Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1973 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1973

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1973Monitorul Oficial 1782 din 14 Noiembrie 1973 (M. Of. 1782/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 25 octombrie 1973 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 178 din 14 noiembrie 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 sediul şi obiectul de activitate al centralelor industriale înfiinţate potrivit decretului nr. 532/1973 pentru modificarea şi completarea unor anexe ale decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre cu care se modifică şi se completează anexa nr. 1 la hotărîrea consiliului de miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţile asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat. Întreprinderile şi celelalte unităţi subordonate centralelor industriale sînt prezente în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, cu care ...

Monitorul Oficial 1772 din 12 Noiembrie 1973 (M. Of. 1772/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 1.462 din 6 noiembrie 1973 privind schimbarea denumirii şi obiectului activităţii Întreprinderii de tîmplărie metalică Buzău EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 177 din 12 noiembrie 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:articol unicpe data de 15 noiembrie 1973, denumirea Întreprinderii de tîmplărie metalică buzău, cu sediul în municipiul buzău, judeţul buzău, din subordinea centralei pentru utilaje şi piese de schimb bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul ministerului economiei forestiere şi materialelor de construcţii, se schimbă în "Întreprinderea de tîmplărie metalică şi produse pentru construcţii din materiale plastice buzău".Întreprinderea de tîmplărie metalică şi produse pentru construcţii din materiale plastice buzău va avea ca obiect de activitate fabricarea de tîmplărie metalică, profile metalice şi produse din materiale plastice pentru construcţii.p. preşedintele consiliului de miniştri,  ilie verdeŢbucureşti, 6 ...

Monitorul Oficial 2032 din 21 Decembrie 1973 (M. Of. 2032/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 1.670 din 20 decembrie 1973 privind comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 203 din 21 decembrie 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1pe data de 1 ianuarie 1974 Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic ploieşti, din subordinea centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier şi minier de sub îndrumarea şi controlul ministerului industriei construcţiilor de maşini grele, se comasează, prin absorbţie, la Întreprinderea de utilaj chimic ploieşti din subordinea aceleiaşi centrale.art. 2personalul Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic ploieşti, provenit de la ministerul transporturilor şi telecomunicaţiilor, beneficiază în continuare, şi în cadrul Întreprinderii de utilaj chimic ploieşti, de drepturile prevăzute la art. 7 din hotărîrea consiliului de miniştri nr. 179/1973.p. preşedintele consiliului de miniştri,  ilie verdeŢbucureşti, 20 ...

Monitorul Oficial 2052 din 27 Decembrie 1973 (M. Of. 2052/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 1.679 din 23 decembrie 1973 privind înfiinţarea Întreprinderii de asistenţă tehnică şi "service" pentru autoturisme Dacia - Piteşti EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 205 din 27 decembrie 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1se înfiinţează Întreprinderea de asistenţă tehnică şi "service" pentru autoturisme dacia, cu sediul în municipiul piteşti, în subordinea centralei industriale de autocamioane şi turisme braşov, de sub îndrumarea şi controlul ministerului industriei construcţiilor de maşini grele.Întreprinderea de asistenţă tehnică şi "service" dacia - piteşti ia fiinţă prin reorganizarea grupului unităţilor de asistenţă tehnică pentru autoturisme din cadrul Întreprinderii de autoturisme piteşti, se organizează în conformitate cu prevederile decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, potrivit normelor legale privind unităţile ...

Monitorul Oficial 802 din 05 Iunie 1973 (M. Of. 802/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 21 mai 1973 privind unele măsuri pentru perfecţionarea sistemului de baze şi depozite pentru aprovizionarea tehnico-materială EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 80 din 5 iunie 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 pe data de 1 iunie 1973 se înfiinţează, în subordinea ministerului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe, bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului bucureşti, prevăzute în anexa nr. 1.bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului bucureşti, care se înfiinţează conform alineatului precedent, se organizează şi vor funcţiona pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, conform prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat, cu denumirea şi sediul prevăzute în anexă, şi vor avea ca obiect de activitate aprovizionarea tehnico-materială ...

Monitorul Oficial 1172 din 01 August 1973 (M. Of. 1172/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 941 din 1 august 1973 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale a vămilor Republicii Socialiste România EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 117 din 1 august 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1pe data de 15 martie 1973 se înfiinţează direcţia generală a vămilor republicii socialiste românia, cu sediul în municipiul bucureşti, în subordinea ministerului comerţului exterior, care se organizează şi funcţionează ca instituţie bugetară, cu personalitate juridică, potrivit legii nr. 11/1971 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.art. 2direcţia generală a vămilor republicii socialiste românia are în subordine unităţile vamale de pe teritoriul republicii socialiste românia, care funcţionează potrivit dispoziţiilor legii nr. 6/1961 pentru reglementarea regimului vamal al republicii socialiste românia.art. 3direcţia generală a vămilor are ca obiect aplicarea legislaţiei vamale ...

Monitorul Oficial 1222 din 10 August 1973 (M. Of. 1222/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 969 din 31 iulie 1973 privind unele măsuri de aplicare a Decretului nr. 162/1973 la centralele industriale, unităţile asimilate acestora, întreprinderile şi celelalte unităţi economice aflate în subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 122 din 10 august 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1 sediul şi obiectul de activitate al centralelor industriale şi unităţilor asimilate acestora, reorganizate potrivit decretului nr. 162/1973, subordonate consiliului culturii şi educaţiei socialiste, sînt prevăzute în anexa nr. 1. Întreprinderile şi celelalte unităţi subordonate centralelor industriale şi unităţilor asimilate acestora sînt prevăzute în anexa nr. 2.art. 2 pe data de 1 iulie 1973 se desfiinţează prin reorganizare întreprinderile şi unităţile subordonate consiliului culturii şi educaţiei socialiste prevăzute în anexa nr. 3. activul şi pasivul acestora, stabilite pe baza bilanţurilor încheiate pe data de 30 iunie 1973, cu indicatorii de plan aferenţi, precum şi contractele ...

Monitorul Oficial 1342 din 30 August 1973 (M. Of. 1342/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 27 august 1973 privind modificarea alocaţiilor zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare precum şi consumurile colective din sectorul special EMITENT: Consiliul de Miniştri PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 134 din 30 august 1973

Consiliul de miniştri al republicii socialiste românia hotărăşte:art. 1alocaţiile zilnice de hrană stabilite prin hotărîrea consiliului de miniştri nr. 822/1970, publicată în buletinul oficial, partea i, nr. 69 din 22 iunie 1970, se majorează, ca urmare a modificării preţurilor la carne şi la preparatele din carne, după cum urmează:- cu 0,50 lei pe zi, pentru alocaţiile de pînă la 12,50 lei inclusiv;– cu 0,75 lei pe zi, pentru alocaţiile între 13 şi 20 lei;– cu 1 leu pe zi, pentru alocaţiile peste 20 lei.pentru donatorii de sînge, alocaţia de hrană se majorează cu 1 leu - de ...

Monitorul Oficial 116 din 31 Iulie 1973 (M. Of. 116/1973)

TRATAT din 25 noiembrie 1972 dintre Republica Socialista Romania si Republica Populara Mongola cu privire la asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 31 iulie 1973

Republica socialistã românia şi republica popularã mongolã, în scopul reglementãrii asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale între cele douã ţãri, au hotãrît sã încheie prezentul tratat şi, în acest scop, au desemnat împuterniciţii lor: consiliul de stat al republicii socialiste românia pe traian gîrba, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al republicii socialiste românia în republica popularã mongolã; prezidiul marelui hural popular al republicii populare mongole, pe daramin iondon, adjunct al ministrului afacerilor externe al republicii populare mongole, care, dupã schimbul împuternicirilor lor, gãsite în bunã şi cuvenitã formã, au convenit ...

Monitorul Oficial 107 din 19 Iulie 1973 (M. Of. 107/1973)

 HOTĂRÂRE nr. 860 din 13 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 107 din 19 iulie 1973

Art. 1În executarea prevederilor art. 9 din legea nr. 5/1973, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri ca prin întreprinderile de specialitate din subordinea lor, locuinţele din fondul locativ de stat să fie închiriate numai salariaţilor propuşi de colectivele de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi aprobaţi, după caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectivă.art. 2tabelele nominale cu ordinea de prioritate, cuprinzînd salariaţii îndreptăţiţi a primi locuinţa, existente la unităţile socialiste la data publicării legii nr. 5/1973, vor fi revizuite în conformitate cu dispoziţiile din aceasta lege, în termen de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016