Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1970 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1970

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1970‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 872 din 20 Iulie 1970 (M. Of. 872/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 958 din 10 iulie 1970 privind stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul de oraş DACIA 1100 sport EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 87 din 20 iulie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 preţul cu amănuntul pentru autoturismul de oraş "dacia 1100" sport, cu descrierea şi componenţa prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, se stabileşte la 70.000 lei/bucată.preţul cu amănuntul prevăzut la alineatul precedent se înţelege în condiţia de livrare franco depozit furnizor şi se aplică de la data primei livrări.art. 2preţurile cu amănuntul pentru derivatele autoturismelor "dacia" ce se vor executa se vor stabili de ministerul comerţului interior, cu avizul comitetului de stat pentru preţuri.p. preşedintele consiliului de miniştri,  ilie verdeŢbucureşti, 10 iulie 1970.nr. 958.anexa 1    descrierea şi componenţa preţului   autoturismului de oraş "dacia 1100" ...

Monitorul Oficial 892 din 24 Iulie 1970 (M. Of. 892/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 17 iulie 1970 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 89 din 24 iulie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 se înfiinţează, în subordinea inspectoratului general de stat pentru controlul calităţii produselor, direcţiile teritoriale pentru controlul calităţii produselor şi metrologie prevăzute în anexa nr. 1, prin reorganizarea direcţiilor teritoriale de metrologie şi filialelor inspectoratului general de stat pentru controlul calităţii produselor de export.direcţiile teritoriale pentru controlul calităţii produselor şi metrologie au ca obiect controlul calităţii produselor destinate consumului intern şi exportului, îndrumarea şi controlul activităţii compartimentelor de control tehnic de calitate din întreprinderi, îndrumarea şi controlul activităţii de metrologie şi supravegherea tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a ...

Monitorul Oficial 612 din 12 Iunie 1970 (M. Of. 612/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 29 aprilie 1970 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România şi unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea acestei Academii EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 61 din 12 iunie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1se aprobă alăturatul statut al academiei de Ştiinţe sociale şi politice a republicii socialiste românia, instituţie centrală de stat, titulară de plan, avînd personalitate juridică şi sediul în bucureşti.art. 2 institutele şi centrele de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale şi politice, prevăzute în anexa nr. 1, trec din subordinea academiei republicii socialiste românia în subordinea academiei de Ştiinţe sociale şi politice, cu întreg patrimoniul lor şi indicatorii de plan, precum şi cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din convenţii şi planuri de colaborare externă.art. 3 pe data apariţiei prezentei hotărîri se schimbă denumirea unităţilor prevăzute ...

Monitorul Oficial 782 din 09 Iulie 1970 (M. Of. 782/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 30 iunie 1970 privind unele măsuri referitoare la reorganizarea unor instituţii şi întreprinderi cultural-artistice EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 78 din 9 iulie 1970

Consiliului de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1comitetul de stat pentru cultură şi artă, ministerele, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului bucureşti, vor lua măsuri, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, pentru desfiinţarea ansamblurilor de cîntece şi dansuri şi a orchestrelor populare profesioniste prevăzute în anexa nr. 1*) şi pentru înfiinţarea ansamblurilor artistice şi formaţiilor instrumentale profesioniste prevăzute în anexa nr. 2*) la prezenta hotărîre, în limita numărului de posturi stabilite prin aceasta.Înăuntrul termenului de 60 de zile, desfiinţarea unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi înfiinţarea unităţilor prevăzute ...

Monitorul Oficial 982 din 06 August 1970 (M. Of. 982/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 6 august 1970 privind folosirea manualelor şcolare atribuite gratuit elevilor şi personalului didactic de la şcoli generale şi licee EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 98 din 6 august 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1elevii de la învăţămîntul de zi al şcolilor generale, liceelor de cultură generală şi liceelor de specialitate primesc manualele şcolare gratuit, în folosinţă.art. 2Începînd cu anul şcolar 1970-1971 manualele şcolare atribuite gratuit, în folosinţă, se transmit la sfîrşitul anului şcolar, prin grija conducerii şcolilor, la elevii care urmează să le folosească în anul şcolar următor.de la prevederile alineatului precedent se exceptează:a) manualele şcolare pentru elevii clasei i;b) manualele şcolare necesare elevilor în vederea pregătirii pentru admiterea în licee, şcoli profesionale şi pentru examenul de bacalaureat;c) manualele şcolare de specialitate pentru şcolile de ...

Monitorul Oficial 1152 din 30 Septembrie 1970 (M. Of. 1152/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 1.318 din 24 septembrie 1970 privind înfiinţarea unor întreprinderi industriale de stat, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 115 din 30 septembrie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1pe data de 15 septembrie 1970 se înfiinţează, sub îndrumarea şi controlul ministerului industriei construcţiilor de maşini, următoarele întreprinderi industriale de stat:a) uzina de utilaj alimentar - slatina, cu sediul în oraşul slatina, judeţul olt, care va avea ca obiect fabricarea utilajelor pentru industria alimentară şi frigorifică;b) fabrica de cazane mici şi arzătoare - cluj, cu sediul în municipiul cluj, judeţul cluj, care va avea ca obiect fabricarea cazanelor de încălzire centrală şi a celor cu destinaţie specială (generatoare de abur), a părţilor specifice cazane, precum şi a arzătoarelor pentru cazane şi ...

Monitorul Oficial 1182 din 05 Octombrie 1970 (M. Of. 1182/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 24 septembrie 1970 privind aplicarea experimentală a sistemului contractual în activitatea cabinetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti pentru probleme de organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 118 din 5 octombrie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1contractele cu întreprinderile şi organizaţiile economice pentru elaborarea de studii şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în problemele de organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii vor fi încheiate, din împuternicirea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului bucureşti, de către directorii cabinetelor pentru probleme de organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii din cadrul acestor consilii populare.art. 2contractele pentru elaborarea de studii şi acordarea de asistenţă de specialitate în probleme din domeniul organizării se încheie pe baza contractului tip din anexa nr. 1 la hotărîrea consiliului de miniştri ...

Monitorul Oficial 1502 din 21 Decembrie 1970 (M. Of. 1502/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 1.835 din 19 decembrie 1970 privind unele măsuri în legătură cu aprovizionarea tehnico-materială pentru activitatea de cercetare ştiinţifică EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 150 din 21 decembrie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1importurile de produse necesare unităţilor de cercetare ştiinţifică se vor efectua de către Întreprinderea de stat pentru comerţul exterior "tehno-import" prin servicii destinate în exclusivitate acestui scop cu excepţia mijloacelor tehnicii de calcul, animalelor de experienţă, substanţelor chimice şi medicamentelor pentru cercetare, care se vor importa, în continuare, prin întreprinderile de comerţ exterior de profil.art. 2importurile pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se vor face fără vize de negare din partea producătorilor interni.unităţile de cercetare ştiinţifică - pe răspundere proprie - pot achiziţiona din import, în limita fondurilor valutare de care dispun, numai ...

Monitorul Oficial 1162 din 01 Octombrie 1970 (M. Of. 1162/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 820 din 18 iunie 1970 privind uniforma pentru comandanţii de pionieri şi pentru activiştii Organizaţiei Pionierilor din Republica Socialistă România EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 116 din 1 octombrie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1uniforma pentru comandanţii de pionieri şi activiştii organizaţiei pionierilor din republica socialistă românia se compune din:a) sacou cu epoleţi, pantalon lung, beretă, cămaşă cu epoleţi, cravată şi şnur de grad - pentru bărbaţi;b) jachetă cu epoleţi, fustă, beretă, bluză cu epoleţi, cravată şi şnur de grad - pentru femei.art. 2 descrierea şi portul uniformei de către comandanţii de pionieri şi activiştii organizaţiei pionierilor sînt prevăzute în regulamentul anexă la prezenta hotărîre.art. 3preţurile cu amănuntul ale uniformelor se vor stabili la un nivel redus cu circa 19 la sută faţă de nivelul de preţ, ...

Monitorul Oficial 692 din 22 Iunie 1970 (M. Of. 692/1970)

 HOTĂRÂRE nr. 822 din 18 iunie 1970 privind alocaţiile zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare şi consumurile colective din sectorul special EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 69 din 22 iunie 1970

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 alocaţiile zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare sînt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta hotărîre.cuantumul lunar al burselor pentru elevi şi studenţii se modifică corespunzător noilor alocaţii de hrană stabilite.de asemenea, se recalculează valoarea raţiilor pentru consumurile colective din sectorul special.art. 2sarcina financiară determinată de aplicarea noilor alocaţii de hrană se va acoperi, în anul 1970, de ministere, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului bucureşti din economiile realizate în planurile de cheltuieli, respectiv la bugetele locale, prin virări de credite de la ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016