Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2004 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2004

Monitorul Oficial 871 din 24 Septembrie 2004 (M. Of. 871/2004)

 NORME METODOLOGICE din 14 septembrie 2004 privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 septembrie 2004

A. dispoziţii generale1. prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, denumite în continuare organisme, conform prevederilor hotărârii guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.2. poate fi recunoscută şi desemnată ca organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în românia, care dovedeşte că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii echipamentelor ...

Monitorul Oficial 874 din 24 Septembrie 2004 (M. Of. 874/2004)

AVIZ nr. 3 din 15 septembrie 2004 referitor la proiectul Codului de conduita al Asociatiei Romane de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in marketing direct EMITENT: AVOCATUL POPORULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 24 septembrie 2004

În urma analizãrii proiectului codului de conduitã al asociaţiei române de marketing direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct, transmis spre avizare de asociaţia românã de marketing direct, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu prevederile art. 28 din legea nr. 677/2001 , avocatul poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, emite prezentul aviz. art. 1 ...

Monitorul Oficial 870 din 23 Septembrie 2004 (M. Of. 870/2004)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 23 septembrie 2004

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din constituţie, republicată, o constituie urgenţa finalizării lucrărilor de construcţie contractate a locuinţelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor şi familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, această finalizare fiind împiedicată în situaţia în care destinaţia finală a întregului imobil nu este stabilită în condiţiile legii.În temeiul art. 115 alin. (4) din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1parterul şi mezaninul imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 îşi schimbă destinaţia de locuinţe de necesitate, stabilită prin ordonanţa ...

Monitorul Oficial 863 din 22 Septembrie 2004 (M. Of. 863/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.483 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 45 din ordonanţa guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 185/2004, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă normele metodologice de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin legea nr. 185/2004, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministru ...

Monitorul Oficial 862 din 21 Septembrie 2004 (M. Of. 862/2004)

CONTRACT-CADRU din 30 august 2004 de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societati comerciale, institutii publice) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 21 septembrie 2004

Dispoziţii generale art. 1 În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru furnizorii de energie termicã vor încheia acte adiţionale la contractele existente sau contracte noi cu asociaţiile de proprietari/locatari care nu au solicitat preluarea în facturare individualã a consumurilor de energie termicã, respectând clauzele prevãzute în modelul contractului de furnizare a energiei termice prezentat în anexa nr. i. art. 2 pentru asociaţiile de proprietari/locatari sau persoane asimilate acestora care solicitã furnizorului de energie termicã preluarea în facturare individualã a consumurilor de ...

Monitorul Oficial 861 din 21 Septembrie 2004 (M. Of. 861/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.467 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 21 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei române de salvare a vieţii omeneşti pe mare - arsvom, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2004,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei române de intervenţii şi salvare navală - arisn, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 659 din 22 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind organizarea şi funcţionarea agenţiei române de salvare a vieţii omeneşti pe mare - ...

Monitorul Oficial 860 din 21 Septembrie 2004 (M. Of. 860/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.498 din 16 septembrie 2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale şi a drumurilor vicinale a unui drum judeţean situat în judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 21 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 12 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale şi a drumurilor vicinale a unui drum judeţean situat în judeţul prahova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2anexele nr. 2 şi 3 la hotărârea guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu ...

Monitorul Oficial 856 din 20 Septembrie 2004 (M. Of. 856/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.496 din 16 septembrie 2004 pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar şi a 10 burse de studii Republicii Angola EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 20 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla articolul 6 din hotărârea guvernului nr. 11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar şi a 10 burse de studii republicii angola, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:"(3) pe perioada studiilor, cetăţenii angolezi beneficiază de proces de învăţământ gratuit, de bursă lunară la cuantumul stabilit pentru toţi cetăţenii străini, bursieri ai statului român, şi de cazare gratuită în căminele studenţeşti.(4) bursierii angolezi beneficiază de bursă pe durata ciclului academic, pe întregul an ...

Monitorul Oficial 853 din 17 Septembrie 2004 (M. Of. 853/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.452 din 9 septembrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 17 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 9 septembrie 2004.nr. 1.452.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândireacetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui ...

Monitorul Oficial 855 din 17 Septembrie 2004 (M. Of. 855/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.486 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea poziţiilor nr. 11 şi 30 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 855 din 17 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ipoziţiile nr. 11 şi 30 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii ...

Monitorul Oficial 831 din 09 Septembrie 2004 (M. Of. 831/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.410 din 2 septembrie 2004 privind finanţarea proiectului "Amenajarea sectorului românesc al Cimitirului Eroilor Militari înhumaţi la Brno - Republica Cehă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 9 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă finanţarea proiectului "amenajarea sectorului românesc al cimitirului eroilor militari înhumaţi la brno - republica cehă".art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul secretariatului general al guvernului - oficiul naţional pentru cultul eroilor, pe anul 2004, de la titlul 70 "cheltuieli de capital", în limita sumei de 1.230.000 mii lei, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 3activităţile de amenajare a sectorului românesc al cimitirului eroilor militari înhumaţi la brno, în republica cehă, se ...

Monitorul Oficial 827 din 08 Septembrie 2004 (M. Of. 827/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.393 din 2 septembrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 8 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 2 septembrie 2004.nr. 1.393.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române,cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.394 din 2 septembrie 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 8 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 2 septembrie 2004.nr. 1.394.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române,cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

Monitorul Oficial 824 din 07 Septembrie 2004 (M. Of. 824/2004)

TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR din 7 septembrie 2004 EMITENT: UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 7 septembrie 2004

_______________ *) tabloul naţional al arhitecţilor se va publica în monitorul oficial, partea i, nr. 824 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1 _____________

Monitorul Oficial 819 din 06 Septembrie 2004 (M. Of. 819/2004)

 PROCEDURA din 26 august 2004 de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 6 septembrie 2004

──────────aprobată prin ordinul nr. 199 din 26 august 2004, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 819 din 6 septembrie 2004.──────────1. obiectivul programuluiobiectivul programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - start îl constituie promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa forţei de muncă, precum şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private, ceea ce constituie o direcţie prioritară a planului naţional de acţiune pentru tineret în românia (pnat - r).programul urmăreşte:● dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe ...

Monitorul Oficial 810 din 02 Septembrie 2004 (M. Of. 810/2004)

 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE*) din 24 august 2004 a apelor potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale naturale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 septembrie 2004

-------*) anexa nr. 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 273/2004 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 259 din 24 martie 2004.art. 1apele potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale naturale, aflate pe piaţă, sunt notificate la ministerul sănătăţii, prin comisiile de avizare din cadrul institutelor de sănătate publică din bucureşti, cluj-napoca, iaşi şi timişoara.art. 2(1) ministerul sănătăţii asigură accesul publicului la formularul electronic de notificare şi la registrul apelor îmbuteliate, prin afişarea acestora pe site-ul oficial al ministerului sănătăţii.(2) ministerul sănătăţii organizează registrul apelor potabile îmbuteliate şi administrează baza de date aferentă, aflată pe site-ul oficial al ministerului ...

Monitorul Oficial 808 din 01 Septembrie 2004 (M. Of. 808/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 26 august 2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 1 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 26 august 2004.nr. 1.340.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţenieiromâne, cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.341 din 26 august 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 1 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanăministru de stat,ministrul, administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 26 august 2004.nr. 1.341.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii,pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţarela cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016