Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECTUL din 22 decembrie 2005  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROIECTUL din 22 decembrie 2005 "Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activitati medicale"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006
PROIECTUL din 22 decembrie 2005
"Incinerarea deşeurilor periculoase şi sterilizarea deşeurilor provenite din activitãţi medicale"
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006

CAP. I
Obiectivul vizat

Obiectivul ce se realizeazã prin intermediul prezentului proiect consta în achiziţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de incinerare a deşeurilor periculoase şi a instalaţiilor de sterilizare a deşeurilor generate de activitãţi medicale.
Proiectul are în vedere îndeplinirea obligaţiilor pe care România şi le-a asumat prin Planul de implementare a Directivei Consiliului Europei 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, care este anexa la Documentul complementar de poziţie al României, capitolul 22 "Mediu".

CAP. II
Necesitatea implementarii proiectului

Prin implementarea proiectului se urmãresc:
- realizarea capacitãţii de incinerare şi de sterilizare, de 63.000 t, necesarã eliminãrii deşeurilor periculoase industriale şi a deşeurilor medicale, generate anual la nivelul tarii;
- reducerea poluarii prin realizarea unor instalaţii de incinerare cu nivel de emisii scãzut.

CAP. III
Condiţii obligatorii în vederea finanţãrii

Instalaţiile de incinerare care vor fi achiziţionate de beneficiarii ajutorului de stat trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
- capacitate de incinerare mai mare de 10.000 t/an;
- incinerator bicameral cu doua arzatoare;
- temperatura de combustie în camera secundarã mai mare de 1.100°C;
- dotare cu sistem de recuperare a caldurii şi valorificare a energiei;
- dotare cu filtre şi sisteme de spalare a gazelor;
- dotare cu sistem de monitorizare continua a emisiilor pentru încadrarea în valorile maxime admise prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- dotare cu statie de preepurare a apelor uzate - pentru incineratoarele prevãzute cu sisteme de spalare umeda a gazelor;
- recircularea apelor în sistem;
- în incinta întreprinderilor de incinerare trebuie îndeplinite şi respectate fluxuri separate pentru deşeurile periculoase şi cele nepericuloase, cu eliminarea riscului intersectarii acestora.
Instalaţiile de sterilizare termica ce vor fi achiziţionate de beneficiarii ajutorului de stat trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
- sterilizarea deşeurilor sa se efectueze prin procedee termice, fãrã adaos de alte substanţe;
- sa realizeze o inactivare a germenilor pana la gradul III.
Activitãţile operatorilor economici care au ca obiect de activitate incinerarea şi sterilizarea deşeurilor periculoase se vor desfasura în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, adoptate în concordanta cu directivele care reglementeazã domeniul.

CAP. IV
Forma de finanţare

Finanţarea prezentului proiect se acorda sub forma de schema de ajutor de stat regional, care se notifica Consiliului Concurentei.
Finanţarea se poate acorda nerambursabil, rambursabil sau mixt.
În cazul finantarilor rambursabile şi mixte, diferenţa de dobanda, calculatã între dobanda medie de pe piata bancarã româneascã şi dobanda acordatã de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), în valoare de 5%, constituie ajutor de stat.
Sumele acordate nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat având acelaşi obiect, primite în ultimii 3 ani, dacã un asemenea cumul atinge o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevãzutã în Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. V
Beneficiarii

Pana la data de 31 decembrie 2008 poate beneficia de ajutorul de stat prevãzut de prezentul proiect un numãr de maximum 8 operatori economici, întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, persoane juridice ale cãror proiecte sunt selectate pentru a fi susţinute financiar din Fondul pentru mediu şi care:
- şi-au achitat obligaţiile financiare cãtre bugetul de stat, bugetele locale şi Fondul pentru mediu;
- nu sponsorizeaza activitãţi cu efect negativ asupra mediului.

CAP. VI
Criterii de selecţie

Operatorii economici care solicita finanţare trebuie sa depunã formularele informative privind proiectele (FIP) în cadrul sesiunilor de depunere a FIP-urilor anunţate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
Operatorii economici care au fost selectaţi în urma procedurii de verificare şi evaluare a FIP-urilor vor depune proiectele pentru care au solicitat finanţare. Proiectele depuse, însoţite de formularele de cerere de finanţare (FCF), urmeazã procedura de evaluare, selecţie şi aprobare.
Criteriile de evaluare şi de selecţie a proiectelor sunt stabilite prin Manualul de operare al Fondului pentru mediu şi reprezintã totalitatea condiţiilor şi criteriilor precizate de cãtre AFM, pe baza cãrora Comisia de verificare şi evaluare evalueaza şi stabileşte punctajele cererilor de finanţare a proiectelor de mediu.

CAP. VII
Suma alocata şi costurile eligibile

Suma anuala planificata a se aloca din bugetul Fondului pentru mediu în vederea implementarii proiectului:
2005 - incineratoare - 19 miliarde lei [1,9 milioane lei (RON)]
- sterilizatoare - 15 miliarde lei [1,5 milioane lei (RON)]
2006 - incineratoare - 235 miliarde lei [23,5 milioane lei (RON)]
- sterilizatoare - 25 miliarde lei [2,5 milioane lei (RON)]
2007 - incineratoare - 36 miliarde lei [3,6 milioane lei (RON)]
2008 - incineratoare - 10 miliarde lei [1 milion lei (RON)]


─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total - 6 incineratoare - 300 miliarde lei [30 milioane lei (RON)]
- 2 sterilizatoare - 40 miliarde lei [4 milioane lei (RON)]

Se vor aloca o suma de pana la 5 milioane lei (RON) pentru achiziţionarea fiecãrui incinerator, cu dotãrile aferente, care respecta condiţiile impuse la cap. III, şi o suma de pana la 2 milioane lei (RON) pentru achiziţionarea fiecãrui sterilizator care respecta condiţiile impuse la cap. III.
Intensitatea maxima bruta a ajutorului de stat nu poate depãşi 50% din costurile eligibile pentru fiecare beneficiar.
Costurile eligibile sunt costurile care respecta principiile unui management financiar corespunzãtor, respectiv utilizarea eficienta a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu, la care se va realiza proiectul propus: achiziţii de utilaje, montaj de utilaje, construcţii aferente şi necesare montarii utilajelor, construcţii necesare utilajelor, automatizare şi informatizare - legate de proiect, manopera aferentã executãrii proiectului - manopera/ora/om, diriginte de şantier autorizat - manopera/ora/lucru - fãrã TVA.
Nu sunt eligibile:
- costurile retroactive;
- costurile privind proiectarea şi cercetarea;
- costurile pentru studii de impact şi studii de fezabilitate;
- costurile pentru obţinerea de avize şi/sau autorizaţii;
- costurile privind infrastructura şi suprastructura în afarã instalaţiei - clãdiri administrative, dotãri clãdiri, mobilier etc. -, achiziţii de terenuri, racordari la utilitatile necesare instalaţiei sau utilajelor din proiect, cai de acces între obiectivele tehnologice componente ale instalaţiei, organizare de şantier-schela, amplasare de utilaje ajutatoare de lucru etc. -, laborator, dotãri de laborator, birotica şi consumabile;
- costurile pentru pierderi din rata de schimb valutar;
- costurile generate de TVA;
- cheltuielile legate de organizarea licitaţiei şi încheierea contractului de achiziţie;
- cheltuielile legate de instruirea personalului, deplasãri, salarii, autoturisme şi alte cheltuieli ce nu sunt legate de proiect.

CAP. VIII
Implementarea şi monitorizarea proiectului

Beneficiarii finanţãrii vor depune la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu cereri de tragere însoţite de urmãtoarele documente:
- facturi de achiziţii de utilaje şi/sau de servicii;
- dovezi ale plãţilor la bugetul de stat şi bugetele locale;
- situaţiile de lucrãri aferente valorii solicitate prin cererea de tragere;
- dovada achitãrii obligaţiilor cãtre Fondul pentru mediu;
- estimarea cheltuielilor aferente tragerii urmãtoare.
Verificarea conformitatii documentelor depuse împreunã cu cererea de tragere şi a stadiului lucrãrilor pentru care se solicita finanţarea se realizeazã, la punctul de lucru unde se implementeaza proiectul, de cãtre reprezentanţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai agenţiei pentru protecţia mediului pe a carei raza teritorialã se realizeazã proiectul.
Pe baza documentaţiei depuse şi în urma verificãrii se întocmeşte o nota de constatare şi se efectueazã plata cãtre beneficiarul finanţãrii.

CAP. IX
Efecte şi beneficii

Instalaţiile vor putea incinera deşeuri periculoase, inclusiv cele rezultate din activitãţi medicale, în incinta întreprinderilor de incinerare, fiind definite şi respectate fluxuri separate pentru deşeurile periculoase şi pentru cele nepericuloase, cu eliminarea riscului intersectarii acestora. Incinerarea deşeurilor implica recuperarea energiei calorice, care va putea fi utilizata ulterior la producerea de energie.
Se va realiza monitorizarea continua a emisiilor provenite din procesul de incinerare, reducându-se astfel riscul de poluare a mediului. Reglarea arderilor se face automat, în funcţie de valorile parametrilor de proces înregistrate.
Se monitorizeazã şi se analizeazã permanent nivelul temperaturilor dezvoltate, respectându-se timpul de rezidenţã al gazelor evacuate, astfel încât sa se evite formarea dioxinelor, furanilor şi a predecesorilor acestora.
Prin filtrarea efluentilor gazosi rezultaţi din instalatie se va asigura inclusiv reţinerea particulelor extrem de fine. Emisiile rezultate în urma incinerarii trebuie sa aibã valori situate sub valorile la care pot aparea efecte acute sau cronice la expuneri de lungã durata pentru populaţie, incadrandu-se în valorile maxime admise, prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Deşeurile se vor depozita în spaţii adecvate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Instalaţiile de sterilizare termica realizeazã neutralizarea deşeurilor rezultate din activitãţi medicale prin sterilizare cu abur, evitandu-se emisiile nocive rezultate din tratarea termica neconforma actuala a deşeurilor şi reducându-se cu circa 60-70% din cantitãţile iniţiale cantitãţile de deşeuri depozitate la depozitele de deşeuri municipale, datoritã procesului de compactare şi tocare a deşeurilor metalice, intepatoare şi plastice.
Cantitatea de deşeuri periculoase preconizata a fi eliminata ca urmare a implementarii prezentului proiect este de aproximativ 63.000 tone/an, în conformitate cu cerinţele Planului de implementare a Directivei Consiliului Europei nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016