Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2002 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2002

Monitorul Oficial 463 din 28 Iunie 2002 (M. Of. 463/2002)

Monitorul Oficial 457 din 27 Iunie 2002 (M. Of. 457/2002)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 27 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.cap. 1dispoziţii generaleart. 1prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop:a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice, prin definirea obiectivelor şi atribuţiilor autorităţii naţionale de reglementare în comunicaţii, denumita în continuare anrc, în domeniul comunicaţiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;b) stabilirea obiectivelor şi atribuţiilor anrc în domeniul serviciilor poştale;c) înfiinţarea anrc ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul ...

Monitorul Oficial 439 din 24 Iunie 2002 (M. Of. 439/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 586 din 13 iunie 2002 pentru punerea în circulaţie a noilor documente româneşti de identitate şi de trecere a frontierei de stat care se eliberează străinilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 24 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 33 alin. (1) din legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se stabilesc noile documente româneşti de identitate şi de trecere a frontierei de stat care se eliberează străinilor, denumite în continuare documente, prevăzute în anexele nr. 1-4.(2) documentele se realizează în conformitate cu standardele şi recomandările uniunii europene.art. 2(1) punerea în circulaţie a noilor tipuri de documente se face de autorităţile abilitate prin lege, după epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) documentele eliberate până la data intrării în vigoare ...

Monitorul Oficial 426 din 19 Iunie 2002 (M. Of. 426/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 582 din 13 iunie 2002 privind acordarea cetăţeniei române unei persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 19 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rus-----

Monitorul Oficial 414 din 14 Iunie 2002 (M. Of. 414/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 9 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă procedurile de autorizare a funcţionării comercianţilor cuprinzând condiţiile pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor prevăzute la art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a acestora, precum şi cuantumul taxelor aferente, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din ...

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, denumită în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionării comercianţilor, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, denumită în continuare o.u.g. nr. 76/2001, republicată.(2) autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor.(3) autorizaţia se emite de către autoritatea competentă ...

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 sanitară a funcţionarii comercianţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei sanitare de funcţionare, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare o.u.g. nr. 76/2001, republicată.(2) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiza şi investigatie sanitară care condiţioneaza, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii comercianţilor de conformarea la normele de ...

Monitorul Oficial 413 din 14 Iunie 2002 (M. Of. 413/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 3 alin. (13) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul şi conţinutul cererii de înregistrare a comerciantului, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă modelul şi conţinutul certificatului de înregistrare a comerciantului, inclusiv ale anexei la acesta, prevăzute în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 4pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 599/2001 pentru stabilirea ...

Monitorul Oficial 414 din 14 Iunie 2002 (M. Of. 414/2002)

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere sanitar veterinar, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare o.u.g. nr. 76/2001, republicată.(2) autorizaţia reprezintă actul care condiţioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare.(3) autorizaţia se emite de către autoritatea sanitară veterinara în a carei raza teritorială ...

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare o. u. g. nr. 76/2001, republicată.(2) autorizaţia reprezintă actul care condiţioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor ...

Monitorul Oficial 407 din 12 Iunie 2002 (M. Of. 407/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 11 iunie 2002 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest domeniu EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 12 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 64 din constituţia româniei şi ale art. 79 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,camera deputaţilor adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea camerei deputaţilor nr. 35/2001 privind instituirea comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta emise de guvern în acest domeniu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 2 iulie 2001, se modifica după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2comisia specială prevăzută la art. 1 va prelua documentele fostei comisii speciale ...

Monitorul Oficial 408 din 12 Iunie 2002 (M. Of. 408/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 560 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2001 privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor înlesniri la plata obligaţiilor restante provenind din creanţe bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 12 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.265/2001 privind acordarea regiei autonome pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin a unor înlesniri la plata obligaţiilor restante provenind din creanţe bugetare administrate de ministerul muncii şi solidarităţii sociale şi ministerul sănătăţii şi familiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 21 decembrie 2001, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul industriei şi resurselor,dan ioan popescuministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescuministrul munciişi solidarităţii sociale,marian sarbup. ministrul sănătăţii şi familiei,radu deac,secretar de statanexa 1 situaŢiaobligaţiilor restante provenind dincreanţe bugetare ...

Monitorul Oficial 402 din 11 Iunie 2002 (M. Of. 402/2002)

 HOTĂRÂRE nr. 564 din 5 iunie 2002 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2001 privind aprobarea garantării în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societăţii Comerciale "Distrigaz Sud" - S.A. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionarii Sistemului naţional de gaze naturale, precum şi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 11 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 754/2001 privind aprobarea garantarii în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari s.u.a. în favoarea societăţii comerciale "distrigaz sud" - s.a. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionarii sistemului naţional de gaze naturale, precum şi pentru garantarea acestor credite de ministerul finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 471 din 17 august 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 1prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la ...

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 5 iunie 2002 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2001 privind aprobarea garantării în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societăţii Comerciale "Distrigaz Nord" - S.A. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionarii Sistemului naţional de gaze naturale, precum şi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 11 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 755/2001 privind aprobarea garantarii în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari s.u.a. în favoarea societăţii comerciale "distrigaz nord" - s.a. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionarii sistemului naţional de gaze naturale, precum şi pentru garantarea acestor credite de ministerul finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 471 din 17 august 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 1prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la ...

Monitorul Oficial 75 din 05 Iunie 2002 (M. Of. 75/2002)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 53.875/11 din 10 mai 2002 la nivelul ramurii construcţiilor de maşini pe anii 2001-2004 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V nr. 7 din 5 iunie 2002

Înregistrat la ministerul muncii şi solidarităţii sociale cu nr. 53875/11/10.05.2002pĂrŢile contractanteÎn temeiul legii nr. 130/1996, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic, aplicabil în unităţi cu activitate preponderentă în producţia de construcţii metalice, produse din metal, maşini, echipamente şi mijloace de transport, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare, între federaţiile sindicale şi patronat.● salariaţii sunt reprezentaţi, în conformitate cu art. 42 din legea nr. 54/1991 şi art. 17, alin. b, din legea nr. 130/1996, republicată, prin:1. federaţia sindicatelor din construcţii de maşini - f.s.c.m. (c.n.s.l.r. - frĂŢia);2. federaţia u metal (alfa);3. cartel metal - b.n.s.;4. federaţia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016