Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 572 din 13 iunie 2002  pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul cererii de înregistrare a comerciantului, prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul certificatului de înregistrare a comerciantului, inclusiv ale anexei la acesta, prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 4
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 599/2001 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 4 iulie 2001.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                          Ministrul pentru coordonarea
                     Secretariatului General al Guvernului,
                            Petru Şerban Mihăilescu

                     Ministrul pentru întreprinderile mici
                           şi mijlocii şi cooperaţie,
                                 Silvia Ciornei

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu


    ANEXA 1

         MODELUL ŞI CONŢINUTUL CERERII DE ÎNREGISTRAREA COMERCIANTULUI
 ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │ │ CERERE │ │
 │ │- de înregistrare [] │ │
 │CAMERA DE COMERŢ ŞI │ │Nr. intrare ....│
 │ INDUSTRIE │ │ │
 │ │- de înregistrare a modificării │ │
 │ │ actului constitutiv [] │Data ...........│
 │ │ │ │
 │ │- de autorizare a funcţionării [] │ │
 │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────────────┤ │
 │ │ Cod unic de înregistrare .......... │ │
 └────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Acest document constituie cerere de înregistrare în REGISTRUL COMERŢULUI şi │
 │la organul fiscal competent, cerere de luare în evidenţă la Direcţia de │
 │Muncă şi Solidaritate Socială, la Casa de Asigurări de Sănătate, la Casa de │
 │Pensii şi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi cerere de │
 │autorizare a funcţionării comerciantului. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Firma ...................................................................., │
 │....................., număr de ordine în registrul comerţului............, │
 │cu sediul în: localitatea .........., str.*1) ............................, │
 │nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţ/sector ..........., │
 │cod poştal ........, căsuţa poştală ................ telefon*2) .........., │
 │fax*2) ......................, ........................................... │
 │e-mail ........., web site .............................................. . │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Referitor AUTORIZARE CONSTITUIRE/ÎNREGISTRARE │
 │ │
 │ Domnule Judecător Delegat/Director al C.C.L.-O.R.C., │
 │ │
 │Subsemnat(ul)/a)*3).................., domiciliat în ...................., │
 │str.*1) ............, nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ........., │
 │judeţ/sector ......, telefon*2) ......, act ident. ....., seria ...., nr... │
 │C N P│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,eliberat de ........, la data ..........., │
 │în calitate de*4) ................, reprezentat de*5) ...................., │
 │prin*6) .................................................................. │
 │în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, şi/sau ale │
 │Legii nr. 31/1990,republicată, │
 │va rog ca prin încheierea/rezoluţia ce o veţi pronunţa să dispuneţi: │
 │[] autorizarea constituirii şi/sau înmatricularea în registrul comerţului │
 │[] înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor referitoare la: │
 │ ........................................................................ │
 │ ........................................................................ │
 │ ........................................................................ │
 │ │
 │Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 Codul procedură │
 │civilă, iar în susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate │
 │pe verso. │
 │ │
 │Cererea este legal timbrată cu ....... lei, taxa judiciară de timbru şi ....│
 │lei, timbru judiciar. │
 │ │
 │ Data: .............. Semnătura, ................. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*7) │
 │În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990 republicată, şi/sau art. 199 alin. │
 │(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, │
 │........................................, judecător delegat şi/sau director │
 │al C.C.I. - Oficiul registrului comerţului ..............................., │
 │examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi, constatând că │
 │sunt/nu sunt îndeplinite cerinţele legale dispune: │
 │........................................................................... │
 │......................................................................... . │
 │ │
 │ Judecător delegat/Director C.C.I.-O.R.C., │
 │ │
 │ Referent grefier*8), │
 │ │
 │ Data: ........................ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


   Notă:
    *1) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Sos., Într., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    *2) Se completează cu prefix-număr;
    *3) Se completează cu datele de identificare ale comerciantului/fondatorului/administratorului;
    *4) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (comerciant, asociat, fondator, administrator);
    *5) Se completează cu numele şi prenumele Împuternicitului mandatat de comerciant, asociat, fondator, administrator;
    *6) Se completează cu denumirea actului (procura, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu), nr., data, organul emitent;
    *7) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta);
    *8) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura.

   cod 11-10-85

  CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare: .......... data: ..........
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┐
 │Nr. │ │ Nr.şi data actului/Emitent│ Nr.│
 │crt.│ Denumirea actului │ │file│
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 1. │Act constitutiv / Act administrativ /│ │ │
 │ │Act adiţional │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 2. │Hotărâre adunare generală │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 3. │Declaraţii pe propria răspundere │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 4. │Dovada sediu │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 5. │Dovada capital social │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 6. │Împuternicire / Procura │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 7. │Dovada disponibilitate firma │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 8. │Dovada taxa registru │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 9. │Dovada taxa publicare în Monitorul │ │ │
 │ │Oficial al României │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │10. │Dovada taxa judiciară de timbru │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │11. │Copii acte identitate │ │ │
 │ │ │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │ │
 │ Şi, după caz, funcţie de înregistrările solicitate, documentele │
 │ doveditoare cerute de prevederile Normelor │
 │ Metodologice privind modul de ţinere a registrului comerţului şi │
 │ de efectuare a înregistrărilor: │
 │ │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ 12.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 13.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 14.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 15.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 16.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 17.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 18.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 19.│ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 20.│ │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │ Total file: │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Persoana de contact desemnată potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, │
 │republicată: │
 │Nume şi prenume .........................................................., │
 │Adresa: localitatea ............., str. .................................., │
 │nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ... judeţ/sector ............., │
 │cod poştal ........., căsuţa poştală ........, telefon ......., fax ......, │
 │e-mail..................... . │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile│
 │inexacte sunt pedepsite conform legii. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       Data: .............. Semnătura, ...............


  CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare: .......... data: ..........
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE:*1) │
 │ │
 │I. Referitor la înregistrarea ca plătitor de T.V.A. │
 │ 1. Venituri estimate în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile │
 │ şi/sau scutite cu drept de deducere*2).........., din care: │
 │ a) din operaţiuni taxabile*3) ............... │
 │ b) din operaţiuni scutite cu drept de deducere*4) ............... │
 │ 2. Declaraţi că realizaţi operaţiuni taxabile din care estimaţi că veţi│
 │ obţine venituri anuale sub plafonul de impozitare prevăzut de lege, │
 │ dar doriţi să optaţi pentru plata T.V.A.?*5) [] │
 │ 3. Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept │
 │ de deducere a T.V.A.?*6) [] │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │II. Alte impozite: │
 │ 1. Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri │
 │ asimilate salariilor*7) [] │
 │ 2. Plătitor de impozit pe profit:*7) [] │
 │ a) plata trimestriala [] │
 │ b) plata lunară [] │
 │ 3. Plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor*7) [] │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │III. Felul sediului pentru plătitorii cu statut de sucursala: │
 │ │
 │1. Plătitor cu sediul central în România*8) [] C.U.I. al unităţii înfiin- │
 │ ţătoare*8) ............... │
 │ │
 │2. Plătitor cu sediul central în străinătate*8) []C.U.I. al reprezentantului│
 │ fiscal*9) ............... │
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │IV. C.U.I. al unităţii divizate*10) .......................... │
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │V. Banca*11) .......................... Cont ........................... │
 │ │
 │ .......................... ........................... │
 │ │
 │ .......................... ........................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    *1) Rubricile corespunzătoare notelor de subsol 2-7 şi 10 se completează numai în cazul înregistrării firmei;
    *2) Se estimează prin însumarea tuturor veniturilor prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
    *3) Se estimează veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile.
    *4) Se estimează veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.
    *5) Se marchează cu X doar de către plătitorii care realizează venituri anuale din operaţiuni taxabile sub plafonul prevăzut de lege şi optează pentru plata T.V.A.
    *6) Se marchează cu X de către plătitorii care realizează venituri exclusiv din operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    *7) Se marchează cu X de către plătitorii care conform legilor în vigoare, sunt plătitori de impozitul respectiv. Menţiunile referitoare la modificarea calităţii de plătitor, ulterior înregistrării iniţiale, se declară la organul fiscal competent.
    *8) Se completează numai de către plătitorii cu statut de sucursală.
    Se marchează, după caz, cu X felul sediului.
    *9) Se completează numai în cazul plătitorilor cu sediul central în străinătate care realizează pe teritoriul României operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a T.V.A..
    *10) Se completează în cazul în care înfiinţarea plătitorului se face prin divizare.
    *11) Se completează numai de plătitorii care au cont deschis la bancă.

           Data: .............. Semnătura, ...........

  CERERE DE ÎNREGISTRARE: Nr. intrare: ........... data: .....
                 Referitor AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │(A) │
 │ │
 │ Subsemnatul .........................., declar pe propria răspundere că, │
 │ la data prezentei, în spaţiul destinat sediului social din .............. │
 │ ......................................................................... │
 │ şi/sau secundar din ..................................................... │
 │ ......................................................................... │
 │ nu se desfăşoară activităţile ce constituie obiectul de activitate al │
 │ firmei, cuprins în actul constitutiv respectiv modificator şi ma angajez, │
 │ ca înainte de începerea activităţii, să solicit, prin Biroul Unic, │
 │ obţinerea autorizaţiei(ilor) de funcţionare (conform art. 3 alin. 8 din │
 │ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată). │
 │ │
 │ Data: ................. Semnătura, .............. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │(B) │
 │ │
 │ SEDII ŞI/SAU ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAŢIA: │
 │ │
 │ de prevenire şi stingerea [] sanitară [] sanitar-veterinară [] │
 │ incendiilor │
 │ │
 │ de mediu [] de funcţionare din punct de vedere │
 │ al protecţiei muncii [] │
 │ │
 │ > SEDIU SOCIAL │
 │ Adresa: ........................................................... │
 │ ........................................................... │
 │ │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
 │Clasa │ Denumire activitate │ Autorizată │
 │CAEN │ │ anterior*1) │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │ > SEDII SECUNDARE │
 ├──────┬─────────────────────┬─────┬───────────────────────────┬─────────────┤
 │ Nr. │ Adresa │Clasa│ Denumire activitate │Autorizată │
 │Crt. │ │CAEN │ │anterior*1) │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┴─────────────────────┴─────┴───────────────────────────┴─────────────┤
 │ (Continuare pe verso) │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă:
    (A) Se completează şi se semnează numai de către comerciant/asociat/fondator/administrator, în cazul în care la sediul social şi/sau secundar nu se desfăşoară activităţile cuprinse în obiectul de activitate al firmei;
    (B) Se completează numai în cazul în care se solicită obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social şi/sau secundar;
    (1) Se completează cu DA în cazul în care, anterior solicitării, activitatea a fost autorizata, conform O.U.G. nr. 76/2001, republicată, la un alt sediu (se depune copie de pe anexa respectivă la certificatul de înregistrare).

             Data: ............... Semnătura, .............

       CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare: ....... data: .......
 ┌──────┬─────────────────────┬─────┬───────────────────────────┬─────────────┐
 │ Nr. │ Adresa │Clasa│ Denumire activitate │Autorizata │
 │Crt. │ │CAEN │ │anterior*1) │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └──────┴─────────────────────┴─────┴───────────────────────────┴─────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │(C) │
 │ │
 │ Subsemnatul ............................................................, │
 │ pentru activităţile*2) ................................................. │
 │ ........................................................................ │
 │ autorizate anterior la sediul(ile) din │
 │ ........................................................................ │
 │ ........................................................................ │
 │ ........................................................................ │
 │ declar pe propria răspundere că la sediul din .......................... │
 │ ........................................................................ │
 │ îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare │
 │ (conform art. 3 alin. 11 din O.U.G. nr. 76/2001, republicată). │
 │ │
 │ │
 │ Data: ................. Semnătura, ............. │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Nota:
    (C) Se completează şi se semnează de către comerciant/asociat/fondator/administrator, numai în cazul în care se solicita abţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi deja autorizate, activităţi consemnate cu DA în caseta B;
    (1) Se completează cu DA în cazul în care, anterior solicitării, activitatea a fost autorizată, conform O.U.G. nr. 76/2001, republicată, la un alt sediu (se depune copie de pe anexa respectivă la certificatul de înregistrare).
    (2) Se completează cu clasele CAEN la care s-a specificat DA în coloana "autorizată anterior" din caseta B.

  CERERE DE ÎNREGISTRARE: Nr. intrare: ........... data: ...........
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR: │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │Nr. │ │ Nr.şi data actului/Emitent│ Nr.│
 │crt.│ Denumirea actului │ │file│
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │A. Autorizaţia pentru prevenire şi stingere a incendiilor (P.S.I) │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ │După caz, în conformitate cu prevede-│ │ │
 │ │rile legale în vigoare, următoarele │ │ │
 │ │documentele: │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 1. │Autorizaţia de P.S.I., în cazul în │ │ │
 │ │care a fost obţinută anterior; │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 2. │Dovada depunerii documentaţiei de │ │ │
 │ │P.S.I. la brigăzile/grupurile de │ │ │
 │ │pompieri militari în vederea obţineri│ │ │
 │ │Autorizaţiei de P.S.I. (în cazul în │ │ │
 │ │care aceasta s-a depus anterior │ │ │
 │ │solicitării de autorizare a funcţio- │ │ │
 │ │nării la Biroul Unic); │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 3. │Declaraţie pe propria răspundere │ │ │
 │ │privind respectarea legislaţiei de │ │ │
 │ │P.S.I. │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │ 4. │Documentaţia tehnica cuprinzând: │
 ├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ │a) Scenariul de siguranţa la foc │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ │b) Planul de situaţie şi Planuri de │ │ │
 │ │arhitectura pentru fiecare nivel al │ │ │
 │ │construcţiilor sau al spaţiilor │ │ │
 │ │supuse autorizării │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ │c) Avizul proiectantului iniţial │ │ │
 │ │pentru construcţiile existente sau │ │ │
 │ │Raport de expertiza tehnica │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 5. │Dovada achitării tarifului aferent │ │ │
 │ │autorizării │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │B. Autorizaţia sanitară │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ │După caz, în conformitate cu │ │ │
 │ │prevederile legale în vigoare, │ │ │
 │ │următoarele documente: │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 1. │Declaraţie pe propria răspundere │ │ │
 │ │privind respectarea legislaţiei în │ │ │
 │ │domeniul igienico-sanitar - pentru │ │ │
 │ │activităţile supuse autorizării │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 2. │Documentaţia de prezentare a │ │ │
 │ │activităţii - pentru activităţile │ │ │
 │ │supuse evaluării │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 3. │Dovada achitării tarifului aferent │ │ │
 │ │autorizării │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │C. Autorizaţia sanitar-veterinară │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ │După caz, în conformitate cu │ │ │
 │ │prevederile legale în vigoare, │ │ │
 │ │următoarele documente: │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 1. │Declaraţia pe propria răspundere - │ │ │
 │ │pentru activităţile autorizate în │ │ │
 │ │baza acestei declaraţii │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 2. │Documentaţia tehnica - pentru │ │ │
 │ │obiectivele şi activităţile supuse │ │ │
 │ │evaluării │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ │ a) Memoriu tehnic │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ │ b) Schiţa tehnica cu fluxul │ │ │
 │ │tehnologic al obiectivului │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ │ c) Schiţa de amplasare şi proiectare│ │ │
 │ │pentru obiective nou construite │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ │ d) Contractul încheiat cu Direcţia │ │ │
 │ │Sanitară Veterinară pentru unităţile │ │ │
 │ │de producere, prelucrare şi depozita-│ │ │
 │ │re a produselor de origine animala │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 3. │Dovada achitării taxei aferent │ │ │
 │ │autorizării │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │D. Autorizaţia de mediu │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ │După caz, în conformitate cu │ │ │
 │ │prevederile legale în vigoare, │ │ │
 │ │următoarele documente: │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 1. │Autorizaţia de mediu valabilă sau │ │ │
 │ │copia de pe adresa de solicitare a │ │ │
 │ │acesteia │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 2. │Declaraţia pe propria răspundere pri-│ │ │
 │ │vînd respectarea legislaţiei de pro- │ │ │
 │ │tecţie a mediului - pentru activită- │ │ │
 │ │ţile cu impact nesemnificativ asupra │ │ │
 │ │mediului │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 3. │Fişa tip de prezentare a activităţii-│ │ │
 │ │pentru activităţile cu impact redus │ │ │
 │ │sau semnificativ asupra mediului │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 4. │Planul de situaţie şi │ │ │
 │ │Planul de încadrare în zona al │ │ │
 │ │obiectivului │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 5. │Dovada achitării taxei şi tarifului │ │ │
 │ │aferente autorizării │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │E. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii │
 ├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────┤
 │ │După caz, în conformitate cu │ │ │
 │ │prevederile legale în vigoare, │ │ │
 │ │următoarele documente: │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 1. │Declaraţie pe propria răspundere │ │ │
 │ │privind respectarea legislaţiei de │ │ │
 │ │protecţia muncii │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 2. │Documente necesare desfăşurării │ │ │
 │ │activităţilor cu substanţe toxice, │ │ │
 │ │explozive, produse de uz fitosanitar │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────┤
 │ 3. │Dovada achitării tarifului aferent │ │ │
 │ │autorizării │ │ │
 ├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────┤
 │ Total file: │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

             Data: ............... Semnătura: ............


    ANEXA 2

      MODELUL ŞI CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE A COMERCIANTULUI
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 │ R O M A N I A CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE │
 │ *) **) │
 │ │
 │ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE │
 │ │
 │ Firma / Sucursala: │
 │ │
 │ Sediul social: │
 │ │
 │ Activitatea principala; │
 │ (cod CAEN, descriere) │
 │ │
 │ Cod Unic de Înregistrare: │
 │ │
 │ Atribut fiscal Preşedinte │
 │ Nr. de ordine la registrul comerţului │
 │ Data emiterii certificatului: │
 │ │
 │ Seria │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    *) Stema României
    **) Sigla Camerei de Comerţ şi Industrie

──────────
    NOTA: "Modelul şi conţinutul certificatului de înregistrare a comerciantului" se găseşte în Monitorul Oficial nr. 413 din 14 iunie 2002, pagina 8.
──────────

                   ANEXA LA CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE

                          Seria ...... Nr. .......

                                                       COD UNIC DE ÎNREGISTRARE

  FIRMA: ............................. ........................

  Sediu social: .....................................

  Sediu secundar/activitate: ........................
 ┌──┬──────────────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
 │Nr│ │Concluzia│Nr. şi data │Nr. şi data │Nume şi prenu-│
 │c │ INSTITUŢIA │evaluării│referatului │autorizaţiei│me reprezen- │
 │r │ │ │ │ │tânt, semna- │
 │t │ │ │ │ │tura şi ştam- │
 │ │ │ │ │ │pila │
 ├──┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
 │1.│MINISTERUL DE INTERNE │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │Brigada/Grupul de │ │ │ │ │
 │ │Pompieri Militari │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │..................... │ │ │ │Data ........ │
 ├──┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
 │2.│MINISTERUL SĂNĂTĂŢII │ │ │ │ │
 │ │ ŞI FAMILIEI │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │Direcţia de Sănătate │ │ │ │ │
 │ │Publică a │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │..................... │ │ │ │Data ........ │
 ├──┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
 │3.│ MINISTERUL │ │ │ │ │
 │ │AGRICULTURII, ALIMEN- │ │ │ │ │
 │ │TAŢIEI ŞI PĂDURILOR │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │Agenţia Naţională │ │ │ │ │
 │ │Sanitară Veterinară │ │ │ │ │
 │ │Direcţia Sanitară │ │ │ │ │
 │ │Veterinară a │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │..................... │ │ │ │Data ........ │
 ├──┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
 │4.│MINISTERUL APELOR ŞI │ │ │ │ │
 │ │PROTECŢIEI MEDIULUI │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │Inspectoratul Judeţean│ │ │ │ │
 │ │de Protecţia Mediului │ │ │ │ │
 │ │..................../ │ │ │ │ │
 │ │Inspectoratul de │ │ │ │ │
 │ │Protecţia Mediului al │ │ │ │ │
 │ │municipiului Bucureşti│ │ │ │Data ........ │
 ├──┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
 │5.│MINISTERUL MUNCII ŞI │ │ │ │ │
 │ │SOLIDARITĂŢII SOCIALE-│ │ │ │ │
 │ │INSPECŢIA MUNCII │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │Inspectoratul │ │ │ │ │
 │ │Teritorial de Muncă al│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │..................... │ │ │ │Data ........ │
 └──┴──────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘

  ANULĂRI AUTORIZAŢII REAUTORIZĂRI
 ┌─┬──────┬────────────┬───────────────┐ ┌─┬──────┬────────────┬───────────────┐
 │N│Insti-│Tipul nr. şi│Numele,semnatu-│ │N│Insti-│Tipul nr. şi│Numele,semnatu-│
 │r│tutia │data docu- │ra şi ştampila │ │r│tutia │data docu- │ra şi ştampila │
 │ │ │mentului │persoanei auto-│ │ │ │mentului │persoanei auto-│
 │c│ │ │rizate │ │c│ │ │rizate │
 │r│ │ │ │ │r│ │ │ │
 │t│ │ │ │ │t│ │ │ │
 ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤ ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤ ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤ ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤ ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤ ├─┼──────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─┴──────┴────────────┴───────────────┘ └─┴──────┴────────────┴───────────────┘


                                 ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016