Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2010‹‹ Pagina 1 din 13

Monitorul Oficial 890 bis din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 890 bis/2010)

 ANEXE din 16 decembrie 2010 nr. 1 şi 2 la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 bis din 30 decembrie 2010

Anexa nr. 1 reglementari 16/12/2010 contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de creditanexa nr. 2 concordanţele*1) între conturile din planul de conturi prevăzutde reglementările contabile conforme cu standardele internaţionalede raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit,şi conturile corespunzătoare prevăzute de reglementările contabileconforme cu directivele europene*2)──────────*1) concordanţele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de cele două reglementări*2) reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin ordinul ...

Monitorul Oficial 893 bis din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 893 bis/2010)

 ANEXĂ din 14 decembrie 2010 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.492/1.027/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 bis din 30 decembrie 2010

AnexĂ(anexa 17 b ii la ordinul 265/408/2010)anexa 17 b ii - lista grupelor de diagnostice, valorilor relative şi a limitelor duratelor de spitalizare*font 7*┌────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┐│nr. │catego-│cate- │grupa │ ...

Monitorul Oficial 895 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 895/2010)

CONTRACT-CADRU din 28 decembrie 2010 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În înţelesul prezentei hotãrâri, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii:a) case de asigurãri de sãnãtate - casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, casa asigurãrilor de sãnãtate a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi casa asigurãrilor de sãnãtate a ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului;b) norme - normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;c) fond - fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate;d) serviciu medical - caz - totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o curã de servicii de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii în ambulatoriu, respectiv totalitatea serviciilor pentru o curã ...

Monitorul Oficial 896 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 896/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin ...

Monitorul Oficial 894 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 894/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.354 din 23 decembrie 2010 privind modificarea anexelor nr. 1/b şi 2/b la Hotărârea Guvernului nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 894 din 30 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al hotărârii guvernului nr. 311/1999 pentru aprobarea listei cuprinzând subvenţiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere care se subvenţionează de la bugetul de stat în anul 1999 şi a normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul subvenţiilor pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, precum şi ale transferurilor destinate acţiunilor de protecţie socială a personalului din acest domeniu, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1/b şi 2/b la hotărârea guvernului nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor ...

Monitorul Oficial 889 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 889/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.350 din 23 decembrie 2010 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspecţiei Muncii şi al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 30 decembrie 2010

În temeiul art. 108 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se suplimentează cu 131 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, agenţiei naţionale pentru prestaţii sociale, prin preluarea a 131 de posturi de la inspecţia muncii, instituţie care se reorganizează prin reducere de posturi.(2) posturile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, personalul care ocupă aceste posturi se consideră preluate, respectiv transferate în interesul serviciului, în condiţiile legii.art. 2hotărârea guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecţiei muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu ...

Monitorul Oficial 887 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 887/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.385 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 29 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile art. 60 din ordonanţa guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. i) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al companiei naţionale "loteria română" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 111 din 18 februarie ...

Monitorul Oficial 886 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 886/2010)

ATRIBUTIILE GENERALE SI SPECIFICE din 23 decembrie 2010 ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

A. dispoziţii generaleart. 1(1) inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., denumit în continuare i.s.c., este organul tehnic de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului, finanţatã integral de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul bucureşti, str. apolodor nr. 17, sectorul 5.(2) i.s.c. este organul tehnic specializat care exercitã controlul de stat cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniile:a) calitatea în construcţii;b) amenajarea teritoriului şi urbanismul;c) autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii;d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii;e) avizarea, în condiţiile ...

Monitorul Oficial 883 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 883/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.328 din 23 decembrie 2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 188/2010 pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare în anul 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 883 din 29 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 188/2010 pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare societăţii comerciale "romplumb" - s.a. baia mare în anul 2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 170 din 16 martie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul economiei,comerţului şimediului de afaceri,ion aritonministrul finanţelor publice,gheorghe ialomiţianubucureşti, 23 decembrie 2010.nr. 1.328.anexa 1 (anexa la hotărârea guvernului nr. 188/2010)subvenŢia unitarĂacordată pentru acţiuni de ecologizare societăţii comerciale"romplumb" - s.a. baia mare în anul 2010┌───────────────┬───────────┬──────────┐│denumirea │subvenţii ...

Monitorul Oficial 859 din 21 Decembrie 2010 (M. Of. 859/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.291 din 15 decembrie 2010 privind modificarea anexelor nr. 1/a şi 2/a la Hotărârea Guvernului nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 21 decembrie 2010

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.407/2002 al consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1/a şi 2/a la hotărârea guvernului nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 266 din 23 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul economiei, ...

‹‹ Pagina 1 din 13
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016