Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 15 octombrie 2002  privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 15 octombrie 2002 privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 936 bis din 20 decembrie 2002
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 202 din 15 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002.
──────────
    CAP. I
    Domeniu şi scop
    ART. 1
    (1) Prezentele norme completează Normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2002 şi prevederile privind eliberarea permisului de exercitare prevăzut de art. 9 din Legea nr. 111/1996, republicată, prin desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezentele norme stabilesc:
    a) cerinţele de calificare, de examinare şi modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul expus profesional, responsabilii cu securitatea radiologica şi experţii acreditaţi în protecţie radiologica;
    b) modul de eliberare a permiselor de exercitare a activităţilor nucleare care prezintă risc radiologic nesemnificativ.
    (3) Prezentele norme nu cuprind modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul operator din centrale nuclearo-electrice şi reactori nucleari de cercetare.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme sunt definite în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Normele fundamentale de securitate radiologica şi în Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 366/2001.

    CAP. III
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    (1) Permisul de exercitare a activităţilor nucleare, denumit în continuare permis de exercitare, este documentul care, eliberat conform prezentelor norme, permite posesorului sa desfăşoare activităţi autorizate în domeniul nuclear.
    (2) Permisele de exercitare sunt clasificate pe 3 niveluri, conform prevederilor cap. IV.

    ART. 4
    Eliberarea permisului de exercitare este prealabilă desfăşurării activităţii din domeniul nuclear.

    ART. 5
    Eliberarea permisului de exercitare se face pe baza unei evaluări şi examinari.

    ART. 6
    Drepturile obţinute pe baza permisului de exercitare nu sunt transmisibile.

    ART. 7
    (1) Examinarea cunoştinţelor personalului se poate face, după caz, de către titularul de autorizaţie, de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare (denumita în continuare CNCAN) sau de un organism desemnat de CNCAN pentru certificarea personalului.
    (2) Modul de examinare a cunoştinţelor, de către organisme desemnate pentru certificarea personalului, se verifica şi se aproba de CNCAN în cadrul procesului de desemnare a acestora.

    ART. 8
    (1) În cazul neprezentarii din motive întemeiate la examinarea organizată de către CNCAN, solicitantul permisului de exercitare se poate prezenta fără a achită din nou taxa şi tariful prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare, de regula, la următoarea sesiune de examinare, după confirmarea programării de către secretarul comisiei de examinare.
    (2) În cazul primei respingeri la examinarea organizată de către CNCAN, solicitantul permisului de exercitare se poate prezenta, de regula, la următoarea sesiune de examinare, după confirmarea programării de către secretarul comisiei de examinare şi achitarea taxei şi tarifului de examinare, dovedită cu documente prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare.
    (3) În cazul celei de-a doua respingeri la examinarea organizată de către CNCAN, solicitantul permisului de exercitare trebuie să urmeze un program de pregătire în radioprotectie corespunzător domeniului şi nivelului activităţii nucleare, avizat de CNCAN; prezentarea la o noua examinare în vederea obţinerii permisului de exercitare se poate face după 6 luni de la absolvirea acestui program de pregătire, dacă se îndeplinesc condiţiile specificate în prezentele norme, inclusiv achitarea taxei şi tarifului de examinare prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare.

    ART. 9
    Tematica de examinare este precizată la cap. VII, VIII şi IX.

    ART. 10
    Programele de pregătire în radioprotectie a personalului şi complexitatea subiectelor de examen vor fi corelate cu nivelul permisului de exercitare solicitat şi cu specificul practicii.

    CAP. IV
    Clasificarea permiselor de exercitare
    ART. 11
    (1) Permis de exercitare nivelul 1, eliberat de CNCAN persoanelor desemnate de titularul autorizaţiei cu responsabilităţi privind securitatea radiologica în desfăşurarea activităţilor din domeniul nuclear cu risc radiologic nesemnificativ.
    (2) Permis de exercitare nivelul 1 eliberat, după caz, de persoana legal constituită, în curs de autorizare, sau de titularul de autorizaţie personalului propriu şi care permite posesorilor să execute activităţi în domeniul şi specialitatea pentru care a fost eliberat, sub supravegherea unei persoane posesoare a permisului de exercitare nivelul 1, 2 sau 3 eliberat de CNCAN.
    (3) Permisele de exercitare nivelul 1 permit posesorilor sa desfăşoare activităţi, în domeniul şi specialitatea pentru care au fost eliberate, pentru titularul de autorizaţie care l-a eliberat sau care este menţionat de CNCAN în permisul de exercitare.

    ART. 12
    (1) Permis de exercitare nivelul 2, eliberat, de regula, de CNCAN, la cererea titularului de autorizaţie, pentru personalul care desfăşoară activităţi din domeniul nuclear cu risc radiologic semnificativ şi care permite posesorilor să deţină responsabilităţi referitoare la securitatea radiologica în zona controlată/supravegheată sau sa conducă activităţi cu surse de radiatii ori cu instalaţii nucleare în domeniul şi specialitatea pentru care a fost eliberat permisul de exercitare.
    (2) Permis de exercitare nivelul 2, eliberat de titularul de autorizaţie pentru personalul propriu care desfăşoară activităţi nucleare în domeniul autorizat. Acest tip de permis se eliberează numai dacă titularul de autorizaţie este desemnat de CNCAN ca organism pentru certificarea personalului.
    (3) Permisul de exercitare nivelul 2, prevăzut la alin. (2), poate fi eliberat pe subniveluri.
    (4) Permisul de exercitare nivelul 2 permite posesorului sa desfăşoare activităţi, în domeniul şi specialitatea pentru care acesta a fost eliberat, pentru titularul de autorizaţie care l-a eliberat sau care este menţionat de CNCAN în permisul de exercitare.

    ART. 13
    (1) Permis de exercitare nivelul 3, prin care CNCAN desemnează experţii acreditaţi în protecţie radiologica, specialişti care au cunoştinţele şi pregătirea necesare pentru a oferi consultanţa în vederea evaluării dozelor, realizării unei protecţii efective a persoanelor şi utilizării corecte a mijloacelor şi echipamentelor de radioprotectie.
    (2) Permisul de exercitare nivelul 3 este nominal şi permite exercitarea de activităţi nucleare în domeniul şi practica pentru care a fost eliberat, conform prevederilor legii, la orice titular de autorizaţie.

    CAP. V
    Eliberarea permiselor de exercitare nivelurile 1 şi 2
    ART. 14
    (1) Permisele exercitare nivelul 1 pentru domeniile şi specialitatile cuprinse în anexa nr. 1, prevăzute la art. 11 alin. (2), se eliberează, de către persoana legal constituită în curs de autorizare sau de către titularul de autorizaţie care desfăşoară activităţi autorizate din domeniul nuclear, persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) executa sarcini de serviciu care implica desfăşurarea de activităţi nucleare autorizate;
    b) sunt, de regula, absolvenţi de liceu şi au absolvit un program de pregătire în domeniul radioprotectiei, avizat de CNCAN;
    c) sunt apte din punct de vedere medical ca sa lucreze în mediu cu radiatii ionizante;
    d) poseda cunoştinţele teoretice şi practice necesare.
    (2) Personalul care poseda permis de exercitare nivelul 1, eliberat conform art. 11 alin. (2), trebuie să respecte atribuţiile din anexa nr. 2.
    (3) Valabilitatea permisului de exercitare nivelul 1, eliberat de persoana legal constituită/titularul de autorizaţie, este de 5 ani.
    (4) Pentru persoanele în curs de pregătire trebuie să se elibereze permise de exercitare nivelul 1 cu valabilitate de maximum 1 an, în condiţiile în care a fost verificata însuşirea cunoştinţelor de securitate radiologica necesare desfăşurării practicii. Calitatea de persoana în curs de pregătire trebuie menţionată în permis.

    ART. 15
    (1) Pentru a intră în posesia permisului de exercitare nivelul 1 sau pentru a obţine prelungirea valabilităţii celui existent, candidaţii trebuie să dovedească cunoaşterea teoretică şi practica a elementelor de radioprotectie şi legislaţie aplicabile în practica pe care urmează sa o desfăşoare şi sa demonstreze ca ştiu sa utilizeze instalaţiile cu surse de radiatii, echipamentul de radioprotectie şi aparatura de control dozimetric specifică practicii/activităţii pe care o desfăşoară.
    (2) Cunoştinţele teoretice şi practice ale posesorilor de permise de exercitare nivelul 1 eliberate conform art. 11 alin. (2) trebuie verificate la eliberarea permisului de exercitare şi, în continuare, la intervale de 5 ani de zile.
    (3) Examinarea se face prin susţinerea unor probe scrise şi orale, precum şi practic.
    (4) Componenta comisiei de examinare se stabileşte de persoana legal constituită în curs de autorizare/titularul de autorizaţie şi trebuie să includă persoana desemnată cu responsabilităţi privind securitatea radiologica sau/şi un expert acreditat în protecţia radiologica, din domeniul respectiv.
    (5) Persoana legal constituită/titularul de autorizaţie care eliberează permisul de exercitare nivelul 1, editat conform modelului de formular prezentat în anexa nr. 6.4. la prezentele norme, este obligată sa ţină evidenta persoanelor posesoare pe un formular editat conform modelului din anexa nr. 6.3. şi să facă dovada ca permisul de exercitare a fost eliberat pe baza testarii cunoştinţelor posesorului.

    ART. 16
    (1) CNCAN eliberează permisele de exercitare nivelul 1 prevăzute la art. 11 alin. (1) persoanelor cu pregătire şcolară şi de specialitate adecvată postului, conform art. 14 alin. (1) lit. b), propuse de titular sa îndeplinească atribuţiile responsabilului cu securitatea radiologica pentru desfăşurarea activităţilor cu risc radiologic nesemnificativ.
    (2) CNCAN verifica printr-un test scris nivelul de cunoştinţe de radioprotectie, legislaţie şi cele referitoare la instrucţiunile date de furnizorul instalaţiei.
    (3) Personalul care poseda permis de exercitare nivelul 1, eliberat conform art. 11 alin. (1) trebuie să respecte atribuţiile cuprinse în anexa nr. 2.
    (4) Valabilitatea permisului de exercitare nivelul 1 eliberat de CNCAN este de 5 ani.
    (5) Valabilitatea permisului de exercitare nivelul 1 eliberat de CNCAN poate fi reînnoită prin examinare.

    ART. 17
    (1) CNCAN eliberează permise de exercitare nivelul 2 persoanelor care conduc lucrări cu surse de radiatii ori cu instalaţii nucleare sau sunt propuse de titular să fie responsabile cu securitatea radiologica pentru desfăşurarea practicilor cu risc radiologic semnificativ.
    (2) Permisele de exercitare nivelul 2 se eliberează pentru domeniile şi specialitatile menţionate în anexa nr. 1 au valabilitatea de 5 ani şi pot fi reînnoite în urma examinării efectuate conform prezentelor norme.
    (3) Permisele de exercitare nivelul 2 se eliberează de către CNCAN persoanelor propuse de titularul de autorizaţie, care îndeplinesc condiţiile:
    a) de sănătate: sunt apte din punct de vedere medical sa lucreze în mediu de radiatii ionizante;
    b) de studii şi vechime în domeniul pentru care este solicitat permisul de exercitare;
    c) de promovare a examenului de verificare a cunoştinţelor;
    d) de achitare a taxelor şi tarifelor de examinare prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare, dovedită prin documente.
    (4) Personalul care poseda permis de exercitare nivelul 2 şi conduce lucrări cu surse de radiatii ori cu instalaţii nucleare eliberat de CNCAN trebuie să respecte atribuţiile cuprinse în anexa nr. 3.
    (5) Personalul care poseda permis de exercitare nivelul 2 este responsabil cu securitatea radiologica şi trebuie să respecte atribuţiile cuprinse în anexa nr. 4.

    ART. 18
    (1) Comisia de examinare stabilită de CNCAN verifica printr-un test scris nivelul de cunoştinţe de radioprotectie, legislaţie, cele referitoare la instrucţiunile date de furnizorul instalaţiei şi la procedurile şi instrucţiunile de lucru din zona unde se desfăşoară activitatea.
    (2) Condiţiile de studii şi vechime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele pentru care se solicita eliberarea permiselor de exercitare nivelul 2 sunt următoarele:
    a) diploma de licenţă obţinută prin studii universitare de specialitate în domeniul nuclear pentru care se solicita permisul de exercitare şi o vechime în domeniu de:
    - minimum 6 luni de activitate în domeniul şi specialitatea respective, dacă în timpul studiilor a urmat şi absolvit, cu examen, un curs de radioprotectie;
    - minimum un an de activitate în domeniu;
    b) cadre didactice care predau cursuri universitare de radioprotectie, cursuri de specializare în domeniile şi specialitatile pentru care se solicita eliberarea permisului de exercitare sau care conduc lucrări practice cu studenţii în domeniile menţionate şi au o vechime de un an;
    c) diploma de licenţă obţinută prin studii universitare în medicina şi atestat de competenţa în radiologie, radioterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor sau alta specialitate cu competenţa în radiodiagnostic ori radioterapie cel puţin ca medic specialist;
    d) diploma de licenţă obţinută prin studii universitare de lungă durata în fizica, în chimie, în chimie industriala sau în inginerie şi o vechime în domeniul pentru care se solicita eliberarea permisului de exercitare de:
    - minimum 1 an în domeniul nuclear respectiv, atunci când candidatul a absolvit un program de pregătire în radioprotectie nivelul 2 sau 3, avizat de CNCAN;
    - minimum 2 ani;
    e) diploma de licenţă obţinută prin studii superioare de scurta durata în fizica, în chimie, în chimie industriala sau în inginerie, absolvirea unui program de pregătire în radioprotectie pentru domeniul nuclear respectiv, avizat de CNCAN şi o vechime în domeniu de minimum 2 ani;
    f) studii medii sau postliceale, absolvirea unui program de pregătire în radioprotectie avizat de CNCAN şi o vechime în domeniu de minimum 6 ani.
    (3) dovada vechimii se face prin prezentarea copiilor de pe permisele de exercitare nivelul 1 sau, după caz, nivelul 2.

    ART. 19
    (1) CNCAN organizează sesiuni de examinare în vederea eliberării permiselor de exercitare nivelul 1 şi 2, de regula, la sediul sau.
    (2) CNCAN poate organiza sesiuni în afară sediului sau dacă:
    a) persoana legal constituită, în curs de autorizare, solicita examinarea unui număr de cel puţin 20 de persoane;
    b) persoana legal constituită, în curs de autorizare, s-a angajat în scris să asigure condiţiile materiale necesare desfăşurării examenului şi a transmis cu cel puţin două săptămâni înainte de data propusă pentru examinare lista candidaţilor, menţionând pentru fiecare numele şi prenumele, data şi locul naşterii, studiile, specializările în domeniul nuclear, domeniul, specialitatea şi nivelul pentru care solicită permis de exercitare. În lista pot fi incluşi şi candidaţi proveniţi de la alţi solicitanţi din zona, dacă organizatorul examenului accepta;
    c) sunt pregătite dosarele cu documentele prin care se demonstreaza îndeplinirea prevederilor art. 17 alin. (4).

    ART. 20
    (1) CNCAN asigura desfăşurarea examenului prin formarea unei comisii de examinare constituită din cel puţin 2 membri pentru o sesiune şi un secretar, desemnaţi de preşedintele CNCAN sau de un director CNCAN, cu cel puţin o săptămâna înaintea sesiunii de examinare.
    (2) Membrii comisiei de examinare au în principal următoarele obligaţii:
    a) să asigure corectitudinea desfăşurării examinării;
    b) sa elaboreze, fiecare în domeniul sau de specialitate, chestionarele necesare examinării.
    (3) Unul din membrii comisiei de examinare este desemnat preşedinte al comisiei de examinare. Acesta răspunde de desfăşurarea corecta a sesiunii şi este obligat sa semnaleze preşedintelui CNCAN sau directorului orice neconcordanta constatată, sa ia măsuri de corectare a acesteia şi sa verifice îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de prezentare la examen.
    (4) Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de un salariat CNCAN, care are următoarele atribuţii principale:
    a) asigurarea şi păstrarea formularelor şi chestionarelor necesare;
    b) verificarea şi ţinerea evidentei solicitărilor;
    c) planificarea solicitanţilor pe sesiuni;
    d) ţinerea evidentei, în forma scrisă şi electronică, a permiselor de exercitare eliberate;
    e) completarea formularelor corespunzătoare, prevăzute în anexa nr. 6, care se eliberează solicitanţilor.

    ART. 21
    (1) În fiecare sesiune se examinează minimum 5 candidaţi şi maximum 20 de candidaţi. Se poate organiza o sesiune pentru mai puţin de 5 candidaţi, cu aprobarea preşedintelui CNCAN sau a directorului şi numai la sediul CNCAN.
    (2) Solicitarea înscrierii candidaţilor la examen se face printr-o adresa semnată de împuternicitul legal al persoanei legal constituite interesate, care specifică pentru fiecare candidat numele şi prenumele, data şi locul naşterii, pregătirea şcolară, pregătirea de specialitate, domeniul, specialitatea şi nivelul pentru care se solicita permisul de exercitare. Se va prezenta dovada de achitare a taxei şi tarifului de examinare şi numărul de telefon/fax sau adresa de e-mail la care poate fi comunicată data la care este planificata sesiunea de examinare.
    (3) Prezentarea candidaţilor la examen se face la data planificata şi comunicată.
    (4) Candidaţii trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor legale necesare eliberării permiselor de exercitare, prezentând dosarul cu copii de pe: diplomele de studii, certificatele de absolvire a programelor de pregătire în radioprotectie, certificatul de sănătate, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi actul de identitate.
    (5) Comisia de examinare trebuie să verifice înainte de începerea sesiunii de examinare îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute la alin. (4). Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile menţionate nu vor fi admişi la examen, aceasta menţionându-se în formularul FORM-ARI-02 prezentat în anexa nr. 6.2.

    ART. 22
    (1) Sesiunea de examinare consta în susţinerea de către candidat, în scris, a unui test format din 60 de întrebări, fiecare având un număr de câteva raspunsuri posibile. Candidatul trebuie să recunoască răspunsul corect. De regula, testul va avea 20 de întrebări din domeniul radioprotectiei, 20 de întrebări din domeniul legislaţiei şi 20 de întrebări specifice specialitatii pentru care se solicita permisul de exercitare; unele întrebări pot fi sub forma de probleme.
    (2) Conţinutul testului se stabileşte de către comisia de examinare înainte de începerea sesiunii. Testul va fi susţinut pe formularul FORM-ARI-01 prezentat în anexa nr. 6.1, care va fi completat de fiecare candidat în mod individual.
    (3) Pentru fiecare specialitate examinata suplimentar se adauga 20 de întrebări specifice, corespunzătoare acestei specialităţi.
    (4) Un candidat este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 80% din întrebări.
    (5) Durata examenului este de cel puţin o ora.
    (6) Membrii comisiei de examinare pot adresa oral întrebări suplimentare candidaţilor, după corectarea testului, în special pentru susţinerea şi clarificarea unor raspunsuri la întrebările din test.
    (7) Comisia de examinare poate face recomandări privind pregătirea suplimentară a candidaţilor, inclusiv de a urma un program de pregătire în radioprotectie, avizat de CNCAN.

    ART. 23
    (1) Secretarul comisiei de examinare completează pentru candidaţii admişi permisul de exercitare, editat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.5 la prezentele norme. Permisele de exercitare se numeroteaza începând cu 001 în fiecare an şi se dau numere în continuare în decursul anului respectiv. Permisul de exercitare, semnat de preşedintele CNCAN şi stampilat, se înmânează personal candidatului, care semnează de primire pe formularul FORM-ARI-02 prezentat în anexa nr. 6.2.
    (2) Secretarul comisiei de examinare completează formularul FORM-ARI-02 în doua exemplare, pentru fiecare persoana legal constituită solicitanta. Un exemplar se înmânează unui reprezentant al solicitantului şi unul se păstrează de către secretarul comisiei de examinare, pentru evidenta CNCAN.

    ART. 24
    (1) Membrii comisiei de examinare trebuie să asigure condiţiile necesare pentru ca examenul să se desfăşoare obiectiv şi fără fraude.
    (2) Membrii comisiei de examinare care nu respecta prevederile alin. (1) pot fi sancţionaţi administrativ sau disciplinar de conducerea CNCAN.

    CAP. VI
    Eliberarea permiselor de exercitare nivelul 3
    ART. 25
    (1) Permisele de exercitare nivelul 3 se eliberează de CNCAN experţilor acreditaţi în protecţia radiologica, pentru unul sau mai multe domenii, conform clasificarii de mai jos:
    a) generatori de radiatii (GR), sub forma de instalaţii radiologice care accelereaza electroni, având tensiunea maxima aplicată pe tubul radiogen de până la 420 kV cu practicile: manipulare, control nedistructiv, analize fizico-chimice, radiodiagnostic, radioterapie, alte aplicaţii;
    b) surse închise (ŞI), în cazul surselor sub forma de surse închise sau instalaţii radiologice echipate cu surse închise de radiatii, inclusiv surse de neutroni cu practicile: manipulare, control nedistructiv, controlul proceselor, analize fizico-chimice, iradieri de materiale, radioterapie, cercetare şi alte aplicaţii.
    c) surse deschise (SD) cu practicile: manipulare, radiochimie, marcari, radiodiagnostic, radioterapie şi alte aplicaţii;
    d) acceleratori de particule (AP), în cazul surselor sub forma de instalaţii radiologice care accelereaza electroni, având energia maxima a electronilor accelerati mai mare de 420 keV cu practicile: manipulare, control nedistructiv, terapie, cercetare, alte aplicaţii;
    e) materie prima nucleara (MPN) cu practicile care implica activităţi de prospecţiuni şi explorari, exploatare miniera, prelucrarea minereurilor radioactive, fabricarea elementelor combustibile;
    f) obiective nucleare (ON), cu practicile: centrale nucleare electrice, reactori nucleari de cercetare sau testare, ansambluri critice, ansambluri subcritice, stocare combustibil iradiat, retratare, imbogatire combustibil, fabricare combustibil proaspăt.
    (2) Eliberarea permisului de exercitare nivelul 3 pentru experţii acreditaţi, prevăzut la alin. (1), se poate face cu limitarea desfăşurării practicilor şi, în acest caz, aceasta va fi precizată la capitolul "Menţiuni", în permisul de exercitare eliberat.

    ART. 26
    (1) Permisul de exercitare nivelul 3 pentru experţii acreditaţi în protecţie radiologica se emite pentru o perioadă de 5 ani.
    (2) Experţii acreditaţi în radioprotectie au atribuţiile precizate în anexa nr. 5.
    (3) Permisul de exercitare pentru experţii acreditaţi poate fi reînnoit sau extins cu alt domeniu şi/sau practica în urma examinării efectuate conform prezentelor norme.

    ART. 27
    (1) Permisul de exercitare nivelul 3 pentru experţii acreditaţi în protecţie radiologica poate fi eliberat solicitanţilor care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state cu drept de muncă în România;
    b) nu au antecedente penale;
    c) sunt în posesia diplomelor şi, după caz, a atestatului de efectuare a practicii, prevăzute la art. 28;
    d) sunt declaraţi admişi în urma examenului susţinut în faţa comisiei de examinare specificate la art. 33 alin. (1);
    e) nu desfăşoară activităţi care implica atribuţii legate de autorizarea şi/sau controlul desfăşurării activităţilor din domeniul nuclear;
    f) permisul de exercitare nu le-a fost retras în ultimii 5 ani.
    (2) Modelul de permis de exercitare nivelul 3 este prezentat în anexa nr. 6.6.

    ART. 28
    (1) Pentru a avea acces la examinare în vederea obţinerii permisului de exercitare nivelul 3 sunt necesare:
    a) diploma de licenţă obţinută prin studii universitare de lungă durata în fizica, chimie, chimie industriala sau inginerie;
    b) diploma de absolvire a unui program de pregătire în radioprotectie de nivel 3, avizat de CNCAN, pentru experţi în domeniul respectiv;
    c) atestat de efectuare a unei perioade de practica, componenta a programului de pregătire în radioprotectie de nivel 3, de cel puţin 15 zile lucrătoare, care trebuie desfăşurată pentru fiecare dintre practicile din domeniul care implica utilizarea surselor, conform domeniului. Practica trebuie efectuată sub conducerea unui expert acreditat, în cadrul unor organizaţii aflate sub jurisdicţia unor persoane legal constituite, organizaţii ce utilizează surse conform domeniului pentru care este solicitat permisul de exercitare, începerea perioadei de practica trebuie comunicată de organizatorul programului de pregătire, în scris, la CNCAN, care ia măsuri de efectuare a controalelor necesare. Atestatul de efectuare a practicii trebuie să fie eliberat de către conducătorul organizaţiei care utilizează sursele cu care a fost efectuată practica;
    d) după caz, permis de exercitare nivelul 2, pentru subnivelul maxim.
    (2) Programul de pregătire în radioprotectie de nivelul 3 şi perioada de practica prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) nu sunt necesare pentru:
    a) cadrele didactice care au condus lucrări practice şi cursuri universitare sau organizate prin centrele de pregătire, programe de pregătire în radioprotectie, avizate de CNCAN;
    b) solicitanţii care deţin, cu o continuitate de cel puţin 2 ani, acord pentru desfăşurarea activităţii de expert acreditat, emis de CNCAN anterior apariţiei acestor norme, pentru domeniul şi practica solicitate;
    c) solicitanţii înscrierii la examinare în vederea prelungirii valabilităţii permisului de exercitare nivelul 3, emis conform prevederilor prezentelor norme;
    d) persoanele care pot dovedi participarea la elaborarea de norme, standarde, lucrări ştiinţifice în domeniul radioprotectiei;
    e) şefii de unităţi nucleare, responsabilii cu radioprotectia, responsabilii cu gestiunea surselor sau responsabilii cu securitatea radiologica cu o vechime de cel puţin 10 ani în aceste funcţii;
    f) experţii şi consilierii din CNCAN cu o experienta de cel puţin 8 ani;
    g) specialiştii din laboratoarele de igiena radiatiilor, cu o vechime de cel puţin 10 ani.

    ART. 29
    Examenul este desfăşurat pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a cerinţelor privind pregătirea în domeniu şi se se referă la aspectele teoretice şi practice ale tematicii indicate la cap. VII, VIII şi IX, după caz.

    ART. 30
    Sesiunile de examinare sunt organizate de CNCAN cu frecventa trimestriala, iar la examinare pot fi admise persoanele care au depus dosarul de înscriere cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înainte de data anunţată pentru susţinerea examenului.

    ART. 31
    Cererea de înscriere la examen trebuie să fie însoţită de un dosar de înscriere care să cuprindă dovada:
    a) îndeplinirii cerinţelor specificate la art. 27;
    b) deţinerii diplomelor indicate şi, după caz, ale documentelor prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;
    c) efectuării plăţii taxei şi tarifului de examinare.

    ART. 32
    (1) Dosarul de înscriere prevăzut la art. 31 va fi evaluat de comisia de examinare care, în termen de 10 zile de la data înscrierii, va comunică solicitantului, după caz:
    a) ca a întrunit punctajul minim prevăzut în anexa nr. 7 şi subiectele de examen pe care trebuie să le soluţioneze;
    b) că nu a întrunit punctajul minim prevăzut în anexa nr. 7 şi posibilitatea de a recupera 50% din valoarea tarifului de examinare pe care l-a achitat.
    (2) Examenele se desfăşoară prin susţinerea în faţa comisiei de examinare a modului de rezolvare a subiectelor referitoare la aplicarea principiilor şi tehnicilor de radioprotectie şi dozimetrie ce i-au fost comunicate conform alin. (1) de către comisie.
    (3) Subiectele vor fi elaborate pentru fiecare domeniu şi practica pentru care a fost solicitată eliberarea permisului de exercitare.
    (4) Comisia de examinare poate propune spre rezolvare subiecte de sinteza, în cazul solicitării eliberării permisului de exercitare pentru mai multe domenii incluzând una sau mai multe practici.
    (5) Solicitantul trebuie să soluţioneze subiectele care i-au fost înmânate şi sa trimită/depună la CNCAN modul de rezolvare a acestora, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru susţinerea examenului.
    (6) Absenta de la examen fără un motiv întemeiat este considerată ca renunţare la a obţine permisul de exercitare nivelul 3.

    ART. 33
    (1) Comisia de examinare este alcătuită dintr-un secretar permanent şi cel puţin 2 consilieri cu grad profesional înalt, desemnaţi de către conducerea CNCAN cu minimum 45 de zile înaintea zilei programate pentru examinare, dintre specialiştii cu pregătirea şi experienta adecvate domeniului şi practicii pentru care se solicita permisul de exercitare nivelul 3.
    (2) Se considera ca solicitantul permisului de exercitare nivelul 3 a promovat examenul dacă întruneşte cel puţin punctajul minim specificat în anexa nr. 7 şi dacă a obţinut cel puţin nota 8 la examinare.
    (3) În termen de 60 zile de la data sustinerii examenului pentru eliberarea permisului de exercitare nivelul 3, CNCAN finalizează procesul de evaluare cu emiterea permisului de exercitare sau cu o adresa de notificare a respingerii motivate a eliberării permisului de exercitare, în cazul neîndeplinirii condiţiilor de eliberare.

    CAP. VII
    Tematica examenului pentru obţinerea permisului de exercitare pentru domeniile GR şi AP
    ART. 34
    Solicitantul examinării în vederea obţinerii permisului de exercitare pentru domeniul GR şi AP trebuie să dovedească posesia unor cunoştinţe adecvate, după caz, în materie de:
    a) fizica nucleara şi fizica atomica de baza;
    b) elemente de biologie;
    c) natura şi proprietăţile radiatiei electromagnetice ionizante, modalităţi de interactie cu substanţa;
    d) caracteristicile funcţionarii instalaţiilor generatoare de radiatii X, parametrii de radioprotectie, încărcarea în regim de lucru, proiectarea şi verificarea ecranelor de protecţie primare şi secundare;
    e) tipuri de surse de radiatii X şi utilizarile acestora: echipamente medicale pentru diagnostic şi terapie, echipamente industriale ori pentru cercetare; detectia şi măsurarea radiatiilor X şi gamma;
    f) interactiunea cu materia a particulelor elementare încărcate electric;
    g) detectia şi măsurarea fluentei particulelor elementare încărcate electric, doza absorbită;
    h) acceleratori de electroni;
    i) protecţia pacientului, în special legislaţia naţionala şi comunitara în domeniu, inclusiv dispoziţiile referitoare la expunerile potenţiale şi la echipamente;
    j) probleme specifice menţinerii sub control a expunerilor profesionale şi, respectiv, ale publicului;
    k) marimi şi unităţi de măsura (inclusiv cele reglementate pentru dozimetrie);
    l) detectia şi dozimetria radiatiilor X: principii teoretice, teoria cavitatii, metode şi instrumente de măsura (inclusiv limitele detectiei şi incertitudinile masurarii), omologarea şi etalonarea acestora;
    m) dozimetria individuală în cazul expunerii la radiatii X, dozimetre individuale şi principiile lor de funcţionare;
    n) efecte biologice ale radiatiilor ionizante;
    o) principii fundamentale utilizate în normele de radioprotectie;
    p) principiile Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologica (ICRP): justificarea, optimizarea, limitarea dozelor;
    q) recomandări internaţionale adoptate prin acorduri;
    r) prevederi ale legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi norme tehnice referitoare la protecţia împotriva riscurilor generate de radiatiile ionizante;
    s) protecţia populaţiei: conceptul de grup critic, calculul dozei pentru acest grup;
    t) evaluarea şi micşorarea (minimizarea) riscurilor;
    u) principii ergonomice (de exemplu, în proiectarea, instalarea şi/sau utilizarea echipamentelor şi aparaturii);
    v) instrucţiuni de lucru şi pregătirea pentru intervenţie în cazuri neprevăzute de funcţionare anormala;
    w) proceduri de intervenţie în caz de urgenta;
    x) analiza accidentelor petrecute şi stabilirea măsurilor corective şi preventive necesare;
    y) organizarea sistemului de protecţie împotriva radiatiilor ionizante: rolul expertului acreditat, cultura în materie de securitate radiologica (cu accent pe importanţa comportamentului uman, prezenta aptitudinilor de comunicare), înregistrări (surse, doze, evenimente anormale), permise de exercitare şi autorizaţii, delimitarea zonelor şi clasificarea persoanelor expuse profesional, asigurarea calităţii în activităţile corespunzătoare domeniului şi specialitatii pentru care se solicita permisul de exercitare şi controlul calităţii pentru sursele din domeniul şi specialitatea permisului de exercitare, relaţia cu subcontractorii de produse şi servicii;
    z) legislaţia nucleara în vigoare.

    CAP. VIII
    Tematica examenului pentru obţinerea permisului de exercitare pentru domeniile SD şi ŞI
    ART. 35
    Solicitantul examinării în vederea obţinerii permisului de exercitare pentru domeniile SD şi ŞI trebuie să dovedească posesia unor cunoştinţe adecvate, în plus faţă de cele indicate la cap. VII, după caz, în ceea ce priveşte:
    a) subiectele indicate la cap. VII, raportate la substanţe radioactive;
    b) tipuri de surse radioactive: surse închise, surse deschise;
    c) principalele intrebuintari ale substanţelor radioactive în industrie, în cercetare şi în medicina;
    d) practicile; intervenţia (inclusiv în cazul radiatiilor naturale, în special radonul);
    e) controlul eliberării efluentilor radioactivi, al transferului deşeurilor radioactive în mediu şi impactul ambiental al acestora;
    f) manipularea materialelor radioactive, proiectarea laboratoarelor şi secţiilor destinate utilizării acestora în scopuri medicale, industriale sau în cercetare ştiinţifică; contaminarea superficiala şi interna, limite derivate, sisteme de detectie şi măsurare destinate anumitor radioizotopi (singulari), inclusiv radionuclizi naturali (în special radonul şi toronul);
    g) dozimetria interna (inclusiv dozimetria unor radionuclizi specifici, a unor molecule complexe etc.);
    h) calculul dozei efective în cazul contaminarii interne, inclusiv doza generata de radionuclizii naturali;
    i) problemele speciale referitoare la decontaminare;
    j) confinarea şi filtrarea;
    k) fiziologia specifică inhalarii şi ingestiei;
    l) măsuri de protecţie împotriva incorporarii;
    m) riscuri generate de producerea şi/sau utilizarea radioizotopilor;
    n) utilizarea surselor radioactive închise în industrie: controlul accesului în zona delimitata, transportul, expunerea accidentala a personalului neexpus profesional, manevrarea corecta, riscuri potenţiale, exemple de incidente care au avut loc şi transmiterea experienţei dobândite;
    o) riscurile specifice, asociate radioactivitatii naturale;
    p) măsurile de micşorare a expunerii la radiatii în activităţi lucrative (de exemplu de extracţie, sau de utilizare) desfăşurate cu materiale radioactive naturale;
    q) transportul materialelor radioactive: pregătirea coletului pentru expediere, stivuirea coletelor, manipulare, stocare în tranzit, disiparea caldurii, evitarea criticitatii la transport, pregătire şi intervenţie la accidente de transport;
    r) prezentarea sumară a radiatiei neutronice;
    s) elementele de geologie, hidrologie, geotehnica, meteorologie, climatologie, biologie, geochimie, seismologie, geomecanica, geotectonica, geomorfologie, coroziune, legate de amplasarea activităţilor cu surse închise şi deschise, şi studiile implicate de acestea;
    t) caracteristicile matricii de beton, bitum, polimeri etc. la tratarea deşeurilor radioactive;
    u) managementul deşeurilor radioactive rezultate din activităţi cu surse închise şi deschise;
    v) depozitarea finala, scenariile de evoluţie normală şi de accident;
    w) asigurarea calităţii şi controlul calităţii în activităţile corespunzătoare domeniului pentru care se solicita permisul de exercitare.

    CAP. IX
    Tematica examenului pentru obţinerea permisului de exercitare pentru domeniile ON şi MPN
    ART. 36
    (1) Solicitantul examinării în vederea obţinerii permisului de exercitare pentru domeniul ON trebuie să dovedească posesia unor cunoştinţe adecvate, în plus faţă de cele indicate la cap. VII şi VIII, după caz, în ceea ce priveşte:
    a) procesele şi produsele de fisiune şi fuziune;
    b) zonarea;
    c) controlul accesului;
    d) radioprotectia la radiatii externe;
    e) radioprotectia la contaminare interna: tritiu, iod, particule;
    f) controlul contaminarii, sisteme de ventilaţie şi recuperare a vaporilor tritiu;
    g) echipamentele de protecţie;
    h) decontaminarea;
    i) gestiunea deşeurilor;
    j) monitorizarea mediului;
    k) înregistrările de doza şi evidenta;
    l) planificarea lucrului în zone radiologice;
    m) ingineria reactorilor nucleari;
    n) fabricarea combustibilului nuclear, toxicitatea şi problemele asociate măsurătorilor efectuate în cazul elementelor cu număr atomic mare;
    o) procesarea combustibilului nuclear: chimia proceselor, manipularea prin comanda de la distanta, problemele specifice stocării combustibilului şi gestionării deşeurilor radioactive;
    p) detectia şi măsurarea fluxurilor de neutroni, spectrometrie, principiile şi instrumentele de măsurare;
    q) detectia şi măsurarea particulelor la energie înaltă;
    r) dozimetria razelor cosmice;
    s) dozimetria individuală interna şi externa, dozimetria de arie;
    t) radioprotectia în câmpuri de radiatii neutronice, proiectarea ecranelor de protecţie;
    u) caracteristicile instalării şi funcţionarii surselor de neutroni, cu referire specială la riscul de expunere la radiatii ionizante;
    v) caracteristicile instalării şi funcţionarii obiectivelor nucleare, cu referire specială la riscul de expunere la radiatii ionizante;
    w) planurile şi situaţiile de urgenta nucleara;
    x) asigurarea calităţii şi controlul calităţii în activităţile corespunzătoare domeniului pentru care se solicita permisul de exercitare.
    (2) Solicitantul examinării în vederea obţinerii permisului de exercitare pentru domeniul MPN trebuie să dovedească posesia unor cunoştinţe adecvate, în plus faţă de cele indicate la cap. VII şi VIII, după caz, în ceea ce priveşte:
    a) cercetarea geologica şi extractia prin minerit, desfăşurate în subteran sau la suprafaţa, a minereurilor de uraniu şi toriu, specificul monitorizarii radiologice a personalului expus profesional şi a locurilor de muncă, controlul concentratiilor de gaze radioactive (radon, toron) şi controlul concentratiilor de pulberi radioactive, măsurile tehnice de combatere a noxelor radioactive specifice activităţii de minerit, controlul sistemelor de ventilaţie, gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la minerit;
    b) prepararea minereurilor de uraniu şi toriu: specificul monitorizarii radiologice a personalului expus profesional şi a locurilor de muncă, chimia proceselor, controlul concentratiilor de gaze radioactive (radon, toron) şi controlul concentratiilor de pulberi radioactive, măsurile tehnice de combatere a noxelor radioactive specifice activităţii de preparare, controlul sistemelor de ventilaţie, problemele specifice pentru stocare concentratelor de uraniu şi toriu, gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate de la preparare;
    c) fabricarea combustibilului nuclear care conţine numai uraniu natural: monitorizarea radiologica a personalului expus profesional şi a locurilor de muncă, chimia proceselor, controlul concentratiilor de pulberi radioactive, măsurile tehnice de combatere a noxelor radioactive specifice activităţii de fabricare a combustibilului nuclear, controlul sistemelor de ventilaţie, problemele specifice privind stocarea combustibilului nuclear proaspăt, gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate de la fabricarea combustibilului nuclear;
    d) dozimetria descendenţilor radioactivi de viaţa scurta ai radonului şi toronului;
    e) dozimetria descendenţilor alpha activi de viaţa lungă ai radonului;
    f) gestionarea situaţiilor de urgenta specifice activităţilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi de fabricare a combustibilului nuclear ce conţine numai uraniu natural;
    g) supravegherea radioactivitatii factorilor de mediu în perimetrele limitrofe amplasamentelor în care se desfăşoară activităţi de minerit, de preparare şi de fabricare a combustibilului nuclear;
    h) evaluarile şi analizele de securitate radiologica în activităţile menţionate la lit. g);
    i) criteriile de eliberare în diferite scopuri a materialelor şi terenurilor contaminate cu radionuclizi naturali proveniţi de la activităţile de minerit, preparare şi fabricare a combustibilului nuclear.

    CAP. X
    Suspendarea sau retragerea permisului de exercitare
    ART. 37
    (1) În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 111/1996, republicată, permisul de exercitare se suspenda sau se retrage de către CNCAN în toate cazurile în care se constată că titularul permisului de exercitare nu a respectat cerinţele menţionate în reglementările emise conform prevederilor art. 5 din legea sus-menţionată.
    (2) Preşedintele CNCAN poate dispune suspendarea pe o durată de cel mult 6 luni a permisului de exercitare în cazul neîndeplinirii confirmate a îndatoririlor menţionate în anexele la prezentele norme, fără a exclude sancţiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazurile mai grave, preşedintele CNCAN poate dispune retragerea permisului de exercitare emis, fără a exclude sancţiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Permisul de exercitare se retrage şi în cazul exercitării de activităţi în perioadele de suspendare precizate în prezentul articol.

    ART. 38
    (1) Sancţiunile prevăzute la art. 37 alin. (2) şi alin. (3) pot fi contestate de către persoana în cauza în termen de 30 de zile calendaristice de la data suspendării sau retragerii permisului de exercitare, la consiliul de conducere al CNCAN.
    (2) Consiliul de conducere al CNCAN va analiza în termen de 30 de zile contestaţia şi va adopta decizia de ridicare a suspendării ori a retragerii permisului de exercitare sau de menţinere a acesteia, după caz.
    (3) Decizia menţionată la alin. (2) este comunicată în scris persoanei în cauza şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ.
    (4) Procedura de suspendare a permisului de exercitare se iniţiază de CNCAN, din oficiu, în cauzele aflate pe rolul instanţei penale de judecată pentru fapte săvârşite cu ocazia exercitării atribuţiilor. După expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 37 alin. (2) se va iniţia procedura de retragere a permisului de exercitare.
    (5) Permisul de exercitare se poate retrage şi la cererea titularului sau în cazul emiterii unui alt permis de exercitare valabil pentru exercitarea activităţilor în cadrul unei alte persoane legal constituite, autorizata conform Legii nr. 111/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alt domeniu, nivel sau/şi specialitate.
    (6) Suspendarea permisului de exercitare presupune:
    a) neexercitarea responsabilităţilor pentru care a fost obţinut permisul de exercitare, de către persoana în cauza, pe durata de suspendare;
    b) luarea măsurilor necesare eliminării cauzelor care au condus la suspendare şi raportarea la CNCAN a modului de îndeplinire a acestor măsuri.
    (7) Retragerea permisului de exercitare presupune:
    a) înapoierea, de îndată, către emitent şi anularea acestui document;
    b) neexercitarea responsabilităţilor pentru care a fost obţinut permisul de exercitare, de către persoana în cauza, până la obţinerea unui nou permis de exercitare.

    CAP. XI
    Pierderea, furtul sau deteriorarea permisului de exercitare
    ART. 39
    În cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de exercitare, titularul acestuia trebuie să solicite un duplicat care se eliberează în următoarele condiţii:
    a) depunerea unei solicitări în care trebuie să se precizeze data şi împrejurările în care s-a produs evenimentul;
    b) dovada publicării unui anunţ prin care se declara nulitatea permisului de exercitare pierdut;
    c) dovada achitării taxei şi tarifului prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare.

    CAP. XII
    Modificarea permisului de exercitare
    ART. 40
    Modificarea permisului de exercitare trebuie să se facă în următoarele situaţii:
    a) extinderea domeniului sau a specialitatii pentru care s-a eliberat permisul de exercitare;
    b) introducerea unui alt titular de autorizaţie care utilizează posesorul permisului de exercitare în desfăşurarea practicii.

    ART. 41
    Solicitarea modificărilor se face prin trimiterea la CNCAN, de către titularul de autorizaţie, a unei cereri de modificare însoţită de prezentarea:
    a) permisului de exercitare în original;
    b) dovada achitării taxei şi tarifului prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare.

    ART. 42
    În cazul solicitării extinderii domeniului, persoana trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor şi sa susţină examenul de verificare a cunoştinţelor corespunzătoare domeniului şi specialitatii pentru care este solicitată extinderea.

    ART. 43
    Modificarea permisului de exercitare nu schimba valabilitatea acestuia

    CAP. XIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 44
    Persoanele cu studii superioare de specialitate, posesoare ale unui acord de expert acreditat emis de CNCAN în baza art. 138 din Normele fundamentale de securitate radiologica, îşi pot desfăşura activitatea ca experţi acreditaţi în domeniul şi specialitatea pentru care este valabil permisul de exercitare, până la expirarea valabilităţii acordului de expert acreditat.

    ART. 45
    (1) În cazul examinării şi certificării personalului în vederea desfăşurării activităţilor nucleare de nivel 1, 2 sau 3, de către un organism desemnat de CNCAN, în conformitate cu art. 7 solicitantul permisului de exercitare va prezenta la CNCAN:
    a) cererea de eliberare a permisului de exercitare;
    b) copia certificatului emis de organismul de certificare desemnat de CNCAN;
    c) dovada achitării taxei şi tarifului prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare.
    (2) Eliberarea permisului de exercitare se va face în baza unui colocviu susţinut de persoana solicitanta în faţa comisiei de examinare constituite, după caz, conform art. 20 sau art. 33.

    ART. 46
    În cazul solicitării prelungirii valabilităţii permisului de exercitare, cererea trebuie însoţită doar de prezentarea dovezii achitării taxei şi tarifului prevăzute de regulamentul de taxe şi tarife în vigoare.

    ART. 47
    Cursurile de pregătire în domeniul radioprotectiei organizate de organisme internaţionale, cu tematici similare celor descrise în prezentele norme, pot fi acceptate, după caz de către CNCAN ca fiind echivalente programelor de pregătire în radioprotectie avizate de CNCAN.

    ART. 48
    (1) Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentele norme.
    (2) Orice dispoziţii contrare prevederilor prezentelor norme se abroga cu data intrării acestora în vigoare.

    ANEXA 1

    la norme

┌────┬───────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │SPECIALITATEA │ │
│ │ │ │───────────────────────────────│ │
│ │ │ │Montare, reparare, întreţinere,│ │
│ │ │ │verificare │ │
│ │ │ │───────────────────────────────│SIMBOLUL│
│ │ │ │Control nedistructiv │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│MRIVX │
│ │ │ │Analize fizice │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│CNDX │
│ │ │ │Alte aplicaţii │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│AFX │
│ │ │ │Montare, reparare, întreţinere,│────────│
│ │ │ │verificare │AAX │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Control nedistructiv │MRIVSI │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Iradieri materiale │CNDSI │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Alte aplicaţii │IRM │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Montare, reparare, întreţinere,│AASI │
│ │ │ │verificare │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│MRIVSD │
│ │ │ │Radiochimie │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│RAD │
│ │ │ │Marcari │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│MSD │
│ │ │ │Deşeuri radioactive │────────│
│ │DOMENIUL │ │───────────────────────────────│DR │
│ │───────────────────────│ │Alte aplicaţii │────────│
│ │Generatori de radiatii │ │───────────────────────────────│AASD │
│ │(Instalaţii cu │ │Rontgendiagnostic │────────│
│ │generatori de radiatii)│ │───────────────────────────────│RTG │
│ │───────────────────────│ │Ftiziologie │────────│
│Nr. │Surse închise de │SIMBOLUL│───────────────────────────────│RTGF │
│crt.│radiatii │────────│Rontgendiagnostic dentar │────────│
│────│(Instalaţii cu surse │GR │───────────────────────────────│RTGD │
│1. │închise de radiatii) │────────│Medicina nucleara │────────│
│────│───────────────────────│ŞI │───────────────────────────────│MN │
│2. │Surse deschise de │────────│Radiologie interventionala │────────│
│────│radiatii │SD │───────────────────────────────│RI │
│3. │(Instalaţii cu surse │────────│Rontgenterapie │────────│
│────│deschise de radiatii) │RDG │───────────────────────────────│RTT │
│4. │───────────────────────│────────│Terapie cu surse deschise │────────│
│────│Radiodiagnostic │RDT │───────────────────────────────│TSD │
│5. │───────────────────────│────────│Teleterapie, terapie cu │────────│
│────│Radioterapie │CO │acceleratori de particule │TLTA │
│6. │───────────────────────│────────│───────────────────────────────│────────│
│────│Complex │AP │Curieterapie (brachiterapie) │CRT │
│7. │───────────────────────│────────│───────────────────────────────│────────│
│────│Acceleratori de │ON │Igiena Radiatiilor │IR │
│8. │particule │────────│───────────────────────────────│────────│
│────│───────────────────────│MPN │Acceleratori de particule │AP │
│9. │Obiective nucleare │────────│───────────────────────────────│────────│
│────│───────────────────────│TM │Centrale nucleare electrice │CNE │
│10. │Materie prima │────────│───────────────────────────────│────────│
│────│nucleara │ARN │Reactori nucleari de cercetare │RN │
│11. │───────────────────────│ │sau testare, ansambluri critice│────────│
│ │Transport materiale │ │───────────────────────────────│AS │
│ │radioactive │ │Ansambluri subcritice │────────│
│ │───────────────────────│ │───────────────────────────────│SCI │
│ │Activităţi cu risc │ │Stocare combustibil iradiat │────────│
│ │radiologic │ │───────────────────────────────│RC │
│ │nesemnificativ │ │Retratare combustibil │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│IC │
│ │ │ │Imbogatire combustibil │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│FSC │
│ │ │ │Fabricaţie şi stocare │────────│
│ │ │ │combustibil proaspăt │AA │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Alte aplicaţii │PEG │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Prospecţiuni şi explorari │EM │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Exploatare miniera │PM │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Prelucrare minereu │FEC │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Fabricare elemente combustibil │MRN │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Materiale radioactive │MRF │
│ │ │ │nefisionabile │────────│
│ │ │ │───────────────────────────────│TN │
│ │ │ │Materiale radioactive │────────│
│ │ │ │fisionabile │PM │
│ │ │ │───────────────────────────────│────────│
│ │ │ │Tehnici nucleare │AA │
│ │ │ │───────────────────────────────│ │
│ │ │ │Protecţia mediului │ │
│ │ │ │───────────────────────────────│ │
│ │ │ │Alte activităţi (de exemplu: │ │
│ │ │ │import/export, furnizare etc.) │ │
└────┴───────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 2

    la norme
    Atribuţiile şi responsabilităţile posesorilor
    de permise de exercitare nivelul 1
    Posesorii permiselor de exercitare nivelul 1 eliberate de CNCAN sau de titularul de autorizaţie au, după caz, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1. să îşi însuşească temeinic cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii lor, prevederile din norme, regulamente sau instructaje, aplicabile la activitatea pe care o desfăşoară, precum şi modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie şi a sistemului de dozimetrie individuală;
    2. să respecte instrucţiunile şi dispoziţiile persoanei posesoare a permisului de exercitare nivelul 2 sau 3 eliberat de CNCAN, sub supravegherea căreia îşi desfăşoară activitatea;
    3. sa lucreze cu atenţie pentru a evita provocarea unor eventuale incidente;
    4. să respecte măsurile de protecţie individuală, măsurile de securitate a instalaţiilor şi sa utilizeze echipamentul individual de protecţie, în conformitate cu prevederile normelor, regulamentelor şi instructajelor făcute;
    5. sa nu schimbe de la locul lor sau sa nu aducă modificări mijloacelor destinate securităţii şi protecţiei fără aprobarea prealabilă a responsabilului cu securitatea radiologica;
    6. sa nu efectueze, din proprie iniţiativă, operaţii sau manipulari care ar putea afecta propria securitate, a restului personalului expus profesional din cadrul unităţii, a populaţiei şi mediului înconjurător;
    7. sa anunţe de îndată responsabilul cu securitatea radiologica despre orice defectiune sau situaţie pe care au observat-o şi care ar putea antrena suprairadierea/contaminarea lor sau a restului personalului, în vederea aplicării măsurilor de remediere;
    8. sa anunţe de îndată responsabilul cu securitatea radiologica despre pierderea sau sustragerea oricărei surse de la locul lor de muncă sau din alte părţi;
    9. sa anunţe de îndată responsabilul cu securitatea radiologica, despre incidentul care a survenit la locul lor de muncă sau despre incidentul observat la alt loc de muncă şi sa participe, conform sarcinilor ce le revin prin planul de intervenţie, la localizarea sau lichidarea acestuia.


    ANEXA 3

    la norme
    Atribuţiile şi responsabilităţile persoanelor care conduc
    lucrări cu surse de radiatii sau instalaţii nucleare
    şi sunt posesoare ale permiselor de exercitare nivelul 2
    Posesorii permiselor de exercitare nivelul 2 desemnaţi sa conducă lucrări cu surse de radiatii sau instalaţii nucleare au, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1. să aplice metodele de lucru şi tehnicile elaborate de responsabilul cu securitatea radiologica şi avizate de expertul acreditat, care conduc, în desfăşurarea activităţii cu surse de radiatii, la reducerea la minimum a riscului de suprairadiere sau contaminare radioactiva;
    2. sa ţină sistematic evidenta surselor de radiatii şi sa ia măsuri eficiente de asigurare împotriva degradării, răspândirii sau sustragerii acestora, pe durata lucrărilor pe care le conduc;
    3. sa coordoneze activitatea echipelor de intervenţie, conform planului de intervenţie, şi sa urmărească dotarea corespunzătoare a acestora pentru cazuri de urgenta;
    4. sa urmărească ca aparatura de măsura şi control utilizata să fie verificata metrologic;
    5. sa interzică orice modificare a metodelor de lucru avizate de expertul acreditat, a utilajelor sau instalaţiilor din cadrul activităţii nucleare autorizate, care ar putea antrena un risc de suprairadiere sau contaminare radioactiva;
    6. să asigure şi sa controleze amplasarea mijloacelor de avertizare şi sa urmărească corecta lor funcţionare;
    7. sa anunţe de îndată responsabilul cu securitatea radiologica despre orice situaţii (inclusiv defectiuni la instalaţii), care ar putea antrena riscul unor suprairadieri sau contaminari, în vederea asigurării măsurilor de prevenire; în cazul în care situaţia comporta urgenta, trebuie să ia măsurile preliminare necesare pentru evitarea suprairadierii personalului expus profesional şi a persoanelor din populaţie;
    8. sa anunţe de îndată responsabilul cu securitatea radiologica despre orice pierdere sau sustragere de surse de radiatii, instalaţii nucleare şi materiale radioactive şi sa ia măsurile preventive necesare pentru evitarea unor eventuale suprairadieri ori contaminari ale personalului în zonele în care s-ar putea afla sursa pierdută;
    9. sa anunţe de îndată responsabilul cu securitatea radiologica despre orice urgenta radiologica aparuta şi sa adopte de îndată măsurile pentru limitarea urmărilor provocate, acordarea primului ajutor şi sa interzică accesul oricăror persoane în zona contaminata sau în care nivelul de iradiere depăşeşte limitele admise, cu excepţia persoanelor desemnate pentru intervenţie, care trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie corespunzător.


    ANEXA 4

    la norme
    Atribuţiile şi responsabilităţile responsabilului
    cu securitatea radiologica
    Responsabilul cu securitatea radiologica este obligat să aplice în zonele controlate/supravegheate măsurile privind asigurarea securităţii instalaţiilor, radioprotectiei personalului expus profesional şi a zonei inconjuratoare, prevăzute de legislaţia în vigoare şi în autorizaţia eliberata (inclusiv în documentaţia anexa). În acest context responsabilului cu securitatea radiologica îi revin, după caz, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1. să aplice metodicile de lucru şi tehnicile care conduc, în desfăşurarea activităţii cu surse de radiatii, la reducerea la minim a riscului de suprairadiere sau contaminare;
    2. sa ţină sistematic evidenta surselor de radiatii şi sa ia măsuri eficiente de asigurare împotriva degradării, răspândirii sau sustragerii acestora;
    3. sa controleze periodic nivelurile de radiatii, de concentratii şi de contaminare radioactiva, existente în zona controlată şi/sau în zona supravegheată, precum şi integritatea măsurilor privind securitatea instalaţiilor şi sa ţină evidenta rezultatelor măsurătorilor privind nivelurile de radiatii, concentratiile şi nivelurile de contaminare radioactiva din zona controlată/supravegheată, obţinute ca urmare a controalelor efectuate;
    4. sa urmărească efectuarea controlului medical la angajare şi periodic pentru întreg personalul expus profesional;
    5. sa organizeze efectuarea unui control sistematic al aparaturii de măsura şi control dozimetric existente în dotare;
    6. sa organizeze echipele de intervenţie şi sa propună dotarea acestora pentru cazuri de urgenta;
    7. sa verifice periodic gradul de pregătire al echipelor de intervenţie;
    8. să efectueze periodic instructajul întregului personal care lucrează cu surse de radiatii;
    9. sa controleze modul în care se respecta de către personalul expus profesional măsurile de securitate împotriva radiatiilor nucleare, prevăzute de norme, în autorizaţia eliberata (inclusiv în documentaţiile anexe), în dispoziţiile CNCAN, precum şi în dispoziţiile altor organe de control;
    10. sa controleze ca vizitele să fie efectuate cu respectarea măsurilor de radioprotectie, asigurând folosirea echipamentului de radioprotectie corespunzător;
    11. să asigure, pentru personalul expus profesional de categoria A, supravegherea dozimetrica individuală şi evidenta rezultatelor dozimetriei individuale, în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN; sa controleze utilizarea corecta a sistemului de dozimetrie individuală de către întregul personal expus profesional;
    12. sa controleze şi să asigure ca orice modificare a metodelor de lucru, a utilajelor sau instalaţiilor din cadrul activităţii nucleare autorizate, care ar putea antrena un risc de suprairadiere sau contaminare radioactiva, sa nu fie efectuată fără ca, în prealabil, sa fi fost asigurate măsurile de securitate necesare şi autorizate conform prevederilor legale;
    13. să asigure şi sa controleze amplasarea mijloacelor de avertizare şi sa urmărească corecta lor funcţionare;
    14. sa anunţe de îndată titularul de autorizaţie despre orice situaţii (inclusiv defectiuni la instalaţii), care ar putea antrena riscul unor suprairadieri sau contaminari, în vederea asigurării măsurilor de prevenire; în cazul în care situaţia comporta urgenta, trebuie să ia măsurile preliminare necesare pentru evitarea suprairadierii personalului expus profesional şi a persoanelor din populaţie;
    15. sa anunţe de îndată titularul de autorizaţie şi, sub autoritatea acestuia, CNCAN şi celelalte autorităţi specificate la art. 134 alin. (2), din Normele Fundamentale de Securitate Radiologica despre orice pierdere sau sustragere de surse de radiatii, instalatîi nucleare şi materiale radioactive şi sa ia măsurile preventive necesare pentru evitarea unor eventuale suprairadieri sau contaminari ale personalului în zonele în care s-ar putea afla sursa pierdută;
    16. sa anunţe de îndată titularul de autorizaţie şi, sub autoritatea acestuia, CNCAN şi celelalte autorităţi precizate în reglementările specifice emise de CNCAN despre orice urgenta radiologica aparuta şi sa adopte de îndată măsurile pentru limitarea şi lichidarea urmărilor provocate, pentru acordarea primului ajutor şi pentru asigurarea asistenţei medicale corespunzătoare, sa interzică accesul oricăror persoane în zona contaminata sau în care nivelul de iradiere depăşeşte limitele admise, cu excepţia persoanelor desemnate pentru intervenţie, care trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie corespunzător;
    17. sa înregistreze într-un registru special intrarea în gestiune a surselor închise, a surselor deschise sau a generatorilor de radiatii, astfel:
    a) sursele închise sau deschise trebuie înregistrate în registrul special menţionat mai sus cu următoarele date: denumirea materialului radioactiv, activitatea fiecărui radionuclid conţinut, data masurarii radioactivitatii, denumirea producătorului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie a sursei respective;
    b) instalaţiile, aparatele sau dispozitivele care folosesc surse închise trebuie înregistrate cu următoarele date: denumirea materialului radioactiv, activitatea fiecărui radionuclid conţinut, data masurarii radioactivitatii, numărul de preparate (materiale radioactive) care intră în componenta instalaţiei, aparatului sau dispozitivului, denumirea producătorului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie a instalaţiei respective;
    c) generatorii de radiatii trebuie înregistraţi cu următoarele date: denumirea, tipul de radiaţie generat, energia şi intensitatea radiatiei, numărul de fabricaţie şi denumirea producătorului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie ale generatorului respectiv;

    18. sa înregistreze în registrul menţionat la pct. 17 sursele pe care le eliberează din depozitul unităţii (sau de la locul de păstrare), numele persoanelor care le primesc şi care urmează să le utilizeze la locurile de muncă autorizate sau în afară acestora; se va inregistra data şi ora de eliberare;
    19. sa înregistreze în registrul menţionat la pct. 17, reintrarea în depozit (locul de păstrare) a surselor care au fost utilizate la locurile de muncă autorizate sau în afară acestora; se vor menţiona data şi ora reintrarii sursei în depozit;
    20. sa ţină evidenta consumului de surse deschise pe baza actelor justificative întocmite de către persoanele care au primit şi utilizat sursele deschise;
    21. sa ţină evidenta deşeurilor radioactive transferate pentru tratarea şi transferul către unităţi specializate, eliminate la canalizare, în aer, apa sau sol, cu precizarea stării de agregare precum şi a radioactivitatii pe radionuclizii continuti.


    ANEXA 5

    la norme
    Atribuţiile şi responsabilităţile expertului acreditat
    Atribuţiile şi responsabilităţile expertului acreditat în protecţie radiologica, asa cum sunt acestea implicit stabilite în Normele Fundamentale de Securitate Radiologica la art. 20 alin. (1), art. 31 lit. c), art. 42 alin. (3), art. 47, art. 52, art. 56 alin. (2), art. 62, art. 72 alin. (3), art. 80 alin. (2) lit. a), precum şi la art. 105, sunt explicit transpuse mai jos în prezenta:
    1. sa stabilească ori de câte ori este cazul limitele derivate de emisie a efluentilor radioactivi;
    2. să justifice solicitarea autorizării expunerilor speciale şi expunerea profesională individuală a unor anumiti lucrători, care să depăşească limita dozei efective de 20 mSv/an în situaţii excepţionale, dar care exclud urgentele radiologice;
    3. să asigure aplicarea principiului ALARA în activitatea autorizata;
    4. sa răspundă de aplicarea normelor în vigoare în zonele controlate şi supravegheate, aflate sub jurisdicţia titularului de autorizaţie, pentru care CNCAN a stabilit ca funcţia de responsabil cu securitatea radiologica trebuie asigurata printr-un compartiment special condus de un expert acreditat;
    5. sa certifice zonarea propusă de titularul de autorizaţie, în vederea confirmării îndeplinirii cerinţelor privind zonele controlate şi supravegheate;
    6. sa identifice situaţiile în care exista posibilitatea ca persoanele expuse profesional de categoria A sa sufere o contaminare interna semnificativă şi sa propună monitorizarea contaminarii interne a acestor persoane prin organisme dozimetrice acreditate;
    7. sa confirme rezultatele evaluării dozelor rezultate în urma expunerilor accidentale sau de urgenta;
    8. să ofere consultanţa pentru:
    a) examinarea critica prealabilă a planurilor de amplasare şi construcţie a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare din punct de vedere al securităţii radiologice;
    b) identificarea, în vederea utilizării, numai a instalaţiilor şi a surselor de radiatii pentru care exista autorizaţie de securitate radiologica;
    c) acceptarea surselor de radiatii noi sau modificate numai după verificarea din punct de vedere al securităţii radiologice;
    d) verificarea periodică a instalaţiilor nucleare, a surselor de radiatii şi a eficientei echipamentelor, dispozitivelor şi tehnicilor de protecţie, etalonarea, verificarea periodică a instrumentelor de măsura, precum şi evaluarea utilizării lor corespunzătoare;
    e) stabilirea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii şi de control al calităţii în practica autorizata;
    f) procesele de evaluare şi investigare în cazul expunerilor anormale sau a supraexpunerilor, în vederea determinării împrejurărilor în care s-a produs supraexpunerea, a evaluării dozelor primite şi a preintampinarii repetarii unor astfel de supraexpuneri;
    g) activităţile care implica prezenta surselor naturale care conduc la creşterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a populaţiei.    ANEXA 6.1

    la norme

                          TEST PENTRU EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
                        CHESTIONAR ............................
    COD NUMERIC PERSONAL:

    ---------------------
    Numele ............... Prenumele .......... Funcţia .................
    Locul de muncă ......................................................
    Domiciliat în .......... Str. ........................nr. ...........
    judeţ/sector .................. cod poştal ..........................
    C.I. seria ....... nr. ......... eliberat de ........ la data .......
    Născut(a) în ................... la data ............................
    Data completării ...................... Semnatura ...................
    ┌───┬───┬───┬────┬───┬────┬────┬───┬───┬────┬───┬────┬────┬───┬───┬────┬───┬───┐
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 1 │ b │ │ 11 │ b │ │ 21 │ b │ │ 31 │ b │ │ 41 │ b │ │ 51 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 2 │ b │ │ 12 │ b │ │ 22 │ b │ │ 32 │ b │ │ 42 │ b │ │ 52 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 3 │ b │ │ 13 │ b │ │ 23 │ b │ │ 33 │ b │ │ 43 │ b │ │ 53 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 4 │ b │ │ 14 │ b │ │ 24 │ b │ │ 34 │ b │ │ 44 │ b │ │ 54 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 5 │ b │ │ 15 │ b │ │ 25 │ b │ │ 35 │ b │ │ 45 │ b │ │ 55 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 6 │ b │ │ 16 │ b │ │ 26 │ b │ │ 36 │ b │ │ 46 │ b │ │ 56 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 7 │ b │ │ 17 │ b │ │ 27 │ b │ │ 37 │ b │ │ 47 │ b │ │ 57 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 8 │ b │ │ 18 │ b │ │ 28 │ b │ │ 38 │ b │ │ 48 │ b │ │ 58 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │ 9 │ b │ │ 19 │ b │ │ 29 │ b │ │ 39 │ b │ │ 49 │ b │ │ 59 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    │───│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│────│────│───│───│────│───│───┤
    │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │ │ a │ │
    │10 │ b │ │ 20│ b │ │ 30 │ b │ │ 40 │ b │ │ 50 │ b │ │ 60 │ b │ │
    │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │ │ c │ │
    │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │ │ d │ │
    └───┴───┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴───┴───┘
    COMISIA DE EXAMINARE
    NUME/PRENUME/FUNCŢIA/SEMNATURA TOTAL PUNCTAJ ........
    ....................................................
    ....................................................
    .................................................... ADMIS/RESPINS
    Permis pentru exercitarea de activităţi din domeniul nuclear nr. ...............
    Data emiterii ............. Valabil până la data de ........
                                                                         FORM-ARI-01


    ANEXA 6.2

    la norme

            MINISTERUL APELOR ŞI
            PROTECŢIEI MEDIULUI PROCES VERBAL NR. ........ DIN ............
          COMISIA NAŢIONALA CU REZULTATELE
          PENTRU CONTROLUL OBŢINUTE LA TESTAREA AGENTUL ECONOMIC/
            ACTIVITĂŢILOR CUNOŞTINŢELOR DE INSTITUŢIA .............
              NUCLEARE SECURITATE RADIOLOGICA ......................
                               ÎN VEDEREA ELIBERĂRII
                              PERMISELOR DE EXERCITARE
                                 DE ACTIVITĂŢI DIN
                                 DOMENIUL NUCLEAR AL
                                    CANDIDAŢILOR
     Direcţia: ............. Sediul .................
    ┌─┬──────┬─────┬────────┬───────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┐
    │N│NUMELE│DATA │NR. │ │ │ │ │NI- │NU- │ │ │
    │R│ ŞI │ ŞI │ACTULUI │PREGA- │PREGA- │REZUL-│DOME-│VELUL│MARUL│SEMNA-│OB- │
    │C│PRENU-│LOCUL│DE IDEN-│TIREA │TIREA DE│TATUL │NIUL │PERMI│PERMI│TURA │SER-│
    │R│MELE │NAS- │TITATE │ŞCOLARĂ│SPECIALI│EXAME-│ ŞI │SULUI│SULUI│ │VA- │
    │T│ │TERII│CODUL │ │TATE │NULUI │SPECI│ │ │ │TII │
    │ │ │ │NUMERIC │ │ │ │ALITA│ │ │ │ │
    │ │ │ │PERSONAL│ │ │ │TEA │ │ │ │ │
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    └─┴──────┴─────┴────────┴───────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘
         Preşedinte/Director, Comisia de examinare,
                                             Preşedinte: ...................
        ........................ Membrii: ......................
                                                                   FORM-ARI-0


    ANEXA 6.3

    la norme

      AGENTUL ECONOMIC/
      INSTITUŢIA .......... PROCES VERBAL NR. ........ DIN ............
      .....................
                                    CU REZULTATELE OBŢINUTE LA TESTAREA
                                 CUNOŞTINŢELOR DE SECURITATE RADIOLOGICA ÎN
      Sediul ............. VEDEREA ELIBERĂRII PERMISELOR DE
                               EXERCITARE DE ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL NUCLEAR AL
                                             CANDIDAŢILOR
    ┌─┬──────┬─────┬────────┬───────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┐
    │N│NUMELE│DATA │NR. │ │ │ │ │NI- │NU- │ │ │
    │R│ ŞI │ ŞI │ACTULUI │PREGA- │PREGA- │REZUL-│DOME-│VELUL│MARUL│SEMNA-│OB- │
    │C│PRENU-│LOCUL│DE IDEN-│TIREA │TIREA DE│TATUL │NIUL │PERMI│PERMI│TURA │SER-│
    │R│MELE │NAS- │TITATE │ŞCOLARĂ│SPECIALI│EXAME-│ ŞI │SULUI│SULUI│ │VA- │
    │T│ │TERII│CODUL │ │TATE │NULUI │SPECI│ │ │ │TII │
    │ │ │ │NUMERIC │ │ │ │ALITA│ │ │ │ │
    │ │ │ │PERSONAL│ │ │ │TEA │ │ │ │ │
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    │─│──────│─────│────────│───────│────────│──────│─────│─────│─────│──────│────┤
    └─┴──────┴─────┴────────┴───────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘
              Director, COMISIA DE EXAMINARE,
       ........................ ..........................


    ANEXA 6.4

    la norme

    ┌───────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐
    │ │ │ Menţiuni: │
    │ TITULARUL AUTORIZAŢIEI: │ │ │
    │ │ │ 1 ..................................│
    │ ............................... │ │ ..................................│
    │ │ │ (Data) (Semnatura) │
    │ ............................... │ │ │
    │ │ │ 2 ..................................│
    │ │ │ ..................................│
    │ │ │ (Data) (Semnatura) │
    │ PERMIS │ │ │
    │ pentru exercitarea activităţilor │ │ 3 ..................................│
    │ din domeniul nuclear │ │ ..................................│
    │ │ │ (Data) (Semnatura) │
    │ │ │ │
    │ NR. ....... │ │ 4 ..................................│
    │ │ │ ..................................│
    │ │ │ (Data) (Semnatura) │
    │ NIVEL 1 │ │ │
    │ │ │ 5 ..................................│
    │ │ │ ..................................│
    │ │ │ (Data) (Semnatura) │
    │ ┌──────┐ │ │ ┌──────┐ │
    │ │ 1 │ │ │ │ 2 │ │
    │ └──────┘ │ │ └──────┘ │
    └───────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐
    │Numele .......................... │ │ PRELUNGIRI │
    │ │ │ │
    │Prenumele ....................... │ │ 1) Valabil de la ......... până la ... │
    │ │ │ Responsabil │
    │Data naşterii ................... │ │ Securitate Radiologica, DIRECTOR, │
    │ │ │ LS │
    │Locul naşterii .................. │ │ │
    │ │ │ 2) Valabil de la ...... până la ...... │
    │C.I. Seria ........ Nr. ......... │ │ Responsabil │
    │ │ │ Securitate Radiologica, DIRECTOR, │
    │Eliberat de ..................... │ │ LS │
    │Cod numeric personal ............ │ │ │
    │Funcţia ......................... │ │ 3) Valabil de la ....... până la ..... │
    │ │ │ Responsabil │
    │DOMENIUL ........................ │ │ Securitate Radiologica, DIRECTOR, │
    │ │ │ LS │
    │SPECIALITATEA ................... │ │ │
    │ │ │ 4) Valabil de la ........ până la .... │
    │ELIBERAT LA ..................... │ │ Responsabil │
    │VALABIL PANA LA ................. │ │ Securitate Radiologica, DIRECTOR, │
    │ │ │ │
    │ ┌──────┐ DIRECTOR, │ │ ┌──────┐ │
    │ │ 3 │ │ │ │ 4 │ │
    │ └──────┘ │ │ └──────┘ │
    │ LS │ │ LS │
    └───────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6.5

    la norme

     ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
     │ ┌────┐ │ │ │
     │ │ │ MINISTERUL APELOR ŞI │ │ │
     │ │ │ PROTECŢIEI MEDIULUI │ │ │
     │ │ │ │ │ │
     │ / │ │ Titular: │
     │ / COMISIA NAŢIONALA PENTRU │ │ Data naşterii:Anul luna ziua │
     │ CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR │ │ │
     │ NUCLEARE │ │ Localitatea: │
     │ │ │ │
     │ │ │ B.I. seria: nr. │
     │ P E R M I S │ │ │
     │ │ │ Cod numeric personal: │
     │ D E E X E R C I T A R E │ │ │
     │ NR. │ │ Profesia: │
     │ │ │ │
     │ │ │ │
     │ ÎN DOMENIUL NUCLEAR │ │ PERMISUL DA DREPTUL LA EXERCITAREA │
     │ SPECIALITATEA │ │ DE ACTIVITĂŢI NUCLEARE AUTORIZATE │
     │ │ │ ÎN DOMENIUL ŞI SPECIALITATEA │
     │ │ │ MENŢIONATE ÎN CADRUL │
     │ NIVELUL │ │ (AGENTULUI ECONOMIC/INSTITUŢIEI) │
     │ │ │ │
     │ │ │ 1. │
     │ VALABIL DE LA: │ │ (Proces Verbal nr.) │
     │ EXPIRA LA: │ │ │
     │ │ │ │
     │ PREŞEDINTE, │ │ 2. │
     │ │ │ (Proces verbal nr.) │
     │ │ │ │
     │ │ │ │
     │ │ │ 3. │
     │ │ │ (Proces Verbal nr.) │
     │ │ │ │
     └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6.6

    la norme

     ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
     │ ┌────┐ │ │ │
     │ │ │ MINISTERUL APELOR ŞI │ │ │
     │ │ │ PROTECŢIEI MEDIULUI │ │ │
     │ │ │ │ │ │
     │ / │ │ Titular: │
     │ / COMISIA NAŢIONALA PENTRU │ │ Data naşterii:Anul luna ziua │
     │ CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR │ │ │
     │ NUCLEARE │ │ Localitatea: │
     │ │ │ │
     │ │ │ B.I. seria: nr. │
     │ P E R M I S │ │ │
     │ │ │ Cod numeric personal: │
     │ D E E X E R C I T A R E │ │ │
     │ NR. │ │ Profesia: │
     │ │ │ │
     │ │ │ │
     │ ÎN DOMENIUL NUCLEAR │ │ PERMISUL DA DREPTUL LA EXERCITAREA │
     │ │ │ DE ACTIVITĂŢI NUCLEARE DE EXPERT │
     │ │ │ ACREDITAT ÎN PROTECŢIE RADIOLOGICA │
     │ NIVELUL 3 │ │ ÎN: │
     │ EXPERT ACREDITAT ÎN │ │ DOMENIUL: │
     │ PROTECŢIE RADIOLOGICA │ │ PRACTICA: │
     │ │ │ │
     │ VALABIL DE LA: │ │ MENŢIUNI: │
     │ EXPIRA LA: │ │ │
     │ │ │ 1. │
     │ PREŞEDINTE, │ │ (Proces Verbal nr.) │
     │ │ │ │
     │ │ │ 2. │
     │ │ │ (Proces Verbal nr.) │
     │ │ │ │
     │ │ │ │
     │ │ │ │
     └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7

    la norme

             EVALUAREA PREGĂTIRII ŞI EXPERIENŢEI SOLICITANŢILOR PERMISULUI
                                DE EXERCITARE NIVELUL 3
        1. Punctajul de evaluare a pregătirii şi experienţei în domeniu se
    stabileşte conform tabelului:
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
    │ CRITERIILE │ PUNCTAJUL │
    │────────────┬────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │Pregătirea │titlu de doctor în fizica, chimie, inginerie │ 5 │
    │profesională│────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │ │diploma de absolvire a unui program de pregătire│ 5 │
    │ │în radioprotectie nivelul 2, avizat de CNCAN │ │
    │ │────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │ │diploma de absolvire a unui program de pregătire│ 10 │
    │ │în radioprotectie nivelul 3, avizat de CNCAN │ │
    │────────────│────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │Experienta │exercitarea unei funcţii cu responsabilităţi în │ 1 x nr. de ani │
    │profesională│unitatea nucleara sau de responsabil cu │ pentru care se │
    │ │securitatea radiologica │ demonstreaza │
    │ │ │ îndeplinirea │
    │ │ │ criteriului │
    │ │────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │ │exercitarea de activităţi nucleare cu permis de │1 x (N-5) unde N│
    │ │exercitare nivelul 2, fără a fi desemnat de │reprezintă nr.de│
    │ │titularul de autorizaţie ca personal cu │ ani pentru care│
    │ │responsabilităţi în domeniul nuclear │se demonstreaza │
    │ │ │ îndeplinirea │
    │ │ │ criteriului │
    │ │────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │ │conducerea lucrărilor practice la cursuri │ 5 │
    │ │postuniversitare în domeniu, avizate de CNCAN │ │
    │ │────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │ │participarea la elaborarea de standarde, norme, │5 x nr. de │
    │ │lucrări ştiinţifice în domeniul radioprotectiei │participari │
    │────────────│────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │Probitatea │incidente sau suprairadieri cauzate de │-10 pentru fieca│
    │profesională│nerespectarea regulilor de radioprotectie │re eveniment │
    │ │────────────────────────────────────────────────│────────────────┤
    │ │sancţiuni contravenţionale suportate pentru │- 5 pentru fieca│
    │ │încălcarea prevederilor legislaţiei în domeniu │re situaţie │
    │ │sau de întârzieri în procesul de autorizare a │ │
    │ │activităţilor nucleare │ │
    └────────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
        2. Solicitantul trebuie să transmită/depună la CNCAN copiile documentelor
    prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor referitoare la pregătirea şi
    experienta profesională.
        3. Se admite prezentarea la examen numai dacă solicitantul dovedeşte o
    experienta în domeniu de cel puţin 5 ani.
        4. Absolvirea unui program de pregătire în radioprotectie se punctează
    numai o dată şi se acordă punctajul corespunzător programului de pregătire în
    radioprotectie de nivel maxim absolvit.
        5. Punctajul minim necesar promovării examenului pentru eliberarea
    permisului de exercitare nivelul 3 este de 15 puncte.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016