Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 822 din 18 iunie 1970  privind alocaţiile zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare şi consumurile colective din sectorul special    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 822 din 18 iunie 1970 privind alocaţiile zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare şi consumurile colective din sectorul special

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 69 din 22 iunie 1970
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Alocaţiile zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare sînt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta hotărîre.
        Cuantumul lunar al burselor pentru elevi şi studenţii se modifică corespunzător noilor alocaţii de hrană stabilite.
        De asemenea, se recalculează valoarea raţiilor pentru consumurile colective din sectorul special.

    ART. 2
        Sarcina financiară determinată de aplicarea noilor alocaţii de hrană se va acoperi, în anul 1970, de ministere, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti din economiile realizate în planurile de cheltuieli, respectiv la bugetele locale, prin virări de credite de la orice subdiviziune a clasificaţiei bugetare, cu excepţia investiţiilor centralizate.
        În cazuri excepţionale, cînd majorarea alocaţiilor de hrană nu poate fi acoperită din economii, Ministerul Finanţelor va suplimenta, pe bază de cereri documentate, planurile de cheltuieli pe anul 1970 ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi bugetele locale. Acoperirea se va face din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri sau prin diminuarea vărsămintelor la bugetul republican în cazul bugetelor locale ale căror venituri depăşesc cheltuielile.

    ART. 3
        Prezenta hotărîre se aplică cu începere de la data de 1 iunie 1970. Pe aceeaşi dată, prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1753/1965, Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 792/1968, articolului 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1597/1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.                                         Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                  ION GHEORGHE MAURER

        Bucureşti, 18 iunie 1970.
        Nr. 822.
    ANEXA 1

                                       ALOCAŢIILE
                            zilnice de hrană în instituţiile
                               de învăţămînt şi educaţie

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│ │Instituţia de învăţămînt│Alocaţia│
│Nr. │şi de educaţie sau │zilnică │
│crt.│categoria de elevi ori │de hrană│
│ │de studenţi │- în lei│
│ │ │- │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│1. │Case de copii │10,50 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│2. │Şcoli speciale │10,50 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Elevii bursieri din │ │
│ │şcolile generale şi │ │
│3. │şcolile de artă (cl. │10,50 │
│ │I-VIII), cu excepţia │ │
│ │celor din şcolile de │ │
│ │coregrafie │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Elevii bursieri din │ │
│ │licee şi liceele de artă│ │
│4. │(cl. IX-XII), cu │10,50 │
│ │excepţia celor din │ │
│ │şcolile de coregrafie │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│5. │Elevii bursieri din │11,50 │
│ │şcolile de coregrafie │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│6. │Elevii bursieri din │10,50 │
│ │liceele de specialitate │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli profesionale de │ │
│7. │ucenici, pe perioada │10,50 │
│ │pregătirii teoretice şi │ │
│ │a practicii alternative │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli profesionale de │ │
│ │ucenici cu meserii │ │
│8. │obişnuite, pe perioada │10,50 │
│ │practicii comasate şi de│ │
│ │vară │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli profesionale de │ │
│ │ucenici cu meserii │ │
│9. │grele, pe perioada │11,50 │
│ │practicii comasate şi de│ │
│ │vară │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Elevii şcolilor │ │
│ │profesionale de ucenici,│ │
│ │precum şi elevii │ │
│ │bursieri din liceele de │ │
│ │specialitate şi din │ │
│ │şcolile tehnice de │ │
│10. │personal tehnic - pentru│13,50 │
│ │meseriile şi │ │
│ │specialităţile cu profil│ │
│ │minier - pe perioada │ │
│ │practicii în subteran │ │
│ │(alternative, comasate │ │
│ │şi de vară) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli profesionale şi │ │
│11. │tehnice speciale ale │10,50 │
│ │Ministerului Sănătăţii │ │
│ │şi Ministerului Muncii │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli tehnice speciale │ │
│12. │cu elevi debili, │13,50 │
│ │invalizi şi t.b.c. cu │ │
│ │forme stabilizate │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Elevii bursieri din │ │
│13. │şcolile tehnice pentru │11,50 │
│ │personal tehnic │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli tehnice agricole │ │
│14. │cu absolvenţi de 8 clase│10,50 │
│ │generale │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli tehnice pentru │ │
│15. │personal tehnic, pe │11,50 │
│ │perioada practicii │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Şcoli tehnice agricole │ │
│16. │cu absolvenţi de 8 clase│10,50 │
│ │generale, pe perioada │ │
│ │practicii │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Elevii bursieri din │ │
│ │institutele pedagogice │ │
│17. │de învăţători şi │11,50 │
│ │educatoare cu durata de │ │
│ │2 ani │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Elevii şcolilor tehnice │ │
│ │care fac practica în │ │
│ │alte localităţi decît în│ │
│18. │cele în care au fost │13,50 │
│ │repartizaţi, numai în │ │
│ │cazul cînd nu li se │ │
│ │poate asigura masa la │ │
│ │cantină │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii bursieri; │ │
│19. │studenţii nebursieri pe │13,00 │
│ │perioada practicii în │ │
│ │alte localităţi │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii bursieri din │ │
│ │Institutul de cultură │ │
│20. │fizică şi de la │15,25 │
│ │facultăţile de educaţie │ │
│ │fizică │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii de la │ │
│ │Institutul de cultură │ │
│21. │fizică şi de la │17,25 │
│ │facultăţile de educaţie │ │
│ │fizică, pe perioada │ │
│ │practicii de înot │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii de la │ │
│ │Institutul de cultură │ │
│ │fizică şi de la │ │
│22. │facultăţile de educaţie │30,00 │
│ │fizică pe perioada │ │
│ │practicii de schi, │ │
│ │inclusiv regia de │ │
│ │cantină │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii de la │ │
│23. │Institutul de mine, pe │16,25 │
│ │perioada practicii în │ │
│ │subteran │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii care se │ │
│ │deplasează la practică │ │
│ │în alte localităţi decît│ │
│ │în cele în care au fost │ │
│24. │repartizaţi şi cei de la│15,75 │
│ │tehnica pescuitului şi │ │
│ │stuficulturii, numai în │ │
│ │cazul în care nu li se │ │
│ │poate asigura cantina în│ │
│ │localitatea respectivă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Studenţii cetăţeni │ │
│ │români care studiază în │ │
│25. │străinătate, pe perioada│23,00 │
│ │transportului de la │ │
│ │Bucureşti la locul de │ │
│ │studiu │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│26. │Şcoli de şoferi │10,50 │
│ │profesionişti │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│27. │Tabere şcolare de │18,75 │
│ │pregătire sportivă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│28. │Tabere, colonii şi │14,75 │
│ │excursii şcolare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│29. │Tabere şcolare │24,00 │
│ │internaţionale │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Concursuri de elevi │ │
│30. │cultural-artistice şi pe│10,50 │
│ │obiecte, la fazele │ │
│ │judeţene şi finale │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Campionate şi concursuri│ │
│31. │sportive, şcolare, la │18,75 │
│ │fazele judeţene, de zonă│ │
│ │şi finale │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Concursuri de schi │ │
│32. │pentru elevi, inclusiv │30,00 │
│ │regia de cantină │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│33. │Grădiniţe de copii cu │7,00 │
│ │orar normal zilnic │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│34. │Grădiniţe de copii cu │7,50 │
│ │orar normal săptămînal │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│35. │Şcoli speciale de │10,50 │
│ │reeducare │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 2

                                       ALOCAŢIILE
                         zilnice de hrană în unităţile sanitare

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│ │ │Alocaţia│
│Nr. │Felul unităţii sanitare │zilnică │
│crt.│sau categoria de │de hrană│
│ │beneficiari │- în lei│
│ │ │- │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Unităţile, secţiile şi │ │
│ │subsecţiile t.b.c. │ │
│ │(sanatorii t.b.c., │ │
│ │clinici t.b.c., spitale │ │
│ │t.b.c., secţii t.b.c din│ │
│ │clinici şi spitale de │ │
│ │adulţi şi copii, │ │
│ │staţionarele │ │
│ │dispensarelor t.b.c. │ │
│ │etc.), unităţile, │ │
│1. │secţiile şi subsecţiile │15,00 │
│ │pentru sechele de │ │
│ │poliomielită, oncologie,│ │
│ │hepatită, boli de │ │
│ │nutriţie, boli │ │
│ │profesionale şi │ │
│ │supuraţii pulmonare, │ │
│ │sanatoriile climaterice │ │
│ │de nevroze, secţiile de │ │
│ │nevroze din spitale şi │ │
│ │secţiile de bolnavi │ │
│ │suferinzi de arsuri │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Clinicile, secţiile │ │
│ │clinice şi institutele │ │
│2. │de cercetări │11,25 │
│ │ştiinţifice, cu excepţia│ │
│ │celor de la pct. 1 │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Unităţile şi secţiile de│ │
│ │adulţii şi copii, │ │
│ │inclusiv maternităţile, │ │
│ │casele de naşteri, │ │
│ │casele copilului, │ │
│3. │staţionarele de │ │
│ │întreprindere, │ │
│ │staţionarele de adulţi │ │
│ │şi copii şi aşezămintele│ │
│ │medico-pedagogice, cu │ │
│ │excepţia celor de la │ │
│ │punctele 1 şi 2: │ │
├────┼───┬────────────────────┼────────┤
│ │ │- adulţi │9,25 │
├────┼───┼────────────────────┼────────┤
│ │ │- copii │9,25 │
├────┼───┴────────────────────┼────────┤
│ │Mesele pentru copiii nou│ │
│4. │născuţi (de partea │9,25 │
│ │neconsumată din alocaţie│ │
│ │beneficiază mama) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│5. │Leprozerii │17,75 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│6. │Preventoriile t.b.c. │15,50 │
│ │pentru adulţii şi copii │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Sanatoriile │ │
│7. │balneoclimaterice de │ │
│ │adulţi şi copii şi │ │
│ │sanatoriile postcură: │ │
├────┼───┬────────────────────┼────────┤
│ │ │- regim comun │15,50 │
├────┼───┼────────────────────┼────────┤
│ │ │- regim dietetic │16,00 │
├────┼───┴────────────────────┼────────┤
│8. │Sanatoriile de noapte │15,50 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│9. │Coloniile sanatoriale │15,50 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│10. │Creşele săptămînale │8,00 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│11. │Creşele zilnice cu un │7,50 │
│ │singur schimb │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Alocaţiile de hrană │ │
│12. │pentru donatorii de │13,00 │
│ │sînge │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│13. │Spitalele studenţeşti │13,00 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│14. │Preventoriile t.b.c. │17,75 │
│ │studenţeşti │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 3

                                       ALOCAŢIILE
                   zilnice de hrană în unităţile de prevederi sociale

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│ │ │Alocaţia│
│Nr. │ │zilnică │
│crt.│Felul unităţii │de hrană│
│ │ │- în lei│
│ │ │- │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Cămine de bătrîni, │ │
│1. │cămine de pensionari şi │8,00 │
│ │casele orbilor │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Cămine-şcoală pentru │ │
│2. │copii invalizi motori şi│9,00 │
│ │copii oligofreni │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│3. │Cantine de ajutor │5,75 │
│ │popular │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Cămine-spital pentru │ │
│4. │adulţi şi copii, precum │10,00 │
│ │şi căminele-spital │ │
│ │pentru invalizi │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│5. │Cămine-atelier │10,00 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│6. │Centre de primire a │10,50 │
│ │minorilor │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 4

                                       ALOCAŢIILE
                 zilnice de hrană pe acţiuni de cultură fizică şi sport

┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │Alocaţia│ │
│ │ │zilnică │Alocaţia │
│Nr. │Felul │de hrană│zilnică de │
│crt.│acţiunii │în regie│hrană la │
│ │sportive │proprie │restaurante│
│ │ │- în lei│- în lei - │
│ │ │- │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │Cantonamente │ │ │
│1. │şi competiţii│41,00 │57,00 │
│ │republicane │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │Acţiuni │ │ │
│ │centrale duse│ │ │
│ │de asociaţii │ │ │
│2. │sportive │30,00 │47,00 │
│ │(finalele │ │ │
│ │campionatelor│ │ │
│ │şi diviziilor│ │ │
│ │naţionale) │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │Tabere de │ │ │
│3. │instruire şi │30,00 │46,00 │
│ │specializare │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│4. │Competiţii │- │30,00 │
│ │regionale │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016