Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2004 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2004

Monitorul Oficial 1131 din 30 Noiembrie 2004 (M. Of. 1131/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.098 din 24 noiembrie 2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.063/2003 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1131 din 30 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.063/2003 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 657 din 17 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"art. 1(1) pentru anul 2004 se aprobă recoltarea unui volum maxim de masă lemnoasă pe picior de 18,5 milioane mc din următoarele categorii de resurse:a) 12,5 milioane mc din pădurile aflate în proprietatea publică a statului, administrate de regia naţională a pădurilor - romsilva;b) 2,3 ...

Monitorul Oficial 1129 din 30 Noiembrie 2004 (M. Of. 1129/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.062 din 24 noiembrie 2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extinderea Centralei Electrice de Termoficare Bucureşti Vest cu unităţi moderne de cogenerare", municipiul Bucureşti - Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/2003 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de extindere a CET Bucureşti Vest cu capacităţi noi, de cogenerare, în tehnologie modernă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1129 din 30 noiembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea centralei electrice de termoficare bucureşti vest cu unităţi moderne de cogenerare", municipiul bucureşti, prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se comunică ministerului economiei şi comerţului──────────art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii ale societăţii comerciale "electrocentrale bucureşti" - s.a., din împrumuturi externe contractate de societate fără garanţie de stat şi din împrumuturi ...

Monitorul Oficial 1123 din 29 Noiembrie 2004 (M. Of. 1123/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.072 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004, pentru finanţarea cheltuielilor aferente realizării şi amplasării unor lucrări de artă plastică, precum şi pentru unele proiecte culturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1123 din 29 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2004, pentru finanţarea cheltuielilor aferente realizării şi amplasării unor lucrări de artă plastică, precum şi pentru unele proiecte culturale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 212 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul culturii şi cultelor,răzvan theodorescup. ministrul finanţelor publice,gheorghe gherghina,secretar de statbucureşti, 24 noiembrie 2004.nr. 2.072.anexa 1 ...

Monitorul Oficial 1112 din 27 Noiembrie 2004 (M. Of. 1112/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 28 octombrie 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 34 lit. c) din legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarului public din administraţia naţională a penitenciarelor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1personalul aparţinând sistemului administraţiei penitenciare beneficiază, pentru perioada în care se află în activitate, de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrană.art. 2normele de hrană zilnice, plafoanele calorice şi categoriile de personal pentru care se acordă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 3hrana personalului administraţiei penitenciare se asigură în conformitate cu prevederile actelor ...

Monitorul Oficial 1107 din 26 Noiembrie 2004 (M. Of. 1107/2004)

 NORME METODOLOGICE din 11 noiembrie 2004 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1107 din 26 noiembrie 2004

Cap. ipersoane îndreptăţite să primească prime de stat; cuantumul primei──────────aprobate prin ordinul nr. 1.682/1.820/2004, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.107 din 26 noiembrie 2019.──────────art. 1(1) prima de stat se acordă clienţilor, persoane fizice cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în românia, care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o casă de economii pentru domeniul locativ.(2) la încheierea unui contract de economisire-creditare, casa de economii pentru domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, paşaport), în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea primei de stat ...

Monitorul Oficial 1098 din 25 Noiembrie 2004 (M. Of. 1098/2004)

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE din 8 octombrie 2004 al personalului din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004

Art. 1 codul deontologic stabileşte ansamblul normelor de conduitã, valorile şi principiile morale pe care funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are obligaţia sã le respecte în viaţa socialã, pe întreaga duratã în care deţine aceastã calitate. art. 2 principiile care guverneazã conduita profesionalã a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt: a) supunerea deplinã faţã de lege; b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevãzute de lege; c) egalitatea şanselor; d) responsabilitate şi imparţialitate; ...

Monitorul Oficial 1102 din 25 Noiembrie 2004 (M. Of. 1102/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.939 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 732/1994, şi modificarea punctelor 3, 8 şi 11 din Instrucţiunile privind modul de derulare a operaţiunilor efectuate prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, şi de organizare şi funcţionare a activităţii comisiei interdepartamentale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 202/1995 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1102 din 25 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 362/1994 privind constituirea comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor româniei din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 167 din 1 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2comisia interdepartamentală este condusă de un secretar de stat din ministerul finanţelor publice şi are în componenţa sa 8 membri, dintre care: 3 reprezintă ministerul finanţelor ...

Monitorul Oficial 1095 din 24 Noiembrie 2004 (M. Of. 1095/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.976 din 16 noiembrie 2004 privind modificarea poziţiilor art. 10, 63 şi 73 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 24 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ipoziţiile nr. 10, 63 şi 73 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor ...

Monitorul Oficial 1086 din 23 Noiembrie 2004 (M. Of. 1086/2004)

ARANJAMENT din 22 iunie 2004 stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al Romaniei si a Bancii Nationale a Romaniei din 22 iunie 2004 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 23 noiembrie 2004

22 iunie 2004 rodrigo de rato director general fondul monetar internaţional washington, d.c. 20431 stimate domnule de rato, memorandumul de politici economice şi financiare (mepf) ataşat prezintã înţelegerile la care s-a ajuns cu experţii fondului monetar internaţional (fondul) în contextul discuţiilor asupra unui program de 24 de luni, sprijinit printr-un aranjament stand-by cu acces la 250 milioane dst (24,27 procente din cotã), pe care intenţionãm sã îl tratãm ca fiind de tip preventiv. pe durata programului anterior (2001-2003) dezechilibrele ...

Monitorul Oficial 1083 din 22 Noiembrie 2004 (M. Of. 1083/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1083 din 22 noiembrie 2004

Ţinând seama de modalitatea actuală de reglementare a statutului poliţistului în raport cu unele măsuri cu caracter procesual penal, care a creat posibilitatea producerii unor anomalii juridice asupra drepturilor fundamentale ale acestuia, de diferenţele de regim juridic existente, pe de o parte, între sancţiunile disciplinare aplicabile poliţistului şi cele aplicabile funcţionarului public, iar pe de altă parte, între drepturile poliţistului şi cele ale cadrelor militare în activitatea referitoare la compensaţia pentru chirie,luând în considerare principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie şi necesitatea corelării prevederilor actuale aplicabile poliţiştilor cu cele aplicabile funcţionarilor publici şi cadrelor militare,se impune luarea unor măsuri imediate ...

Monitorul Oficial 1072 din 18 Noiembrie 2004 (M. Of. 1072/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 10 noiembrie 2004 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 15/2004 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 18 noiembrie 2004

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului nr. 15/2004 pentru modificarea componenţei nominale a comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 893 din 30 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:- domnul senator sergiu nicolaescu, aparţinând grupului parlamentar al p.s.d., îl înlocuieşte pe domnul deputat lazăr dorin maior;- domnul deputat valentin păduroiu, aparţinând grupului parlamentar al p.s.d., îl înlocuieşte pe domnul deputat mircea bucur.această hotărâre a fost adoptată de parlamentul româniei în şedinţa din 10 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ...

Monitorul Oficial 1069 din 17 Noiembrie 2004 (M. Of. 1069/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.920 din 10 noiembrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1069 din 17 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 10 noiembrie 2004.nr. 1.920.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândireacetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

Monitorul Oficial 1065 din 17 Noiembrie 2004 (M. Of. 1065/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.833 din 28 octombrie 2004 privind înfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează centrul de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură nucet, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul social în comuna nucet, judeţul dâmboviţa, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea staţiunii de cercetare pentru piscicultură nucet, care se desfiinţează.art. ...

Monitorul Oficial 1060 din 16 Noiembrie 2004 (M. Of. 1060/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.830 din 28 octombrie 2004 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 16 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdupă poziţia nr. 32 din coloana "datele de identificare" cuprinsă în anexa la hotărârea guvernului nr. 1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 16 din 8 ianuarie 2004, se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 33, cu următorul cuprins:"33. teren în suprafaţă totală de 57.093,95 mp"prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:Şeful cancelariei primului-ministru,alin teodorescuministrul pentru coordonareasecretariatului general al guvernului,eugen bejinariup. ministrul finanţelor publice,maria manolescu,secretar de statbucureşti, 28 octombrie 2004.nr. 1.830.------------

 HOTĂRÂRE nr. 1.868 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 16 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 4 noiembrie 2004.nr. 1.868.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţeniaromână conform art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată,cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul ...

Monitorul Oficial 1050 din 12 Noiembrie 2004 (M. Of. 1050/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.866 din 4 noiembrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 12 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 4 noiembrie 2004.nr. 1.866.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţenieiromâne, cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date ...

Monitorul Oficial 1049 din 12 Noiembrie 2004 (M. Of. 1049/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.832 din 28 octombrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, judeţul Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1049 din 12 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează staţiunea de cercetare-dezvoltare agricolă podu iloaiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul social în localitatea podu iloaiei, Şoseaua naţională nr. 87, judeţul iaşi, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea staţiunii de cercetări agricole ...

Monitorul Oficial 1040 din 10 Noiembrie 2004 (M. Of. 1040/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.867 din 4 noiembrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 10 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 4 noiembrie 2004.nr. 1.867.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române,cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date ...

Monitorul Oficial 1037 din 09 Noiembrie 2004 (M. Of. 1037/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.803 din 28 octombrie 2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 9 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în domeniul privat al statului şi în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru   adrian nĂstase  contrasemnează:  ────────────── ministrul pentru coordonarea   secretariatului general al guvernului,eugen bejinariu   ministrul sănătăţii, ovidiu brînzanp. ministrul finanţelor publice,  gheorghe gherghina,   secretar de statbucureşti, ...

Monitorul Oficial 1018 din 04 Noiembrie 2004 (M. Of. 1018/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.711 din 14 octombrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 4 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, cu sediul social în municipiul iaşi, şos. voineşti nr. 175, judeţul iaşi, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea staţiunii de cercetare şi producţie pomicolă ...

Monitorul Oficial 1005 din 01 Noiembrie 2004 (M. Of. 1005/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 28 octombrie 2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 1 noiembrie 2004

În vederea eliminării riscului reputaţional care poate apărea în derularea procesului de privatizare a băncii comerciale române - s.a. şi pentru respectarea angajamentelor asumate de statul român faţă de noii acţionari, banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare şi corporaţia financiară internaţională, precum şi faţă de organismele financiare internaţionale, este necesară instituirea unor măsuri cu caracter de urgenţă, care să le modifice pe cele adoptate anterior,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unicarticolul 15 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale băncii comerciale române - ...

Monitorul Oficial 1007 din 01 Noiembrie 2004 (M. Of. 1007/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.794 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, Societatea Comercială "Electrocentrale" - S.A. Bucureşti şi agenţii economici ai autorităţilor administraţiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achiziţiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi şi cărbune, necesare în vederea funcţionării Sistemului naţional de gaze naturale şi realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 1 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către ministerul finanţelor publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari s.u.a. ce urmează a se contracta de către societatea comercială de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz sud" - s.a. bucureşti, societatea comercială de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz nord" - s.a. târgu mureş, societatea comercială "electrocentrale" - s.a. bucureşti şi agenţii economici ai autorităţilor administraţiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achiziţiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi şi cărbune, necesare în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016