │
│Situaţii de │1.422/192/2012. │
│Urgenţă. │4.3. Analizează │
│ │informaţiile │
│ │primite de la │
│ │comitetele locale │
│ │pentru situaţii de │
│ │urgenţă referitoare│
│ │la derularea │
│ │evenimentelor şi la│
│ │măsurile │
│ │întreprinse. │
│ │4.4. Dispune │
│ │asigurarea │
│ │mijloacelor şi │
│ │forţelor de │
│ │intervenţie │
│ │suplimentare │
│ │acordate de │
│ │Comitetul Judeţean/│
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă│
│ │comitetelor locale,│
│ │atunci când │
│ │capacitatea lor de │
│ │intervenţie este │
│ │depăşită. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │5.1. Urmăreşte │
│ │modul de │
│ │transmitere/ │
│ │recepţionare a │
│5. Asigurarea │informaţiilor │
│funcţionării │referitoare la │
│fluxului │derularea │
│informaţional │evenimentelor │
│între Comitetul │inclusiv a │
│Judeţean pentru │măsurilor │
│Situaţii de │întreprinse. │
│Urgenţă şi │5.2. Dispune │
│administraţia │întocmirea şi │
│publică centrală │transmiterea │
│cu atribuţii în │Rapoartelor │
│domeniu │operative conform │
│(Ministerul │prevederilor Anexei│
│Afacerilor Interne│nr. 8 din │
│- Inspectoratul │Regulamentul │
│General pentru │privind gestionarea│
│Situaţii de │situaţiilor de │
│Urgenţă şi │urgenţă generate de│
│Ministerul │inundaţii aprobat │
│Mediului şi │cu Ordinul Comun al│
│Schimbărilor │ministrului │
│Climatice). │mediului şi │
│ │pădurilor şi │
│ │ministrului │
│ │administraţiei şi │
│ │internelor nr. │
│ │1.422/192/2012. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│6. Declararea, cu │6.1. Pe baza │
│acordul │informaţiilor │
│Ministrului │primite şi în │
│Afacerilor │funcţie de situaţia│
│Interne, a stării │concretă din teren │
│de alertă la │stabileşte │
│nivelul judeţului │necesitatea │
│sau in mai multe │declarării/ │
│localităţi din │încetării stării de│
│judeţ, în zonele │alertă. │
│periclitate. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │7.1. În caz de │
│7. Aplicarea │pericol iminent de │
│măsurilor de │avariere a │
│avertizare - │construcţiilor │
│alarmare a │hidrotehnice │
│obiectivelor ce │(diguri, baraje), │
│pot fi inundate │declară alarmarea │
│sau situate în │populaţiei şi a │
│zona inundabilă în│obiectivelor din │
│caz de pericol │zonele potenţial │
│iminent de │inundabile, prin │
│avariere a │Intermediul │
│construcţiilor │sistemului de │
│hidrotehnice. │avertizare- │
│ │alarmare. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │8.1. Dispune │
│ │anunţarea │
│ │populaţiei, prin │
│8. Informarea │intermediul │
│permanentă a │sistemului de │
│populaţiei cu │avertizare - │
│măsurile urgente │alarmare şi a │
│care trebuie │mijloacelor media │
│aplicate. │locale, cu privire │
│ │la activităţile │
│ │prioritare pe care │
│ │trebuie să le │
│ │desfăşoare. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │9.1. Dispune │
│ │concentrarea │
│ │mijloacelor şi │
│ │forţelor de │
│ │Intervenţie în │
│ │zonele critice │
│ │pentru consolidarea│
│ │şi supraînălţarea │
│ │digurilor şi │
│ │malurilor, │
│ │limitarea │
│ │extinderii breşelor│
│ │din diguri. │
│ │9.2. Analizează │
│ │propunerea │
│ │specialiştilor │
│ │pentru inundarea │
│ │dirijată a unor │
│ │terenuri │
│ │prestabilite în │
│ │Planurile de │
│ │apărare împotriva │
│ │inundaţiilor. │
│ │9.3. Supune │
│ │aprobării │
│ │Comitetului │
│ │Judeţean pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă│
│ │hotărârea pentru │
│ │inundarea dirijată │
│ │şi asigură │
│ │transmiterea │
│ │acesteia pentru │
│ │aprobare Ia │
│ │Comitetul │
│ │Ministerial pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă│
│ │din cadrul │
│ │Ministerului │
│9. Coordonarea │Mediului şi │
│acţiunilor de │Schimbărilor │
│Intervenţie │Climatice. │
│operativă la │9.4. Asigură │
│nivelul judeţului/│realizarea breşei │
│al Municipiului │în corpul digului, │
│Bucureşti, cu │după aprobarea │
│sprijinul │efectuării acesteia│
│specialiştilor din│de către Comitetul │
│cadrul Grupului de│Ministerial din │
│Suport Tehnic. │cadrul Ministerului│
│ │Mediului şi │
│ │Schimbărilor │
│ │Climatice, numai în│
│ │secţiunea şi la │
│ │momentul precizat │
│ │în hotărâre. │
│ │9.5. Interzice │
│ │realizarea unor │
│ │breşe în corpul │
│ │digurilor, │
│ │indiferent de │
│ │deţinătorul │
│ │acestora, fără │
│ │aprobarea │
│ │Comitetului │
│ │Ministerial pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă│
│ │din cadrul │
│ │Ministerului │
│ │Mediului şi │
│ │Schimbărilor │
│ │Climatice. │
│ │9.6. Analizează │
│ │capabilităţile de │
│ │Intervenţie, │
│ │stabilind │
│ │priorităţile de │
│ │acţiune pentru │
│ │evacuarea apei din │
│ │imobile şi în │
│ │situaţia în care │
│ │resursele proprii │
│ │sunt insuficiente, │
│ │solicită punerea in│
│ │aplicare a │
│ │planurilor de │
│ │cooperare pentru │
│ │gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │10. 1. Coordonează,│
│ │prin Comitetul │
│ │Judeţean/al │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│10. Evacuarea │Situaţii de │
│populaţiei, │Urgenţă, acţiunile │
│animalelor şi │de evacuare conform│
│bunurilor │planurilor de │
│materiale în afara│evacuare. │
│zonelor │10.2. Emite /ordine│
│inundabile. │de evacuare şi │
│ │primire/repartiţie │
│ │la solicitările │
│ │preşedinţilor │
│ │Comitetelor Locale │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│11. Întreruperea │ │
│alimentării cu │ │
│energie electrică │11.1. Când situaţia│
│şi gaze a zonelor │impune, dispune │
│inundate pentru │încetarca │
│prevenirea │furnizării energiei│
│electrocutărilor │electrice, gazelor │
│sau a unor │naturale şi │
│intoxicări, │agentului termic │
│accidente │ │
│tehnologice etc. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│12. Coordonarea │12.1. Stabileşte │
│acţiunilor pentru │priorităţile de │
│salvarea │acţiune în vederea │
│oamenilor, │salvării oamenilor,│
│animalelor, │animalelor, │
│tehnicii, │tehnicii, │
│utilajelor şi │utilajelor şi │
│materialelor. │materialelor. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │13.1. Dispune │
│ │identificarea │
│ │posibilităţilor de │
│ │cazare temporară a │
│13. Asigurarea │persoanelor │
│cazării │sinistrate. │
│persoanelor │13.2. Dispune │
│sinistrate, │organizarea │
│aprovizionarea cu │distribuirii apei │
│apă, alimente, │potabile, │
│bunuri de strictă │alimentelor şi │
│necesitate si │ajutoarelor │
│acordarea de │umanitare. │
│asistenţă │13.3. Dispune │
│medicală. │aplicarea măsurilor│
│ │de prim ajutor │
│ │medical şi sanitar │
│ │- epidemice │
│ │necesare prevenirii│
│ │epidemiilor. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │14.1 Dispune │
│ │identificarea │
│ │locurilor de │
│ │adăpostire a │
│14. Asigurarea │animalelor │
│adăpostirii, │evacuate, │
│hrănirii şi │asigurarea hranei │
│acordarea de │şi apei, şi │
│asistenţă │direcţionarea, spre│
│veterinară │taberele de │
│animalelor │sinistraţi a │
│evacuate. │formaţiunilor şi │
│ │mijloacelor de │
│ │acordare a primului│
│ │ajutor medical şi │
│ │sanitar- veterinar.│
├──────────────────┼───────────────────┤
│15. Distribuirea │15.1. Asigură │
│ajutoarelor │distribuirea │
│umanitare │ajutoarelor în │
│populaţiei │localităţile cele │
│afectate. │mai afectate de │
│ │inundaţii. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│16. Identificarea │16.1. Organizează │
│victimelor, │activităţile de │
│sinistraţilor şi │căutare şi │
│întocmirea │identificare a │
│situaţiei cu │victimelor si │
│persoanele │persoanelor date │
│dispărute. │dispărute. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│17. Întreprinderea│17.1. Dispune │
│demersurilor │acordarea │
│pentru acordarea │asistenţei │
│asistenţei │religioase şi │
│religioase şi │înhumarea │
│înhumarea │victimelor. │
│victimelor. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │18.1. Dispune │
│ │punerea la │
│ │dispoziţia │
│18. Asigurarea │reprezentanţilor │
│colectării, │direcţiei sanitar │
│transportului şi │veterinare personal│
│incinerării │specializat pentru │
│animalelor moarte.│colectarea, │
│ │transportul şi │
│ │incinerarea │
│ │animalelor moarte. │
└──────────────────┴───────────────────┘    C. MĂSURI DE REABILITARE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi măsuri) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│1. Funcţionarea │ │
│în regim de │ │
│permanenţă a │1.1. Dispune │
│centrelor │funcţionarea │
│operative din │centrelor operative │
│cadrul │până la revenirea la │
│Comitetului │starea de │
│Local pentru │normalitate. │
│Situaţii de │ │
│Urgenţă. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │2.1. Dispune │
│ │anunţarea populaţiei,│
│ │prin intermediul │
│ │posturilor locale de │
│ │radio şi televiziune,│
│2. Continuarea │prin Centrul │
│informării │Operaţional al │
│permanente a │Inspectoratul │
│populaţiei cu │Judeţean/al │
│măsurile urgente│Municipiului │
│care trebuie │Bucureşti pentru │
│aplicate. │Situaţii de Urgenţă │
│ │şi Comitetul Local │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă cu privire la│
│ │activităţile │
│ │prioritare. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │3.1. Numeşte comisia │
│ │de evaluare alcătuită│
│ │din specialişti şi │
│ │dispune acesteia │
│ │evaluarea pagubelor │
│ │produse de inundaţii │
│ │şi întocmirea │
│3. Evaluarea │proceselor verbale │
│pagubelor │conform prevederilor │
│produse de │Anexei nr. 11 din │
│inundaţii Ia │Regulamentul privind │
│nivelul fiecărei│gestionarea │
│localităţi │situaţiilor de │
│afectate şi Ia │urgenţă generate de │
│lucrările cu rol│inundaţii aprobat cu │
│de apărare │Ordinul Comun al │
│împotriva │ministrului mediului │
│Inundaţiilor, │şi pădurilor şi │
│indiferent de │ministrului │
│deţinător. │administraţiei şi │
│ │internelor nr. 1.422/│
│ │192/2012. │
│ │3.2. Dispune │
│ │evaluarea de către │
│ │specialişti a │
│ │pagubelor produse de │
│ │eventuala inundare │
│ │dirijată. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │4.1. Avizează │
│ │procesele verbale de │
│ │calamităţi elaborate │
│ │de deţinătorii de │
│ │lucrări, în vederea │
│ │fundamentării actelor│
│ │normative pentru │
│ │alocarea, în regim de│
│ │urgenţă, a fondurilor│
│ │necesare refacerii │
│ │construcţiilor │
│ │hidrotehnice afectate│
│ │de viituri. │
│ │4.2. Face propuneri │
│ │de despăgubire a │
│ │persoanelor fizice şi│
│ │juridice care au │
│ │suferit prejudicii ca│
│ │urmare a inundării │
│ │dirijate şi le │
│ │înaintează │
│ │Comitetului Naţional │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă. │
│ │4.3. Propune alocarea│
│ │unor sume din Fondul │
│ │de Intervenţie │
│ │prevăzut în bugetul │
│ │de stat pentru │
│ │combaterea şi │
│ │înlăturarea efectelor│
│4. Asigurarea │inundaţiilor în cazul│
│fondurilor │în care bugetele │
│necesare │locale sunt │
│refacerii │insuficiente │
│obiectivelor │4.4. Asigură │
│afectate. │elaborarea şi │
│ │transmiterea │
│ │Raportului de sinteză│
│ │privind apărarea │
│ │împotriva │
│ │inundaţiilor, │
│ │accidentelor la │
│ │construirii │
│ │hidrotehnice şi │
│ │secetei hidrologice, │
│ │conform prevederilor │
│ │Anexei nr. 9 la │
│ │Regulamentul privind │
│ │gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă generate de │
│ │inundaţii aprobat cu │
│ │Ordinul Comun al │
│ │ministrului mediului │
│ │şi pădurilor şi │
│ │ministrului │
│ │administraţiei şi │
│ │internelor nr. 1422/ │
│ │192/2012, către │
│ │Comitetul Ministerial│
│ │din cadrul │
│ │Ministerului Mediului│
│ │şi Schimbărilor │
│ │Climatice şi │
│ │Inspectoratul General│
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgentă. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │5.1. Supune analizei │
│ │Comitetului judeţean/│
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │Situaţii de Urgenţă │
│ │măsurile propuse de │
│ │specialişti pentru │
│ │efectuarea unor breşe│
│ │în diguri, în vederea│
│ │evacuării apei │
│ │acumulate în incinte │
│ │şi propune adoptarea │
│ │hotărârii în acest │
│ │sens. │
│ │5.2. Asigură │
│ │transmiterea │
│ │hotărârii în vederea │
│ │aprobării la │
│ │Comitetul Ministerial│
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă din cadrul │
│ │Ministerului Mediului│
│ │şi Schimbărilor │
│ │Climatice. │
│ │5.3. Dispune │
│ │realizarea breşei în │
│ │corpul digului, după │
│5. Adoptarea │aprobarea efectuării │
│masurilor de │acesteia, numai în │
│evacuare a apei │secţiunea prevăzută │
│acumulate în │în hotărâre. │
│incinte │5.4. Solicită │
│îndjguite şi în │Agenţiei Naţionale de│
│intravilan. │îmbunătăţiri Funciare│
│ │asigurarea │
│ │funcţionării la │
│ │capacitate a │
│ │staţiilor de pompare │
│ │pentru desecare, │
│ │precum şi folosirea │
│ │unor mijloace │
│ │suplimentare de │
│ │evacuare a apei din │
│ │incintele îndiguire. │
│ │5.5. Analizează │
│ │capacităţile de │
│ │Intervenţie, │
│ │stabilind │
│ │priorităţile de │
│ │acţiune pentru │
│ │evacuarea apei din │
│ │imobile si in │
│ │situaţia în care │
│ │resursele proprii │
│ │sunt insuficiente, │
│ │solicită punerea in │
│ │aplicare a planurilor│
│ │de cooperare pentru │
│ │gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │6.1. Dispune modul de│
│6. Menţinerea │urmărire a aplicării │
│restricţiilor de│măsurilor de │
│consum a apei şi│restricţie a │
│a unor alimente.│consumului de apă şi │
│ │alimente în zonele │
│ │afectate. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │7.1. Dispune │
│7. Menţinerea │comandantului │
│asigurării pazei│forţelor de ordine │
│bunurilor │realizarea │
│materiale │dispozitivului de │
│evacuate. │pază a bunurilor │
│ │materiale. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│8. Menţinerea │ │
│rutelor │ │
│ocolitoare a │ │
│zonei inundate │ │
│(unde este │8.1. Dispune forţelor│
│cazul) şi │de ordine dirijarea │
│asigurarea │traficului pe rutele │
│ordinii pe │stabilite. │
│timpul │ │
│operaţiunilor de│ │
│evacuare şi │ │
│salvare. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │9.1. Analizează │
│ │situaţia existentă la│
│ │momentul respectiv şi│
│9. Coordonarea │de perspectivă în │
│acţiunilor de │vederea folosirii │
│reabilitare. │eficiente a forţelor │
│ │şi mijloacelor de │
│ │intervenţie la │
│ │dispoziţie. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│10. Asigurarea │ │
│cazării │ │
│persoanelor │10.1. Dispune │
│sinistrate, │identificarea │
│aprovizionarea │spaţiilor de cazare │
│cu apă, alimente│temporară a │
│şi acordarea de │peroanelor │
│asistenţă │sinistrate. │
│medicală pentru │ │
│populaţia │ │
│afectată. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│11. Asigurarea │11.1. Dispune │
│adăpostirii, │distribuirea apei şi │
│hrănirii şi │hranei pentru animale│
│acordării de │şi a asigurării │
│asistenţă │asistenţei veterinare│
│veterinară a │pentru animalele │
│animalelor │evacuate. │
│evacuate. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │12.1.Asigură │
│12. Distribuirea│distribuirea │
│ajutoarelor │ajutoarelor umanitare│
│umanitare │cu prioritate în │
│populaţiei │localităţile cele mai│
│afectate. │afectate de │
│ │inundaţii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │13.1. Dispune │
│13. Salubrizarea│identificarea │
│surselor şi │instituţiilor şi │
│instalaţiilor de│persoanelor │
│alimentare cu │specializate în │
│apă şi a │vederea executării │
│terenurilor care│salubrizării şi │
│au fost │aplicării măsurilor │
│afectate. │sanitar-epidemice în │
│ │zonele afectate. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│14. Prevenirea │ │
│epidemiilor şi │14. Dispune │
│epizootiilor │identificarea │
│prin aplicarea │instituţiilor │
│măsurilor │specializate în │
│sanitar - │aplicarea măsurilor │
│epidemice │sanitar-epidemice. │
│necesare. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│15. Refacerea │ │
│infrastructurii │15.1. Dispune │
│afectate (căilor│identificarea │
│de comunicaţii │resurselor financiare│
│şi a podurilor, │necesare refacerii │
│refacerea │infrastructurii. │
│liniilor de │15.2. Dispune │
│telecomunicaţii │măsurile pentru │
│şi de energie │reluarea activităţii │
│electrică, a │instituţiilor şi │
│avariilor la │operatorilor │
│conductele de │economici afectaţi. │
│apă şi gaze). │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│16. │ │
│Identificarea │16.1. Stabileşte │
│surselor │priorităţile de │
│materiale şi │acordare de ajutoare │
│financiare │materiale şi │
│necesare │financiare in vederea│
│refacerii │refacerii │
│locuinţelor │gospodăriilor │
│avariate sau │afectate. │
│distruse. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│17. Coordonarea │ │
│acţiunilor de │17.1. Organizează │
│identificare a │activităţile de │
│victimelor, │căutare şi │
│sinistraţilor şi│identificare a │
│întocmirea │victimelor şi │
│situaţiei cu │persoanelor date │
│persoanele │dispărute. │
│dispărute. │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │18.1. Dispune punerea│
│18. Coordonarea │la dispoziţia │
│acţiunilor de │reprezentanţilor │
│colectare, │direcţiei sanitar - │
│transportul şi │veterinare a │
│incinerarea │personalului necesar │
│animalelor │colectării, │
│moarte. │transportului şi │
│ │incinerării │
│ │animalelor moarte. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│19. Coordonarea │19.1. Efectuează │
│acţiunilor de │bilanţul │
│refacere a │activităţilor de │
│capacităţii de │intervenţie │
│acţiune a │desfăşurate şi │
│sistemului de │dispune refacerea │
│protecţie - │capacităţii de │
│Intervenţie. │protecţie │
│ │intervenţie. │
└────────────────┴─────────────────────┘    II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ
    A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi măsuri) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │1.1. Asigură │
│ │prezentarea în │
│ │şedinţă ordinară a │
│ │Comitetului Judeţean │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă a │
│ │principalelor │
│ │prevederi ale │
│ │Planului de │
│ │restricţii şi │
│ │folosire a apei în │
│ │perioadele deficitare│
│ │elaborat de către │
│ │Administraţia │
│ │Bazinală de Apă. │
│ │1.2. Dispune │
│ │identificarea căilor │
│1. Stabilirea │de informare a │
│modului de │populaţiei asupra │
│organizare a │modului în care se │
│sistemului de │introduc restricţiile│
│avertizare a │de apă în situaţii de│
│populaţiei în │urgenţă generate de │
│situaţii de │secetă hidrologică, │
│secetă │precizând că: │
│hidrologică. │a) în prima etapă se │
│ │reduc debitele pentru│
│ │irigaţii, │
│ │b) în a doua etapă se│
│ │reduc debitele pentm │
│ │amenajările │
│ │piscicole, │
│ │c) în a treia etapă │
│ │se restricţionează │
│ │treptat debitele │
│ │pentru folosintele │
│ │industriale, │
│ │d) în a patra etapă │
│ │numai în situaţii │
│ │deosebite se introduc│
│ │restricţii │
│ │intermitente în │
│ │alimentarea cu apă a │
│ │populaţiei │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │2.1. Dispune │
│ │verificarea tuturor │
│ │utilizatorilor de apă│
│ │în ceea ce priveşte │
│ │întocmirea │
│ │“Programului de │
│2. Aplicarea │restricţii în │
│corespunzătoare │alimentarea cu apă în│
│a restricţiilor,│caz de secetă", │
│în situaţii de │conform prevederilor │
│urgenţă generate│Ordinului ministrului│
│de secetă │mediului şi │
│hidrologică. │gospodăririi apelor │
│ │nr. 9/2006 pentru │
│ │aprobarea │
│ │Metodologiei privind │
│ │elaborarea planurilor│
│ │de restricţii şi │
│ │folosire a apei în │
│ │perioade deficitare. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE
    1. FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi măsuri) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │1.1. Dispune măsuri │
│ │pentru raţionalizarea│
│ │consumului de apă în │
│ │localităţile │
│ │potenţial afectabile,│
│ │prin limitarea │
│ │volumelor de apă │
│1. Convocarea în│folosite pentru │
│şedinţă │udatul străzilor şi │
│extraordinară a │al spaţiilor verzi. │
│Comitetului │1.2. Dispune │
│Judeţean pentru │operatorilor │
│Situaţii de │economici luarea │
│Urgenţă. │măsurilor pentru │
│ │limitarea pierderilor│
│ │de apă şi pentru │
│ │pregătirea │
│ │instalaţiilor de │
│ │alimentare de rezervă│
│ │din apa subterană sau│
│ │din alte sunse de apă│
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │2.1. Solicită │
│ │Administraţiei │
│2. Adoptarea │Bazinale de Apă │
│măsurilor pentru│identificarea unor │
│identificarea │surse suplimentare de│
│unor surse │alimentare cu apă - │
│suplimentare de │identificarea zonelor│
│alimentare cu │în care ar putea fi │
│apă a │realizate eventuale │
│populaţiei. │foraje pentru │
│ │alimentarea cu apă │
│ │potabilă în zonele │
│ │cele mai critice. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    2. FAZA DE RESTRICŢII

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Responsabilităţi│Mod de realizare │
│ale prefectului │(acţiuni şi măsuri) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │1.1. Analizează │
│ │etapele de restricţii│
│ │instituite de │
│1. Convocarea în│Administraţia │
│şedinţă │Bazinală de Apă │
│extraordinară a │pentru utilizatorii │
│Comitetului │de apă din judeţ. │
│Judeţean pentru │1.2. Dispune │
│Situaţii de │verificarea modului │
│Urgenţă. │în care sunt │
│ │respectate măsurile │
│ │de restricţii │
│ │instituite. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │2.1. Dispune │
│ │anunţarea populaţiei,│
│ │prin intermediul │
│ │posturilor locale de │
│2. Informarea │radio şi televiziune │
│populaţiei cu │şi a sistemelor de │
│privire la │avertizare alarmare │
│măsurile care │existente, cu privire│
│trebuie │la restricţiile │
│aplicate. │instituite pe raza │
│ │judeţului şi la │
│ │măsurile prioritare │
│ │care trebuie │
│ │întreprinse. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │3.1. Analizează │
│ │Procesele - Verbale │
│ │de calamităţi pentru │
│ │surse suplimentare de│
│ │alimentare cu apă, │
│ │întocmite de │
│ │primării, conform │
│ │Anexei nr.10 din │
│ │Regulamentul privind │
│ │gestionarea │
│ │situaţiilor de │
│ │urgenţă generate de │
│ │inundaţii şi secetă │
│ │hidrologică aprobat │
│ │prin Ordinul Comun al│
│ │ministrului mediului │
│ │şi pădurilor şi │
│ │ministrului │
│3. Asigurarea │administraţiei şi │
│surselor │internelor nr. 1422/ │
│suplimentare │192/2012 şi dispune │
│pentru │elaborarea │
│alimenlarea cu │proiectului de │
│apă a populaţiei│Hotărâre a Guvernului│
│şi animalelor. │în vederea alocării │
│ │în regim de urgenţă a│
│ │sumelor necesare │
│ │realizării acestora │
│ │în zonele cele mai │
│ │critice. │
│ │3.2. Dispune │
│ │Inspectoratului │
│ │pentru Situaţii de │
│ │Urgenţă Judeţean şi │
│ │operatorilor │
│ │economici │
│ │specializaţi, │
│ │asigurarea │
│ │alimentării cu apă │
│ │potabilă a populaţiei│
│ │şi animalelor, prin │
│ │transportul acesteia │
│ │cu cisterna sau cu │
│ │alte mijloace. │
└────────────────┴─────────────────────┘
    CAP. III

    ANEXE LA MANUAL
    III.1. PRAGURI CRITICE PENTRU FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE
        Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
    a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
    b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

        Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare.
        Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt următoarele:
    A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:
    a) COTA FAZEI I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
    b) COTA FAZEI a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
    c) COTA FAZEI a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

    B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
    a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii:
    b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;
    c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

    C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ŞI III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debitul afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cotă creastă deversor.
    D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcţie de:
    a) nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;
    b) atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.


        Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:
    a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
    b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;
    c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

        În cazul pericolului de inundaţii PRIN AGLOMERAREA GHEŢURILOR ŞI REVĂRSAREA APELOR, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
    a) FAZA I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul apă şi apar mici îngrămădiri;
    b) FAZA a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;
    c) FAZA a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

        Pentru SATISFACEREA CERINŢELOR DE APĂ ALE FOLOSINŢELOR, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
    a) FAZA NORMALĂ - corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie sau la limită egal cu acesta (debitul de atenţie reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerinţelor cantitative înmulţit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);
    b) FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosinţelor pentru un număr maxim de 50 zile;
    c) FAZA DE RESTRICŢII - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosinţelor pentru un număr de maxim 50 de zile.


    III.2. CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI JUDEŢEAN de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
        Planul de apărare al Comitetului judeţean reprezintă o sinteza a planurilor Comitetelor locale, ale obiectivelor şi a planurilor sistemelor hidrotehnice.
        Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informaţionale ale Planurilor locale aprobate de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi va avea următorul conţinut:
    a) ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgentă şi a Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
    b) componenţa nominală a Comitetului judeţean şi a Grupului de Suport Tehnic, cu telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;
    c) un scurt memoriu de prezentare a judeţului, care să cuprindă: localităţile afectate de inundaţiile istorice din ultimii 30-35 de ani (frecvenţa producerii inundaţiilor), atât din revărsări ale cursurilor de apă, cât şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi situaţia apărării acestora cu lucrări corespunzătoare sau nu clasei de importanţă actuală, a obiectivelor apărate, cuprinse într-un tabel.
        Se vor prezenta distinct măsurile preventive şi de intervenţie operativă la fiecare din mărimile caracteristice de apărare şi zonele stabilite pentru inundare dirijată în situaţii deosebite, pentru apărarea unor localităţi şi obiective, luate la nivel judeţean.
        Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidro meteorologic se vor prezenta succint, menţionându-se zonele despădurite unde se produc scurgeri violente de pe versanţi, cu afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensităţi excepţionale, debite istorice înregistrate pe cursurile de apă din judeţ.

    d) schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice, Centrele Meteorologice Regionale, Centrul Operativ al Administraţiei Bazinale de Apă, Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, unităţile teritoriale ale S.C. "Hidroelectrica" S.A., ale Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comitetele locale cu legăturile între acestea şi Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Schema sinoptică va cuprinde şi legătura cu Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Comitetele judeţene învecinate, precum şi, după caz, cu organele de apărare din ţările vecine;
    e) tabel cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comitetelor locale, care va cuprinde:
    1) numărul curent;
    2) codul SIRUTA;
    3) Comitetul local (comuna şi toate satele aparţinătoare) pe fiecare bazin hidrografic din judeţ:
    4) localizarea hidrografică, curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii: permanente şi nepermanente, inclusiv formaţiunile torenţiale; alte surse de risc: accidente la barajele C şi D, exces de umiditate);
    5) numere de telefon, fax, adresele de e-mail, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;
    6) amplasament staţie hidrometrică locală:
    7) mărimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri, cu codurile de culori aferente);
    8) amplasament staţia pluviometrică sau hidrometrică avertizoare (zonală);
    9) valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitaţii), aferente mărimilor de atenţie, inundaţii şi de pericol (COD GALBEN, COD PORTOCALIU, COD ROŞU);
    10) timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrică avertizoare până la localitate;
    11) obiective aflate în zone de risc la inundaţii pentru fiecare curs de apă, formaţiune torenţială, accident la baraj C şi D, zone cu exces de umiditate pe fiecare sat în parte;
    12) construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare existente pe fiecare curs de apă, cu caracteristicile tehnice;
    13) probabilitatea de inundare de calcul cu debitul aferent şi reală (dacă aceasta a fost determinată prin studii recente);

    f) tabel cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie disponibile la nivelul Comitetul judeţean cu indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul, fax. e-mail), întocmit de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza datelor furnizate de la nivelul localităţilor şi a altor entităţi care asigură funcţii de sprijin;
    g) tabel cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare existent la nivelul judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unităţile deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare şi la Comitetele locale;
    h) benzile inundabile pe cursurile de apă pentru debite cu probabilitatea de depăşire de 0,5%, 1% (5%, 10%), şi/sau pentru debite maxime istorice cunoscute (anul în care s-a produs inundaţia), cu amplasarea localităţilor, obiectivelor importante, construcţiilor hidrotehnice existente, staţiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijată etc. (scara 1:25.000 sau mai detaliată pentru zona localităţilor şi a obiectivelor socio-economice). Pentru zonele de inundare dirijată se vor menţiona: suprafaţa (ha), înălţimea medie a digurilor, obiectivele potenţial inundabile din incintă, reducerea preconizată a debitelor undelor de viitură - volumul atenuat:
    i) profile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat (anul în care s-a realizat proiectarea) şi existent (anul în care s-a realizat măsurătoarea), nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse şi data la care s-au înregistrat, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltraţii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei şi sistemul de referinţă, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul execuţiei profilelor şi sistemul de referinţă; lucrările vor fi conectate la produsele cartografice prin geobaza de date;
    j) harta judeţului (scara 1:100.000 sau 1:50.000), cu amplasarea Comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului, amplasarea construcţiilor hidrotehnice şi a obiectivelor socio-economice;
    k) Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale - secţiunea aferentă judeţului.

        Planul judeţean de apărare cuprinde distinct Planurile de acţiune în caz de accidente la baraje şi Planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative de la Dunăre (întocmite de către Sistemele de Gospodărire a Apelor împreună cu unităţile teritoriile ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare).
        Planul judeţean de apărare se întocmeşte prin grija Grupului de Suport Tehnic condus de către directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare şi cu avizul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; se aprobă din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifică şi se avizează de către Centrul Operativ al Comitetului Ministerial din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi se aprobă de către preşedintele Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă. Planul judeţean de apărare se întocmeşte în format electronic, cu menţiunea că exemplarul prezentat pentru aprobare va fi pe suport hârtie.
        Planul judeţean de apărare se întocmeşte în trei exemplare din care un exemplar se păstrează la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, un exemplar la Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi un exemplar la Sistemul de Gospodărire a Apelor.

    III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al RAPOARTELOR OPERATIVE privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase
        Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se transmit astfel:
    a) la nivel local:
    1) se întocmesc de către responsabilul nominalizat în Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
    2) se aprobă de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
    3) se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.

    b) la nivelul deţinătorilor de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor:
    1) se întocmesc, de către unitatea afectată în baza prevederilor Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic;
    2) se aprobă de către conducătorul/directorul unităţii afectate;
    3) se transmit către Centrul Operativ al Administraţiei Bazinale de Apă/ Central Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    c) la nivel judeţean:
    1) se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local şi puse la dispoziţie de Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);
    2) se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
    3) se transmit către Centrul Operativ al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrul Operaţional Judeţean.


        Rapoartele operative vor cuprinde:
    a) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;
    b) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul MODEL:

┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │Bazin │ │ │ │
│ │hidrografic, │Curs de apă │ │ │
│ │municipiul, │pe fiecare │ │Cauzele afectării│
│Nr. │oraşul, │comună şi │Obiective │pe fiecare │
│crt.│comuna/ │localitate │afectate │localitate in │
│ │localităţi │aparţinătoare│ │parte │
│ │aparţinătoare│ │ │ │
│ │/ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Victime │ │
│ │ │ │omeneşti │ │
│ │ │ │- nr. persoane │ │
│ │ │ │sinistrate │ │
│ │ │ │- nr. de case │ │
│ │ │ │din care: │ │
│ │ │ │- distruse │ │
│ │ │ │- avariate │ │
│ │ │ │- nr. anexe │ │
│ │ │ │gospodăreşti: │ │
│ │ │ │-distruse │ │
│ │ │ │-avariate │ │
│ │ │ │- nr. obiective│ │
│ │ │ │socio-economice│ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │administrative │ │
│ │ │ │(se menţionează│ │
│ │ │ │şcoala, │ │
│ │ │ │grădiniţa, │- revărsare râu, │
│ │ │ │biserica, │pârâu, vale │
│ │ │ │spitalul, │nepermanentă │
│ │ │ │primăria etc.) │(nominalizarea │
│ │ │ │- nr. obiective│acestuia) │
│ │ │ │culturale │- blocaje de │
│ │ │ │- zone │gheţuri │
│ │ │ │protejate │- scurgeri de pe │
│ │ │ │- nr. poduri │versanţi │
│ │ │ │- nr. podeţe │- băltiri, ape │
│ │Comuna ……… │ │- km DN │interne │
│ │Satul ………….. │ │- km DJ │- rupere dig, │
│ │ │ │- km DC │avariere baraj cu│
│ │ │ │- km străzi │indicarea │
│ │ │ │- km drum │denumirii si │
│ │ │ │forestier │administratorului│
│ │ │ │- km CF │lucrării │
│ │ │ │- ha teren │- incapacitate de│
│ │ │ │arabil │preluare a │
│ │ │ │- ha păşuni, │reţelei de │
│ │ │ │făneţe │canalizare │
│ │ │ │- ha păduri │- alte cauze │
│ │ │ │- km reţele de │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │apă, canalizare│ │
│ │ │ │- nr. fântâni │ │
│ │ │ │- nr. │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
│ │ │ │afectate (cu │ │
│ │ │ │menţionarea │ │
│ │ │ │denumirii, │ │
│ │ │ │capacităţilor, │ │
│ │ │ │deţinătorului) │ │
│ │ │ │- reţele │ │
│ │ │ │electrice, │ │
│ │ │ │telefonice │ │
│ │ │ │- reţele │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │gaze naturale │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Victime │ │
│ │ │ │omeneşti │ │
│ │ │ │- nr. persoane │ │
│ │ │ │sinistrate │ │
│ │ │ │- nr. de case │ │
│ │ │ │din care: │ │
│ │ │ │- distruse │ │
│ │ │ │- avariate │ │
│ │ │ │- nr. anexe │ │
│ │ │ │gospodăreşti: │ │
│ │ │ │- distruse │ │
│ │ │ │- avariate │ │
│ │ │ │- nr. obiective│ │
│ │ │ │socio-economice│ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │administrative │ │
│ │ │ │(se menţionează│ │
│ │ │ │şcoala, │ │
│ │ │ │grădiniţa, │ │
│ │ │ │biserica, │ │
│ │ │ │spitalul, │ │
│ │ │ │primăria etc.) │ │
│ │ │ │- nr. obiective│ │
│ │ │ │culturale │ │
│ │ │ │- zone │ │
│ │ │ │protejate │ │
│ │TOTAL JUDEŢ │ │- nr. poduri │ │
│ │Nr. total │ │- nr. podeţe │ │
│ │localităţi │ │- km DN │ │
│ │afectate │ │- km DJ │ │
│ │………….. │ │- km DC │ │
│ │ │ │- km străzi │ │
│ │ │ │- km drum │ │
│ │ │ │forestier │ │
│ │ │ │- km CF │ │
│ │ │ │- ha teren │ │
│ │ │ │arabil │ │
│ │ │ │- ha păşuni, │ │
│ │ │ │făneţe │ │
│ │ │ │- ha păduri │ │
│ │ │ │- km reţele de │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │apă, canalizare│ │
│ │ │ │- nr. fântâni │ │
│ │ │ │- nr. │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
│ │ │ │afectate (cu │ │
│ │ │ │menţionarea │ │
│ │ │ │denumirii, │ │
│ │ │ │capacităţilor, │ │
│ │ │ │deţinătorului) │ │
│ │ │ │- reţele │ │
│ │ │ │electrice, │ │
│ │ │ │telefonice │ │
│ │ │ │- reţele │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │gaze naturale │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘


    c) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate.
        Prin fluxul informaţional al Ministerului Mediului şi Schimburilor Climatice, raportul operativ va fi completat la nivel de Sistem de Gospodărire a Apelor cu următoarele informaţii:
    d) colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune;
    e) modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc.;
    f) măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte etc.);
    g) construcţii hidrotehnice afectate.


        Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.
        Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativ-teritorială (municipiu, oraş, comună) şi pe fiecare sat aparţinător acestora, precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate, vor fi transmise până la încetarea fenomenului.
        Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:
    a) dacă a fost aplicat Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime înregistrate în secţiunile de control care au determinat restricţiile; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;
    b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;
    c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;
    d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populaţie.

        Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile implicate vor li stocate şi pe suport electronic - CD/DVD.

    III.4. Conţinutul şi modul de transmitere AL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul ......... perioada ........
        Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor.
        Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari, validată de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor produse construcţiilor hidrotehnice.
        Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-verbal după modelul din Anexa nr. 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.422/192/2012.
        RAPORTUL DE SINTEZĂ va conţine:
    a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute-precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de apă secate, zone în care s-a impus introducerea restricţiilor), precum şi producerea şi evoluţia poluării accidentale;
    b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);
    c) efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale - pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după MODELUL de mai jos:

┌─────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│Bazin │ │ │
│hidrografic, │Obiective afectate │ │
│municipiul, │ │ │
│oraşul, ├──────────────┬───────┤ │
│comuna/ │ │ │Cauzele afectării│
│localităţi │ │Valoric│ │
│aparţinătoare│Fizic │(mii │ │
│/ │ │lei) │ │
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │- Victime │ │ │
│ │omeneşti │ │ │
│ │- nr. persoane│ │ │
│ │sinistrate │ │ │
│ │- nr. persoane│ │ │
│ │accidentate │ │ │
│ │sau afectate │ │ │
│ │de imbolnăviri│ │ │
│ │pe timpul │ │ │
│ │producerii │ │ │
│ │fenomenului │ │ │
│ │periculos │ │ │
│ │- nr. de case │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ │- distruse │ │ │
│ │- avariate │ │ │
│ │- nr. anexe │ │ │
│ │gospodăreşti: │ │ │
│ │- distruse │ │ │
│ │- avariate │ │ │
│ │- nr. │ │ │
│ │obiective │ │ │
│ │socio- │ │ │
│ │economice şi │ │- revărsare râu, │
│ │administrative│ │pârâu, vale │
│ │(se menţioneză│ │nepermanentă │
│ │şcoala, │ │(nominalizarea │
│ │grădiniţa, │ │acestuia) │
│ │biserica, │ │- blocaje de │
│ │spitalul, │ │gheţuri │
│ │primăria etc.)│ │- scurgeri de pe │
│ │- nr. │ │versanţi │
│ │obiective │ │- băltiri, ape │
│ │culturale │ │interne │
│ │- zone │ │- rupere dig, │
│ │protejate │ │avariere baraj cu│
│ │- nr. poduri │ │indicarea │
│Comuna ….. │şi podeţe │ │denumirii şi │
│(Cod SIRUTA) │- km DN │ │administratorului│
│Satul …….. │- km DJ │ │lucrării │
│(Cod SIRUTA) │- km DC │ │- incapacitate de│
│ │- km CF │ │preluare a │
│ │- km străzi │ │reţelei de │
│ │- km drum │ │canalizare │
│ │forestier │ │- alte cauze │
│ │- ha teren │ │Pentru a răspunde│
│ │arabil │ │cerinţelor │
│ │- ha păşuni, │ │Directivei 2007/ │
│ │făneţe │ │60/CE la cauze se│
│ │- ha păduri │ │vor adăuga, după │
│ │- km reţele de│ │caz şi │
│ │alimentare cu │ │menţiunile: │
│ │apă şi │ │fluvială, │
│ │canalizare │ │pluvială, din apă│
│ │- nr. fântâni │ │freatică. │
│ │- animale │ │ │
│ │moarte │ │ │
│ │- nr. │ │ │
│ │construcţii │ │ │
│ │hidrotehnice │ │ │
│ │afectate (cu │ │ │
│ │menţionarea │ │ │
│ │denumirii, │ │ │
│ │capacităţilor,│ │ │
│ │deţinătorului)│ │ │
│ │- reţele │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │telefonice │ │ │
│ │- reţele │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │
│ │gaze naturale │ │ │
│ │- pagube │ │ │
│ │produse de │ │ │
│ │poluări │ │ │
│ │accidentale │ │ │
│ │cauzate de │ │ │
│ │inundaţii │ │ │
│ │- alte pagube │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┴─────────────────┤
│ │- Victime │ │
│ │omeneşti │ │
│ │- nr. persoane│ │
│ │sinistrate │ │
│ │- nr. persoane│ │
│ │accidentate │ │
│ │sau afectate │ │
│ │de imbolnăviri│ │
│ │pe timpul │ │
│ │producerii │ │
│ │fenomenului │ │
│ │periculos │ │
│ │- nr. de case │ │
│ │din care: │ │
│ │- distruse │ │
│ │- avariate │ │
│ │- nr. anexe │ │
│ │gospodăreşti: │ │
│ │- distruse │ │
│ │- avariate │ │
│ │- nr. │ │
│ │obiective │ │
│ │socio- │ │
│ │economice şi │ │
│ │administrative│ │
│ │(se menţioneză│ │
│ │şcoala, │ │
│ │grădiniţa, │ │
│ │biserica, │ │
│ │spitalul, │ │
│ │primăria etc.)│ │
│ │- nr. │ │
│ │obiective │ │
│ │culturale │ │
│ │- zone │ │
│ │protejate │ │
│ │- nr. poduri │ │
│TOTAL JUDET │şi podeţe │ │
│Nr. total │- km DN │Valoare (mii lei) │
│localităţi │- km DJ │ │
│afectate ….. │- km DC │ │
│ │- km CF │ │
│ │- km străzi │ │
│ │- km drum │ │
│ │forestier │ │
│ │- ha teren │ │
│ │arabil │ │
│ │- ha păşuni, │ │
│ │făneţe │ │
│ │- ha păduri │ │
│ │- km reţele de│ │
│ │alimentare cu │ │
│ │apă şi │ │
│ │canalizare │ │
│ │- nr. fântâni │ │
│ │- animale │ │
│ │moarte │ │
│ │- nr. │ │
│ │construcţii │ │
│ │hidrotehnice │ │
│ │afectate (cu │ │
│ │menţionarea │ │
│ │denumirii, │ │
│ │capacităţilor,│ │
│ │deţinătorului)│ │
│ │- reţele │ │
│ │electrice, │ │
│ │telefonice │ │
│ │- reţele │ │
│ │alimentare cu │ │
│ │gaze naturale │ │
│ │- pagube │ │
│ │produse de │ │
│ │poluări │ │
│ │accidentale │ │
│ │cauzate de │ │
│ │inundaţii │ │
│ │- alte pagube │ │
└─────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘


    d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi derivaţii pentru suplimentarea debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru folosinţe.
        Raportul de Sinteză va conţine un tabel Intitulat "Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri" întocmit după modelul de mai jos:

┌───────────────┬───────┬──────────────┐
│Denumirea │ │Propuneri de │
│construcţiei/ │Valoare│surse │
│deţinător sau │(mii │financiare │
│administrator │lei) │pentru │
│ │ │refacere │
├───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │ │- buget de │
│ANAR ………………… │ │stat │
│Primăria …………… │ │- buget local │
│Alţi deţinători│ │- surse │
│………… │ │proprii ale │
│ │ │deţinătorilor │
│ │ │- alte surse │
└───────────────┴───────┴──────────────┘    e) harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat.
    f) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a Planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);

        Raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi de către şeful Grupului de Suport Tehnic.
        Rapoartele de sinteză vor fi stocate şi pe suport electronic CD/DVD.

    III.5. Conţinutul PROCESULUI VERBAL DE CALAMITĂŢI întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă
        Unităţile de gospodărire a apelor întocmesc Procese verbale de calamităţi pentru construcţiile hidrotehnice grav avariate de viituri, imediat după retragerea apelor mari, în vederea alocării unor fonduri în regim de urgenţă pentru refacerea acestora.
        Primăriile întocmesc, după acelaşi model, Procese verbale de calamităţi, în vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populaţie.
        Procesul verbal va conţine succint fenomenul produs, cauze, gradul de avariere şi necesitatea refacerii în regim de urgenţă (pentru refacerea liniei de apărare, prevenirea unor noi inundaţii etc.), numărul de fântâni secate, populaţie afectată etc., şi va fi întocmit după următorul MODEL:

┌──────────────────────────────────────┐
│A.N.A. R./C.L.S.U. ………………………………. │
│Administraţia Bazinală de Apă ………………… │
│Sistemul de Gospodărire a Apelor │
│………………….. │
│Sistemul Hidrotehnic ………………………………….. │
│Nr. ………….. din …………………………………. │
│Avizat, │
│PREŞEDINTE C.J.S.U. …………. │
│PREFECT │
│…………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│PROCES VERBAL DE CALAMITATI │
├────────────────┬──────────┬──────────┤
│Construcţia │ │ │
│hidrotehnică │ │ │
│afectată de │ │ │
│viituri /Număr │Capacităţi│Valoare │
│de locuitori │fizice │(mii lei) │
│afectaţi de │ │ │
│seceta │ │ │
│hidrologică │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │
├────────────────┴──────────┼──────────┤
│Şef Grup de suport tehnic │Preşedinte│
│Director, │C.L.S.U. │
│…………………… │Primar, │
│Comisia de verificare: │…………………………│
│……………………… │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


        Procesele verbale se întocmesc pe baza constatărilor efectuate în teren de către comisii, alcătuite din specialişti, nominalizate de către directorul Administraţiei Bazinale de Apă / Prefectul judeţului.

    III.6. Conţinutul PROCESULUI VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
        COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ...........
        Nr. ......./din .......
                                     PROCES VERBAL
         privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
                  hidrometeorologice periculoase (....), în comuna ...
                             din data de (perioada) ......
        Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. ....... din .........., formată din:
    - .................. - Consiliul Judeţean .........
    – .................. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. .......
    – .................. - Inspectoratul Judeţean în Construcţii .........
    – .................. - Sistemul de Gospodărire a Apelor ........
    – .................. - etc

        ne-am deplasat astăzi ........., în comuna .........., judeţul ............ în prezenţa ......... (primar, viceprimar, şef SVSU) din partea Primăriei .......... unde am constatat faptul că, în urma ............. din zilele de (perioada) ............, au fost afectate următoarele:

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────┬────────┬────────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Denumire│Elemente constructive │ │
│ │Tip obiectiv avariat / distrus │ │ │ │curs de │(avariate/distruse) ale │ │
│ │ │ │ │ │apă │obiectivului │ │
│ │ │Sursa │Mecanism│ │(râu, │ │Valoare │
│Nr. ├─────────────┬─────────┬───────────┬───────┤viitura /│de │Caracteristici│pârâu, ├──────────┬────────┬──┬─────┤Obiectiv│
│Crt.│ │Deţinător│ │ │inundaţie│inundare│ale viiturii │torent);│Denumire │ │ │ │(lei) │
│ │ │(persoană│Poziţionare│Avariat│ │ │ │scurgere│(descriere│ │ │ │ │
│ │Denumire │fizică / │/ │/ │ │ │ │de pe │mod │material│UM│Cant.│ │
│ │ │juridică)│dimensiuni │Distrus│ │ │ │versanţi│afectare) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11│12 │13 │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│1 │Locuinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│2 │Anexă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gospodărească│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│3 │Drumuri (DN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DJ, DC, DF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤Pod/podeţ ├─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │social/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──┼─────┼────────┤
│6 │Construcţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hidrotehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────┴────────┴──┴─────┼────────┤
│Total sat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Total U.A.T. │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

        Notă:
        Tabelul se va completa astfel:
    - la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;
    – la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus;
    – la coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;
    – la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea capacităţii de transport a albiei, depăşirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricţionare);
    – la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii: viituri rapide, viitură naturală, viitura de primăvară datorită topirii zăpezii, viitură solidă, viitură rapidă, viitură cu niveluri remarcabile;
    – la coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă.    III.7. Componenta GRUPULUI PE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii:
        Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sistemelor Hidrotehnice, Agenţiei de Proiecţie a Mediului, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale S.C. "Hidroelectrica" S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor-ROMSILVA, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică şi Centrelor Meteorologice Regionale (prin Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii ori Staţiile Meteorologice Judeţene, după caz).
        Şeful Grupului de Suport Tehnic este directorul Sistemului de Gospodărite a Apelor.
        Principalele atribuţii în managementul riscului la inundaţii:
    a) asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, elaborarea Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin corelarea Planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti comunale pentru situaţii de urgenţă, a Planurilor de apărare ale Sistemelor hidrotehnice din judeţ, a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, precum şi a Planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;
    b) acordă asistenţă tehnică Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
    c) avizează Planurile de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării lor de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
    d) coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi poluări accidentale, aplicând prevederile din Planurile judeţene de apărare şi asigurând legăturile cu Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Administraţiile Bazinale de Apă şi Comitetele judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;
    e) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza localităţilor, asigură verificarea anuală a situaţiei alocării şi cheltuirii acestor fonduri şi informează, în acest sens, preşedintele Comitetului judeţean;
    f) propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă inundarea dirijată, în perioade de ape mari sau de accidente la baraje, a unor terenuri, precum şi executarea unor breşe pentru evacuarea apei acumulate în incintă;
    g) asigură, prin Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor conform Anexelor nr. 8 şi 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.422/192/2012;
    h) asigură, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii;
    i) asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;
    j) participă, în comisia stabilită de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
    k) asigură, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor elaborarea Proceselor verbale de calamităţi pentru construcţii hidrotehnice avariate de viituri sau pentru surse suplimentare de alimentare cu apă şi transmiterea lor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.


    III.8. AGENTUL DE INUNDAŢII şi principalele atribuţii
        Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
        Atribuţiile agentului de inundaţii:
    a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
    b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei;
    c) asigură întocmirea Rapoartelor operative şi a Rapoartelor de sinteză privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase;
    d) asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
    e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei.


    III.9. COMITETUL DE BAZIN şi principalele lui atribuţii pentru Implementarea Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung:
        La nivelul administraţiilor bazinale de apă sunt constituite comitete de bazin pentru situaţii de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică: fiecare comitet este compus din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii, după cum urmează:
    a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv:
    b) un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;
    f) preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;
    h) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ai administraţiei bazinale de apă, recomandaţi de conducerea acesteia;
    i) un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

        Comitetele de bazin au următoarele atribuţii principale:
    a) avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;
    b) colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor;
    c) colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA şi cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;
    d) aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele directoare, şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare;
    e) avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, Planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinală de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    f) avizează lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor propuse în acest scop;
    g) avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    h) avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    i) recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;
    j) participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii;
    l) avizează Planurile de management al riscului la inundaţii;
    m) asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora;
    n) asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;
    p) asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;
    r) se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;
    s) cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor:
    ş) avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    t) au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legătură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016