Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1968 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1968

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1968‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 702 din 28 Mai 1968 (M. Of. 702/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 27 mai 1968 privind trecerea activităţii de achiziţie, preluare, prelucrare şi livrare a penelor şi părului destinate pentru export, de la Ministerul Comerţului Exterior la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 70 din 28 mai 1968

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1se autorizează uniunea centrală a cooperativelor de consum - la cererea sa - să exercite, cu începere de la 1 iulie 1968, activitatea de achiziţie, preluare, prelucrare şi livrare a penelor şi părului destinate pentru export.pe aceeaşi dată activitatea prevăzută la alineatul precedent trece de la ministerul comerţului exterior la uniunea centrală a cooperativelor de consum, cu activul şi pasivul aferent. predarea-preluarea se va face pe bază de protocol.bunurile aferente activităţii predate se vor transmite cu plată de către întreprinderea de stat pentru comerţul exterior "prodexport", de sub îndrumarea şi controlul ministerului ...

Monitorul Oficial 652 din 16 Mai 1968 (M. Of. 652/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 15 mai 1968 privind crearea evidenţei centralizate a traducerilor ştiinţifice şi tehnice EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 65 din 16 mai 1968

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1se organizează la institutul central de documentare tehnică al direcţiei generale pentru metrologie, standarde şi invenţii, evidenţa centralizată a traducerilor, de la 10 pagini a 2000 semne fiecare în sus, din toate domeniile ştiinţifice şi tehnice, efectuate de organele de documentare din ministere şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, institute de cercetare şi proiectare, întreprinderi, biblioteci naţionale, centrale şi institute de învăţămînt superior.art. 2institutul central de documentare tehnică este obligat să elaboreze şi să difuzeze publicaţii decadale pentru informarea centralizată asupra traducerilor efectuate sau în curs de efectuare. pentru evitarea ...

Monitorul Oficial 482 din 11 Aprilie 1968 (M. Of. 482/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 766 din 6 aprilie 1968 privind stabilirea cuantumului diurnelor fixe şi indemnizaţiilor care se acordă angajaţilor trimişi în delegare sau detaşaţi EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 48 din 11 aprilie 1968

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1diurnele fixe şi indemnizaţiile ce se acordă angajaţilor trimişi în delegare sau detaşaţi în interesul serviciului la distanţe mai mari de 10 km, în afara localităţii unde se află sediul unităţii sau în care îşi au locul de muncă obişnuit, sînt cele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 din hotărîrea consiliului de miniştri nr. 822/1959, republicată în colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale consiliului de miniştri nr. 33 din 12 octombrie 1963, pentru delegări şi detaşări ce se efectuau în afara raionului.diurnele şi indemnizaţiile de delegare şi detaşare, prevăzute în alin. ...

Monitorul Oficial 352 din 16 Martie 1968 (M. Of. 352/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 492 din 12 martie 1968 privind unele măsuri pentru sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti şi a cooperaţiei de consum în sporirea producţiei de bunuri de consum şi a serviciilor prestate populaţiei EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 35 din 16 martie 1968

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1pentru sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti şi a cooperaţiei de consum în sporirea producţiei de bunuri de consum şi a serviciilor prestate populaţiei, comitetul de stat al planificării va prevedea - în planurile de repartiţii anuale - materii prime, materiale, utilaje şi mijloace de transport, în cantităţile care să acopere integral necesarul pentru realizarea volumului de producţie-marfă şi prestări de servicii al uniunii centrale a cooperativelor meşteşugăreşti şi al uniunii centrale a cooperativelor de consum, luat în calcul în planul de stat.ministerele coordonatoare sau producătoare vor emite ordine de repartiţii pentru materii prime, materiale, ...

Monitorul Oficial 212 din 19 Februarie 1968 (M. Of. 212/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 367 din 17 februarie 1968 pentru stabilirea numărului judecătoriilor şi notariatelor de stat locale, precum şi a razei lor teritoriale EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 21 din 19 februarie 1968

În temeiul articolului 15 din legea nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească şi al articolelor 2 şi 5 din decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea notariatului de stat, astfel cum au fost modificate prin decretul nr. 135/1968,consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 numărul judecătoriilor şi raza teritorială a fiecărei judecătorii se stabilesc potrivit anexei la prezenta hotărîre.art. 2În raza teritorială a fiecărei judecătorii va funcţiona un notariat de stat local, cu excepţia cazurilor în care în raza teritorială a judecătoriei îşi are sediul notariatul de stat judeţean. În aceste din urmă cazuri, atribuţiile notariatului de stat local vor fi îndeplinite de ...

Monitorul Oficial 1272 din 01 Octombrie 1968 (M. Of. 1272/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 2.170 din 30 septembrie 1968 privind autorizarea înfiinţării Biroului de turism pentru tineret al Uniunii Tineretului Comunist, precum şi stabilirea unor măsuri cu privire la funcţionarea sa EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 127 din 1 octombrie 1968

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1se autoriză înfiinţarea biroului de turism pentru tineret, organ central specializat al uniunii tineretului comunist, cu personalitate juridică. biroul de turism pentru tineret va stimula şi facilita dezvoltarea turismului în rîndurile tuturor categoriilor de tineri. el se va ocupa de organizarea turismului şi excursiilor pe plan central, a taberelor de odihnă pentru tineret, va orienta activitatea turistică de masă iniţiată de organizaţiile uniunii tineretului comunist, va organiza propaganda şi pregătirea activiştilor în domeniul turismului. de asemenea, biroul de turism va organiza schimburi de grupuri de tineri pe bază de reciprocitate, precum şi ...

Monitorul Oficial 12 din 05 Ianuarie 1968 (M. Of. 12/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 3.236 din 30 decembrie 1967 privind reglementarea schimbului unor bunuri de consum cu alte ţări şi înfiinţarea întreprinderii de stat pentru comerţul exterior Mercur, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Interior EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1968

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1În cadrul acordurilor comerciale încheiate de republica socialistă românia, ministerul comerţului interior încheie convenţii sau protocoale cu ministere de comerţ interior şi organe similare din alte ţări pentru operaţiuni de export şi import avînd ca obiect schimbul de bunuri de consum repartizate fondului pieţei.art. 2la cererea sa, se autoriză uniunea centrală a cooperativelor de consum să încheie protocoale şi contracte cu organizaţiile centrale cooperatiste din alte ţări pentru operaţiuni de export şi import avînd ca obiect schimbul de bunuri de consum repartizate fondului pieţei.mărfurile care fac obiect de schimb intercooperatist de bunuri ...

Monitorul Oficial 992 din 18 Iulie 1968 (M. Of. 992/1968)

 HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 13 iulie 1968 privind trecerea unor activităţi de export-import de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, precum şi autorizarea acestor organizaţii centrale de a înfiinţa o întreprindere de comerţ exterior EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 99 din 18 iulie 1968

În temeiul legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecţionare a conducerii şi planificării economiei naţionale,consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1se autorizează uniunea centrală a cooperativelor meşteşugăreşti şi uniunea centrală a cooperativelor de consum - la cererea lor - să exercite, cu începere de la data de 1 ianuarie 1969, următoarele operaţiuni de comerţ exterior:a) exportul produselor executate de organizaţiile cooperatiste din sistemele proprii;b) importul departamental al produselor şi materialelor necesare acestor organizaţii. fac excepţie poziţiile prevăzute pentru investiţii, a căror valoare pe unitate de produs este peste 50.000 lei valută, şi importul centralizat de materii prime, ...

Monitorul Oficial 1452 din 12 Noiembrie 1968 (M. Of. 1452/1968)

CODUL DE PROCEDURA PENALA din 12 noiembrie 1968 EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 145 din 12 noiembrie 1968

Partea generalĂ titlul i regulile de baza şi acţiunile în procesul penal cap. 1 scopul şi regulile de baza ale procesului penal art. 1 scopul procesului penal procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoana care a savirsit o infracţiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale şi nici o persoana nevinovatã sa nu fie trasa la rãspundere penalã. procesul penal trebuie sa contribuie ...

Monitorul Oficial 793 din 21 Iunie 1968 (M. Of. 793/1968)

 COD PENAL din 21 iunie 1968 EMITENT: MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968

  expunere de motive:poporul român, sub conducerea partidului comunist, a obţinut rezultate de însemnătate istorică în dezvoltarea economiei şi culturii, în făurirea societăţii socialiste şi ridicarea nivelului de trai material şi cultural. Înaintarea cu succes a ţării pe calea noii orînduiri a schimbat din temelii înfăţişarea societăţii noastre. relaţiile de producţie socialiste au cuprins întreaga economie naţională, au fost lichidate clasele exploatatoare, orice formă de exploatare şi asuprire a omului de către om. dă roade bogate politica partidului de înfăptuire a industrializării, de dezvoltare a agriculturii, de creare a unei economii multilaterale, echilibrate, bazate pe cuceririle contemporane ale ştiinţei şi tehnicii. ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016