Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002  sanitară a funcţionarii comercianţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 sanitară a funcţionarii comercianţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei sanitare de funcţionare, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
    (2) Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiza şi investigatie sanitară care condiţioneaza, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii comercianţilor de conformarea la normele de igiena şi de sănătate publică.
    (3) Autorizaţia reprezintă actul care condiţioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare şi se emite de către autoritatea competentă în a carei raza teritorială se afla sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv direcţia de sănătate publică judeteana ori a municipiului Bucureşti sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

    ART. 2
    În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cat şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

    ART. 3
    (1) În vederea autorizării din punct de vedere al condiţiilor de igiena şi al sănătăţii publice se disting următoarele situaţii:
    a) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti va efectua evaluarea, la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi;
    b) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată" ; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
    c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 2.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare; în aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a activităţilor autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfăşura numai activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul sau de activitate să fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiei necesare prin Biroul unic.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b).

    ART. 4
    În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:
    a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;
    b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.


    ART. 5
    În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 4 lit. b) direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligaţiile direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti
    ART. 6
    În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare sanitară a funcţionarii, direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
    a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
    b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului, precum şi activităţile desfăşurate în acestea şi sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;
    d) sa verifice, în cazul în care autorizarea sanitară a funcţionarii comerciantului a fost facuta pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la declaraţia pe propria răspundere.


    CAP. 3
    Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
    ART. 7
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:
    a) o declaraţie pe propria răspundere referitoare la respectarea legislaţiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2 - pct. I, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1;
    b) documentaţia de prezentare a activităţii conform anexei nr. 2.3, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, şi care sunt supuse evaluării;
    c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 2.4.


    ART. 8
    Documentele prevăzute la art. 7 se depun indosariate.

    ART. 9
    În vederea autorizării sanitare de funcţionare comercianţii au obligaţia sa desfăşoare activităţile cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul igienico-sanitar.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare sanitară a funcţionarii comercianţilor
    1. Responsabilităţile reprezentantului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti delegat la Biroul unic
    ART. 10
    Reprezentantul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7, şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), şi sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c);
    c) sa transmită imediat după înregistrare către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 alin. (1) lit. a) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizaţiei;
    d) sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti, care concluzioneaza acordarea autorizaţiei;
    e) sa transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
    f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
    g) sa transmită direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti o copie de pe declaraţia pe propria răspundere, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform anexei nr. 2.4;
    i) sa pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.


    ART. 11
    (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate să se desfăşoare în acestea.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează a desfăşura activităţi deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de declaraţie pe propria răspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor ca îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul igienico-sanitar, reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti delegaţi la Biroul unic vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din. O.U.G nr. 76/2001, republicată".
    2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesita autorizarea sanitară de funcţionare

    ART. 12
    În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1 direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti procedează după cum urmează:
    a) evalueaza conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei în domeniul igienico-sanitar;
    b) analizează la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situaţia concretă din teren;
    c) evalueaza la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca prevăzute de legislaţia în domeniu;
    d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
    e) supune aprobării conducerii direcţiei de santate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;
    f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.


    CAP. 5
    Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei sanitare de funcţionare, precum şi cuantumul tarifelor aferente
    ART. 13
    În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionarii, la sediul social sau secundar se intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare.

    ART. 14
    (1) Autorizaţia este valabilă atâta timp cat nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberata.
    (2) La modificarea condiţiilor iniţiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei.

    ART. 15
    (1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării sanitare de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr. 2.4.
    (2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

    ART. 16
    (1) Autorizaţia se anulează de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti în următoarele cazuri:
    a) când constata modificarea condiţiilor existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizaţiei;
    b) când constata neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere.

    (2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti, cu motivarea temeinica privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

    ART. 17
    Reînnoirea autorizaţiei sanitare se face în următoarele situaţii:
    a) pentru diversificarea, extinderea sau restrangerea activităţilor consemnate în anexa la certificatul de înregistrare;
    b) la modificarea structurii functionale a sediului în care se desfăşoară activităţile autorizate.


    ART. 18
    (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea funcţionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

    ART. 19
    Direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor.

    ART. 20
    Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii
    ART. 21
    (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente respectivelor autorizaţii.
    (3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbarilor.

    CAP. 7
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi în cazul ministerelor cu reţea proprie de sănătate publică.

    ART. 23
    Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

    ART. 24
    Anexele nr. 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta procedura.

    ANEXA 2.1

    la procedură
    I. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere
    1513 - Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasare)
    1533 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
    1543 - Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
    1589 - Fabricarea altor produse alimentare
    5221 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
    5222 - Comerţ cu amănuntul al carnii şi al produselor din carne
    5223 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi molustelor
    5227 - Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.
    5541 - Cafenele şi baruri fără spectacol
    5542 - Cafenele şi baruri cu spectacol
    7470 - Activităţi de întreţinere şi curatare a clădirilor
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor de dezinfecţie, de dezinsecţie şi deratizare din clădiri.
    8031 - Învăţământ universitar
    8032 - Învăţământ postuniversitar şi de doctorat
    8041 - Şcoli de conducere (pilotaj)
    8042 - Alte forme de învăţământ
    8512 - Activităţi de asistenţa medicală ambulatorie
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor de asistenţa medicală primara.
    8532 - Activităţi de asistenţa socială fără cazare
    NOTĂ: Se aplica numai serviciilor sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnica pentru copii şi persoane cu deficiente fizice sau mentale; activităţi de protecţie şi îndrumare pentru copii, vizitarea persoanelor în vârsta; consultaţii familiale şi conjugale; activităţi de asistenţa şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activităţi în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiatilor şi emigrantilor, inclusiv cazarea acestora; activităţi privind recalificarea profesională şi calificarea pentru persoanele cu handicap, cu condiţia ca acestea sa nu comporte decât un element educaţional (de instruire) limitat.
    9000 - Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor privind ridicarea deşeurilor, resturilor şi gunoaielor menajere, industriale şi comerciale, transportul şi eliminarea (îndepărtarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum şi evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea şi eliminarea lor; activităţilor privind evacuarea apelor uzate; activităţilor privind vidanjarea şi curatarea haznalelor şi gropilor septice, întreţinerea toaletelor, maturarea, udarea strazilor, drumurilor, statiilor şi altele asemenea.
    9272 - Alte activităţi recreative
    NOTĂ: Se aplica numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de inot şi altele asemenea).
    9304 - Activităţi de întreţinere corporală
    II. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare
    1551 - Fabricarea produselor lactate
    1552 - Fabricarea inghetatei
    1581 - Fabricarea produselor de panificatie şi patiserie
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor referitoare la produsele de patiserie: prajituri, checuri, placinte, tarte, pateuri şi alte produse de acest gen fabricate pe bază de aluaturi, precum şi la produsele expandate.
    1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor referitoare la produsele de laborator şi cofetarie.
    1588 - Fabricarea preparatelor dietetice şi a produselor alimentare pentru copii
    1598 - Producţia de ape minerale imbuteliate la surse
    1596 - Fabricarea berii
    1599 - Fabricarea băuturilor nealcoolice
    4100 - Gospodărirea resurselor de apa, captarea, tratarea şi distribuţia apei
    5224 - Comerţ cu amănuntul al painii, produselor de patiserie şi zaharoaselor
    5511 - Hoteluri şi moteluri cu restaurant
    5512 - Hoteluri şi moteluri fără restaurant
    5521 - Tabere de tineret
    5522 - Campinguri
    5523 - Alte mijloace de cazare
    5530 - Restaurante
    5551 - Cantine
    5552 - Alte unităţi de preparare a hranei
    NOTĂ: Se aplica şi pentru activităţi de tipul fast food, catering şi altele asemenea.
    8011 - Învăţământ preşcolar
    8012 - Învăţământ primar
    8021 - Învăţământ gimnazial
    8022 - Învăţământ liceal
    8023 - Învăţământ profesional
    8024 - Învăţământ postliceal
    8511 - Activităţi de asistenţa spitaliceasca şi sanatoriala
    8512 - Activităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor de asistenţa medicală de specialitate.
    8513 - Activităţi de asistenţa stomatologica
    8514 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
    8531 - Activităţi de asistenţa socială cu cazare
    9272 - Alte activităţi recreative: stranduri amenajate în zone naturale
    NOTĂ: Se aplica numai activităţilor din zonele naturale amenajate pentru imbaiere.
    9302 - Coafura şi alte activităţi de infrumusetare
    9304 - Activităţi de întreţinere corporală (baie publică)

    ANEXA 2.2

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    REFERITOARE LA CONDIŢIILE IGIENICO-SANITARE
    Subsemnatul ............., posesor al B.I.(C.I.) seria ..... nr. ........ eliberat(a) de ......... CNP .......... / pasaport nr. ....... eliberat de .... în calitate de ........... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ............ declar
    pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:
    I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (1) lit.b)
    din Procedura de autorizare sanitară a funcţionarii comercianţilor:
    1. În sediul social în care se desfăşoară activitatea/activităţile: (cod CAEN)
    a) ..........

    b)..........
    c) ..........

    şi/sau sediul/sediile secundare din localitatea ......... str. ....... nr. ......... judeţul .......... în care se desfăşoară activitatea/activităţile:
    (cod CAEN)
    a) ..........
    b) ...........
    c) ..........

    cu un număr mediu de personal angajat ....... sunt asigurate următoarele:

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
    │ Utilităţi │Observaţii │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
    │ Acces la apa potabilă │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
    │ - racord apa potabilă │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - alt sistem │Precizat │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - buletin analiza apa potabilă │Concluzii │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
    │ Acces apa calda menajera │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
    │ - racord apa potabilă │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - alt sistem │Precizat │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
    │ Sistem de evacuare a apelor uzate menajare │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
    │ - racord la canalizare │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - alt sistem │Precizat │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
    │ Acces la grup sanitar pentru personal │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
    │ - grup sanitar propriu │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - acces la grup sanitar │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
    │ Managementul deşeurilor solide │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
    │ - colectarea şi/sau depozitarea intermediara a deşeurilor │ │
    │ solide menajere conform normelor de igiena în vigoare │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - evacuarea deşeurilor solide menajere prin contractare │ │
    │ cu firma specializată │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - alt sistem │Precizat │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
    │ Managementul deşeurilor periculoase │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
    │ - colectarea şi/sau depozitarea temporară a deşeurilor │ │
    │ periculoase conform normelor legale în vigoare │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - evacuarea şi neutralizarea deşeurilor periculoase prin │ │
    │ contractare cu o firma specializată │Da │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ - alt sistem │Precizat │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    2. Destinaţia spaţiului în care se desfăşoară activitatea este cea pentru care a fost construit iniţial.
    3. Posed spaţiul şi dotările specifice capacităţii functionale (de lucru) cerute de normele de igienico-sanitare pentru domeniului meu de activitate.
    4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, păstrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.
    5. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare în vigoare privind asigurarea utilităţilor şi personalul.
    6. Ma angajez sa asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de activitate şi cu cunoştinţele necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea consumatorilor.
    7. Ma angajez sa comunic orice modificare privind cele declarate.
    Notă:
    Va fi specificat numărul mediu estimativ de angajaţi şi capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN. Punctele nr. 1-6 vor fi completate pentru fiecare sediu în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare.
    Data:.............
    Semnatura .............
    II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1)
    din Procedura de autorizare sanitară a funcţionarii comercianţilor:
    Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare nr. ........../......... , obţinută anterior prezentei solicitări.
    Cunosc şi respect prevederile legislaţiei sanitare şi normele de igiena şi de sănătate publică, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.
    Data: ...........
    Semnatura ..............

    ANEXA 2.3

    la procedură

             FIŞA DE PREZENTARE A SEDIULUI ŞI DOMENIULUI DE ACTIVITATE

    ┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
    │ Datele de identificare │ Domeniul de activitate precizat │
    │ Firma .................................. │ conform anexei nr. 2.1 la │
    │ Adresa completa a sediului social şi │ Procedura de autorizare sanitară│
    │ ale sediilor secundare în în care se │ a funcţionarii comercianţilor │
    │ desfăşoară domeniul de activitate supus │ │
    │ autorizării │ │
    │ Număr telefon fix pentru contact ...... │ │
    │ Fax ........................... │ │
    ├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
    │ A. DATE GENERALE
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 1. Tipul de clădire al sediului în care se desfăşoară activitatea: clădire │
    │ special destinată, clădire destinată pentru locuit cu precizarea etajului/ │
    │ apartamentului, centru comercial, altele │
    ├─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
    │Clădire special │ Clădire destinată │ Centru comercial │ Altele (precizati)│
    │destinată │ pentru locuit │ Da Nu │ │
    │activităţilor │ Da Nu │ │ │
    │Da Nu │ │ │ │
    ├─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
    │ 2. Precizarea distantei faţă de strada / artera de circulaţie: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 3 Descrierea sediului în care se desfăşoară activitatea │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3.1 Suprafaţa totală: │
    │Nr. încăperi în care se desfăşoară activităţile supuse autorizării: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3.2 Descrierea destinaţiei spaţiului │
    │(ce activitate se va desfăşura în spaţiul respectiv sau în fiecare încăpere │
    │ din spaţiu cu precizarea suprafeţei): │
    ├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
    │Destinaţie: de ex.: depozit pentru, │ Suprafaţa: │
    │bucatarie, sala de mese, camera de cazare, │ 1 │
    │spalatorie etc. │ 2 │
    │1 │ 3 │
    │2 │ 4 │
    │3 │ │
    │4 │ │
    ├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
    │3.3 Finisajul încăperilor în care se desfăşoară activitatea/activităţile │
    │supuse autorizării: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Pereţii │
    ├────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┤
    │Încăperea 1 │ zugravit: │ zugravit cu │ faianta:│ Altele │
    │Încăperea 2 │ │ vopsea lavabila:│ │ │
    │Încăperea 3 │ Da Nu │ Da Nu │ Da Nu │ │
    │Încăperea 4 │ │ │ │precizati│
    ├────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┤
    │ Pardoseala │
    ├────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤
    │Încăperea 1 │ din lemn: │ gresie: │ ciment: │linoleum:│
    │Încăperea 2 │ │ │ │ │
    │Încăperea 3 │ Da Nu │ Da Nu │ Da Nu │ Da Nu │
    │Încăperea 4 │ │ │ │ │
    ├────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤
    │3.4 Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite şi a locului unde vor │
    │fi ele amplasate în încăperea sau încăperile de lucru: │
    ├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
    │Încăperea 1 │Utilajul ca de exemplu frigider, plita, gratar, etc │
    │Încăperea 2 │ │
    │Încăperea 3 │ │
    │Încăperea 4 │ │
    ├────────────────────────┼──────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
    │ 3.5 Iluminat: │natural │ Da Nu │artificial │Da Nu │
    ├────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
    │ 3.6. Ventilaţie │naturala │ Da Nu │artificiala│Da Nu │
    │ (aerisire) │ │ │ │ │
    ├────────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
    │4. Asigurarea utilităţilor: │
    ├────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┤
    │4.1 Apa potabilă │- Sistem public Da Nu │ Sursa proprie: │
    │ │Din sistemul altui Da │ Instalatie Da Nu│
    │ │agent comercial │ Fântâna Da Nu│
    │ │ │ Altele precizat│
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
    │4.1 Evacuare ape uzate │- Canalizare publică Da Nu│Sistem propriu: │
    │ │- A altui agent comercial Da │ precizat│
    │ │ │ │
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
    │4.2. Evac. deşeurilor │Sistem de colectare organizat │Sistem propriu: │
    │ menajere │Da Nu │ precizat│
    │ │ │Da Nu │
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
    │4.3 Evacuarea deşeurilor│Sistem de colectare organizat │Sistem propriu: │
    │periculoase rezultate │ │ precizat│
    │din activitatea proprie │ │ │
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
    │4.4 Acces grup sanitar │Propriu │ Separat pentru │
    │ │Da Nu │ consumatori │
    │ │sau comun cu alt agent │ Da Nu │
    │ │Da Nu │ Separat pentru │
    │ │ │ personal │
    │ │ │ Da Nu │
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
    │5. Număr de personal: │Permanent cu norma întreaga │Temporar cu norma │
    │ - calificat: │ │parţială │
    │ - necalificat: │ │ │
    ├────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┤
    │ 6. Capacitate (după caz): │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 6.1. Capacitate de producţie estimată zilnica: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 6.2 Capacitatea de cazare unităţile de cazare: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6.3 Capacitate de servire pentru unităţile de alimentaţie publică │
    │ sau colectivă: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6.5. Capacitate de învăţământ: nr. de copii, nr. de elevi │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6.6. Capacitate de consumatori pentru activităţile de coafura (nr. scaune) │
    │ şi alte activităţi de infrumusetare: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6.7. Capacitate de utilizatori pentru piscine şi bazine de inot │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ B. DATE SPECIFICE │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1. Descrierea dotărilor specifice şi a circuitelor functionale specifice │
    │cerute pentru fabricarea produselor lactate, a preparatelor dietetice şi │
    │pentru copii, a berii (anexată schita circuitului tehnologic) │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2. Descrierea dotărilor specifice şi circuitelor functionale specifice pentru│
    │laboratoare medicale, unităţi de asistenţa medicală spitaliceasca şi │
    │ambulatorie de specialitate (anexată schita circuitului funcţional) │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru instalaţiile de │
    │tratare a apei în sistem public, pentru îmbutelierea apei naturale şi │
    │minerale │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │4. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru zone naturale │
    │amenajate pentru imbaiere │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5. Descrierea a circuitului apei, a procedeelor de dezinfecţie, programul │
    │de control al apei pentru piscine şi bazinelor de inot │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2.4

    la procedură
    Tarife aferente autorizării sanitare a funcţionarii comercianţilor
    1. Pentru comercianţii autorizaţi în baza declaraţiei pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei sanitare nu se percepe tarif.
    2. Pentru comercianţii autorizaţi prin parcurgerea procedurii de evaluare a condiţiilor igienico-sanitare (în funcţie de numărul de personal):
    a) până la 9 persoane: 500.000 lei
    b) de la 10 la 49 de persoane: 1.000.000 lei
    c) de la 50 la 249 de persoane: 2.000.000 lei
    d) 250 de persoane şi peste: 3.000.000 lei

    3. Pentru reînnoirea autorizaţiei sanitare (în funcţie de numărul de personal):
    a) până la 9 persoane: 250.000 lei
    b) de la 10 la 49 de persoane: 500.000 lei
    c) de la 50 la 249 de persoane: 1.000.000 lei
    d) 250 de persoane şi peste: 1.500.000 lei

    4. Pentru reautorizare (în funcţie de numărul de personal):
    a) până la 9 persoane: 275.000 lei
    b) de la 10 la 49 de persoane: 750.000 lei
    c) de la 50 la 249 de persoane: 1.500.000 lei
    d) 250 de persoane şi peste: 2.250.000 lei


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016