Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2004 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2004

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2004‹‹ Pagina 1 din 24

Monitorul Oficial 1237 din 22 Decembrie 2004 (M. Of. 1237/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.245 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1237 din 22 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 9 decembrie 2004.nr. 2.245.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţareala cetăţenia română conform art. 26 din legea cetăţenieiromâne nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal ...

Monitorul Oficial 1222 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1222/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.113 din 24 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1222 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 18 alin. (1) şi al art. 19 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru biotehnologii în horticultură Ştefăneşti - argeş, persoană juridică română, în ...

Monitorul Oficial 1281 din 30 Decembrie 2004 (M. Of. 1281/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1281 din 30 decembrie 2004

Având în vedere necesitatea aplicării de la data de 1 ianuarie 2005 a măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru asigurarea unui regim fiscal unitar pe parcursul întregului an,ţinând seama de faptul că modificările preconizate au în vedere susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi stimularea liberei iniţiative, ceea ce va conduce la consolidarea şi dezvoltarea economiei de piaţă în românia, una din principalele cerinţe impuse româniei în procesul de aderare la uniunea europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. ilegea nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 1261 din 28 Decembrie 2004 (M. Of. 1261/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.246 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1261 din 28 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 9 decembrie 2004.nr. 2.246.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza ...

Monitorul Oficial 1251 din 24 Decembrie 2004 (M. Of. 1251/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.280 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1251 din 24 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 645 din 10 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 16 va avea următorul cuprins:"art. 16angajatorii, împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii, pot solicita reevaluarea locurilor de muncă, respectând dispoziţiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie ...

Monitorul Oficial 1236 din 22 Decembrie 2004 (M. Of. 1236/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.176 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 784/2000, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 160 din 13 martie 2003, se modifică după cum urmează:1. la articolul 14 litera a, poziţia c) va avea următorul cuprins:"c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau normelor internaţionale."2. la articolul 14 litera c, poziţia c) va avea următorul cuprins:"c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau normelor internaţionale."3. la articolul ...

Monitorul Oficial 1233 din 21 Decembrie 2004 (M. Of. 1233/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.252 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Societăţii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi mandatarea acestuia de a iniţia un program prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, sectorul 1, din "Muzeul Naţional de Istorie" în "Centrul Dâmboviţa" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1233 din 21 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (1) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi din administrarea ministerului justiţiei, a ministerului culturii şi cultelor şi a societăţii române de radiodifuziune în administrarea ministerului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, precum şi mandatarea acestuia de a iniţia un program prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 12 februarie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. ...

Monitorul Oficial 1234 din 21 Decembrie 2004 (M. Of. 1234/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.206 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 21 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 19 din 15 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) prin programul prevăzut la alin. (1) se acordă sprijin financiar pentru tipurile de proiecte prevăzute la pct. ii poz. 4 alin. 2 lit. a), b) şi c) din anexa «sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu ...

Monitorul Oficial 1222 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1222/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.229 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1222 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat, ministruladministraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 9 decembrie 2004.nr. 2.229.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, cărora lis-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de ...

Monitorul Oficial 1225 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1225/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.202 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea art. 152 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1225 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 152 din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 485 din 5 iulie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la litera a) a alineatului (1) se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:" personalul din cadrul parchetului naţional anticorupţie."2. alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:"d) ministerul administraţiei şi internelor, serviciul de protecţie şi pază şi serviciul de telecomunicaţii speciale, pentru personalul propriu şi al persoanelor ...

‹‹ Pagina 1 din 24
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016