Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002  a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare O. U. G. nr. 76/2001, republicată.
    (2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
    (3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a carei raza teritorială se afla sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

    ART. 2
    În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cat şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

    ART. 3
    În vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii se disting următoarele situaţii:
    a) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă va efectua evaluarea condiţiilor minime de securitate la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;
    b) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila, cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
    c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 5.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii; în aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila, cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a activităţilor autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfăşura numai activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul sau de activitate să fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiei necesare prin Biroul unic.


    ART. 4
    În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:
    a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;
    b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.


    ART. 5
    În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de muncă întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligaţiile inspectoratului teritorial de muncă
    ART. 6
    În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare a funcţionarii din punct de vedere al protecţiei muncii, inspectoratul teritorial de muncă are următoarele obligaţii:
    a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
    b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului, precum şi activităţile desfăşurate în acestea şi sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.


    CAP. 3
    Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii
    ART. 7
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, obligatorie pentru toţi comercianţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 - pct. l;
    b) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 5.3;
    c) copii de pe avizele şi/sau autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor care, după caz, intra sub incidenţa prevederilor următoarelor acte normative:
    - Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea l, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare;
    – Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.    ART. 8
    Documentele prevăzute la art. 7 se depun indosariate.

    ART. 9
    În vederea autorizării funcţionarii din punct de vedere al protecţiei muncii comercianţii au obligaţia sa desfăşoare activităţile cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia muncii, după cum urmează:
    a) Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 47 din 29 ianuarie 2001;
    b) Normele generale de protecţie a muncii;
    c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;
    d) Standardele de securitate;
    e) Ordinele ministrului muncii şi solidarităţii sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 10
    Condiţiile pe care comercianţii au obligaţia să le asigure în vederea autorizării funcţionarii din punct de vedere al protecţiei muncii sunt următoarele:
    a) activitatea de protecţie a muncii să se desfăşoare într-un mod organizat;
    b) riscurile de accidentare sau imbolnavire profesională generate de activităţile desfăşurate să fie identificate;
    c) măsurile de securitate şi sănătate în munca aferente riscurilor identificate să fie stabilite;
    d) echipamentele tehnice utilizate în medii normale să respecte cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în munca;
    e) echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive să fie certificate din punct de vedere al cerinţelor de securitate a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare;
    f) locurile de muncă să fie dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accident sau intoxicatii;
    g) locurile de muncă cu pericol deosebit să fie nominalizate conform Normelor metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    h) personalul să fie dotat cu echipament individual de protecţie, corespunzător pericolelor existente în activitate.


    CAP. 4
    Procedura de autorizare a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii
    1. Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic
    ART. 11
    Reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7 şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), şi sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c);
    c) sa transmită imediat după înregistrare către inspectoratul teritorial de muncă, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;
    d) sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de muncă, care concluzioneaza acordarea autorizaţiei;
    e) sa transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
    f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
    g) sa transmită inspectoratului teritorial de muncă declaraţia pe propria răspundere, în original, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform anexei nr. 5.3;
    i) sa pună la dispoziţie solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.


    ART. 12
    (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate să se desfăşoare în acestea.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează sa desfăşoare activităţi deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de declaraţie pe propria răspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor ca îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de prezenta procedura, reprezentanţii inspectoratului teritorial de muncă delegaţi la Biroul unic vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată".


    2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesita autorizarea funcţionarii din punct de vedere al protecţiei muncii
    ART. 13
    În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă procedează după cum urmează:
    a) evalueaza conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei de protecţie a muncii;
    b) analizează la sediul social şi la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situaţia concretă din teren;
    c) evalueaza la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca prevăzute de legislaţia în domeniu;
    d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
    e) supune aprobării inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de muncă referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;
    f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.    CAP. 5
    Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, precum şi cuantumul tarifelor aferente
    ART. 14
    În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionarii, la sediul social sau secundar se intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare.

    ART. 15
    (1) Autorizaţia este valabilă atâta timp cat nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberata.
    (2) La modificarea condiţiilor iniţiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei.

    ART. 16
    Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii sunt prevăzute în anexa nr. 5.3.
    (2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

    ART. 17
    (1) Autorizaţia se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă în următoarele cazuri:
    a) când constata modificarea condiţiile existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizaţiei;
    b) când constata neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere.

    (2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către inspectoratul teritorial de muncă, cu motivarea temeinica privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic şi la Inspecţia Muncii.

    ART. 18
    (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea funcţionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

    ART. 19
    Inspectoratul teritorial de muncă asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor.

    ART. 20
    Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii
    ART. 21
    (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente respectivelor autorizaţii.
    (3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbarilor.

    CAP. 8
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se va depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

    ART. 23
    Anexele nr. 5.1-5.3 fac parte integrantă din prezenta procedura. Lista activităţilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesară evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)

    ANEXA NR. 5.1
    la procedura
    Agricultura
    0141 - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitara

    Industria extractiva de produse energetice
    1010 - Extractia şi prepararea antracitului şi huilei
    1020 - Extractia şi prepararea lignitului
    1111 - Extractia petrolului brut
    1112 - Extractia sisturilor şi nisipurilor bituminoase
    1120 - Extractia gazelor naturale
    1130 - Activităţi de servicii anexe extractiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiune)
    1200 - Extractia şi prepararea minereurilor radioactive

    Industria extractiva de produse neenergetice
    1310 - Extractia şi prepararea minereurilor feroase
    1320 - Extractia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurilor radioactive)
    1411 - Extractia pietrei pentru construcţii
    1412 - Extractia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei
    1413 - Extractia de ardezie
    1421 - Extractia pietrisului şi a nisipului
    1422 - Extractia argilei şi a caolinului
    1430 - Extractia şi prepararea minereurilor pentru industria chimica
    1440 - Extractia sarii

    Industria alimentara a băuturilor şi tutunului
    1541 - Fabricarea uleiurilor şi grasimilor brute
    1591 - Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
    1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
    1596 - Fabricarea berii
    1597 - Fabricarea maltului

    Industria textila şi a produselor textile
    1831 - Argasirea şi finisarea blanurilor

    Industria pielariei şi incaltamintei
    1910 - Tabacirea şi finisarea pieilor

    Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobila)
    2020 - Fabricarea produselor stratificate din lemn

    Industria celulozei, hârtiei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton
    2111 - Fabricarea celulozei

    Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea carbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
    2310 - Cocsificarea carbunelui
    2320 - Prelucrarea ţiţeiului
    2330 - Prelucrarea combustibililor nucleari

    Industria chimica a fibrelor sintetice şi artificiale
    2411 - Fabricarea gazului industrial
    2412 - Fabricarea colorantilor şi a pigmentilor
    2413 - Fabricarea de produse chimice anorganice de baza
    2414 - Fabricarea de produse chimice organice de baza
    2415 - Fabricarea ingrasamintelor şi produselor azotoase
    2416 - Fabricarea materialelor plastice primare
    2417 - Fabricarea cauciucului sintetic
    2420 - Fabricarea pesticidelor şi altor produse agrochimice
    2430 - Fabricarea vopselelor şi a lacurilor
    2441 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza
    2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
    2451 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor şi a produselor de întreţinere
    2452 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice
    2461 - Fabricarea explozivilor
    2462 - Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
    2463 - Fabricarea uleiurilor esenţiale
    2464 - Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
    2465 - Fabricarea suportilor destinaţi înregistrărilor
    2470 - Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale

    Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice
    2511 - Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer
    2512 - Resaparea pneurilor
    2521 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic
    2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

    Industria altor produse din minerale nemetalice
    2611 - Fabricarea sticlei plate
    2612 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
    2613 - Fabricarea articolelor din sticlă
    2614 - Fabricarea fibrelor din sticlă
    2615 - Fabricarea de sticlarie tehnica
    2621 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
    2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
    2623 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramica
    2624 - Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic
    2626 - Fabricarea produselor ceramice refractare
    2630 - Fabricarea placilor şi dalelor din ceramica
    2640 - Fabricarea caramizilor, tiglelor şi altor produse pentru construcţii
    2651 - Fabricarea cimentului
    2652 - Fabricarea varului
    2653 - Fabricarea ipsosului
    2665 - Fabricarea produselor din azbociment
    2681 - Fabricarea de produse abrazive

    Industria metalurgica
    2710 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate
    2721 - Tuburi (ţevi) din fonta
    2722 - Tuburi (ţevi) din oţel
    2731 - Tragere la rece
    2732 - Laminare la rece
    2734 - Trefilare
    2741 - Producţia metale preţioase
    2742 - Producţia aluminiului
    2743 - Prelucrarea aluminiului
    2744 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului
    2745 - Producţia cuprului
    2746 - Prelucrarea cuprului
    2751 - Turnarea fontei
    2752 - Turnarea otelului
    2753 - Turnarea metalelor neferoase uşoare

    Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)
    2821 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
    2822 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala
    2840 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
    2851 - Tratarea şi acoperirea metalelor

    Industria de maşini şi echipamente
    2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzatoarelor
    2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
    2960 - Fabricarea armamentului şi muniţiei

    Industria de echipamente electrice şi optice
    3140 - Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

    Energia electrica şi termica, gaze şi apa
    4011 - Producţia de energie electrica
    4012 - Transportul şi distribuţia energiei electrice
    4020 - Producţia şi distribuţia gazelor (exclusiv extractia gazului natural şi a gazelor asociate)
    4031 - Producerea aburului şi a apei calde
    4032 - Transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde

    Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice
    5050 - Vânzarea cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule
    5151 - Comerţ cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor derivate

    Transport şi depozitare
    6030 - Transporturi prin conducte

    Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
    9301 - Spalarea, curatarea şi vopsirea textilelor şi blanurilor.


    ANEXA NR. 5.2
    la procedura
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul......... posesor al B.I.(C.I.)seria ......... nr. ........ eliberat(a) de .......... CNP ........../pasaport nr. ............ eliberat de ............. calitate de ............. (comerciant / asociat /fondator / administrator), la .......... declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:
    I. Pentru situaţiile precizate la art.3 Lit.b) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:
    A. Activităţile enumerate mai jos se vor desfăşura, din punct de vedere al protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare;
    – Normelor generale de protecţie a muncii;
    – Normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;
    – Standardelor de securitate;
    – Ordinelor ministrului muncii şi solidarităţii sociale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    B. Sediul social / sediile secundare şi activităţile desfăşurate în acestea sunt următoarele:

    ┌────┬─────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┬──────────────┐
    │Nr. │ │ │ │ │ │
    │crt.│Adresa sediu social/secundar │Activităţi │ Cod │Telefon │Nr. salariaţi │
    │ │ │desfăşurate │CAENT │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤
    ├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤
    ├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤
    ├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤
    ├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤
    ├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤
    └────┴─────────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┴──────────────┘


    C. Activităţile nominalizate mai sus se încadrează şi respecta prevederile:

    ┌───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────┐
    │ Denumirea reglementării │Da │Nu │ Nr. autorizaţie│
    │ │ │ │ şi/sau aviz │
    ├───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────┤
    │Decretul nr. 466/1979 privind produsele şi │ │ │ │
    │substantele toxice, publicat în Buletinul │ │ │ │
    │Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu │ │ │ │
    │modificările ulterioare │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────┤
    │Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor │ │ │ │
    │explozive, publicată în Monitorul Oficial al │ │ │ │
    │României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie │ │ │ │
    │1995, cu modificările ulterioare │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────┤
    │Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind │ │ │ │
    │fabricarea, comercializarea şi utilizarea │ │ │ │
    │produselor de uz fitosanitar pentru combaterea │ │ │ │
    │bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în │ │ │ │
    │agricultura şi silvicultura, publicată în │ │ │ │
    │Monitorul Oficial al României, Partea I, │ │ │ │
    │nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu │ │ │ │
    │modificări prin Legea nr. 85/1995 │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────┘


    D. Sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │ Condiţii │Dacă este cazul, │
    │ │se marcheaza cu X │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │1. Activitatea de protecţie a muncii se desfăşoară în mod │ │
    │ organizat. │ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │2. Riscurile de accidentare sau imbolnavire profesională │ │
    │ generate de activităţile desfăşurate sunt identificate.│ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │3. Sunt stabilite măsurile de securitate şi sănătate în │ │
    │ munca corespunzătoare riscurilor identificate. │ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │4. Echipamentele tehnice utilizate în medii normale │ │
    │ respecta cerinţele esenţiale (minime) de securitate şi │ │
    │ sănătate în munca. │ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │5. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial │ │
    │ explozive sunt certificate din punct de vedere al │ │
    │ calităţii de securitate a muncii, conform │ │
    │ reglementărilor legale în vigoare. │ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │6. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare │ │
    │ pentru intervenţie în caz de accident sau intoxicatii. │ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │7. Sunt nominalizate locurile de muncă cu pericol deosebit│ [] │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de │ │
    │ protecţie corespunzător pericolelor existente │ │
    │ în activitate. │ [] │
    └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


    Ne angajam ca în situaţia în care urmează sa efectuam şi alte activităţi şi/sau în situaţia în care vom înfiinţa alte seda secundare sa reactualizam prezenta declaraţie şi sa solicitam reînnoirea autorizaţiei.
    Data: ...............
    Semnatura ...............

    II. Pentru situaţiile precizate la art.21 alin.(l) din Procedura de autorizare a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:
    Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii nr. ........./.........., obţinută anterior prezentei solicitări.
    Cunosc şi respect prevederile legislaţiei privind protecţia muncii, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.
    Data: ................
    Semnatura ...............


    ANEXA NR. 5.3
    la procedura
    Tarife pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii
    1. Pentru comercianţii autorizati în baza declaraţiei pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii pentru activităţile care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1 nu se percepe tarif.
    2. Pentru comercianţii autorizaţi prin parcurgerea procedurii de evaluare pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 5.1 (în funcţie de numărul de personal):

    ┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┐
    │ Activitatea │ Tariful │ Nr. │
    │ │ │sala- │
    │ │ │riati │
    ├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────┤
    │Evaluarea comercianţilor persoane │Întreprinderi micro 450.000 lei│ 0-9 │
    │juridice în vederea eliberării │Întreprinderi mici 700.000 lei│10-49 │
    │autorizaţiei de funcţionare din │Întreprinderi mijlocii 1.350.000 lei│50-249│
    │punct de vedere al protecţiei │Întreprinderi mari 2.250.000 lei│250 şi│
    │muncii conform legislaţiei în │ │peste │
    │vigoare. │ │ │
    └──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────┘
    NOTĂ:
    Pentru activităţile de evaluare în cazul reînnoirii sau al reautorizarii se va tarifa 75% din tariful iniţial.    Clasificarea întreprinderilor este realizată conform prevederilor Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016