Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2002 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2002

Monitorul Oficial 962 din 28 Decembrie 2002 (M. Of. 962/2002)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 28 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unicarticolul 1 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 84/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat, agenţii economici producători de ...

Monitorul Oficial 957 din 27 Decembrie 2002 (M. Of. 957/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.493 din 18 decembrie 2002 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 27 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 70 din legea nr. 141/1997 privind codul vamal al româniei, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1taxele vamale aplicate la importul unor produse agricole şi industriale în anul 2003 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2taxele vamale exceptate sau reduse la importul produselor agricole şi industriale prevăzute în anexă sunt valabile până la 31 decembrie 2003 inclusiv. prim-ministru adrian nĂstasecontrasemnează:---------------departamentul de comerţ exterior   eugen dijmărescu,secretar de stat ministrul finanţelor publice,mihai nicolae tănăsescubucureşti, 18 decembrie 2002.nr. 1.493.anexĂ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┐│ cod tarifar │ ...

Monitorul Oficial 3254 din 24 Decembrie 2002 (M. Of. 3254/2002)

TRATAT din 25 martie 1957 de instituire a Comunitatii Europene (Versiunea consolidata) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: 44> JURNALUL OFICIAL C 325 din 24 decembrie 2002

Majestatea sa regele belgiei, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii franŢa, preŞedintele republicii italia, alteŢa sa regalĂ marea ducesĂ de luxembourg, majestatea sa regina olandei*2),------- *2) de atunci au devenit membre ale comunitãţii europene regatul danemarcei, republica elenã, regatul spaniei, irlanda, republica austria, republica portugalia, republica finlanda, regatul suediei şi regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord. hotĂrÂŢi sã punã bazele unei uniuni tot mai strânse a popoarelor din europa, deciŞi sã asigure progresul economic şi social al ţãrilor lor printr-o acţiune comunã de eliminare a barierelor care separã ...

Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 947/2002)

DECLARATIE-APEL nr. 3 din 19 decembrie 2002 adresata Parlamentului European, parlamentelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate care au incheiat negocierile de aderare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

DeclaraŢie-apel a parlamentului romÂniei adresatĂ parlamentului european, parlamentelor naŢionale ale statelor membre ale uniunii europene Şi ale statelor candidate care au Încheiat negocierile de aderare, ...

Monitorul Oficial 942 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 942/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.475 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanţate din bugetul ministerului sănătăţii şi familiei şi din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, se modifica după cum urmează:1. articolul 3 va avea următorul cuprins:"art. 3(1) indicatorii specifici programelor de sănătate finanţate din bugetul ministerului sănătăţii şi familiei care se raportează şi se controlează de către organele abilitate sunt cei prevăzuţi şi aprobaţi prin legea bugetară anuală.(2) indicatorii prevăzuţi în subprogramele de sănătate se transmit direcţiilor ...

Monitorul Oficial 945 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 945/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.467 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munca, provenite din activitatea miniera şi din activităţile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. iarticolul 3 din ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin agenţia naţionala pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de reconstrucţie a zonelor miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea miniera şi din activităţile conexe acesteia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.005/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 3perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 14 luni de la data încheierii ultimului contract ...

Monitorul Oficial 936 bis din 20 Decembrie 2002 (M. Of. 936 bis/2002)

 NORME din 15 octombrie 2002 privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 bis din 20 decembrie 2002

──────────aprobate prin ordinul nr. 202 din 15 octombrie 2002, publicat în monitorul oficial nr. 936 din 20 decembrie 2002.──────────cap. idomeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme completează normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 14/2000, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2002 şi prevederile privind eliberarea permisului de exercitare prevăzut de art. 9 din legea nr. 111/1996, republicată, prin desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prezentele norme stabilesc:a) cerinţele de calificare, de examinare şi modul de eliberare ...

Monitorul Oficial 936 din 20 Decembrie 2002 (M. Of. 936/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.415 din 6 decembrie 2002 pentru modificarea unor anexe la Normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 20 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13, 1/15-1/22 la normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.206/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 781 din 7 decembrie 2001, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13, 1/15-1/22 la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul administraţiei publice,octav cozmâncăministrul informaţiilor publice,vasile dincuministrul culturii şi cultelor,răzvan theodorescubucureşti, 6 decembrie 2002.nr. 1.415.anexa 1/2 ...

Monitorul Oficial 933 din 19 Decembrie 2002 (M. Of. 933/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.440 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 19 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia naţională pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică ulterior.──────────art. 2 se autorizează ministerul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să coordoneze aplicarea strategiei naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale.art. 3 (1) ministerele vor include în strategiile sectoriale un capitol dedicat informatizării, capitol ce va fi corelat cu strategia naţională pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale.(2) capitolul dedicat informatizării, cuprins în strategiile sectoriale elaborate de ministere, va fi supus aprobării ...

Monitorul Oficial 926 din 18 Decembrie 2002 (M. Of. 926/2002)

 NORME din 30 mai 2002 privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2002

Cap. 1prevederi generaleart. 1(1) prezentele norme se referă la produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale.(2) produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale sunt produse alimentare care, datorită compoziţiei lor speciale sau procesului de fabricaţie, se disting net de produsele alimentare de consum curent şi corespund unor scopuri nutritive speciale, fiind comercializate într-o forma care indica faptul că ele corespund acestui obiectiv.(3) se considera alimentaţie specială alimentaţia care răspunde unor cerinţe nutritive speciale ale:a) anumitor categorii de persoane al căror metabolism sau procese de asimilare sunt perturbate; saub) anumitor categorii de persoane care sunt într-o stare fiziologică specială şi care pot obţine ...

 NORME din 14 iunie 2002 privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2002

Cap. 1prevederi generaleart. 1(1) prezentele norme se referă la produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale.(2) produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale sunt produse alimentare care, datorită compoziţiei lor speciale sau procesului de fabricaţie, se disting net de produsele alimentare de consum curent şi corespund unor scopuri nutritive speciale, fiind comercializate într-o forma care indica faptul că ele corespund acestui obiectiv.(3) se considera alimentaţie specială alimentaţia care răspunde unor cerinţe nutritive speciale ale:a) anumitor categorii de persoane al căror metabolism sau procese de asimilare sunt perturbate; saub) anumitor categorii de persoane care sunt într-o stare fiziologică specială şi care pot obţine ...

Monitorul Oficial 929 din 18 Decembrie 2002 (M. Of. 929/2002)

 NORMĂ din 13 decembrie 2002 de reglementare a nivelurilor de referinţă admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecvenţele de la 0 Hz la 300 GHz EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002

Art. 1scopul reglementării nivelurilor de referinţă admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpurile electromagnetice este protejarea populaţiei generale faţă de efectele nocive asupra sănătăţii care pot surveni ca urmare a expunerii la niveluri excesive ale unor asemenea câmpuri.reglementarea nivelurilor de referinţă admise ale expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice are, de asemenea, ca scop stabilirea măsurilor de limitare a expunerii prin reducerea nivelurilor câmpurilor sub nivelurile de referinţă.art. 2nivelurile de referinţă admisibile se aplică tuturor radiaţiilor electromagnetice, cu excepţia radiaţiilor luminoase şi a radiaţiilor ionizante.art. 3definiţii1. termenul câmp electromagnetic cuprinde câmpurile electrice şi magnetice statice, câmpurile electromagnetice de joasă ...

Monitorul Oficial 924 din 18 Decembrie 2002 (M. Of. 924/2002)

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.cap. 1 dispoziţii generaleart. 1 salarizarea magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de caracterul justiţiei de putere în stat, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru magistraţi de constituţie şi de legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. totodată stabilirea salarizării se face avându-se în vedere rolul, răspunderea şi complexitatea activităţii, pregătirea şi competenta profesională a magistraţilor.art. 2 (1) indemnizaţiile pentru magistraţi se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectorială, prevăzută de lege pentru funcţiile de ...

Monitorul Oficial 918 din 16 Decembrie 2002 (M. Of. 918/2002)

 NORMA din 5 decembrie 2002 privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubatie şi a puilor de ferma EMITENT: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 din 16 decembrie 2002

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 563 din 5 decembrie 2002, publicat în monitorul oficial nr. 918 din 16 decembrie 2002.──────────art. 1În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înţeles:a) oua pentru incubaţie - oua de pasare aflate la poziţiile tarifare 04070011 şi 04070019 din nomenclatura combinata, aprobată prin ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificarii mărfurilor din tariful vamal de import al româniei, precum şi a taxelor vamale de baza aferente acestora, destinate producţiei de pui, clasificati în funcţie de specii, categorie şi tip şi identificati conform prezentelor norme;b) pui - pui vii ...

Monitorul Oficial 340 din 16 Decembrie 2002 (M. Of. 340/2002)

CPV din 5 noiembrie 2002 Vocabularul Comun privind Achizitiile*) EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PUBLICAT ÎN: JURNALUL OFICIAL nr. 1 din 5 noiembrie 2002

-------- *)traducere publicatã pe pagina autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice (www.anrmap.ro) structura sistemului de clasificare 1. cpv cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar. 2. vocabularul principal se bazeazã pe o structura ramificata de coduri de pana la noua cifre cãrora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrãrile sau serviciile care reprezintã obiectul contractelor de achiziţii. codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate dupã cum urmeazã: - diviziuni, identificate prin primele doua cifre ale codului; ...

Monitorul Oficial 913 bis din 14 Decembrie 2002 (M. Of. 913 bis/2002)

 NORME din 6 decembrie 2002 pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României*) EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 bis din 14 decembrie 2002

──────────*) aprobate de ordinul nr. 183 din 6 decembrie 2002, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 913 din 14 decembrie 2002.──────────cap. 1 domeniu de aplicareart. 1 (1) prezentele norme se aplica la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive a căror desfăşurare implica teritoriul româniei, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele de exceptare prevăzute în anexa nr. 2 la normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 14/2000 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000.(2) prevederile specifice privind reexpedierea ...

Monitorul Oficial 913 din 14 Decembrie 2002 (M. Of. 913/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 6 decembrie 2002 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 59/2002 pentru completarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, aprobată prin legea nr. 534/2002,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 962/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 626 din 4 octombrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.2. după articolul 3 se introduce capitolul i^1 cu următorul cuprins:"capitolul ...

Monitorul Oficial 904 din 12 Decembrie 2002 (M. Of. 904/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.390 din 6 decembrie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de către ministerul finanţelor publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de regia autonomă "administraţia patrimoniului protocolului de stat" pentru punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 550 din 4 septembrie 2001, se modifica după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se autorizeaza regia autonomă «administraţia patrimoniului protocolului de stat» sa contracteze un credit extern în valoare de 35.550.000 euro, pentru achiziţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de ...

Monitorul Oficial 325 din 12 Decembrie 2002 (M. Of. 325/2002)

Monitorul Oficial 892 bis din 10 Decembrie 2002 (M. Of. 892 bis/2002)

CODUL INTERNATIONAL din 5 decembrie 2000 pentru instalatiile de protectie contra incendiului EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 bis din 10 decembrie 2002

Anexa 5 la legea nr. 624/2002 pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (codul fss), adoptat de organizaţia maritima internationala prin rezoluţia msc.98(73) a comitetului securitãţii maritime la londra la 5 decembrie 2000 introducere 1 scopul acestui cod ...

Monitorul Oficial 893 din 10 Decembrie 2002 (M. Of. 893/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.363 din 27 noiembrie 2002 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 10 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 27 noiembrie 2002.nr. 1.363.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat redoândireacetăţeniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din legeacetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.339 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în favoarea Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" -S.A. pentru procurarea de bunuri şi servicii din import necesare finalizării Unităţii 2 de la CNE Cernavodă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 10 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către ministerul finanţelor publice a unor credite externe în favoarea societăţii naţionale "nuclearelectrica" - s.a. pentru procurarea de bunuri şi servicii din import necesare finalizarii unităţii 2 de la cne cernavoda, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 258 din 17 aprilie 2002, se modifica după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă contractarea de către societatea naţionala „nuclearelectrica” - s.a. a unor credite externe în limita sumelor de 316 milioane dolari canadieni, 141 milioane euro şi, respectiv, 25,6 milioane ...

Monitorul Oficial 888 din 09 Decembrie 2002 (M. Of. 888/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 27 noiembrie 2002 privind transmiterea fără plata a unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Societăţii Comerciale "Electromecanica Ploieşti" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. în domeniul privat al judeţului Prahova şi în patrimoniul Societăţii Comerciale "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 9 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţia româniei, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, al art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi al art. 1 din hotărârea guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea societăţii comerciale "electromecanica ploiesti" - s.a. din cadrul companiei naţionale "romarm" - s.a.,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea fără plata a unui teren proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 877 din 05 Decembrie 2002 (M. Of. 877/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.306 din 20 noiembrie 2002 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul Programului de construcţie de sali de sport în anul 2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 5 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al anexei nr. 3/24/27 la legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul programului de construcţie de sali de sport în anul 2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 156 din 5 martie 2002, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,traian panait,secretar de statministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescubucureşti, 20 noiembrie 2002.nr. 1.306.anexa ...

Monitorul Oficial 870 din 03 Decembrie 2002 (M. Of. 870/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 1.303 din 20 noiembrie 2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea în moneda naţionala a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă efectuarea auditului final asupra fondului de contrapartida, solicitat de comisia europeană, raportul de evaluare constituind baza semnării unui schimb de scrisori şi a unui memorandum de înţelegere între comisia europeană şi ministerul integrării europene privind închiderea fondului de contrapartida.art. 2ministerul finanţelor publice încredinţează serviciul de efectuare a auditului fondului de contrapartida, constituit din contravaloarea în moneda naţionala a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate guvernului româniei de comisia europeană, firmei deloitte & touche management consulting, taxe, audit şi expertiza contabila - s.r.l.art. 3plata serviciului de audit, în valoare de ...

Monitorul Oficial 866 din 02 Decembrie 2002 (M. Of. 866/2002)

 NORME DE IGIENA din 24 octombrie 2002 a produselor alimentare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 2 decembrie 2002

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.198 din 24 octombrie 2002, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 866 din 2 decembrie 2002.──────────cap. 1dispoziţii generaleart. 1obiectul prezentelor norme de igiena a produselor alimentare, denumite în continuare norme, se referă la regulile generale de igiena a produselor alimentare şi la procedurile de verificare a respectării acestor reguli.art. 2pentru aplicarea prezentelor norme termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:a) alimente - produse în stare naturala sau prelucrate, destinate consumului uman, inclusiv apa minerala şi guma de mestecat, din care se exclud tutunul, produsele medicinale şi substantele narcotice şi psihotrope;b) alimentele conforme ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 2 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 37 alin. (1) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 57/2002,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele de igiena a produselor alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pentru unele categorii de produse alimentare dintre cele prevăzute în anexa se aplică norme microbiologice emise de ministerul sănătăţii şi familiei.art. 3autorităţile competente din cadrul ministerului sănătăţii şi familiei şi al ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, precum şi autoritatea naţionala pentru protecţia consumatorilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016