Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2006

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2006‹‹ Pagina 1 din 21

Monitorul Oficial 1050 din 29 Decembrie 2006 (M. Of. 1050/2006)

 NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2006 de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificarile ulterioare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 29 decembrie 2006

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) inspectoratul general al poliţiei române, prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizează, în condiţiile prevăzute de art. 114-128 din legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul româniei şi de către cetăţenii români pe teritoriile statelor membre, precum şi operaţiunile cu arme şi muniţii desfăşurate intre armurierii români şi cei ai statelor membre.(2) autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează rezidenţilor statelor membre, cetăţenilor români, armurierilor români şi celor ai ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.914 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 29 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 142 alin. (2) şi al art. 143 din legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor cap. vi din legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statministrul delegat pentru coordonareasecretariatului general al guvernului,radu stroeministrul economiei şi comerţului,varujan vosganianp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul ...

Monitorul Oficial 1034 din 27 Decembrie 2006 (M. Of. 1034/2006)

CONTRACT-CADRU din 21 decembrie 2006 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile contractului-cadru şi ale normelor. (2) nerespectarea obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi conduce la aplicarea mãsurilor prevãzute în contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu precum şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, încheiate între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate. art. 2 (1) modelele de contract pentru furnizarea ...

Monitorul Oficial 1038 din 28 Decembrie 2006 (M. Of. 1038/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.903 din 22 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului, sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun în anul 2006 în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 28 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului, sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun în anul 2006 în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 677 din 7 august 2006, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind sprijinul direct al statului sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun pentru anul 2006, în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului"2. alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) valoarea primei ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.901 din 22 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.268/2006 privind sprijinul financiar care se acordă producătorilor agricoli în anul 2006 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, precum şi pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.205/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 28 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.268/2006 privind sprijinul financiar care se acordă producătorilor agricoli în anul 2006 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 797 din 21 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind sprijinul ...

Monitorul Oficial 1028 din 27 Decembrie 2006 (M. Of. 1028/2006)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2006

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, o constituie urgenţa finalizării lucrărilor contractate de construcţie a locuinţelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor şi familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public. finalizarea locuinţelor de necesitate, care, în conformitate cu contractele de execuţie încheiate, au termene urgente de punere în funcţiune, trebuie făcută în corelare cu finalizarea spaţiilor de la parterul şi mezaninul imobilului, spaţii prin care se asigură accesul locatarilor la locuinţe.În temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, ...

Monitorul Oficial 1019 din 21 Decembrie 2006 (M. Of. 1019/2006)

GHID DE ACHIZITII din 17 septembrie 2004 (*republicata*) pentru proiecte finantate de FRDS EMITENT: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 21 decembrie 2006

Partea 1 - proceduri de achiziţii*) *) republicat în temeiul art. 2 din hotãrârea consiliului director al fondului român de dezvoltare socialã nr. 6.a/iii/2006 . ghidul de achiziţii pentru proiecte finanţate de frds - partea 1 - proceduri de achiziţii a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.065 din 17 noiembrie 2004 prin hotãrârea consiliului director al fondului român de dezvoltare socialã nr. 10/v/2004 şi a mai fost modificat prin hotãrârea consiliului director al fondului român de dezvoltare socialã nr. 6.a/iii/2006 , reprodusã la pag. 1-6. cap. ...

Monitorul Oficial 1026 din 22 Decembrie 2006 (M. Of. 1026/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.838 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea poziţiei nr. 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicpoziţia nr. 21 din anexa la hotărârea guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 589 din 7 iulie 2006, la coloana a treia "destinaţia", se modifică şi va avea următorul cuprins:""obiectiv de investiţii «reabilitare termică şi sistem centralizat de încălzire unităţi socioculturale Şviniţa, judeţul mehedinţi»"."prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar ...

Monitorul Oficial 1031 din 27 Decembrie 2006 (M. Of. 1031/2006)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 27 decembrie 2006

Având în vedere:- necesitatea asigurării prompte şi transparente, începând cu anul 2007, a finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură, a necesităţilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum şi suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene,– asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente şi viitoare încasate din procesul de privatizare,– faptul că destinaţiile prevăzute a fi finanţate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de finanţare corespunzătoare începând cu exerciţiul bugetar aferent anului 2007,– precum şi faptul că veniturile din privatizare existente în contul curent al trezoreriei ...

Monitorul Oficial 1016 din 21 Decembrie 2006 (M. Of. 1016/2006)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1016 din 21 decembrie 2006

Având în vedere necesitatea producerii tuturor efectelor legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, act normativ care reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate dezvoltării şi integrării socioprofesionale a tinerilor,luând în considerare faptul că prin anexa la legea nr. 350/2006 se atribuie în patrimoniul fundaţiei naţionale pentru tineret, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, imobilul proprietate publică a statului, situat în calea victoriei nr. 120, sectorul 1, bucureşti, în care funcţionează, din anul 1990, o instituţie simbol a vieţii publice din românia, respectiv asociaţia "grupul pentru dialog social",reţinând că prin ...

‹‹ Pagina 1 din 21
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016