Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2004 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2004

Monitorul Oficial 575 din 29 Iunie 2004 (M. Of. 575/2004)

CODUL PENAL din 28 iunie 2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 29 iunie 2004

Partea generalĂtitlul ilegea penalĂ Şi limitele ei de aplicarecap. idispoziŢii preliminareart. 1scopul legii penalelegea penalã apãrã, împotriva infracţiunilor, românia, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertãţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.art. 2legalitatea incriminãrii şi a sancţiunilor de drept penal(1) legea prevede faptele care constituie infracţiuni, pedepsele care se aplicã şi mãsurile care se pot lua în cazul sãvârşirii acestor fapte.(2) nimeni nu poate fi sancţionat pentru o faptã care nu era prevãzutã de lege ca infracţiune la data sãvârşirii ei. nu se poate aplica o pedeapsã sau nu se poate lua o mãsurã de ...

Monitorul Oficial 567 din 28 Iunie 2004 (M. Of. 567/2004)

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 4-04 - "Marcaje metrologice" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotărârea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 567 din 28 iunie 2014.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni stabilesc reprezentarea grafică şi condiţiile de aplicare a marcajelor metrologice. totodată, instrucţiunile stabilesc şi condiţiile de recunoaştere a marcajelor metrologice aplicate în alte ţări.art. 2categoriile de marcaje metrologice aplicate pe mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal sunt:a) marcaje metrologice naţionale, aplicate în conformitate cu ordonanţa guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin legea nr. 11/1994 cu modificările şi completările ulterioare;b) marcaje metrologice aplicate în alte ţări şi recunoscute în românia.art. 3brml acordă ...

 HOTĂRÂRE nr. 862 din 3 iunie 2004 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 37 din ordonanţa guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă instrucţiunile de metrologie legală, prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i, cu excepţia prevederilor art. 4 din instrucţiunile de metrologie legală iml 2-04 şi ale art. 18 alin. (2) lit. c) din instrucţiunile de metrologie legală i.m.l. 3-04, care intră în vigoare la data aderării ...

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 1-04 - "Etaloane naţionale" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotărârea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 567 din 28 iunie 2004.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni reglementează condiţiile de atestare, conservare, utilizare, perfecţionare, comparare şi racordare la sistemul internaţional de unităţi (Şi) a etaloanelor naţionale. totodată, stabilesc cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile deţinătoare ale acestora.art. 2se consideră ca făcând parte din etalonul naţional şi dispozitivele anexe necesare operării acestuia pentru realizarea şi transmiterea unităţii la etaloanele imediat inferioare, precum şi toate instalaţiile aferente, inclusiv spaţiul dedicat amplasării şi utilizării etalonului, în condiţiile descrise în documentaţia etalonului naţional.cap. iicerinţe ...

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 2-04 - "Aprobarea de model" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotÂrÂrea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial nr. 567 din 28 iunie 2004.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni stabilesc condiţiile în care brml exercită controlul metrologic legal prin aprobări de model.art. 2prezentele instrucţiuni nu se referă la aprobarea de model cee care face obiectul hotărârii guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.cap. iimijloacele de măsurare supuse aprobării de modelart. 3se supun controlului metrologic legal, prin aprobare de model, mijloacele de măsurare care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:a) ...

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 3-04 - "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial nr. 567 din 28 iunie 2004.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni reglementează modul de exercitare a controlului metrologic legal prin verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse acestor modalităţi de control, precum şi modul de asigurare a trasabilităţii etaloanelor utilizate în verificări metrologice. totodată, instrucţiunile tratează şi problema asigurării voluntare a trasabilităţii rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, în scopul prevenirii paralelismului cu activităţile similare, supuse controlului metrologic legal.art. 2În măsurările efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal ...

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 5-04 - "Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează verificări metrologice" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotărârea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 567 din 28 iunie 2004.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni stabilesc condiţiile în care se exercită controlul metrologic legal prin autorizarea şi supravegherea activităţii de verificare metrologică, precum şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice sau juridice în vederea obţinerii şi menţinerii autorizaţiilor metrologice.art. 2prin autorizare, brml acordă persoanelor fizice şi persoanelor juridice dreptul de a efectua verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.art. 3autorizaţiile eliberate de brml se acordă:a) persoanelor fizice - verificatori metrologi; în acest caz autorizaţiile ...

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 6-04 - "Avize" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotărârea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 567 din 28 iunie 2004.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni stabilesc:a) condiţiile în care se exercită controlul metrologic legal prin avizare şi supraveghere, precum şi cerinţele de obţinere a avizelor pentru activităţi care au ca obiect mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, denumite avize pentru activităţi;b) cerinţele de obţinere a avizelor pentru mijloace de măsurare, denumite în continuare avize metrologice, la care această modalitate de control este prevăzută în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare, denumită în continuare ...

 INSTRUCŢIUNI DE METROLOGIE LEGALĂ din 3 iunie 2004 I.M.L. 7-04 - "Inspecţia şi testarea inopinată. Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 28 iunie 2004

──────────aprobate prin hotărârea nr. 862 din 3 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 567 din 28 iunie 2004.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezentele instrucţiuni stabilesc condiţiile de exercitare a controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare aflate în utilizare, prin inspecţie şi testare inopinată şi prin supravegherea metrologică a utilizării acestora.prin mijloace de măsurare aflate în utilizare se înţelege atât cele utilizate efectiv, cât şi cele care sunt disponibile pentru utilizare.totodată, prezentele instrucţiuni reglementează modul de exercitare a controlului metrologic legal al măsurărilor prin inspecţii şi testări inopinate, desfăşurate în locurile unde se efectuează măsurări din domenii de interes ...

Monitorul Oficial 565 din 25 Iunie 2004 (M. Of. 565/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 960 din 15 iunie 2004 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2003 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de atribuire de denumiri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 25 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.087/2003 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii comisiei judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, de atribuire de denumiri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 671 din 23 septembrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de şedinţă pentru fiecare dintre membrii comisiei judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, de atribuire de denumiri, denumită în continuare comisie, ca fiind egal cu jumătate din cel al indemnizaţiei lunare a membrilor consiliului judeţean, respectiv ai consiliului general al municipiului bucureşti."prim-ministruadrian ...

Monitorul Oficial 560 din 24 Iunie 2004 (M. Of. 560/2004)

CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*) privind Codul de procedura fiscala*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 24 iunie 2004

___________ *) republicatã în temeiul art. ii din legea nr. 174/2004 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 465 din 25 mai 2004, rectificatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 532 din 14 iunie 2004, dându-se textelor o nouã numerotare. ordonanţa guvernului nr. 92/2003 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 941 din 29 decembrie 2003. titlul i dispoziţii generale cap. i ...

Monitorul Oficial 551 bis din 21 Iunie 2004 (M. Of. 551 bis/2004)

CONDITII GENERALE din 12 martie 1991 privind memorandumurile de finantare EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 bis din 21 iunie 2004

Comisia europeana in aceste conditii generale termenul de "beneficiar" va fi inteles ca referitor la guvernul romaniei. titlul i finantarea proiectelor art. 1 obligatia comunitatii ...

Monitorul Oficial 550 din 21 Iunie 2004 (M. Of. 550/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 858 din 3 iunie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 21 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 3 iunie 2004.nr. 858.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia românăconform art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din ...

Monitorul Oficial 541 din 16 Iunie 2004 (M. Of. 541/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 918 din 10 iunie 2004 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 16 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 cp din, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 869 din 8 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. literele b) şi c) ale punctului 2 "surse" vor avea următorul cuprins:"b) suma necesară derulării programului pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi şi echipamente agricole noi este de 1.300 miliarde lei.c) suma prevăzută la lit. b) se asigură ...

Monitorul Oficial 536 din 15 Iunie 2004 (M. Of. 536/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 900 din 10 iunie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 15 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăp. ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 10 iunie 2004.nr. 900.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat redobândireacetăţeniei române, cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter ...

Monitorul Oficial 533 din 14 Iunie 2004 (M. Of. 533/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 893 din 10 iunie 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2004 privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării Măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" a Programului SAPARD EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 14 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 27 din legea datoriei publice nr. 81/1999,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 711/2004 privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării măsurii 2.1 "dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" a programului sapard, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 445 din 18 mai 2004, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se autorizează garantarea de către ministerul finanţelor publice, potrivit legii, în numele şi în contul statului, a împrumuturilor interne, inclusiv sub forma liniilor de credit de tip revolving, precum şi a dobânzilor, comisioanelor şi a ...

Monitorul Oficial 527 din 11 Iunie 2004 (M. Of. 527/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 10 iunie 2004 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 87/2004 privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004

În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,biroul electoral central hotărăşte:art. unicdupă alineatul (3) al articolului 1 din hotărârea biroului electoral central nr. 87 din 4 iunie 2004 privind interpretarea unor dispoziţii din legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 514 din 8 iunie 2004, se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) dacă partidele politice sau alianţele politice care au candidaţi la funcţia ...

Monitorul Oficial 521 din 09 Iunie 2004 (M. Of. 521/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 848 din 3 iunie 2004 privind acordarea unor ajutoare financiare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 9 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 366/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 7.053 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pe anul 2004, familiilor şi persoanelor singure din judeţele alba, argeş, bacău, bihor, bistriţa-năsăud, botoşani, braşov, brăila, caraş-severin, dâmboviţa, dolj, galaţi, giurgiu, gorj, harghita, hunedoara, ...

 HOTĂRÂRE nr. 857 din 3 iunie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 9 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 3 iunie 2004.nr. 857.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat redobândireacetăţeniei române, cu stabilirea domiciliuluiîn românia──────────din cauza ...

Monitorul Oficial 514 din 08 Iunie 2004 (M. Of. 514/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 855 din 3 iunie 2004 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acţiuni a datoriilor unor societăţi comerciale către furnizorii de utilităţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 8 iunie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acţiuni a datoriilor unor societăţi comerciale către furnizorii de utilităţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 804 din 14 noiembrie 2003, cu completările ulterioare, se completează cu punctele 17-20, având următorul cuprins:"17. societatea comercială ”aro” - s.a. câmpulung18. societatea comercială ”faur” - s.a. bucureşti19. societatea comercială ”roman” - s.a. braşov20. societatea comercială ”siderurgica” - s.a. hunedoara."prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:preşedintele autorităţiipentru valorificarea activelor statului,mircea ursachep. ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,iulian iancu,secretar de statministrul finanţelor ...

Monitorul Oficial 508 din 07 Iunie 2004 (M. Of. 508/2004)

DOCUMENTUL din 20 mai 2004 de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 7 iunie 2004

Documentul din 20 mai 2004 de politica şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice emitent: ministerul comunicaŢiilor Şi tehnologiei informatiei publicat În: monitorul oficial nr. 508 din 7 iunie 2004 1. necesitatea implementarii serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice În românia, sectorul comunicaţiilor a cunoscut, în ultimii ani, o evoluţie deosebit de dinamica, având ca principale caracteristici ritmul constant de creştere a investiţiilor şi procesele de privatizare şi liberalizare, pe fundalul unor evolutii tehnologice ...

Monitorul Oficial 492 din 01 Iunie 2004 (M. Of. 492/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 1 iunie 2004

Având în vedere situaţia societăţii comerciale "siderca" - s.a. călăraşi, societate comercială care se încadrează în categoria marilor societăţi cu impact semnificativ pe plan social, a cărei finalizare imediată a privatizării, în conformitate cu programul pentru ajustarea sectorului privat (psal ii), determină îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale din zonă,având în vedere faptul că nepromovarea imediată a prezentei reglementări ar face imposibilă finalizarea proiectului donasid, care se preconizează că va permite, în primă etapă, crearea a 1.000 noi locuri de muncă, iar, pe parcursul dezvoltării proiectului, a peste 6.000 de noi locuri de muncă, dintre care circa 4.500 într-un parc industrial, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016