Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII SI PROCEDURI din 5 august 2002  privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONDITII SI PROCEDURI din 5 august 2002 privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2002
CAP. 1
Domeniul de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele condiţii şi proceduri se aplica pentru acreditarea unor persoane fizice, în scopul stabilirii competentei de a efectua inspecţii în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere recunoscute de autoritatea oficialã.
(2) Acreditarea unor persoane pentru efectuarea inspectiilor în camp în vederea certificãrii se realizeazã de cãtre autoritatea oficialã, desemnatã de <>Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, respectiv Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, prin unitãţile teritoriale ale acesteia, respectiv Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Sãditor (LCCSMS) sau inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului sãditor (ITCSMS), dupã caz.
(3) Eliberarea certificatului de acreditare de cãtre autoritatea oficialã atesta ca persoana fizica acreditata poate sa efectueze inspecţia în camp a unor culturi semincere din urmãtoarele specii şi grupe de specii: sfecla, plante furajere, cereale, oleaginoase şi textile, precum şi la categoriile biologice prevãzute de regulile şi normele specifice acestor specii.

CAP. 2
Definirea termenilor

ART. 2
(1) Acreditarea: delegarea de responsabilitate care permite unei persoane fizice sau juridice sa execute o anumitã activitate în numele organismului responsabil pentru respectiva activitate.
(2) Acreditor: un organism oficial de acreditare cu competenta recunoscuta pentru procedura de acreditare.
(3) Acţiune corectiva: acţiune întreprinsã pentru eliminarea cauzelor unei neconformitãţi, în scopul de a preveni repetarea acestora.
(4) Autoritatea oficialã: autoritate desemnatã oficial pentru acreditarea unor persoane fizice sau juridice în vederea desfãşurãrii de activitãţi specifice la cererea acestora.
(5) Audit: examinare sistematica şi independenta în scopul determinãrii dacã activitãţile de calitate şi rezultatele aferente sunt conforme cu sistemele planificate.
(6) Candidat la acreditare: persoana fizica sau juridicã ce doreşte sa obţinã de la autoritatea desemnatã un certificat de acreditare.
(7) Certificat de acreditare: document eliberat de cãtre autoritatea oficialã, care atesta ca persoana fizica acreditata poate sa efectueze inspecţii în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere şi care dovedeşte ca persoana acreditata poseda cunoştinţele tehnice necesare pentru realizarea obiectivelor propuse la solicitarea acreditãrii.
(8) Conformitate: satisfacerea exigenţelor specifice unei activitãţi.
(9) Neconformitate majorã: activitate ce influenţeazã în mod negativ serviciul prestat de persoana acreditata şi trebuie corectatã imediat.
(10) Neconformitate minora: activitate ce nu influenţeazã direct serviciul prestat şi care trebuie corectatã într-un anumit interval de timp.
(11) Inspecţia în camp (controlul în camp): examinarea în camp a plantelor unei culturi destinate producerii de seminţe conform metodelor, regulilor şi normelor în vigoare.
(12) Inspector în camp acreditat: persoana fizica independenta sau angajata a unei persoane juridice, care poate efectua inspecţia în camp a unor culturi semincere sub supravegherea autoritãţii oficiale.
(13) Supraveghere oficialã: procedura prin care autoritatea oficialã urmãreşte şi verifica activitatea specifica a unei persoane fizice sau juridice acreditate de autoritatea oficialã sa desfãşoare o anumitã activitate în numele sau.

CAP. 3
Condiţii pentru inspectorii în camp în vederea acreditãrii

SECŢIUNEA 1
Condiţii pentru acreditare

ART. 3
(1) Inspecţia în camp a culturilor semincere poate fi efectuatã de persoane angajate de agenţi economici înregistraţi pentru producerea seminţelor sau de cãtre persoane independente angajate pe baza de contract temporar fie cu autoritatea oficialã, fie cu un agent economic înregistrat pentru producerea de seminţe, acreditate oficial în acest scop de cãtre autoritatea oficialã şi sub supravegherea acesteia.
(2) Inspectorii în camp trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii pentru a putea fi acreditaţi provizoriu sau definitiv:
a) sa aibã pregãtirea corespunzãtoare: studii de specialitate, cel puţin 3 ani experienta în domeniul de producere, ameliorare, control şi certificare a seminţelor şi suficiente cunoştinţe pentru desfãşurarea activitãţii în bune condiţii;
b) prin excepţie de la condiţiile prevãzute la lit. a) se pot accepta candidaţi fãrã experienta în domeniu, cu studii de specialitate în agricultura, horticultura sau biologie, care pot fi acreditaţi provizoriu pentru însuşirea cunoştinţelor practice;
c) sa fie independenţi în activitatea pe care o desfãşoarã;
d) sa nu aibã interese personale în luarea mãsurilor ce se impun;
e) sa nu obţinã nici un profit personal ca urmare a deciziilor sau mãsurilor luate din efectuarea inspectiilor în camp;
f) sa se angajeze sa lucreze în concordanta cu metodele şi normele în vigoare aplicabile inspectiilor în camp efectuate de autoritatea oficialã;
g) sa demonstreze competenta în:
(i) înţelegerea termenilor "control în camp" şi "DUS" - distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, respectiv caracterele morfologice şi fiziologice ale soiurilor şi modul de notare în descrierea soiurilor;
(ii) înţelegerea importantei preciziei operaţiunii de control în camp;
(iii) întocmirea corecta a documentelor oficiale.
(3) Agentul economic angajator al candidatului la acreditare, denumit în continuare angajator, sau persoana fizica independenta trebuie sa depunã la ITCSMS sau LCCSMS pe a cãrui zona teritorialã îşi desfãşoarã activitatea specifica o cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele condiţii şi proceduri, împreunã cu toate documentele prevãzute, în doua exemplare, dintre care unul se va restitui solicitantului dupã terminarea procedurilor de acreditare, prin care sa solicite acreditarea inspectorului în camp.
(4) Documentele solicitate pentru înscrierea candidatului la acreditare sunt:
a) copie xerox de pe autorizaţia de producere a seminţelor vizata pe anul în curs;
b) copie xerox de pe statutul agentului economic înregistrat cu specificarea obiectului de activitate;
c) copie xerox de pe codul fiscal;
d) dosarul de prezentare a persoanei angajate ce urmeazã a fi acreditata pentru inspecţia în camp, care va cuprinde;
(i) copie de pe diploma de studii;
(ii) curriculum vitae;
(iii) copie de pe carnetul de munca sau de pe contractul temporar;
(iv) angajamentul scris al persoanei şi angajatorului sau, dupã caz, de a se conformã regulilor care guverneazã inspectiile oficiale în camp;
(5) Contravaloarea prestaţiei de acreditare va fi achitatã de agentul economic sau persoana fizica, la acceptarea cererii şi înregistrarea acesteia.

SECŢIUNEA 2
Natura inspectorului în camp

ART. 4
(1) Inspectorii în camp acreditaţi pot fi:
a) persoane fizice independente;
b) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale cãror activitãţi nu implica producerea, prelucrarea sau comercializarea seminţelor, dar presteazã servicii tehnice independente cãtre producãtorii, prelucratorii sau comercianţii de samanta;
c) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale cãror activitãţi implica producerea, prelucrarea sau comercializarea seminţelor.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) angajatorul va asigura autoritatea oficialã ca inspectorul candidat sau acreditat este liber de orice presiune în desfãşurarea activitãţii de control în camp.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. c) un inspector în camp acreditat poate efectua inspecţii în camp numai pe teritoriul angajatorului sau, în afarã cazului când exista un alt acord între angajatorul sau, solicitantul de certificare şi autoritatea oficialã.
(4) Angajatorul prevãzut la alin. (1) lit. b) şi c) sau persoana fizica independenta va asigura autoritatea oficialã ca îi va achitã contravaloarea serviciilor de acreditare prestate, precum şi a celor de supraveghere a activitãţii de control în camp.

SECŢIUNEA 3
Cunoştinţe şi aptitudini

ART. 5
(1) Candidatul la acreditare trebuie sa aibã urmãtoarele cunoştinţe:
a) metodele O.C.D.E. (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã) pentru inspecţia culturilor în camp;
b) metodele şi cerinţele specifice de inspecţie în camp la culturile pentru care a solicitat acreditarea;
c) condiţiile de aprobare în camp la culturile pentru care a solicitat acreditarea;
d) caracteristicile speciilor şi soiurilor pentru care a solicitat acreditarea, eventualele plante netipice şi din alte specii;
e) organismele dãunãtoare ale diferitelor specii şi simptomele acestora, ca şi diferitele categorii de buruieni şi identificarea lor;
f) orice anomalie datoratã toxicitatii pesticidelor, problemelor de nutritie, umiditate şi temperatura;
g) folosirea caracterelor de soi pentru a confirma identitatea soiului în cultura semincera;
h) detectarea, caracterizarea şi cuantificarea impuritatilor în cultura semincera;
i) interpretarea corecta a rezultatelor.
(2) Autoritatea oficialã va verifica cunoştinţele candidatului la acreditare prin:
a) examen scris privind însuşirea normelor în vigoare, principii şi proceduri de control în camp, la care trebuie sa întruneascã un punctaj minim de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte pentru a putea intra la proba practica;
b) proba practica, privind aptitudinile necesare pentru inspecţia în camp, prin examinarea a minimum 3 parcele pentru fiecare specie. Rezultatele probei practice se interpreteazã astfel:
(i) se considera admis dacã rezultatele obţinute de candidat sunt apropiate de cele obţinute de un inspector al autoritãţii oficiale, cu o toleranta de ±0,1% pentru speciile cu determinare procentualã a componentelor culturii şi o bucata de planta netipica pentru speciile cu determinare numericã a componentelor culturii, la toate cele 3 parcele examinate.
Dacã rezultatele determinarilor la una dintre parcele ies din toleranţele admise, proba practica se suplimenteaza cu examinarea unei noi parcele, iar dacã aceasta se încadreazã în tolerante, candidatul se considera admis, iar dacã nu se încadreazã în tolerante, se aplica prevederile lit. (ii);
(ii) dacã rezultatele determinarilor la doua dintre parcele nu se încadreazã în toleranţele admise, se poate face o acreditare provizorie a candidatului. Pe durata acreditãrii provizorii candidatul la acreditare va efectua inspecţia în camp împreunã cu un inspector al autoritãţii oficiale, consideratã ca perioada de instruire practica şi se desfãşoarã pe perioada unui sezon de inspecţie în camp pentru specia respectiva. Dupã perioada de instruire practica se va face reverificarea cunoştinţelor practice ale candidatului la acreditare;
(iii) dacã rezultatele determinarilor la toate cele 3 parcele nu se încadreazã în toleranţele admise, candidatul se considera respins de la acreditare.
(3) Rezultatul testarii se aduce la cunostinta candidatului la acreditare, în termen de 24 de ore, dupã fiecare proba.

CAP. 4
Responsabilitãţile inspectorilor acreditaţi şi ale autoritãţii oficiale

SECŢIUNEA 1
Responsabilitãţile inspectorilor acreditaţi

ART. 6
(1) În ceea ce priveşte responsabilitãţile fata de autoritatea oficialã, inspectorii în camp acreditaţi vor fi asimilaţi cu inspectorii autoritãţii oficiale.
(2) Inspectorii în camp acreditaţi efectueazã inspecţia în camp sub supraveghere oficialã, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare aplicabile la inspectiile oficiale, pentru speciile şi categoriile biologice de seminţe pentru care au fost acreditaţi.
(3) Inspectorii în camp acreditaţi trebuie sa îşi menţinã un nivel ridicat de pregãtire teoreticã şi practica prin:
a) efectuarea permanenta a activitãţii de inspecţie în camp a culturilor, fãrã întreruperi pe o perioada mai mare de 1 an;
b) participarea la instruirile periodice;
c) sa fie la curent cu modificãrile apãrute în normele în vigoare şi metodele de inspecţie a culturilor în camp, insusindu-şi orice schimbare.
(4) Inspectorii în camp trebuie sa fie instruiti şi testati sau retestati prin cursuri de pregãtire ca şi cele ale personalului oficial şi atestat prin examinari oficiale.

SECŢIUNEA 2
Responsabilitãţile autoritãţii oficiale

ART. 7
(1) Autoritatea oficialã trebuie sa dispunã de personal specializat, echipamente şi alte facilitãţi necesare pentru a realiza expertize tehnice privind acreditarea şi supravegherea inspectorilor în camp.
(2) Autoritatea oficialã trebuie sa se asigure ca persoana acreditata:
a) este libera de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfãşurate;
b) este independenta în luarea deciziilor;
c) este impartiala când efectueazã inspecţia în camp a culturilor;
d) nu obţine nici un profit personal în urma deciziilor sau mãsurilor luate din activitatea de inspecţie în camp a culturilor.
(3) Autoritatea oficialã va comunica acceptul pentru înscriere sau motivele pentru care înscrierea nu poate fi acceptatã în decurs de 5 zile lucrãtoare de la data depunerii solicitãrii de acreditare şi a întregii documentaţii solicitate.
(4) Candidatul la acreditare trebuie sa aibã acces pentru îndrumare şi informaţii la serviciile autoritãţii oficiale.
(5) Autoritatea oficialã poate acorda dreptul de inspecţie sub supraveghere oficialã pentru culturile semincere obţinute din seminţe care au fost supuse unui postcontrol oficial, al cãrui rezultat a corespuns normelor în vigoare.
(6) Autoritatea oficialã trebuie:
a) sa furnizeze proceduri relevante cu privire la schemele O.C.D.E. pentru controlul în camp al culturilor;
b) sa organizeze instruiri şi aplicaţii practice pe probleme de control în camp al culturilor;
c) sa testeze persoanele care au solicitat acreditarea, sa elibereze certificatul de acreditare pentru candidaţii care au promovat testul şi sa încheie un contract de acreditare cu angajatorul persoanei acreditate şi/sau cu persoana respectiva;
d) sa aducã la cunostinta candidatului la acreditare rezultatul testarii în termen de 24 de ore de la obţinerea rezultatelor verificãrii de la proba scrisã;
e) sa organizeze audituri, sa supravegheze şi sa monitorizeze activitatea de inspecţie în camp, ceea ce presupune:
(i) verificarea periodicã a cunoştinţelor inspectorilor în camp acreditaţi;
(ii) verificarea metodelor aplicate în efectuarea determinarilor în camp;
(iii) verificarea aplicãrii corecte a normelor în vigoare, a procedurilor şi a instrucţiunilor de lucru;
(iv) iniţierea acţiunilor corective şi retragerea acreditãrii;
(v) identificarea inspectorului în camp acreditat printr-un numãr unic şi o ştampila personalã;
(vi) identificarea culturilor inspectate de inspectorul în camp acreditat şi a loturilor de seminţe rezultate, care sa permitã monitorizarea seminţelor pe tot parcursul circulaţiei şi folosirii lor.
(7) Pe tot parcursul activitãţii de acreditare se va menţine confidenţialitatea informaţiilor obţinute la toate nivelurile.

SECŢIUNEA 3
Documentele de acreditare

ART. 8
Contractul de acreditare, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentele condiţii şi proceduri, va avea puterea legalã a unui contract între autoritatea oficialã, inspectorul în camp şi agentul economic angajator, dupã caz.
ART. 9
Certificatul de acreditare, prezentat ca model în anexa nr. 3 la prezentele condiţii şi proceduri, reprezintã documentul tipizat eliberat de cãtre autoritatea oficialã în urma îndeplinirii tuturor condiţiilor prevãzute în prezentele condiţii şi proceduri, are termen de valabilitate 4 ani şi este vizat anual în urma verificãrii prin supraveghere a activitãţii şi în urma retestarii inspectorului în camp acreditat.

CAP. 5
Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor în camp acreditaţi

SECŢIUNEA 1
Auditul inspectorilor în camp acreditaţi

ART. 10
(1) Autoritatea oficialã trebuie sa aibã certitudinea ca inspectorul în camp acreditat respecta în totalitate regulile şi normele în vigoare, iar activitatea pe care o desfãşoarã acesta este adecvatã şi eficienta pentru scopul propus. Aceasta certitudine poate fi obţinutã în mod obiectiv prin intermediul unui audit.
(2) Auditorul sau auditorii care efectueazã auditul inspectorilor în camp vor fi din rândul inspectorilor autoritãţii oficiale ai LCCSMS sau ITCSMS recunoscuţi de INCS. Auditorii vor fi instruiti anual de LCCSMS sau de alte autoritãţi similare pe plan internaţional şi vor primi un certificat de auditor.
(3) În cazul în care este necesar, se pot utiliza persoane specializate din afarã autoritãţii oficiale, caz în care autoritatea oficialã trebuie sa se asigure ca acestea corespund cerinţelor impuse, încheindu-se un contract pentru audit care va cuprinde condiţiile ce trebuie respectate, inclusiv clauza de confidenţialitate.
(4) Auditul trebuie efectuat o data la 4 ani pentru prelungirea acreditãrii, la cererea angajatorului sau a persoanei fizice independente, iar în cazul în care s-au identificat neconformitãţi, frecventa auditurilor va fi sporitã. Perioada de 4 ani începe de la data acreditãrii.
ART. 11
Autoritatea oficialã va lua în calcul:
a) un sistem de control al întregii documentaţii referitoare la activitatea inspectorilor în camp acreditaţi;
b) reactualizarea documentaţiei necesare;
c) asigurarea ca amendamentele sau schimbãrile aduse unor documente sunt autorizate, procesate şi implementate într-o maniera eficienta şi rapida;
d) reexaminarea cunoştinţelor inspectorilor în camp acreditaţi în ceea ce priveşte toate schimbãrile publicate în documentaţia de specialitate;
e) rezultatele suprevegherii inspectorului în camp acreditat supus verificãrii.
ART. 12
(1) În urma auditului auditorul va întocmi un raport de audit în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi pãstrat la autoritatea oficialã, un exemplar la agentul economic angajator şi/sau un exemplar la inspectorul în camp verificat.
(2) În urma auditului, dacã raportul de audit este favorabil, se elibereazã un nou certificat de acreditare.

SECŢIUNEA 2
Supravegherea inspectorilor în camp acreditaţi

ART. 13
(1) Supravegherea inspectorilor în camp acreditaţi va fi efectuatã anual de cãtre autoritatea oficialã, astfel:
a) prin verificarea a 10% în cazul soiurilor autogame şi a 20% pentru soiurile alogame sau hibrizi, din parcelele examinate de inspectorul în camp acreditat, de cãtre inspectorii autoritãţii oficiale. În cazul în care se efectueazã teste oficiale în laborator prin metode de examinare morfologice, fiziologice sau biochimice pentru stabilirea identitãţii şi puritatii varietale, se verifica 5% din culturile soiurilor autogame şi 15% din culturile soiurilor alogame sau hibrizi;
b) la fiecare inspecţie de verificare se întocmeşte un raport care se transmite autoritãţii oficiale. Aceasta trebuie sa compare rezultatele inspectorului autoritãţii oficiale cu cele ale inspectorului în camp acreditat;
c) în cazul existenţei unei diferenţe clare între cele doua rezultate, dar care nu afecteazã decizia de aprobare în camp, se vor întreprinde mãsuri corective, iar rezultatele obţinute vor fi transmise autoritãţii oficiale care va opera datele corecte. Dacã nici în urma acţiunilor corective nu se vor obţine rezultate corecte, acreditarea inspectorului în camp acreditat va fi suspendatã sau retrasã;
d) în cazul existenţei unei diferenţe care afecteazã decizia de aprobare în camp a unei culturi examinate de un inspector în camp acreditat, în mod deliberat sau din neglijenţa, autoritatea oficialã va anula şi va retrage documentul de inspecţie în camp şi va bloca partida sau loturile rezultate, iar acreditarea va fi suspendatã. În acest caz autoritatea oficialã va verifica toate culturile şi loturile rezultate în urma activitãţii inspectorului respectiv, iar dacã situaţia de neconformitate majorã se repeta cel puţin o data, acreditarea va fi retrasã;
e) autoritatea oficialã poate efectua orice determinãri morfologice, fiziologice sau biochimice necesare verificãrii semintei provenite din culturile examinate de inspectorul în camp acreditat în pre- sau postcontrol;
f) pre- sau postcontrolul oficial al loturilor rezultate din culturile examinate în camp de inspectorul în camp acreditat este obligatoriu;
g) numerele de identitate ale partidelor de seminţe şi numerele de referinta ale loturilor rezultate vor fi acordate de autoritatea oficialã în conformitate cu procedurile aplicate partidelor şi loturilor certificate oficial, cu precizarea ca acestea sa poatã fi recunoscute în orice moment ca fiind examinate în camp de un inspector în camp acreditat.
(2) Contravaloarea verificãrilor efectuate de autoritatea oficialã pentru supravegherea inspectorului în camp acreditat va fi suportatã financiar de cãtre angajatorul acestuia sau de persoana fizica independenta acreditata care are contract cu un agent economic pentru efectuarea inspecţiei în camp a culturilor semincere deţinute de respectivul agent economic, cu excepţia postcontrolului.
(3) Dupã încheierea verificãrilor autoritatea oficialã întocmeşte un raport în 3 exemplare. Un exemplar va rãmâne la autoritatea oficialã, un exemplar va fi înmânat angajatorului şi unul inspectorului în camp acreditat şi verificat, dupã caz.

CAP. 6
Mãsuri luate de autoritatea oficialã privind inspectorii în camp acreditaţi

ART. 14
(1) Certificatul de acreditare poate fi suspendat sau retras, dupã caz, în urmãtoarele situaţii:
a) informaţii false sau eronate în cererea de acreditare;
b) informaţii false sau eronate în documentul oficial de inspecţie în camp;
c) nerespectarea procedurii de lucru şi a regulilor şi normelor în vigoare, în timpul inspecţiei în camp;
d) datele din activitatea de supraveghere şi audit demonstreaza ca inspectorul în camp acreditat nu îndeplineşte standardele de competenta ce se impun pentru activitatea pentru care a fost acreditat;
e) neîndeplinirea obligaţiilor financiare pentru anul în curs de cãtre angajatorul inspectorului în camp acreditat sau de persoana fizica independenta în cauza.
(2) În cazul suspendãrii certificatului de acreditare autoritatea oficialã poate cere inspectorilor în camp acreditaţi sa urmeze o instruire corectiva şi o reexaminare pentru ca suspendarea acreditãrii sa fie anulatã; va fi menţionat un termen limita de corectare a neconformitatilor care au dus la suspendarea acreditãrii. Angajatorul inspectorului în camp acreditat şi/sau inspectorul în camp acreditat, dupã caz, vor fi anuntati în scris despre motivele şi decizia de suspendare, aceştia trebuind sa semneze pentru primirea notificãrii respective sau, dacã refuza, aceasta va fi expediatã prin scrisoare recomandatã sau alt mijloc echivalent.
(3) Anularea deciziei de suspendare a acreditãrii se face numai atunci când au fost eliminate în totalitate motivele suspendãrii.
(4) Dupã constatarea de cãtre autoritatea oficialã a remedierii deficienţelor agentul economic şi/sau inspectorul în camp acreditat, dupã caz, vor fi anuntati în scris asupra datei de la care aceştia îşi pot relua activitatea.
ART. 15
Acreditarea inspectorului în camp va fi retrasã în urmãtoarele situaţii:
a) la cererea acestuia;
b) neprezentarea inspectorului în camp acreditat pentru reînnoirea vizei anuale sau a termenului de valabilitate al contractului de acreditare, la expirarea acestuia;
c) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficialã pentru corectarea neconformitatilor care au dus la suspendarea temporarã a acreditãrii;
d) depistarea unei neconformitãţi majore care este de natura sa afecteze calitatea activitãţii desfãşurate;
e) neîndeplinirea obligaţiilor financiare de cãtre angajatorul inspectorului în camp acreditat şi dupã suspendarea certificatului de acreditare.
ART. 16
(1) În cazul retragerii acreditãrii angajatorul inspectorului în camp acreditat şi/sau inspectorul în camp acreditat vor fi anuntati în scris asupra motivelor retragerii acreditãrii şi datei efective a retragerii, aceştia trebuind sa semneze pentru primirea notificãrii respective sau, dacã refuza, aceasta va fi expediatã prin scrisoare recomandatã sau alt mijloc echivalent.
(2) La data retragerii acreditãrii contractul de acreditare se considera nul.
ART. 17
(1) Inspectorul în camp acreditat al cãrui certificat de acreditare a fost suspendat sau retras poate face contestaţie la autoritatea oficialã, în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţãrii scrise.
(2) Autoritatea oficialã va analiza contestaţia şi va decide în termen de 15 zile de la primirea contestaţiei.


ANEXA 1
-------
la condiţii şi proceduri
------------------------

Agent economic: (dacã este cazul)
Înregistrat cu Autorizaţia de producere
a seminţelor nr. ......................


Se aproba înscrierea.
Inspector-şef,


CERERE
privind obţinerea acreditãrii pentru efectuarea inspectiilor în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere sub supraveghere oficialã

Agentul economic/persoana fizica ................................., cu sediul/adresa în localitatea ........................................, str. ................................ nr. ..........., judeţul .................., telefon ..........., fax ............, înmatriculat/înmatriculatã la registrul comerţului cu nr. .......... din ............, reprezentat/reprezentatã prin ............................, având funcţia de ............................, solicit acreditarea şi eliberarea certificatului de acreditare pentru ........../(numele şi prenumele)/............................, funcţia ..................., pentru urmãtoarele specii şi grupe de specii ...................... şi urmãtoarele categorii biologice ............................ .




──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente:
1. copie xerox de pe autorizaţia de producere a seminţelor;
2. copie xerox de pe statutul de funcţionare, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu;
3. copie xerox de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerţului de pe lîngã Camera de Comerţ şi Industrie;
4. copie xerox de pe codul fiscal;
5. dosarul de prezentare a persoanei ce urmeazã a se ocupa de inspecţia în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere:
- copie de pe diploma de studii;
- curriculum vitae;
- copie de pe carnetul de munca sau de pe contractul temporar.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Declar pe propria rãspundere ca inspectorul în camp acreditat va fi liber de orice presiune în activitatea de inspecţie în camp.

NOTA:


Cererea se depune în 2 exemplare.


Achitat tariful ......... Semnatura conducatorului
agentului economic,
........................

Conform Ordinului ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi Accept condiţiile şi
pãdurilor nr. ..../..... responsabilitãţile
inspectorului în camp
acreditat.

Data .............

Semnatura persoanei candidat,
...............................


ANEXA 2
-------
la condiţii şi proceduri
------------------------


CONTRACT DE ACREDITARE
Nr. ....... data ..........

1. Pãrţile contractante:
a) Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) prin Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Sãditor (LCCSMS)/Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Sãditor (ITCSMS) ................................., cu sediul ............................................................., reprezentatã/reprezentat prin domnul/doamna ......................, în calitate de reprezentant al autoritãţii oficiale de acreditare,
şi
b) .................................../(denumirea agentului economic care a solicitat acreditarea)/.................................., cu sediul ......................................................, reprezentat prin domnul/doamna .................................., în calitate de angajator al inspectorului în camp,
şi/sau
c) .........../(numele şi prenumele inspectorului în camp)/..............., în calitate de inspector în camp, cu adresa .................................., având actul de identitate .............................................. .

2. Obiectul şi preţul contractului:
Acest contract stabileşte relaţia legalã dintre INCS, angajatorul inspectorului în camp acreditat şi inspectorul în camp acreditat, în scopul desfãşurãrii activitãţii de inspecţie în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere la speciile, grupele de specii şi categoriile pentru care a fost acreditat, pentru şi în numele INCS.
Tarifele pentru acreditare şi supraveghere se achitã de cãtre angajator la valoarea şi termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor.

3. Durata contractului:
Acest contract intra în vigoare la data la care este semnat de reprezentanţii pãrţilor şi va inceta la împlinirea a 3 ani de la data semnãrii. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al pãrţilor.

4. Documentele care însoţesc contractul:
- cerere de acreditare;
- documentele solicitate la înscriere;
- certificatul de acreditare;
- alte acte adiţionale.

5. Reguli şi norme:
Serviciile executate în baza prezentului contract vor respecta condiţiile şi procedurile, normele şi standardele în vigoare prezentate de autoritatea oficialã la încheierea contractului.

6. Obligaţiile pãrţilor:
6.1. O parte contractantã nu are, fãrã acordul scris al celeilalte pãrţi, dreptul:
- de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe persoane în afarã acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
6.2. Dezvaluirea oricãrei informaţii persoanelor implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va referi numai la acele informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
6.3. O parte contractantã va fi exoneratã de rãspunderea pentru dezvaluirea de informaţii referitoare la contract, dacã:
- informaţia era cunoscutã partii contractante înainte ca ea sa fi fost primitã de la cealaltã parte contractantã;
- informaţia a fost dezvaluita dupã ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte pãrţi contractante pentru asemenea dezvaluiri;
- partea contractantã a fost obligatã în mod legal sa dezvaluie informaţia.
6.4. Obligaţiile inspectorului în camp acreditat:
Inspectorul în camp acreditat este obligat sa respecte prevederile cuprinse în <>Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, condiţiile şi procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere sub supraveghere oficialã şi celelalte reguli şi norme în vigoare.
Inspectorul în camp acreditat garanteazã ca orice informaţie pe care o va furniza INCS este conformã cu realitatea.
Inspectorul în camp acreditat garanteazã ca pe tot parcursul acestui contract va respecta condiţiile şi procedurile de acreditare, cu excepţia unor modificãri efectuate cu aprobarea INCS.
Inspectorul în camp acreditat garanteazã ca va lua toate mãsurile rationale necesare pentru a permite INCS sau oricãrei alte persoane care acţioneazã în numele INCS sa îşi realizeze sarcinile şi funcţiile astfel cum sunt menţionate în regulile şi normele în vigoare.
Inspectorul în camp acreditat garanteazã ca nu va efectua inspecţii în camp în afarã speciilor, grupelor de specii şi categorii biologice prevãzute în certificatul de acreditare şi va lua toate mãsurile pentru ca serviciile sale sa nu fie prestate pentru scopuri nelegale sau cãtre persoane neautorizate.
6.5. Obligaţiile autoritãţii oficiale:
Autoritatea oficialã are obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorului în camp acreditat orice facilitãţi sau informaţii pe care le considera necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a contractului.
Autoritatea oficialã are obligaţia sa îşi procure toatã documentaţia necesarã pentru desfãşurarea în bune condiţii a procedurilor de acreditare conform regulilor şi normelor în vigoare.
Autoritatea oficialã nu va fi responsabilã pentru nici un fel de compensaţii plãtibile prin lege în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui inspector în camp acreditat în timpul desfãşurãrii activitãţii de inspecţie în camp.
Autoritatea oficialã are dreptul de a verifica modul de lucru al inspectorului în camp acreditat, în conformitate cu condiţiile şi procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere sub supraveghere oficialã.
Autoritatea oficialã are obligaţia de a notifica în scris agentului economic care are inspectori în camp acreditaţi reprezentanţii sãi împuterniciţi pentru acest scop.
6.6. Începerea sau sistarea activitãţii:
Inspectorul în camp acreditat va putea efectua inspecţii în camp numai dupã:
- primirea certificatului de acreditare;
- reînnoirea vizei anuale;
- înlãturarea neconformitatilor majore care au dus la suspendarea temporarã a acreditãrii;
- îndeplinirea obligaţiilor financiare cãtre autoritatea de acreditare, supraveghere şi audit.
Încetarea acreditãrii inspectorului în camp se va face în urmãtoarele condiţii:
- la cererea angajatorului şi inspectorului în camp acreditat;
- neprezentarea pentru viza anuala;
- nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficialã pentru corectarea unor neconformitãţi;
- depistarea de cãtre autoritatea oficialã a unor neconformitãţi majore.
6.7. Modalitãţi de plata:
Angajatorul inspectorului în camp acreditat va achitã autoritãţii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare la data înscrierii pentru acreditare, precum şi a celor de supraveghere şi a activitãţii de inspecţie în camp pentru verificarea modului de lucru al inspectorului în camp acreditat.
Dacã angajatorul nu achitã contravaloarea serviciilor de acreditare, procedura de acreditare va fi suspendatã.
Dacã angajatorul nu va achitã factura ce reprezintã serviciile de supraveghere, se vor aplica penalitãţi de întârziere, potrivit legii.

7. Amendamente:
Pãrţile contractante au dreptul, pe durata prezentului contract, sa convinã în scris modificarea unor clauze ale acestuia, în conformitate cu normele şi regulile în vigoare.

8. Rezilierea contractului:
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre pãrţi da dreptul partii lezate sa ceara rezilierea contractului. Cererea de reziliere va fi comunicatã în scris celeilalte pãrţi contractante.

9. Forta majorã:
Forta majorã este constatatã de o autoritate competenta. Aceasta exonereaza pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
În sensul prezentului contract, prin forta majorã se înţelege un eveniment mai presus de controlul pãrţilor, care nu se datoreazã greselii sau vinii acestora, care nu poate fi prevãzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibile executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului.
Partea contractantã care invoca forta majorã are obligaţia sa notifice celeilalte pãrţi în mod complet producerea acesteia şi sa ia mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
Dacã forta majorã acţioneazã sau se estimeaza ca va acţiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantã va avea dreptul sa notifice celeilalte pãrţi încetarea prezentului contract fãrã ca vreuna dintre ele sa pretindã celeilalte daune.

10. Soluţionarea litigiilor:
Autoritatea oficialã prin reprezentanţii sãi, ITCSMS sau LCCSMS, va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi în cadrul sau în legatura cu prezentul contract.
Dacã dupã 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale cele doua pãrţi nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil divergenta contractualã, fiecare poate solicita ca divergenta sa se soluţioneze prin arbitraj.

11. Limba care guverneazã contractul:
Limba care guverneazã contractul este limba romana.

12. Comunicãri:
Orice comunicare între pãrţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisã în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.
Comunicãrile dintre pãrţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii.

13. Legea aplicabilã contractului:
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Autoritatea Agentul Inspector în camp
oficialã, economic, acreditat,





ANEXA 3


la condiţii şi proceduri
-------------------------



┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ ROMÂNIA │
│ │
│ │
│ MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR │
│ │
│ INSPECŢIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ CERTIFICAT DE ACREDITARE │
│ │
│ NR. ............ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Domnul/Doamna ......................................... │
│ FUNCŢIA: .......................................... │
│ C.I. serie ................ nr. ...................... │
│ AGENT ECONOMIC .................................... │
│ ADRESA .............................................. │
│ Înregistrat cu Autorizaţia nr. .............. pentru │
│ activitatea de: .............. │
│ │
│ Este recunoscut(a) ca inspector în camp acreditat, în │
│ conformitate cu prevederile Ordinului MAAP nr. ...... │
│ pentru aprobarea condiţiilor şi procedurilor privind │
│ acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor │
│ în camp în vederea certificãrii unor culturi semincere │
│ sub supraveghere oficialã, pentru .................... │
│ ...................................................... │
│ (speciile şi grupele de specii) │
│ şi categoriile biologice ............................. │
│ │
│ │
│ │
│ Data: ...................... │
│ │
│ │
│ │
│ INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA │
│ SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR │
│ sau LCCSMS │
│ │
│ │
│ Nume, │
│ prenume, │
│ semnatura │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ┌────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Acest certificat nu este valabil decât │ │
│ │ vizat pe anul în curs │ │
│ ├────────┬─────────┬──────────┬──────────┤ │
│ │ Anul I │ Anul II │ Anul III │ Anul IV │ │
│ └────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016