Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2002 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2002

Monitorul Oficial 787 din 30 Octombrie 2002 (M. Of. 787/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 17 octombrie 2002 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 30 octombrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie, precum şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,alexe ivanov costache,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 17 octombrie 2002.nr. 1.143.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţeniaromână în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei românenr. 21/1991, republicată -----

 HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 17 octombrie 2002 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 30 octombrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie, precum şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobandirea ei, cu stabilirea domiciliului în ţara.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,alexe ivanov costache,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 17 octombrie 2002.nr. 1.142.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei româneîn temeiul art. 10 alin. 1 din legea nr. 21/1991,republicată, cu modificările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare ...

Monitorul Oficial 786 din 29 Octombrie 2002 (M. Of. 786/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2001 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală iniţiată de către NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. în fata Centrului Internaţional de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investiţii (ICSID) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 29 octombrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 51 lit. b) din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicalineatul (2) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 1.281/2001 privind mandatarea autorităţii pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului pentru reprezentarea guvernului româniei în procedura arbitrală initiata de către noble ventures inc. s.u.a. în faţa centrului internaţional de reglementare a diferendelor referitoare la investiţii (icsid), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 840 din 27 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) cheltuielile necesare reprezentării guvernului româniei în cadrul procedurii de arbitraj internaţional prevăzute ...

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 29 octombrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unicarticolul 12 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale "combinatul siderurgic resita" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 825 din 20 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 12pentru o perioadă de 3 luni de la data pronunţării încheierii de închidere a procedurii de reorganizare judiciară se instituie o procedură de supraveghere financiară a societăţii de către apaps, constând în obligaţia societăţii de raportare faţă de apaps a ...

Monitorul Oficial 780 din 25 Octombrie 2002 (M. Of. 780/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 24 octombrie 2002 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2002 pentru aprobarea finanţării Proiectului "România în drumul spre NATO" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 25 octombrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.034/2002 pentru aprobarea finanţării proiectului "românia în drumul spre nato", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 26 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2(1) finanţarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat de consiliul interministerial pentru imagine externa prin hotărârea nr. 44 din 18 septembrie 2002, astfel cum a fost modificat prin hotărârea nr. 61 din 23 octombrie 2002, se asigura după cum urmează:a) de către ministerul informaţiilor publice, prin suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 9.500 milioane ...

Monitorul Oficial 766 din 22 Octombrie 2002 (M. Of. 766/2002)

CONDITII SI PROCEDURI din 5 august 2002 privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2002

Cap. 1 domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentele condiţii şi proceduri se aplica pentru acreditarea unor persoane fizice, în scopul stabilirii competentei de a efectua inspecţii în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere recunoscute de autoritatea oficialã. (2) acreditarea unor persoane pentru efectuarea inspectiilor în camp în vederea certificãrii se realizeazã de cãtre autoritatea oficialã, desemnatã de legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, respectiv inspecţia nationala pentru calitatea seminţelor ...

Monitorul Oficial 760 din 17 Octombrie 2002 (M. Of. 760/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 17 octombrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 25 septembrie 2002.nr. 1.067.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română întemeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în ...

Monitorul Oficial 754 din 16 Octombrie 2002 (M. Of. 754/2002)

PROGRAM din 9 august 1995 (*republicat*) de supraveghere, prevenire, combatere si asanare a bolilor la animale si a celor transmisibile de la animale la om, precum si de refacere a septelului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2002

I. pãstrarea teritoriului tarii ca liber de boli epizootice grave, a stãrii de sãnãtate a animalelor şi a sãnãtãţii publice, prin aplicarea mãsurilor de supraveghere, profilaxie, combatere şi asanare a efectivelor de animale purtãtoare de boli epizootice sau transmisibile la om este o problema de stat şi constituite o sarcina permanenta pentru toţi deţinãtorii de animale. a. realizarea integrala a acţiunilor de supraveghere şi depistare a vaccinarilor obligatorii şi de necesitate, precum şi a unor tratamente antiparazitare de necesitate, în cazul apariţiei unor epizootii, se asigura din fonduri bugetare, cu respectarea normelor metodologice nr. 5.415/1993 privind ...

Monitorul Oficial 744 din 11 Octombrie 2002 (M. Of. 744/2002)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 11 octombrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. 1(1) În scopul accelerarii acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate şi de punere în posesie, comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au obligaţia sa comunice persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, în scris, cu confirmare de primire, data şi locul unde se va face punerea în posesie.(2) În cazul în care persoanele cărora li s-a făcut comunicarea sau împuterniciţii acestora nu se vor prezenta la data şi locul stabilite, operaţiunea de punere în posesie şi de întocmire a proceselor-verbale se ...

Monitorul Oficial 741 din 10 Octombrie 2002 (M. Of. 741/2002)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 10 octombrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. 1ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 277 din 17 iunie 1999, aprobată prin legea nr. 281/2001, se modifica după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prin derogare de la prevederile ordonanţei guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin legea nr. 769/2001, regia autonomă ...

Monitorul Oficial 727 din 04 Octombrie 2002 (M. Of. 727/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2002 privind aprobarea finanţării cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării la Bucureşti, în perioada 17-19 octombrie 2002, a Concertului aniversar Phoenix EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 4 octombrie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.036/2002 privind aprobarea finanţării cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării la bucureşti, în perioada 17-19 octombrie 2002, a concertului aniversar phoenix, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 26 septembrie 2002, se modifica după cum urmează:1. În titlu şi în articolul 1, sintagma "în perioada 17-19 octombrie 2002" se înlocuieşte cu sintagma "în cursul lunii octombrie 2002".2. alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) finanţarea acţiunii prevăzute la art. 1 se asigura din bugetul ministerului culturii şi cultelor, prin intermediul artexim, pe bază ...

Monitorul Oficial 720 din 03 Octombrie 2002 (M. Of. 720/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 19 septembrie 2002 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 3 octombrie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,alexe ivanov costache,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoana,p. ministrul de interne,pavel abraham,secretar de statbucureşti, 19 septembrie 2002.nr. 1.026.anexa 1 listapersoanelor cărora s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii ...

Monitorul Oficial 722 bis din 03 Octombrie 2002 (M. Of. 722 bis/2002)

 NORMĂ din 18 iunie 2002 privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 bis din 3 octombrie 2002

──────────*) aprobate de ordinul nr. 438/295/2002, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 722 din 3 octombrie 2002.──────────cap. 1dispoziţii generaleart. 1.(1) prezentele norme se aplică la aditivii alimentari ale căror categorii sunt cuprinse în anexa 1, care sunt utilizaţi sau destinaţi utilizării sub formă de ingrediente la fabricarea sau pregătirea unui produs alimentar şi care sunt prezenţi în produsul finit ca atare sau într-o formă modificată.(2) În sensul prezentelor norme prin "aditivi alimentari" se înţelege orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având ...

 NORMĂ din 12 iulie 2002 privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 bis din 3 octombrie 2002

──────────*) aprobate de ordinul nr. 438/295/2002, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 722 din 3 octombrie 2002.──────────cap. 1dispoziţii generaleart. 1.(1) prezentele norme se aplică la aditivii alimentari ale căror categorii sunt cuprinse în anexa 1, care sunt utilizaţi sau destinaţi utilizării sub formă de ingrediente la fabricarea sau pregătirea unui produs alimentar şi care sunt prezenţi în produsul finit ca atare sau într-o formă modificată.(2) În sensul prezentelor norme prin "aditivi alimentari" se înţelege orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având ...

Monitorul Oficial 712 din 01 Octombrie 2002 (M. Of. 712/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 19 septembrie 2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 1 octombrie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea societăţii naţionale de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a. prin reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează filiala societăţii naţionale de transport ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016