Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002  a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere sanitar veterinar, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
    (2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare.
    (3) Autorizaţia se emite de către autoritatea sanitară veterinara în a carei raza teritorială se afla sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale. Autoritatea sanitară veterinara este reprezentată de autoritatea veterinara centrala, pentru obiectivele de interes naţional, şi de direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru celelalte obiective.

    ART. 2
    În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menţionează datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea pentru care solicită autorizaţia sanitară veterinara de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

    ART. 3
    (1) Autorizarea funcţionarii comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie pentru obiectivele - sedii sociale/secundare - şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1.
    (2) Pentru situaţiile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (1), în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere ca îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de lege.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2).

    ART. 4
    În vederea autorizării funcţionarii din punct de vedere sanitar veterinar se disting următoarele situaţii:
    a) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1, autoritatea sanitară veterinara va efectua evaluarea condiţiilor minime la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;
    b) pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
    c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 3.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare; în aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităţilor autorizate în aceasta etapa.


    ART. 5
    În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:
    a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;
    b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, nu se stampileaza şi nu se semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.


    ART. 6
    În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 5 lit. b), autoritatea sanitară veterinara întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligaţiile autorităţii sanitare veterinare
    ART. 7
    În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare, autoritatea sanitară veterinara are următoarele obligaţii:
    a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
    b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;
    d) în cazul în care autorizarea a fost facuta pe baza declaraţiei pe propria răspundere, sa verifice, în raport cu gradul de risc, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei, dacă comerciantul îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare conform prevederilor legale în vigoare.


    CAP. 3
    Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare
    ART. 8
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:
    a) o declaraţie pe propria răspundere ca îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 - pct. I, pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1;
    b) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1:
    - un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;
    – o schita tehnica cu fluxul tehnologic al obiectivului;
    – o schita de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;
    – contractul încheiat cu direcţiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animala, potrivit legislaţiei în vigoare;

    c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz.


    ART. 9
    Documentele prevăzute la art. 8 se depun indosariate.

    ART. 10
    Autoritatea sanitară veterinara, prin personalul sau de specialitate, verifica condiţiile sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi pentru activităţile solicitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu referire la:
    - amplasarea obiectivului, vecinătăţi, noxe;
    – caracteristicile constructive: materiale de construcţie, sisteme de aprovizionare cu apa, canalizare;
    – condiţiile de microclimat: ventilaţie, temperatura, umiditate, luminozitate şi altele asemenea;
    – fluxul tehnologic: dotarea tehnica cu utilaje, circulaţia materiilor prime, a produselor finite şi a personalului, spaţii de producţie, spaţii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spaţii pentru Venena şi Separanda pentru unităţile de profil;
    – capacitatile de producţie, depozitare şi desfacere a produselor, asigurarea lantului frigorific;
    – dotarea cu aparatura de măsura şi control şi sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditatii etc.;
    – funcţionarea vestiarelor filtru şi a grupurilor sanitare;
    – spaţii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate şi confiscate, spaţii pentru substanţe toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
    – sisteme de evacuare a produselor confiscate, deşeurilor, ambalajelor şi altor materiale nefolosibile;
    – contractul cu o unitate specializată pentru colectarea în vederea prelucrării a deşeurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile;
    – dotarea cu echipamente, substanţe şi materiale pentru operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitate, spaţii pentru păstrarea substanţelor necesare;
    – starea tehnica şi igienica a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animala, produse de uz veterinar, asigurarea lantului frigorific, amenajarea spaţiilor pentru spalare şi dezinfecţie;
    – organizarea şi funcţionarea laboratorului uzinal, dotarea şi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;
    – implementarea în unitate a procedurilor operationale standard de sanitatie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol şi a regulilor de buna practica (GMP);
    – igiena personalului, echipamente de protecţie, utilităţi pentru igiena personală;
    – încadrarea cu personal, pregătirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul stării de sănătate;
    – supravegherea sanitară veterinara a unităţii conform prevederilor legale.


    CAP. 4
    Procedura de autorizare sanitară veterinara
    1. Responsabilităţile reprezentantului autorităţii sanitare veterinare delegat la Biroul unic
    ART. 11
    Reprezentantul autorităţii sanitare veterinare delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 8 - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv ale art. 4 lit. c), şi sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);
    c) sa transmită imediat după înregistrare către autoritatea sanitară veterinara, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizaţiei;
    d) sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea sanitară veterinara, care concluzioneaza acordarea autorizaţiei;
    e) sa transmită Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
    f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
    g) sa transmită autorităţii sanitare veterinare o copie de pe declaraţia pe propria răspundere, precum şi - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării;
    i) sa pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.


    ART. 12
    (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanţii autorităţii sanitare veterinare delegaţi la Biroul unic vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată".


    2. Evaluarea obiectivelor şi/sau a activităţilor care necesita autorizarea sanitară veterinara
    ART. 13
    În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1 autoritatea sanitară veterinara procedează după cum urmează:
    a) evalueaza conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei sanitare veterinare;
    b) analizează la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situaţia concretă din teren;
    c) evalueaza la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime în domeniu;
    d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
    e) supune aprobării conducerii autorităţii sanitare veterinare referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;
    f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.    CAP. 5
    Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei sanitare veterinare, precum şi cuantumul taxei de autorizare
    ART. 14
    (1) Autorizaţia sanitară veterinara de funcţionare îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat.
    (2) Pentru orice modificare ulterioară a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comercianţii sunt obligaţi să solicite prin Biroul unic autorizaţia sanitară veterinara de funcţionare conform prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 15
    (1) Taxele de autorizare sanitară veterinara sunt prevăzute în anexa nr. 3.1.
    (2) Taxele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

    ART. 16
    (1) Autorizaţia sanitară veterinara de funcţionare se anulează de către autoritatea sanitară veterinara în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru care a fost autorizat.
    (2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către autoritatea sanitară veterinara, cu motivarea temeinica privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

    ART. 17
    (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea funcţionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

    ART. 18
    Autoritatea sanitară veterinara asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor.

    ART. 19
    Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii
    ART. 20
    (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor aferente respectivelor autorizaţii.
    (3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbarilor.

    CAP. 7
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

    ART. 22
    Anexele nr. 3.1-3.3 fac parte integrantă din prezenta procedura.

    ANEXA NR. 3.1
    la procedura
    I. Obiectivele şi activităţile pentru care se emit autorizaţii sanitare veterinare, precum şi cuantumul taxelor aferente

    ┌───┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────┐
    │Nr.│ │ │ │
    │crt│ Obiectiv/Activitate │ U.M. │Taxa de autorizare│
    │ │ │ │ - lei / U.M. - │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │
    │ 1.│Statie de incubaţie tip gospodăresc │obiectiv│ 30.000 │
    │ │Tabara de vara pentru animale │ │ │
    │ │Stana │ │ │
    │ │Stupina │ │ │
    │ │Menajerie │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 2.│Punct de însămânţări artificiale la animale │obiectiv│ 50.000 │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 3.│Genoteca de animale │obiectiv│ 70.000 │
    │ │Expoziţie de animale şi gradina zoologica │ │ │
    │ │Magazin pentru comercializare animale de │ │ │
    │ │companie, păsări şi peşti exotici şi/sau │ │ │
    │ │hrana, momeli şi alte asemenea │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 4.│Ferma de animale │obiectiv│ 100.000 │
    │ │Târg de animale │ │ │
    │ │Staţiune de monta naturala la animale │ │ │
    │ │Institute sanitare veterinare de referinţa*) │ │ │
    │ │Punct farmaceutic veterinar │ │ │
    │ │Cabinet medical veterinar │ │ │
    │ │Laborator de control furaje*) │ │ │
    │ │Laborator sanitar veterinar*) │ │ │
    │ │Dispensar sanitar veterinar │ │ │
    │ │Canisa, adapost pentru caini │ │ │
    │ │Şcoala pentru dresaj caini │ │ │
    │ │Clinici veterinare universitare*) │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 5.│Bazine piscicole pentru creşterea materialului│obiectiv│ 150.000 │
    │ │piscicol │ │ │
    │ │Statie (punct) de spalare şi dezinfecţie │ │ │
    │ │mijloace de transport │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 6.│Statie de incubaţie tip industrial │obiectiv│ 500.000 │
    │ │Bazine piscicole pentru material biologic │ │ │
    │ │Farmacie veterinara │ │ │
    │ │Unităţi de tehnica medicală veterinara │ │ │
    │ │Herghelie │ │ │
    │ │Depozit de material seminal │ │ │
    │ │Baze de achiziţie a animalelor │ │ │
    │ │Clinica veterinara sau spital veterinar │ │ │
    │ │Pensiune pentru animale de companie │ │ │
    │ │Frizerie pentru animalele de companie │ │ │
    │ │Depozit de produse de uz veterinar │ │ │
    │ │Ferma de carantina, centre colectare animale │ │ │
    │ │Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie │ │ │
    │ │şi deratizare │ │ │
    │ │Unităţi de reproducţie şi de selecţie animala │ │ │
    │ │Fabrica pentru hrana animalelor*) │ │ │
    │ │Unităţi de cercetare ştiinţifică,*) inclusiv │ │ │
    │ │cele care utilizează animale de experienta │ │ │
    │ │Unităţi specializate pentru producerea unor │ │ │
    │ │biostimulatori, premixuri şi nutreturi*) │ │ │
    │ │medicamentate │ │ │
    │ │Unităţi pentru producerea unor biopreparate*) │ │ │
    │ │sau medicamente de uz veterinar │ │ │
    │ │Unităţi de recoltare material seminal │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 7.│Fabrica de nutreturi combinate*) │obiectiv│ 1.000.000 │
    │ │Fabrica producătoare de medicamente,*) │ │ │
    │ │biopreparate şi alte produse de uz veterinar │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 8.│Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii │obiectiv│ nu se taxeaza │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │ 9.│Centru colectare lapte │obiectiv│ 100.000 │
    │ │Centru colectare oua │ │ │
    │ │Centru colectare miere │ │ │
    │ │Cantina │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │10.│Unităţi prelucrare industriala a cadavrelor, │obiectiv│ 300.000 │
    │ │produse de origine animala confiscate, │ │ │
    │ │subproduse necomestibile │ │ │
    │ │Incineratoare pentru produse de origine │ │ │
    │ │animala confiscate, subproduse necomestibile │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │11.│Centru de tăiere │obiectiv│ 500.000 │
    │ │Depozit subproduse necomestibile │ │ │
    │ │Centru colectare peste │ │ │
    │ │Centru colectare batracieni, gasteropode, │ │ │
    │ │crustacee, fructe de mare │ │ │
    │ │Centru colectare, prelucrare lapte │ │ │
    │ │Carmangerie, macelarie │ │ │
    │ │Unităţi portionare, preambalare carne şi │ │ │
    │ │produse din carne │ │ │
    │ │Atelier prelucrare peste, produse din peste │ │ │
    │ │Unităţi portionare, preambalare │ │ │
    │ │produse lactate │ │ │
    │ │Unităţi colectare depozitare oua │ │ │
    │ │Unităţi de colectare şi prelucrare miere, │ │ │
    │ │alte produse apicole │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │12.│Atelier preparate carne │obiectiv│ 700.000 │
    │ │Catering │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │13.│Depozit alimentar, depozit frigorific │obiectiv│ 800.000 │
    │ │Restaurant, indiferent de specific │ │ │
    │ │Hala pentru desfacere produse de │ │ │
    │ │origine animala │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │14.│Fabrica inghetata │obiectiv│ 1.000.000 │
    │ │Laborator cofetarie şi/sau laborator patiserie│ │ │
    │ │Unităţi prelucrare batracieni, gasteropode, │ │ │
    │ │crustacee, fructe de mare │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │15.│Fabrica produse din carne: conserve, │obiectiv│ 1.200.000 │
    │ │semiconserve, preparate din carne, salamuri │ │ │
    │ │crude │ │ │
    │ │Fabrica semipreparate culinare din carne │ │ │
    │ │şi mixte │ │ │
    │ │Unităţi de transare carne │ │ │
    │ │Unităţi prelucrare membrane naturale │ │ │
    │ │Unităţi fabricaţie membrane artificiale │ │ │
    │ │Fabrica conserve, semiconserve peste │ │ │
    │ │Fabrica produse lactate │ │ │
    │ │Fabrica produse din oua │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │16.│Abator │obiectiv│ 1.500.000 │
    │ │Antrepozit frigorific │ │ │
    │ │Supermarket │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
    │17.│Combinat de carne │obiectiv│ 2.000.000 │
    └───┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┘
──────────
*) Se autorizeaza de către autoritatea veterinara centrala.
    Notă:
    Obiectivele şi activităţile care fac obiectul controlului sanitar veterinar şi care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se supun inspecţiei sanitare veterinare conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a comerciantului.
──────────


    II. Activităţi supuse autorizării sanitare veterinare

    ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ CLASA │ │
    │ CAEN │ ACTIVITATEA │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0121 │Creşterea bovinelor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0122 │Creşterea ovinelor şi caprinelor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0123 │Creşterea porcinelor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0124 │Creşterea cabalinelor, magarilor şi catarilor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0125 │Creşterea pasarilor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0126 │Apicultura │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0127 │Sericicultura │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0128 │Creşterea animalelor pentru blana şi a altor specii │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0130 │Activităţi mixte (cultura vegetala şi creşterea animalelor ) │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0142 │Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0230 │Economia vânatului │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0501 │Pescuitul │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 0502 │Piscicultura │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1511 │Producţia, prelucrarea şi conservarea carnii │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1512 │Producţia, prelucrarea şi conservarea carnii de pasare şi de │
    │ │alte animale │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1513 │Produse pe bază de carne │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1520 │Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peste │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1551 │Fabricarea produselor lactate şi a branzeturilor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1552 │Fabricarea inghetatei │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1570 │Fabricarea produselor pentru hrana animalelor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1589 │Fabricarea altor produse alimentare │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 2441 │Fabricarea produselor farmaceutice de baza │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 2442 │Fabricarea preparatelor farmaceutice │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 2462 │Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5123 │Comerţ cu ridicată al animalelor vii │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5124 │Comerţ cu ridicată al pieilor brute şi al pieilor prelucrate │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5132 │Comerţ cu ridicată al carnii şi mezelurilor │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5133 │Comerţ cu ridicată al produselor lactate, oualor, uleiurilor │
    │ │şi grasimilor comestibile │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5138 │Comerţ cu ridicată specializat al altor produse alimentare │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5146 │Comerţ cu ridicată al produselor farmaceutice │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5222 │Comerţ cu amănuntul al carnii şi al produselor din carne │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5530 │Restaurante │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5551 │Cantine │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 7310 │Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale │
    ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 8520 │Activităţi veterinare │
    └────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA NR. 3.2
    la procedura
    S.C. ......................
    Adresa ..................
    (strada, nr., localitate)
    Nr. tel./fax ............
    Nr. ....... data ...........
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul .........., posesor al B.I.(C.I) seria ...... nr. ........ eliberat(a) de ...... CNP ........ /pasaport nr. ........ eliberat de ......... în Calitate de ............ (comerciant/asociat/fondator/administrator), la .......... declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:
    I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar:
    1. Cunosc şi mi-am insusit prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, privind condiţiile igienico-sanitar veterinare de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar.
    2. Obiectivul are destinaţia ................. cu activitatea de ............ clasa CAEN ............
    3. Obiectivul dispune de:
    - spaţii depozitare;
    – spaţii prelucrare;
    – spaţii desfacere;
    – alte spaţii;
    – anexe sanitare.

    4. Obiectivul are asigurate ca utilităţi:
    - apa potabilă;
    – sistem de producere a apei calde;
    – canalizare.

    5. Evacuarea deşeurilor şi confiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform contractului nr. ........
    6. Obiectivul are ca dotare şi echipamente specifice: ...................
    ..........................................................................
    7. Personalul este angajat cu respectarea normelor legale în vigoare.
    8. Ma oblig sa respect prevederile legale în vigoare referitoare la condiţiile de funcţionare şi siguranţa alimentelor.
    Data: ........
    Semnatura ...............

    II. Pentru situaţiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcţionarii comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar:
    Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare veterinare nr. ....../....., obţinută anterior prezentei solicitări.
    Cunosc şi respect prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.
    Data: ............
    Semnatura .........

    ANEXA NR. 3.3
    la procedura
    MEMORIU TEHNIC
    1. Obiectivul are destinaţia ............ cu activitatea de ............. clasa CAEN ........................
    2. Obiectivul dispune de:
    - spaţii depozitare;
    – spaţii prelucrare;
    – spaţii desfacere;
    – alte spaţii;
    – anexe sanitare.

    3. Obiectivul are asigurate ca utilităţi:
    - apa potabilă;
    – sistem de producere a apei calde;
    – canalizare.

    4. Evacuarea deşeurilor şi confiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform contractului nr. ........
    5. Obiectivul are ca dotare şi echipamente specifice: ...................
    .........................................................................
    .........................................................................
    _______________________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016