Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MANUAL DE OPERARE din 4 august 2006  pentru programul Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MANUAL DE OPERARE din 4 august 2006 pentru programul "Schema de granturi mici" 2006

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 772 bis din 12 septembrie 2006
-----
*) Aprobat de <>Ordinul nr. 529 din 04 august 2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772, din 12 septembrie 2006.

Proiectul privind inchiderea minelor,
refacerea mediului si regenerarea socio-economica

DEFINITII, ABREVIERI SI ACRONIME
STRATEGIA ANTI-SARACIE A ROMANIEI - S-au stabilit 5 Obiective Strategice pentru realizarea carora s-a propus o varietate de masuri de reducere a saraciei:
Eliminarea saraciei extreme
Eliminarea excluderii sociale grave si promovarea includerii
Disparitia graduala a prapastiei dintre populatia economica activa si cea de pensionari
Promovarea coeziunii si dezvoltarii sociale
Oferirea de conditii de trai decente si oportunitati de dezvoltare copiilor.
SARACIA - Pentru buna functionare, SGM propune definitia saraciei asa cum este aceasta formulata in "Raportul de Dezvoltare Mondiala" al Bancii Mondiale pentru 2000/2001: "experienta saraciei trece dincolo de lipsa materiala si nivelul scazut al sanatatii si educatiei. Incapacitatea de a influenta deciziile care afecteaza viata unei persoane, felul necorespunzator in care trateaza institutiile de stat, si impedimentele create de barierele si normele sociale reprezinta alte dimensiuni ale starii generale nesatisfacatoare. O alta o reprezinta vulnerabilitatea fata de socurile nefavorabile, dezastre naturale, boli si violenta personala".
CAPITALUL SOCIAL - Pentru buna functionare, SGM a adoptat definitia Bancii Mondiale pentru Capitalul Social, ca fiind "institutiile, relatiile si normele care contureaza calitatea si cantitatea interactiunilor sociale ale unei societati. Din ce in ce mai multe dovezi indica importanta vitala a coeziunii sociale pentru ca societatea sa prospere economic si pentru durabilitatea dezvoltarii. Capitalul social nu reprezinta doar suma institutiilor de la baza unei societati - este liantul care le leaga."
MICROPROIECTE SOCIALE - microproiecte eligibile pentru finantare in cadrul componentei Proiectului "Regenerare Socio-Economica", in concordanta cu criteriile stabilite in Manualul de Operare al Schemei de Granturi Mici.
COMITETUL LOCAL DE EVALUARE - Organ consultativ responsabil cu evaluarea microproiectelor depuse in cadrul SGM si recomandarea spre finantare catre Comitetul de Coordonare al SGM.
SP - Serviciul de Programe din cadrul ANDZM, responsabil cu implementarea SGM
SE - Serviciul Economic
MIS - Managementul Sistemului Informational
ONG - Organizatie neguvernamentala
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) acord de grant - actul incheiat intre Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, in calitate de finantator, si primitor, prin care partile convin asupra: (i) obiectului acordului; (ii) drepturilor si obligatiilor partilor; (iii) forta majora; (iv) valabilitatea si modificarea acordului; (v) inchiderea microproiectului; (vi) solutionarea neintelegerilor; (vii) conditiile de intrare in efectivitate si alte conditii;
b) ANDZM - Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere;
c) BIRD - Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;
d) capital social - institutiile, relatiile si normele care contureaza calitatea interactiunilor sociale ale unei societati;
e) grant - suma de bani nerambursabila, acordata de ANDZM unui primitor pentru finantarea de microproiecte care sa imbunatateasca conditiile de viata, in special pentru grupurile dezavantajate din localitatile miniere, cum ar fi: femei, tineri, copii sau batrani, si sa conduca la cresterea capitalului social in randul comunitatilor miniere;
f) grupuri tinta - grupurile dezavantajate reprezentand grupuri de cetateni cu capacitate redusa de adaptare la schimbarile economice si sociale generate de restructurarea sectorului minier, astfel cum ar fi: femei, tineri, copii sau batrani;
g) manual de operare pentru SGM - ansamblul de conditii si proceduri ce trebuie urmate de ANDZM, solicitanti si primitori in vederea realizarii schemei de granturi mici;
h) microproiect - documentatia intocmita de un solicitant si transmisa la ANDZM pentru a fi supusa evaluarii in vederea obtinerii unui grant;
i) MEC - Ministerul Economiei si Comertului;
j) MFP - Ministerul Finantelor Publice;
k) pilot - faza initiala a implementarii schemei de granturi mici, derulata pe o perioada de pana la 6 luni, avand ca scop verificarea conditiilor si procedurilor de urmat, propuse prin manualul de operare pentru SGM, urmata de o evaluare si consultare comunitara, din care sa rezulte recomandari privind adaptarea manualului de operare la specificul localitatilor miniere;
l) primitor - solicitantul al carui microproiect a fost selectat in procesul de evaluare aprobat si cu care ANDZM a incheiat un acord de grant;
m) SGM - schema de granturi mici - ansamblul de conditii si proceduri indeplinite de un solicitant pentru obtinerea unui grant;
n) solicitant - grupul de initiativa format din cetateni romani din cadrul grupurilor tinta din zonele miniere, organizati si infiintati ca persoane juridice in baza <>art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, organizatii neguvernamentale infiintate in baza <>Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 246/2005 , si/sau parteneriatul intre grupul de cetateni si organizatia neguvernamentala, reprezentat de presedintele CCMSGM;
o) zona de operare - lista localitatilor miniere in care se implementeaza SGM;
p) CCP - comitetul de coordonare al Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica;
r) SGM - schema de granturi mici - ansamblul de conditii si proceduri indeplinite de un solicitant pentru obtinerea unui grant pentru finantarea unui microproiect care sa imbunatateasca conditiile de viata in special pentru grupurile dezavantajate cum ar fi: femei, tineri, copii sau batrani, si sa conduca la cresterea capitalului social in randul comunitatilor miniere, microproiect identificat ca prioritate stabilita ca urmare a realizarii proceselor de implicare si mobilizare a membrilor comunitatilor si de planificare strategica participativa a dezvoltarii locale, prioritate aprobata prin hotarare a consiliului local;
s) personalul responsabil ANDZM - la nivelul birourilor regionale/reprezentantelor locale, coordonator regional de program ANDZM; la nivelul colectivului central: coordonatori de program ANDZM si UMP-RSE; coordonatori de evaluare si monitorizare ANDZM si UMP-RSE; si personal din structura ANDZM cu responsabilitati pentru: resurse umane, economic, juridic, etc.;
t) planul anual de derulare a schemei - document elaborat anual de ANDZM, prin personalul responsabil si care va include (i) planul de actiuni pentru promovare si publicitate la nivelul localitatilor miniere; (ii) planul de instruire a personalului ANDZM; (iii) planul de implementare; (iv) bugetul operational, (v) planul de plati pentru fondul destinat granturilor mici si estimarea platilor; (vi) planul de monitorizare, control, raportare si evaluare; (vii) raportul anual privind implementarea programului; (viii) alte specificatii;
u) CCMSGM - comitetul de conducere a microproiectului - organ de coordonare a implementarii microproiectului, desemnat de adunarea membrilor persoanei juridice solicitante, compus din presedinte, specialist tehnic si specialist economic.

INTRODUCERE

Acest manual se refera la Schema de Granturi Mici, fiind realizata de catre ANDZM ca parte a Componentei de proiect "Regenerare Socio-Economica", parte a proiectului "Inchiderea Minelor, Refacerea a Mediului si Regenerare Socio-Economica".
Obiectivul proiectului este de a intari capacitatea Guvernului de a realiza reforma sectorului minier prin:
"Crearea capacitatii MEC de a inchide intreprinderile miniere nerentabile"
"Asigurarea prin ANDZM a sprijinului pentru comunitatile miniere si autoritatile publice locale in regenerarea socio-economica a zonelor miniere"

A. PRINCIPII SI GHIDUL SUMAR
1. Denumirea programului
Programul se va intitula: "Schema de Granturi Mici" (SGM).
2. Temeiul legal al SGM
Temeiul legal al SGM este reprezentat de <>Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si BIRD pentru finantarea proiectului privind inchiderea Minelor, Refacere a Mediului si Regenerare Socio-Economica, semnat la Bucuresti, la 28.01.2005.
Acest manual reglementeaza detaliile privind implementarea SGM de catre ANDZM, conform prevederilor <>Hotararii Guvernului nr. 1.060/2005 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 855 din 22 septembrie 2005 si cuprinde referiri la activitatile desfasurate pentru:
a) promovarea SGM la nivel national, judetean si local;
b) consultanta acordata asociatiilor si comunitatilor;
c) crearea capacitatii institutionale la nivelul comunitatilor prin asigurarea de asistenta tehnica si de pregatire pentru facilitarea procesului de mobilizare comunitara si de dialog intre factorii locali pentru a planifica strategia, pentru a identifica si a selecta microproiectele prioritare;
d) finantarea cheltuielilor operationale necesare pentru implementarea SGM;
e) elaborarea microproiectelor si a cererilor de finantare;
f) primirea si inregistrarea microproiectelor;
g) evaluarea si aprobarea microproiectelor;
h) alocarea fondurilor si efectuarea platilor in baza formularelor standard de solicitare a platilor;
i) monitorizarea, evaluarea si raportarea;
j) anexele insotitoare.
Manualul raspunde cerintelor Aquis-ului Comunitar al Uniunii Europene.
3. Obiectivele schemei
3.1. Obiective generale:
SGM are urmatoarele obiective:
a) intarirea capitalului social al comunitatilor afectate de restructurarea sectorului minier;
b) reducerea disparitatilor sociale in randul comunitatilor miniere in scopul atingerii obiectivelor strategiei antisaracie a Romaniei;
c) sprijinirea membrilor grupurilor tinta in dezvoltarea capacitatilor lor de a se adapta la schimbarile sociale si economice produse de restructurarea sectorului minier.
3.2. Obiective specifice:
■ Oferirea de resurse financiare suplimentare pentru grupurile dezavantajate din cadrul comunitatilor miniere, in special copiii, tinerii, femeile si batranii;
■ Reducerea riscului de excludere sociala a copiilor proveniti din familii cu dificultati in vederea asigurarii unui nivel acceptabil de educatie la nivel comunitar;
■ Imbunatatirea serviciilor educationale alternative pentru tinerii din comunitatile miniere, pentru o mai buna adaptare la schimbarile economice si sociale si cresterea sanselor pe piata fortei de munca;
■ Facilitarea dezvoltarii capitalului social prin promovarea implicarii grupurilor comunitare in actiuni si activitati de dezvoltare comunitara;
■ Consolidarea si dezvoltarea capacitatii actorilor ce actioneaza la nivel local in domeniul dezvoltarii sociale;
■ Facilitarea dezvoltarii spiritului asociativ prin infiintarea de grupuri informale si/sau organizatii non profit;
■ Incurajarea si sustinerea dezvoltarii de parteneriate intre comunitatile locale si organizatiile care sprijina dezvoltarea comunitara;
■ Promovarea activitatilor traditionale locale, promotoare ale mentinerii si dezvoltarii spiritului comunitar;
■ Crearea unor scheme eficiente si sustenabile de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere, care sa poata fi replicate in alte zone ale Romaniei;
■ Dezvoltarea capacitatii ANDZM de a promova programe descentralizate de dezvoltare sociala.
4. Modalitatea de functionare a schemei
Schema de Granturi Mici (SGM) este implementata de ANDZM.
Persoanele responsabile din ANDZM pentru implementarea SGM sunt desemnate prin decizia directorului general al ANDZM.
SGM se va derula pe perioada de implementare a Proiectului in etape anuale, in limita sumelor alocate prin legea anuala de aprobare a bugetului de stat.
Suma alocata anual va fi repartizata pe judete sau regiuni (grupuri de judete) proportional cu numarul total al populatiei din localitatile din aria de operare a ANDZM, asa cum a rezultat din recensamantul din anul 2002 si conform alocatiei bugetare anuale si a planului anual de derulare a schemei.
Pentru implementarea SGM, ANDZM este autorizata sa cheltuiasca sume constand in cheltuieli operationale aditionale, conform anexei nr. 1 la acordul de imprumut, ca si cheltuieli efectuate de ANDZM, in cadrul partii C.2 din anexa nr. 2 la acelasi acord pentru implementarea acestuia, incluzand cheltuieli de exploatare a vehiculelor, comunicatii incluzand telefon si internet si costuri de deplasare in tara, incluzand diurna si cazare, conform planului anual de derulare si a bugetului programului, aprobate de coordonatorul proiectului.
SGM va debuta cu o etapa-pilot implementata intr-o zona dezavantajata, aprobata prin hotararea CCP, la propunerea ANDZM.
Propunerile de microproiecte pentru Schema de Granturi Mici se depun la ANDZM si se evalueaza in conformitate cu principiile si procedurile stabilite prin prezentul manual.
Dupa implementarea etapei pilot ANDZM va raporta CCP rezultatul implementarii si va adapta manualul, dupa caz, la experienta acumulata.
ANDZM va efectua plati in transe catre primitori, in conformitate cu programul anual de derulare a schemei si cu graficele convenite prin acordurile de grant.
Primitorul poate cheltui maximum 5% din valoarea microproiectului pentru costuri operationale in legatura cu implementarea acestuia (exclusiv salarii), conform prevederilor din Anexa N, pct. 1.9.
Dupa decontarea integrala a sumelor de catre primitori, bunurile sau lucrarile achizitionate de acestia se transfera de la primitor si se inregistreaza in patrimoniul autoritatii publice locale din aria localitatii unde a fost implementat microproiectul fiind inregistrat in inventarul autoritatii publice respective.
ANDZM cu asistenta UMP-RSE, vor asigura sinergia dintre Programul de Dezvoltare a Capacitatilor Comunitatilor si celelalte programe ale Subcomponentei de Dezvoltare Locala (Infrastructura locala, SGM, SDSCM) prin unificarea mecanismului de identificare a problemelor prioritare.
Astfel, o conditie de baza pentru inaintarea de catre comunitati/solicitanti, a propunerilor de proiecte/subproiecte/microproiecte la programele indicate mai sus va fi planul strategic de dezvoltare socio-economica a comunitatii elaborat in mod participativ. Propunerile de subproiecte/microproiecte vor fi parte componenta a planului strategic. Totodata, comunitatile miniere partenere ale ANDZM in cadrul implementarii acestei subcomponente vor beneficia de programe de instruire similara in vederea dezvoltarii capacitatilor lor.
Pentru microproiectele din Schema de Granturi Mici (SGM) actorii de baza responsabili de pregatirea si implementarea microproiectelor vor fi organizatiile nonguvernamentale care vor manifesta initiativa de a implementa microproiecte in numele comunitatii eligibile, grupurile de initiativa si reprezentantii administratiei publice locale.
La etapa de promovare a SGM, ONG-ul/grupul de initiativa, va beneficia de transfer de cunostinte si vor disemina informatia in comunitate. In acest scop vor fi organizate diferite intruniri cu reprezentantii grupurilor tinta la nivel de comunitate sau pe zone de activitate/cartiere unde se vor discuta atat problemele prioritare ale comunitatii, cat si procedurile si obiectivele Programului SGM.
APL va transmite ANDZM lista de prioritati aprobata si intentia de a sprijini parteneriatul cu reprezentantii ONG-ului aplicant/grupul de initiativa in elaborarea si implementarea propunerilor de microproiecte in conformitate cu cerintele manualului operational SGM, pentru a fi incluse in programul anual de derulare a schemei.
Planul strategic participativ de dezvoltare socio-economica a localitatii va include si lista de prioritati, din care se vor selecta primele 3 propuneri de microproiecte pentru SGM; in etapa de elaborare a planului strategic, comunitatea va beneficia de asistenta tehnica din partea firmei selectate in acest scop si sau/a ANDZM si UMP-RSE.
Pentru primul an de implementare (faza pilot) se vor primi microproiecte si de la solicitanti apartinand unor comunitati care au in pregatire planuri de dezvoltare strategica participativa.
Aceste microproiecte vor fi evaluate cu punctaj penalizator, in functie stadiul identificarii domeniilor de activitate reprezentand necesitati prioritare ale comunitatii, in cadrul procesului de planificare strategica participativa.
5. Durata Schemei de Granturi Mici
5.1. SGM se implementeaza pe perioada Proiectului de Inchidere a Minelor, Refacere a Mediului si Regenerare Socio-Economica.
5.2. Finantarea SGM se face incepand cu intrarea in efectivitate a Acordului de Imprumut, semnarea Acordului de Imprumut Subsidiar cu Ministerul Finantelor Publice si in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a ordinului de aprobare a prezentului manual.
5.3. Derularea SGM prin ANDZM se face in conformitate cu planul anual de derulare, aprobat de coordonatorul proiectului, ministrul economiei si comertului.
5.4. ANDZM va raporta semestrial CCP stadiul implementarii SGM.
6. Zonele de aplicare a Programului
SGM se aplica in comunitatile din zona de operare a ANDZM, asa cum este definita in Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 2 a CCP din 9 noiembrie 2005, prezentata in anexa nr. 1.
7. Valoarea Grantului SGM
Valoarea maxima a grantului SGM (limita finantarii) este 20.000 lei noi RON (200.000.000 de lei ROL), la data semnarii acordului de grant dintre solicitant si ANDZM.
8. Criterii de eligibilitate pentru microproiecte
8.1. Solicitanti eligibili
Accesarea fondului alocat SGM este deschisa in conditii de egalitate pentru:
Organizatii neguvernamentale si/sau asociatiile non-profit inregistrate ca persoane juridice in Romania si a caror membri sunt de cetatenie romana, constituite conform <>Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 246/2005 ;
Grupuri de cetateni romani din zonele miniere, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 94/2005;
Solicitantii trebuie sa prezinte documente care sa ateste statutul de persoana juridica si reprezentarea prin comitetul de conducere a microproiectului.
Personalul responsabil din cadrul Colectivelor Zonale ale ANDZM, va inregistra si verifica documentele prezentate, informand coordonatorul de program ANDZM asupra eligibilitatii solicitantului.
8.2. Solicitanti neeligibili
Nu sunt eligibile persoanele juridice ce se gasesc intr-una din urmatoarele situatii:
- sunt insolvabile;
- se afla in lichidare judiciara, voluntara sau fortata, s-a introdus impotriva lor o cerere de declarare a falimentului, se afla in tratative ori fuzioneaza cu creditorii lor, sau a fost desemnat lichidatorul activelor acestora;
- platile catre acestia, in cadrul altor programe, au fost suspendate in conformitate cu legislatia romaneasca;
- s-au dispus masuri legale ce pot conduce la pierderea totala sau partiala a dreptului acestora de a-si administra ori dispune de proprietatile si/sau bunurile proprii.
Declaratia pe proprie raspundere a persoanelor juridice se face conform formatului din Anexa 2.
8.3. Microproiecte eligibile
Criteriile pentru microproiectele eligibile sunt bazate pe principiile care contribuie la reducerea disparitatilor sociale, la dezvoltarea capacitatii membrilor comunitatilor de se adapta la schimbarile produse de restructurarea sectorului minier si intarirea capitalului social in regiunile miniere, dupa cum sunt descrise in obiectivele generale si specifice detaliate in sectiunea 3 de mai sus.
8.3.1. Principiile programului sunt urmatoarele:
Comunitati Eligibile din zona de operare ANDZM, conform anexei 1.
Grupuri prioritare: grupuri vulnerabile sau dezavantajate, cum sunt: copiii, tinerii, femeile si batranii.
Activitati eligibile, cuprinse in urmatoarele domenii de activitate, reprezentand 3 necesitati prioritare ale comunitatii, identificate printr-un proces de planificare strategica participativa:
A.1 . Dezvoltarea resurselor umane/promovarea grupurilor vulnerabile sau dezavantajate:
- diseminarea informatiilor, intalniri, seminarii, training adresat grupurilor vulnerabile;
- parteneriate cu actorii locali;
- educatie si invatare comunitara, transfer de experienta intre grupuri sau comunitati (modele de succes si modele de buna practica);
- reintegrarea in societate a copiilor abandonati sau saraci;
- centre de educatie si/sau formare, initiere, reconversie si/sau calificare profesionala.
A.2 . Intarirea coeziunii sociale si reducerea disparitatilor sociale:
- educatie (imbunatatirea serviciilor de educatie pentru copiii din zonele miniere, imbunatatirea perspectivelor de angajare, dezvoltarea capacitatilor de adaptare la schimbarile sociale si economice produse de restructurarea sectorului minier);
- egalitatea sexelor (promovarea egalitatii intre femei si barbati si intarirea statutului femeii in societate);
- sanatate (educatie sanitara, imbunatatirea conditiilor sanitare pentru asigurarea unei asistente minime, microproiecte care promoveaza educatia sanitara prin sport);
- ocrotirea copiilor si facilitati pentru gradinite;
- traditii si cultura (activitati culturale care vizeaza conservarea, promovarea si dezvoltarea traditiilor);
- activitati de recreere (centre/locuri de recreere pentru comunitate, care sa incurajeze dezvoltarea de activitati comune).
A.3 . Protectia si conservarea mediului, pentru dezvoltarea comunitara.
A.4 . Alte activitati care sunt in concordanta cu obiectivele si principiile programului Schemei de Granturi Mici.
Implicarea comunitatii pentru a dezvolta capitalul social. Solicitantii trebuie sa demonstreze implicarea comunitatii si a beneficiarilor directi, pe toata durata pregatirii si implementarii microproiectului precum si dupa finalizarea acestuia, pe o durata de minim 1 an. Mecanismul de intarire a capacitatii comunitatilor se bazeaza pe urmatoarele principii: invatare prin actiune (prin implicarea reprezentantilor comunitatii in pregatirea si implementarea microproiectelor si delegarea catre acestia a responsabilitatilor ce le revin) precum si instruiri permanente si asistenta tehnica acordata beneficiarilor pe toata durata ciclului microproiectului. Solicitantii vor asigura o contributie directa in bani sau natura (materiale, echipamente, munca), aceasta trebuind sa reprezinte echivalentul a cel putin 10% din valoarea grantului SGM. Microproiectele trebuie de asemenea sa fie sprijinite de institutiile locale precum si/sau alti actori comunitari, printr-o scrisoare de sprijin sau un acord partenerial scris care implica o contributie financiara sau de alta natura. Microproiectele trebuie sa adauge valoare si nu sa inlocuiasca finantarea din responsabilitatea autoritatilor publice locale si centrale.
Nevoia de Sustenabilitate: Schema incurajeaza dezvoltarea de microproiecte sustenabile care sa duca la imbunatatirea calitatii vietii comunitatilor beneficiare. Vor fi sprijinite acele propuneri care vizeaza aspectele sociale, culturale si de mediu ale vietii. Se incurajeaza microproiectele care demonstreaza sustenabilitatea obiectelor create dupa ce fondurile SGM au fost utilizate si/sau creaza noi oportunitati de angajare. In acelasi timp, schema incurajeaza: (i) microproiectele care dovedesc interes pentru atragerea de alte fonduri in scopul continuarii activitatilor (ori a altora similare) mai departe de ciclul de viata al microproiectului SGM si (ii) microproiectele in implementare, pentru care grantul SGM este integrat in cadrul unui proiect pe care aplicantul il implementeaza din alte surse.
Solicitantii trebuie sa aiba in vedere, pentru asigurarea sustenabilitatii obiectelor realizate, urmatoarele aspecte:
- sa incheie un parteneriat cu autoritatile publice locale, care isi vor asuma responsabilitatea de a asigura o parte din contributia locala. Acordul de parteneriat cu autoritatile publice locale va fi prezentat ca parte a cererii de finantare;
- sa prezinte planul de asigurare a sustenabilitatii microproiectului, care va constitui in procesul de evaluare un subcriteriu in acordarea finantarii;
- sa actualizeze si sa completeze la finalul microproiectului (ca parte a raportului final) impreuna cu partenerii cu care a colaborat la realizarea lui, planul de asigurare a sustenabilitatii microproiectului pentru cel putin un an de la incetarea finantarii.
- solicitantul va elabora la finalul implementarii microproiectului un raport final (conditie mentionata si in acordul de grant). Acest raport va analiza rezultatele microproiectului, nivelul atingerii obiectivelor propuse, impactul lui asupra beneficiarilor precum si asupra comunitatii in general, nivelul atingerii obiectivelor Schemei de Granturi Mici, lectiile invatate in timpul implementarii microproiectului. De asemenea, raportul final va trebui sa fie insotit si de fotografii sau alte mijloace de prezentare, pentru a ilustra etapele de realizare a microproiectului precum si rezultatele finale ale acestuia.
Incurajarea initiativelor si diversitatii: In decursul procesului de evaluare, microproiectele cu un grad mare de similaritate in ceea ce priveste scopurile si obiectivele, vor fi luate in considerare, asa cum rezulta din lista de prioritati stabilita prin planul strategic de dezvoltare socio-economica elaborat participativ, ca reprezentand necesitatile prioritare ale comunitatii.
Un primitor, pentru o comunitate poate beneficia de finantare din SGM numai o singura data pe durata unui an financiar. Primitorii dintr-o comunitate care au implementat cu succes un microproiect SGM vor putea aplica pentru obtinerea unui alt grant SGM, iar aplicatiile lor vor fi evaluate pe baza unor criterii suplimentare (Anexa M) celor utilizate la evaluarea standard a microproiectelor.
8.4. Microproiecte neeligibile
8.4.1. Sunt neeligibile microproiectele implicate intr-una dintre urmatoarele activitati:
- militare sau conexe;
- religioase;
- imorale sau jocuri de noroc;
- politice;
- activitati care faciliteaza consumul de alcool sau droguri;
- interzise de legislatia romana in vigoare;
- discriminari, de ordin religios, etnic sau politic;
SGM nu va sprijini achizitiile de terenuri si cladiri.
8.4.2. Fondurile SGM primite si folosite conform declaratiei pe proprie raspundere in alte scopuri fara primirea aprobarii ANDZM, pentru finantarea de activitati eligibile, vor fi returnate intr-o perioada de cel mult 12 luni de la finalizarea microproiectului, ca urmare a constatarilor ANDZM.
9. Implementarea SGM
9.1. Organizarea si functionarea Schemei de Granturi Mici
9.1.1. ANDZM, in calitate de responsabil pentru implementarea SGM, va proceda la:
a) asigurarea personalului necesar pentru management si administrare numit prin decizie a directorului general ANDZM si/sau cu sarcini conform fisei postului;
b) finantarea cheltuielilor operationale necesare pentru implementarea SGM, conform planului anual de derulare aprobat de coordonatorul proiectului;
c) promovarea SGM la nivel national, judetean si local conform planului de actiuni elaborat de coordonatorii de program;
d) asigurarea consultantei catre solicitanti privind identificarea grupurilor tinta, modul de intocmire a microproiectelor si pasii de urmat pentru obtinerea finantarii, prin coordonatorii regionali de program ANDZM de la nivelul birourilor regionale si reprezentantelor locale;
e) primirea si inregistrarea cererilor de finantare insotite de microproiecte;
f) asigurarea derularii procesului de evaluare si aprobare a microproiectelor;
g) incheierea acordurilor de grant conform manualului de operare;
h) transferul fondurilor catre primitori;
i) controlul respectarii conditiilor din acordul de grant;
j) monitorizarea implementarii si evaluarea rezultatelor;
k) alte aspecte administrative si de conducere legate de implementarea SGM;
l) mobilizarea autoritatilor administratiei publice locale prin promovarea planificarii strategice participative;
m) monitorizarea sustenabilitatii.
9.1.2. ANDZM va stabili un Comitet de Coordonare a Schemei de Granturi Mici pentru asigurarea unei supervizari a implementarii SGM. Comitetul de Coordonare al SGM va fi numit prin Ordin al Coordonatorului Proiectului.
Autoritatea de aprobare a microproiectelor.
Aprobarea finala a microproiectelor ramane in responsabilitatea Comitetului de Coordonare al Schemei de Granturi Mici.
Comitetul de Coordonare al SGM va fi numit prin Ordin al Coordonatorului Proiectului, prin care se va aproba si regulamentul de functionare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I. Comitetul de Coordonare al SGM va fi format din:
■ Directorul General al ANDZM.
■ Seful Serviciului Programe.
■ Seful Serviciului Economic.
■ Directorul UMP-RSE.
■ Un reprezentant al societatii civile (al unui ONG cu reputatie in Romania).
■ Responsabilul SGM - care asigura si secretariatul.
Comitetul de Coordonare al SGM va asigura: (i) analiza respectarii normelor privind legalitatea microproiectelor aprobate in raport cu prevederile din prezentul "Ghid"; (ii) supervizarea implementarii SGM; (iii) decizia de aprobare a microproiectelor, pe baza recomandarilor Comitetelor Locale de Evaluare si a responsabilului SGM din cadrul Serviciului Programe din ANDZM.
9.1.3. Detalii legate de implementarea SGM precum si modalitatile de utilizare a fondurilor vor fi detaliate in Ghidul de Implementare, inclus in acest Manual de Operare ca partea B.

B. GHIDUL DE IMPLEMENTARE
1. Campania de informare publica pentru promovarea SGM
1.1. Personalul responsabil ANDZM va elabora planul de actiuni al campaniei de informare publica si va raspunde de coordonarea si derularea campaniei publicitare.
1.2. ANDZM va cuprinde in strategia de informare publica si comunicare actiuni vizand campania de informare publica pentru promovarea SGM.
1.3. Promovarea SGM la nivel local va avea in vedere comunitatile miniere care si-au exprimat interesul de a participa la programul de crestere a capacitatilor institutionale la nivelul comunitatilor, tinand cont de diversitatea nevoilor din regiuni precum si caracteristicile specifice fiecareia.
Etapa de Promovare
Nivel national
Nivel judetean
Nivel local sau comunitar
1.1. Promovarea la nivel national
Obiectiv: diseminarea informatiei la nivel national pentru asigurarea sprijinului altor actori la procesul de dezvoltare comunitara prin constituirea de parteneriate si sinergia proiectelor.
Actorii de baza la nivel national care trebuie implicati in procesul de dezvoltare locala:
Ministerele de rigoare (MEC, MIMMC, MIE, ANOFM, MAI, etc.)
Organisme finantatoare
ONG-uri nationale
Agentii de Implementare a Proiectelor (ADR, ANIMM, SAPARD, etc.)
Actiuni desfasurate pentru promovare la nivel national
O conferinta de lansare a proiectului (cu invitarea partenerilor de baza de la nivel national si a mass media).
2 comunicate de presa in cotidiane de mare tiraj, la interval de 6 luni privind continutul si obiectivele proiectului.
Discutii purtate cu potentialii parteneri si incheierea unor protocoale de colaborare.
Participare la mese rotunde organizate de catre parteneri.
Elaborare de materiale publicitare referitoare la programele componentei de regenerare socio-economica si la rezultatele proiectului pilot.
1.2. Promovarea la nivel de judet
Obiectiv: constientizarea de catre administratia publica judeteana si de catre societatea civila a importantei implementarii proiectului in zona si sporirea gradului ei de implicare in procesul de implementare a proiectului.
Activitati desfasurate pentru promovare la nivel regional:
Intalnire a Directorului General al ANDZM cu presedintele Consiliului judetean si Prefectul judetului si discutarea principiilor de colaborare.
Incheierea unui protocol de colaborare dintre ANDZM si administratia publica judeteana (Consiliul Judetean si Prefectura) privind colaborarea dintre parti. Protocolul de colaborare va fi elaborat de catre ANDZM. Protocolul de colaborare va include responsabilitatile ANDZM si responsabilitatile partilor la nivel judetean.
Prin protocolul de colaborare se va stabili o persoana din cadrul fiecarei institutii, responsabila cu mentinerea contactului intre partile semnatare.
Organizarea unui seminar de lansare a Schemei de Granturi Mici. La seminar vor fi invitati reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti ai ONG-urilor care activeaza in zonele miniere, reprezentanti ai sectorului asociativ, mass media judeteana si nationala. Totodata, la seminar vor fi invitati si reprezentanti ai serviciilor descentralizate administratiei publice judetene care vor avea legatura cu implementarea proiectelor. De asemenea, la seminar vor fi invitati sa participe si reprezentanti ai grupurilor informale care au obtinut finantare din Schema de Dezvoltare Sociala finantata de Departamentul pentru Dezvoltare Internationala al Guvernului Marii Britanii (DFID). Agentia va stabili o data fixa cand vor fi prezentate Manifestarile de interes din partea ONG-urilor sau a grupurilor informale. Pe baza manifestarilor de interes vor fi selectate acele ONG-uri sau grupuri informale care vor putea fi potentiali beneficiari ai SGM.
1.3. Promovare la nivel local
Obiectiv: diseminarea informatiilor despre procedurile, obiectivele si conditiile proiectului in comunitatile locale. De asemenea, se va realiza si diseminarea informatiilor referitoare la rezultatele si impactul SDS finantata de DFID.
Promovarea la nivel local se va face si in stransa legatura cu procesul de planificare strategica ce se va desfasura la nivelul comunitatilor miniere.
Grupuri tinta:
ONG-uri locale
Grupuri informale, potentiali aplicanti pentru obtinerea unui grant SGM
Femei
Tineri, copii
Pensionari
Autoritatile publice locale
Alte grupuri dupa necesitate
Cine va organiza promovarea la nivel local:
Reprezentantii comunitatii (ONG-uri si APL) care au participat la seminarul judetean, responsabilii din cadrul Colectivelor Zonale ale ANDZM.
Modalitati de promovare la nivel local:
Adunari generale
Discutii in grupuri
Mese rotunde
Alte activitati orientate spre asigurarea accesului la informatie (distribuire brosuri, pliante, postere, materiale de informare amplasate in locuri publice, etc.)
2. Consultari
In procesul de stabilire a listei de prioritati identificate prin planul strategic de dezvoltare socio-economica, ANDZM va acorda intregul sprijin necesar.
Pe parcursul procesului de consultare a comunitatilor, se va urmari:
- identificarea microproiectelor care au un impact semnificativ asupra comunitatilor sau asupra anumitor grupuri comunitare;
- determinarea impactului asupra capacitatii de dezvoltare comunitara;
- stabilirea relatiilor intre solicitanti/primitori implementatori si beneficiarii directi din cadrul comunitatii;
- asistarea aplicantilor care nu sunt inregistrati ca persoane juridice sa se constituie in entitate cu personalitate juridica conform OG nr. 94/2005 in vederea depunerii de microproiecte.
Sarcinile Colectivelor Zonale ale ANDZM sunt:
a) Promovarea programului Schema de Granturi Mici in cadrul comunitatilor miniere;
b) Consilierea grupurilor, institutiilor si a persoanelor interesate etc. (de exemplu conditii de eligibilitate, proceduri de urmat etc.);
c) Distribuirea documentelor de solicitare a finantarilor, asistarea solicitantilor la completarea cererilor si in procesul de finantare a microproiectelor;
d) Primirea si verificarea solicitarilor cu privire la conformitatea si eligibilitatea acestora;
e) Vizitarea amplasamentelor propuse in cadrul microproiectelor in vederea clarificarii detaliilor microproiectului;
f) Inregistrarea cererilor;
g) Solicitarea catre aplicanti de a depune impreuna cu cererea de finantare orice alte documente care sa vina in sprijinul cererii (date sociologice, referinte, etc.), documente care ar putea fi solicitate in cadrul sedintelor de evaluare;
h) Intocmirea de rapoarte lunare privind procesul de solicitare si consultarile oferite;
i) Colectarea si verificarea documentelor financiare pentru fiecare microproiect, documente care justifica sumele acordate ca finantare din SGM si transmiterea acestora catre responsabilul SGM din cadrul serviciului programe;
j) Asigurarea secretariatului tehnic al Comitetelor Locale de Evaluare.
Conform cerintelor, SP va avea de asemenea obligatia de a sprijini procesul de solicitare a finantarilor.
3. Procesul de solicitare a Finantarilor
3.1. Depunerea cererilor de finantare
3.1.1. Solicitantii, prin presedintele comitetului de conducere a microproiectului, vor depune cererile de finantare in 5 exemplare la sediul Colectivului Zonal ANDZM care opereaza in zona unde urmeaza a fi implementat microproiectul.
3.1.2. Termenul limita de depunere a solicitarilor pentru sedinta de evaluare trimestriala a Comitetului Local de Evaluare va fi anuntat public, prin intermediul materialelor publicitare (afise, brosuri, pliante, etc.) distribuite de catre Colectivele Zonale ale ANDZM precum si prin intermediul a doua cotidiane de interes national si local.
3.1.3. Nici o cerere nu va fi acceptata pentru evaluarea curenta daca aceasta a fost primita dupa termenul limita, astfel incat va trebui evaluata la sedinta urmatoare.
3.1.4. Cererile pot fi depuse si de catre o persoana imputernicita a solicitantului.
3.1.5. Cererile de finantare vor fi intocmite in conformitate cu cerintele cuprinse in acest Manual si trebuie sa contina toate formularele solicitate. Cererea de finantare trebuie sa cuprinda:
Scrisoarea insotitoare semnata de reprezentantul solicitantului (formular T1)
Descrierea microproiectului (formularele T2 si T3)
Defalcarea cheltuielilor (formularele F1.1 si F1.2)
Documente privind acordurile parteneriale pe care le-a realizat.
Documente privind situatia contabila la zi - acolo unde este cazul (cele mai recente documente financiare: balanta, bilant)
3.1.6. Cererile se vor completa in limba romana.
3.1.7. Persoana responsabila din Colectivul Zonal ANDZM verifica daca pe dosarele in care s-au depus cererile de finantare sunt inscrise urmatoarele date:
Numele solicitantului (organizatie, asociatie, reprezentant/reprezentanti);
Adresa solicitantului (localitate, judet, colectiv zonal, strada, nr., etc.);
Telefon, fax, e-mail, cod postal;
Numele persoanei care depune documentatia (codul numeric personal);
Numarul de file al documentelor depuse;
Data si locul sedintei de evaluare (urmatoarea sedinta a CLE).
In cazul in care se constata lipsa acestor informatii solicitate, persoana care depune documentele de finantare le va completa.
3.1.8. Persoana responsabila din Colectivul Zonal ANDZM va verifica daca documentatia primita este in conformitate cu criteriile de eligibilitate si va comunica solicitantului rezultatele in prezenta acestuia/acesteia.
3.1.9. Persoana responsabila din Colectivul Zonal ANDZM va inregistra cererile primite in registrul de evidenta a cererilor (Anexa B). Documentele componente ale cererii de finantare vor primi un numar de identificare format din 17 cifre reprezentand:
Numarul colectivului ANDZM (2 cifre), urmat de
Codul SIRUTA al localitatii unde se va implementa microproiectul (6 cifre), urmat de
Data depunerii cererii la Colectivul Zonal (6 cifre: ziua 2 cifre, luna 2 cifre, anul 2 cifre) urmat de
Numarul cererii (numarul microproiectului propus, conform registrului de evidenta de la Colectivul Zonal): (3 cifre)
Acest numar trebuie sa figureze pe toate paginile cererii, data depunerii cererii fiind notata in momentul inregistrarii acesteia la colectivul zonal.
3.1.10. Persoana desemnata din cadrul colectivului zonal al ANDZM va elibera solicitantului o adeverinta prin care confirma primirea cererii (a se vedea Anexa E). Adeverinta cuprinde informatii privind:
Numele persoanei care a primit documentele;
Data primirii;
Confirmarea ca formularul de verificare a conformitatii si eligibilitatii (Anexa C) a fost intocmit in urma verificarii cererii, in prezenta persoanei solicitante;
Numarul de pagini depuse de solicitant;
Numarul din registrul de inregistrare a cererilor;
Data stabilita pentru sedinta de evaluare si invitatia ca solicitantul sa fie prezent la aceasta.
3.1.11. Reprezentantul solicitantului va specifica in registrul de evidenta a cererilor (Anexa B) ca datele inscrise in adeverinta eliberata sunt conforme cu realitatea si va semna pentru primirea acesteia.
Responsabilul din cadrul CZ va informa solicitantul ca este posibil ca pe parcursul procesului de evaluare (sedinte CLE, sedinte ale Comitetului de Coordonare a SGM) sa i se ceara sa ofere informatii suplimentare pentru clarificare sau detalii financiare despre microproiect. In cazul in care solicitantul nu poate participa la sedinta de evaluare, informatiile solicitate vor fi furnizate in scris, trimise prin fax sau inmanate personal catre colectivul zonal, in termen de 5 zile de la data solicitarii.
3.2. Re-solicitarea finantarii
Solicitantii au dreptul sa redepuna documentele de solicitare a finantarii, acestea fiind evaluate in cursul urmatoarei sedinte de evaluare. Un aplicant are dreptul de a redepune cererea de finantare o singura data, dupa imbunatatirea primei propuneri. Cererile de finantare redepuse vor urma aceleasi proceduri de aplicare si evaluare.
4. Procesul de Evaluare a Microproiectelor
4.1. Componenta Comitetului Local de Evaluare
Membrii Comitetului Local de Evaluare trebuie alesi cu cel putin 30 zile inainte de data efectiva de incepere a SGM. Persoanele responsabile din cadrul ANDZM vor coordona acest proces.
Membrii Comitetelor Locale de Evaluare vor participa la sesiuni de instruire organizate de ANDZM pentru a fi informati asupra principiilor si procedurilor SGM.
Un Comitet Local de Evaluare in cadrul SGM va fi alcatuit din 5 membri:
- Un reprezentant al Colectivului Zonal ANDZM, desemnat sa raspunda de implementarea la nivel local a SGM;
- Un reprezentant al unui ONG care opereaza in aria respectivului Colectiv Zonal si care actioneaza in domenii referitoare la problemele copiilor, tinerilor, femeilor sau batranilor;
- Un reprezentant al autoritatilor locale, responsabil(a) cu problemele copiilor, tinerilor, femeilor sau batranilor;
- Un reprezentant al unei organizatii profesionale a societatii civile (de exemplu doctor, profesor, preot etc.) cu experienta adecvata in concordanta cu obiectivele generale ale SGM;
- Un reprezentant al Consiliului Judetean din judetul de resedinta al CZ.
Reprezentantul Colectivului Zonal ANDZM responsabil cu implementarea SGM la nivel local va fi numit prin decizia Directorului General al ANDZM.
Reprezentantul ONG-ului precum si cel al organizatiei profesionale a societatii civile va fi selectat de catre Comitetul de Coordonare al SGM dintre candidatii nominalizati de catre ONG-urile care raspund invitatiei publicate in presa de catre ANDZM.
Reprezentantul autoritatilor locale responsabil cu problemele copiilor, tinerilor, femeilor sau batranilor va fi selectat de catre Comitetul de Coordonare al SGM dintre candidatii nominalizati de catre autoritatile guvernamentale descentralizate de la nivel judetean care raspund invitatiei facute de ANDZM.
Reprezentantul Consiliului Judetean va fi numit de catre Presedintele Consiliului Judetean.
Un Comitet Local de Evaluare va fi compus din urmatoarele pozitii, cu drept de vot:
- Un presedinte, ales la prima sedinta a CLE;
- Trei membri;
- Un secretar - responsabilul SGM din cadrul Colectivului Zonal.
Presedintele Comitetului reprezinta Comitetul de Evaluare si are functia de arbitru, prezideaza sedintele comitetului si semneaza procesele verbale.
Secretarul(a) va fi responsabil(a) cu pregatirile in vederea sedintelor CLE:
- Intocmeste si distribuie agenda pentru Comitetul de Evaluare;
- Se asigura ca orice nelamuriri din partea solicitantului sau pentru solicitant sunt clarificate;
- Viziteaza microproiectele relevante in teren inainte de sedinta Comitetului, pentru verificarea informatiilor cuprinse in cerere (si intocmeste in acest sens un formular de verificare a propunerii de finantare, conform anexei L);
- Se asigura ca fiecare membru al Comitetului de Evaluare primeste in timp util (cu cel putin 3 zile inaintea sedintei CLE) agenda sedintei, copii ale cererilor si ale listelor de verificare a conformitatii si eligibilitatii, cat si o copie a Registrului de evidenta a cererilor;
- Pregateste formularul de evaluare pentru microproiectele care indeplinesc criteriile de conformitate/eligibilitate si lista cu microproiectele respinse pe baza acelorasi criterii, pe parcursul perioadei respective.
- Elaboreaza minuta sedintei CLE, pe baza discutiilor si deciziilor;
- Indeplineste orice alte atributii administrative necesare.
Comitetul de Coordonare al SGM poate inlocui, dupa primirea in prealabil a sesizarii din partea CZ ANDZM, orice membru care lipseste de la trei intruniri consecutive, fara sa schimbe structura CLE. In situatii exceptionale (de ex. sarcini de serviciu, boala etc.), la cerere si pentru perioade limitate de timp, orice membru al comitetului de evaluare poate delega responsabilitatile sale in cadrul comitetului unei alte persoane din cadrul organizatiei reprezentate, cu aprobarea acesteia si cu notificarea prealabila a Colectivului Zonal. Cu 5 zile inaintea sedintei de evaluare, persoana care inlocuieste un membru al comitetului trebuie sa notifice in scris Colectivul Zonal privind delegarea de responsabilitate.
4.2. Sedintele Comitetelor Locale de Evaluare
Sedintele Comitetului de Evaluare se vor tine o data la trei luni, iar data sedintelor va fi anuntata public. Solicitantul si membrii Comitetului de Coordonare a SGM pot participa la sedintele Comitetului Local de Evaluare; de asemenea, comitetul are dreptul de a invita la sedinta si alte persoane cu rol de observatori.
Agenda standard a Comitetului Local de Evaluare cuprinde:
Evaluarea microproiectelor depuse la CZ;
Monitorizarea procesului de implementare a microproiectelor si a rezultatelor acestora;
Analiza microproiectelor si identificarea modalitatilor de imbunatatire a schemei.
Evaluarea microproiectelor ar trebui sa se desfasoare in doua etape stabilite cu claritate:
a) Aprobarea (supervizarea) formularelor de conformitate/eligibilitate completate de catre reprezentantul CZ ANDZM - confirmarea incadrarii cererii eligibile in lista formularului de conformitate si eligibilitate;
b) Evaluarea (tehnica si financiara) a cererii.
In cazul in care Comitetul Local de Evaluare constata existenta a mai mult de doua solicitari cu un grad mare de similaritate in ceea ce priveste scopurile si obiectivele, le va analiza separat, intr-o sesiune de preevaluare si vor fi luate in considerare la evaluare numai acelea care se adreseaza necesitatilor prioritare ale comunitatii.
La sfarsitul etapei de evaluare din cadrul sedintei, cererile se vor clasifica dupa cum urmeaza: recomandate pentru finantare, amanate pana la urmatoarea sedinta CLE (clarificarile cerute si neobtinute pe parcursul sedintei CLE) si respinse.
4.3. Conflictul de Interese
Inainte de prima sedinta a Comitetului Local de Evaluare, fiecare membru al Comitetului este obligat sa semneze o declaratie de impartialitate si confidentialitate.
Conflictul de interese apare atunci cand un Membru al Comitetului are un interes personal intr-un microproiect SGM, ceea ce creaza pericolul ca decizia finala a Comitetului asupra respectivului microproiect sa fie influentata. Interesul personal poate fi de natura directa sau indirecta prin relatiile cu altii, de tipul:
Afaceri, comerciale, relatii financiare
Prietenii stranse/relatii sociale
Relatii familiale.
Un interes personal poate sau nu sa implice posibilitatea unui interes sau castig financiar si poate tine de un potential interes prezent, trecut sau viitor. Prin notiunea de "Interes financiar" sau "Castig financiar" nu se intelege doar bani ci si bunuri si servicii.
In cazul in care un Membru al Comitetului Local de Evaluare se afla in situatia unui conflict de interese, acest fapt trebuie sa fie declarat Comitetului. Aceasta declaratie poate fi facuta in scris sau verbal si va fi inregistrata in minuta sedintei. Respectivul membru al Comitetul este obligat sa se retraga de la sedinta si nu va avea dreptul de a lua parte la nici o deliberare a Comitetului legata de chestiunea respectiva. De asemenea, nu are drept de vot in privinta acesteia.
Daca retragerea unui membru al CLE in conditiile mentionate anterior conduce la un numar par de membri votanti si nu poate fi stabilita majoritatea pro sau contra, va fi luat in considerare votul Presedintelui CLE.
Daca initial un Membru al Comitetului nu are vreun conflict de interese, dar ulterior va aparea unul, respectivul conflict va trebui sa fie divulgat in consecinta in cadrul sedintei Comitetului.
Oricarui Membru al Comitetului care cu buna stiinta nu divulga vreun interes, i se va cere de catre Presedinte sa demisioneze din Comitet. In cazul vreunei divergente legate de acest subiect intre membrul respectiv si Presedinte, cazul va trimis pentru solutionare catre Comitetul de Coordonare al SGM.
In cazul unei demisii/excluderi a unui membru CLE, Comitetul de Coordonare al SGM va selecta un inlocuitor dintre ceilalti candidati nominalizati, sau va solicita noi nominalizari, daca este cazul.
4.4. Examinarea Conformitatii/Eligibilitatii
In cazul in care cererile indeplinesc criteriile de conformitate/eligibilitate, CLE va confirma rezultatele examinarilor de conformitate/eligibilitate (Anexa C) si va proceda la evaluarea tehnica.
In cazul in care cererea nu este destul de clara din punctul de vedere al conformitatii/eligibilitatii, comitetul poate hotari acceptarea cererii de finantare si solicitarea de clarificari suplimentare solicitantului sau poate decide respingerea cererii de finantare.
4.5. Evaluare Tehnica
Evaluarea Tehnica se refera doar la acele cereri de finantare care indeplinesc cerintele de conformitate/eligibilitate.
Criteriile generale de evaluare prezentate in Formularul de Evaluare (Anexa F) nu pot fi modificate pe parcursul procesului de evaluare. Orice discutie legata de detaliile criteriilor de evaluare trebuie purtata separat de procesul de evaluare (de ex: sedinte suplimentare ale CLE, clarificari in cadrul Comitetului de Coordonare al SGM etc.).
Cererile se evalueaza pe baza formularului de evaluare (Anexa F), iar cererile care provin din partea unui solicitant care a mai beneficiat anterior de un grant SGM vor fi evaluate si in baza criteriilor suplimentare din formularul aflat in Anexa M. Anterior completarii formularelor de evaluare, membrii CLE vor trebui sa isi exprime in mod liber opiniile referitoare la continutul cererilor de finantare, pentru a facilita intelegerea comuna a scopurilor si obiectivelor microproiectului supus analizei. Fiecare membru cu drept de vot al comitetului trebuie sa completeze formularul individual, urmand sa-l inmaneze secretarului(ei) imediat cum a fost completat.
Secretarul(a) va intocmi un formular centralizator de evaluare, aflat in Anexa G.
Presedintele va verifica rezultatul evaluarii si daca toti membrii Comitetului confirma corectitudinea propriilor note, acestia vor semna grila de evaluare centralizatoare.
In cazul in care vreunul sau mai multi evaluatori se distanteaza prin evaluarea lor de majoritatea Comitetului si mai ales in cazul evaluatorilor extremi, Presedintele le va cere evaluatorilor cu opinii diferite motivele care stau la baza dezacordului acestora fata de opiniile celorlalti membri ai Comitetului, care vor fi discutate in cadrul sedintei, si ii va intreba daca doresc intr-adevar sa confirme propriile note/raspunsuri, inaintea semnarii grilelor.
Cererile de finantare care nu sunt acceptabile din punct de vedere tehnic, vor fi respinse.
4.6. Recomandarea Finala a Comitetului Local de Evaluare si Raportul Procesului de Evaluare
Secretarul(a) Comitetului va elabora Raportul Procesului de Evaluare si il va inmana Presedintelui, impreuna cu toate anexele, pentru a fi aprobat si semnat in termen de doua zile de la sedinta Comitetului de Evaluare.
Raportul Procesului de Evaluare va contine urmatoarele: (i) minuta sedintei CLE; (ii) formularul centralizator de evaluare; (iii) copii dupa toate dosarele de solicitare primite si evaluate pe parcursul sedintei; (iv) formularele de examinare a conformitatii si eligibilitatii si (v) formularele de evaluare completate de catre toti membrii Comitetului Local de Evaluare.
Raportul va reflecta cu acuratete tot ceea ce s-a intamplat pe parcursul sedintei de evaluare, incluzand comentariile evaluatorilor. Raportul va contine atat rezultatele evaluarilor cat si recomandarile finale ale Comitetului.
Raportul Procesului de Evaluare se va trimite in termen de 5 zile lucratoare de la data intrunirii sedintei Serviciului Programe al ANDZM de la sediul central.
Dupa primirea raportului de evaluare de la colectivul zonal, responsabilul SGM din cadrul SP va verifica in termen de 5 zile de la data primirii acestuia urmatoarele:
Formularele de examinare a conformitatii si eligibilitatii si formularele de evaluare ale fiecarui microproiect, primite de la colectivele zonale;
Rapoartele Procesului de Evaluare elaborate in baza concluziilor membrilor Comitetului Local de Evaluare cat si a centralizatorului de evaluare.
Responsabilul SGM din cadrul Serviciului Programe va pregati si va inmana Comitetului de Coordonare al SGM un memorandum referitor la respectarea procedurilor de selectie a microproiectelor, impreuna cu comentariile aferente. Raportului i se va anexa si documentatia de evaluare individuala semnata de catre toti membrii Comitetului Local de Evaluare.
5. Procesul de Alocare a Fondurilor
Negocierile contractului vor fi in responsabilitatea colectivelor zonale al ANDZM. Negocierile se pot desfasura atat in teren cat si la sediul colectivului zonal.
Intrucat cererea va face parte din contract (impreuna cu precizarile referitoare la detaliile tehnice si financiare ale microproiectului), negocierile se vor baza pe urmatorii parametri de contract:
Durata Contractului;
Efectuarea platilor in etape;
Pe parcursul negocierilor, solicitantul va fi informat asupra procedurilor financiare, monitorizarii/auditarii cheltuielilor si asupra procedurilor de achizitii.
La sfarsitul procesului de negociere, se va elabora un Memorandum de Negociere, semnat de catre reprezentantul colectivului zonal si de catre primitor sau de catre reprezentantul imputernicit al primitorului.
Inainte de semnarea primelor 3 acorduri de grant pentru fiecare regiune miniera, UMP-RSE va solicita Bancii aprobarea formala a acestora (No Objection).
Directorul General, Seful Serviciului Economic si consilierul juridic al ANDZM vor avea sarcina si autoritatea de a semna acordul de grant pe baza detaliilor din Memorandumul de Negociere (in patru exemplare originale). Acordul de grant semnat va fi inregistrat de ANDZM intr-un registru special.
La semnarea acordului de grant, solicitantul va depune si detaliile referitoare la contul unde se va face transferul sumelor solicitate, de preferinta la Banca la care este deschis contul special al Imprumutului.
Colectivele zonale vor avea responsabilitatea de a asigura servicii de consultanta comunitatii, de a reprezenta CLE in contactul cu primitorul, de a reprezenta finantatorul.
6. Efectuarea platilor
Platile catre primitori vor fi facute in 3-5 etape. Etapizarea platilor se va stabili in cadrul Memorandumului de Negociere si va face parte integranta din acordul de grant. Etapizarea platilor se estimeaza a fi:
30% - I etapa
50% - II etapa
20% - III etapa
Serviciul Programe va intocmi un centralizator al tuturor microproiectelor evaluate si aprobate intr-un trimestru, care va contine toate datele referitoare la sumele aprobate precum si la etapizarea acestora, pe care le va inainta Serviciului Economic si UMP-RSE.
Pe baza centralizatorului transmis de Serviciul Programe, UMP-RSE va programa platile.
Serviciul Economic va inainta o cerere de plata catre UMP care va contine numele primitorului, numarul acordului de grant si suma ce trebuie platita. UMP-RSE va trage sumele respective din contul special, realizeaza schimbul valutar si transfera suma respectiva in contul special ANDZM de unde se efectueaza platile catre primitori.
Pentru achizitiile de bunuri si servicii ce vor fi facute in cadrul SGM, se vor aplica regulile pentru procedurile de "achizitii foarte mici" (very small procurement), anexa la Manualul de Operare.
Primitorii au obligatia de a justifica sumele acordate in maxim 60 zile de la intrarea banilor in cont. Documentele justificative in original si copie (facturi fiscale, insotite de bonuri sau chitante sau contracte de vanzare-cumparare legalizate la notariat in cazul persoanelor fizice) vor fi aduse la Colectivul Zonal, care va certifica autenticitatea copiilor dupa documentele originale si va retine copiile certificate.
Colectivul Zonal are obligatia si responsabilitatea de a verifica daca documentele justificative respecta:
Conformitatea cu etapizarea platilor (sumele justificate nu trebuie sa depaseasca +/- 5% din suma acordata in etapa respectiva);
Daca cheltuielile efective suportate sunt in conformitate cu structurile cheltuielilor si detaliile formularului de cerere;
Daca se constata modificari considerabile sau nereguli in structura cheltuielilor, reprezentantul Colectivului Zonal are dreptul sa ceara clarificari (de ex. sa ceara beneficiarului o lista detaliata a cheltuielilor efectuate) sau sa efectueze vizite de monitorizare suplimentara.
Dupa finalizarea verificarii, tabelul centralizator al documentelor justificative, insotit de formularele de verificare precum si de solicitarea de plata pentru urmatoarea transa va fi trimis in maxim trei zile de la intocmirea formularelor, catre Serviciul Programe.
Dupa verificarea documentelor justificative in conformitate cu prevederile contractului de finantare, Serviciul Programe va transmite Serviciului Economic cererea de plata pentru urmatoarea etapa, conform planificarii stabilite in cererea de finantare a microproiectului, la recomandarea si solicitarea responsabilului SGM din cadrul CZ, care va proceda conform celor descrise anterior.
Cheltuielile care nu sunt justificate cu documente valide si/sau nu sunt eligibile in cadrul SGM nu vor fi luate in considerare de catre Serviciul Economic si suma echivalenta a cheltuielii va fi retinuta din urmatoarea etapa de finantare.
Mai multe verificari detaliate ale cheltuielilor efectuate vor fi intreprinse ca parte a vizitelor de monitorizare standard, intrucat acest lucru va permite de asemenea corelarea tehnica cu cea economica a microproiectului.
Notificarea oricaror probleme aparute in derularea contractului vor fi trimise catre responsabilul SGM din cadrul Serviciului Programe, care va indeplini actiunile necesare pentru rezolvarea acestora, la recomandarea si solicitarea responsabilului SGM din cadrul CZ.
Transferul de fonduri se va realiza prin Serviciul Economic (SE) al ANDZM. Copiile ordinelor de plata si rezumatul formelor de plata (in format electronic) vor fi trimise catre SP. Persoana responsabila din cadrul SP trebuie sa ofere informatii cu privire la platile efectuate catre Colectivele Zonale, care vor informa primitorii.
7. Monitorizare si Evaluare
7.1. Monitorizarea
Procesul de monitorizare si evaluare al SGM va fi realizat de catre echipa de lucru din cadrul ANDZM.
Monitorizarea se va efectua pe parcursul procesului de implementare si dupa incetarea finantarii SGM. Monitorizarea se va face in functie de natura si obiectivele respectivelor microproiecte, dar acoperind urmatoarele linii mari:
Monitorizarea intrarilor - cheltuielile din fondurile SGM si aportul financiar si/sau ne-financiar din partea solicitantilor, partenerilor si comunitatii.
Monitorizarea activitatilor - natura si tipul activitatilor desfasurate.
Monitorizarea rezultatelor - numarul beneficiarilor, cati dintre acestia apartin grupurilor prioritare, nivelul de implicare al comunitatii, numarul asociatiilor non-profit infiintate in scopul accesarii SGM, numarul asociatiilor non-profit care si-au continuat activitatea si dupa accesarea SGM.
Monitorizarea iesirilor - ce modificari relevante din punctul de vedere al obiectivelor SGM s-au produs in comunitatile aplicante, modificari care nu s-ar fi produs daca microproiectul respectiv nu s-ar fi derulat.
Se cere ca indicatorii sa fie identificati de catre solicitant in cadrul aplicarii. Acestia vor fi amendati, in functie de cerinte, si se va conveni asupra lor in timpul etapei de negociere a contractului, impreuna cu aportul solicitantului in procesul de monitorizare. Aportul solicitantului va implica realizarea unui raport de monitorizare dupa modelul formularului de monitorizare din documentele de solicitare si care va fi trimis respectivului Colectiv Zonal.
Monitorizarea cheltuielilor va cuprinde:
Completarea, din partea primitorului, a declaratiei de buget pana in prezent sau pana la finalizarea microproiectului;
Verificarea corelarii dintre extrasul de cheltuieli si cheltuielile efective (acolo unde se poate aplica, de ex. cheltuielile de capital);
Verificarea structurii de cheltuieli;
Lista detaliata a cheltuielilor efectuate de catre primitor trebuie atasata la sectiunea financiara a raportului de monitorizare.
Pe parcursul implementarii, microproiectele de durata mica (mai putin de 2 luni) sau reprezentand o valoare mai mica de 60.000.000 lei (6.000 lei noi ROL), vor fi monitorizate dupa finalizarea acestora, in timp ce pentru microproiectele de o valoare mai mare sau cu o perioada mai lunga a procesului de implementare, se va realiza si un raport de monitorizare la jumatatea perioadei de implementare.
Solicitantilor li se va cere sa trimita rapoarte de monitorizare la 6 luni, 12 luni si 2 ani dupa implementare, in functie de specificul microproiectului.
Dupa primirea raportului de monitorizare, CZ va face o vizita la amplasamentul microproiectului pentru a verifica acuratetea datelor de monitorizare. Constatarile monitorizarii vor forma baza pentru evaluarea rezultatelor/impactului.
Colectivele Zonale vor realiza un Raport Trimestrial de Monitorizare care va fi trimis catre SP, care va alcatui un Raport general ce va fi analizat de catre Comitetul de Coordonare al SGM.
SP va intreprinde vizite la Colectivele Zonale cel putin o data pe trimestru, vizitand inclusiv o serie de microproiecte, pentru a urmari, sustine, instrui si informa despre activitatea de monitorizare. Constatarile vor fi introduse in Raportul Trimestrial inaintat Comitetului de Coordonare al SGM.
7.2. Evaluare
Responsabilii SGM din cadrul Colectivelor Zonale vor evalua microproiectele. Acestea vor fi evaluate in baza informatiilor de monitorizare furnizate de catre solicitanti. Evaluarea se va face in 2 serii principale:
■ Evaluare Interimara dupa incetarea finantarii SGM si
■ Post-Evaluari la intervale de 6 luni, 12 luni si 18 luni dupa Evaluarea Interimara, realizate la aproximativ 30% din microproiectele finantate.
Aceste documente vor fi redactate pe scurt si concis, utilizand formularul de Evaluare din anexa K. Evaluarea Interimara se va focaliza mai mult pe rezultatele microproiectelor, in timp ce Post-Evaluarile se vor focaliza pe impactul asupra saraciei si capitalului social, incluzand anchete pe baza de chestionar.
SP va avea urmatoarele roluri:
Ca parte din Raportul Trimestrial inaintat Comitetului de Coordonare al SGM, sa furnizeze un rezumat si concluziile generale ale constatarilor in urma evaluarilor pana in prezent.
Sa intreprinda vizite la Colectivele Zonale cel putin o data pe trimestru, vizitand inclusiv o serie de microproiecte, pentru a urmari, sustine, instrui si informa despre activitatea de evaluare. Constatarile vor fi introduse in Raportul Trimestrial inaintat Comitetului de Coordonare al SGM.
Sa introduca datele de monitorizare in Sistemul de Monitorizare a Informatiei (MIS) al ANDZM.
8. Rapoarte
SP va raporta referitor la implementarea SGM in fiecare trimestru. Acest raport va fi inaintat Comitetului de Coordonare al SGM.
Raportul Trimestrial va fi compus dintr-un Raport Tehnic si un Raport Financiar.
Raportul Tehnic va trebui sa contina urmatoarele:
Raport sumar asupra microproiectelor Sociale finalizate in cursul acelei perioade;
Raport sumar asupra microproiectelor Sociale in desfasurare si evolutia acestora;
Raport Sumar de Monitorizare, incluzand constatarile in urma vizitelor in teren ale SP;
Raport Sumar de Evaluare, inclusiv o evaluare de corelare cu Obiectivele SGM si constatarile in urma vizitelor in teren ale SP;
Propuneri si recomandari pentru imbunatatirea implementarii SGM (de exemplu procedurile, criteriile de urmat etc.).
Raportul financiar va avea continutul aprobat de catre Directorul General ANDZM cu privire la alocarea fondurilor, efectuarea platilor, proiectari pentru urmatorul trimestru etc.
Auditari Interne ale Colectivelor Zonale pot fi efectuate de catre personalul din SP si SE, la cererea Directorului General al ANDZM.
SP va stabili sisteme (inclusiv informatice) de stocare a tuturor informatiilor necesare referitoare la implementarea SGM (procesul de solicitare, de evaluare, de aplicare, de utilizare a fondurilor, de monitorizare) in scopuri analitice precum si pentru a justifica cheltuielile efectuate in cadrul Schemei si abordarea metodologica utilizata.

ANEXA 1

ARIA DE OPERARE A SCHEMEI DE GRANTURI MICI
Lista localitatilor care fac parte din aria de operare a Schemei de
Granturi Mici

LISTA LOCALITATILOR DIN ARIA DE OPERARE A A.N.D.Z.M. APROBATE PENTRU
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI SCHEMA DE GRANTURI MICI


Anexa 2


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Date de identificare │
┌────┼───────────────────────────────┬───────┬────────────────┬────────────────┤
│Nr. │Localitate │ Judet │ Birou Regional │ Reprezentanta │
│crt.│ │ │ │ Locala │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Abrud │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Almasu Mare │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Baia de Aries │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Bistra │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Bucium │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 │Campeni │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 │Lupsa │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Ocna Mures │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 │Rosia Montana │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 10 │Salciua │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 11 │Zlatna │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 12 │Avram Iancu │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 13 │Posaga │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 14 │Baraolt │ CV │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 15 │Varghis │ CV │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 16 │Balan │ HR │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 17 │Carta │ HR │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 18 │Sandominic │ HR │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 19 │Agas │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 20 │Asau │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 21 │Comanesti │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 22 │Darmanesti │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 23 │Magiresti │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 24 │Palanca │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 25 │Poduri │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 26 │Slanic Moldova │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 27 │Tg. Ocna │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 28 │Botosana │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 29 │Brosteni │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 30 │Cacica │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 31 │Carlibaba │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 32 │Crucea │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 33 │Frasin │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 34 │Fundu Moldovei │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 35 │Gura Humorului │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 36 │Iacobeni │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 37 │Ostra │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 38 │Saru Dornei │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 39 │Stulpicani │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 40 │Borsa │ MM │ Nord-Est │ Baia Borsa │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 41 │Moisei │ MM │ Nord-Vest │ Baia Borsa │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 42 │Poienile De Sub Munte │ MM │ Nord-Vest │ Baia Borsa │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 43 │Rona de Jos │ MM │ Nord-Vest │ Baia Borsa │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 44 │Vadul Izei │ MM │ Nord-Vest │ Baia Borsa │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 45 │Baia Sprie │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 46 │Baiut │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 47 │Budesti │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 48 │Cavnic │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 49 │Cernesti │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 50 │Cicarlau │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 51 │Copalnic Manastur │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 52 │Cupseni │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 53 │Recea │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 54 │Seini │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 55 │Sisesti │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 56 │Targu Lapus │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 57 │Tautii Magheraus │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 58 │Valea Chioarului │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 59 │Turt │ SM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 60 │Feldru │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 61 │Ilva Mica │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 62 │Lesu │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 63 │Lunca Ilvei │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 64 │Magura Ilvei │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 65 │Maieru │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 66 │Nasaud │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 67 │Parva │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 68 │Rebra │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 69 │Rebrisoara │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 70 │Rodna │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 71 │Sant │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 72 │Aghiresu │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 73 │Capusu Mare │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 74 │Iara │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 75 │Valea Ierii │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 76 │Astileu │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 77 │Borod │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 78 │Bratca │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 79 │Campani │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 80 │Derna │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 81 │Dobresti │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 82 │Nucet │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 83 │Pomezeu │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 84 │Popesti │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 85 │Rosia │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 86 │Brusturi │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 87 │Suncuius │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 88 │Suplacu de Barcau │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 89 │Tauteu │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 90 │Vadu Crisului │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 91 │Bobota │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 92 │Chiesd │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 93 │Ip │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 94 │Jibou │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 95 │Sarmasag │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 96 │Surduc │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 97 │Aninoasa │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 98 │Berevoiesti │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│ 99 │Boteni │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│100 │Campulung Muscel │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│101 │Godeni │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│102 │Poienarii de Muscel │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│103 │Sotanga │ DB │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│104 │Tatarani │ DB │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│105 │Ceptura │ PH │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│106 │Filipestii de Padure │ PH │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│107 │Magureni │ PH │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│108 │Baia │ TL │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│109 │Stejaru │ TL │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│110 │Albeni │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│111 │Baia de Fier │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│112 │Balesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│113 │Balteni │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│114 │Bengesti - Ciocadia │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│115 │Bolbosi │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│116 │Borascu │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│117 │Calnic │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│118 │Catunele │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│119 │Crasna │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│120 │Dragotesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│121 │Dragutesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│122 │Farcasesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│123 │Glogova │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│124 │Godinesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│125 │Matasari │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│126 │Motru │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│127 │Negomir │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│128 │Pades │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│129 │Plopsoru │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│130 │Prigoria │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│131 │Rosia de Amaradia │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│132 │Rovinari │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│133 │Samarinesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│134 │Schela │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│135 │Slivilesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│136 │Tg.-Carbunesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│137 │Tismana │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│138 │Turceni │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│139 │Urdari │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│140 │Vagiulesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│141 │Baia de Arama │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│142 │Bala │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│143 │Brosteni │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│144 │Corcova │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│145 │Dubova │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│146 │Floresti │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│147 │Husnicioara │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│148 │Ponoarele │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│149 │Strehaia │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│150 │Alunu │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│151 │Berbesti │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│152 │Cernisoara │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│153 │Copaceni │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│154 │Horezu │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│155 │Mateesti │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│156 │Ocnele Mari │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│157 │Popesti │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│158 │Sinesti │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│159 │Stroiesti │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│160 │Anina │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│161 │Berzovia │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│162 │Bocsa │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│163 │Bozovici │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│164 │Ciudanovita │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│165 │Dognecea │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│166 │Lupac │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│167 │Mehadia │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│168 │Ocna De Fier │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│169 │Oravita │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│170 │Racajdia │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│171 │Rusca Montana │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│172 │Sasca Montana │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│173 │Iablanita │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│174 │Berliste │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│175 │Halmagiu │ AR │ Vest │ Deva │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│176 │Baita │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│177 │Brad │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│178 │Buces │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│179 │Bucuresci │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│180 │Calan │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│181 │Certeju de Sus │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│182 │Criscior │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│183 │Ghelar │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│184 │Gurasada │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│185 │Hunedoara │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│186 │Luncoiu de Jos │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│187 │Rachitova │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│188 │Teliucu Inferior │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│189 │Vetel │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│190 │Vorta │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│191 │Zam │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│192 │Berzasca │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│193 │Carbunari │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│194 │Garnic │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│195 │Moldova Noua │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│196 │Sichevita │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│197 │Aninoasa │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│198 │Baru Mare │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│199 │Lupeni │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│200 │Petrila │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│201 │Petrosani │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│202 │Uricani │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤
│203 │Vulcan │ HD │ Vest │ Petrosani │
└────┴───────────────────────────────┴───────┴────────────────┴────────────────┘ANEXA 2

FORMULAR DE DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A SOLICITANTULUI

DECLARATIE

Subsemnatul ......, in calitate de ......, al ........ cu sediul in localitatea ......, strada ......, nr. ....., bloc ......, apartament ....., judet ........., declar pe propria raspundere ca asociatia pe care o reprezint:
■ nu este insolvabila;
■ nu se afla in lichidare judiciara, voluntara sau fortata;
■ platile catre asociatie, in cadrul altor programe, nu au fost suspendate in conformitate cu legislatia romaneasca;
■ nu s-au dispus masuri legale ce pot conduce la pierderea totala sau partiala a dreptului de a administra ori dispune de proprietatile si/sau bunurile proprii.
Am luat la cunostinta ca pentru declaratiile necorespunzatoare adevarului suport consecintele articolului 292 Cod Penal.

Data
Semnatura .................
Stampila solicitantului:


ANEXA A


REGISTRUL DE CONSULTATII

─────────────────────────────────
Registrul de Consultatii Locatie Colectiv │ │
└───────────────────────────────┘
┌───┬──────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr.│ Data │ Denumirea │ Domeniul de │ Adresa │ Consultatia │ Documentele de solicitare │
│ │ │ solicitantului │ activitate │ (Locatie) │ Oferita │ furnizate (Da/Nu) │
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├───┼──────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
└───┴──────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────────────────────┘ANEXA B

REGISTRUL DE EVIDENTA A CERERILOR


────────────────────────────
Registrul de evidenta a cererilor Locatie Colectiv │ │
└──────────────────────────┘
┌───┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr.│ Data si ora cand │Nume microproiect│Nr. identificare│ Adresa │ Domeniul de │ Semnatura persoana │Semnatura │
│ │ s-a depus cererea │ depus │ microproiect │ │ activitate │ responsabila CZ │solicitant│
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
├───┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────┤
└───┴────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────────┴──────────┘ANEXA C

LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE/ELIGIBILITATE

C.1 . Procedura de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile miniere
Pentru a beneficia de finantari acordate prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM), grupurile de initiativa din comunitatile miniere trebuie sa dobandeasca personalitatea juridica in conformitate cu dispozitiile <>Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 94/2005 , pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2000 privind acreditarea Agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite si a <>Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.
Grupurile de initiativa din comunitatile miniere se infiinteaza in sedinta grupului tinta, prin asumarea raspunderii accesarii si implementarii de microproiecte SGM finantate de ANDZM, de catre cel putin 10 persoane fizice cu capacitate juridica*1) si cu domiciliul sau resedinta in localitatea din zona de operare a SGM, dovedita prin actul de identitate.
Procesul verbal al sedintei constituie documentul ce sta la baza inregistrarii grupului de initiativa pentru SGM la primarie.
Procesul verbal si dispozitia Primarului, in formatele prezentate in continuare, reprezinta actele juridice care dovedesc dobandirea personalitatii juridice de catre grupul de initiativa din comunitatea miniera.
--------------
*1) Are capacitate juridica orice persoana care a implinit 18 ani si poate sa decida singura asupra actelor si faptelor sale.

PROCES VERBAL

Art. 1. - Persoanele mentionate mai jos, care, la data de ................... au luat parte la adunarea de constituire a Grupului de initiativa din comunitatea miniera ................................. (denumirea comunitatii) si au votat continutul prezentului, inteleg sa se asocieze si sa constituie o persoana juridica, in conditiile prevazute de <>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2005 , pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2000 privind acreditarea Agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite si <>Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.┌────┬─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Numele de familie │Seria/nr. document│Cod numeric personal│ Semnatura │
│crt.│ si prenumele │ de identitate │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 7 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 8 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 9 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤
│ 10 │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────┘Art. 2. - Denumirea persoanei juridice este Grupul de initiativa ..........*1) (denumirea Grupului si denumirea comunitatii miniere)
Art. 3. - Sediul persoanei juridice este in ......................... (adresa reprezentantului Grupului, conform documentului de punere la dispozitie a spatiului, anexat la prezentul proces verbal)*2)
Art. 4. - Scopul persoanei juridice il constituie asocierea in vederea accesarii si administrarii grantului acordat de ANDZM pentru implementare microproiectului SGM ...........................*3) conform prevederilor
Art. 5. - Microproiectul propus de persoana juridica este denumit .........*4) si se refera la ......................*5)
Art. 6. - La data constituirii, asociatii se angajeaza sa contribuie cu bunuri .........*6) si/sau bani ........*6) si/sau munca in interesul comunitatii ...... la constituirea patrimoniului initial pe care le/ii vor transmite, respectiv varsa dupa aprobarea finantarii microproiectului, la semnarea acordului de grant cu ANDZM.
Art. 7. - Persoanele implicate se angajeaza ca pe toata durata asocierii sa mentina relatii de buna credinta si sa manifeste grija pentru interesele comunitatii in administrarea transparenta a fondurilor si a serviciilor, sa inregistreze si sa pastreze documentele doveditoare utilizarii fondurilor si serviciilor primite de la ANDZM.
Asociatii, cu sprijinul ANDZM si al Comitetului de Dezvoltare Socio-economica a localitatii constituit in conformitate cu manualul de operare pentru programul "Crearea capacitatii institutionale la nivelul comunitatilor" vor urmari impreuna realizarea scopului pentru care s-au asociat.
Art. 8. - Adunarea membrilor persoanei juridice adopta regulamentul de functionare ......*7) si numeste comitetul de conducere al microproiectului SGM (CCMSGM) compus din:
Presedinte ............................................ .
Specialist tehnic ..................................... .
Specialist economic ..................................*8).

Art. 9. - Membrii CCMSGM au ca principale atributii administrarea in conformitate cu legislatia in vigoare a fondurilor si serviciilor puse la dispozitie de ANDZM destinate realizarii microproiectului, si sa informeze periodic grupul si comunitatea, raspunzand cu privire la derularea programului de implementare a microproiectului.
Art. 10. - Persoana juridica se constituie pe durata care cuprinde perioada de la pregatirea documentatiei de solicitare a finantarii unui microproiect SGM pana la etapa de monitorizare de 12 luni de la data realizarii receptiei obiectului realizat prin microproiect.
Art. 11. - Persoana juridica poate sa-si prelungeasca durata de functionare daca implementeaza un al doilea microproiect SGM cu finantare si servicii puse la dispozitie de ANDZM.
Art. 12. - Persoana juridica va conduce contabilitatea in partida simpla in conformitate cu <>Legea nr. 82/1991 .
Art. 13. - Dizolvarea persoanei juridice are loc in urmatoarele cazuri:
trecerea duratei prevazute la art. 10 si realizarea microproiectului;
imposibilitatea realizarii microproiectului SGM.
Art. 14. - Procesul verbal este intocmit in ................ exemplare, avand destinatia ........... .
Art. 15. - Actul s-a incheiat astazi, ...........*9), la .........*10).

Semnaturile asociatilor: Semnatura Comitetului de Conducere a Proiectului

Legalizare semnaturi (secretar unitate administrativ teritoriala)
------
*1) Poate fi denumirea cartierului, coloniei miniere ori a asezarii in care domiciliaza asociatii sau orice alta denumire care, in conditiile respectarii ordinii publice, individualizeaza persoana juridica.
*2) Sediul poate fi stabilit la domiciliul unui asociat sau la sediul unei institutii publice (scoala, primarie, casa de cultura sau altele asemenea), cu conditia sa existe certitudinea ca, prin punerea la dispozitie a unui spatiu, institutia publica respectiva nu poate influenta (prin stabilirea unei chirii prea mari, de pilda) activitatea comunitatii constituita ca persoana juridica.
*3) Scopul consta in rezolvarea unor nevoi specifice identificate in lista de prioritati rezultata din planul de dezvoltare socio-economica a comunitatii, elaborat participativ (enumerate), prin realizarea unui microproiect SGM ce urmeaza sa fie supus spre aprobare ANDZM.
*4) Denumirea microproiectului trebuie sa fie scurta, indicand obiectul acestuia.
*5) Trebuie realizata o descriere scurta a microproiectului.
*6) Se trec contributiile asociatilor, constand eventual, in, sub forma unor estimari valorice, pentru: bunuri mobile si bunuri imobile sub forma unor obiecte de inventar (jocuri, calculatoare, mobilier, etc.) sau materiale (ciment, cherestea, cuie, vopsea, var, etc.) care pot intra in folosinta comunitatii, cu conditia sa nu faca obiectul unei/unui judecati/proces. sume de bani care intra in proprietatea comunitatii prestarea unui anumit serviciu (zidarie, zugraveala, tamplarie, etc.) in cadrul microproiectului care aduce foloase comunitatii (om/zile, estimat la valoarea salariului mediu pe economie) 7) Regulamentul trebuie sa cuprinda in principal prevederi in legatura cu: modul de convocare a adunarii, termenele la care se convoaca adunarea, problemele asupra carora urmeaza sa se decida, modul in care se voteaza, sarcinile si atributiile CCMSGM, programul de implementare a microproiectului, planul de asigurare a sustenabilitatii obiectului realizat, numirea persoanei care
asigura contabilitatea asociatiei, rezolvarea neintelegerilor, prevederi legate de dizolvare, etc.
*8) Se mentioneaza numele de familie, prenumele si functia membrilor Comitetului. Semnaturile acestora vor fi certificate/legalizate in conformitate cu prevederile legale, cu mentionarea numelui in clar insotit de semnatura si stampila al celui care realizeaza certificarea/legalizarea.
*9) Data.
*10) Localitate

Model orientativ

PRIMARIA ..................
DISPOZITIA nr. ....../......

Avand in vedere:
- solicitarea de inregistrare a grupului ......... din comunitatea miniera .......... ca persoana juridica,
- prevederile <>Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 94/2005 , pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2000 privind acreditarea Agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite si a <>Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.
In temeiul prevederilor <>art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul .................................

DISPUNE:

Art. 1. - Se aproba inregistrarea, in registrul special al Primariei ......., a Procesului verbal de constituire (anexa nr. 1) a Grupului de initiativa ......... (denumirea grupului) din comunitatea miniera din localitatea ........., ca persoana juridica, reprezentat de comitetul de conducere al microproiectului SGM (CCMSGM) compus din:
Presedinte ............................................
Specialist tehnic .....................................
Specialist economic ...................................
Art. 2. - De personalitatea juridica astfel dobandita, Grupul mentionat la art. 1 va putea face uz numai in raporturile juridice nascute in legatura cu aplicarea prevederilor <>Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 94/2005 , pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2000 privind acreditarea Agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite si a <>Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.
Art. 3. - Secretarul va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,


Nr. Identificare cerere
C.2. Lista de verificare a criteriilor de conformitate ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
si eligibilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┤
│Nr.│ Criteriu │ Da/Nu │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Cererea cuprinde toate documentele necesare, completate corect │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Microproiectul se incadreaza in domeniile de activitate reprezentand primele 3 │ │
│ │necesitati prioritare ale comunitatii identificate in cadrul planului strategic │ │
│ │de dezvoltare socio-economica*) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Persoana juridica/asociatia care solicita finantarea SGM este inregistrata in │ │
│ │Romania │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Beneficiarii sunt localizati in aria de acoperire a SGM │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Aplicantul declara pe proprie raspundere ca Asociatia nu se afla in nici o │ │
│ │situatie care ar face-o neeligibila │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Aplicantul a depus situatiile financiare ale asociatiei (ultima balanta, ultimul │ │
│ │bilant, etc.) - (acolo unde este cazul) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │Valoarea finantarii solicitate nu depaseste 200.000.000 lei (20.000 lei RON) la │ │
│ │data inregistrarii solicitarii (Defalcarea Cheltuielilor) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8 │Solicitantul asigura contributia proprie de minim 10% din valoarea grantului SGM │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Acceptat pentru evaluare tehnica (Da/Nu) │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


Clarificari/Observatii:

Reprezentantul colectivului zonal/Membru ...................................................
Comitet Local de Evaluare (Nume) ...........................................................

Data .............................................. Semnatura ........................

-----------
*) Pentru primul an de implementare (faza pilot) se vor primi microproiecte si de la solicitanti apartinand unor comunitati care au in pregatire planuri de dezvoltare strategica participativa.

ANEXA D

DOCUMENTATIA DE SOLICITARE A FINANTARII
┌──────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
│ Formularul │ │ │ │ │
│ T1 │ Data │ Colectivul │ Localitatea │ Numarul │
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

Scrisoare insotitoare pentru cererea de finantare
Angajament. Subsemnatul, actionand in numele:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
accept conditiile contractuale ale SGM si confirm ca cererea de finantare a fost redactata in
conformitate cu instructiunile primite si ca informatiile cuprinse in cerere sunt adevarate si
corecte.
Semnatura ............................................ Data ..................................
Nume si prenume ..............................................................................
Functia (pentru reprezentantii persoanelor juridice) .........................................
Detalii privind organizatia care depune cererea de finantare:
Statutul (bifati una dintre urmatoarele)
┌──────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Asociatie sau fundatie inregistrata │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Asociatie neinregistrata (informala) │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────────┘
Daca implica terenuri sau spatii, cine sunt proprietarii acestora:
┌──────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────────┘
Adresa (persoana juridica): ..................................................................
..................................................................
Telefon: ..................................................................
Fax: ..................................................................
E-mail: ..................................................................
Cod fiscal: ..................................................................
Denumirea contului: ..................................................................
Numarul contului (in lei): ..................................................................
Detalii despre banca: ..................................................................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
│ Formularul │ │ │ │ │
│ T2 │ Data │ Colectivul │ Localitatea │ Numarul │
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘
Descrierea microproiectului
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea microproiectului: │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectivele microproiectului: │ │
├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │
│Amplasamentul microproiectului: ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ Judetul │ Localitatea │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Domeniul principal al microproiectului (bifati una dintre urmatoarele): │
├──────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────┬───┤
│I. Dezvoltarea resurselor umane/promovarea│ │II. Activitati care vizeaza intarirea │ │
│grupurilor vulnerabile sau dezavantajate │ │coeziunii sociale si reducerea │ │
│ │ │disparitatilor sociale │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Diseminarea informatiilor, intalniri, │ │Educatie (imbunatatirea serviciilor de │ │
│seminarii, training adresat grupurilor │ │educatie pentru copiii din zonele miniere,│ │
│vulnerabile │ │imbunatatirea perspectivelor de angajare, │ │
│ │ │dezvoltarea capacitatilor de adaptare la │ │
│ │ │schimbarile sociale si economice produse │ │
│ │ │de restructurarea sectorului minier) │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Parteneriate cu actorii locali │ │Egalitatea sexelor (promovarea egalitatii │ │
│ │ │intre femei si barbati si intarirea │ │
│ │ │statutului femeii in societate) │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Transfer de experienta intre grupuri sau │ │Sanatate (educatie sanitara, imbunatatirea│ │
│comunitati (modele de succes si modele de │ │conditiilor sanitare pentru asigurarea │ │
│buna practica) │ │unei asistente minime) │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Reintegrarea in societate a copiilor │ │Ocrotirea copiilor si facilitati pentru │ │
│abandonati sau saraci │ │gradinite │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│III. Activitati de protectia si │ │Educatie si invatare comunitara │ │
│conservarea mediului, ca resursa a │ │ │ │
│dezvoltarii comunitare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│IV. Alte activitati care sunt in │ │Traditii si cultura │ │
│concordanta cu principiile programului si │ │ │ │
│conduc la indeplinirea obiectivelor │ │ │ │
│Schemei de Granturi Mici. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│ │ │Activitati de recreere (centre/locuri de │ │
│ │ │recreere pentru comunitate, care sa │ │
│ │ │incurajeze dezvoltarea de activitati │ │
│ │ │comune) │ │
├──────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────┴───┤
│Domeniul secundar al microproiectului (bifati una dintre urmatoarele): │
├──────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────┬───┤
│I. Dezvoltarea resurselor umane/promovarea│ │II. Activitati care vizeaza intarirea │ │
│grupurilor vulnerabile sau dezavantajate │ │coeziunii sociale si reducerea │ │
│ │ │disparitatilor sociale │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Diseminarea informatiilor, intalniri, │ │Educatie (imbunatatirea serviciilor de │ │
│seminarii, training adresat grupurilor │ │educatie pentru copiii din zonele miniere,│ │
│vulnerabile │ │imbunatatirea perspectivelor de angajare, │ │
│ │ │dezvoltarea capacitatilor de adaptare la │ │
│ │ │schimbarile sociale si economice produse │ │
│ │ │de restructurarea sectorului minier) │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Parteneriate cu actorii locali │ │Egalitatea sexelor (promovarea egalitatii │ │
│ │ │intre femei si barbati si intarirea │ │
│ │ │statutului femeii in societate) │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Transfer de experienta intre grupuri sau │ │Sanatate (educatie sanitara, imbunatatirea│ │
│comunitati (modele de succes si modele de │ │conditiilor sanitare pentru asigurarea │ │
│buna practica) │ │unei asistente minime) │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│Reintegrarea in societate a copiilor │ │Ocrotirea copiilor si facilitati pentru │ │
│abandonati sau saraci │ │gradinite │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│III. Activitati de protectia si │ │Educatie si invatare comunitara │ │
│conservarea mediului, ca resursa a │ │ │ │
│dezvoltarii comunitare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│IV. Alte activitati care sunt in │ │Traditii si cultura │ │
│concordanta cu principiile programului si │ │ │ │
│conduc la indeplinirea obiectivelor │ │ │ │
│Schemei de Granturi Mici. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────────┼───┤
│ │ │Activitati de recreere (centre/locuri de │ │
│ │ │recreere pentru comunitate, care sa │ │
│ │ │incurajeze dezvoltarea de activitati │ │
│ │ │comune) │ │
└──────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Specificati numarul si descrieti tipul de beneficiari (aproximativ - persoane): │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiari directi │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiari indirecti │ │
├───────────────────────┴─────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │
│Beneficiarii directi au resedinta/sunt localizati in:├────────────────────┼──────────────────┤
│ │ Judetul │ Localitatea │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Servicii ce urmeaza a fi oferite comunitatii (specificati): │
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│Nr.│Descriere │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 1 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 2 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 3 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 4 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 5 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 6 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 7 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 8 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Daca serviciul propus este nou (nu exista) in comunitate, bifati in dreapta │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Descrieti beneficiile ce reies din aplicarea microproiectului: │
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│In ce mod au fost implicati beneficiarii in planificarea microproiectului? │
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descriere suplimentara a microproiectului (ce doriti sa faceti si cand va propuneti sa │
│faceti; puteti sa defalcati microproiectul pe saptamani, luni sau trimestre). │
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrieti modul in care v-ati gandit sa asigurati durabilitatea (sustenabilitatea) in timp a │
│microproiectului propus. (oferiti informatii referitoare la impactul tangibil al │
│microproiectului asupra grupurilor tinta; in ce mod ati putea extinde rezultatele │
│microproiectului, disemina informatiile referitoare la microproiect; in ce masura rezultatele│
│microproiectului sunt durabile din punct de vedere financiar, institutional, social; alte │
│informatii care considerati ca demonstreaza durabilitatea microproiectului propus). │
│ │
│ │
│ │
├────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┤
│ Semnatura │ │ Data │ │
└────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

┌───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
│ Formularul │ Data │ Colectivul │ Localitatea │ Numarul │
│ T3 │ │ │ │ │
├───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┤
│Implementarea proiectului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Esalonarea in timp a proiectului, in luni (specificati luna): │
├────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬───────────┬──────────┤
│ Inceput │ │ Sfarsit │ │ Durata │ │
├────────────┴──────────────────────┴─┬──────────┴─────────┬───────────┴───────────┴──────────┤
│Proiectul va fi implementat in │ │ Etapa(e) │
├─────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Etapele proiectului si rezultatele preconizate: │
├───┬────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤
│Nr.│ Descriere │ Inceput │ Sfarsit │ Rezultat │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├───┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┤
│Aveti nevoie de sprijinul altor organizatii (firme, primarie etc.)? │
├──────┬───────────┬───────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│ DA │ │ NU │ │ │
├──────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│Daca DA, dati detalii privind tipul de sprijin pe care il veti avea si din partea cui │
│(denumire, tip de organizatie etc.): │
│ │
│ │
│ │
│Care este valoarea estimata a acestui sprijin (in lei romanesti): ...........................│
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Echipa de baza va fi compusa din │ │ Persoane │
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│Persoane responsabile de proiect/conducatori de echipa: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nume: │ │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capacitati si experienta relevanta (pricepere si pregatire - nu neaparat calificari │
│oficiale): │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Experienta relevanta pentru proiect: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│Domiciliu: ├───────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Judetul │ Localitatea │
├───────────────────────────────────┴───────────────────────┼────┬───────────┬────┬───────────┤
│Angajat al primitorului finantarii │ Da │ │ Nu │ │
├──────────────────────────────────────────────┬────────────┴────┴───────────┴────┴───────────┤
│Daca "nu", denumirea angajatorului: │ │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│Alti membri ai echipei: │
├───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ │ Nume si domiciliu │ Functia │ Calificari, abilitati, │
│ │ │ │ experienta │
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ │ Specialist tehnic │ │
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │ │ Specialist financiar │ │
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ Semnatura │ │ Data │ │
└──────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┘Informatii care se vor completa numai de catre aplicantii care au mai beneficiat de un grant SGM.
1. Informatii generale despre proiectul depus anterior:

───────────────────────────────────────────
Denumirea proiectului │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Numarul de identificare a proiectului │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Aprobat in sedinta de evaluare locala din data de: │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Tipul proiectului │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Costul total al proiectului │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Suma obtinuta ca grant SGM │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Suma contributiei proprii asigurata │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Localitatea in care a fost implementat proiectul │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Judetul in care a fost implementat proiectul │ │
├─────────────────────────────────────────┤
Numarul beneficiarilor directi ai proiectului │ │
(pe tipuri de beneficiari) │ │
└─────────────────────────────────────────┘2. Proiectul si-a atins obiectivele stabilite initial? Explicati.
3. Care a fost impactul proiectului asupra beneficiarilor? Detalii.
4. Cum au fost implicati beneficiarii si comunitatea in implementarea proiectului? Cum a fost asigurata contributia proprie?
5. Cum este implicata comunitatea in prezent in asigurarea durabilitatii proiectului?
6. Cum au fost implicati partenerii atrasi in proiect in implementarea proiectului si cum sunt acestia implicati in prezent in asigurarea durabilitatii proiectului? Detalii.
7. Prezentati indicatorii de succes pe care i-ati realizat (conform cererii de finantare anterioara).
8. Alte activitati pe care proiectul initial le-a generat si in care beneficiarii si comunitatea au fost implicate. Oferiti mai multe detalii despre acest aspect.
9. Ati reusit atragerea altor surse de finantare in decursul sau dupa implementarea proiectului SGM? Oferiti detalii despre tipul de finantare obtinut, sursa de finantare accesata, suma obtinuta ca finantare, despre beneficiarii finantarilor si despre modul in care a fost implicata comunitatea in atragerea si derularea proiectelor.

┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐
│ Formularul │ │ │ │ │
│ F1.1 │ Data │ Colectivul │ Localitatea │ Numarul │
└────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘
Defalcarea Cheltuielilor pentru microproiect
┌────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │ Suma, RON │
│ Tip │ Nr. │ Descriere ├─────────────┬────────────────┤
│ │ │ │Finantare SGM│ Contributia │
│ │ │ │ │ Primitorului │
├────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│I. Etapa a ├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│microproiectului├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │1. Sub total │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│II. Etapa a ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│microproiectului├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │2. Sub total │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│III. Etapa a ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│microproiectului├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │3. Sub total │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Etc. ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │4. Sub total │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Etc. ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │5. Sub total │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│6. Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + etc. .....) │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘

┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐
│ Formularul │ │ │ │ │
│ F1.2 │ Data │ Colectivul │ Localitatea │ Numarul │
└────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘
Defalcarea cheltuielilor - Contributia Primitorului
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea detaliata a contributiei dvs. sau a altor parti implicate (poate fi o alta │
│finantare, munca, know-how, servicii etc.) │
├────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │Denumirea contributiei (natura,│Denumirea co-participantului/│ │
│Nr. │numarul de unitati - unde este │ co-finantatorului │ Valoarea contributiei │
│ │ cazul) │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 7. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 8. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 9. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│10. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│11. │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL VALOARE MICROPROIECT │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ANEXA E

DOVADA DE PRIMIRE A DOSARULUI

Prin prezenta se confirma primirea cererii de finantare cu nr. ........ (ID cerere), de la (nume) ......... (adresa) ...............
Documentatia primita contine ........ pagini.
Verificarea prealabila de indeplinire a criteriilor de conformitate si eligibilitate a fost efectuata in prezenta solicitantului.
Aceasta cerere va fi evaluata pe data de ................, ora ..... la locul (adresa) ................................ . Sunteti invitat sa participati si sa faceti o scurta (5 minute) prezentare a propunerii de microproiect pentru care solicitati finantarea. Este posibil sa vi se solicite informatii suplimentare privind microproiectul fie in cursul acestei sedinte, fie la o data ulterioara.
Inaintea sedintei de evaluare, ca parte a procesului de evaluare, persoana desemnata din cadrul colectivului zonal al ANDZM va face o vizita la dvs. si/sau in locul unde urmeaza sa fie implementat microproiectul pe care il propuneti.

Incheiata la (locul) ..............................................
Numele persoanei din partea ANDZM .................................
Semnatura .........................................................

Numele persoanei care depune documentatia .........................
Semnatura aplicantului ............................................
Data ................................

ANEXA F

FORMULAR DE EVALUARE
Formular de evaluare

Nr. Identificare cerere
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┐
│ Sectiunea │ Punctaj │Punctaj│
│ │maxim/ponderi│obtinut│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│1. Planificare strategica │ 10│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│1.1. Daca propunerea este rezultatul identificarii unei necesitati │ 100% │ │
│prioritare a comunitatii urmare a unui proces de planificare strategica│ │ │
│participativa │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│2. Relevanta │ 30│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│2.1. Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile si constrangerile │ 30% │ │
│specifice comunitatii vizate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│2.2. Cat de clar sunt definite si strategic alese grupurile tinta │ 10% │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│2.3. Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile grupului tinta │ 30% │ │
│beneficiar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│2.4. Cat de relevanta este propunerea in raport cu obiectivele si │ 15% │ │
│activitatile eligibile ale schemei │ │ │
│Nota: art. 6 si <>art. 7 din HG nr. 1.060/2005 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│2.5. Cat de coerente, adecvate si practice sunt activitatile propuse in│ 15% │ │
│raport cu principiul implicarii membrilor comunitatii, beneficiarilor │ │ │
│directi si indirecti │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│3. Metodologie │ 30│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│3.1. Cat de coerent este planul general al microproiectului asa cum │ 30% │ │
│rezulta din documentatia de solicitare a finantarii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│3.2. Cat de satisfacator este nivelul de implicare in microproiect al │ 50% │ │
│beneficiarilor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│3.3. Cat de clar si fezabil este planul de actiune │ 10% │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│3.4. In ce masura propunerea contine indicatori verificabili in mod │ 10% │ │
│obiectiv pentru rezultatele microproiectului │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│4. Asigurarea continuitatii microproiectului │ 10│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│4.1. In ce masura microproiectul va avea un impact vizibil asupra │ 30% │ │
│grupurilor tinta │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│4.2. In ce masura propunerea contine posibile efecte multiplicatoare? │ 20% │ │
│(Inclusiv posibilitatea replicarii si extinderii rezultatelor │ │ │
│microproiectului, diseminarea informatiilor) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│4.3. In ce masura grupul tinta face dovada durabilitatii rezultatelor │ 50% │ │
│microproiectului: financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa │ │ │
│incheierea finantarii microproiectului) institutional (structurile care│ │ │
│permit desfasurarea activitatilor vor continua sa existe la sfarsitul │ │ │
│acestui microproiect) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│5. Bugetul si expertiza manageriala │ 20│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│5.1. In ce masura bugetul este clar si detaliat │ 10% │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│5.2. In ce masura cheltuielile propuse sunt necesare pentru │ 20% │ │
│implementarea microproiectului │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│5.3. Cat de satisfacatoare este experienta anterioara in domeniul │ 20% │ │
│managementului de proiect a solicitantului, reprezentat de comitetul │ │ │
│de conducere a microproiectului │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│(Nota: daca solicitantul a participat la cursuri de instruire in │ │ │
│managementul microproiectelor, se acorda punctajul corespunzator │ │ │
│incadrarii la satisfacator) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│5.4. Cat de satisfacatoare este expertiza tehnica a solicitantului? │ 35% │ │
│(ex. Abilitati corelate ale membrilor grupului si persoane atrase in │ │ │
│legatura cu activitatile microproiectului) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│5.5. Cat de satisfacatoare este capacitatea actuala de management a │ 15% │ │
│solicitantului, reprezentat de comitetul de conducere a │ │ │
│microproiectului (experienta personalului, dotare si abilitatea de a │ │ │
│administra bugetul microproiectului) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│Punctajul total │ 100│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┘Criteriile de evaluare sunt impartite in punctaje si ponderi. Ponderea este 0 si 100 in conformitate cu urmatoarele reguli:
0 = nesatisfacator;
20 = foarte slab;
40 = slab;
60 = satisfacator;
80 = bun;
100 = foarte bun.
Vor fi selectate proiectele care au obtinut cele mai mari punctaje.
--------
* Pentru primul an de implementare (faza pilot) se vor primi microproiecte si de la solicitanti apartinand unor comunitati care au in pregatire planuri de dezvoltare strategica participativa. Microproiectele vor fi evaluate cu punctaj penalizator, in functie stadiul identificarii domeniilor de activitate reprezentand necesitati prioritare ale comunitatii, in cadrul procesului de planificare strategica participativa.

ALTE COMENTARII REFERITOARE LA MICROPROIECT
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Nume membru Comitet Local de Evaluare Semnatura
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
└───────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘

Data .......................ANEXA G

CENTRALIZATOR DE EVALUARE
┌───┬────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ Domeniul │ Valoarea │ Recomandat │
│Nr.│ Denumirea │Nr. identificare│ principal │finantarii│pentru aprobare│
│ │ microproiectului │ Cerere │ al │ cerute │ (DA/NU) │
│ │ │ │microproiectului│ RON │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│4. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│5. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│6. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│7. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤
│8. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │Total pentru microproiecte aprobate │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────┘Membrii Comitetului Local de Evaluare (nume si semnatura):
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................

Data ................................

ANEXA H

FORMULAR ACORD DE GRANT
ACORD DE GRANT Nr.
1. Definitia Partilor
Prezentul Acord de grant este incheiat in ..................., Romania intre:
Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (denumita in continuare "ANDZM"), cu sediul in str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, Bucuresti, reprezentata prin ............................................. (Nume, Functie).
si
"................" (denumita in continuare "Primitor"), cu sediul in ...... (adresa), reprezentata prin ..... (Nume), denumite in continuare "Parti."
2. Subiectul Acordului de grant
Subiectul acordului de grant este finantarea microproiectului ............... (numele microproiectului, locul) precizat in Formularul de Solicitare, Anexa 1 a prezentului acord de grant.
ANDZM si Primitor au convenit ca descrierea microproiectului asa cum este formulata aceasta in Formularul de Solicitare sa reprezinte normele de implementare a microproiectului (incluzand participarea primitorului).
ANDZM si Primitorul au stabilit de comun acord perioada de desfasurare a microproiectului si componenta echipei de lucru implicata in procesul de implementare a microproiectului.
3. Plati
Anexa 2, care este parte integranta a acestui document, detaliaza suma si alocarea in etape a platilor de catre ANDZM catre Primitor. Platile vor fi efectuate in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii solicitarii de finantare (data de inregistrare la ANDZM) de catre Primitor, prezentata in Anexa 4.
4. Durata microproiectului
Durata microproiectului va fi de ....... luni de la data semnarii prezentului acord de grant de catre parti.
5. Drepturile si Obligatiile Partilor
Primitorul va implementa microproiectul precizat in Formularul de Solicitare a Finantarii si va asigura mentinerea calitatii standardelor si indeplinirea rezultatelor.
Primitorul va utiliza fondurile exclusiv in conformitate cu microproiectul propus. Orice schimbare a destinatiei fondurilor se va face numai pe baza unei notificari scrise in prealabil si dupa primirea avizului de aprobare din partea ANDZM.
. .................. (nume, adresa - daca este diferita de cea a Primitorului) va fi proprietarul obiectelor realizate prin implementarea microproiectului.
Primitorul va inregistra in detaliu, in scopul monitorizarii, orice cheltuieli legate de procesul de implementare a microproiectului. Primitorul este obligat sa returneze orice fonduri neutilizate pe parcursul procesului de implementare a microproiectului. Bilantul fondurilor va fi efectuat pe parcursul procesului de monitorizare finala in momentul finalizarii microproiectului.
Primitorul va respecta instructiunile de procurare stipulate in anexa: Manual de achizitii pentru SGM, anexa la manualul operational SGM, cu respectarea legislatiei in vigoare pe tot parcursul procesului de implementare a microproiectului.
Primitorul isi va asuma responsabilitatea de a intreprinde orice masuri necesare pentru a informa cu referire la orice taxa si de a satisface cerintele legate de orice taxe, angajari si alte autoritati relevante cu privire la plata oricarei taxe si asigurari nationale sau alte contributii sociale relevante care pot surveni pe parcursul procesului de implementare a microproiectului.
Primitorul va asigura accesul reprezentantilor ANDZM in scopul monitorizarii progresului realizat in cadrul microproiectului si conformitatea acestuia cu descrierea microproiectului formulata in Formularul de Solicitare.
Orice materiale promotionale intocmite si promovate in cadrul microproiectului dupa primirea finantarii Schemei de Granturi Mici, trebuie sa poarte inscriptia "Finantat prin Schema de Granturi Mici in cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economica din imprumutul nr. 4759-RO - implementata de ANDZM".
Primitorul va aseza intr-un loc vizibil, o placa mentionand Numele microproiectului si mentiunea "Finantat prin Schema de Granturi Mici in cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economica din imprumutul nr. 4759-RO - implementata de ANDZM".
Primitorul va elabora la finalul implementarii microproiectului un raport final. Acest raport va analiza rezultatele microproiectului, nivelul atingerii obiectivelor propuse, impactul lui asupra beneficiarilor precum si asupra comunitatii in general, nivelul atingerii obiectivelor Schemei de Granturi Mici, lectiile invatate in timpul implementarii microproiectului. De asemenea, raportul va contine si actualizarea planului de asigurare a durabilitatii microproiectului. Raportul final va trebui sa fie insotit si de fotografii, pentru a ilustra etapele microproiectului precum si rezultatele finale ale acestuia.
In cazul neindeplinirii obligatiilor din acordul de grant, Primitorul isi va asuma responsabilitatea de a returna sumele alocate prin finantare.
ANDZM are dreptul de a solicita primitorului informatii si documente (denumite in continuare "Informatii") care sunt necesare pentru demararea monitorizarii tehnice si financiare a microproiectului. In cazul in care Primitorul nu reuseste sa furnizeze Informatii la timp, ANDZM are dreptul de a amana platile stipulate in acordul de grant pana in momentul obtinerii Informatiilor. Daca intarzierea depaseste 30 de zile lucratoare, ANDZM are dreptul de a rezilia acordul de grant.
6. Arbitrajul
Se recomanda ca orice dispute sau diferente care pot surveni intre ANDZM si Primitor sa fie rezolvate pe calea amiabila intre parti. In cazul in care rezolvarea unei anumite dispute nu este posibila sub nici o forma, aceasta va fi rezolvata in instanta judecatoreasca.
7. Legi Aplicabile
Prezentul acord de grant este guvernat de legea romana.
8. Intarzierea
In situatia in care oricare dintre parti nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile cu privire la termenii de desfasurare a activitatilor, cealalta parte are dreptul de a prelungi perioada acordului de grant pentru intreaga perioada a intarzierilor. Daca aceasta prelungire a perioadei acordului de grant aduce cu sine cheltuieli suplimentare, acestea nu vor fi acoperite de finantarea SGM.
9. Modificari ale acordului de grant
Orice modificare sau documente anexe la prezentul acord de grant se vor efectua pe baza acordului scris intre ANDZM si Primitor, semnat si datat de catre reprezentantii autorizati ai acestora.
In cazul in care se solicita aprobarea din partea unei parti terte a unor asemenea modificari (de ex. Comitetul Local de Evaluare, Coordonatorul Proiectului ministrul economiei si comertului, Ministerul Finantelor Publice, Banca Mondiala, etc.) de asemenea, ANDZM va intreprinde masurile necesare si va face tot posibilul pentru a obtine acordul.

Reprezentant ANDZM: Reprezentant Primitor:
(Nume) (Nume)
(Functie)


ANEXA I

FORMULAR RAPORT DE MONITORIZARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Raport de Monitorizare Numar │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ │Nume │
│Identificare microproiect │Regiune │
│ │Localitate │
│ │Numar │
├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ Etapa │ Luna │ An │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Termen Mediu (daca este cazul) │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Finalizarea Finantarii │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│A. Sectiunea Tehnica │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│Nr. │ Indicator │ Observatii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │In ce masura au fost atinse obiectivele si rezultatele │ │
│ │microproiectului pana in prezent? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Microproiectul a fost implementat asa cum s-a planificat? Daca nu, │ │
│ │de ce? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Echipa de lucru si liderul s-au implicat in implementarea │ │
│ │microproiectului dupa cum s-a planificat? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Contributia organizatiei care executa microproiectul a fost │ │
│ │satisfacatoare? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Costurile au fost estimate cu acuratete? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Sprijinul financiar a fost bine sincronizat? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Partenerii si-au respectat angajamentele? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Nivelul de participare al comunitatii a fost sub sau peste asteptari?│ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Actiuni/Nota generala asupra implementarii microproiectului
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. Sectiunea Financiara │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│Nr. │ Indicator │ Observatii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Centralizare declaratii de buget pana in prezent sau pana la data │ │
│ │finalizarii microproiectului, din partea Primitorului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Verificarea corelarii cheltuielilor cu rezultatele fizice (acolo unde│ │
│ │se aplica, de ex. cheltuielile de capital) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Verificarea structurilor de cheltuieli │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Verificarea corelarii dintre finalizarea microproiectului si │ │
│ │cheltuieli exprimate in % │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ANEXA J

FORMULAR RAPORT DE EVALUARE

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Raport de Evaluare Nr. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ │Nume │
│Identificare microproiect │Regiune │
│ │Localitate │
│ │Numar │
├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ Etapa │ Luna │ Anul │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Interimara (la finalizarea finantarii) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
│La 6 luni dupa finalizarea finantarii │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
│La 12 luni dupa finalizarea finantarii │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
│La 18 luni dupa finalizarea finantarii │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Indicator │ Observatii │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1. │Implementarea s-a realizat dupa cum a fost planificata? Daca nu, de │ │
│ │ce? (Evaluare Interimara) │ │
│ │Proiectul mai este activ? Daca nu, de ce? (Post Evaluarea) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2. │Este implicata aceeasi echipa de lucru si acelasi lider? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3. │In ce masura se (mai) realizeaza (inca) obiectivele si rezultatele │ │
│ │microproiectului, inclusiv numarul beneficiarilor? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4. │Reducerea Saraciei │ │
│ │Exista dovezi care sa indice reducerea sau prevenirea saraciei? │ │
│ │Cat % dintre beneficiari provin din grupuri prioritare? S-a schimbat │ │
│ │acest lucru? │ │
│ │S-au creat locuri noi de munca? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5. │Dezvoltarea Capitalului Social │ │
│ │Prin microproiect s-au extins participarea comunitatii, retelele │ │
│ │acesteia sau/si s-au dezvoltat noi parteneriate? │ │
│ │S-au creat noi persoane juridice generate de activitatea │ │
│ │microproiectului? │ │
│ │Care sunt concluziile Chestionarului pentru Capitalul Social? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6. │Imbunatatirea potentialului beneficiarilor de a se adapta schimbarilor│ │
│ │sociale si economice produse de restructurarea sectorului minier │ │
│ │Imbunatatirea serviciilor de educatie pentru copii si tineri │ │
│ │Imbunatatirea perspectivelor de angajare │ │
│ │Imbunatatirea potentialului de a se adapta nesigurantei vietii de │ │
│ │tranzitie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7. │Sustenabilitatea │ │
│ │S-au mai cautat sau obtinut finantari de la alte surse de finantare? │ │
│ │Exista vreun flux de venituri generat de micro proiect si care ajuta │ │
│ │la sustenabilitatea acestuia? │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘Evaluare Narativa - Concluzii si Invataminte
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................


ANEXA K

FORMULAR CADRU DE PARTENERIAT

Acord de parteneriat

Incheiat astazi ................................................................... intre:
...................................................................
...................................................................

Titlul Microproiectului ...........................................................

Un parteneriat este o relatie esentiala intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre Ministerul Economiei si Comertului (MEC) prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM). Pentru a facilita derularea microproiectului, ANDZM solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza acordul de grant) sa confirme acest lucru, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos:
Principiile de Buna Practica a Parteneriatului
1. Toti partenerii au citit formularul de cerere si au inteles care va fi rolul lor in cadrul microproiectului, inainte ca cererea de finantare sa fie predata ANDZM.
2. Toti partenerii au citit acordul de grant si au inteles care vor fi obligatiile stipulate si conditiile in care finantarea va fi aprobata. Acestia autorizeaza solicitantul principal sa semneze acordul de grant cu ANDZM precum si sa-i reprezinte in negocierile purtate cu ANDZM in contextul implementarii microproiectului.
3. Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai si sa va informeze in totalitate asupra evolutiei microproiectului.
4. Propunerile de modificari esentiale in cadrul microproiectului (ex. activitati, parteneri etc.) trebuie sa fie aprobate de parteneri, anterior inaintarii acestora catre ANDZM. In cazul in care aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toti partenerii, solicitantul trebuie sa informeze ANDZM cu privire la acest lucru, atunci cand inainteaza spre aprobare propunerea de modificare.
1) OBIECTUL PARTENERIATULUI
2) CONTRIBUTIA PARTILOR IMPLICATE
a) Solicitant:
Persoana(e) de contact desemnate:
Date de contact:
b) Partener 1
Persoana(e) de contact desemnate:
Date de contact:
3) LUAREA DECIZIILOR
In cadrul parteneriatului, deciziile se vor lua pe cat posibil, prin consens, iar daca acest lucru nu este posibil, se vor lua pe baza majoritatii simple.
4) DURATA PARTENERIATULUI
Tinand cont de specificul obiectivelor stabilite prin prezentul parteneriat, durata acestuia este de ....... luni/ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor semnatare.
5) LITIGII
Orice litigiu aparut intre partile semnatare ale prezentului acord de parteneriat se va solutiona pe cat posibil pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, se va apela la instantele de judecata.
6) DISPOZITII GENERALE
Prevederile prezentului acord de parteneriat se vor putea modifica cu acordul scris al partilor semnatare.
Prezentul acord de parteneriat s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara si unul pentru a fi depus impreuna cu cererea de finantare.
Am citit si consimtit asupra continutului proiectului inaintat ANDZM. Ne angajam sa actionam in conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat,

Nume: Nume:
Organizatie: Organizatie:
Functie: Functie:
Semnatura si stampila: Semnatura si stampila:
Data si loc: Data si loc:

ANEXA L


FORMULAR DE VERIFICARE IN TEREN A PROPUNERII DE FINANTARE

(SE VA COMPLETA DE CATRE RESPONSABILUL SGM DE LA COLECTIVUL ZONAL)
Formular de evaluare intocmit de responsabilul SGS de la Colectivul Zonal


I. Informatii generale:
┌────────────────────────────────────────┐
Denumirea microproiectului │ │
├────────────────────────────────────────┤
Tipul microproiectului, conform cererii de finantare │ │
├────────────────────────────────────────┤
Costul total al microproiectului │ │
├────────────────────────────────────────┤
Suma solicitata din grant │ │
├────────────────────────────────────────┤
Suma contributiei proprii si/sau a comunitatii │ │
├────────────────────────────────────────┤
Denumirea solicitantului microproiectului │ │
├────────────────────────────────────────┤
Adresa solicitantului │ │
├────────────────────────────────────────┤
Localitatea in care se intentioneaza implementarea │ │
microproiectului │ │
├────────────────────────────────────────┤
Judetul in care se intentioneaza implementarea │ │
microproiectului │ │
├────────────────────────────────────────┤
Populatia totala a localitatii │ │
├────────────────────────────────────────┤
Numarul de femei │ │
├────────────────────────────────────────┤
Numarul de someri │ │
└────────────────────────────────────────┘

II. Informatii despre micro proiect:
┌────────────────────┐
│ Comentarii │
├──────────┬─────────┤
│ DA │ NU │
├──────────┴─────────┤
1. Cum a fost identificat microproiectul in comunitate? │ │
├──────────┬─────────┤
2. Microproiectul vizeaza grupurile prioritare stabilite de SGM? │ │ │
├──────────┴─────────┤
3. Care este numarul beneficiarilor proveniti din grupurile prioritare? │ │
├──────────┬─────────┤
4. Propunerea este relevanta pentru nevoile grupului tinta propus? │ │ │
├──────────┼─────────┤
5. Microproiectul a mai beneficiat sau mai beneficiaza de alte surse de │ │ │
finantare? Daca DA, care sunt acestea? │ │ │
├──────────┴─────────┤
6. Daca microproiectul implica terenuri sau spatii, cine este │ │
proprietarul acestora? │ │
├──────────┬─────────┤
7. Este reglementata situatia juridica a terenurilor si/sau spatiilor │ │ │
implicate? Exista acordul proprietarilor de a fi utilizate in cadrul │ │ │
proiectului? │ │ │
├──────────┼─────────┤
8. Aplicantul a mai beneficiat de finantare din Schema de Granturi Mici? │ │ │
└──────────┴─────────┘

III. Modalitati de realizare a microproiectului:
┌──────────┬─────────┐
1. Planul de realizare a microproiectului este clar si realizabil? │ │ │
├──────────┼─────────┤
2. Costurile propuse in micro proiect sunt realiste din punct de vedere │ │ │
al naturii microproiectului? │ │ │
├──────────┼─────────┤
3. Microproiectul contine indicatori de succes masurabili? Care sunt │ │ │
acestia? │ │ │
├──────────┼─────────┤
4. Microproiectul contine indicatori de rezultate calitativi? │ │ │
├──────────┼─────────┤
5. Abilitatile conducatorului microproiectului sunt relevante pentru │ │ │
micro proiect? Solicitati CV │ │ │
├──────────┼─────────┤
6. Membrii echipei de implementare sunt identificati si isi cunosc │ │ │
responsabilitatile in cadrul etapelor microproiectului? │ │ │
└──────────┴─────────┘

IV. Implicarea comunitara
┌──────────┬─────────┐
1. Membrii grupului tinta sunt implicati in realizarea microproiectului? │ │ │
├──────────┼─────────┤
2. Cum contribuie comunitatea la realizarea microproiectului? │ │ │
├──────────┼─────────┤
3. In cadrul proiectului au fost incheiate parteneriate? Daca DA, │ │ │
partenerii stiu despre contributia pe care o au la realizarea │ │ │
microproiectului? │ │ │
├──────────┼─────────┤
4. Solicitantul finantarii precum si partenerii acestuia, au stabilit un │ │ │
plan comun de asigurare a durabilitatii microproiectului? │ │ │
├──────────┼─────────┤
5. Alti membri ai comunitatii au auzit de initiativa de realizare a unui │ │ │
microproiect in comunitatea lor? │ │ │
└──────────┴─────────┘Alte comentarii ale persoanei care face verificarea in teren a propunerii de microproiect:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Numele persoanei care a intocmit formularul ..............................................
Data intocmirii formularului ..............................................


ANEXA M

FORMULAR DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE FINANTARE
(PENTRU APLICANTII CARE DEPUN MAI MULT DE O PROPUNERE)

Comitet Local de Evaluare ...................................................
Numar de identificare microproiect ..........................................

I. Informatii generale:
┌────────────────────┐
Denumirea microproiectului │ │
├────────────────────┤
Tipul microproiectului, conform cererii de finantare │ │
├────────────────────┤
Costul total al microproiectului │ │
├────────────────────┤
Suma solicitata din grant │ │
├────────────────────┤
Suma contributiei proprii si/sau a comunitatii │ │
├────────────────────┤
Denumirea solicitantului propunerii │ │
├────────────────────┤
Adresa solicitantului │ │
├────────────────────┤
Cate granturi SGM a obtinut anterior solicitantul │ │
├────────────────────┤
Localitatea in care se intentioneaza implementarea microproiectului │ │
├────────────────────┤
Judetul in care se intentioneaza implementarea microproiectului │ │
├────────────────────┤
Populatia totala a localitatii │ │
├────────────────────┤
Numarul de femei │ │
├────────────────────┤
Numarul de someri │ │
└────────────────────┘

II. Evaluarea microproiectului derulat anterior
┌────────────────────┐
Denumirea microproiectului │ │
├────────────────────┤
Numarul de identificare a microproiectului │ │
├────────────────────┤
Tipul microproiectului, conform cererii de finantare │ │
├────────────────────┤
Costul total al microproiectului │ │
├────────────────────┤
Suma solicitata din grant │ │
├────────────────────┤
Suma contributiei proprii si/sau a comunitatii │ │
├────────────────────┤
Denumirea solicitantului propunerii │ │
├────────────────────┤
Localitatea in care a fost implementat microproiectul │ │
├────────────────────┤
Judetul in care a fost implementat microproiectul │ │
├────────────────────┤
Numarul beneficiarilor microproiectului (pe tipuri de beneficiari) │ │
├────────────────────┤
Microproiectul a raspuns unei nevoi identificate in comunitate? │ │
├────────────────────┤
Microproiectul a vizat grupurile prioritare ale SGM? │ │
├────────────────────┤
Microproiectul a fost implementat conform planificarii initiale? │ │
├────────────────────┤
Microproiectul si-a atins toate obiectivele stabilite initial? │ │
├────────────────────┤
Microproiectul a dovedit implicarea comunitatii in etapele de │ │
planificare si implementare a acestuia? │ │
├────────────────────┤
Comunitatea a asigurat contributia proprie planificata │ │
├────────────────────┤
Comunitatea este implicata in prezent in mentinerea durabilitatii │ │
microproiectului? │ │
├────────────────────┤
Partenerii implicati in microproiect si-au respectat angajamentele pe │ │
parcursul implementarii microproiectului? │ │
├────────────────────┤
Partenerii sunt implicati in prezent in mentinerea durabilitatii │ │
microproiectului? │ │
├────────────────────┤
Microproiectul a avut impact in comunitatea in care a fost implementat? │ │
├────────────────────┤
Microproiectul a realizat indicatorii de succes planificati? │ │
├────────────────────┤
Solicitantul a reusit atragerea in microproiect a unor surse financiare │ │
suplimentare de asigurare a durabilitatii microproiectului? │ │
├────────────────────┤
Considerati ca acest microproiect a fost un succes? │ │
└────────────────────┘
III. Micro proiectul a generat alte activitati in care comunitatea a fost implicata? Sunt
aceste activitati in conformitate cu obiectivele microproiectului si cu cele ale Schemei de
Granturi Mici?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

IV. Solicitantul a reusit atragerea altor surse de finantare pentru comunitate de la alti
donori? Ce sume si care a fost sursa de unde au obtinut finantare?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

V. Criterii de evaluare a propunerii de finantare prezente: a se vedea Anexa F - Formular de
evaluare

Comitet Local de Evaluare ...................................................
Nume membru Comitet Local de Evaluare ...................................................
Data intocmirii formularului ...................................................

Anexa la manualul operational SGM
Unitatea de Management a Proiectului - Regenerare Socio-Economica UMP-RSE

ANEXA N

MANUAL DE ACHIZITII PENTRU SCHEMA DE GRANTURI MICI

Cuprins
Abrevieri
Introducere
Partea I - Proceduri de achizitie
Partea a II-a - Formulare si modele SGM

Abrevieri

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SGM │Schema de Granturi Mici │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RSE │Regenerare Socio Economica │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│UMP-RSE │Unitatea de Management a Proiectului - Regenerare socio-economica│
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AZM │Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│BIRD │Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│IDA │Asociatia Internationala pentru Dezvoltare │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MF │Ministerul Finantelor Publice │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MEC │Ministerul Economiei si Comertului │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FRDS │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ONG │Organizatie neguvernamentala │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CP │Compararea preturilor │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CL │Cumparare (locala) │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SCI │Selectie de consultanti individuali │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SCC │Selectie de consultanti pe baza calificarii │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PS │Prestare de servicii │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PC │Participarea comunitatii │
├────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Introducere

Informatii generale
Acest manual a fost elaborat pentru a ajuta la (a) aplicarea metodelor de achizitie in conformitate cu procedurile Bancii Mondiale, obligatorii pentru beneficiarii imprumuturilor BIRD; (b) intelegerea principiilor de baza ale administrarii achizitiilor cu valoare redusa de catre beneficiarii SGM; (c) prezentarea unui set de formulare pentru buna desfasurare a licitatiilor, de la documente de licitatie pana la contract si (d) administrarea achizitiilor cu valoare redusa in cazurile in care nici acordul de grant si nici Manualul de operare SGM nu sunt suficient de detaliate.
Achizitiile de bunuri, lucrari si servicii in cadrul proiectelor finantate de Banca Mondiala se realizeaza in conformitate cu urmatoarele linii directoare privind achizitiile:
■ Bunuri si lucrari: Achizitii in cadrul imprumuturilor BIRD si al creditelor IDA (mai 2004) si
■ Servicii de consultanta: Selectia si angajarea de consultanti de catre Imprumutatii Bancii Mondiale (mai 2004).
Principalul obiectiv al acestor linii directoare este acela de a informa toate partile implicate, care desfasoara proiecte finantate integral sau partial dintr-un imprumut, credit sau din granturi de la BIRD/IDA, cu privire la sistemele de achizitii de bunuri si lucrari si de servicii adiacente, si de a defini procedurile de selectie, de contractare si de monitorizare a consultantilor necesari in astfel de proiecte; aceste linii directoare se doresc a fi si un instrument pentru instruirea personalului din proiecte.
In cadrul liniilor directoare sunt descrise toate metodele si procedurile de achizitie pentru toate tipurile de proiecte. Pentru fiecare proiect in parte se aplica numai acele metode si proceduri care sunt considerate adecvate pentru proiect si care sunt incluse (sau la care se face trimitere) in acordul de imprumut/credit sau de grant.
Liniile directoare privind achizitiile se bazeaza pe principiile economiei, eficientei si transparentei in implementarea proiectelor, si pe principiul acordarii sansei de a participa tuturor ofertantilor eligibili. Pentru a asigura respectarea acestor principii, Banca impune folosirea unor proceduri competitive, cum sunt licitatiile competitive nationale si internationale, publicitatea privind posibilitatile de acordare de consultanta si chiar si folosirea de documente standard de licitatie in acest sens. Liniile directoare prezinta detaliat procedurile care trebuie urmate in conditii de concurenta la nivel international.
Este posibil ca organizarea de licitatii competitive nationale si internationale sa nu fie cea mai adecvata metoda de achizitie prin care sa se realizeze economii de scara si eficienta dorita in cazul bunurilor, lucrarilor si al serviciilor cu valoare redusa finantate din granturi (de exemplu, PHRD, JSDF, alte Fonduri Fiduciare, IDF, etc.). In astfel de cazuri Banca este de acord cu aplicarea unor proceduri mult simplificate in vederea realizarii de economii si pentru asigurarea eficientei, cum sunt practicile comerciale, cumparaturile etc. Banca prevede anumite cerinte procedurale minime in acest sens care sa garanteze economiile si eficienta si supravegheaza procesele respective de achizitie numai periodic prin intermediul unor verificari ulterioare. Pentru activitatile de implementare finantate din granturi in cadrul carora sunt achizitionate bunuri, lucrari si servicii de valoare foarte mica (de exemplu in valoare de cel mult 10.000 USD) trebuie aplicate proceduri de achizitie
si mai simple.
Conform Acordului de imprumut semnat intre Romania si BIRD, Anexa 4, achizitiile de lucrari, bunuri si servicii in cadrul subcomponentei SGM se vor realiza in conformitate cu Ghidul de achizitii in cadrul imprumuturilor BIRD si creditelor IDA, editia 2004, paragraful 3.17 - Participarea comunitatii la realizarea achizitiilor. In acest paragraf se precizeaza ca, pentru sustenabilitatea proiectului sau pentru atingerea unor obiective sociale specifice ale proiectului, este oportuna (a) participarea comunitatilor locale sau a ONG-urilor care pot presta serviciile solicitate sau (b) folosirea resurselor locale sau (c) folosirea fortei de munca. Procedurile de achizitie, specificatiile si contractarea de bunuri, lucrari si servicii vor fi adaptate corespunzator astfel incat sa respecte considerentele de mai sus, sa fie eficiente si acceptabile Bancii. Referintele cu privire la componentele unui proiect care se vor derula prin participarea comunitatii se vor mentiona in acordul de imprumut, detaliat prin planul de achizitii sau prin alte documente relevante de implementare aprobate de Banca.
Pe baza acestor precizari, precum si a "Manualului pentru desfasurarea achizitiilor de valoare foarte mica in cadrul granturilor mici, imprumuturilor si creditelor acordate de Banca Mondiala/IDA", editia mai 2004, s-a elaborat Manualul de achizitii pentru SGM care detaliaza atat procedurile BIRD, mentionate in paragraful 3.17 din Ghid aplicabile SGM cat si un set de formulare SGM.
Pentru buna desfasurare a procesului de achizitie in cadrul SGM se vor avea in vedere si urmatoarele documente specifice acestui imprumut:
■ <>Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului privind "Inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerare socio-economica", semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005;
■ Acordul de imprumut subsidiar semnat intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului, Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere si Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;
■ <>Hotararea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care sa imbunatateasca conditiile de viata in special pentru grupurile dezavantajate din localitatile miniere.
Manualul de achizitii SGM are doua parti:
Partea I - Proceduri de achizitii - cuprinde prevederi legale, modul de identificare a necesarului de bunuri si servicii in cadrul granturilor, roluri si responsabilitati ale primitorilor de granturi si ale altor entitati implicate precum si instructiuni simple privind metodele de achizitie de bunuri si servicii cu valoare redusa.
Partea a II-a - Formulare tip SGM - cuprinde documentele tip pentru selectia furnizorilor si a consultantilor: modele de "Decizie privind stabilirea comisiei de evaluare", "Decizie privind imputernicirea persoanei care va efectua testarea de piata", "Proces verbal de testare simpla de piata", "Invitatie la cotatie", "Termene si conditii de livrare", "Raport de evaluare a cotatiilor", "Comanda", "Anunt de invitatie la licitatie", "Curriculum Vitae", "Referinte despre firma", "Raport de evaluare oferte/CV-uri/referinte despre firma", "Termeni de referinta si scopul serviciilor", "Contract de prestari servicii".
Scopul acestui manual este acela de a contribui la o mai buna intelegere a practicilor de achizitie si de a "stabili un echilibru intre elaborarea unui proiect care poate fi implementat si asumarea raspunderii".

Partea I
Proceduri de achizitie

I.1 . Generalitati
Pentru atingerea obiectivelor componentei de proiect, respectiv regenerare socio-economica, in special cele ale subcomponentei de granturi mici, sunt necesare bunuri, materiale si/sau servicii de consultanta achizitionate in conditii de competitie la nivel regional pentru a se respecta principiul economiei, eficientei si transparentei. Conform Acordului de imprumut dintre Romania si BIRD si respectiv conform planului de achizitii elaborat pentru proiectul "Inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerare socio-economica" pentru SGM, se prevede ca achizitiile sa se realizeze in conformitate cu manualul operational care trateaza achizitiile intr-un capitol separat si are ca anexa Manualul de achizitii pentru Schema de Granturi Mici in cadrul proiectului "Inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerare socio-economica".
I.2 . Roluri si responsabilitati legate de achizitii
Implementarea unui microproiect SGM, inclusiv achizitiile, constituie responsabilitatea primitorului de grant SGM care raspunde de:
■ identificarea nevoilor microproiectului in termeni de bunuri, lucrari si servicii
■ elaborarea unor estimari ale costurilor necesare
■ pregatirea unui program de implementare, incluzand dupa caz, esalonarea actiunilor pentru achizitii (necesar de achizitii) si obtinerea, dupa caz, a acordului ANDZM
■ utilizarea pentru fiecare achizitie a metodei aplicabile
■ pregatirea documentelor pentru licitatie, inclusiv a specificatiilor tehnice, a listelor de furnizori, contractanti si consultanti
■ trimiterea documentelor de licitatie/invitatiilor de participare la licitatie furnizorilor si consultantilor
■ desemnarea comisiei de evaluare din care fac parte obligatoriu si membri ai comunitatii
■ imputernicirea unei persoane pentru efectuarea testarii de piata simpla, acolo unde este prevazuta aceasta metoda in planul de achizitii
■ primirea si evaluarea cotatiilor/preturilor/ofertelor in vederea selectionarii celui mai bun furnizor in conformitate cu metoda aplicabila
■ adjudecarea si semnarea contractului sau emiterea comenzii
■ supravegherea performantelor pe parcursul derularii contractului
■ elaborarea procesului verbal de receptie/notei de intrare receptie a bunurilor/materialelor si serviciilor in care sa fie consemnata conformitatea cantitatilor si a calitatii bunurilor cu cele specificate in contract/comanda
■ elaborarea procesului verbal de receptie a raportului consultantilor in care sa fie consemnata indeplinirea activitatilor de catre consultant si acceptarea raportului
■ efectuarea platilor catre furnizori
■ copii ale documentelor privind achizitiile, copie a contractului/comenzii si a documentelor de receptie vor insoti documentele de justificare a cheltuirii transelor acordate transmise coordonatorului de program de la biroul regional/reprezentanta locala ANDZM
■ pastrarea in original a tuturor documentelor microproiectului, inclusiv a documentelor privind achizitiile pentru o perioada de 5 ani, din care pe perioada de implementare a microproiectului la ONG/grup de initiativa dupa care la autoritatea publica locala la care a fost predat obiectul realizat
■ punerea documentelor microproiectului privind achizitiile la dispozitia personalului Bancii, al AZM, al UMP-RSE in vederea efectuarii unor verificari ulterioare si la dispozitia auditorilor independenti in vederea auditurilor anuale
Rolul Bancii este acela de a asigura, pe baza rapoartelor privind progresele inregistrate si pe baza supravegherii fizice, inclusiv prin intermediul verificarilor anterioare si ulterioare privind modul in care au fost realizate achizitiile in cadrul proiectului de catre imprumutat, respectiv ANDZM prin UMP-RSE, ca imprumuturile/granturile sunt folosite in mod eficient si economic de catre primitori, iar fondurile sunt acordate si utilizate corect si in conditii de transparenta.
Rolul ANDZM, ca agentie de implementare, in realizarea achizitiilor este:
■ instruirea primitorilor in baza informatiilor rezultate in urma testarii comitetelor de conducere a microproiectelor (primitori) pe baza chestionarului din anexa 1 pentru a stabili in ce masura va fi necesar sa le acorde primitorilor asistenta privind achizitiile;
■ acordarea de asistenta primitorilor cu privire la realizarea achizitiilor, inclusiv a necesarului de bunuri si materiale, fara a le efectua propriu-zis;
■ controlul respectarii conditiilor de achizitii;
Responsabilitatea achizitiilor de bunuri, materiale si servicii in cadrul unui grant revine in totalitate primitorului de grant SGM.
I.3 . Stabilirea costurilor estimate si pregatirea necesarului de achizitii
Proiectele finantate de Banca cuprind suficiente detalii pentru a facilita sarcinile personalului care se ocupa de achizitii. De exemplu, pregatirea microproiectului include pregatirea unui plan detaliat de achizitii (vezi Atasamentul 2) care sa contina o scurta descriere a fiecarui contract, costul estimat al acestuia, metoda de achizitie aplicabila si datele de importanta cheie in prelucrarea achizitiilor.
Microproiectele care vor fi finantate din granturi, acordate pentru comunitati, nu includ un necesar de achizitii, in etapa de selectare a primitorului.
Necesarul de achizitii in cazul microproiectelor este un instrument de implementare care faciliteaza procesul de achizitie. AZM si UMP-RSE vor sprijini, dupa caz, primitorul sa schiteze si sa elaboreze programul de implementare si necesarul de achizitii, atat in timpul instruirii initiale, la negocierea acordului de grant cat si pe parcursul implementarii microproiectului. Necesarul de achizitii incluzand etapele de achizitie (datele estimative pentru invitare, primire cotatii/propuneri, evaluare si contractare) la care se va adauga o scurta descriere a pasilor necesari pentru realizarea microproiectului (din punct de vedere legal, tehnic, financiar) vor sta la baza elaborarii graficului de implementare a microproiectului.
Pentru pregatirea necesarului de achizitii trebuie urmati pasii de mai jos:
■ Intocmirea unei liste a bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare pentru realizarea obiectivului micro proiectului.
■ Gruparea articolelor de pe lista in pachete logice de contracte (de exemplu, daca pe lista figureaza un leagan si un balansoar, acestea vor constitui in cadrul achizitiilor "pachetul de contracte pentru realizarea parcului" sau materiale cum sunt: var, ciment, vopsele, plasa de sarma, feronerie, etc.).
■ Studierea pietei locale pentru a vedea daca bunurile, lucrarile si serviciile necesare sunt disponibile.
■ Estimarea costurilor pachetelor de achizitie pe baza preturilor unitare ale articolelor din lista, obtinute din magazine, din cataloage, de pe internet sau din baza de date a microproiectelor SGM cu contracte similare, etc.
■ Stabilirea metodei de achizitie conform prezentului manual de achizitii SGM avand in vedere pragurile de baza prevazute in Sectiunea 1.4.
■ Pregatirea necesarului de achizitii pe baza formularului inclus ca Anexa 2.
■ Instruirea primitorilor in baza chestionarelor de testare a persoanelor responsabile cu prospectarea pietei sau membrilor comisiei de evaluare in vederea insusirii de cunostinte si abilitati care sa le permita sa-si desfasoare activitatea.
■ Supunerea spre aprobare a necesarului de achizitii adunarii asociatilor si desemnarea persoanelor pentru testarea pietei si a membrilor comisiei de evaluare.
I.4 . Metode si proceduri de achizitie aplicabile
Conform acordului de imprumut, achizitiile pentru implementarea SGM se realizeaza conform manualului de achizitii SGM si au la baza urmatoarele principii:
> economicitate si eficienta
> transparenta si competitie libera
> tratament egal pentru toti ofertantii
> confidentialitate si corectitudine in procesul de evaluare
> incurajarea contractorilor locali
Metoda de achizitie aplicabila reprezinta suma tuturor regulilor care trebuie respectate pentru a alege furnizorul/consultantul si pentru a-i incredinta comanda/contractul.
Metodele de achizitie aplicabile SGM sunt:

┌───────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Categorie │ Metoda de achizitie │ Observatii │
├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Bunuri, │Compararea preturilor (CP) │Se intocmeste un proces verbal de catre │
│< 2.300 USD │ │persoana imputernicita sa realizeze compararea │
│ │ │preturilor si care pe proprie raspundere decide│
│ │ │care este cel mai bun pret │
├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Bunuri, │Cumparare locala (CL) │Se obtin cotatii de pret de la cel putin trei │
│2.301-5.000 USD│ │ofertanti locali; se evalueaza de catre comisia│
│ │ │de evaluare; se recomanda cel mai bun furnizor │
│ │ │caruia i se trimite comanda │
├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Servicii, │Selectia Consultantilor │Se intocmeste un raport de evaluare de catre │
│< 1.000 USD │individuali (SCI) │comisia de evaluare a CV-urilor in care se │
│ │ │precizeaza punctajul obtinut de fiecare │
│ │ │consultant si se recomanda invitarea la │
│ │ │negociere a consultantului cu cel mai bun CV. │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Selectia pe baza calificarii │Se intocmeste un raport de evaluare de catre │
│ │consultantilor (SCC) │comisia de evaluare a calificarii firmelor in │
│ │ │care se precizeaza punctajul obtinut de fiecare│
│ │ │firma si se recomanda invitarea la negociere a │
│ │ │firmei cu cel mai bun punctaj. Metoda se aplica│
│ │ │la selectia firmelor de consultanta. │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Prestare de servicii (PS) │Se intocmeste un raport de evaluare de catre │
│ │ │comisia de evaluare a documentelor prezentate │
│ │ │(carte de identitate, autorizatie de PFA, │
│ │ │autorizatie de functionare a firmei, │
│ │ │inregistrare fiscala, carnet de conducere, │
│ │ │atestate, act de proprietate, etc.) care │
│ │ │recomanda invitarea la negociere a persoanei │
│ │ │sau a firmei cu cel mai bun pret, daca este │
│ │ │calificata. Metoda se aplica atat persoanelor │
│ │ │fizice cat si firme lor. │
├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Lucrari │Participarea comunitatii (PC)│Prin angajarea responsabilitatii persoanei │
│ │ │juridice, (grupul de initiativa, ONG, etc.) │
└───────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘Pentru achizitiile efectuate de primitor este obligatoriu:
1. Pentru fiecare achizitie de bunuri al carui cost se estimeaza ca nu depaseste echivalentul a 2.300 USD, se vor obtine prin compararea preturilor de catre o persoana imputernicita, preturi de la cel putin trei furnizori/magazine/contractanti in vederea selectarii celui mai bun furnizor.
2. Pentru fiecare achizitie de bunuri al carui cost se estimeaza ca nu depaseste echivalentul a 5.000 USD, se vor obtine cotatii de pret de la cel putin trei furnizori/magazine/contractanti in vederea selectarii celui mai bun furnizor.
3. Pentru selectarea unui consultant individual sunt necesare cel putin trei CV-uri ale unor experti in domeniul in care este necesar serviciul, care vor fi evaluate in vederea selectionarii celui mai bun candidat, cu exceptia cazurilor de urgenta sau daca nu exista prestatori interesati/disponibili, de exemplu in locuri departate, sau daca sumele sunt foarte mici, situatie in care, se poate recurge la selectarea prin contractare directa, dar numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.
4. Pentru selectarea unei firme de consultanta este necesara primirea de "referinte despre firma" de la cel putin trei firme cu experienta si cu personal calificat in domeniul in care este necesar serviciul, care vor fi evaluate in vederea selectionarii celui mai bun candidat, cu exceptia cazurilor de urgenta sau daca nu exista prestatori interesati/disponibili, de exemplu in locuri departate, sau daca sumele sunt foarte mici, situatie in care, se poate recurge la selectarea prin contractare directa, dar numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.
5. Pentru selectarea prestatorului de servicii al carui cost se estimeaza ca nu depaseste echivalentul a 1.000 USD, se vor primi referinte de la cel putin trei contractanti/persoana individuala cu calificari/atestate corespunzatoare, in vederea selectarii celui mai bun candidat, cu exceptia cazurilor de urgenta sau daca nu exista prestatori interesati/disponibili, de exemplu in locuri departate, sau daca sumele sunt foarte mici, situatie in care, se poate recurge la selectarea prin contractare directa, dar numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.
I.5 . Achizitie prin compararea preturilor CP cu valoare sub 2.300 USD.
Aceasta metoda va fi utilizata pentru achizitia de pe raft, din magazine, a unor bunuri sau produse standardizate disponibile de la furnizori din tara sau importate si livrate de furnizori locali. O persoana imputernicita va compara preturile si va intocmi un proces verbal in care pe proprie raspundere va consemna preturile unitare obtinute de la furnizori, magazine, internet, etc. si va propune achizitionarea bunului respectiv de la furnizorul care a oferit cel mai bun pret pentru produsul cu caracteristicile mentionate.
Unii dintre pasii inclusi in lista de mai jos pot fi realizati in paralel pentru accelerarea si eficientizarea achizitiilor.
Pasii care trebuie urmati:
■ stabilirea tipului, inclusiv caracteristicile tehnice si unitatea de masura pentru fiecare articol
■ stabilirea cantitatii, a termenului si locului de livrare
■ imputernicirea persoanei care va realiza prospectarea de piata de catre adunarea asociatilor
■ pregatirea listei cu furnizorii disponibili
■ obtinerea de brosuri/cataloage sau liste de preturi de la furnizori, daca sunt disponibile, fie personal, fie telefonic
■ evaluarea calitatii bunurilor, daca articolele sunt disponibile imediat, care va fi costul final, etc.
■ compararea preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singura sursa
■ pregatirea unui scurt proces verbal de evaluare continand numele furnizorilor de la care au fost obtinute preturi si care sa justifice selectarea unui furnizor pe baza calitatii si a disponibilitatii bunurilor si a pretului;
■ prezentarea procesului verbal de evaluare insotit de brosuri, etc., obtinute, persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului, pentru aprobare;
■ achizitia si receptia bunurilor de la magazinul/furnizorul selectat prin intocmirea notei de receptie si/sau a procesului verbal de receptie a bunurilor
■ preluarea facturii si a chitantei
■ efectuarea platii catre furnizor
■ pastrarea tuturor documentelor, inclusiv lista de furnizori, chitante, etc. intr-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativa/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior cu exceptia pregatirii listei cu furnizorii disponibili; obtinerii de brosuri/cataloage sau liste de preturi de la furnizori, daca sunt disponibile, fie personal, fie telefonic, evaluarii calitatii bunurilor, daca articolele sunt disponibile imediat, care va fi costul final, etc., compararii preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singura sursa; pregatirii unui scurt proces verbal de evaluare continand numele furnizorilor de la care au fost obtinute preturi si care sa justifice selectarea unui furnizor pe baza calitatii si a disponibilitatii bunurilor si a pretului; prezentarii procesului verbal de evaluare insotit de brosuri, etc., obtinute, persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului, pentru aprobare.
I.6 . Cumparare (locala) CL cu valoare sub 5.000 USD
Aceasta metoda de achizitie se foloseste in cazul unui bun sau al unui pachet de bunuri necesare a se achizitiona de la un furnizor, daca valoarea totala a acestora este mai mica de 5.000 USD. Este obligatoriu sa se compare cel putin trei cotatii corespunzatoare. Furnizorul care ofera bunul sau pachetul de bunuri in concordanta cu specificatiile tehnice si termenele de livrare si are pretul evaluat cel mai mic, va fi selectat si va fi recomandat pentru semnarea contractului.
Pasii care trebuie urmati:
■ stabilirea tipurilor de bunuri necesare, a unitatilor in care sunt exprimate acestea si a cantitatilor si a datelor si locurilor de livrare;
■ intocmirea specificatiilor tehnice;
■ pregatirea invitatiei la cotare cu stabilirea datei limita si a locului unde se primesc cotatiile;
■ pregatirea unei liste cu potentiali furnizori astfel incat sa fie asigurata primirea a cel putin trei cotatii;
■ transmiterea invitatiei la cotare tuturor furnizorilor din lista de la punctul anterior, cu confirmarea participarii;
■ numirea comisiei de evaluare de catre adunarea asociatilor;
■ primirea si inregistrarea cotatiilor inainte de data limita stabilita in invitatie;
■ evaluarea cotatiilor bunurilor, daca articolele sunt disponibile imediat, care va fi costul final, etc.;
■ pregatirea raportului de evaluare care cuprinde si recomandarea de semnare a contractului;
■ inaintarea raportului de evaluare pentru aprobare persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului;
■ aprobarea raportului de evaluare;
■ invitatia la semnare a contractului si
■ semnarea contractului;
■ informarea celorlalti participanti necastigatori despre semnarea contractului;
■ livrarea si receptia bunurilor;
■ intocmirea procesului verbal de receptie;
■ efectuarea platilor catre furnizori dupa primirea documentelor de plata;
■ pastrarea tuturor documentelor referitoare la intregul proces de achizitie intr-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativa/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior cu exceptia evaluarii care se face de catre comisia de evaluare desemnata de adunarea asociatilor.
I.7 . Selectia Consultantilor/firme de consultanta/prestatorilor de servicii sub 1.000 USD
Metoda se aplica pentru a angaja un consultant individual/firma de consultanta sau prestator de servicii individual sau firma. Este obligatoriu sa se evalueze cel putin trei consultanti/prestatori de servicii de specialitate. Consultantul/prestatorul de servicii cel mai bine calificat pentru indeplinirea sarcinilor va fi selectat si invitat la negociere.
Pasii care trebuie urmati pentru consultanti individuali/firme de consultanta:
■ pregatirea unei fise privind experienta/calificarile/abilitatile necesare consultantului;
■ numirea comisiei de evaluare de catre adunarea asociatilor;
■ pregatirea unei liste de potentiale persoane/firme de consultanta, cel putin trei;
■ invitarea acestora sa isi exprime interesul, sa trimita informatii in legatura cu specializarea/calificarea profesionala si experienta anterioara;
■ selectarea de catre comisia de evaluare a celei mai calificate persoane/firma de consultanta pentru sarcinile prevazute in fisa postului/termenii de referinta;
■ pregatirea raportului de evaluare care sa contina recomandarea de invitare a unui consultant pentru negociere si inaintarea acestuia spre aprobare;
■ contactarea candidatului selectat;
■ negocierea termenilor si conditiile contractului;
■ semnarea contractului;
■ inceperea si derularea activitatilor din contract;
■ monitorizarea contractului;
■ primirea raportului de activitate;
■ acceptarea rapoartelor/a serviciilor;
■ intocmirea si transmiterea facturii;
■ efectuarea platii consultantului/prestatorului de servicii;
■ pastrarea tuturor documentelor referitoare la intregul proces de selectie intr-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativa/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior cu exceptia evaluarii care se face de catre comisia de evaluare desemnata de adunarea asociatilor.
Pasii care trebuie urmati pentru prestatorul de servicii individual sau firma:
■ pregatirea unei fise privind experienta/calificarile/abilitatile necesare prestatorului;
■ numirea comisiei de evaluare de catre adunarea asociatilor;
■ pregatirea unei liste de potentiale persoane/firme, cel putin trei;
■ evaluarea documentelor care atesta calificarile persoanei (carte de identitate, autorizatie de PFA, carnet de conducere, atestate, act de proprietate etc.), daca serviciul este disponibil imediat, care va fi costul final, etc.;
■ obtinerea de liste de preturi de la furnizori, daca sunt disponibile, fie personal, fie telefonic;
■ compararea preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singura sursa;
■ prezentarea raportului de evaluare a persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului, pentru aprobare;
■ contactarea prestatorului;
■ semnarea contractului;
■ efectuarea serviciului;
■ receptia serviciului prin intocmirea notei de receptie;
■ preluarea facturii si a chitantei;
■ efectuarea platii catre furnizor;
■ pastrarea tuturor documentelor, inclusiv lista de furnizori, chitante, etc. intr-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativa/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior cu exceptia pregatirii listei cu furnizorii disponibili, obtinerii de liste de preturi de la furnizori, daca sunt disponibile, fie personal, fie telefonic, evaluarea documentelor care atesta calificarile persoanei (carte de identitate, autorizatie de PFA, carnet de conducere, atestate, act de proprietate etc.), daca serviciul este disponibil imediat, care va fi costul final, etc., compararii preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singura sursa; pregatirii unui scurt raport de evaluare continand numele furnizorilor de la care au fost obtinute preturi si care sa justifice selectarea unui furnizor pe baza calitatii si a disponibilitatii bunurilor si a pretului.
I.8 . Achizitie/Contractare/Angajare directa
Aceasta metoda poate fi aplicata numai cu acordul prealabil al AZM si UMP-RSE si numai in cazuri exceptionale:
■ daca exista deja un contract sau comanda pentru bunuri sau achizitii din raft, realizat in urma unui proces de achizitie in conformitate cu procedurile de mai sus, acesta poate fi extins justificat pentru bunuri de natura similara, numai daca valoarea adaugata este de cel mult 15% din valoarea initiala a contractului/comenzii si daca exista sursa de finantare. AZM si UMP-RSE vor accepta aceasta extindere daca se dovedeste ca prin organizarea unui alt proces de achizitie, nu se obtine nici un avantaj si ca preturile sunt rezonabile. Toate aceste justificari documentate trebuie pastrate intr-un dosar.
■ daca exista deja un contract pentru servicii si este necesara continuarea acestor servicii angajate si prestate anterior, primitorul poate solicita de la consultant/prestator o noua propunere tehnica si financiara si poate negocia cu acesta prelungirea contractului daca exista sursa de finantare. AZM si UMP-RSE vor accepta aceasta extindere a activitatilor daca se dovedeste ca prin organizarea unui alt proces de selectie nu este avantajoasa. Toate documentele trebuie pastrate intr-un dosar.
■ in cazuri de urgenta.
■ daca in zona in care se desfasoara microproiectul finantat din grant si in zonele invecinate exista un singur furnizor, contractant sau consultant, si daca s-a stabilit ca obtinerea unor oferte de pret din alte localitati nu vor adauga valoare ci doar vor antrena costuri mai mari generate de transport, etc. In astfel de cazuri trebui sa existe o certificare a faptului ca pretul oferit de furnizorul unic este rezonabil, justificare ce trebuie pastrata la dosar.
■ daca primitorul a parcurs toti pasii ceruti, facand publicitate si/sau transmitand multe invitatii de participare la licitatie si nu s-au obtinut trei cotatii/CV-uri/referinte despre firma.
Contractarea directa nu va fi realizata decat in baza acordului prealabil al AZM si UMP-RSE sau dupa caz al Bancii Mondiale, acord care nu va fi emis decat pe baza cererii transmise de primitor si insotita de documente justificative.
I.9 . Finantarea cheltuielilor operationale
Cheltuielile efectuate de primitor in scopul implementarii microproiectului: deplasari, combustibil, comunicatii, consumabile de birou, multiplicare documente, taxe, autorizatii, tipizate pentru contabilitate si alte cheltuieli platibile direct. Se pot aplica practicile de achizitii ale primitorului (practici comerciale), daca exista, cu conditia respectarii principiilor economicitatii si eficientei.
Bugetul pentru cheltuieli operationale trebuie elaborat pe parcursul negocierilor dintre AZM si primitor si este in limita a 5% din valoarea proiectului (grantului).
I.1 0. Instructiuni despre achizitii
> stabilirea tipului de achizitie
Un microproiect SGM presupune achizitia de bunuri si servicii.
Bunurile reprezinta materiale, produse, bunuri standard, echipamente de scurta sau indelungata folosinta, consumabile, etc., care pot fi aprovizionate direct de la producatori sau de la comercianti.
Serviciile reprezinta:
■ asistenta si instruirea acordata de specialisti;
■ prestatiile efectuate pentru lucrarile din comunitate de persoane specializate pentru acestea (de ex. lucrari ce trebuie executate cu un buldozer, excavator, autocamion, autobasculanta, etc.).
> stabilirea metodei de achizitie
Metoda de achizitie se stabileste in planul de achizitii pentru fiecare microproiect in functie de tipul achizitiei (bunuri sau servicii) si de valoarea contractului (cost estimat).
> stabilirea comisiei de evaluare
Primitorul prin adunarea asociatilor va desemna persoana imputernicita pentru prospectarea de piata, va stabili cine este responsabil de desfasurarea procesului de achizitie si va numi comisia de evaluare formata din trei membri, atat pentru bunuri cat si pentru servicii. Se recomanda persoanele care au elaborat specificatiile tehnice sau fisele de experienta/calificare (termenii de referinta) sa participe si la evaluarea cotatiilor, a CV-urilor sau a referintelor despre firma.
AZM si UMP-RSE, la solicitarea primitorului vor acorda asistenta in procesul de evaluare.
Principalele responsabilitati ale membrilor Comisiei de evaluare, in timpul procesului de evaluare, sunt:
■ sa-si organizeze propriile intalniri
■ sa primeasca toate cotatiile/CV-urile/referintele despre firma sau procesele verbale de prospectare de piata de la persoana imputernicita sau de la persoana insarcinata cu organizarea achizitiilor
■ sa returneze ofertantilor, nedeschise, cotatiile primite dupa termenul limita
■ sa deschida ofertele primite la termen si sa le inregistreze in "Procesul verbal de deschidere", in prezenta ofertantilor care doresc sa asiste (daca este prevazuta deschidere publica). Un membru al comisiei va completa procesul verbal cu toate datele prezentate si cu orice alte informatii considerate importante
■ sa efectueze evaluarea in conformitate cu conditiile referitoare la confidentialitate, obiectivitate si impartialitate si cu respectarea restrictiilor privind "conflictul de interese"
■ sa examineze mai intai documentele privind eligibilitatea ofertantilor
■ sa examineze apoi documentele referitoare la cerintele de calificare
■ sa verifice continutul ofertelor (daca acestea sunt complete sau nu)
■ sa determine daca fiecare cotatie raspunde substantial cerintelor si sa stabileasca ce clarificari (informatii sau documente aditionale) sunt necesare in legatura cu cotatiile
■ sa examineze toate preturile unitare, preturile totale (verificand calculele si stabilind eventualele corectii aritmetice) stabilind pretul total evaluat al fiecarei cotatii si solicitand ofertantilor acceptarea corectiilor
■ sa stabileasca clasamentul final, alegand castigatorul in conformitate cu metoda aplicabila
■ sa se asigure ca valoarea contractului nu depaseste costul estimat
■ sa recomande primitorului ofertantul cel mai bine clasat, cel mai calificat caruia i se poate incredinta contractul.
> anuntul de invitatie la licitatie
Primitorul poate publica anuntul de invitatie la licitatie in cazul achizitiei de bunuri sau anuntul pentru solicitare de CV-uri/referinte despre firme, intr-un ziar de larga circulatie din regiune sau poate transmite direct aceste invitatii firmelor /persoanelor cu experienta in domeniu.
> pregatirea invitatiei la cotare/solicitarii de CV-uri/referinte despre firme
In partea a 2-a a prezentului manualul de achizitii SGM sunt prezentate cateva modele si formulare care trebuie utilizate:
■ Invitatie la cotatie
■ Termene si conditii de livrare
■ Anunt de invitatie la licitatie
■ Curriculum Vitae
■ Referinte despre firma
■ Termeni de referinta si scopul serviciilor
> trimiterea invitatiilor; primirea cotatiilor/CV-urilor
Pentru ca primitorul sa fie sigur ca va primi cel putin 3 (trei) cotatii astfel incat sa se asigure o competitie corespunzatoare, ei trebuie sa trimita:
■ cel putin trei invitatii la cotare in cazul achizitiei de bunuri si
■ cel putin trei invitatii de exprimare a interesului pentru servicii.
Primitorul va face toate demersurile pentru a se convinge ca firmele/persoanele invitate la licitatie au o buna reputatie, sunt inregistrate si autorizate legal pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, acestea fiind obiectul curent de activitate al lor. In cazul in care se primeste o cotatie/CV/referinte despre firma de la o firma/persoana neinvitata, aceasta poate fi acceptata numai dupa efectuarea unor demersuri similare de verificare a activitatii curente si reputatiei firmei/persoanei.
Toate cotatiile/CV-urile primite/referinte despre firma, la timp sau cu intarziere, se pastreaza in conditii de siguranta pana la momentul "deschiderii" sau inceperii evaluarii.
> deschiderea cotatiilor
Comisia de evaluare va deschide cotatiile (daca acestea s-au primit in plic inchis), va citi si va verifica cu mare atentie: invitatia la cotatie/documentele de ofertare/cererea de propuneri; termenele de ofertare; perioada de valabilitate; costul estimat; toate documentele fiecarei cotatii primite; inregistrarea lor; modificari (dupa caz); cotatiile/preturile si orice alte documente in legatura cu acestea.
Daca este prevazuta deschidere publica, Comisia de evaluare va invita ofertantii care doresc sa asiste, in camera in care va avea loc "deschiderea". Plicurile primite dupa termenul limita nu vor fi deschise, ci vor fi returnate in forma prezentata. Plicurile primite la termen vor fi deschise. Se va citi cu voce tare si se va consemna, in procesul verbal de deschidere, numele ofertantului si pretul cotat. Comisia de evaluare va semna si numerota paginile ofertelor, aceste informatii fiind consemnate de asemenea in procesul verbal. Originalul procesului verbal semnat de membri comisiei si de reprezentantii firmelor care au ales sa participe la deschiderea publica, precum si originalul cotatiilor vor fi pastrate in dosarul achizitiei respective.
> evaluarea cotatiilor/CV-urilor/referintelor despre firma
Toti membrii comisiei de evaluare sunt pe deplin responsabili pentru corectitudinea evaluarii in cadrul procesului de evaluare. Acest proces va avea loc numai in prezenta membrilor comisiei (sunt exceptati de la aceasta regula reprezentantii AZM sau UMP-RSE - care pot fi prezenti in calitate de consultanti, fara drept de participare la adoptarea deciziilor).
Evaluarea cotatiilor/CV-urilor/referintelor despre firma si CV-urile specialistilor propusi trebuie sa se faca conform metodelor si procedurilor de achizitii descrise in acest manual de achizitii SGM. Membrii Comisiei de evaluare trebuie de asemenea sa intocmeasca, la sfarsitul activitatii, Rapoartele de evaluare, conforme cu formularele din partea a 2-a a manualului de achizitii, precum si o scurta descriere a modului in care s-a desfasurat procesul, justificand decizia adoptata. Compararea preturilor se face exclusiv fara TVA.
Primitorul trebuie sa verifice daca membrii comisiei de evaluare si-au indeplinit corect sarcina atribuita, incredintarea contractului/comenzii numai pe baza recomandarii facuta de comisia de evaluare nu absolva primitorul de responsabilitatea contractarii. De aceea, se recomanda fiecarui primitor sa solicite, ori de cate ori apar probleme dificile, opinia reprezentantului AZM sau UMP-RSE.
> trimiterea notificarilor; contestatii
Rezultatele selectiei (numele castigatorului si valoarea contractului/comenzii) vor fi notificate tuturor participantilor. Castigatorului i se va transmite o scrisoare de acceptare prin care i se va comunica termenul limita si locul unde se va perfecta negocierea contractului.
Contestatii (daca este cazul). Daca un ofertant solicita in scris informatii in legatura cu motivele pentru care nu a fost ales, primitorul trebuie sa intocmeasca un raspuns. In cazul in care se constata ca motivele invocate in contestatie nu sunt justificate, primitorul poate respinge contestatia, raspunzand in consecinta. Daca, dimpotriva, se descopera ca procedura nu a fost respectata sau ca motivele invocate sunt intemeiate, comisia de evaluare isi poate reconsidera decizia initiala. Un ofertant poate solicita clarificari numai despre cotatia firmei pe care o reprezinta.
Raspunsul se trimite in scris contestatarului, imediat dupa ce au fost trase concluziile iar daca decizia finala a comisiei a fost modificata, vor fi instiintati toti candidatii.
In cazul in care un ofertant inainteaza contestatia la AZM, UMP-RSE (sau la Banca), primitorul trebuie sa transmita acestor finantatori (in copie) toate documentele legate de procesul de evaluare. AZM, UMP-RSE (sau Banca) vor revizui si examina procesul de achizitie facand comentariile care se impun sau adoptand o decizie asupra sanctiunilor aplicabile.
Pana cand se transmite raspuns contestatarului iar contestatia va fi rezolvata, semnarea contractului de catre beneficiar se amana.
> negocierea si semnarea contractului/comenzii
Reprezentantii primitorului pot semna contractul/comanda numai dupa ce acest document a fost semnat de catre ofertant si numai dupa ce reprezentantul AZM a revizuit procedura iar comunitatea a fost informata asupra rezultatelor selectiei. Daca evaluarea si selectia au avut la baza o metoda de achizitie prin care castigatorul a fost determinat pe criteriul "pret", valoarea totala evaluata nu poate fi negociata. Pot fi negociate numai conditiile si termenele contractuale (in legatura cu: data de incepere, facilitati pe care beneficiarul le va face, posibilitatea acordarii avansului si garantarea acestuia, organizarea activitatilor comune).
> registrul de corespondenta, registrul contractelor
Toate documentele, invitatiile, notificarile, cotatiile/propunerile, solicitarile de clarificare si clarificarile, etc. referitoare la achizitii vor fi inregistrate in Registrul de corespondenta. Pentru toate corespondentele prin posta se vor pastra confirmarile de primire. Toate contractele/comenzile vor fi inregistrate in Registrul de contracte, in ordinea in care au fost semnate, primul contract inregistrat fiind Acordul de grant.
> dosarul de achizitie
Persoana desemnata de primitor din cadrul comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativa, ONG) trebuie sa intocmeasca dosarul fiecarei achizitii care va cuprinde urmatoarele documente, in original:
■ anuntul publicitar (ziarul), daca a fost cazul
■ decizia privind numirea comisiei de evaluare sau imputernicirea persoanei desemnata sa efectueze testarea de piata
■ lista bunurilor sau fisa postului/termenii de referinta
■ invitatia la cotare sau invitatie de transmitere a interesului, confirmari, clarificari, modificari
■ cotatiile/CV-urile/referintele despre firma primite si inregistrarile acestora (se vor pastra de asemenea si plicurile in care au fost primite ofertele)
■ procesul verbal de deschidere a ofertelor, unde este cazul
■ raportul de evaluare si documentele aditionale anexate
■ notificarile, contestatiile si raspunsurile (unde este cazul)
■ contractul semnat
■ facturile, documente de receptie si acceptare, bonurile, ordinele de plata, statele de plata
Acest dosar va fi pastrat de catre primitor pe toata durata implementarii micro proiectului dupa care va fi predat AZM, care la randul sau il va pastra arhivat trei ani de la finalizarea microproiectului inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerare socio-economica.
I.1 1. Derularea contractelor
Primitorul prin persoana desemnata din cadrul membrilor din conducerea microproiectului va coordona achizitiile in baza contractului/comenzii/cumpararii de pe raft, urmarind:
■ inceperea si derularea activitatilor;
■ respectarea termenelor contractuale;
■ receptionarea tuturor bunurilor/prestarea serviciilor;
■ indeplinirea conditiilor de plata;
■ respectarea preturilor si tarifelor care au determinat valoarea contractului;
■ finalizarea contractului.
Toate platile se fac in contul furnizorului/contractorului, inscris de acesta in contract, numai dupa ce primitorul a receptionat bunurile sau a acceptat raportul pentru prestarea serviciilor si a primit documentele de solicitare a platii (bon fiscal, factura fiscala, chitanta, dupa caz). Referinte specifice despre documentele in baza carora se efectueaza receptia bunurilor si acceptarea rapoartelor se vor regasi in contract.
> plata pentru bunuri
Dupa consemnarea primirii produsului (bunurilor) prin procesul verbal de receptie sau prin nota de receptie a bunurilor, insotita de un certificat de calitate si/sau autorizarea tehnica a acestuia, de certificatul de origine a produsului (tara de origine - de fabricatie) precum si de certificatul de garantie, furnizorul poate emite factura, care va fi certificata de coordonatorul contractului si plata poate fi facuta. Referinte specifice vor fi mentionate in contract. Bunurile care nu corespund calitativ sau care nu trec probele si testele de functionare nu vor fi acceptate. Platile se vor face in conformitate cu clauzele contractuale sau ale comenzii.
> plata serviciilor
Pentru servicii de asistenta si instruire, plata va fi facuta dupa primirea si acceptarea de catre primitor a raportului transmis de consultant, primitorul avand responsabilitatea sa elaboreze nota de receptie a serviciilor. Pentru alte servicii, plata va fi efectuata dupa acceptarea lor si dupa elaborarea notei de receptie a serviciilor. Plata serviciilor se face numai pe baza prezentarii documentelor de solicitare a platii (factura) sau acolo unde sunt cerinte specifice, conform clauzelor contractuale.
I.1 2. Monitorizarea achizitiilor
Monitorizarea achizitiilor face parte integranta din monitorizarea implementarii microproiectului privind justificarea transelor de grant alocate.

ANEXA 1

Judetul:
Titlul microproiectului:
Chestionar pentru evaluarea abilitatilor primitorului de a efectua achizitii

Nume primitor:
Statut legal:
Obiectul de activitate al primitorului:
Descrierea organizatiei:
Numarul de angajati cu o scurta descriere a responsabilitatilor lor:
Scurta descriere a experientei de achizitii de bunuri, servicii si lucrari a primitorului:
Natura si volumul achizitiilor in ultimul an fiscal:
Cine este responsabil pentru achizitii si pentru semnarea contractului?
Cine furnizeaza expertiza tehnica si juridica pentru achizitii?
Enumerati furnizori:
Descrieti procedurile de achizitii si documente folosite:
Cum sunt achizitionate consumabilele, piesele de schimb, combustibilul pentru masini, etc.?
Exista la primitor, reguli scrise de achizitii?
Forma de contract folosita:
(Acest formular va fi completat de primitor si va fi folosit de catre agentia de implementare in scopul determinarii capacitatii de efectuare a achizitiilor de catre primitor; nu constituie criteriu de evaluare a primitorului).

ANEXA 2

Necesarul de achizitii
Judet:
Titlul microproiectului:
Primitor:

┌───────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ Descrierea │ Cost estimat │ Metoda de │Data semnare│ Data │ Data │Observatii│
│ pachetelor ├───────┬───────┤ achizitie │ contract │incepere│finalizare│ │
│ │ RON │ USD │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Pachete │ │ │ │ │ │ │ │
│ Activitati │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Total bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Pachete │ │ │ │ │ │ │ │
│ Activitati │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Total servicii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Detaliere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Total alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Total grant SGM │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────┴───────┴─────────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────┘Partea a II-a
Modele si formulare SGM

Partea a II-a a manualului de achizitii SGM contine formularele si modele necesare pentru fiecare tip de achizitie din cadrul unui microproiect. Toate formularele sunt detasabile. Reprezentantii primitorului trebuie sa le completeze cu datele necesare si sa le multiplice in cate exemplare este nevoie, dar originalele vor fi pastrate chiar si dupa ce microproiectul a fost finalizat, inainte de pregatirea documentelor de selectie, reprezentantii primitorilor de granturi si colaboratorii lor trebuie sa citeasca cu atentie partea I a manualului de achizitii.
Pentru utilizarea corecta a acestor documente, este important sa:
Identificati corect formularele (pentru bunuri sau servicii) din partea a II-a a manualului de achizitii SGM;
Completati formularele cu toate informatiile despre primitor si microproiect.

Decizie privind stabilirea Comisiei de Evaluare - model
Denumire microproiect .........................................................................
Nume primitor grant ...........................................................................
Locatie .......................................................................................
Imputernicit sa stabileasca componenta Comisiei de Evaluare si sa aprobe si sa semneze
contractele (reprezentantul primitorului):
.................................................. (nume) ........................... (functie)
Urmatoarele persoane vor avea autoritatea si responsabilitatea evaluarii
Cotatiilor/Preturilor/CV-urilor/Referintelor despre firma si sa selecteze
Furnizorul/Contractorul/Consultantul, in conformitate cu prevederile Acordului de grant si cu
procedurile Manualului de achizitii SGM:
.................................... (nume) .......................................... (adresa)
.................................... (nume) .......................................... (adresa)
.................................... (nume) .......................................... (adresa)
Decizia privind incredintarea contractelor pentru bunuri sau servicii va fi prezentata
primitorului in timp util pentru semnarea Comenzii/Contractului.
Toate documentele vor fi transmise reprezentantului primitorului si toate informatiile in
legatura cu evaluarea si cu ofertantii vor fi confidentiale.

Data ...................... Semnatura autorizata: .....................


Decizie privind imputernicirea persoanei care va efectua compararea
preturilor - model

Denumire microproiect .........................................................................
Nume primitor grant ...........................................................................
Locatie .......................................................................................
Imputernicit sa desemneze persoana responsabila cu compararea preturilor si sa aprobe si sa
semneze contractele/comenzile (reprezentantul primitorului):
..................................................... (nume) ........................ (functie)
Urmatoarea persoana este imputernicita si va avea responsabilitatea compararii preturilor si a
selectarii furnizorului in conformitate cu prevederile Acordului de grant si cu procedurile
Manualului de achizitii SGM:
.................................... (nume) .......................................... (adresa)
Decizia privind selectia furnizorului de produse va fi prezentata primitorului in timp util
pentru semnarea Comenzii/Contractului, daca este cazul.
Toate documentele vor fi transmise reprezentantului primitorului.

Data ...................... Semnatura autorizata: .....................SECTIUNEA I

MODELE SI FORMULARE PENTRU ACHIZITII DE BUNURI

Sinteza documentelor
┌──────┬──────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
│ Tip │ Metoda │ Documente │ Formulare │ Comentarii │
├──────┼──────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Proces verbal de comparare │Formular model │ │
│ │Compararea│a preturilor │ │ │
│ │preturilor├──────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Lista produselor │Conform microproiectului│ Beneficiarul va │
│ ├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤ completa │
│ │ │Invitatie la Cotatie │Formular model │ formularele cu │
│BUNURI│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤ datele si │
│ │ │Termene si Conditii de livrare│Formular model │ informatiile │
│ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤ specifice │
│ │Cumparare │Lista bunurilor │Conform microproiectului│ microproiectului │
│ │(locala) ├──────────────────────────────┤aprobat │ │
│ │ │Specificatii Tehnice │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Comanda │Formular model │ │
└──────┴──────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘Aceste metode de achizitie presupun obtinerea si compararea a cel putin 3 (trei) cotatii pentru a stabili un pret de nivel rezonabil.
Pentru cumparare (locala) este posibil ca dintre furnizorii invitati sa nu raspunda toti. In acest caz, primitorul trebuie sa reia intregul proces. Pentru a minimaliza acest risc (de a obtine numai una sau doua cotatii), beneficiarilor li se recomanda sa trimita mai mult de 3 (trei) invitatii. Cotatiile pot fi solicitate prin posta sau fax (cu conditia pastrarii confirmarilor si a inregistrarilor).
Sunt permise cotatiile pentru bunuri de productie straina comercializate de firme cu sediul in tara. Acest lucru se aplica, de exemplu, pentru produse precum computere sau utilaje importate de la producatori straini de catre comercianti romani care pot presta instalare, service si intretinere post livrare. Preturile vor fi cotate fara TVA si vor include toate costurile pentru transport, instalare, precum si alte costuri de vanzare.

Preturile vor fi cotate in RON, moneda nationala.
1. Proces verbal de comparare a preturilor

Subsemnatul ................................... imputernicit prin decizia nr. ........... emisa
de ...................................................... pentru prospectare de piata in cadrul
microproiectului .................................. din localitatea ...........................
judetul ......................., am vizitat in data de .................. urmatoarele magazine,
firme, depozite, unitati de productie productie:
................................................... din localitatea ...........................
................................................... din localitatea ...........................
................................................... din localitatea ...........................
de la care am luat urmatoarele preturi (fara TVA):
RON
┌───────────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│Lista de bunuri/produse│ │ │ │Pretul cel mai mic │
├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
└───────────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────────┘Data ...................... Semnatura autorizata: .....................

2. Invitatie la cotatie

Data: ...................................................
Catre .......................................................................
1. Sunteti invitat sa depuneti cotatia de pret pentru livrarea urmatoarelor bunuri:┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Descriere │ Unitate de │ Cantitate │
│Crt. │ │ masura │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(i) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(ii) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(iii) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(iv) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(v) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(vi) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(vii) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│(viii)│ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┘2. Trebuie sa indicati cotatia de pret pentru toate bunurile cuprinse in aceasta invitatie. Cotatiile vor fi evaluate pentru toate bunurile, iar contractul va fi incredintat furnizorului care are costul total evaluat cel mai mic (exclusiv TVA).
3. Cotatiile, in formatul cerut, vor fi depuse la urmatoarea adresa:
............................................................................. Telefon:
................................ Fax.: .............................
4. Cotatia va fi insotita de documentatia tehnica adecvata si cataloage sau alte materiale editate, cu informatii referitoare la fiecare bun cotat, inclusiv numele si adresele firmelor din tara care faciliteaza serviciile de intretinere.
5. Termenul limita de PRIMIRE a cotatiei la adresa primitorului indicata la pct. 3 este:
6. Cotatiile transmise prin fax sunt acceptate.
7. Cotatia trebuie depusa respectand instructiunile urmatoare, precum si Termenele si Conditiile de livrare formulate in modelul de Comanda (Anexa 1). Va rugam sa semnati Termenele si Conditiile de livrare care vor deveni parte integranta a Comenzii ce va fi transmisa de catre achizitor furnizorului selectat.

(i) PRETURI: Preturile vor fi cotate numai in moneda nationala (RON), fara TVA si vor include toate costurile de instalare (dupa caz) si costul de livrare la destinatia finala care este:
................................................
(ii) EVALUARE SI INCREDINTARE COMANDA: Cotatiile care raspund substantial specificatiilor tehnice vor fi evaluate si vor fi comparate preturile lor (inclusiv costurile de livrare la destinatia finala, costurile de instalare, dupa caz, fara TVA). Comanda va fi incredintata furnizorului (firmei) care prezinta pretul total evaluat cel mai mic si care intruneste toate standardele tehnice cerute. TVA se va cota separat.
(iii) VALABILITATE OFERTA: Cotatia dvs. va avea durata de valabilitate de 30 de zile de la data limita de depunere indicata la pct. 5.
8. Informatii suplimentare se pot obtine de la: .............................
Telefon: ................................ Fax: ..............................
Va rugam sa anexati o copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului (sau Certificat constatator) si a Codului fiscal al firmei.

Data ............................ Semnatura autorizata: ..........................


3. Termene si conditii de livrare
Microproiect: .......................... Achizitor: .........................
Destinatar: ............................ Pachet Nr. .........................
1. Preturi si termene de livrare

┌─────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │Pret unitar,│Pret total,│Pret total,│Data limita│
│crt. │ Denumire bunuri │Cantitate│ fara TVA │ fara TVA │ cu TVA │de livrare │
│ │ │ │ (RON) │ (RON) │ (RON) │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘(Nota: In cazul diferentelor dintre pretul unitar si pretul total rezultat, va prevala pretul unitar)

Parti anexa ]
Piese si accesorii ]
Manuale ] Specificati daca este aplicabil
Cerinte de intretinere ]

2. Pret Fix. Preturile indicate mai sus sunt ferme si fixe pe toata durata contractului fara a face subiectul vreunei modificari.
3. Grafic de livrare: Livrarea va fi finalizata nu mai tarziu de data de .... (inscrieti data).
4. Plata va fi facuta 100%, numai dupa primirea si receptionarea bunurilor, pe baza facturii si a procesului verbal de receptie emis de primitor.
5. Garantie: Bunurile oferite vor fi garantate de catre producator pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data livrarii la primitor. Va rugam sa precizati perioada de garantie si termenii garantiei, in detaliu.
6. Instructiuni de impachetare si marcare: (precizari ale achizitorului)
7. Specificatii Tehnice
(i) Descrieri generale
(ii) Detalii specifice si standarde tehnice
(iii) Parametrii de performanta
Furnizorul trebuie sa certifice conformitatea cu specificatiile de mai sus (in cazul unor diferente fata de cerinte, furnizorul trebuie sa le precizeze)
8. Anularea comenzii: Primitorul poate anula comanda daca furnizorul nu reuseste sa livreze bunurile, in conformitate cu termenele si conditiile de mai sus, cu toate ca a fost notificat cu 21 de zile inainte de catre primitor, fara ca furnizorul sa fie responsabil de consecinte.
NUME FURNIZOR ...............................................................
Semnatura autorizata ........................................................
Sediu: ......................................................................
Data: .......................................................................

4. Comanda
De la: (nume, tel. si adresa primitor) ......................................
. ............................................................................
. ............................................................................
Data: .......................................................................
Catre: (nume, tel. si adresa furnizor) ......................................
. ............................................................................
. ............................................................................

┌────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Descriere bunuri │ U.M. │ Cantitate │ Pret unitar │ Cost total │
│Crt.│ │ │ │ │ (RON) │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────────┴─────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────┤ │
│ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pret total (Transportul si instalarea sunt incluse) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TVA │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoare totala (RON) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CONDITII: │
│1. Livrarea va fi finalizata pana la data de ......, data dupa care comanda poate fi anulata.│
│2. Factura emisa de Furnizor va fi insotita de copia acestui document si de Nota de receptie │
│a bunurilor. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aprobat de: │
│(Nume) ........................................ (Nume) .................................... │
│Semnatura ..................................... Semnatura ................................. │
│Data: ......................................... Data: ..................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Raport de Evaluare

1. Micro proiect: .............................................................................
2. Localitate: ........................./......................., judet .......................
3. Detalii privind bunurile achizitionate .....................................................
4. Cost Estimat ........................... RON, echivalent in US $ ...........................
5. Numar de furnizori care au fost invitati .................., care au raspuns ...............

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ Ofertant │ Data primirii │ Pret/cotatie │
│ │ cotatiei │ (RON) │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│1. │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│2. │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│3. │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│4. │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│5. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
6. Clasamentul Cotatiilor care au raspuns substantial, in ordinea pretului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Ofertant │Pret (RON)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│I. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│II. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│III. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│IV. │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
7. Cotatii care nu au raspuns cerintelor si care sunt motivele pentru care nu au raspuns
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Ofertant │Pret (RON)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
8. Numele furnizorului cu pretul evaluat cel mai mic ..........................................
9. Pretul total al Comenzii/Contractului incredintat ........... RON, echivalent .......... USD
10. Pretul Total se incadreaza in Costul estimat: DA ..........., NU ...........
11. Data incredintarii contractului ............................................
12. Probleme care trebuie discutate inainte de finalizarea comenzii/contractului (vor fi
detaliate) ....................................................................................
13. Contestatii primite de la alti furnizori, dupa caz (vor fi detaliate)
...............................................................................................
Membrii Comisiei de Evaluare (Numele/Semnatura)
1. ............................................................./.............................,
2. ............................................................./.............................,
3. ............................................................./............................ .SECŢIUNEA II

MODELE SI FORMULARE ACHIZITII DE SERVICII

Sinteza documentelor

┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
│ Tip │ Metoda │ Documente │Formulare│ Comentarii │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│Servicii│Selectia consultantilor │Scrisoare de invitatie │Formular │Beneficiarul │
│ │individuali (SCI)/selectia│ │model │va completa │
│ │consultantilor pe baza ├────────────────────────────────┼─────────┤formularele cu│
│ │calificarii (SCC)/ │Formular de Curriculum Vitae/ │ │informatii si │
│ │prestatorilor de servicii │Formular Referinte despre firma │Formulare│date specifice│
│ │(PS) ├────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Formular de contract │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────┼─────────┤ │
│ │ │Termeni de referinta/descrierea │Modele │ │
│ │ │postului │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘Metodele "Selectia consultantilor individuali", "Selectia consultantilor pe baza calificarii" si "Prestatorilor de servicii", bazata pe calificarea profesionala a persoanei sau a firmei, se aplica in cazul selectiei persoanelor sau firmelor care presteaza servicii de expertiza, consiliere, asistenta, contabilitate, instruire si servicii pe care membrii comunitatii nu sunt calificati sa le presteze sau nu au capacitatea si experienta sa le presteze. Aceste servicii sunt necesare pentru o buna implementare a microproiectului. Conform acestor metode, experienta si calificarea profesionala a consultantului/prestatorului de servicii trebuie sa fie conforma cerintelor specificate in Termenii de referinta/descrierea postului. CV-urile/Referintele despre firma vor fi evaluate in ceea ce priveste calificarea si experienta candidatilor, in concordanta cu criteriile specificate. Vor fi invitati si evaluati cel putin 3 (trei) candidati. Candidatul care obtine nota cea mai mare in urma
evaluarii va fi invitat la negociere si pentru semnarea contractului. In cazul in care nu se ajunge la o intelegere privind contractul, negocierile se considera incheiate si se va face o noua negociere cu candidatul situat pe pozitia urmatoare.
In cazul in care, asemenea servicii sunt disponibile dintr-o singura sursa, din cauza dreptului de proprietate sau a unei situatii de urgenta, sau nu exista consultanti/prestatori de servicii interesati/disponibili, de exemplu in zone izolate, sau in cazurile in care valorile implicate sunt foarte mici, se poate folosi metoda contractarii directe. In asemenea cazuri este obligatorie obtinerea aprobarii prealabile a AZM, asa cum este precizat in manualul de achizitii SGM. Primitorul va trimite la AZM o cerere pentru contractare directa insotita de justificarea necesitatii aplicarii acestei metode si procesul verbal de negociere cu consultantul/prestatorul de servicii (sursa unica). AZM va analiza cererea si o va aproba daca justificarea si tarifele sunt rezonabile. Daca AZM considera ca motivatia contractarii directe nu este justificata, el poate recomanda beneficiarului sa reia procedura sau sa aplice o alta procedura.
Inainte de a se lansa orice invitatie, primitorul de grant trebuie sa intocmeasca descrierea postului pentru fiecare tip de consultanta, ca o componenta a "Termenilor de referinta si scopului serviciilor". De asemenea, este foarte important sa se analizeze costurile, luand in considerare toate serviciile necesare de la inceputul si pana la sfarsitul microproiectului.

1. Scrisoare de invitatie - model

Nume Client (primitor): .....................................................
Adresa ......................................................................
Denumirea microproiectului ..................................................
Amplasamentul microproiectului ..............................................

Stimate domn/doamna,
Va invitam sa trimiteti un curriculum vitae (CV)/referinte despre firma si CV-urile specialistilor propusi si o propunere de pret pentru furnizarea urmatoarelor servicii ..................................... (scurta descriere a serviciilor).
In cazul in care veti fi selectat, urmeaza sa sprijiniti beneficiarul de grant SGM (in continuare denumit "Client") .................................. cu serviciul de ................................................................. . Detalii suplimentare cu privire la serviciile care urmeaza a fi prestate sunt prezentate in "Termenii de referinta"/Fisa postului anexati.
Experienta si calificarea dvs. trebuie sa fie conforme cu cerintele specificate in Termenii de referinta. CV-ul/Referintele despre firma si CV-urile specialistilor propusi vor fi evaluate din punct de vedere al calificarii si experientei acestora, in concordanta cu criteriile detaliate in Termenii de referinta.
In urma evaluarii CV-urilor/referintelor despre firma si a CV-urilor specialistilor propusi, candidatul care a obtinut nota cea mai mare va fi invitat sa negocieze si sa semneze contractul. Contractul poate fi negociat prin telefon sau fax. In cazul oricarei intarzieri Clientul are dreptul sa-si retraga invitatia. In cazul in care nu se ajunge la un acord cu privire la contract, negocierea cu consultantul/firma invitata se va incheia si va incepe negocierea cu candidatul plasat pe locul urmator.
Vi se cere sa incepeti activitatea de la data de .............. . Clientul va intreprinde toate cele necesare pentru a selecta un consultant pana la aceasta data.
Durata estimata a serviciilor este de ..................................... .
Va rugam sa aveti in vedere ca orice cheltuiala facuta pentru pregatirea CV-urilor/referintelor despre firma si a CV-urilor specialistilor propusi si negocierea contractului nu este rambursabila, nefiind un cost direct al serviciilor.
Propunerea dvs. de remuneratie va include toate costurile pentru furnizarea serviciilor, in conformitate cu conditiile locale: onorarii, cheltuieli pentru transport si comunicatii si alte costuri materiale, precizand clar ratele si termenele de plata (de ex. plata lunara pentru 3 ore pe zi, plata pe zi de prestatie).
La prezenta invitatie sunt anexate urmatoarele documente:
Formular model de Curriculum Vitae
Formular model de Referinte despre firma
Termeni de referinta/Fisa postului
Formular de contract
Daca doriti sa obtineti informatii suplimentare cu privire la activitatea care urmeaza a fi prestata si la conditiile locale, puteti sa va adresati D-lui./D-nei. ............... la numarul de telefon ..................... si/sau la adresa urmatoare:
......................................................... .
CV-ul dvs. complet/referintele despre firma si CV-urile specialistilor propusi (incluzand date si informatii cu privire la experienta si calificare) trebuie sa fie trimis prin fax sau prin posta sau depus la adresa sus-mentionata.
Clientul nu este obligat sa accepte oricare dintre CV-urile/referintele despre firma inaintate.
Va rugam sa ne confirmati:
ca ati primit prezenta invitatie si daca veti inainta sau nu CV-ul/referintele despre firma si CV-urile specialistilor propusi.

Semnatura autorizata
Numele si functia

ANEXĂ

Formular model de Curriculum Vitae

Functia propusa ...............................................................................
Numele firmei/Locul de munca (Angajator actual) ...............................................
Numele consultantului/prestatorului de servicii ...............................................
Profesia ......................................................................................
Data nasterii ................., Adresa .......................................................
Functia actuala ....................................., Vechime in firma .......................
Membru al asociatiilor profesionale ...........................................................
Detalierea sarcinilor functiei actuale ........................................................
...............................................................................................
Calificarea (Prezentati elemente privind experienta si instruirea dvs. relevante pentru functia
solicitata. Descrieti responsabilitatile avute de dvs. in functii relevante detinute anterior,
cu specificarea datelor si a localizarilor)
...............................................................................................
...............................................................................................
Educatie (Prezentati pe scurt institutiile de invatamant superior sau alte forme specializate
de invatamant absolvite, specificand denumirea lor, perioada in care au fost frecventate si
diplomele obtinute)
...............................................................................................
...............................................................................................
Activitatea profesionala (incepand cu momentul actual, prezentati o lista in ordine inversa a
tuturor angajatorilor, functiilor si titlurilor, de la absolvire si pana in prezent,
specificand date si denumiri ale angajatorilor. Pentru experienta din ultimii cinci (5) ani se
vor prezenta tipurile de activitati indeplinite)
...............................................................................................
...............................................................................................
Certificare: Subsemnatul, certific ca cele inscrise prezinta corect datele personale,
calificarea si experienta mea. De asemenea, certific ca nu sunt in conflict de interese privind
functia si ca sunt eligibil sa furnizez aceste servicii pentru beneficiarii de grant SGM.

Data ................................. Semnatura .............................

Pentru prestarea serviciilor/remuneratia solicitata este de ............. RON (va rugam sa
inserati propunerea dvs. privind platile, fie pe ansamblul serviciilor prestate, fie lunar si
termenele de plata solicitate)ANEXĂ

Referinte despre Firma

Servicii relevante prestate in ultimii 5 ani care ilustreaza
cel mai bine calificarile acesteia

Folosind formularul de mai jos, furnizati informatii cu privire la serviciile pe care firma/entitatea dumneavoastra, de sine sau ca entitate separata ori ca majoritar in cadrul unei asocieri, le-a contractat legal; se va completa cate un formular pentru fiecare serviciu/contract relevat pentru serviciile solicitate de primitor

Numele firmei ......................................

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea serviciului/contractului: │Echipa de specialisti angajati ai firmei: │
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Locatia: │Numarul de angajati: │
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Numele si adresa Clientului: │Valoarea aproximativa a contractului (in USD)│
│ │ │
├──────────────────────┬────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Data de incepere: │Data finalizarii: │Durata derularii serviciului (luni): │
│(luna, anul) │(luna, anul) │Intarzieri (zile): │
├──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│Numele consultantilor cu care ati lucrat in asociere, daca e cazul: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele si functiile coordonatorului de proiect: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea narativa a serviciului/contractului: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea serviciilor pe care firma dumneavoastra le deruleaza in prezent2) (inclusiv numele│
│Clientului, data finalizarii, numarul angajatilor implicati): │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru prestarea serviciilor pretul solicitat este de ................... RON (va rugam sa inserati propunerea dvs. privind platile, fie pe ansamblul serviciilor prestate, fie lunar si termenele de plata solicitate)

2. Termenii de referinta si scopul serviciilor - Model general

INFORMATII GENERALE ........................................................................
...............................................................................................

CONDITII GENERALE
Consultantii/prestatorii de servicii trebuie sa se conformeze tuturor cerintelor legale si profesionale.
Calificarea:
Candidatii trebuie sa fie atestati in specialitate si sa fie in posesia unui certificat profesional corespunzator serviciilor pe care le presteaza, respectiv .........................
Alte calificari cerute: ....................................................................
Experienta:
Candidatii trebuie sa aiba experienta in domeniu de cel putin .......... ani.
Candidatii trebuie sa fi avut incheiate cel putin ....... contracte de servicii de consultanta intr-o functie asemanatoare.
Alte cerinte cu privire la experienta ......................................................
OBIECTIVE
Obiectivul principal al serviciilor este:
............................................................................................
Bazat pe experienta sa in domeniu, Consultantului/Prestatorului de servicii i se cere sa nu precupeteasca nici un efort pentru realizarea serviciilor, in activitatea sa sa aiba in vedere principiul economiei si eficientei si sa asigure transferul de cunostinte si abilitati catre membrii comunitatii.
DATE SI FACILITATI FURNIZATE DE CATRE CLIENT
Consultantului i se va permite sa foloseasca biroul Clientului si sa participe la cursurile de instruire privind aplicarea procedurilor specifice ale SGM.
Alte facilitati furnizate de catre Client ..................................................
SCOPUL SERVICIILOR/PROGRAMUL DE LUCRU
Ca o obligatie curenta, Consultantului/prestatorului de servicii i se cere sa dea dovada de cel mai inalt nivel etic si profesional, de asemenea maniera incat beneficiarii de granturi SGM sa poata realiza microproiectul in concordanta cu procedurile SGM si cu clauzele Acordului de grant.

Activitatile necesare sunt:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Activitati │ Durata (zile) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
CRITERII DE EVALUARE
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ │ CRITERII │PUNCTAJ│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.│Experienta specifica a Consultantului/prestatorului, relevanta pentru post │ 0-30 │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│2.│Calificarea si competenta pentru post │ 0-50 │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│3.│Instruire, transfer de cunostinte si abilitati catre reprezentantii comunitatii. │ 0-20 │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Punctaj maxim │ 100 │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Selectia Consultantului/prestatorului de servicii: Candidatul care obtine numarul cel mai
mare de puncte va fi invitat sa negocieze contractul.

3. Contract pentru prestari servicii - Formular
(Contract pe baza de timp)

PREZENTUL CONTRACT ("Contract") incepe cu data ................... [data inceperii prestarii
serviciilor], intre:
.............................................. [numele Clientului] ("Clientul") avand sediul
principal in .......................................................... [adresa Clientului], si
...................................................... [numele Consultantului/prestatorul de
servicii] ("Consultantul") avand sediul principal (adresa) in .................................
..................................... [adresa Consultantului].
PRIN CARE Clientul isi exprima dorinta de a incredinta prestarea serviciilor la care se vor
face referire in continuare Consultantului, si
PRIN CARE Consultantul isi exprima disponibilitatea de a executa aceste servicii,
DE ACEEA, DE COMUN ACORD, PARTILE convin asupra urmatoarelor:
1. Servicii (i) Consultantul va presta serviciile specificate in "Termeni de
referinta si scopul serviciilor", care sunt parte integranta din acest
Contract ("Servicii")
(ii) Consultantul va prezenta, la termenele specificate, rapoarte
inscrise in "Obligatiile de raportare ale Consultantului".
2. Termene Consultantul va presta serviciile in perioada de timp care incepe la
data de .......................... [data inceperii] continuand pana la
data de ................... [data terminarii], sau pe orice alta durata
care poate fi ulterior convenita in scris de catre parti.
3. Plati Platile facute in cadrul Contractului constau din remuneratia
Consultantului si toate cheltuielile sale eligibile.
A. Remuneratia
Clientul va plati Consultantului/prestatorului de servicii onorariul
pentru serviciile prestate intr-o luna (aproximativ trei ore pe zi) in
concordanta cu onorariul convenit la negociere, respectiv .......... RON.
B. Cheltuieli eligibile
Clientul va suporta pentru Consultant/prestatorului de servicii
urmatoarele cheltuieli, care trebuie sa se compuna din si sa se limiteze
la:
(i) cheltuielile normale si obisnuite pentru transport si cazare
(ii) asigurari sociale si alte taxe care (si daca) reprezinta o
obligatie legala a Clientului ca angajator.
C. Conditii de plata
Platile se vor face in RON, in termen maxim de 10 zile de la acceptarea
de catre Coordonatorul Clientului a incheierii activitatilor si
raportarilor lunii precedente (pe baza de Nota de receptie a serviciilor)
4. Administrarea Coordonator
microproiectului Clientul desemneaza pe D-l./D-na ................... [numele] in calitate
de Coordonator; Coordonatorul va fi responsabil pentru coordonarea
activitatilor din Contract, pentru primirea si acceptarea rapoartelor si
a oricaror alte documente predate Clientului.
5. Standarde de Consultantul intelege sa execute aceste Servicii la cel mai inalt grad de
performanta profesionalism, competenta, etica si integritate.
6. Confidentialitate Consultantul, atat pe parcursul derularii Contractului cat si inca doi
ani dupa finalizarea acestuia, nu va divulga nici o informatie
confidentiala in legatura cu aceste Servicii, fara consimtamantul
prealabil, in scris, al Clientului.
7. Proprietatea Orice studii, rapoarte sau alte materiale, reprezentari grafice, produse
asupra produselor informatice sau de alta natura, realizate de catre Consultant pentru
Client in cadrul Contractului, apartin si vor ramane in proprietatea
Clientului.
8. Activitati in Consultantul consimte ca in perioada derularii Contractului si dupa
care Consultantul nu terminarea lui, sa fie descalificat de la livrarea de bunuri, lucrari
va fi angajat sau servicii (altele decat Serviciile sau o continuare a acestora)
pentru vreun microproiect rezultat din Servicii sau strans legat de
Servicii.
9. Asigurari Consultantul va purta intreaga responsabilitate pentru acoperirea
asigurarilor corespunzatoare indeplinirii contractului.
10. Legea aplicabila Contractul este supus legilor romanesti.
Contractului
11. Litigii Pentru orice neintelegere rezultata din executarea acestui Contract, care
nu poate fi rezolvata pe cale amiabila, se va apela la arbitrajul AZM.

PENTRU CLIENT PENTRU CONSULTANT
Semnatura ............................. Semnatura .............................
Calitatea: ............................ Calitatea: ............................
4. Raport de evaluare
F5. Evaluarea consultantilor/prestatorilor

1. Denumirea microproiectului:
...............................................................................................
2. Beneficiar
...............................................................................................
3. Localizare
...............................................................................................
4. Serviciul de consultanta
...............................................................................................
5. Costul total estimat al serviciilor ........................ RON, ...................... USD
Metoda aplicabila: SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI/SELECTIA PE BAZA CALIFICARII
CONSULTANTILOR/SELECTIA PRESTATORILOR DE SERVICII
6. Termenul limita de depunere al scrisorilor de exprimare a interesului ......................
7. Decalarea termenului, daca este cazul ......................................................
8. Clarificari, daca este cazul (dati detalii) ................................................
9. Numarul consultantilor invitati: ...........................................................
10. Numarul consultantilor care au inaintat documentatii (CV-uri/referinte despre firma): .....
11. Evaluarea calificarii si competentei (punctaj): ...........................................
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Numele consultantului │ Punctaj │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
12. Clasificarea consultantilor dupa punctaj:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│I │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│II │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│III │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│IV │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

13. Comosia de evaluare recomanda sa fie invitat la negociere consultantul...................,
care are calificarea cea mai buna (pentru prestatori pretul cel mai mic daca este calificat).
Membrii comisiei de evaluare (numele/semnatura):
1. ................................................................../........................
2. ................................................................../........................
3. ................................................................../........................
Anexati un scurt rezumat al evaluarii (evaluarea fiecarui CV si a fiecarei firme) din punct
de vedere al respectarii termenilor de referinta si a altor criterii/cerinte, puncte forte si
puncte slabe).----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016