Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2002 Twitter Facebook

Acte altele august 2002

Monitorul Oficial 641 din 29 August 2002 (M. Of. 641/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 august 2002 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 29 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 16 august 2002.nr. 864.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 10 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din ...

Monitorul Oficial 630 din 26 August 2002 (M. Of. 630/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 31 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicaţii ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 26 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 35 alin. (1) şi ale art. 37 alin. (4) din legea datoriei publice nr. 81/1999,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale societăţii naţionale de radiocomunicatii - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 659 din 19 octombrie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1ministerul finanţelor publice garantează, în numele statului, pentru societatea naţionala de radiocomunicatii - s.a. următoarele credite externe, astfel:a) în anul 2002 85 milioane ...

Monitorul Oficial 628 din 23 August 2002 (M. Of. 628/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 850 din 31 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 23 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. iii din ordonanţa guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 384/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor şi a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor legii nr. ...

Monitorul Oficial 623 din 22 August 2002 (M. Of. 623/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 11 iulie 2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 22 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 7 lit. f), art. 10 lit. f), art. 11 lit. c) şi ale art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 655/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre se aplica motoarelor cu ardere interna destinate maşinilor mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la aceste motoare.art. 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) maşină mobila nerutieră - orice ...

Monitorul Oficial 623 bis din 22 August 2002 (M. Of. 623 bis/2002)

 ANEXA nr. 3 din 11 iulie 2002 privind metoda de încercare*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 bis din 22 august 2002

──────────*) anexa nr. 3 face parte integrantă din hotărârea nr. 743 din 11 iulie 2002 publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 623 bis din 22 august 2002.──────────1. introducere1.1. prezenta anexa descrie metoda pentru măsurarea emisiilor de gaze şi particule poluante provenind din motoarele supuse încercării.1.2. Încercarea se efectuează cu motorul montat pe un stand de încercări şi cuplat la o frână.2. condiŢii de Încercare2.1. prescripţii generaletoate volumele şi debitele volumetrice corespund unei temperaturi de 273 k (0 grade c) şi unei presiuni atmosferice de 101,3 kpa.2.2. condiţii de încercare a motorului2.2.1. valorile ce se măsoară sunt temperatura absolută t(a) ...

Monitorul Oficial 617 din 21 August 2002 (M. Of. 617/2002)

CONDITII SI PROCEDURI din 8 iulie 2002 privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2002

Cap. 1 domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentele condiţii şi proceduri se aplica pentru acreditarea unor persoane angajate ale agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea seminţelor şi a materialului sãditor, în scopul stabilirii competentei de a efectua ridicari de probe reprezentative din loturile de seminţe, recunoscute de autoritatea oficialã, în vederea efectuãrii testelor de calitate şi fitosanitare. (2) acreditarea unor persoane angajate ale agenţilor economici înregistraţi, pentru a ridica probe de seminţe destinate testarii în laborator, se efectueazã de cãtre autoritatea oficialã desemnatã de legea nr. ...

Monitorul Oficial 612 bis din 19 August 2002 (M. Of. 612 bis/2002)

 NORMA nr. 9 din 1 iulie 2002 privind reflectarea în contabilitatea băncilor a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate şi întocmirea situaţiilor financiar-contabile aferente EMITENT: BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 bis din 19 august 2002

Având în vedere prevederile art. 4 din ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului băncii naţionale a româniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale art. 6 din ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului băncii naţionale a româniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, ale normelor băncii naţionale a româniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate, precum şi ale art. 38 alin. 1 şi 2 şi art. 58 din legea bancară nr. 58/1998, cu ...

Monitorul Oficial 602 din 14 August 2002 (M. Of. 602/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 799 din 25 iulie 2002 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/2002 privind echiparea şi dotarea personalului Garzii de Mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 14 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 96/2002 privind echiparea şi dotarea personalului gărzii de mediu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 14 februarie 2002, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul apelor şi protecţiei mediului,florin stadiu,secretar de statp. ministrul de interne,toma zaharia,secretar de statp. ministrul administraţiei publice,ionel flesariu,secretar de statp. ministrul finanţelor publice,gheorghe gherghina,secretar de statbucureşti, 25 iulie 2002.nr. 799.anexa 1 listaarticolelor din compunerea uniformei pentru comisarii gărzii de mediu(detalii privind modelele ...

Monitorul Oficial 598 din 13 August 2002 (M. Of. 598/2002)

MODUL din 28 mai 2002 de finantare a studiilor pedologice si agrochimice si a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 13 august 2002

Art. 1 studiile pedologice şi agrochimice şi sistemul naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura se vor executa prin încredinţare directa de cãtre: a) ospa - studiile pedologice în vederea realizãrii şi reactualizarii periodice a sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a fundamentarii programelor ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, care constau în stabilirea, delimitarea şi inventarierea unitãţilor de sol-teren, favorabilitatii terenurilor agricole pe culturi, a claselor de calitate dupã nota de bonitare pentru folosinţe agricole, determinarea stãrii de aprovizionare/asigurare a solurilor în nutrienti, precum şi reactia solurilor, stabilirea categoriilor şi subcategoriilor de ...

Monitorul Oficial 595 din 12 August 2002 (M. Of. 595/2002)

CODUL din 28 iunie 2002 privind conduita etica a auditorului intern EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 august 2002 privind conduita etica a auditorului intern

Cap. 1 introducere art. 1 codul privind conduita etica a auditorului intern reprezintã un ansamblu de principii şi reguli de conduita care trebuie sa guverneze activitatea auditorilor interni. art. 2 prevederile codului privind conduita etica a auditorului intern se aplica salariaţilor care ocupa funcţia de auditor intern în cadrul instituţiilor şi autoritãţilor publice care au obligaţia de a organiza structuri de audit public intern conform prevederilor ordonanţei guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobatã cu modificãri şi completãri prin ...

Monitorul Oficial 581 bis din 06 August 2002 (M. Of. 581 bis/2002)

MANUAL DE OPERARE din 23 aprilie 2002 al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala EMITENT: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 bis din 6 august 2002

Cuprins 1. introducere 1.1. misiune 1.2. obiective 1.3. principii generale 1.3.1. orientarea resurselor cãtre nevoi exprimate 1.3.2. participarea comunitara 1.3.3. facilitarea 1.3.4. parteneriatul 1.3.5. dezvoltarea durabila 1.3.6. descentralizarea activitãţii fondului 2. structura funcŢionalĂ ...

Monitorul Oficial 579 din 05 August 2002 (M. Of. 579/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 25 iulie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroşeni, de modernizare şi retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan şi Paroşeni şi a Uzinei de preparaţie Coroieşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 5 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a grupului nr. 4 de 150 mw din centrala electrica de termoficare paroseni, de modernizare şi retehnologizare a exploatarilor miniere vulcan şi paroseni şi a uzinei de preparatie coroiesti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 620 din 30 noiembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2se autorizeaza societatea comercială termoelectrica - s.a. sa angajeze execuţia lucrărilor de reabilitare a grupului nr. 4 de 150 mw din centrala electrica de ...

Monitorul Oficial 573 din 02 August 2002 (M. Of. 573/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 18 iulie 2002 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 2 august 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,mihnea motoc,secretar de statp. ministrul de interne,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 18 iulie 2002.nr. 775.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 8 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016