Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2010 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2010

Monitorul Oficial 536 din 30 Iulie 2010 (M. Of. 536/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 771 din 28 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Programului "Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2010, şi modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 30 iulie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iprogramul "case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010", aprobat prin hotărârea guvernului nr. 708/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 489 din 15 iulie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) materialele principale de construcţii se achiziţionează franco-destinaţie, în condiţiile legii, de către agenţia naţională pentru locuinţe, prin bursa română de mărfuri, şi se predau pe bază de proces-verbal primarilor unităţilor administrativteritoriale, potrivit repartizării stabilite în condiţiile ...

Monitorul Oficial 535 din 30 Iulie 2010 (M. Of. 535/2010)

 ORDONANŢĂ nr. 17 din 28 iulie 2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 30 iulie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii din legea nr. 138/2010 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. unictermenul de 1 august 2010 prevăzut la art. 1 alin. (3^1) şi (12), la art. 3 alin. (2) şi la art. 9 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 526 din 28 Iulie 2010 (M. Of. 526/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 715 din 14 iulie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 28 iulie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al regiei naţionale a pădurilor - romsilva, aflată sub autoritatea ministerului mediului şi pădurilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 216 din 7 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul mediului şi pădurilor,laszlo borbelyministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,mihai constantin Şeitanministrul ...

Monitorul Oficial 515 din 23 Iulie 2010 (M. Of. 515/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 655 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 23 iulie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicstatutul federaţiei comunităţilor evreieşti din românia - cultul mozaic, recunoscut prin hotărârea guvernului nr. 999/2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 670 din 29 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) caracteristica minorităţii naţionale evreieşti constă în cumularea criteriului etnic cu cel religios."2. la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3(1) federaţia asigură, la nivel naţional, reprezentarea, organizarea şi coordonarea cultului mozaic şi are ...

Monitorul Oficial 509 bis din 22 Iulie 2010 (M. Of. 509 bis/2010)

MANUAL DE OPERARE din 10 mai 2010 pentru programul "Schema de granturi mici"*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 bis din 22 iulie 2010

-----------*) aprobat de ordinul nr. 874 din 10 mai 2010, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 509 din 22 iulie 2010. proiectul de Închidere a minelor, refacerea mediului şi  regenerarea socio-economicã 2010definiţii, abrevieri şi acronimestrategia anti-sĂrĂcie a romÂniei - s-au stabilit 5 obiective strategice pentru realizarea cãrora s-a propus o varietate de mãsuri de reducere a sãrãciei:eliminarea sãrãciei extremeeliminarea excluderii sociale grave şi promovarea includeriidispariţia gradualã a prãpastiei dintre populaţia economicã activã şi cea de pensionaripromovarea coeziunii şi dezvoltãrii socialeoferirea de condiţii de trai decente şi oportunitãţi de dezvoltare copiilor.sĂrĂcia - pentru buna funcţionare, sgm propune definiţia sãrãciei aşa cum este aceasta ...

Monitorul Oficial 511 din 22 Iulie 2010 (M. Of. 511/2010)

 ORDONANŢĂ nr. 22 din 29 ianuarie 1999 (*republicată*) privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare*) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 22 iulie 2010

___________──────────*) republicată în temeiul art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 18 septembrie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 108/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 378 din 8 iunie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────ordonanţa guvernului nr. 22/1999 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 3 februarie 2003.cap. ...

Monitorul Oficial 512 din 22 Iulie 2010 (M. Of. 512/2010)

 ORDONANŢĂ nr. 15 din 14 iulie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 22 iulie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vi poziţia 3 din legea nr. 138/2010 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1se înfiinţează direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv direcţia pentru sport şi tineret a municipiului bucureşti ca urmare a comasării prin fuziune a direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului bucureşti cu direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, servicii publice deconcentrate ale autorităţii naţionale pentru sport şi tineret, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.art. 2(1) organizarea şi funcţionarea, ...

Monitorul Oficial 501 din 20 Iulie 2010 (M. Of. 501/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 16 iunie 2010 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2010

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se numeşte în calitatea de şef al delegaţiei române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor de poliţie brătan mihai-cristinel, adjunct al inspectorului general al poliţiei de frontieră române."prim-ministruemil boccontrasemnează:────────────────ministrul administraţieişi internelor,vasile blagaministrul afacerilor externe,teodor baconschibucureşti, 16 iunie 2010.nr. 584._________

Monitorul Oficial 486 din 15 Iulie 2010 (M. Of. 486/2010)

 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege. partea generalĂ titlul iprincipiile şi limitele aplicării legii procesuale penaleart. 1normele de procedură penală şi scopul acestora(1) normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală.(2) normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi a celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile constituţiei, ale tratatelor constitutive ale uniunii europene, ale celorlalte reglementări ale uniunii europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale ...

Monitorul Oficial 485 din 15 Iulie 2010 (M. Of. 485/2010)

CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 485 din 15 iulie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.titlul preliminardomeniul de reglementare al codului de procedurã civilã şi principiile fundamentale ale procesului civilcap. idomeniul de reglementare al codului de procedurã civilãart. 1obiectul şi scopul codului de procedurã civilã(1) codul de procedurã civilã, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţã şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotãrârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfãptuirii justiţiei în materie civilã.(2) În înfãptuirea justiţiei, instanţele judecãtoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertãţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi ...

Monitorul Oficial 480 din 13 Iulie 2010 (M. Of. 480/2010)

 NORMĂ nr. 1 din 2 iulie 2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010

În baza prevederilor art. 18, 25, 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de banca naţională a româniei şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,având în vedere prevederile art. 6 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,banca naţională a româniei emite prezenta normă.art. 1prezenta normă stabileşte termenii şi modalităţile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:a) ofertele participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, conform regulamentului ...

 NORMĂ nr. 2 din 2 iulie 2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010

În baza prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de banca naţională a româniei,având în vedere prevederile art. 29 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,banca naţională a româniei emite prezenta normă.art. 1prezenta normă stabileşte termenii şi modalităţile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:a) ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitaţiile/subscripţiile organizate de banca naţională a româniei, conform regulamentului băncii naţionale a româniei nr. 11/2005 ...

Monitorul Oficial 453 din 02 Iulie 2010 (M. Of. 453/2010)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 2 iulie 2010

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,ţinând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt îngreunate de utilizarea abuzivă a căilor de atac, respectiv a contestaţiilor, de existenţa prevederilor legale potrivit cărora autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a încheia contractul dacă decizia ...

Monitorul Oficial 452 din 02 Iulie 2010 (M. Of. 452/2010)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 2 iulie 2010

În vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul sanitar, în acord cu priorităţile guvernului de reformă în administraţia publică,ţinând cont de urgenţa stabilirii unor măsuri economico-financiare la nivelul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat din subordinea ministerului sănătăţii, ca urmare a recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a româniei, şi pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de guvernul româniei cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010,în acest context, ţinând cont de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în fondurile alocate, se impun regândirea întregului ...

Monitorul Oficial 443 din 01 Iulie 2010 (M. Of. 443/2010)

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2010 de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010

1. prezenta procedură se aplică persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 17 din legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. xiii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spatiul cu destinaţie de sediu social.2. pentru înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă ...

Monitorul Oficial 447 din 01 Iulie 2010 (M. Of. 447/2010)

SISTEMUL din 22 iunie 2010 de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010

Sistemul din 22 iunie 2010 de raportare contabilã la 30 iunie 2010 a operatorilor economici emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 447 din 1 iulie 2010 cap. i a. norme metodologice privind întocmirea şi verificarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2010 ale operatorilor economici 1. generalitãţi operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia sã întocmeascã şi sã ...

Monitorul Oficial 446 din 01 Iulie 2010 (M. Of. 446/2010)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 1 iulie 2010

Având în vedere că transpunerea integrală şi implementarea în legislaţia naţională a directivei 2007/64/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 97/7/ce , 2002/65/ce , 2005/60/ce şi 2006/48/ce şi de abrogare a directivei 97/5/ce trebuie realizate în regim de urgenţă, întrucât este declanşată procedura de infringement de către comisia europeană împotriva româniei,adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite crearea unui cadru juridic şi instituţional pentru soluţionarea reclamaţiilor înaintate de utilizatorii persoane juridice în legătură cu nerespectarea de către prestatori a obligaţiilor prevăzute ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016