Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2004 Twitter Facebook

Acte altele august 2004

Monitorul Oficial 803 din 31 August 2004 (M. Of. 803/2004)

 ORDONANŢĂ nr. 94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 31 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 291/2004 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. ireglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscalesecŢiunea 1reglementarea efectuării unor plăţi de către ministerul finanţelor publice către banca naţională a românieiart. 1(1) obligaţiile financiare ale ministerului finanţelor publice faţă de banca naţională a româniei, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăţilor făcute de banca naţională a româniei în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată ...

Monitorul Oficial 799 din 30 August 2004 (M. Of. 799/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 26 august 2004 privind stabilirea unor măsuri pentru înlăturarea efectelor produse de calamităţi în comuna Agăş, judeţul Bacău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 30 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 30 alin. (2)-(5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 lit. a) şi b) din legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă alocarea din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, a sumei de 10.660 milioane lei comunei agăş, judeţul bacău, pentru acordarea unor ajutoare financiare familiilor sinistrate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea strămutării locuinţelor.(2) se aprobă suplimentarea sumelor defalcate ...

Monitorul Oficial 795 din 27 August 2004 (M. Of. 795/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.298 din 19 august 2004 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 27 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicpunctul 2.2 din anexa nr. 7 la hotărârea guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 304 din 6 aprilie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2. consideraţii eticeinvestigaţiile clinice trebuie să fie efectuate în concordanţă cu prevederile declaraţiei de la helsinki, aprobată de cea de-a 18-a reuniune medicală mondială de la helsinki, finlanda, în anul 1964 şi amendată de cea de-a 29-a reuniune medicală mondială de la tokio, ...

Monitorul Oficial 784 din 26 August 2004 (M. Of. 784/2004)

 REGLEMENTARE - din 17 iunie 2004 AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ - RACR-ROAII-ESAC EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 26 august 2004

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.132 din 17 iunie 2004, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 26 august 2004.──────────raportarea obligatorie a actelor de intervenţie ilicităşi a evenimentelor care privesc securitatea aviaţiei civileediţia 01/2004cap. igeneralităţi1.1. scopscopul acestei reglementări este realizarea îmbunătăţirii proceselor de comunicare în gestionarea informaţiilor referitoare la acte de intervenţie ilicită îndreptate împotriva activităţilor de aviaţie civilă.1.2. obiectivobiectivul acestei reglementări este stabilirea metodologiei de raportare către direcţia generală aviaţie civilă (d.g.av.c.) cu privire la producerea unui act de intervenţie ilicită sau a unui eveniment care poate afecta securitatea aviaţiei civile.1.3. definiţiiÎn sensul prezentei reglementări, termenii ...

Monitorul Oficial 781 din 25 August 2004 (M. Of. 781/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.302 din 19 august 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 25 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 19 august 2004.nr. 1.302.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândireacetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui ...

Monitorul Oficial 775 din 24 August 2004 (M. Of. 775/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.322 din 19 august 2004 privind modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comunişti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 24 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatul (2) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "monument al eroilor comunişti", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 1 aprilie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea finanţării lucrărilor de demontare a imobilului fost «monument al eroilor comunişti», în conformitate cu prevederile alin. (1), se aprobă alocarea sumei de 35,5 miliarde lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2004."prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul pentru coordonarea secretariatului general alguvernului,eugen bejinariup. ministrul finanţelor publice,gheorghe ...

Monitorul Oficial 769 din 23 August 2004 (M. Of. 769/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.285 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.206/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare ...

 NORME METODOLOGICE din 13 august 2004 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 august 2004

Cap. idispoziţii generaleart. 1beneficiază de drepturile prevăzute în ordonanţa guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, denumită în continuare ordonanţa guvernului nr. 55/2004, familiile şi persoanele singure care locuiesc în românia, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.art. 2familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei guvernului nr. 55/2004 dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în românia, în condiţiile legii;b) cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat ...

Monitorul Oficial 764 din 20 August 2004 (M. Of. 764/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 5 august 2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 711/2004 privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării Măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" a Programului SAPARD EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 711/2004 privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării măsurii 2.1 "dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" a programului sapard, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 445 din 18 mai 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul finanţelor publice,mihai nicolae tănăsescuministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăministrul delegatpentru administraţia publică,gheorghe emacuministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,petre daeabucureşti, 5 august 2004.nr. 1.251.anexa 1 situaţia consiliilor locale care necesitagarantii pentru obtinerea creditelor bancare┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ ...

Monitorul Oficial 763 din 20 August 2004 (M. Of. 763/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.246 din 5 august 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 20 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 5 august 2004.nr. 1.246.anexa 1 listapersoanelor care au solicitat redobândireacetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de ...

Monitorul Oficial 760 din 19 August 2004 (M. Of. 760/2004)

 ORDONANŢĂ nr. 63 din 5 august 2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 19 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. iv.4 din legea nr. 291/2004 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iarticolul 2 din legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în românia cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care românia este parte, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 365 din 30 mai 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) prin derogare de la prevederile legislaţiei privind asigurările sociale de sănătate, contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit art. 1 alin. (1) se ...

Monitorul Oficial 722 din 10 August 2004 (M. Of. 722/2004)

DOCUMENTE SPECIFICE din 25 iunie 2004 necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 10 august 2004

Art. 1 documentele specifice necesare în vederea executãrii şi evidenţei serviciului de pazã sunt: a) registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pazã este format din 3 sau mai multe posturi de pazã, situaţie în care se vor numi unul sau mai mulţi şefi de turã, şef de obiectiv ori şef de serviciu, dupã caz, din partea beneficiarului, în cazul pazei proprii, sau din partea prestatorului de servicii, în cazul societãţilor specializate de pazã şi protecţie care vor coordona activitãţile specifice şi vor colabora cu conducerea unitãţii pãzite, împreunã cu care ...

DOCUMENT din 25 iunie 2004 pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si a cursurilor de calificare pentru personalul de paza si garda de corp EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 10 august 2004

Art. 1 (1) personalul de pazã şi gardã de corp care a obţinut avizul organelor de poliţie sau de jandarmerie, dupã caz, sã deţinã şi sã foloseascã în interesul serviciului arme de foc şi muniţii are obligaţia de a executa activitãţi de pregãtire profesionalã specificã privind modul de deţinere şi uzul de armã. (2) pregãtirea se executã de cãtre conducerea persoanei juridice, pe baza tematicii pe care o întocmeşte anual, aprobatã de organele de poliţie sau de jandarmerie, dupã caz. art. 2 pregãtirea profesionalã specificã pentru personalul de ...

Monitorul Oficial 710 bis din 05 August 2004 (M. Of. 710 bis/2004)

 ANEXE din 15 iunie 2004 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 bis din 5 august 2004

Anexa 1diplome, certificate şi alte titluri care atestăformarea specifică a medicului generalist în statele membre ale uniunii europene şi spaţiul economic european*font 9*regatul belgiei:belgique/belgie/belgien arrete ministeriel d'agrement de medecin generaliste/ministerieelerkenningsbesluit van huisartsrepublica cehă:ceska republika diplom o specializaci "vseobecne lekarstvi"danemarca:danmark speciallaege - i almen medicinrepublica federalăgermania:deutschland zeugnis uber die spezifische ...

Monitorul Oficial 710 din 05 August 2004 (M. Of. 710/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 970 din 15 iunie 2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1În vederea exercitării profesiei în românia, în regim salarial şi/sau independent, diplomele, certificatele şi alte titluri de formare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă dobândite în afara graniţelor româniei se recunosc sau, după caz, se echivalează în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri.art. 2recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de către un stat membru al uniunii europene, de un alt ...

Monitorul Oficial 701 din 04 August 2004 (M. Of. 701/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 29 iulie 2004 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 964/2003 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 4 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 964/2003 privind unele măsuri de utilizare a fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul acordului dintre guvernul româniei şi guvernul confederaţiei elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin acordul dintre guvernul româniei şi guvernul confederaţiei elveţiene, semnat la bucureşti la 14 decembrie 2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 607 din 27 august 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă alocarea sumei de 63.595.982.000 lei din fondul de contrapartidă constituit din ...

Monitorul Oficial 704 din 04 August 2004 (M. Of. 704/2004)

 NORME TEHNICE din 31 mai 2004 privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 4 august 2004

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului, respectiv a direcţiei generale de poliţie a municipiului bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.(2) prevederile alin. (1) nu se aplică unităţilor şi formaţiunilor ministerului apărării naţionale, ministerului administraţiei şi internelor, serviciului român de informaţii şi serviciului de protecţie şi pază.(3) În vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi înscris în registrul arheologilor, acesta are ...

Monitorul Oficial 699 din 03 August 2004 (M. Of. 699/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 29 iulie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 3 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 29 iulie 2004.nr. 1.173.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române,cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui ...

Monitorul Oficial 700 din 03 August 2004 (M. Of. 700/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 iulie 2004 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 3 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, precum şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 29 iulie 2004.nr. 1.174.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 8 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul ...

Monitorul Oficial 697 din 03 August 2004 (M. Of. 697/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. iii din legea nr. 130/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu ...

 NORME METODOLOGICE din 23 iulie 2004 de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004

Art. 1(1) permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează, la cerere, străinilor de către oficiul pentru migraţia forţei de muncă, instituţie publică aflată în subordinea ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile prevăzute de legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, denumită în continuare lege, precum şi de prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme.(2) titularul permisului de muncă eliberat potrivit alin. (1) poate să fie încadrat în muncă pe baza contractului individual de muncă pe durată determinată la o singură persoană fizică sau juridică din românia ori la o reprezentanţă autorizată din românia a unei ...

Monitorul Oficial 699 din 03 August 2004 (M. Of. 699/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 23 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 3 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 313/2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de conservare şi Închidere a minelor "conversmin" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 264 din 19 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"b) închiderea minelor subterane, lucrări de legătură cu suprafaţa şi reconstrucţie ecologică;"2. articolul 3 va avea următorul cuprins:"art. 3(1) sursele de finanţare ale societăţii comerciale «conversmin» - s.a. se constituie din:1. sume alocate de la bugetul de stat prin ...

Monitorul Oficial 693 din 02 August 2004 (M. Of. 693/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 2 august 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă regulamentul privind accesul la sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2.art. 2tarifele de emitere a acordurilor de acces, precum şi tarifele de racordare la sistemul naţional de transport al gazelor naturale, respectiv la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, se actualizează prin ordin al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale.art. 3pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016