Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 877 din 30 iunie 1970  privind unele măsuri referitoare la reorganizarea unor instituţii şi întreprinderi cultural-artistice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 30 iunie 1970 privind unele măsuri referitoare la reorganizarea unor instituţii şi întreprinderi cultural-artistice

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 78 din 9 iulie 1970
        Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, ministerele, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor lua măsuri, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, pentru desfiinţarea ansamblurilor de cîntece şi dansuri şi a orchestrelor populare profesioniste prevăzute în anexa nr. 1*) şi pentru înfiinţarea ansamblurilor artistice şi formaţiilor instrumentale profesioniste prevăzute în anexa nr. 2*) la prezenta hotărîre, în limita numărului de posturi stabilite prin aceasta.
        Înăuntrul termenului de 60 de zile, desfiinţarea unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi înfiinţarea unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se vor face la datele stabilite prin instrucţiunile Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă de eşalonare a concursurilor organizate potrivit prevederilor de la art. 3 din prezenta hotărîre.

    ART. 2
        Se recomandă Uniunii Generale a Sindicatelor din România să desfiinţeze Ansamblul de cîntece şi dansuri din subordinea sa şi să ia măsuri de înfiinţare, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, a ansamblurilor artistice şi formaţiilor instrumentale profesioniste prevăzute în anexa nr. 3*) la prezenta hotărîre, în limita numărului de posturi stabilite prin această anexă.

    ART. 3
        Pentru încadrarea cu personal artistic corespunzător a ansamblurilor artistice şi formaţiilor instrumentale profesioniste nou înfiinţate, indiferent de subordonare, toate posturile artistice se vor ocupa pe bază de concurs, organizat de organele în subordinea cărora se află formaţiile profesioniste respective împreună cu Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi la datele stabilite de comun acord.
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă împreună cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România vor reglementa prin instrucţiuni modul de organizare şi funcţionare a ansamblurilor artistice şi formaţiilor instrumentale profesioniste şi de utilizare de către acestea a localurilor caselor de cultură ale sindicatelor şi instituţiilor cultural-artistice de stat.

    ART. 4
     Personalul artistic devenit disponibil din unităţile desfiinţate potrivit art. 1 şi 2 din prezenta hotărîre care se recalifică în munci direct productive, va primi, începînd de la data încadrării, salariul tarifar lunar avut la unitatea desfiinţată, în cazul în care cîştigul lunar realizat la noul loc de muncă va fi inferior acelui salariu, fără a depăşi 6 luni de la data cînd a devenit disponibil.

    ART. 5
        Pe data de 1 iulie 1970:
    - unităţile de librărie prevăzute în anexa nr. 4*) lit. A la prezenta hotărîre trec în subordinea Bazei pentru desfacerea cărţii, prin desprindere de la centrele de librării menţionate în această anexă;
    – centrele de librării prevăzute în anexa nr. 4 lit. B trec din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă în subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare prevăzute în această anexă;
    – comitetele executive ale consiliilor populare judeţene vor lua măsuri în vederea organizării de centre de librării conform anexei nr. 4 lit. C;
    – întreprinderile cinematografice interjudeţene prevăzute în anexa nr. 5*) la prezenta hotărîre se desfiinţează;
    – întreprinderea cinematografică a municipiului Bucureşti trece din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă în subordinea Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti;
    – comitetele executive ale consiliilor populare judeţene vor lua măsuri în vederea organizării de întreprinderi cinematografice judeţene cu numărul de posturi preluat prin protocol de la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, conform anexei nr. 6*) la prezenta hotărîre.

        Pe măsura creării condiţiilor corespunzătoare, în judeţele în care, potrivit prevederilor prezentei hotărîri, nu funcţionează centre de librării, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene vor putea înfiinţa astfel de organizaţii economice în condiţiile legii, prin desprinderea de la centrele de librării existente a unităţilor care funcţionează pe teritoriul acelui judeţ şi preluarea lor cu patrimoniul aferent.

    ART. 6
        Începînd de la 1 iulie 1970, conducerea, îndrumarea şi controlul centrelor de librării şi întreprinderilor cinematografice judeţene şi ale municipiului Bucureşti se exercită de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe baza indicaţiilor de specialitate ale Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, atît din punct de vedere al conţinutului activităţii lor cît şi în ce priveşte problemele economico-financiare ale acestor întreprinderi.

    ART. 7
        Comitetele de cultură şi artă ale judeţelor în care îşi au sediul centrele de librării colaborează cu celelalte comitete de cultură şi artă din judeţele interesate, pentru realizarea sarcinilor de difuzare a cărţii.
        În judeţe, în cuprinsul cărora activitatea de difuzare a cărţii şi de desfacere a articolelor culturale şi de papetărie este desfăşurată de centre de librării cu sediul în alte judeţe, comitetele de cultură şi artă din judeţele care nu au centre de librării desemnează un coordonator al comerţului de librărie pe teritoriul acestui judeţ, ce va fi salarizat de centrul de librării.
     Atribuţiile şi răspunderile coordonatorului se vor stabili de comitetele executive ale consiliilor populare prevăzute la art. 6, pe baza indicaţiilor de specialitate ale Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.

    ART. 8
        Pe data de 1 iulie 1970, Fondul de stat al cărţii, instituţie bugetară, din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, se desfiinţează.
        Pe aceeaşi dată se înfiinţează, sub îndrumarea şi controlul Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, "Oficiul de aprovizionare şi servicii pentru biblioteci", cu sediul în municipiul Bucureşti, ca unitate cu gestiune economică proprie, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat.
        Oficiul de aprovizionare şi servicii pentru biblioteci are ca obiect de activitate aprovizionarea bibliotecilor cu cărţi şi publicaţii, materiale şi obiecte de inventar specifice, pregătirea pentru circuitul de lectură a cărţilor pentru biblioteci, precum şi alte prestări de servicii necesare bibliotecilor.
        Oficiul de aprovizionare şi servicii pentru biblioteci va prelua de la centrele de librării indicatorii de plan, contractele în curs de execuţie, activul şi pasivul, precum şi baza materială aferentă colecturilor bibliotecilor care se desfiinţează.
        Oficiul de aprovizionare şi servicii pentru biblioteci practică cotele de rabat comercial în vigoare aplicate în prezent de colecturile bibliotecilor, precum şi tarifele pe genuri de prestaţii ce se vor fixa potrivit dispoziţiilor legale.
        Atribuţia de preluare şi de redistribuire a dubletelor din biblioteci şi a colecţiilor de publicaţii intrate în patrimoniul statului prin hotărîri judecătoreşti trece, de la data prezentei hotărîri, în atribuţiile Bibliotecii centrale de stat, din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.

    ART. 9
        Baza pentru desfacerea cărţii, din subordinea Centralei cărţii, are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata pentru cărţi şi articole de librărie, precum şi comerţul cu amănuntul printr-un număr restrîns de unităţi reprezentative.
        Baza pentru desfacerea cărţii are sediul în municipiul Bucureşti şi este organizată şi funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii, potrivit normelor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat.

    ART. 10
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă este coordonator de plan pentru indicatorul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul, în care scop desfăşoară acest plan pe centrele de librării din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

    ART. 11
        Direcţia reţelei cinematografice şi difuzării filmelor, din subordinea Centrului naţional al cinematografiei, îşi schimbă denumirea în Direcţia reţelei cinematografice şi difuzării filmelor - "România-Film" - şi are ca obiect de activitate: achiziţionarea filmelor din producţia naţională; importul şi exportul de filme, cu excepţia importului de filme de televiziune şi a exportului de filme produse de Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune; efectuarea tirajului de copii; difuzarea şi exploatarea filmelor de cinema, precum şi efectuarea îndrumării de specialitate a întreprinderilor cinematografice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 12
        Cotele de locaţie (chiria filmelor) datorate Direcţiei reţelei cinematografice şi difuzării filmelor - "România-Film" se stabilesc pe fiecare întreprindere cinematografică judeţeană şi a municipiului Bucureşti de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, cu avizul Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală şi Ministerului Finanţelor.

    ART. 13
        Înfiinţarea unităţii prevăzute la art. 8 alineatul 2 se efectuează în cadrul indicatorilor de plan aprobaţi Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă pentru aceste activităţi pe anul 1970.
        Trecerea Întreprinderii cinematografice Bucureşti se va face cu activul şi pasivul şi contractele în curs de execuţie, potrivit bilanţului contabil încheiat la 30 iunie 1970 şi cu indicatorii de plan aprobaţi pe anul 1970, pe bază de protocol încheiat între Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti.
        Activul şi pasivul şi contractele în curs de executare ale întreprinderilor cinematografice interjudeţene desfiinţate, potrivit bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1970, precum şi indicatorii de plan pe anul 1970, se preiau de noile întreprinderi cinematografice judeţene, pe bază de protocol încheiat între Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi comitetele executive ale consiliilor populare respective.
        Activul şi pasivul aferent ansamblurilor de cîntece şi dansuri şi ale orchestrelor populare profesioniste desfiinţate, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, se preiau de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sau de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, potrivit bilanţului contabil încheiat la data de 31 martie 1970, potrivit legii.

    ART. 14
        Personalul aferent unităţilor care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărîri se consideră transferat în interesul serviciului, în condiţiile legii.

    ART. 15
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru repartizarea personalului devenit disponibil prin aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta hotărîre.

    ART. 16
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor comunica, pînă la data de 31 iulie 1970, Comitetului de Stat al Planificării şi Ministerului Finanţelor fondul de salarii şi creditele bugetare devenite disponibile pe anul 1970 prin aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, pentru a fi trecute la fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului de Miniştri.

    ART. 17
        Se autorizează Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor să efectueze modificările în indicatorii de plan ca urmare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărîre, în cadrul indicatorilor aprobaţi prin planul şi bugetul de stat pe anul 1970.

    ART. 18
        Punctele 34-50 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 457/1968 pentru aplicarea Legii nr. 27/1967 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi a comitetelor locale de cultură şi artă, punctele 18-33 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2215/1969 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii editoriale, precum şi art. 5 şi art. 6 lit. a din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1542/1951 privind măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din Republica Populară Română, se abrogă.
        *) Anexele se comunică prin grija Secretariatului de Stat pentru Cultură şi Artă.
                                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                      ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 30 iunie 1970.
        Nr. 877.

                                           -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016