Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2006 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2006

Monitorul Oficial 807 din 26 Septembrie 2006 (M. Of. 807/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.288 din 20 septembrie 2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a producătorilor agricoli care deţin în exploataţie animale pentru lapte, pentru achiziţionarea de dotări şi instalaţii de muls şi de răcire a laptelui noi, cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 26 septembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 785/2005 pentru aprobarea programului privind sprijinirea asociaţiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiinţate conform ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a producătorilor agricoli care deţin în exploataţie animale pentru lapte, pentru achiziţionarea de dotări şi instalaţii de muls şi de răcire a laptelui noi, cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 705 din 4 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. alineatul ...

Monitorul Oficial 800 din 22 Septembrie 2006 (M. Of. 800/2006)

 NORME din 14 septembrie 2006 privind preparatele pentru sugari şi preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terţe ţări EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 22 septembrie 2006

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.137 din 14 septembrie 2006, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 800 din 22 septembrie 2006.──────────art. 1prezentul ordin se referă la preparatele pentru sugari şi la preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terţe tari, definite conform art. 8 pct. 3 şi 4 din normele privind alimentele cu destinaţie nutritionala specială, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2pentru a se asigura ca produsele menţionate la art. 1 exportate în afară comunităţii europene se conformează ...

Monitorul Oficial 791 din 19 Septembrie 2006 (M. Of. 791/2006)

ARANJAMENT din 28 octombrie 2005 pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Republica Austria in domeniul securitatii sociale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 19 septembrie 2006

În baza art. 27 alin. (1) din acordul dintre românia şi republica austria în domeniul securitãţii sociale, semnat la bucureşti la 28 octombrie 2005, autoritãţile competente ale ambelor state contractante, şi anume: - în românia: - ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei; - ministrul sãnãtãţii; - în republica austria: - ministrul federal al securitãţii sociale, generaţiilor şi protecţiei consumatorilor; - ministrul federal al sãnãtãţii şi femeii; ...

Monitorul Oficial 789 din 19 Septembrie 2006 (M. Of. 789/2006)

 PROCEDURI din 13 septembrie 2006 de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 19 septembrie 2006

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.126 din 13 septembrie 2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 19 septembrie 2006.──────────art. 1(1) certificatul de sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale uniunii europene atestă că sunt întrunite condiţiile igienico-sanitare necesare pentru conformarea la normele de igienă şi de sănătate publică în vederea protejării sănătăţii publice, în conformitate cu prevederile normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) certificatul de sănătate pentru ...

Monitorul Oficial 785 din 18 Septembrie 2006 (M. Of. 785/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 18 septembrie 2006

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 78 din regulamentul senatului,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 4 din hotărârea senatului nr. 23/2006 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "cathedral plaza" în imediata apropiere a catedralei româno-catolice "sfântul iosif" din bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 572 din 3 iulie 2006, se modifică după cum urmează:"art. 4raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.249 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.173/2005 privind nominalizarea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi al Grupului de experţi - elaborare indicatori pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 18 septembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.173/2005 privind nominalizarea reprezentanţilor ministerului educaţiei şi cercetării în cadrul comitetului director pentru educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi al grupului de experţi elaborare indicatori pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 910 din 12 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind desemnarea reprezentantului ministerului educaţiei şi cercetării în cadrul comitetului director pentru educaţia pentru dezvoltarea durabilă"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se desemnează secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar din cadrul ministerului educaţiei şi ...

Monitorul Oficial 772 bis din 12 Septembrie 2006 (M. Of. 772 bis/2006)

MANUAL DE OPERARE din 4 august 2006 pentru programul "Schema de granturi mici" 2006 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 bis din 12 septembrie 2006

----- *) aprobat de ordinul nr. 529 din 04 august 2006 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 772, din 12 septembrie 2006. proiectul privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica definitii, abrevieri si acronime strategia anti-saracie a romaniei ...

Monitorul Oficial 772 din 12 Septembrie 2006 (M. Of. 772/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 12 septembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.(2) prevederile legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în directiva nr. 93/103/cee transpusa prin prezenta hotărâre.art. 2(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele ...

 CERINŢE MINIME din 30 august 2006 de securitate şi sănătate pentru navele de pescuit noi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 12 septembrie 2006

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 772 din 12 septembrie 2006.──────────observatie preliminarăobligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplică de fiecare data când caracteristicile locului de muncă sau de activitate, circumstanţele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit noi necesita acest lucru.1. navigabilitate şi stabilitate1.1. nava trebuie să fie păstrată într-o buna stare de navigabilitate şi dotată cu echipamente corespunzătoare destinaţiei şi utilizării sale.1.2. informaţiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie să fie disponibile la bord şi să fie accesibile personalului de cart.1.3. toate navele în stare ...

 CERINŢE MINIME din 30 august 2006 de securitate şi sănătate pentru navele de pescuit existente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 12 septembrie 2006

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 772 din 12 septembrie 2006.──────────observaţie preliminarăobligaţiile stabilite în prezenta anexă se aplică în măsura în care caracteristicile structurale ale navei existente permit, de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanţele sau existenţa unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesită acest lucru.1. navigabilitate şi stabilitate1.1. nava trebuie menţinută în stare bună de navigabilitate şi dotată cu echipament care să fie corespunzător destinaţiei şi utilizării sale.1.2. informaţiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci când acestea există, trebuie să fie disponibile ...

 CERINŢE MINIME din 30 august 2006 de securitate şi sănătate privind echipamentul de salvare şi supravieţuire EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 12 septembrie 2006

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 772 din 12 septembrie 2006.──────────observaţie preliminarăobligaţiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanţele sau un risc la bordul unei nave necesită/impun acest lucru.1. navele trebuie să dispună de echipament adecvat de salvare şi supravieţuire şi de echipament adecvat care să permită scoaterea lucrătorilor din apă, precum şi de echipament radio, în special o radiobaliză de localizare a catastrofelor, echipată cu un dispozitiv de declanşare hidrostatică, în funcţie de numărul de persoane îmbarcate şi de zona ...

 CERINŢE MINIME din 30 august 2006 de securitate şi sănătate privind echipamentele individuale de protecţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 12 septembrie 2006

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 772 din 12 septembrie 2006.──────────observaţie preliminarăobligaţiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanţele sau un risc la bordul navei necesită acest lucru.1. În cazul în care nu este posibil să se excludă sau să se limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor prin mijloace colective sau tehnice de protecţie, trebuie prevăzut un echipament individual de protecţie.2. echipamentul individual de protecţie purtat ca îmbrăcăminte sau peste aceasta trebuie să fie viu colorat, în contrast puternic ...

Monitorul Oficial 770 din 11 Septembrie 2006 (M. Of. 770/2006)

CONDITII MINIME din 5 septembrie 2006 de desfasurare a inspectiilor fitosanitare in Romania la posturi de inspectie, altele decat cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tari terte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 11 septembrie 2006

CondiŢii minime din 5 septembrie 2006 de desfãşurare a inspectiilor fitosanitare în românia la posturi de inspecţie, altele decât cele de la locul de destinaţie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tari terţe emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale publicat În: monitorul oficial nr. 770 din 11 septembrie 2006 1. inspectoratele de carantina fitosanitara vamalã din posturile de inspecţie prevãzute la art. 1 din ordin au: - autoritate în realizarea sarcinilor; ...

Monitorul Oficial 766 din 08 Septembrie 2006 (M. Of. 766/2006)

 NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 8 septembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 3-9 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obţină: autorizaţia de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizaţia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizaţia prospectului schemei de pensii, precum şi autorizaţia fondului de pensii facultative,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) şi f) şi ale art. 24 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări ...

Monitorul Oficial 758 din 06 Septembrie 2006 (M. Of. 758/2006)

 PROCEDURĂ din 22 august 2006 privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 6 septembrie 2006

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.393 din 22 august 2006, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 758 din 6 septembrie 2006.──────────1. organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pe fiecare sursă şi categorie de venit, în situaţia în care contribuabilul nu depune declaraţia de venit la termenul prevăzut de lege. stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.organul fiscal competent este:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială ...

Monitorul Oficial 755 din 05 Septembrie 2006 (M. Of. 755/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 30 august 2006 pentru modificarea unor poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 5 septembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 23 martie 2006, se modifică după cum urmează:1. poziţia nr. 10 va avea următorul cuprins:2. poziţia nr. 17 va avea următorul cuprins:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016