Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2.113 din 24 noiembrie 2004  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 2.113 din 24 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1222 din 20 decembrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 18 alin. (1) şi al art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş, persoană juridică română, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş, care se desfiinţează.
    (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic.
    (3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş are sediul în localitatea Ştefăneşti, şos. Bucureşti-Piteşti nr. 37, judeţul Argeş.

    ART. 2
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş, denumit în continuare institut naţional, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    Institutul naţional are ca obiect de activitate:
    a) Diviziunea 73, Cercetare-dezvoltare; grupa 731, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
    b) Diviziunea 01, Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultură; clasa 0112, Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră; clasa 0113, Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii;
    c) Diviziunea 15, Industria alimentară şi a băuturilor; grupa 159, Fabricarea băuturilor; clasa 1591, Fabricarea băuturilor alcoolice distilate; clasa 1593, Fabricarea vinurilor;
    d) Diviziunea 22, Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor; grupa 222, Tipărire şi activităţi anexe; grupa 2222, Alte activităţi de tipărire n.c.a.; clasa 2224, Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225, Alte lucrări de tipografie;
    e) Diviziunea 51, Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); grupa 512, Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii; clasa 5121, Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor; clasa 5122, Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 513, Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 5131, Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 5134, Comerţ cu ridicata al băuturilor; clasa 5137, Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
    f) Diviziunea 52, Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); grupa 522, Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun în magazinele specializate; clasa 5221, Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete; clasa 5225, Comerţ cu amănuntul al băuturilor;
    g) Diviziunea 72, Informatică şi activităţi conexe; grupa 723, Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230, prelucrarea informatică a datelor;
    h) Diviziunea 74, Alte activităţi de servicii prestate, în principal, întreprinderilor; grupa 741, Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal, activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management; clasa 7413, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaje; clasa 7414, Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; grupa 743, Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7430, Activităţi de testări şi analize tehnice; grupa 748, Alte activităţi de servicii prestate, în principal, întreprinderilor; clasa 7487, Alte activităţi de servicii prestate, în principal, întreprinderilor;
    i) Diviziunea 80, Învăţământ; grupa 804, Alte forme de învăţământ; clasa 8042, Alte forme de învăţământ;
    j) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.


    ART. 4
    Institutul naţional poate avea în structură subunităţi cu sau fără personalitate juridică, secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

    ART. 5
    Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 6
    (1) Patrimoniul institutului naţional, în valoare de 95.869.084.227 lei, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 30 septembrie 2004, din care patrimoniul din domeniul public al statului este de 66.659.539.227 lei şi patrimoniul propriu este de 29.209.545 mii lei, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş, prevăzute în anexa nr. 2a), trec în administrarea institutului naţional.
    (3) Bunurile aflate în proprietatea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş, prevăzute în anexa nr. 2b), se preiau de către institutul naţional.
    (4) Bunurile prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b) se preiau de către institutul naţional prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii, prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b).

    ART. 7
    (1) Terenul în suprafaţă totală de 1.358,24 ha, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se dă în administrarea institutului naţional.
    (2) Predarea în administrare a suprafeţei prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza bilanţului contabil din data de 30 iunie 2004.

    ART. 8
    (1) În vederea reconstituirii dreptului de proprietate, terenul în suprafaţă totală de 523,5 ha, aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
    (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) În cazul în care pe suprafaţa de teren ce se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, potrivit alin. (1), se află investiţii funcţionale, contravaloarea acestora, rămasă neamortizată, se recuperează de la noii proprietari, în condiţiile art. 19 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Poziţia 52 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, se modifică potrivit anexei nr. 5.

    ART. 10
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutul naţional preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş şi se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.

    ART. 11
    (1) Personalul institutului naţional se preia prin transfer de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data transferării, până la data negocierii noului contract colectiv de muncă.
    (2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială a Judeţului Argeş, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului de salarii destinat plăţii salariaţilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.
    (4) În anii în care institutul naţional beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

    ART. 12
    Statutul institutului naţional se reînnoieşte prin reacreditare la interval de 5 ani.

    ART. 13
    Institutul naţional poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 14
    Punctul III "Alte unităţi finanţate din venituri proprii" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:
    "9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş."


    ART. 15
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii,
                    pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Maria Manolescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.113.
    ANEXA 1

    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică română în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi îşi desfăşoară activitatea pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului regulament.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate
    ART. 2
    Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul biotehnologiilor şi al disciplinelor conexe, prin participarea la:
    a) elaborarea strategiilor de dezvoltare din domeniul biotehnologiilor plantelor horticole;
    b) realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale programelor naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare biotehnologică;
    c) participarea la realizarea unor obiective din programe internaţionale încheiate direct sau în colaborare cu parteneri din alte ţări;
    d) implementarea rezultatelor cercetării din domeniul biotehnologiilor horticole în sfera economică a României.


    ART. 3
    Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
    a) elaborarea şi perfecţionarea biotehnologiilor de înmulţire în vitro a speciilor horticole de importanţă economică pe plan intern sau internaţional;
    b) stabilirea metodelor eficiente pentru conservarea pe termen lung şi mediu a celulelor şi ţesuturilor vegetale;
    c) perfecţionarea metodelor de izolare şi multiplicare a organismelor microbiene pentru creşterea randamentelor în vinificaţie;
    d) obţinerea substanţelor biologic active din produsele secundare rezultate în sectorul hortiviticol;
    e) analiza interacţiunii agent patogen-plantă în staţiile-pilot proprii şi în loturile demonstrative;
    f) metode ecologice eficiente de combatere a bolilor şi dăunătorilor la viţa de vie şi la plantele obţinute prin metode biotehnologice;
    g) utilizarea metodelor moderne pentru inducerea toleranţei şi identificarea genotipurilor cu rezistenţă sporită la factori biotici şi abiotici;
    h) interacţiunea dintre factorii de mediu biotici şi abiotici cu procesele fiziologice ale plantelor;
    i) tehnologii care asigură creşterea calităţii produselor horticole;
    j) studii asupra potenţialului enzimatic al strugurilor din diferite soiuri şi influenţa asupra compoziţiei vinurilor;
    k) metode convenţionale de ameliorare a speciilor horticole şi selecţia soiurilor cu potenţial ridicat de calitate şi producţie;
    l) utilizarea metodelor biotehnologice de obţinere, selecţie sau inducere a variaţiei genetice în scopul obţinerii de genotipuri valoroase la plantele horticole;
    m) studiul citogenetic la principalele soiuri de plante horticole;
    n) cercetări aplicative pentru realizarea de poligoane demonstrative, staţii-pilot, produse horticole noi şi pentru verificarea tehnologiilor şi a creaţiilor proprii în condiţii de producţie;
    o) obţinerea de plante horticole de calitate superioară pentru realizarea contractelor de cercetare şi schimbul de material biologic cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
    p) utilizarea ingineriei genetice în oenologie, influenţa asupra fermentaţiei, calităţii organoleptice a vinurilor, aditivilor şi calităţii mediului;
    r) activitatea de dezvoltare se desfăşoară în următoarele tipuri de staţii-pilot proprii:

    1. staţie-pilot pentru producerea materialului biologic din categorii superioare;
    2. plantaţii-mamă, loturi experimentale şi câmpuri de conservare a germoplasmei;
    3. staţie-pilot pentru tehnologia de cultură a soiurilor pentru masă şi vinuri albe superioare;
    4. staţie-pilot pentru tehnologia de cultură a soiurilor aromate;
    5. staţie-pilot pentru tehnologia de amenajare a terenurilor şi cultura soiurilor pentru vinuri albe superioare;
    6. poligon de amenajare a terenului şi cultura soiurilor pentru vinuri roşii superioare;
    7. staţie-pilot pentru cultura soiurilor pentru vinuri roşii de consum curent şi distilate;
    8. staţie-pilot pentru valorificarea terenurilor cu pante mari;
    9. staţie-pilot pentru valorificarea terenurilor puternic podzolite, prin cultura soiurilor de vin pentru distilate;
    10. staţie-pilot pentru prelucrarea strugurilor şi valorificarea produselor şi subproduselor din viticultură şi vinificaţie;
    s) desfacerea pe piaţa internă şi la export a materialului biologic, produselor şi subproduselor obţinute în institutul naţional;
    ş) efectuarea directă de activităţi de import-export conform legii;
    t) elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor şi serviciilor ce intră în sfera de activitate a institutului naţional;
    ţ) organizarea de câmpuri-pilot şi loturi demonstrative;
    u) valorificarea rezultatelor obţinute în sectorul privat.
    B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare pe care le desfăşoară institutul naţional:
    a) organizarea şi dezvoltarea de investiţii, servicii ştiinţifice la nivel de laboratoare şi staţii-pilot;
    b) dezvoltarea sistemului informaţional, sistemului de bănci de date, a prelucrării datelor în vederea modelării şi simulării proceselor biologice şi biotehnologice;
    c) asistenţă tehnică şi consultanţă pentru producerea materialului săditor horticol prin metode biotehnologice şi pentru organizarea, amenajarea şi ameliorarea terenurilor în vederea înfiinţării noilor plantaţii;
    d) furnizarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi: expertize de specialitate, prestaţii de servicii în laboratoare autorizate;
    e) testări şi standardizare, studii de fezabilitate şi de marketing în domeniul de activitate;
    f) activităţi didactice în învăţământul superior; practică cu studenţii de la facultăţile de biotehnologie şi în horticultură; îndrumarea studenţilor pentru realizarea lucrărilor de diplomă;
    g) asocierea cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate în scopul transferului rezultatelor cercetării ştiinţifice, în conformitate cu prevederile legale.
    C. Formare şi specializare de cercetători şi cadre de specialitate în domeniul propriu de activitate:
    a) organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice în domeniul biotehnologiilor cu participarea tinerilor cercetători, a studenţilor şi viitorilor specialişti (cursanţi şi lectori);
    b) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniile biotehnologiilor vegetale, biotehnologiilor industriale, geneticii moleculare, geneticii populaţiilor, fiziologiei şi protecţiei plantelor horticole;
    c) perfecţionarea personalului din cercetare prin burse de studii, stagii de pregătire în alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate;
    d) organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică operativ-informatizată.
    D. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:
    - asigurarea schimburilor de informaţii ştiinţifice în domeniul de profil prin organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice, la saloane de inovare şi transfer tehnologic, expoziţii de prezentare a produselor realizate prin activităţi de cercetare; editare de publicaţii de specialitate, studii, rapoarte, sinteze, materiale de informare şi reclamă în mass-media a noilor biotehnologii şi produse horticole obţinute.    CAP. III
    Patrimoniul
    ART. 4
    Patrimoniul institutului naţional este în valoare de 95.869.084.227 lei, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 30 septembrie 2004, din care patrimoniul din domeniul public al statului este de 66.659.539.227 lei şi patrimoniul propriu este de 29.209.545 mii lei.

    ART. 5
    (1) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică a statului şi exercită drept de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii.
    (2) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003.
    (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
    (4) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională
    ART. 6
    Institutul naţional poate avea în structură subunităţi cu sau fără personalitate juridică, secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

    ART. 7
    Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de înfiinţare a acestuia, şi cuprinde şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.

    ART. 8
    Se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate, prin decizie a directorului general cu aprobarea consiliului de administraţie.

    CAP. V
    Organele de conducere ale institutului naţional
    ART. 9
    (1) Conducerea institutului naţional este asigurată de către:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.

    (2) Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, coordonarea ştiinţifică, coordonarea şi evaluarea periodică a activităţii ştiinţifice sunt asigurate de către consiliul ştiinţific.
    Consiliul de administraţie

    ART. 10
    Consiliul de administraţie al institutului naţional este format din 9 membri numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

    ART. 11
    (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general - preşedinte;
    b) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
    e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    f) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti";
    g) preşedintele consiliului ştiinţific.

    (2) La şedinţele consiliului de administraţie va participa reprezentantul sindicatului cu statut de invitat.
    (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele dintre membrii săi. Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din institutul naţional sau din afara acestuia (jurişti, economişti, ingineri).

    ART. 12
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la propunerea conducătorului unităţii de la care aceştia provin.
    (2) Revocarea membrilor consiliului de administraţie în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin se face de către acelaşi organ care a făcut şi numirea.

    ART. 13
    Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din această calitate.

    ART. 14
    (1) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul (soţia), copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
    (2) Una şi aceeaşi persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administraţie sau să participe la societăţi comerciale cu care institutul întreţine relaţii economice sau are interese contrare.

    ART. 15
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt de competenţa altor organe.

    ART. 16
    Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

    ART. 17
    Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie. Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

    ART. 18
    (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu votul a cel puţin 5 membri.

    ART. 19
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate.

    ART. 20
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au comunicat în scris despre aceasta Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 21
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează situaţii financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
    h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
    k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.

    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

    ART. 22
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 23
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

    ART. 24
    În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
    Comitetul de direcţie

    ART. 25
    (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 26
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul anual de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii şi a activităţilor de servicii de specialitate;
    f) îndeplinirea sarcinilor ce revin institutului naţional din contractele şi convenţiile de colaborare în domeniul cercetării-dezvoltării.


    ART. 27
    Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
    Directorul general

    ART. 28
    (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

    ART. 29
    (1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
    k) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

    (2) Directorul general este ordonator de credite, în condiţiile prevăzute de lege.

    ART. 30
    Organele de conducere ale institutului naţional vor îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin actele normative.
    Consiliul ştiinţific

    ART. 31
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional, care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

    ART. 32
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniu şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare şi inovare al institutului naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.


    CAP. VI
    Bugetul de venituri şi cheltuieli, administrarea acestuia şi reglementarea litigiilor
    ART. 33
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în condiţiile legii.

    ART. 34
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin ordin al ministrului în a cărui subordine se află institutul, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    ART. 35
    Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.

    ART. 36
    Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 37
    (1) Partea din veniturile institutului naţional, care depăşeşte cheltuielile, după plata impozitului pe profit şi după acoperirea pierderilor contabile, se utilizează după cum urmează:
    a) 20% pentru cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare;
    b) până la 60% pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003;
    c) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente.

    (2) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor.

    ART. 38
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societăţile comerciale bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute în termeni reali, realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.

    ART. 39
    (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, potrivit legii.
    (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut.
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.

    ART. 40
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.
    (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin reglementările actelor normative în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

    ART. 41
    Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune şi compartiment de audit intern, potrivit legii.

    ART. 42
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 43
    Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.


    ANEXA 2a

    BUNURILE IMOBILE
    aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă
    Ştefăneşti - Argeş, care trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Biotehnologii în Horticultura Ştefăneşti - Argeş

┌──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │Cod de │ │Valoarea de │
│Ministerul│clasificare│Denumire │inventar │
│Finanţelor│ │ │(în lei) │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116295 │8.29.06 │Clădire │458.536 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Magazie zid │ │
│116319 │8.29.06 │acoperită cu │56.048 │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116323 │8.29.06 │Şopron din │1.707.834 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116342 │8.29.06 │Dormitor │60.714 │
│ │ │clădire │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116350 │8.29.06 │zid acoperită │6.834.060 │
│ │ │cu tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Baracă poartă │ │
│116360 │8.29.06 │din cărămidă, │14.868 │
│ │ │planşeu beton │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116361 │8.29.06 │Remiză şopron │25.694 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116373 │8.29.06 │Grajd din zid │68.241 │
│ │ │pentru cai │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116374 │8.29.06 │Şopron pentru │1.963.332 │
│ │ │uscat seminţe │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Şopron pentru │ │
│116381 │8.29.06 │separat │808.939 │
│ │ │seminţe │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116387 │8.29.06 │Răsadniţă │352.393 │
│ │ │înmulţitor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire │ │
│ │ │administrativă│ │
│116394 │8.29.06 │sediul │2.494.854 │
│ │ │unităţii, │ │
│ │ │birouri şi │ │
│ │ │laborator │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire │ │
│ │ │dormitor │ │
│116398 │8.29.06 │pentru │5.086.344 │
│ │ │muncitori, │ │
│ │ │acoperită cu │ │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116406 │8.29.06 │Magazie Ulieru│104.786 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire zid │ │
│116417 │8.29.06 │acoperită cu │512.320 │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Şopron zid │ │
│116430 │8.29.06 │cărămidă, │287.802 │
│ │ │acoperit cu │ │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116431 │8.29.06 │Grajd animale │20.614.444 │
│ │ │de muncă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116467 │8.29.06 │Dormitor zid │4.060.840 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116472 │8.29.06 │Remiză atelaje│10.528 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire de │ │
│116479 │8.29.06 │locuit (Punct │221.558 │
│ │ │Şteflea şi │ │
│ │ │Izvor) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116488 │8.29.06 │Magazie Ulieru│38.822 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116498 │8.29.06 │zid, acoperită│2.972.973 │
│ │ │cu ţiglă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116514 │8.29.06 │Grajd cu fânar│71.064 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Magazie din │ │
│116555 │8.29.06 │cărămidă cu │34.176 │
│ │ │plăci │ │
│ │ │azbociment │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Barăci de │ │
│116575 │8.29.06 │cărămidă cu │41.790 │
│ │ │planşeu beton │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│ │ │zid şi tablă │ │
│116588 │8.29.06 │striată, │73.980 │
│ │ │acoperită cu │ │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116589 │8.29.06 │Bloc │327.084.071 │
│ │ │nefamilişti │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Umbrar │ │
│116591 │8.29.06 │material │445.565 │
│ │ │săditor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116594 │8.29.06 │zid (Punct │6.512.800 │
│ │ │Zorliu) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Umbrar │ │
│116596 │8.29.06 │material │445.565 │
│ │ │săditor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116598 │8.29.06 │Magazie │151.470 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116600 │8.29.06 │Atelier │7.122.854 │
│ │ │mecanic │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Umbrar │ │
│116601 │8.29.06 │material │445.565 │
│ │ │săditor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116603 │8.29.06 │Cantină din │697.342.331 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116604 │8.29.06 │Grup social │657.888.916 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116605 │8.29.06 │Clădire din │57.067 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116607 │8.29.06 │Magazie │30.000 │
│ │ │materiale │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116610 │8.29.06 │Grajd animale │3.707.165 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116616 │8.29.06 │Grajd animale │5.012.245 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116617 │8.29.06 │Şopron furaje │18.829 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116618 │8.29.06 │Clădire sediu │21.359.264 │
│ │ │legumicultură │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116621 │8.29.06 │zid (dormitor │11.885.890 │
│ │ │Stoian) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116627 │8.29.06 │Depozit │3.743.643 │
│ │ │materiale │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116631 │8.29.06 │Şopron pentru │66.289.500 │
│ │ │îngrăşăminte │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Magazie din │ │
│116636 │8.29.06 │cărămidă, │44.152 │
│ │ │acoperită cu │ │
│ │ │ţiglă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116639 │8.29.06 │Clădire din │88.660 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116644 │8.29.06 │cărămidă, │305.302 │
│ │ │acoperită cu │ │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│ │ │zid acoperită │ │
│116675 │8.29.06 │cu ţiglă, tip │414.982 │
│ │ │baracă │ │
│ │ │S = 286 mp │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116683 │8.29.06 │Magazie din │47.082 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Depozit │ │
│116689 │8.29.06 │carburanţi │15.285.240 │
│ │ │gară │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116695 │8.29.06 │zid (Punct │11.885.830 │
│ │ │Tănase) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116703 │8.29.06 │Clădire din │3.500 │
│ │ │zid │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116704 │8.29.06 │Clădire din │63.200 │
│ │ │zid │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Şopron pentru │ │
│116708 │8.29.06 │depozitare │3.082 │
│ │ │materiale gară│ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116716 │8.29.06 │Clădire │16.487.884.952│
│ │ │Fitotron │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Izolator │ │
│116759 │8.29.06 │material │30.110.252 │
│ │ │săditor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Izolator │ │
│116766 │8.29.06 │material │30.110.252 │
│ │ │săditor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116767 │8.29.06 │Seră │740.171.907 │
│ │ │legumicolă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116774 │8.29.06 │Clădire de │131.711 │
│ │ │locuit │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116781 │8.29.06 │Atelier forjă │105.100.000 │
│ │ │şi sudură │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Hală de │ │
│ │ │îmbuteliere │ │
│ │ │manuală (între│ │
│116792 │8.29.06 │linia de │684.815.342 │
│ │ │îmbuteliere şi│ │
│ │ │subproduse) - │ │
│ │ │(vinars) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Laborator │ │
│116797 │8.29.06 │Staţie │12.198.167.652│
│ │ │vinificaţie │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Locuinţă │ │
│116866 │8.29.06 │comună │158.603.160 │
│ │ │dormitor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Magazie corp A│ │
│ │ │depozitare şi │ │
│116876 │8.29.06 │stabilizare │312.387.960 │
│ │ │vin │ │
│ │ │(produse │ │
│ │ │finite) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire seră │ │
│116885 │8.29.06 │forţat viţă de│7.140.185 │
│ │ │vie │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire seră │ │
│116890 │8.29.06 │forţat viţă de│8.396.995 │
│ │ │vie │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădiri şi │ │
│116903 │8.29.06 │hale Staţie │30.131.006.335│
│ │ │vinificaţie │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire │ │
│116904 │8.29.06 │atelier │137.500.000 │
│ │ │mecanic, │ │
│ │ │montaj general│ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Magazie corp B│ │
│ │ │depozitare şi │ │
│116912 │8.29.06 │stabilizare │465.550.088 │
│ │ │vin │ │
│ │ │(produse │ │
│ │ │finite) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Atelier │ │
│116921 │8.29.06 │construcţie │130.400.000 │
│ │ │mecanice │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Magazie │ │
│116935 │8.29.06 │depozitare │143.200.000 │
│ │ │piese şi │ │
│ │ │materiale │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116936 │8.29.06 │Depozit pentru│160.000.000 │
│ │ │vinuri │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116944 │8.29.06 │Sediul nou al │1.600.000.000 │
│ │ │unităţii │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│116950 │8.29.06 │Şopron sortat │23.289.128 │
│ │ │struguri │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Baracă │ │
│116955 │8.29.06 │metalică, │879.410.850 │
│ │ │parter │ │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire seră │ │
│116964 │8.29.06 │forţat viţă de│1.178.678 │
│ │ │vie │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116998 │8.29.06 │cărămidă │224.000 │
│ │ │(Punct │ │
│ │ │Antoniu) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117002 │8.29.06 │Grajd zid │138.007 │
│ │ │cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117006 │8.29.06 │Magazie din │22.076 │
│ │ │zid cărămidă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117011 │8.29.06 │Cantină (punct│319.892 │
│ │ │Antoniu) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire zid │ │
│117018 │8.29.06 │cărămidă, │8.190.000 │
│ │ │acoperiş cu │ │
│ │ │tablă │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│ │ │cărămidă cu │ │
│117029 │8.29.06 │camere │82.200 │
│ │ │separate │ │
│ │ │(Punct │ │
│ │ │Moisescu) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│ │ │zid acoperită │ │
│117033 │8.29.06 │cu ţiglă │24.000 │
│ │ │(Punct │ │
│ │ │Antoniu) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117038 │8.29.06 │Castel apă din│641.043 │
│ │ │beton │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Hală altoit │ │
│ │ │viţa de vie │ │
│117042 │8.29.06 │acoperită cu │4.055.190 │
│ │ │ţiglă, │ │
│ │ │instalaţie apă│ │
│ │ │şi electrică │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117048 │8.29.06 │Clădire │287.938 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117057 │8.29.06 │Clădire │119.571 │
│ │ │magazie │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Baracă │ │
│ │ │metalică, │ │
│117063 │8.29.06 │parter, │171.866.716 │
│ │ │cărămidă + │ │
│ │ │etaj │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire │ │
│117073 │8.29.06 │acoperită cu │125.066 │
│ │ │eternită │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Baracă │ │
│117068 │8.29.06 │metalică cu │152.044.300 │
│ │ │parter din │ │
│ │ │înlocuitor │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│116646 │8.29.06 │zid acoperită │55.609 │
│ │ │cu ţiglă, │ │
│ │ │magazie 64 mp │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Clădire din │ │
│ │ │cărămidă, │ │
│117026 │8.29.06 │acoperiş cu │41.100 │
│ │ │ţiglă la etaj │ │
│ │ │(punct │ │
│ │ │Beştelei) │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│117052 │8.29.06 │Magazie din │86.362 │
│ │ │zid │ │
├──────────┴───────────┴──────────────┼──────────────┤
│TOTAL │66.659.539.227│
└─────────────────────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2b

    BUNURILE
    aflate în proprietatea Staţiunii deCercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş,
    care sunt preluate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii
    în Horticultura Ştefăneşti - Argeş

┌────┬─────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │
│crt.│ │ │inventar │
│ │ │ │(mii lei) │
├────┼─────┼────────────────┼──────────┤
│01. │I │Construcţii │3.688.083 │
├────┼─────┼────────────────┼──────────┤
│02. │II │Echipamente │15.152.017│
│ │ │tehnologice │ │
├────┼─────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Aparate şi │ │
│03. │III │instalaţii de │3.093.502 │
│ │ │măsurare şi │ │
│ │ │control │ │
├────┼─────┼────────────────┼──────────┤
│04. │IV │Mijloace de │937.758 │
│ │ │transport │ │
├────┼─────┼────────────────┼──────────┤
│05. │V │Plantaţii │6.247.030 │
├────┼─────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Mobilier, │ │
│06. │VI │aparatură │91.155 │
│ │ │birotică şi alte│ │
│ │ │active corporale│ │
├────┴─────┴────────────────┼──────────┤
│TOTAL │29.209.545│
└───────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a suprafeţelor de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,
    care se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Biotehnologii în Horticultura Ştefăneşti - Argeş

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│Locul unde este situat├───────────┬────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa (Ha) │
│ │ │ │folosinţă │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │37 │18 │Cc │0,12 │
│Filiala Ştefăneşti ├───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Comuna Ştefăneşti │ │17 │Cc │1,36 │
│Judeţul Argeş ├───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │33 │1898 │Cc │0,17 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │37 │16 │Vn │1,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │3 │Cc │0,10 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │4 │Cc │0,15 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │28 │1678 │Dr │1,84 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1679/1 │Vn │1,71 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1650 │Ar │9,91 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1651 │Dr │0,10 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1637 │Cc │0,39 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1655 │Dr │0,17 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1653 │Cc │4,04 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1656 │Ar │4,97 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1667 │Ape │0,15 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1670 │Dr │9,85 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1672 │Dr │0,29 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1616 │Vn │11,40 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1615 │Dr │0,18 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1615/1 │Vn │2,36 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1617 │Dr │0,85 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1618 │Vn │19,64 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1619 │Ape │0,83 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1669 │Ar │0,96 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1620 │Np │0,12 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1668 │Np │0,17 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1621 │Ape │0,34 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1622 │Vn │2,04 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1624 │Ape │0,30 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1623 │Np │1,80 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1625 │Vn │2,19 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1626 │Dr │0,26 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1627 │Ape │0,61 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1629 │Vn │1,09 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1630 │Cc │0,11 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1631 │Vn │0,17 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │41 │Petrol │Cc │0,10 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │41 │Arhivă │Cc │0,16 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │1623/1 │Pş │2,00 │
├──────────────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│TOTAL │
│............................................................................................................... │
│84,00 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Din care: │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Agricol │
│I. │............................................................................................................│
│ │69,29 │
├───┼──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Din care: │1. Arabil │
│ │ │......................................................................... 37,09 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2. Viticol │
│ │ │......................................................................... 30,20 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │3. Păşuni │
│ │ │......................................................................... 2,00 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II.│Neagricol │....................................................................................... │
│ │ │14,71 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Din care: │1. Drumuri │
│ │ │........................................................................ 3,69 │
├───┴──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2. Curţi, construcţii │
│ │............................................................ 6,70 │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3. Neproductiv │
│ │................................................................... 2,09 │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │4. Ape │
│ │............................................................................... │
│ │2,23 │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│Locul unde este situat terenul├───────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┤
│ │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │39 │1 (Comb) │Cc │7,74 │
│Filiala Goleasca ├───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│Comuna Ştefăneşti │ │111 │Vn │1,74 │
│Judeţul Argeş ├───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │15 │719/1 │Vn │2,06 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │719/2 │Vn │1,73 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │719/3 │Vn │0,50 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │719/4 │Vn │0,50 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │723 │Vn │0,66 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │725 │Dr │0,06 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │727 │Vn │1,83 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │726 │Dr │0,31 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │724 │Dr │0,08 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │722 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │721 │Vn │0,22 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │731 │Dr │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │730 │Vn │0,28 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │733 │Vn │0,12 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │734 │Dr │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │735 │Vn │0,35 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │736 │Pş │0,13 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │737 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │738 │Vn │0,33 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │739 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │740 │Pd │0,70 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │741 │Pş │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │742 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │743 │Dr │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │744 │Pş │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │745 │Vn │0,85 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │729 │Dr │0,28 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │728 │Vn │0,46 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │748 │Dr │0,45 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │749 │Vn │0,65 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │751 │Dr │0,05 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │747 │Pd │0,06 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │750 │Pd │0,65 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │752 │Vn │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │753 │Pd │0,12 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │757 │Vn │1,58 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │758 │Dr │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │756 │Vn │0,97 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │755 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │754 │Vn │0,62 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │776 │Pd │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │775 │Pd │0,13 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │773 │Vn │0,95 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │774 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │15 │759 │Dr │0,15 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │760 │Dr │0,11 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │761 │Dr │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │762 │Vn │0,20 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │763 │Vn │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │764 │Vn │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │765 │Vn │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │766 │Pd │0,50 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │767 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │768 │Vn │0,27 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │769 │Vn │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │770 │Vn │0,22 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │771 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │772 │Dr │0,20 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │852 │Vn │0,61 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │851 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │855 │Vn │0,45 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │856 │Dr │0,50 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │857 │Vn │0,35 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │858 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │859 │Vn │0,18 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │860 │Vn │0,36 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │861 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │862 │Vn │0,22 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │867 │Pd │0,12 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │868 │Vn │0,65 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │869 │Pd │0,15 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │870 │Vn │0,32 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │871 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │872 │Vn │0,86 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │873 │Vn │0,20 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │874 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │875 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │876 │Vn │0,82 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │877 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │878 │Vn │0,10 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │879 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │880 │Vn │1,58 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │927 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │926 │Vn │0,25 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │925 │Vn │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │924 │Vn │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │922 │Vn │0,16 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │923 │Vn │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │822 │Vn │0,05 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │881 │Vn │0,10 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │883 │Vn │0,08 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │920 │Vn │0,16 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │921 │Vn │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │919 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │918 │Vn │0,37 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │917 │Dr │0,05 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │15 │915 │Pd │0,68 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │913 │Pd │0,08 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │914 │Pd │0,12 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │888 │Vn │0,79 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │887 │Dr │1,98 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │884 │Vn │1,30 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │885 │Pd │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │886 │Dr │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │889 │Vn │0,51 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │890 │Vn │0,89 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │839 │Pd │0,97 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │838 │Pd │1,61 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │840 │Vn │1,46 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │841 │Pd │0,60 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │831 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │842 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │843 │Pd │0,51 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │844 │Pd │0,21 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │845 │Pd │0,28 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │846 │Pd │0,28 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │847 │Pd │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │848 │Pd │0,32 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │850 │Vn │0,37 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │785 │Vn │0,56 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │784 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │783 │Vn │0,85 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │782 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │779 │Vn │0,36 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │849 │Dr │0,18 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │780 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │781 │Vn │0,47 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │749 │Dr │0,45 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │777 │Vn │2,41 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │830 │Pd │0,08 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │829 │Vn │1,67 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │828 │Cc │0,15 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │820 │Cc │0,66 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │821 │Vn │0,36 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │834 │Vn │1,37 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │833 │Dr │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │832 │Pd │0,16 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │835 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │836 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │837 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │827 │Pş │0,12 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │826 │Vn │1,97 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │823 │Vn │0,46 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │824 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │815 │Vn │2,12 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │816 │Dr │0,06 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │817 │Vn │0,96 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │818 │Dr │0,09 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │15 │819 │Vn │1,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │810 │Dr │0,40 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │809 │Vn │1,76 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │808 │Dr │0,05 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │807 │Vn │0,50 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │806 │Pş │0,06 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │805 │Dr │0,08 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │800 │Vn │2,26 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │799 │Pş │0,05 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │798 │Dr │0,01 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │801 │Vn │0,40 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │802 │Dr │0,05 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │803 │Vn │0,61 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │804 │Vn │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │786 │Vn │1,57 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │787 │Dr │0,13 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │788 │Pş │0,50 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │789 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │790 │Dr │0,76 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │791 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │792 │Vn │0,52 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │794 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │795 │Vn │0,43 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │796 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │793 │Pd │0,15 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │797 │Vn │0,68 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │912 │Vn │1,30 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │911 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │910 │Vn │0,37 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │900 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │908 │Dr │0,04 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │907 │Vn │1,19 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │15 │909 │Dr │0,02 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │901 │Vn │1,94 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │902 │Dr │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │905 │Vn │1,85 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │899 │Vn │0,22 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │898 │Dr │0,03 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │897 │Vn │0,44 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │896 │Dr │0,10 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │895 │Vn │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │894 │Vn │0,07 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │893 │Pd │0,35 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │892 │Ape │0,65 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │891 │Vn │0,27 │
├──────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │88,59 │
│.......................................................................................................│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol │63,39 │
│ │......................................................................................... │ │
├───┼──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care: │1. Viticol ............................................... │61,73 │
├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2. Păşuni ............................................. │1,66 │
├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol │............................................................ │25,20 │
├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care: │1. Păduri ............................................. │8,12 │
├───┴──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Drumuri .......................................... │7,87 │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Curţi, construcţii ............................. │8,56 │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Ape ................................................ │0,65 │
└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │13 │1391/1 │Vn │0,70 │
│Goleasca ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Comuna │ │1398/1 │Vn │0,40 │
│Călineşti ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│ │1391 │Vn │0,61 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1390 │Vn │0,29 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1392 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1393 │Vn │1,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1394 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1395 │Vn │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1396 │Vn │0,37 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1397 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1398 │Vn │0,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1399 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │14 │1401 │Vn │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1400 │Vn │0,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1402 │Pd │0,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1403 │Vn │1,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1404 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1405 │Vn │2,73 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1407 │Dr │1,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1408 │Vn │7,32 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1430 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1431 │Vn │1,63 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1432 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1433 │Vn │0,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1434 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1442 │Vn │0,63 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1444 │Dr │0,09 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1445 │Vn │0,53 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1446 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1447 │Vn │0,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1448 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1455 │Vn │0,55 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1456 │Vn │1,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1457 │Vn │0,75 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1458 │Dr │0,24 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1454 │Vn │0,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1449 │Vn │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1450 │Vn │0,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1451 │Vn │0,08 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1452 │Vn │0,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1453 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1438 │Vn │1,27 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1439 │Vn │0,58 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1440 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1441 │Vn │1,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1437 │Dr │0,09 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │14 │1436 │Vn │2,74 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1435 │Vn │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1429 │Vn │1,90 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1428 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1427 │Vn │2,27 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1425 │Dr │0,36 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1409 │Pd │1,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1410 │Vn │0,58 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1411 │Vn │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1412 │Vn │0,43 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1413 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1415 │Pd │0,66 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1415/1 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1416 │Vn │0,79 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1417 │Dr │0,12 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1418 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1419 │Pd │0,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1420 │Vn │0,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1421 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1422 │Vn │0,30 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1423 │Vn │0,10 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1424 │Vn │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1425 │Dr │0,36 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1426 │Pd │0,58 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │13 │1381 │Vn │0,88 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1382 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1383 │Vn │1,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1384 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1385 │Vn │2,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1386 │Vn │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1387 │Vn │2,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1388 │Dr │0,30 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1389 │Pd │0,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1380 │Dr │1,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1354 │Vn │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1355 │Vn │0,66 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1356 │Np │0,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1372 │Vn │3,47 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │15 │1474 │Vn │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1473 │Vn │0,29 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1475 │Vn │0,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1476 │Vn │0,88 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1477 │Vn │0,21 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1478 │Dr │2,47 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1479 │Vn │1,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │12 │1368 │Vn │0,70 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1370 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1374 │Dr │0,18 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1359 │Vn │1,31 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1371 │Vn │1,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1353 │Vn │0,33 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1347 │Pd │0,45 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │12 │1350 │Pd │0,62 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1351 │Vn │1,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │1/2 │1338 │Vn │2,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1352 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1357 │Vn │1,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1358 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1359 │Vn │1,31 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1360 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1361 │Vn │0,89 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1362 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1363 │Vn │0,47 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1364 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1365 │Vn │0,93 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1366 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1367 │Vn │0,51 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1322 │Pd │5,82 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1323 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1324 │Vn │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1325 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1326 │Pd │0,32 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1328 │Vn │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1332 │Pd │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1336 │Vn │1,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1092/1 │Vn │0,30 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1335 │Vn │0,37 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1334 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1333 │Vn │0,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1332 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1331 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1330 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1329 │Vn │0,57 │
├─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │84,04 │
│............................................................. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol ....................................................│66,70 │
├───┼─────────┬──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol .......................................│66,70 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│..................................................│17,34 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Păduri ........................................│10,74 │
├───┴─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Drumuri .......................................│6,40 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Neproductiv ...................................│0,20 │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │53 │ │Cc │0,50 │
│Călineşti ├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Comuna │53/1 │ │Vn │2,54 │
│Călineşti ├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│30 │2447 │Np │0,45 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2448 │Pş │1,52 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2449 │Np │0,64 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2450 │Np │0,34 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2451 │Np │0,40 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2452 │Np │0,43 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │30 │2453 │Np │0,40 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2459/1 │Np │3,98 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2440 │Vn │0,17 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2442 │Vn │0,30 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2441 │Vn │0,47 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2443 │Vn │0,50 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2441 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2445 │Vn │0,70 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2446 │Vn │6,32 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2463 │Vn │4,27 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2464 │Vn │13,78 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2489 │Dr │0,11 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2488 │Vn │2,58 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2496 │Vn │0,30 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2495 │Vn │0,22 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2494 │Vn │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2493 │Vn │0,50 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2492 │Vn │0,47 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2491 │Vn │0,45 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2490 │Dr │0,08 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2457 │Dr │0,12 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2487 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2483 │Vn │1,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2486 │Vn │0,67 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2485 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2484 │Vn │1,20 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2459 │Vn │14,50 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2454 │Vn │5,25 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2454/1 │Pş │1,00 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2454/2 │Pş │2,48 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2459/1 │Dr │1,50 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2446/1 │Dr │0,72 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2437 │Np │1,96 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2439 │Np │0,40 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │39/1 │Dr │0,09 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2445 │Dr │0,20 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2438 │Dr │1,54 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2480 │Vn │0,57 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2481 │Vn │0,32 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2482 │Vn │0,30 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2476 │Vn │2,56 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │27 │2159 │Pd │1,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2130 │Pd │19,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2117 │Pd │4,00 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2203 │Pd │3,82 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2153 │Pd │2,14 │
├─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │109,00 │
│............................................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol ...................................................│65,00 │
├───┼─────────┬─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol ......................................│60,00 │
├───┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2. Păşuni ..................................... │5,00 │
├───┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│.................................................│44,00 │
├───┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Păduri ...................................... │30,00 │
├───┴─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Drumuri .................................... │4,50 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Curţi, construcţii ....................... │0,50 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Neproductiv ............................. │9,00 │
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │16 │92 │Vn │0,65 │
│Topoloveni ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Oraş │ │41 │Vn │0,89 │
│Topoloveni ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│ │49 │Vn │1,62 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │47 │Vn │2,23 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │11 │51 │Vn │2,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │52 │Vn │0,79 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │53 │Vn │2,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │59 │Vn │8,58 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │63 │Vn │0,79 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │83 │Vn │1,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │82 │Vn │3,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16, 18 │20 │Vn │0,72 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │88 │Vn │6,97 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │89 │Vn │1,34 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │58 │Vn │0,98 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │57 │Vn │2,10 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │59 │Vn │0,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │21 │Vn │2,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │72 │Vn │0,69 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │64 │83 │Vn │2,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │487/2 │Vn │2,14 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │460/4 │Dr │1,22 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │463 │Dr │1,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │496 │Dr │0,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │510 │Cc │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │349/1 │Dr │1,87 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │506 │Dr │0,11 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │492 │Pd │5,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │493 │Pd │1,10 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │494 │Pd │0,75 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │486 │Pd │1,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │492/1 │Pd │0,58 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │572 │Pd │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │451 │Np │1,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │497 │Dr │0,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │482/1 │Np │2,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │496/1 │Np │2,53 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │482/1 │Dr │0,67 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │496/2 │Dr │0,08 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │492/2 │Pş │0,32 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │526/1 │Pş │0,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │12 │349 │Pş │2,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │16 │476 │Pş │0,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │480 │Pş │0,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │563 │Pş │0,41 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │579/1 │Pş │0,13 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │595 │Pş │0,13 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │11 │487 │Pş │2,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │26 │487/1 │Vii │2,12 │
├─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │77,00 │
│............................................................. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol ....................................................│54,00 │
├───┼─────────┬──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol ..................................... │47,12 │
├───┴─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Păşuni .................................... │6,88 │
├───┬─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│..................................................│23,00 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Păduri .................................... │10,00 │
├───┴─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Drumuri ................................... │6,00 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Curţi, construcţii ...................... │1,00 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Neproductiv ............................. │6,00 │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │18 │56/1 │Vn │0,27 │
│Pietroasa ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Oraş │ │556 │Dr │0,42 │
│Topoloveni ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│ │558 │Dr │0,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │560 │Vn │0,39 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │561 │Vn │0,43 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │562 │Vn │0,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │565 │Vn │0,49 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │18 │569 │Vn │2,80 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │577 │Vn │0,71 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │579 │Vn │4,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │580 │Vn │2,51 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │583 │Vn │1,41 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │18 │584 │Dr │0,09 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │18 │585/1 │Vn │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │585 │Pd │1,58 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │587 │Vn │0,71 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │588 │Vn │4,90 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │594 │Vn │1,43 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │593 │Vn │0,29 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │590 │Vn │0,51 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │591 │Dr │0,08 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │592 │Vn │0,30 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │596 │Dr │0,08 │
├─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │25,21 │
│............................................................. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol ....................................................│24,16 │
├───┼─────────┬──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol ................................... │22,58 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2. Păşuni .................................. │1,58 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│..................................................│1,05 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Drumuri ............................... │1,05 │
└───┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │1 │1168/1 │Dr │0,76 │
│Pietroasa ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Comuna │ │48 │Vn │1,37 │
│Leordeni ├─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│ │47 │Vn │5,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │47/1 │Dr │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │49 │Vn │5,73 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │49/1 │Vn │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │51 │Vn │4,40 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │51/1 │Dr │0,17 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │52 │Vn │0,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │52/1 │Dr │0,41 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │50 │Dr │0,54 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │10 │Vn │0,85 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │19 │Vn │4,91 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │18 │Vn │0,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │42 │Vn │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │45 │Vn │1,55 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │46 │Vn │4,56 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │Cc │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │13/1 │Vn │7,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │6/1 │Vn │9,38 │
├─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │50,15 │
│............................................................. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol ....................................................│47,12 │
├───┼─────────┬──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol .................................... │47,12 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│..................................................│3,03 │
├───┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Drumuri ................................... │2,03 │
├───┴─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Curţi, construcţii ...................... │1,00 │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │ │853 │Vn │0,92 │
│Marcea ├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Comuna │ │863 │Vn │0,86 │
│Ştefăneşti ├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│ │854 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │866 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │865 │Vn │1,56 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │671 │Pd │0,29 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │668 │Vn │3,48 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │669 │Dr │0,15 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │670 │Vn │4,20 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │666 │Vn │0,35 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │667 │Pd │0,21 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │612 │Vn │0,19 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │613 │Vn │0,56 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │665 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │664 │Vn │0,91 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │28 │7 │Cc │2,37 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │611 │Vn │0,19 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │610 │Vn │0,85 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │609 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │605 │Vn │0,40 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │604 │Dr │0,20 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │602 │Vn │0,53 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │601 │Vn │0,17 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │600 │Dr │0,76 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │599 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │551 │Vn │0,64 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │590 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │587 │Vn │0,86 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │585 │Vn │0,66 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │568 │Vn │0,25 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │566 │Vn │0,12 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │567 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │564 │Vn │0,13 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │563 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │562 │Vn │0,88 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │561 │Vn │0,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │560 │Vn │0,53 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │533 │Dr │2,80 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │559 │Vn │0,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │558 │Vn │0,21 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │557 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │555 │Vn │0,41 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │28 │554 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │553 │Vn │0,21 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │562 │Dr │1,76 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │542 │Vn │1,96 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │549 │Vn │0,45 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │547 │Vn │0,29 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │548 │Vn │0,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │543 │Dr │0,11 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │546 │Vn │0,85 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │28 │545 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │544 │Vn │0,66 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │515 │Vn │0,98 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │516 │Vn │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │517 │Vn │1,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │518 │Dr │1,37 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │513 │Vn │1,11 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │519 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │520 │Vn │1,84 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │522 │Dr │0,08 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │523 │Vn │1,88 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │525 │Dr │2,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │526 │Vn │1,66 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │527 │Vn │0,93 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │532 │Vn │1,63 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │531 │Vn │1,77 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │530 │Vn │0,93 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │490 │Vn │0,08 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │491 │Vn │0,75 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │489 │Dr │0,11 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │486 │Vn │1,07 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │485/1 │Vn │0,38 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │483 │Vn │0,38 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │476 │Vn │2,42 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │485 │Dr │0,38 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │479 │Vn │2,42 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │482 │Vn │4,22 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │481 │Vn │1,26 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │480 │Vn │1,26 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │474 │Vn │0,58 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │440 │Vn │0,44 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │13 │393 │Vn │0,04 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │381 │Vn │2,89 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │380 │Dr │0,09 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │379 │Vn │2,28 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │378 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │377 │Vn │1,63 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │363 │Vn │0,16 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │362 │Vn │1,11 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │361 │Vn │0,09 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │360 │Vn │1,06 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │359 │Vn │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │358 │Vn │0,51 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │357 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │356 │Vn │0,01 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │350 │Vn │0,57 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │355 │Dr │0,60 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │351 │Vn │0,28 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │354 │Vn │0,45 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │353 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │352 │Vn │0,25 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │13 │343 │Vn │0,37 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │342 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │341 │Vn │0,35 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │340 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │335 │Vn │0,68 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │337 │Pd │0,60 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │336 │Vn │0,37 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │334 │Vn │0,40 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │333 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │332 │Vn │0,50 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │331 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │338 │Vn │3,97 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │326 │Vn │0,47 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │327 │Vn │0,15 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │316 │Vn │0,27 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │315 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │320 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │318 │Vn │0,18 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │314 │Vn │0,10 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │311 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │310 │Vn │0,51 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │308 │Vn │0,26 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │309 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │8 │120 │Dr │0,19 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │142 │Vn │0,38 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │143 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │127 │Vn │2,27 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │125 │Vn │0,81 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │122 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │124 │Vn │4,37 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │123 │Dr │0,08 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │108 │Vn │3,53 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │107 │Dr │0,13 │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │106 │Vn │8,11 │
├─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │107,83 │
│............................................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol ...................................................│92,81 │
├───┼─────────┬─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol .................................. │92,81 │
├───┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│.................................................│15,02 │
├───┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Păduri .................................. │1,10 │
├───┴─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Drumuri ................................. │11,55 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Curţi, construcţii .................... │2,37 │
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul unde │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├─────────┬──────────────┬──────────────────────────┬─────────┤
│terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│Filiala │12 │1344 │Vn │1,24 │
│Marcea ├─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│Comuna │ │1345 │Dr │0,03 │
│Călineşti ├─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│Judeţul Argeş│ │1343 │Vn │0,12 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1346 │Pş │0,65 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1348 │Pş │0,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │12 │1349 │Pd │0,10 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1342 │Vn │0,71 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1341 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1340 │Vn │1,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1339 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1338 │Vn │4,69 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1337 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1336 │Vn │1,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1321 │Dr │1,51 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │11 │1218 │Vn │0,68 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1219 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1220 │Vn │0,56 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1221 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1222 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1223 │Vn │1,90 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1224 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1225 │Dr │0,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1227 │Vn │1,55 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1231 │Vn │1,76 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1232 │Dr │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1226/1 │Vn │0,75 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1226 │Dr │0,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1237 │Vn │0,96 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1236 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1235 │Vn │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1234 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1233 │Vn │0,95 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1240 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1241 │Vn │1,34 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1242 │Vn │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1217 │Vn │3,90 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1211 │Vn │1,23 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1212 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1213 │Vn │0,88 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1214 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1215 │Vn │0,65 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1210 │Vn │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1209 │Vn │0,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1208 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1207 │Vn │0,60 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1206 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1205 │Vn │1,14 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1204 │Vn │1,88 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1203 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1202 │Vn │0,55 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1201 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1199 │Vn │0,42 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │11 │1200 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1296 │Vn │0,75 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1298 │Vn │1,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1132 │Dr │0,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1165 │Vn │1,95 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1164 │Vn │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1163 │Vn │2,34 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1168 │Vn │1,11 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1157 │Dr │0,32 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1167 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1162 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1161 │Vn │4,56 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1166 │Vn │1,89 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1160 │Dr │0,10 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1131 │Vn │1,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1158 │Vn │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1159 │Vn │0,90 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1229 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │941 │Vn │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │943 │Dr │0,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │942 │Cc │1,94 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │939/1 │Vn │2,70 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │940/1 │Dr │0,19 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │938/1 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │937/1 │Vn │1,62 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │936/1 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │9 │935/1 │Vn │3,18 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │934 │Dr │0,12 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │933 │Vn │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │932 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │935 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │936 │Vn │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │937 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │938 │Vn │0,90 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │939 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │940 │Vn │0,33 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │931 │Pd │1,71 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │930 │Vn │0,73 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │922 │Dr │1,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │928 │Vn │1,15 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │927 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │926 │Vn │1,38 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │925 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │924 │Vn │1,16 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │923 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │922 │Vn │1,06 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │921 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │920 │Vn │0,85 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │919 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │918 │Vn │1,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │917 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │9 │916 │Vn │0,82 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │915 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │914 │Pd │0,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │913 │Vn │1,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │912 │Dr │0,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │911 │Vn │0,47 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │910 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │909 │Vn │0,43 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │908 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │907 │Vn │2,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │865 │Vn │1,21 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │864 │Dr │0,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │863 │Vn │0,49 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │861 │Pd │0,34 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │862 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │870 │Vn │0,94 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │871 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │867 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │868 │Vn │1,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │869 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │866 │Dr │0,96 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │885 │Pş │0,14 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │886 │Vn │0,26 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │887 │Dr │0,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │883 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │884 │Vn │1,14 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │864 │Dr │0,52 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │872 │Vn │1,20 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │873 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │882 │Vn │2,00 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │879 │Dr │0,07 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │881 │Vn │0,36 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │880 │Dr │0,05 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │878 │Vn │1,35 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │877 │Pş │0,30 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │875 │Vn │0,34 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │876 │Pş │0,14 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │893 │Vn │0,56 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │894 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │889 │Dr │0,01 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │890 │Vn │1,25 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │891 │Dr │0,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │895 │Vn │0,88 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │896 │Dr │,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │897 │Vn │1,02 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │898 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │892 │Vn │1,84 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │899 │Vn │1,50 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │900 │Dr │0,03 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │902 │Vn │2,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │903 │Vn │1,45 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │9 │904 │Dr │0,04 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │ │905 │Vn │1,05 │
├─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │108,39 │
│.................................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Din care: │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I. │Agricol │95,05 │
│ │......................................................... │ │
├───┼─────────┬───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Viticol ..................................... │93,32 │
├───┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │2. Păşuni .................................... │1,73 │
├───┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II.│Neagricol│...................................................│13,34 │
├───┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Din care:│1. Păduri .................................... │2,50 │
├───┴─────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Drumuri ................................. │8,90 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Curţi, construcţii ..................... │1,94 │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale terenului │
│Locul unde este ├────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────────┤
│situat terenul │Tarla │Parcelă │Categoria de │Suprafaţa│
│ │ │ │folosinţă │(Ha) │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │11 │1077 │Dr │0,20 │
│Filiala Văleni ├────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Comuna Călineşti │ │1083 │Dr │0,03 │
│Judeţul Argeş ├────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1085 │Dr │0,04 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1087 │Dr │0,04 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1089 │Dr │0,01 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1075 │Dr │0,45 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1076 │Dr │0,50 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1074 │Dr │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1073 │Vn │0,46 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1072 │Dr │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1071 │Vn │0,25 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1070 │Dr │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1069 │Vn │0,34 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1068 │Dr │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1067 │Vn │0,35 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1066 │Dr │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1065 │Vn │0,24 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1064 │Pş │0,08 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1063 │Dr │0,80 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1061 │Vn │1,51 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1062 │Dr │0,22 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1060 │Vn │1,51 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1059 │Vn │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1058 │Vn │0,66 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1057 │Dr │0,09 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1056 │Vn │0,75 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1055 │Dr │0,12 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │11 │1054 │Dr │0,02 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1053 │Vn │0,62 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1052 │Pş │1,28 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1051 │Dr │0,36 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1050 │Vn │1,25 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │1048 │Dr │0,03 │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────^