Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2002 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2002

Monitorul Oficial 861 din 28 Noiembrie 2002 (M. Of. 861/2002)

PROIECT DE LEGE din 29 octombrie 2002 privind declararea si controlul averii demnitarilor, functionarilor publici si a altor categorii prevazute in prezentul act normativ EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 noiembrie 2002

IniŢiative legislative ale cetĂŢenilor potrivit legii nr. 189/1999 expunere de motivela proiectul de lege privind declararea şi controlul averii demnitarilor, funcţionarilor publici şi a altor categorii prevãzute în prezentul act normativ declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere sunt reglementate, în prezent, în românia, prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 860 din 28 Noiembrie 2002 (M. Of. 860/2002)

CONDITII SI PROCEDURI din 1 noiembrie 2002 privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 noiembrie 2002

Cap. 1 domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentele condiţii şi proceduri se aplica pentru acreditarea unor laboratoare de analiza a calitãţii seminţelor ale agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi prelucrarea seminţelor, efectuatã de cãtre autoritatea oficialã, în scopul stabilirii competentei de a efectua analize de calitate şi fitosanitare sub supraveghere oficialã. (2) acreditarea laboratoarelor agenţilor economici prevãzuţi la alin. (1) pentru efectuarea analizelor privind condiţiile de calitate şi stare fitosanitara la seminţele destinate comerţului intern se efectueazã de cãtre autoritatea oficialã, desemnatã prin legea nr. 266/2002 ...

Monitorul Oficial 853 din 26 Noiembrie 2002 (M. Of. 853/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 13 noiembrie 2002 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidări şi reabilitari de imobile din învăţământul preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 26 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 167 alin. (6) din legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al anexei nr. 3/27/28 la legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă finanţarea din bugetul ministerului educaţiei şi cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidări şi reabilitări de imobile din învăţământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul educaţieişi cercetării,ecaterina andronescuministrul finanţelor publice,mihai nicolae tănăsescubucureşti, 13 noiembrie 2002.nr. 1.282.anexa 1 ...

Monitorul Oficial 844 din 22 Noiembrie 2002 (M. Of. 844/2002)

ACT DE REVIZUIRE din 29 noiembrie 2000 a Conventiei privind eliberarea brevetelor europene (Conventia brevetului european) din 5 octombrie 1973, revizuita la 17 decembrie 1991*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 22 noiembrie 2002

----------- *) traducere. preambul statele contractante ale convenţiei brevetului european, având în vedere faptul ca cooperarea ţãrilor din europa pe baza convenţiei brevetului european, precum şi procedura unica de eliberare a brevetelor, stabilitã prin aceasta, reprezintã o contribuţie importanta la integrarea juridicã şi economicã a europei, dorind sa promoveze inovarea şi creşterea economicã în europa într-o maniera mai efectivã, prin punerea bazelor pentru dezvoltarea ...

Monitorul Oficial 833 din 19 Noiembrie 2002 (M. Of. 833/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 7 noiembrie 2002 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 19 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 7 noiembrie 2002.nr. 1.218.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 31 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 469/2002 privind înfiinţarea magazinelor "Economat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 19 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 469/2002 privind înfiinţarea magazinelor "economat", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 350 din 27 mai 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) consiliile locale se pot asocia, în condiţiile legii, cu societăţi comerciale şi cu organizaţii cooperatiste care funcţionează pe raza teritorială a acestora sau vor aproba înfiinţarea de către acestea, în scopul organizării magazinelor prevăzute la alin. (1) sau a unor sectoare de tip „economat” în cadrul unităţilor existente."2. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. ...

Monitorul Oficial 828 din 18 Noiembrie 2002 (M. Of. 828/2002)

PROIECT DE LEGE din 12 august 2002 privind finantarea sanatatii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002

Expunere de motive la proiectul de lege privind finanţarea sãnãtãţii În ultimii ani sistemul sanitar din românia a înregistrat o serie de disfunctionalitati majore datoritã subfinantarii cronice la care a fost supus. sunt de notorietate situaţiile legate de lipsa medicamentelor în spitale, neplata serviciilor medicale furnizate de cãtre medicii din ambulatoriu sau sistarea eliberãrii medicamentelor cãtre populaţie. toate aceste lucruri s-au datorat, în primul rând, lipsei resurselor financiare şi asteptarii rectificarilor bugetare. este, de asemenea, de menţionat starea precara în care se afla o serie ...

Monitorul Oficial 821 din 13 Noiembrie 2002 (M. Of. 821/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 7 noiembrie 2002 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 13 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 10 şi 11 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse acorda cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 7 noiembrie 2002.nr. 1.217.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobatacordarea cetateniei române în temeiul art. 10din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul ...

Monitorul Oficial 818 din 12 Noiembrie 2002 (M. Of. 818/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.220 din 7 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2002 privind autorizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 12 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 828/2002 privind autorizarea ministerului educaţiei şi cercetării de a achizitiona tehnica de calcul şi servicii prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 606 din 15 august 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 2se autorizeaza ministerul educaţiei şi cercetării sa contracteze o finanţare de tip leasing financiar pe o perioadă de 3 ani, cu valoare de achiziţie 51.750.000 dolari s.u.a., la care se adauga costurile, dobânzile, taxele şi impozitele aferente pentru asigurarea resurselor financiare necesare ...

Monitorul Oficial 814 din 08 Noiembrie 2002 (M. Of. 814/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.204 din 24 octombrie 2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 774/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 noiembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţie şi al art. 30 din ordonanţa guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 459/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. iregulamentul de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, prevăzut în anexa la hotărârea guvernului nr. 774/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 19 septembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1activitatea de medicina legală ...

Monitorul Oficial 809 din 07 Noiembrie 2002 (M. Of. 809/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.202 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 7 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie, precum şi al art. 5 alin. (2), al art. 7 şi 8 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 31 ianuarie 2002, se modifica după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg ...

Monitorul Oficial 801 din 05 Noiembrie 2002 (M. Of. 801/2002)

MANUAL OPERATIONAL din 23 mai 2002 pentru schema competitiva de granturi pentru cercetare aplicativa si extensie - 2002 - EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 5 noiembrie 2002

RomÂniaproiectul pentru sprijinirea serviciilor din agricultura1. importanta cercetării agricole şi extensiei1.1. agricultura are o contribuţie majoră în economia româniei. ea constituie o cincime din pib şi angajează o treime din forta de munca. deşi potenţialul agriculturii româniei este mare, creşterea în sectorul agricol a fost considerabil incetinita, parţial din cauza necesităţii de adaptare a sistemelor de cercetare şi extensie la necesităţile economiei de piaţa. cercetarea şi extensia contribuie la competitivitatea agriculturii prin reducerea costurilor pe unitatea de produs, îmbunătăţirea calităţii produselor, reducerea poluarii mediului, adaugand valoare produselor de baza şi dezvoltand tehnologiile de producţie şi tehnologiile postrecoltare. analizele economice în ...

Monitorul Oficial 797 din 01 Noiembrie 2002 (M. Of. 797/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.199 din 24 octombrie 2002 privind divizarea Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. şi modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 1 noiembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 45 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă divizarea societăţii de servicii de management feroviar "s.m.f." - s.a., care îşi încetează existenta, prin absorbtia acesteia de către compania naţionala de cai ferate "c.f.r." - s.a., societatea naţionala de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., societatea naţionala de transport feroviar de marfa "c.f.r. marfa" - s.a. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016