Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele februarie 2004 Twitter Facebook

Acte altele februarie 2004

Monitorul Oficial 167 din 26 Februarie 2004 (M. Of. 167/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 12 februarie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 26 februarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stănoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanăp. ministrul administraţieişi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 12 februarie 2004.nr. 145.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei ...

Monitorul Oficial 170 din 26 Februarie 2004 (M. Of. 170/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 12 februarie 2004 privind modificarea unor acte normative prin care s-au constituit parcuri industriale, ca urmare a divizării unor societăţi comerciale, filiale ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 26 februarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.067/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea societăţii comerciale "uzina mecanică mija" - s.a. din cadrul companiei naţionale "romarm" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2pentru administrarea parcului industrial se înfiinţează o societate comercială al cărei capital social iniţial este cel al societăţii comerciale care trece sub autoritatea consiliului judeţean dâmboviţa, acesta fiind acţionarul unic al societăţii nou-înfiinţate, cu ...

Monitorul Oficial 153 din 20 Februarie 2004 (M. Of. 153/2004)

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE din 17 februarie 2004 al personalului cu atributii de inspector din Agentia Nationala a Medicamentului EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 20 februarie 2004

Art. 1 scopul acestui document este de a pune la dispoziţie personalului cu atribuţii de inspector [de bunã practicã de fabricaţie (bpf), bunã practicã de laborator (laborator farmaco-toxicologic - bpl), bunã practicã de laborator analitic (laborator de control al calitãţii medicamentului - bpla), bunã practicã în studiul clinic (bpsc), bunã practicã în activitatea de farmacovigilenţã (bpaf)] un cod de eticã şi deontologie de bazã, care sã fie respectat în timpul efectuãrii inspecţiei. art. 2 (1) personalul cu atribuţii de inspector din agenţia naţionalã a medicamentului (anm) departamentul inspecţie farmaceuticã (dif), ca ...

Monitorul Oficial 131 din 13 Februarie 2004 (M. Of. 131/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 13 februarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 alin. (1) şi al art. 37 alin. (4) din legea datoriei publice nr. 81/1999,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 557/2002 privind garantarea de către ministerul finanţelor publice a unor credite externe pentru societatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 408 din 12 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de ...

Monitorul Oficial 128 din 12 Februarie 2004 (M. Of. 128/2004)

CODUL ETIC din 3 februarie 2004 privind conduita etica a auditorului intern EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 12 februarie 2004

Cap. i introducere art. 1 codul privind conduita eticã a auditorului intern reprezintã un ansamblu de principii şi reguli de conduitã care trebuie sã guverneze activitatea auditorilor interni. art. 2 prevederile codului privind conduita eticã a auditorului intern se aplicã salariaţilor care ocupã funcţia de auditor intern în cadrul entitãţilor publice care au obligaţia de a organiza structuri de audit public intern conform prevederilor legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. art. 3 scopul codului privind conduita eticã ...

Monitorul Oficial 127 din 12 Februarie 2004 (M. Of. 127/2004)

 NORMĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2004 privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a unor operaţiuni valutare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 12 februarie 2004

Având în vedere prevederile art. 12 şi 51 din legea nr. 101/1998 privind statutul băncii naţionale a româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 38 alin. 1 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 50 din legea nr. 101/1998 privind statutul băncii naţionale a româniei, cu modificările şi completările ulterioare,banca naţională a româniei emite prezenta normă.art. 1 persoanele juridice rezidente şi sucursalele din românia ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, care efectuează schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoanele fizice în conformitate cu regulamentul băncii naţionale ...

Monitorul Oficial 114 din 06 Februarie 2004 (M. Of. 114/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 29 ianuarie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stănoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 29 ianuarie 2004.nr. 78.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetăţeniei româneîn temeiul art. 10 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare──────────din ...

Monitorul Oficial 111 din 05 Februarie 2004 (M. Of. 111/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 29 ianuarie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 5 februarie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în ţară.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,cristina iulia tarcea,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 29 ianuarie 2004.nr. 72.anexa 1 listapersoanelor care doresc redobândirea cetăţeniei române cu stabilireadomiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter ...

Monitorul Oficial 108 bis din 05 Februarie 2004 (M. Of. 108 bis/2004)

 PRESCRIPTII din 19 decembrie 2003 PT CR 9/1-2003 "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat Partea 1: oţel" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 bis din 5 februarie 2004

Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor   sub presiune şi instalaţiilor de ridicat- iscir -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   - reglementare tehnicĂ naŢionalĂ -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  prescripŢie tehnicĂ pt cr 9/1-2003 cerinŢe tehnice privind autorizarea sudorilor care executĂ lucrĂri lainstalaŢiile mecanice sub presiune Şi la instalaŢiile de ridicatpartea 1: oţelcolecŢia inspecŢiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune Şi instalaŢiilor de ridicat- iscir -   - ediŢie oficialĂ -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────indicativ: pt cr 9/1-2003 ...

 PRESCRIPŢII TEHNICE din 19 decembrie 2003 "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat Partea 3: Polietilena de înaltă densitate" - PT CR 9/3-2003 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 bis din 5 februarie 2004

  inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelorsub presiune şi instalaţiilor de ridicat  - iscir -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   - reglementare tehnicĂ naŢionalĂ -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   prescripŢie tehnicĂ pt cr 9/3-2003 cerinŢe tehnice privind autorizarea sudorilor care executĂ lucrĂri lainstalaŢiile mecanice sub presiune Şi la instalaŢiile de ridicat   partea 3: polietilena de înalta densitatecolecŢia inspecŢiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune Şi instalaŢiilor de ridicat   - iscir -  - ediŢie oficialĂ -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────indicativ: pt cr 9/3-2003 ...

Monitorul Oficial 103 din 03 Februarie 2004 (M. Of. 103/2004)

 NORME METODOLOGICE din 29 ianuarie 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 3 februarie 2004

──────────aprobate prin ordinul nr. 87 din 29 ianuarie 2004, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 103 din 3 februarie 2004.──────────art. 1În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie şi/sau de reproducţie, înscrise în registrul agricol în localitatea unde sunt situate acestea, organizaţi în exploataţii agricole constituite conform ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002.art. 2beneficiază de subvenţii de la bugetul de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016