Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2.080 din 24 noiembrie 2004  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 2.080 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1160 din 8 decembrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 25 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Capitolul II.B "Cercetarea şi inovarea în sprijinul formării noii economii bazate pe cunoştinţe" din anexa nr. 1 se completează cu subcapitolul B.5 cu următorul cuprins:
    "B.5. Cercetări, tehnici şi sisteme pentru securitate şi apărare - SECURITATE
    B.5.1. Scop
    - Cercetarea şi dezvoltarea de noi modele, metode, sisteme, tehnologii şi produse cu aplicaţii civile şi militare, precum şi cu utilizare duală, pentru aplicaţii în domeniile securităţii şi apărării
    – Pregătirea participării cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice româneşti la programul de cercetare în securitate din Programul-cadru 7 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene
    – Sprijinirea integrării României în programele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi aplicaţii industriale ale Uniunii Europene, NATO, Uniunii Europei Occidentale sau ale altor organizaţii cu rol semnificativ în securitate şi apărare
    – Menţinerea şi dezvoltarea capabilităţilor naţionale de cercetare şi dezvoltare în domeniul securităţii şi apărării şi îmbunătăţirea cooperării dintre unităţile de cercetare-dezvoltare şi organizaţiile beneficiare
    – Creşterea nivelului de cunoaştere şi a preocupării pentru securitate atât la nivelul factorilor de decizie, cât şi al cetăţenilor.
    B.5.2. Obiective/Direcţii tematice
    - Dezvoltarea capacităţii naţionale de participare la «European Security Research Programme»
    – Susţinerea participării la proiectele derulate ca urmare a angajamentelor României în cadrul UE prin memorandumul EUROPA şi aranjamentul ERG (European Research Grouping)
    – Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor consecutive integrării României în NATO
    – Realizarea de tehnologii, sisteme şi tehnică de apărare şi securitate interoperabile, în conformitate cu cerinţele operaţionale ale structurilor sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională
    – Îmbunătăţirea sistemelor de cunoaştere a situaţiei la nivel local, regional şi global
    – Sisteme şi tehnologii pentru protecţia împotriva terorismului de orice natură
    – Optimizarea securităţii şi protecţiei sistemelor în reţea
    – Sisteme pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de criză şi al intervenţiilor în cazul dezastrelor, sisteme de detecţie, prevenire şi alertă
    – Creşterea interoperabilităţii şi a gradului de integrare şi securizare a sistemelor de comunicaţii şi informatice
    – Cercetarea şi experimentarea de tehnici şi tehnologii şi realizarea de sisteme-pilot pentru protecţia frontierelor terestre, marine şi aeriene
    – Utilizarea infrastructurii spaţiale globale (comunicaţii, poziţionare, observare) în aplicaţiile pentru securitate şi apărare
    – Dezvoltarea de metode, tehnici şi sisteme pentru protecţia infrastructurilor în reţea: comunicaţii, transport, utilităţi, reţele informatice (comerţ electronic, bancare, GRID, administraţie publică)
    – Creşterea competitivităţii cercetării şi industriei naţionale şi a ponderii valorii adăugate în produsele realizate
    – Cercetări multidisciplinare şi realizarea de modele, metode, sisteme, tehnologii şi produse noi în vederea obţinerii unor segmente de piaţă ştiinţifică şi tehnologică pentru cercetarea şi industria naţionale.
    B.5.3. Rezultate estimate
    - Participarea organizaţiilor naţionale la programele de cercetare şi dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene
    – Sisteme şi echipamente portabile pentru îmbunătăţirea performanţelor de detecţie, localizare, poziţionare, comunicaţie, urmărire şi identificare
    – Sisteme integrate de securitate, fixe şi mobile, pentru obiective de importanţă strategică (unităţi industriale, aeroporturi, unităţi militare, rezervoare şi conducte de petrol etc.)
    – Senzori, sisteme, echipamente şi tehnici pentru detecţia, identificarea şi neutralizarea factorilor locali generatori de crize (substanţe periculoase, agenţi chimici şi biologici, mine, armament, explozivi, vehicule şi dispozitive explozive improvizate)
    – Metode, sisteme şi tehnologii pentru asigurarea securităţii reţelelor de management al datelor şi comunicaţiei (sisteme distribuite, GRID, data mining, reţele locale, tehnici de autentificare, criptare)
    – Metode, sisteme şi baze de date pentru recunoaştere şi supraveghere aeriană şi spaţială (UAV, IMINT, GNSS-Galileo, NAVSTAR, GMES)
    – Sisteme şi echipamente pentru protecţia, îmbunătăţirea securităţii şi salvarea persoanei, inclusiv mijloace de diagnostic şi tratament
    – Sisteme evoluate pentru managementul crizelor şi dezastrelor
    – Eficientizarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a ameninţărilor la adresa securităţii, de combatere a crimei organizate şi a traficului ilegal;
    – Asigurarea interoperabilităţii cu instituţiile euroatlantice în acţiunile comune de combatere a terorismului
    – Centre de excelenţă multidisciplinare pentru cercetare, instruire, informare şi reprezentare în domeniul securităţii
    – Sisteme C3I (Comandă Control Comunicaţie şi Informaţii) interoperabile NATO şi cu structurile europene pentru coordonarea capacităţilor de securitate şi apărare.
    B.5.4. Condiţii de finanţare
    - Finanţarea proiectelor se va asigura din fondurile alocate în acest scop de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi, după caz, din alte surse atrase."

    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.




                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    ---------------
                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Radu Damian,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Gherghina,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.080.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2001)
    BUGETELE
    multianuale ale programelor componente ale
    Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├──┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Denumirea │Perioada de│Buget │Buget │Total │
│ │programului │desfăşurare│multianual│multianual│buget │
│ │ │ │1999-2003 │2004-2006*│1999-2006 │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cercetarea şi │ │ │ │ │
│ │inovarea în │ │ │ │ │
│A.│sprijinul │ │3.243.548 │10.100.000│13.343.548│
│ │modernizării şi │ │ │ │ │
│ │relansării în │ │ │ │ │
│ │economie │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Agricultură şi │ │ │ │ │
│ │alimentaţie │2001-2006 │296.224 │2.000.000 │2.296.224 │
│ │(AGRAL) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Mediu, energie, │2001-2006 │370.686 │1.900.000 │2.270.686 │
│ │resurse (MENER) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Amenajarea │ │ │ │ │
│ │teritoriului şi │2001-2006 │203.824 │1.000.000 │1.203.824 │
│ │transporturi │ │ │ │ │
│ │(AMTRANS) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Viaţă şi │2001-2006 │169.134 │1.300.000 │1.469.134 │
│ │sănătate (VIASAN)│ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Relansarea │ │ │ │ │
│ │economică prin │ │ │ │ │
│ │cercetare şi │1999-2006 │1.703.108 │1.950.000 │3.653.108 │
│ │inovare │ │ │ │ │
│ │(RELANSIN) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Stimularea │ │ │ │ │
│ │aplicării │ │109.526 │500.000 │609.526 │
│ │invenţiilor │ │ │ │ │
│ │(INVENT) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Calitate şi │ │ │ │ │
│ │standardizare │1999-2006 │227.118 │700.000 │927.118 │
│ │(CALIST) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Consolidarea │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor│ │ │ │ │
│ │calităţii şi │1999-2006 │163.928 │750.000 │913.928 │
│ │standardizării │ │ │ │ │
│ │(INFRAS) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cercetarea şi │ │ │ │ │
│ │inovarea în │ │ │ │ │
│B.│sprijinul │ │874.256 │5.250.000 │6.124.256 │
│ │formării noii │ │ │ │ │
│ │economii bazate │ │ │ │ │
│ │pe cunoştinţe │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Societatea │ │ │ │ │
│ │informaţională │2001-2006 │236.959 │1.800.000 │2.036.959 │
│ │(INFOSOC) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Biotehnologii │2001-2006 │227.277 │1.400.000 │1.627.277 │
│ │(BIOTECH) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Materiale noi, │ │ │ │ │
│ │micro- şi │2001-2006 │252.045 │1.200.000 │1.452.045 │
│ │nanotehnologii │ │ │ │ │
│ │(NANOMAT) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │-Tehnologii în │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │
│ │aeronautic şi │2001-2006 │157.975 │750.000 │907.975 │
│ │spaţial │ │ │ │ │
│ │(AEROSPAŢIAL) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Cercetări │ │ │ │ │
│ │privind tehnici │ │ │ │ │
│ │şi sisteme pentru│2004-2006 │- │100.000 │100.000 │
│ │securitate şi │ │ │ │ │
│ │apărare │ │ │ │ │
│ │(SECURITATE) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cercetare │ │ │ │ │
│ │fundamentală, de │ │ │ │ │
│C.│interes │2001-2006 │327.865 │2.000.000 │2.327.865 │
│ │socio-economic şi│ │ │ │ │
│ │cultural (CERES) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cooperare şi │ │ │ │ │
│D.│parteneriat │1999-2006 │300.220 │1.750.000 │2.050.220 │
│ │internaţional │ │ │ │ │
│ │(CORINT) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total Plan │1999-2006 │4.745.889 │19.100.000│23.845.889│
│ │national CDI │ │ │ │ │
└──┴─────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    *)Prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare pot fi făcute realocări de sume între programe.

    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016