Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2004 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2004

Monitorul Oficial 1281 din 30 Decembrie 2004 (M. Of. 1281/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1281 din 30 decembrie 2004

Având în vedere necesitatea aplicării de la data de 1 ianuarie 2005 a măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru asigurarea unui regim fiscal unitar pe parcursul întregului an,ţinând seama de faptul că modificările preconizate au în vedere susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi stimularea liberei iniţiative, ceea ce va conduce la consolidarea şi dezvoltarea economiei de piaţă în românia, una din principalele cerinţe impuse româniei în procesul de aderare la uniunea europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. ilegea nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 1261 din 28 Decembrie 2004 (M. Of. 1261/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.246 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1261 din 28 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 9 decembrie 2004.nr. 2.246.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza ...

Monitorul Oficial 1251 din 24 Decembrie 2004 (M. Of. 1251/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.280 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1251 din 24 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 645 din 10 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 16 va avea următorul cuprins:"art. 16angajatorii, împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii, pot solicita reevaluarea locurilor de muncă, respectând dispoziţiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie ...

Monitorul Oficial 1237 din 22 Decembrie 2004 (M. Of. 1237/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.245 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1237 din 22 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 9 decembrie 2004.nr. 2.245.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţareala cetăţenia română conform art. 26 din legea cetăţenieiromâne nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal ...

Monitorul Oficial 1236 din 22 Decembrie 2004 (M. Of. 1236/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.176 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 784/2000, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 160 din 13 martie 2003, se modifică după cum urmează:1. la articolul 14 litera a, poziţia c) va avea următorul cuprins:"c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau normelor internaţionale."2. la articolul 14 litera c, poziţia c) va avea următorul cuprins:"c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau normelor internaţionale."3. la articolul ...

Monitorul Oficial 1234 din 21 Decembrie 2004 (M. Of. 1234/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.206 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 21 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 19 din 15 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) prin programul prevăzut la alin. (1) se acordă sprijin financiar pentru tipurile de proiecte prevăzute la pct. ii poz. 4 alin. 2 lit. a), b) şi c) din anexa «sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu ...

Monitorul Oficial 1233 din 21 Decembrie 2004 (M. Of. 1233/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.252 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Societăţii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi mandatarea acestuia de a iniţia un program prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, sectorul 1, din "Muzeul Naţional de Istorie" în "Centrul Dâmboviţa" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1233 din 21 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (1) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi din administrarea ministerului justiţiei, a ministerului culturii şi cultelor şi a societăţii române de radiodifuziune în administrarea ministerului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, precum şi mandatarea acestuia de a iniţia un program prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 12 februarie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. ...

Monitorul Oficial 1225 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1225/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.202 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea art. 152 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1225 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 152 din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 485 din 5 iulie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la litera a) a alineatului (1) se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:" personalul din cadrul parchetului naţional anticorupţie."2. alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:"d) ministerul administraţiei şi internelor, serviciul de protecţie şi pază şi serviciul de telecomunicaţii speciale, pentru personalul propriu şi al persoanelor ...

Monitorul Oficial 1222 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1222/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.229 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1222 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat, ministruladministraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 9 decembrie 2004.nr. 2.229.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, cărora lis-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de ...

 HOTĂRÂRE nr. 2.113 din 24 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1222 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 18 alin. (1) şi al art. 19 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru biotehnologii în horticultură Ştefăneşti - argeş, persoană juridică română, în ...

Monitorul Oficial 1210 din 16 Decembrie 2004 (M. Of. 1210/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.319 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1210 din 16 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 30 aprilie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ...

Monitorul Oficial 1207 din 16 Decembrie 2004 (M. Of. 1207/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1207 din 16 decembrie 2004

Având în vedere caracterul de urgenţă determinat atât de necesitatea constituirii stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din delta dunării, cât şi de faptul că asigurarea cu produse de strictă necesitate este deficitară,întrucât populaţia din această regiune va avea de suferit deoarece pe perioada sezonului rece aprovizionarea nu se poate face decât pe cale aeriană,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unicarticolul 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din delta dunării, publicată ...

Monitorul Oficial 1209 din 16 Decembrie 2004 (M. Of. 1209/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.186 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor "Depozit reactivi, combustibil şi staţie păcură", "Aducţiune de apă Grota Morii şi instalaţiile de captare apă potabilă Grota Morii" şi "Colonia de baracamente Crivina" din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al oraşului Anina şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1209 din 16 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor "depozit reactivi, combustibil şi staţie păcură", "aducţiune de apă grota morii şi instalaţiile de captare apă potabilă grota morii" şi "colonia de baracamente crivina" din patrimoniul societăţii comerciale de producere a energiei electrice şi termice "termoelectrica" - s.a. în domeniul public al oraşului anina şi în administrarea consiliului local al oraşului anina, judeţul caraş-severin, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 856 din 2 decembrie 2003, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian ...

Monitorul Oficial 1162 din 08 Decembrie 2004 (M. Of. 1162/2004)

 NORME din 14 iunie 2004 privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1162 din 8 decembrie 2004

──────────aprobate prin ordinul nr. 754 din 14 iunie 2004, publicat în monitorul oficial nr. 1.162 din 8 decembrie 2004.──────────art. 1prin perisabilităţi, în sensul prezentelor norme, se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în reţeaua de distribuţie (depozite cu ridicata, unităţi comerciale cu amănuntul şi de alimentaţie publică).art. 2nu constituie ...

Monitorul Oficial 1160 din 08 Decembrie 2004 (M. Of. 1160/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.080 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1160 din 8 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 337 din 25 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. capitolul ii.b "cercetarea şi inovarea în sprijinul formării noii economii bazate pe cunoştinţe" din anexa nr. 1 se completează cu subcapitolul b.5 cu următorul cuprins:"b.5. cercetări, tehnici şi sisteme pentru securitate şi apărare - securitateb.5.1. scop- cercetarea şi dezvoltarea de noi modele, metode, sisteme, tehnologii şi produse cu aplicaţii civile şi ...

Monitorul Oficial 1157 din 07 Decembrie 2004 (M. Of. 1157/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 2.145 din 30 noiembrie 2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.157 din 7 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul galaţi, str. brăilei nr. 177, judeţul galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului sănătăţii - direcţia de sănătate publică a judeţului galaţi în domeniul public al judeţului galaţi şi în administrarea consiliului judeţean galaţi.art. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016