Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2004 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2004

Monitorul Oficial 76 bis din 29 Ianuarie 2004 (M. Of. 76 bis/2004)

 ANEXE din 20 ianuarie 2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 bis din 29 ianuarie 2004

-----------*) anexele nr. 1-7 au fost aprobate prin decizia nr. 51 din 20 ianuarie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 29 ianuarie 2004.anexa 1-a  casa de asigurări de sănătate  ..............................  cabinet medical ................ reprezentantul legal al cabinetului  localitatea .................... ...................................  judeţ .......................... medic de familie .................. (nume prenume)   cnp medic de familie ..............lista iniŢialĂ a asiguraŢilor ÎnscriŞi  grupa de vârsta ...........*)┌────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬─────────────┐│ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 66 din 27 Ianuarie 2004 (M. Of. 66/2004)

CODUL ETIC din 19 ianuarie 2004 al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2004

Cap. i dispoziţii generale codul etic al funcţionarului public din administraţia fiscalã, care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor, denumit în continuare funcţionar fiscal, stabileşte obligaţii pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în ministerul finanţelor publice şi în unitãţile sale subordonate, formuleazã principii fundamentale şi defineşte obiectivele care trebuie respectate de cãtre toţi funcţionarii fiscali din cadrul structurilor de asistenţã pentru contribuabili, precum şi de întregul personal fiscal care vine în contact cu aceştia, în vederea creşterii încrederii în autoritatea fiscalã şi a prestigiului acesteia în rândul publicului. obligaţiile funcţionarilor ...

Monitorul Oficial 67 din 27 Ianuarie 2004 (M. Of. 67/2004)

 NORMĂ din 16 ianuarie 2004 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2003 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2004

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale care se compun din bilanţ, cont de execuţie şi anexe.situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor la buget.În baza art. 56 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor ...

Monitorul Oficial 69 din 27 Ianuarie 2004 (M. Of. 69/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 23 decembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a ...

Monitorul Oficial 57 din 23 Ianuarie 2004 (M. Of. 57/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 ianuarie 2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1ministerul apărării naţionale poate trimite personal militar şi civil pentru a fi încadrat la reprezentanţele româniei pe lângă organizaţiile internaţionale, în structurile comandamentelor, agenţiilor şi instituţiilor nato sau ale uniunii europene, precum şi la alte organizaţii internaţionale/regionale militare sau civile ori la alte instituţii din străinătate.art. 2Încadrarea şi trimiterea la post a personalului prevăzut la art. 1 se fac prin ordin al ministrului apărării naţionale, potrivit legii.art. 3salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei, ce revin personalului prevăzut la art. 1, se asigură ...

Monitorul Oficial 27 din 13 Ianuarie 2004 (M. Of. 27/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.545 din 18 decembrie 2003 privind trecerea Secţiei controlul armamentelor şi verificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 13 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 56 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) secţia controlul armamentelor şi verificare din cadrul ministerului apărării naţionale, denumită în continuare s.c.a.v., se reorganizează ca structură organizatorică fără personalitate juridică, denumită în continuare structură, în cadrul oficiului central de stat pentru probleme speciale, începând cu luna ianuarie 2004.(2) atribuţiile, organizarea şi funcţionarea structurii se aprobă prin ordin al şefului oficiului central de stat pentru probleme speciale.art. 2(1) Începând cu luna ianuarie 2004, personalul ...

Monitorul Oficial 22 din 12 Ianuarie 2004 (M. Of. 22/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.558 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 12 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stănoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanăp. ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 18 decembrie 2003.nr. 1.558.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobatrenunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt ...

Monitorul Oficial 23 din 12 Ianuarie 2004 (M. Of. 23/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.586 din 23 decembrie 2003 privind aprobarea execuţiei bugetelor acţiunilor şi proiectelor derulate în anul 2003 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă execuţia bugetelor următoarelor acţiuni şi proiecte derulate în anul 2003 prin bugetul secretariatului general al guvernului:a) aducerea în ţară a osemintelor regelui carol al ii-lea de hohenzollern sigmaringen în vederea înhumării la mănăstirea curtea de argeş, judeţul argeş, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 21/2003;b) proiectul "ziua europei este şi ziua ta", a cărui finanţare a fost aprobată prin hotărârea guvernului nr. 98/2003;c) reuniunea informală a prim-miniştrilor statelor invitate să adere la nato cu ocazia summitului de la praga, organizată în românia în perioada 4-5 aprilie 2003, ...

Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2004 (M. Of. 15/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 alin. (2) din legea zootehniei nr. 72/2002, al art. 7 alin. (1) şi (3) şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie şi reproducţie, organizaţi în exploataţii agricole constituite conform ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002, beneficiază în anul 2004 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.594 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (3) şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizaţi în exploataţii agricole în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002, care deţin sau administrează exploataţii agricole şi valorifică pe piaţa internă produsele prevăzute în anexa nr. 1, beneficiază de sprijinul direct al statului pe ...

Monitorul Oficial 16 din 08 Ianuarie 2004 (M. Of. 16/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.566 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 674/2003 privind transferul fără plată al activului "Cazan de apă fierbinte - CAF 100 Gcal/h", al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea privată a statului şi din patrimoniul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Metrom" - S.A. Braşov, în proprietatea publică a municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 8 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 674/2003 privind transferul fără plată al activului "cazan de apă fierbinte - caf 100 gcal/h", al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea privată a statului şi din patrimoniul companiei naţionale "romarm" - s.a., filiala societatea comercială "metrom" - s.a. braşov, în proprietatea publică a municipiului braşov şi în administrarea consiliului local al municipiului braşov, judeţul braşov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 437 din 19 iunie 2003, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 se abrogă.2. articolul 5 va avea următorul cuprins:"art. 5predarea-preluarea activului ...

Monitorul Oficial 4 din 06 Ianuarie 2004 (M. Of. 4/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.540 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea lit. a) a pct. 5 din Strategia de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor*), pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 4 din 6 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constitutie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic1. litera a) a punctului 5 din strategia de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul ministerului industriei şi resurselor, pentru anul 2003, aprobată prin hotarârea guvernului nr. 653/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 431 din 19 iunie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) metode de privatizare prevăzute de legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare:- atragerea de capital prin majorarea capitalului ...

Monitorul Oficial 6 din 06 Ianuarie 2004 (M. Of. 6/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.544 din 18 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaţionale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 6 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea normelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaţionale la care românia este parte cu privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 557 din 15 noiembrie 1999, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2fondurile necesare pentru aplicarea de către românia a prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi ale altor documente internaţionale, referitoare la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii, se asigură de la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016