Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2002 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2002

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2002‹‹ Pagina 1 din 18

Monitorul Oficial 3254 din 24 Decembrie 2002 (M. Of. 3254/2002)

TRATAT din 25 martie 1957 de instituire a Comunitatii Europene (Versiunea consolidata) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: 44> JURNALUL OFICIAL C 325 din 24 decembrie 2002

Majestatea sa regele belgiei, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii franŢa, preŞedintele republicii italia, alteŢa sa regalĂ marea ducesĂ de luxembourg, majestatea sa regina olandei*2),------- *2) de atunci au devenit membre ale comunitãţii europene regatul danemarcei, republica elenã, regatul spaniei, irlanda, republica austria, republica portugalia, republica finlanda, regatul suediei şi regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord. hotĂrÂŢi sã punã bazele unei uniuni tot mai strânse a popoarelor din europa, deciŞi sã asigure progresul economic şi social al ţãrilor lor printr-o acţiune comunã de eliminare a barierelor care separã ...

Monitorul Oficial 936 bis din 20 Decembrie 2002 (M. Of. 936 bis/2002)

 NORME din 15 octombrie 2002 privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 bis din 20 decembrie 2002

──────────aprobate prin ordinul nr. 202 din 15 octombrie 2002, publicat în monitorul oficial nr. 936 din 20 decembrie 2002.──────────cap. idomeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme completează normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 14/2000, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2002 şi prevederile privind eliberarea permisului de exercitare prevăzut de art. 9 din legea nr. 111/1996, republicată, prin desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prezentele norme stabilesc:a) cerinţele de calificare, de examinare şi modul de eliberare ...

Monitorul Oficial 957 din 27 Decembrie 2002 (M. Of. 957/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.493 din 18 decembrie 2002 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 27 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 70 din legea nr. 141/1997 privind codul vamal al româniei, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1taxele vamale aplicate la importul unor produse agricole şi industriale în anul 2003 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2taxele vamale exceptate sau reduse la importul produselor agricole şi industriale prevăzute în anexă sunt valabile până la 31 decembrie 2003 inclusiv. prim-ministru adrian nĂstasecontrasemnează:---------------departamentul de comerţ exterior   eugen dijmărescu,secretar de stat ministrul finanţelor publice,mihai nicolae tănăsescubucureşti, 18 decembrie 2002.nr. 1.493.anexĂ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┐│ cod tarifar │ ...

Monitorul Oficial 936 din 20 Decembrie 2002 (M. Of. 936/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.415 din 6 decembrie 2002 pentru modificarea unor anexe la Normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 20 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13, 1/15-1/22 la normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.206/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 781 din 7 decembrie 2001, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13, 1/15-1/22 la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul administraţiei publice,octav cozmâncăministrul informaţiilor publice,vasile dincuministrul culturii şi cultelor,răzvan theodorescubucureşti, 6 decembrie 2002.nr. 1.415.anexa 1/2 ...

Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 947/2002)

DECLARATIE-APEL nr. 3 din 19 decembrie 2002 adresata Parlamentului European, parlamentelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate care au incheiat negocierile de aderare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

DeclaraŢie-apel a parlamentului romÂniei adresatĂ parlamentului european, parlamentelor naŢionale ale statelor membre ale uniunii europene Şi ale statelor candidate care au Încheiat negocierile de aderare, ...

Monitorul Oficial 962 din 28 Decembrie 2002 (M. Of. 962/2002)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 28 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unicarticolul 1 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 84/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat, agenţii economici producători de ...

Monitorul Oficial 945 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 945/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.467 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munca, provenite din activitatea miniera şi din activităţile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. iarticolul 3 din ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin agenţia naţionala pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de reconstrucţie a zonelor miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea miniera şi din activităţile conexe acesteia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.005/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 3perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 14 luni de la data încheierii ultimului contract ...

Monitorul Oficial 942 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 942/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.475 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanţate din bugetul ministerului sănătăţii şi familiei şi din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, se modifica după cum urmează:1. articolul 3 va avea următorul cuprins:"art. 3(1) indicatorii specifici programelor de sănătate finanţate din bugetul ministerului sănătăţii şi familiei care se raportează şi se controlează de către organele abilitate sunt cei prevăzuţi şi aprobaţi prin legea bugetară anuală.(2) indicatorii prevăzuţi în subprogramele de sănătate se transmit direcţiilor ...

Monitorul Oficial 933 din 19 Decembrie 2002 (M. Of. 933/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.440 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 19 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia naţională pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică ulterior.──────────art. 2 se autorizează ministerul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să coordoneze aplicarea strategiei naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale.art. 3 (1) ministerele vor include în strategiile sectoriale un capitol dedicat informatizării, capitol ce va fi corelat cu strategia naţională pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale.(2) capitolul dedicat informatizării, cuprins în strategiile sectoriale elaborate de ministere, va fi supus aprobării ...

Monitorul Oficial 924 din 18 Decembrie 2002 (M. Of. 924/2002)

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.cap. 1 dispoziţii generaleart. 1 salarizarea magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de caracterul justiţiei de putere în stat, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru magistraţi de constituţie şi de legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. totodată stabilirea salarizării se face avându-se în vedere rolul, răspunderea şi complexitatea activităţii, pregătirea şi competenta profesională a magistraţilor.art. 2 (1) indemnizaţiile pentru magistraţi se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectorială, prevăzută de lege pentru funcţiile de ...

‹‹ Pagina 1 din 18
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016