Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 25 octombrie 1973  privind unele măsuri pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 25 octombrie 1973 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 178 din 14 noiembrie 1973
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Sediul şi obiectul de activitate al centralelor industriale înfiinţate potrivit Decretului nr. 532/1973 pentru modificarea şi completarea unor anexe ale Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre cu care se modifică şi se completează anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţile asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat.
     Întreprinderile şi celelalte unităţi subordonate centralelor industriale sînt prezente în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, cu care se completează anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973.

    ART. 2
        Se înfiinţează Întreprinderea metalurgică "Republica", cu sediul în oraşul Reghin, judeţul Mureş, în subordinea Centralei industriale de autocamioane şi turisme Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele.
        Întreprinderea metalurgică "Republica" ia fiinţă prin reorganizarea Secţiei turnătorie fontă şi piese turnate din oţel cu modele uşor fuzibile, avînd ca obiect de activitate fabricaţia de piese turnate din fontă şi oţel.

    ART. 3
        Se înfiinţează Întreprinderea "Metalurgica", cu sediul în oraşul Buzău, judeţul Buzău, în subordinea Centralei industriale de tractoare şi maşini agricole Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele.
        Întreprinderea "Metalurgica" ia fiinţă prin reorganizarea Secţiei turnătorie fontă, avînd ca obiect de activitate fabricaţia de piese turnate din fontă.

    ART. 4
        Întreprinderea de comerţ exterior "Autotractor-Dacia" din subordinea Centralei industriale de tractoare şi maşini agricole Braşov se reorganizează prin divizare, înfiinţîndu-se următoarele întreprinderi:
    a) Întreprinderea de comerţ exterior "Auto-Dacia", cu sediul în municipiul Braşov şi cu filiale în municipiul Bucureşti şi în municipiul Piteşti şi cu un birou în oraşul Cîmpulung, în subordinea Centralei industriale de autocamioane şi turisme Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele;
    b) Întreprinderea de comerţ exterior "Universal Tractor", cu sediul în municipiul Bucureşti şi filială în Braşov, în subordinea Centralei industriale de tractoare şi maşini agricole Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele.

        Obiectul de activitate al întreprinderilor prevăzute în alineatul precedent este arătat în anexa nr. 3*) la prezenta hotărîre.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri


    ART. 5
        Anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 465/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărîre.
        Anexa nr. 23 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 165/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 4*) la prezenta hotărîre.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.


    ART. 6
        Se înfiinţează, în subordinea Ministerului industriei Construcţiilor de Maşini Grele, ca unitate bugetară pînă la atingerea parametrilor proiectaţi, Centrul de calcul, avînd personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.
        Pe baza studiului tehnico-economic ce va fi elaborat de Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele, în termen de 90 de zile de la data prezentei hotărîri, Institutul central de conducere şi informatică, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, vor asigura dotarea Centrului de calcul al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele cu un calculator electronic, pe măsura creării condiţiilor materiale.
        Angajarea personalului pentru exploatarea echipamentelor Centrului de calcul se va face corelat cu termenul de instalare al calculatorului. Numărul maxim de posturi al Centrului de calcul în anul 1973 este de 60.

    ART. 7
        Centrul special de perfecţionarea cadrelor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele îşi modifică denumirea în "Centrul de perfecţionare a lucrătorilor din industria construcţiilor de maşini".

    ART. 8
     Anexa nr. 4. la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 5 la prezenta hotărîre.

    ART. 9
     Lista unităţilor din subordinea directă a Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele, prevăzută în anexa nr. 8 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 se modifică potrivit anexei nr. 6 la prezenta hotărîre.

    ART. 10
        Lista centralelor industriale şi întreprinderilor încadrate la gradul special de organizare prevăzută în anexa nr. 9 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 se modifică potrivit anexei nr. 7*) la prezenta hotărîre.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.


    ART. 11
        Activul şi pasivul unităţilor reorganizate potrivit prezentei hotărîri, precum şi al institutelor prevăzute în anexa nr. 6 stabilite pe baza bilanţurilor încheiate pe data de 30 septembrie 1973, cu indicatorii de plan aferenţi şi contractele economice încheiate, trec la unităţile care preiau activităţile respective pe bază de protocoale.

    ART. 12
     Unităţile prevăzute la articolele 2, 3, 4 şi 6 se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, potrivit normelor legale privind unităţile socialiste de stat.

    ART. 13
        Personalul de cercetare ştiinţifică din cadrul unităţilor de cercetare înfiinţate prin decretele nr. 531/1973 şi 535/1973 se va salariza potrivit anexei nr. 8*) la prezenta hotărîre.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.


    ART. 14
        Personalul încadrat în unităţile ce se reorganizează pe baza prezentei hotărîri va fi considerat transferat în interesul serviciului şi va beneficia de prevederile art. 21 din Decretul nr. 162/1973.

    ART. 15
        Funcţia de şef de serviciu aprovizionare din centralele industriale, din subordinea şi îndrumarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele, va fi salarizată cu salariile tarifare prevăzute în nomenclatoarele pentru serviciile tehnico-economice corespunzătoare gradului de organizare al centralei, iar salariile tarifare pentru funcţia de adjunct de şef de serviciu aprovizionare vor fi mai mici cu o clasă de salarizare decît cele prevăzute pentru funcţia de şef de serviciu.

    ART. 16
        Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor să efectueze modificări în indicatorii de plan economici şi financiari precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe baza propunerilor Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri.
        Creditele bugetare pe anul 1973 necesare pentru înfiinţarea Centrului de calcul se vor acoperi prin suplimentarea planului de cheltuieli al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele cu suma de 600 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri.

    ART. 17
        Unităţile care se înfiinţează potrivit prezentei hotărîri precum şi cele subordonate acestora sînt exceptate de la blocarea posturilor neocupate la data de 5 octombrie 1973 conform articolului 11 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1278/1973, considerîndu-se unităţi nou înfiinţate.

    ART. 18
        Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 octombrie 1973.                                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                      ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 25 octombrie 1973.
        Nr. 1437.
    ANEXA 1

        MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI GRELE
                                         LISTA
                      centralelor industriale înfiinţate potrivit
              Decretului nr. 532/1973 şi obiectul activităţii acestora cu
                           care se completează anexa nr. 1 la
                     Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973

┌────┬────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │ │Sediul │Unitatea pe │ │
│Nr. │ │ │structura │Obiectul de │
│crt.│Denumirea ├───────────┬───────┤căreia se │activitate │
│ │ │localitatea│judeţul│organizează │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiectarea, │
│ │ │ │ │ │cercetarea şi │
│ │ │ │ │ │fabricarea de │
│ │ │ │ │ │autocamioane, │
│ │ │ │ │ │autobasculante,│
│ │ │ │ │ │remorci auto, │
│ │ │ │ │ │autoturisme de │
│ │ │ │ │ │oraş şi de │
│ │ │ │ │ │teren, │
│ │ │ │ │ │autobuze, │
│ │ │ │ │ │autoutilitare │
│ │ │ │ │ │şi maşini │
│ │ │ │ │ │speciale, │
│ │ │ │ │ │motoare, │
│ │ │ │ │ │subansamble şi │
│ │ │ │ │ │piese de schimb│
│ │Centrala │ │ │ │aferente. │
│ │Industrială │ │ │Întreprinderea│Proiectarea şi │
│1-a │de │municipiul │Braşov │de │execuţia de │
│ │autocamioane│Braşov │ │autocamioane │maşini │
│ │şi turisme │ │ │ │agregate, │
│ │ │ │ │ │utilaje şi │
│ │ │ │ │ │instalaţii │
│ │ │ │ │ │netipizate, │
│ │ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │ │proiecte de │
│ │ │ │ │ │execuţie pentru│
│ │ │ │ │ │tehnologie şi │
│ │ │ │ │ │instalaţii │
│ │ │ │ │ │tehnologice. │
│ │ │ │ │ │Organizarea │
│ │ │ │ │ │exportului, a │
│ │ │ │ │ │cooperărilor şi│
│ │ │ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │ │ │asistenţei │
│ │ │ │ │ │tehnice pentru │
│ │ │ │ │ │produsele │
│ │ │ │ │ │livrate. │
├────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiectarea, │
│ │ │ │ │ │cercetarea şi │
│ │ │ │ │ │fabricarea de │
│ │ │ │ │ │tractoare şi │
│ │ │ │ │ │maşini │
│ │ │ │ │ │agricole, │
│ │ │ │ │ │motoare, │
│ │ │ │ │ │subansamble şi │
│ │ │ │ │ │piese de schimb│
│ │ │ │ │ │aferente. │
│ │ │ │ │ │Proiectarea şi │
│ │ │ │ │ │execuţia de │
│ │ │ │ │ │maşini │
│ │Centrala │ │ │ │agregate, │
│ │industrială │municipiul │ │Întreprinderea│utilaje şi │
│1-b │de tractoare│Braşov │Braşov │"Tractorul" │instalaţii │
│ │şi maşini │ │ │ │netipizate, │
│ │agricole │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │ │proiecte de │
│ │ │ │ │ │execuţie pentru│
│ │ │ │ │ │tehnologii şi │
│ │ │ │ │ │instalaţii │
│ │ │ │ │ │tehnologice. │
│ │ │ │ │ │Organizarea │
│ │ │ │ │ │exportului, a │
│ │ │ │ │ │cooperărilor şi│
│ │ │ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │ │ │asistenţei │
│ │ │ │ │ │tehnice pentru │
│ │ │ │ │ │produsele │
│ │ │ │ │ │livrate. │
└────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

        MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI GRELE
                                         LISTA
                  întreprinderilor şi a celorlalte unităţi subordonate
                       centralelor industriale pentru completarea
             anexei nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │Sediul │
│crt.│Denumirea ├──────────────┬─────────┤
│ │ │localitatea │judeţul │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┤
│I-a Centrala industrială de autocamioane şi │
│turisme Braşov │
├────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┤
│1. │Întreprinderea de │Braşov │Braşov │
│ │autocamioane*) │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│2. │Întreprinderea de │Piteşti │Argeş │
│ │autoturisme │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│3. │Întreprinderea │Cîmpulung │Argeş │
│ │mecanică Muscel │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│4. │Întreprinderea │Bucureşti │- │
│ │"Autobuzul" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│5. │Întreprinderea │Mediaş │Sibiu │
│ │automecanică │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│6. │Întreprinderea │Mîrşa │Sibiu │
│ │mecanică │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│7. │Întreprinderea de │Sibiu │Sibiu │
│ │piese auto │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│8. │Întreprinderea │Moreni │Dîmboviţa│
│ │"Automecanica" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│9. │Întreprinderea │Cluj │Cluj │
│ │"Triumf" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│10. │radiatoare şi │Braşov │Braşov │
│ │cabluri │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│11. │accesorii pentru │Oradea │Bihor │
│ │mijloace de │ │ │
│ │transport │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │
│12. │metalurgică │Reghin │Mureş │
│ │"Republica" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│13. │comerţ exterior │Braşov │Braşov │
│ │"AUTO-DACIA" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │- cu filială la │Bucureşti │- │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │- cu filială la │Piteşti │Argeş │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │- cu birou la │Cîmpulung │Argeş │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │cercetări şi │ │ │
│14. │proiectări de │Braşov │Braşov │
│ │autovehicule şi │ │ │
│ │tractoare │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┤
│I-b Centrala industrială de tractoare şi maşini │
│agricole Braşov │
├────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┤
│1. │Întreprinderea │Braşov │Braşov │
│ │"Tractorul"*) │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│2. │maşini agricole │Bucureşti │- │
│ │"Semănătoarea" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│3. │Întreprinderea "7 │Craiova │Dolj │
│ │Noiembrie" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │
│4. │mecanică │Piatra-Neamţ │Neamţ │
│ │"Ceahlăul" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│5. │Întreprinderea │Sinaia │Prahova │
│ │mecanică fină │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │
│6. │mecanică de │Medgidia │Constanţa│
│ │utilaje │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│7. │Întreprinderea │Timişoara │Timişoara│
│ │"Tehnometal" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│8. │Întreprinderea de │Codlea │Braşov │
│ │maşini agricole │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│9. │garnituri de frînă│Rîmnicu Sărat │Buzău │
│ │şi etanşare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│10. │Întreprinderea │Buzău │Buzău │
│ │"Metalurgica" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│11. │piese auto şi │Miercurea-Ciuc│Harghita │
│ │tractor │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│12. │comerţ exterior │Bucureşti │- │
│ │"UNIVERSALTRACTOR"│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │- cu filială la │Braşov │Braşov │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Institutul de │ │ │
│13. │cercetări şi │Bucureşti │- │
│ │proiectări maşini │ │ │
│ │agricole │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┤
│II. Centrala industrială de utilaj tehnologic, │
│chimic, petrolier şi minier Bucureşti │
├────────────────────────────────────────────────┤
│. . . . . . . . . . │
├────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┤
│ │Centrul de │ │ │
│ │cercetare şi │ │ │
│24. │proiectare │Bucureşti │- │
│ │tehnologică pentru│ │ │
│ │fabricaţie │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│26. │comerţ exterior │Bucureşti │- │
│ │"INDUSTRIALEXPORT"│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │- cu filială la │Ploieşti │Prahova │
├────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┤
│VI. Centrala industrială navală Galaţi │
├────────────────────────────────────────────────┤
│. . . . . . . . . . │
├────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │
│10. │comerţ exterior │Galaţi │Galaţi │
│ │"NAVIMPEX" │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │- cu filială la │Bucureşti │- │
└────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┘

        *) Întreprindere fără personalitate juridică

    ANEXA 5

        MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI GRELE
                                         LISTA
                     unităţilor cu care se modifică şi completează
             anexa nr. 4 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973

┌────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ │Sediul │
│crt.│Denumirea ├───────────┬───────┤
│ │ │localitatea│judeţul│
├────┴───────────────────┴───────────┴───────┤
│. . . . . . . . . . │
├────┬───────────────────┬───────────┬───────┤
│8. │Întreprinderea │Braşov │Braşov │
│ │"Tractorul" │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│9. │Întreprinderea │Braşov │Braşov │
│ │"Autotractor-Dacia"│ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială la │Bucureşti │- │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială la │Piteşti │Argeş │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │proiectare pentru │ │ │
│10. │uzine şi instalaţii│Bucureşti │- │
│ │din industria │ │ │
│ │construcţiilor de │ │ │
│ │maşini grele │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială la │Braşov │Braşov │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │cercetări │ │ │
│ │tehnologice pentru │ │ │
│11. │procese tehnologice│Bucureşti │- │
│ │specifice │ │ │
│ │industriei │ │ │
│ │construcţiilor de │ │ │
│ │maşini │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │cercetări şi │ │ │
│12. │proiectări pentru │Bucureşti │- │
│ │utilaj chimic şi │ │ │
│ │rafinării │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială la │Ploieşti │Prahova│
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială la │Sibiu │Sibiu │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială la │Buzău │Buzău │
└────┴───────────────────┴───────────┴───────┘


    ANEXA 6

        MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI GRELE
                                         LISTA
                 centralelor industriale şi a unităţilor din subordinea
               directă a ministerului pentru completarea anexei nr. 8 la
                     Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973

┌────┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ │Sediul │
│crt.│Denumirea ├───────────┬───────┤
│ │ │localitatea│judeţul│
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Centrala │ │ │
│1-a.│industrială de│Braşov │Braşov │
│ │autocamioane │ │ │
│ │şi turisme │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Centrala │ │ │
│ │industrială de│ │ │
│1-b.│tractoare şi │Braşov │Braşov │
│ │maşini │ │ │
│ │agricole │ │ │
├────┴──────────────┴───────────┴───────┤
│. . . . . . . . . . │
├────┬──────────────┬───────────┬───────┤
│ │Centrul de │ │ │
│ │perfecţionare │ │ │
│11. │a lucrătorilor│Bucureşti │- │
│ │din industria │ │ │
│ │construcţiilor│ │ │
│ │de maşini │ │ │
├────┴──────────────┴───────────┴───────┤
│. . . . . . . . . . │
├────┬──────────────┬───────────┬───────┤
│ │Centrul de │ │ │
│ │calcul al │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│17. │Industriei │Bucureşti │- │
│ │Construcţiilor│ │ │
│ │de Maşini │ │ │
│ │Grele │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul │ │ │
│ │central de │ │ │
│ │cercetări şi │ │ │
│18. │proiectări │Bucureşti │- │
│ │pentru │ │ │
│ │construcţiile │ │ │
│ │de maşini │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │cercetări şi │ │ │
│ │proiectări │ │ │
│ │tehnologice │ │ │
│19. │pentru │Bucureşti │- │
│ │industria │ │ │
│ │construcţiilor│ │ │
│ │de maşini │ │ │
│ │(ICPTCM) │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │cercetări şi │ │ │
│ │proiectări │ │ │
│20. │tehnologice │Bucureşti │- │
│ │pentru │ │ │
│ │sectoare calde│ │ │
│ │(ICPTSC) │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială │Braşov │Braşov │
│ │la │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială │Sibiu │Sibiu │
│ │la │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Institutul de │ │ │
│ │proiectări de │ │ │
│21. │întreprinderi │Braşov │Braşov │
│ │constructoare │ │ │
│ │de maşini │ │ │
│ │(IPCM) │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │- cu filială │Braşov │Braşov │
│ │la │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016