Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2004 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2004

Monitorul Oficial 987 din 27 Octombrie 2004 (M. Of. 987/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 27 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă normele de aplicare a legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăp. directorul serviciului românde informaţii,ion popescuministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,dan mircea popescubucureşti, 7 octombrie 2004.nr. 1.666.anexa normede aplicare a legii nr. 329/2003 privindexercitarea profesiei de detectiv particular1. lege:"art. 1(1) detectivul particular ...

 NORME din 7 octombrie 2004 de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 27 octombrie 2004

1. lege:"art. 1(1) detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;c) persoanele dispărute de la domiciliu;d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private ...

Monitorul Oficial 977 din 25 Octombrie 2004 (M. Of. 977/2004)

CARTA din 12 octombrie 2004 drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 25 octombrie 2004

În sistemul fiscal românesc, bazat pe autoimpunere, principala obligaţie ce revine contribuabililor o constituie declararea şi plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale pe care aceştia le datoreazã bugetului general consolidat, administrat de agenţia naţionalã de administrare fiscalã. inspecţia fiscalã este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, având ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalitãţii şi conformitãţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactitãţii îndeplinirii obligaţiilor de cãtre contribuabili, respectãrii prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, precum şi stabilirea diferenţelor obligaţiilor de platã şi a accesoriilor aferente acestora. potrivit art. 7 alin. (1) din ordonanţa guvernului ...

Monitorul Oficial 981 din 25 Octombrie 2004 (M. Of. 981/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 octombrie 2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 981 din 25 octombrie 2004

Având în vedere dificultăţile întâmpinate în identificarea surselor de finanţare a editării, publicării şi comercializării buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, situaţie care conduce la imposibilitatea materializării obiectivului de stabilire a conţinutului, etapelor şi condiţiilor de finanţare a publicării buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, precum şi de publicare şi distribuire a acestuia, inclusiv pe internet, în cadrul termenului de 3 luni de la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i, a legii nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra ...

Monitorul Oficial 978 din 25 Octombrie 2004 (M. Of. 978/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.728 din 21 octombrie 2004 privind finanţarea organizării Reuniunii Comitetului directorilor politici şi a Reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai statelor participante la Procesul Cooperării Sud-Est Europene (S.E.E.C.P.), sub egida preşedinţiei române a S.E.E.C.P. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 25 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea la bucureşti, în perioada 21-22 octombrie 2004, a reuniunii comitetului directorilor politici şi a reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai statelor participante la procesul cooperării sud-est europene (s.e.e.c.p.), sub egida preşedinţiei române a s.e.e.c.p., asigurată de ministerul afacerilor externe.art. 2finanţarea acţiunii prevăzute la art. 1, în sumă de ...

Monitorul Oficial 972 din 22 Octombrie 2004 (M. Of. 972/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.687 din 14 octombrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 22 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 14 octombrie 2004.nr. 1.687.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândireacetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.688 din 14 octombrie 2004 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 22 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 519 din 9 iunie 2004, se completează cu două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) schimbul de imobile se efectuează fără obligaţia de plată a eventualei sulte, rezultată din diferenţa de valoare a imobilelor.(3) cheltuielile necesare încheierii contractului de schimb în formă autentică sunt în sarcina secretariatului general al guvernului."prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:preşedintele autorităţii pentru valorificarea activelor ...

Monitorul Oficial 959 din 19 Octombrie 2004 (M. Of. 959/2004)

 NORME TEHNICE din 16 august 2004 privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură EMITENT: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 959 din 19 octombrie 2004

──────────aprobate prin ordinul nr. 344/708/2004, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 959 din 19 octombrie 2004.──────────cap. iprevederi generaleprezentele norme tehnice au ca scop valorificarea potenţialului agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea şi reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor şi omului, astfel încât să se asigure utilizarea corecta a acestor namoluri.pentru scopurile prezentelor norme tehnice următorii termeni au semnificatiile de mai jos:a) namoluri:1. namoluri provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi de la alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti;2. namoluri provenite de la ...

Monitorul Oficial 949 din 18 Octombrie 2004 (M. Of. 949/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 30 septembrie 2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 18 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 13 alin. (4) din legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordurile de concesiune încheiate între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea naţională de gaze naturale "romgaz" - s.a. mediaş, în calitate de concesionar, pentru perimetrele de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră prevăzute în anexa nr. 1.(2) acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, prevăzute la alin. (1), sunt cuprinse în anexele nr. 2-100*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexele nr. 2-100 ...

Monitorul Oficial 951 din 18 Octombrie 2004 (M. Of. 951/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.630 din 7 octombrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 18 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 7 octombrie 2004.nr. 1.630.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei româneconform art. 10^1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,cu stabilirea domiciliului în ...

Monitorul Oficial 944 din 15 Octombrie 2004 (M. Of. 944/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.681 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.455/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004, în vederea inaugurării Muzeului Naţional de Artă Contemporană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 944 din 15 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.455/2004 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2004, în vederea inaugurării muzeului naţional de artă contemporană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 14 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:"art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor la capitolul 59.01 «cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret», titlul 34 «subvenţii», cu suma de 5,0 miliarde lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului ...

Monitorul Oficial 946 din 15 Octombrie 2004 (M. Of. 946/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.635 din 7 octombrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 946 din 15 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin (1) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură buzău, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul buzău, str. mesteacănului nr. 23, judeţul buzău, ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea staţiunii de cercetare şi producţie ...

Monitorul Oficial 930 din 12 Octombrie 2004 (M. Of. 930/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.572 din 30 septembrie 2004 privind acordarea unor ajutoare financiare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 12 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 366/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 7.716 milioane lei, din credite bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pe anul 2004, familiilor şi persoanelor singure din judeţele argeş, arad, bacău, bihor, bistriţa-năsăud, botoşani, brăila, braşov, buzău, călăraşi, caraş-severin, constanţa, dâmboviţa, dolj, galaţi, ...

Monitorul Oficial 929 din 12 Octombrie 2004 (M. Of. 929/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.575 din 30 septembrie 2004 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 929 din 12 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,george ciamba,secretar de statp. ministrul de stat, ministruladministraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 30 septembrie 2004.nr. 1.575.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăţenieiromâne în temeiul art. 8 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

Monitorul Oficial 926 din 11 Octombrie 2004 (M. Of. 926/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.629 din 7 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică, pentru anul 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 11 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică, pentru anul 2004, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.084/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 649 din 19 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 5 va avea următorul cuprins:"art. 5la concursul pentru programul de formare specializată, ...

Monitorul Oficial 911 din 06 Octombrie 2004 (M. Of. 911/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.546 din 23 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 6 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 din legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă normele metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, cu modificările şi ...

 NORME METODOLOGICE din 23 septembrie 2004 privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 6 octombrie 2004

Art. 1prezentele norme metodologice stabilesc valoarea terenurilor arabile pe baza evaluării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pentru persoanele îndreptăţite, potrivit prevederilor legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2evaluarea terenurilor agricole are la bază următoarele elemente:a) categoria de folosinţă a terenului la data preluării;b) clasa de calitate se stabileşte după nota de bonitare pentru condiţii naturale, în cazul în care folosinţa este agricolă, iar în cazul în care folosinţa terenului este neagricolă, se stabileşte ...

 NORME METODOLOGICE din 23 septembrie 2004 privind modul de stabilire a valorii terenurilor forestiere, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 6 octombrie 2004

Art. 1prezentele norme metodologice permit evaluarea terenurilor forestiere în vederea determinării cuantumului despăgubirilor acordate persoanelor îndreptăţite, potrivit prevederilor legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2despăgubirile calculate se acordă persoanelor fizice şi juridice înscrise, în baza prevederilor legale, în anexa nr. 56^2, întocmită în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost aprobate prin hotărâri ale comisiilor judeţene.art. 3valoarea terenurilor forestiere se diferenţiază în raport cu următoarele ...

Monitorul Oficial 903 din 05 Octombrie 2004 (M. Of. 903/2004)

 CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI*) din 9 decembrie 2003 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 5 octombrie 2004

──────────*) traducere.──────────preambulstatele părţi ale prezentei convenţii,preocupate de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia şi de ameninţarea pe care aceasta o constituie pentru stabilitatea şi siguranţa societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi justiţia şi compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept,preocupate în egală măsură de legăturile existente între corupţie şi celelalte forme ale criminalităţii, în special criminalitatea organizată şi criminalitatea economică, inclusiv spălarea banilor,preocupate, pe de altă parte, de faptul că problemele de corupţie care poartă asupra unor bunuri considerabile, putând reprezenta o parte substanţială a resurselor statelor, şi care ameninţă stabilitatea politică şi dezvoltarea durabilă a ...

Monitorul Oficial 896 din 01 Octombrie 2004 (M. Of. 896/2004)

 NORMĂ din 25 mai 2004 cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul conservelor de ciuperci comestibile şi al produselor derivate din ciuperci EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 896 din 1 octombrie 2004

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, calitate şi identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea conservelor şi a produselor derivate din ciuperci comestibile pe teritoriul româniei pentru a putea garanta că acestea nu prezintă nici un risc pentru consumul uman şi sunt prezentate corect, conform principiilor de bază privind protecţia consumatorului.art. 2cerinţe specifice, suplimentare celor prevăzute prin prezenta normă, vor putea fi stipulate în norme elaborate pentru produse sau grupe de produse dintre cele care fac obiectul prezentei norme.art. 3reglementările prezentei norme nu se aplică conservelor şi produselor derivate din ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016