Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2006 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2006

Monitorul Oficial 87 din 31 Ianuarie 2006 (M. Of. 87/2006)

 NORME METODOLOGICE din 4 ianuarie 2006 privind avizul de amplasament EMITENT: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2006

Art. 1(1) amplasarea în zona inundabilă a albiei majore sau în zonele de protecţie prevăzute la art. 40 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de noi obiective economice şi/sau sociale, amplasarea unor obiective şi desfăşurarea de activităţi în zonele de protecţie ale platformelor meteorologice, precum şi pe o distanţă de 500 m în jurul acestora sunt permise numai în baza unui aviz de amplasament.(2) avizul de amplasament prevăzut la alin. (1) se emite de către administraţia naţională "apele române", de către direcţiile bazinale ale acesteia sau de administraţia naţională de meteorologie, conform competenţelor stabilite prin prezentele ...

Monitorul Oficial 84 din 30 Ianuarie 2006 (M. Of. 84/2006)

 ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii.11 din legea nr. 404/2005 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta ordonanţă are drept scop înfiinţarea şi administrarea de către oficiul român pentru drepturile de autor a registrelor naţionale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în vederea supravegherii şi controlului circulaţiei produselor purtătoare de drepturi de autor şi de drepturi conexe.art. 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) registru naţional - instrument unitar de evidenţă, la nivel naţional, a fonogramelor, ...

Monitorul Oficial 83 din 30 Ianuarie 2006 (M. Of. 83/2006)

 ORDONANŢĂ nr. 18 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 83 din 30 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii.10 din legea nr. 404/2005 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de ministerul culturii şi cultelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin legea nr. 293/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂprivind îmbunătăţirea finanţării unor programe,proiecte şi acţiuni de dezvoltare sectorialăîn domeniul culturii"2. la articolul unic, care devine articolul 1, partea introductivă va ...

Monitorul Oficial 85 din 30 Ianuarie 2006 (M. Of. 85/2006)

 ORDONANŢĂ nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 85 din 30 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii.4 din legea nr. 404/2005 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 11 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) bibliotecă - instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a ...

Monitorul Oficial 77 din 27 Ianuarie 2006 (M. Of. 77/2006)

 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2005 de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 27 ianuarie 2006

Abrevieri şi definiţii:1. anpm - agenţia naţională pentru protecţia mediului;2. hazop - hazard and operability - metodă de analiză pentru evaluarea riscului;3. h.g. nr. 95/2003 - hotărârea guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;4. ppam - politica de prevenire a accidentelor majore;5. sms - sistemul de management al securităţii;6. accident major - orice eveniment, cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv, prevăzut la art. 3 din h.g. nr. 95/2003, care conduce la apariţia ...

Monitorul Oficial 70 din 25 Ianuarie 2006 (M. Of. 70/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 5 ianuarie 2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 25 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveiministrul afacerilor externe,mihai răzvan ungureanuministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 5 ianuarie 2006.nr. 5.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitivredobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul ...

Monitorul Oficial 67 din 25 Ianuarie 2006 (M. Of. 67/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 25 ianuarie 2006

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din 14 decembrie 2005, hotărăşte:art. 1se aprobă regulile de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) departamentul de învăţământ şi admitere şi secretariatul general vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.(2) prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a ...

Monitorul Oficial 62 din 24 Ianuarie 2006 (M. Of. 62/2006)

 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 ianuarie 2006 privind modificarea regimului sondelor şi avizarea execuţiei de operaţiuni petroliere de exploatare experimentală EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 62 din 24 ianuarie 2006

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 1 din 4 ianuarie 2006, publicat în monitorul oficial nr. 62 din 24 ianuarie 2006.──────────1. scop1.1. exploatarea experimentală reprezintă operaţiunea petrolieră care încheie etapa de explorare a unui zăcământ, efectuată în vederea determinării condiţiilor tehnice şi economice de valorificare, pentru fundamentarea deciziei de trecere în dezvoltare şi/sau exploatare a acestuia, sau, după caz, retragerea la un alt interval, trecerea în conservare sau abandonarea sondelor, precum şi pentru obţinerea datelor necesare evaluării resurselor geologice şi rezervelor, proiectării şi executării lucrărilor de dezvoltare şi/sau de exploatare.2. domeniu de aplicare2.1. exploatarea experimentală se realizează de către titulari ai ...

Monitorul Oficial 56 din 20 Ianuarie 2006 (M. Of. 56/2006)

PROIECTUL din 22 decembrie 2005 "Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activitati medicale" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006

Proiectul din 22 decembrie 2005 "incinerarea deşeurilor periculoase şi sterilizarea deşeurilor provenite din activitãţi medicale" emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 56 din 20 ianuarie 2006 cap. i obiectivul vizat obiectivul ce se realizeazã prin intermediul prezentului proiect consta în achiziţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de incinerare a deşeurilor periculoase şi a instalaţiilor de sterilizare a deşeurilor generate de activitãţi medicale. proiectul are în ...

Monitorul Oficial 40 din 17 Ianuarie 2006 (M. Of. 40/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 12 ianuarie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 40 din 17 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,paul victor dobre,secretar de statbucureşti, 12 ianuarie 2006.nr. 29.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare ...

Monitorul Oficial 37 din 16 Ianuarie 2006 (M. Of. 37/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.866 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica Muntenia Sud” - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5^1 alin. (2) şi al art. 51 lit. b) din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4^1 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea strategiei de privatizare a societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi ...

Monitorul Oficial 32 din 13 Ianuarie 2006 (M. Of. 32/2006)

Monitorul Oficial 34 din 13 Ianuarie 2006 (M. Of. 34/2006)

CONDITII din 30 decembrie 2005 de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 13 ianuarie 2006

Art. 1 operatorii economici care cumpãrã lapte de la producãtori în vederea procesãrii sau vânzãrii cãtre unitãţile de procesare pot exercita aceastã activitate numai dacã sunt aprobaţi şi înregistraţi, la cererea lor, în registrul cumpãrãtorilor, denumit în continuare registru, condus de cãtre departamentul de administrare a cotelor de lapte. art. 2 aprobarea cumpãrãtorilor se realizeazã dupã analizarea dosarelor şi verificarea pe teren de cãtre specialiştii din birourile regionale desemnaţi de cãtre directorul departamentului de administrare a cotelor de lapte, denumit în continuare dacl, privind respectarea urmãtoarelor condiţii: 1. ...

Monitorul Oficial 27 din 12 Ianuarie 2006 (M. Of. 27/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea unei poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 12 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ipoziţia nr. 97 din anexa la hotărârea guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 628 din 19 iulie 2005, se modifică după cum urmează:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────art. iise constată că minora sanda ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 ianuarie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 12 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveiministrul afacerilor externe,mihai răzvan ungureanuministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 5 ianuarie 2006.nr. 4.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din ...

Monitorul Oficial 23 din 11 Ianuarie 2006 (M. Of. 23/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.846 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 387/2003 privind înfiinţarea pe lângă ministerul culturii şi cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 247 din 10 aprilie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind înfiinţarea pe lângă ministerul culturii şi cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, şi administraţia fondului cultural naţional a unor activităţi finanţate ...

Monitorul Oficial 16 din 09 Ianuarie 2006 (M. Of. 16/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 1.707 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea centrului naţional pentru aşezări umane (habitat), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 442 din 7 august 2001, se modifică după cum urmează:1. alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(4) conducerea centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) este asigurată de un preşedinte, care este ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, de un vicepreşedinte, care este un secretar de stat din ministerul transporturilor, construcţiilor şi turismului, şi de un director executiv, care este directorul general al direcţiei generale amenajarea teritoriului, urbanism şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016