Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 969 din 31 iulie 1973  privind unele măsuri de aplicare a Decretului nr. 162/1973 la centralele industriale, unităţile asimilate acestora, întreprinderile şi celelalte unităţi economice aflate în subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 969 din 31 iulie 1973 privind unele măsuri de aplicare a Decretului nr. 162/1973 la centralele industriale, unităţile asimilate acestora, întreprinderile şi celelalte unităţi economice aflate în subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 122 din 10 august 1973
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Sediul şi obiectul de activitate al centralelor industriale şi unităţilor asimilate acestora, reorganizate potrivit Decretului nr. 162/1973, subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, sînt prevăzute în anexa nr. 1.
     Întreprinderile şi celelalte unităţi subordonate centralelor industriale şi unităţilor asimilate acestora sînt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2
     Pe data de 1 iulie 1973 se desfiinţează prin reorganizare întreprinderile şi unităţile subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste prevăzute în anexa nr. 3. Activul şi pasivul acestora, stabilite pe baza bilanţurilor încheiate pe data de 30 iunie 1973, cu indicatorii de plan aferenţi, precum şi contractele economice încheiate de acestea, se preiau de centralele care absorb întreprinderile şi unităţile desfiinţate.

    ART. 3
     Pe data de 1 iulie 1973 întreprinderile prevăzute în anexa nr. 4 îşi modifică subordonarea, trecînd, cu întregul activ şi pasiv şi indicatorii de plan, la organele ierarhic superioare prevăzute în anexă.
        Predarea şi preluarea se vor face pe bază de protocol.

    ART. 4
     Pe data de 1 iulie 1973 se înfiinţează întreprinderile prevăzute în anexa nr. 5, care au de numirea, sediul şi obiectul de activitate stabilite în aceeaşi anexă.

    ART. 5
     Pe data de 1 iulie 1973 întreprinderile prevăzute în anexa nr. 6 îşi schimbă denumirea.

    ART. 6
        Centralele subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi unităţile prevăzute în anexa nr. 7*), sînt încadrate în gradul special de organizare.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.


    ART. 7
        Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu nivele de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, beneficiază de prevederile art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice.

    ART. 8
        Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor să efectueze modificarea indicatorilor de plan economici şi financiari ca urmare a aplicării prevederilor anexei la art. 2 alin. 2 şi la art. 20 alin. 3 la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice şi a prevederilor prezentei hotărîri, pe baza propunerilor Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.

    ART. 9
        Pe data de 1 iulie 1973 dispoziţiile din actele normative prevăzute în anexa nr. 8*), precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.
                                     p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                   ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 31 iulie 1973.
        Nr. 969.
    ANEXA 1

        CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE
                                      LISTA
         centralelor şi unităţilor asimilate acestora, reorganizate potrivit
           Decretului nr. 162/1973, şi obiectul de activitate al acestora

┌────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Sediul │Unitatea pe │ │
│Nr. │ │ │structura │Obiectul de │
│crt.│Denumirea ├───────────┬───────┤căreia se │activitate │
│ │ │localitatea│judeţul│organizează │ │
│ │ │ │ │centrala │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrala │
│ │ │ │ │ │"Româniafilm" │
│ │ │ │ │ │asigură │
│ │ │ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │ │ │tehnico-materiale│
│ │ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │ │realizării │
│ │ │ │ │ │producţiei │
│ │ │ │ │ │naţionale de │
│ │ │ │ │ │filme, pe baza │
│ │ │ │ │ │planurilor │
│ │ │ │ │ │aprobate de │
│ │ │ │ │ │Consiliul │
│ │ │ │ │ │Culturii şi │
│ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │ │ │Socialiste, │
│ │ │ │ │ │precum şi a │
│ │ │ │ │ │producţiei │
│ │ │ │ │ │filmelor │
│ │ │ │ │ │comandate de │
│ │ │ │ │ │Comitetul de Stat│
│ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │Radioteleviziunii│
│ │ │ │ │ │Române sau de │
│ │ │ │ │ │alţi beneficiari │
│ │ │ │ │Centrul de │din ţară şi din │
│ │Centrala │oraşul │ │producţie │străinătate; │
│1. │"Româniafilm"│Buftea │Ilfov │cinematografică│produce filme │
│ │ │ │ │Bucureşti │artistice, filme │
│ │ │ │ │ │documentare, de │
│ │ │ │ │ │animaţie, │
│ │ │ │ │ │publicitare; │
│ │ │ │ │ │exercită │
│ │ │ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ │ │caselor de filme;│
│ │ │ │ │ │realizează │
│ │ │ │ │ │exportul şi │
│ │ │ │ │ │importul de │
│ │ │ │ │ │filme, utilaje, │
│ │ │ │ │ │piese de schimb │
│ │ │ │ │ │şi materiale │
│ │ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │ │producţiei de │
│ │ │ │ │ │filme şi reţelei │
│ │ │ │ │ │cinematografice; │
│ │ │ │ │ │organizează şi │
│ │ │ │ │ │coordonează │
│ │ │ │ │ │activitatea de │
│ │ │ │ │ │difuzare a │
│ │ │ │ │ │filmelor prin │
│ │ │ │ │ │unităţile │
│ │ │ │ │ │cinematografice, │
│ │ │ │ │ │indiferent de │
│ │ │ │ │ │subordonarea │
│ │ │ │ │ │acestora. │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrala cărţii │
│ │ │ │ │ │asigură │
│ │ │ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │ │ │tehnice, │
│ │ │ │ │ │materiale, de │
│ │ │ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │ │editorial, în │
│ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │realizării │
│ │ │ │ │ │planurilor │
│ │ │ │ │ │editoriale │
│ │ │ │ │ │aprobate de │
│ │ │ │ │ │Consiliul │
│ │ │ │ │ │Culturii şi │
│ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │ │ │Socialiste; │
│ │ │ │ │ │organizează şi │
│ │ │ │ │ │coordonează │
│ │ │ │ │ │difuzarea cărţii │
│ │ │ │ │ │prin centrele de │
│ │ │ │ │ │librării şi │
│ │ │ │ │ │asigură │
│ │ │ │ │ │îndrumarea de │
│ │ │ │ │ │specialitate a │
│ │ │ │ │ │acestora; │
│ │ │ │ │ │repartizează │
│ │ │ │ │ │planul de │
│ │ │ │ │ │desfacere pe │
│ │ │ │ │ │centre de │
│ │ │ │ │ │librării şi │
│ │ │ │ │ │urmăreşte │
│ │ │ │ │ │realizarea │
│ │ │ │ │ │acestuia; │
│2. │Centrala │municipiul │- │- │realizează │
│ │cărţii │Bucureşti │ │ │comerţul cu │
│ │ │ │ │ │ridicata pentru │
│ │ │ │ │ │cărţi şi articole│
│ │ │ │ │ │culturale, precum│
│ │ │ │ │ │şi comerţul cu │
│ │ │ │ │ │amănuntul │
│ │ │ │ │ │printr-un număr │
│ │ │ │ │ │restrîns de │
│ │ │ │ │ │unităţi │
│ │ │ │ │ │reprezentative; │
│ │ │ │ │ │exercită importul│
│ │ │ │ │ │şi exportul de │
│ │ │ │ │ │carte şi bunuri │
│ │ │ │ │ │culturale; │
│ │ │ │ │ │asigură │
│ │ │ │ │ │organizarea de │
│ │ │ │ │ │expoziţii de │
│ │ │ │ │ │carte din ţară şi│
│ │ │ │ │ │străinătate; │
│ │ │ │ │ │exercită │
│ │ │ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ │ │unică a │
│ │ │ │ │ │editurilor │
│ │ │ │ │ │subordonate, │
│ │ │ │ │ │rezolvînd │
│ │ │ │ │ │problemele │
│ │ │ │ │ │economice, │
│ │ │ │ │ │financiare şi │
│ │ │ │ │ │administrative ce│
│ │ │ │ │ │decurg din │
│ │ │ │ │ │executarea, │
│ │ │ │ │ │planurilor de │
│ │ │ │ │ │venituri şi │
│ │ │ │ │ │cheltuieli ale │
│ │ │ │ │ │acestora. │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrala │
│ │ │ │ │ │industriei │
│ │ │ │ │ │poligrafice │
│ │ │ │ │ │exercită │
│ │ │ │ │ │îndrumarea şi │
│ │ │ │ │ │controlul de │
│ │ │ │ │ │specialitate al │
│ │ │ │ │ │unităţilor │
│ │ │ │ │ │poligrafice, │
│ │ │ │ │ │indiferent de │
│ │ │ │ │ │subordonare; │
│ │ │ │ │ │execută │
│ │ │ │ │ │tipărituri şi │
│ │ │ │ │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │ │poligrafice, prin│
│ │ │ │ │ │unitatea pe │
│ │ │ │ │ │structura căreia │
│ │ │ │ │ │s-a constituit, │
│ │ │ │ │ │precum şi prin │
│ │ │ │ │ │alte unităţi din │
│ │ │ │ │ │componenţa sa; │
│ │ │ │ │ │exercită │
│ │ │ │ │ │atribuţiile │
│ │ │ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │ │ │Hotărîrea │
│ │ │ │ │ │Consiliului de │
│ │ │ │ │ │Miniştri nr. 520/│
│ │ │ │ │ │1961 în ce │
│ │ │ │ │ │priveşte │
│ │ │ │ │ │mijloacele de │
│ │ │ │ │ │tipărire şi │
│ │ │ │ │ │legătorie. │
│ │ │ │ │ │Centrala │
│ │ │ │ │ │industriei │
│ │ │ │ │ │poligrafice │
│ │ │ │ │ │asigură │
│ │ │ │ │ │aprovizionarea cu│
│ │ │ │ │ │materii prime şi │
│ │ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │ │ │tehnologice │
│ │ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │ │procesului de │
│ │ │ │ │ │producţie │
│ │ │ │ │ │poligrafică şi cu│
│ │ │ │ │ │hîrtia destinată │
│ │ │ │ │ │tiparului ce se │
│ │ │ │ │ │prelucrează în │
│ │ │ │ │ │unităţile │
│ │ │ │ │ │subordonate, cu │
│ │ │ │ │ │excepţia celei │
│ │ │ │ │ │destinate presei,│
│ │ │ │ │ │publicaţiilor şi │
│ │ │ │ │ │imprimatelor │
│ │ │ │ │ │tipizate şi │
│ │Centrala │ │ │Combinatul │netipizate, │
│3. │industriei │municipiul │- │poligrafic │precum şi │
│ │poligrafice │Bucureşti │ │"Casa Scînteii"│aprovizionarea │
│ │ │ │ │ │instituţiilor │
│ │ │ │ │ │culturale din │
│ │ │ │ │ │sistemul │
│ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │Culturii şi │
│ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │ │ │Socialiste cu │
│ │ │ │ │ │aparatură şi alte│
│ │ │ │ │ │materiale de │
│ │ │ │ │ │practică │
│ │ │ │ │ │culturală, din │
│ │ │ │ │ │producţia internă│
│ │ │ │ │ │şi din import; │
│ │ │ │ │ │efectuează │
│ │ │ │ │ │operaţiile │
│ │ │ │ │ │comerciale în │
│ │ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │ │ │aprovizionării │
│ │ │ │ │ │acestor unităţi │
│ │ │ │ │ │şi a │
│ │ │ │ │ │beneficiarilor de│
│ │ │ │ │ │cote de hîrtie │
│ │ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │ │prelucrează prin │
│ │ │ │ │ │unităţile │
│ │ │ │ │ │componente ale │
│ │ │ │ │ │centralei, cu │
│ │ │ │ │ │sediul în │
│ │ │ │ │ │municipiul │
│ │ │ │ │ │Bucureşti; │
│ │ │ │ │ │prestează │
│ │ │ │ │ │servicii │
│ │ │ │ │ │tipografice │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │străinătate, │
│ │ │ │ │ │exportă discuri │
│ │ │ │ │ │şi benzi de │
│ │ │ │ │ │magnetofon, │
│ │ │ │ │ │importă materiale│
│ │ │ │ │ │şi utilaje │
│ │ │ │ │ │tipografice, │
│ │ │ │ │ │piese de schimb, │
│ │ │ │ │ │discuri şi benzi │
│ │ │ │ │ │de magnetofon, │
│ │ │ │ │ │avizează cererile│
│ │ │ │ │ │de utilaje │
│ │ │ │ │ │poligrafice din │
│ │ │ │ │ │import ale │
│ │ │ │ │ │ministerelor, │
│ │ │ │ │ │celorlalte organe│
│ │ │ │ │ │centrale şi ale │
│ │ │ │ │ │comitetelor │
│ │ │ │ │ │executive ale │
│ │ │ │ │ │consiliilor │
│ │ │ │ │ │populare. │
└────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2

        CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE
                                      LISTA
            întreprinderilor şi celorlalte unităţi subordonate centralelor

┌────┬───────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Sediul │Obiectul de │
│crt.│Denumirea ├───────────┬───────┤activitate │
│ │ │localitatea│judeţul│ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │5 │
├────┴───────────────┴───────────┴───────┴─────────────────┤
│I. Centrala "Româniafilm" │
├────┬───────────────┬───────────┬───────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Contractează şi │
│ │ │ │ │achiziţionează │
│ │ │ │ │scenarii literare│
│ │ │ │ │şi asigură │
│ │Casa de filme │municipiul │ │înfăptuirea │
│1. │nr. 1 │Bucureşti │- │operei │
│ │ │ │ │cinematografice │
│ │ │ │ │corespunzător │
│ │ │ │ │criteriilor │
│ │ │ │ │ideologice şi │
│ │ │ │ │artistice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Contractează şi │
│ │ │ │ │achiziţionează │
│ │ │ │ │scenarii literare│
│ │ │ │ │şi asigură │
│ │Casa de filme │municipiul │ │înfăptuirea │
│2. │nr. 2 │Bucureşti │- │operei │
│ │ │ │ │cinematografice │
│ │ │ │ │corespunzător │
│ │ │ │ │criteriilor │
│ │ │ │ │ideologice şi │
│ │ │ │ │artistice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Contractează şi │
│ │ │ │ │achiziţionează │
│ │ │ │ │scenarii literare│
│ │ │ │ │şi asigură │
│ │Casa de filme │municipiul │ │înfăptuirea │
│3. │nr. 3 │Bucureşti │- │operei │
│ │ │ │ │cinematografice │
│ │ │ │ │corespunzător │
│ │ │ │ │criteriilor │
│ │ │ │ │ideologice şi │
│ │ │ │ │artistice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Contractează şi │
│ │ │ │ │achiziţionează │
│ │ │ │ │scenarii literare│
│ │ │ │ │şi asigură │
│ │Casa de filme │municipiul │ │înfăptuirea │
│4. │nr. 4 │Bucureşti │- │operei │
│ │ │ │ │cinematografice │
│ │ │ │ │corespunzător │
│ │ │ │ │criteriilor │
│ │ │ │ │ideologice şi │
│ │ │ │ │artistice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Contractează şi │
│ │ │ │ │achiziţionează │
│ │ │ │ │scenarii literare│
│ │ │ │ │şi asigură │
│ │Casa de filme │municipiul │ │înfăptuirea │
│5. │nr. 5 │Bucureşti │- │operei │
│ │ │ │ │cinematografice │
│ │ │ │ │corespunzător │
│ │ │ │ │criteriilor │
│ │ │ │ │ideologice şi │
│ │ │ │ │artistice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Realizează filme │
│ │ │ │ │documentare, │
│ │Studioul │ │ │ştiinţifice, │
│ │cinematografic │municipiul │ │reportaje │
│6. │"Alexandru │Bucureşti │- │politice, jurnale│
│ │Sahia" │ │ │de actualităţi, │
│ │ │ │ │jurnale pentru │
│ │ │ │ │sate şi letopiseţ│
│ │ │ │ │cinematografic. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Realizează filme │
│ │Studioul │municipiul │ │de animaţie, │
│7. │cinematografic │Bucureşti │- │publicitare, │
│ │"Animafilm" │ │ │diafilme şi │
│ │ │ │ │diapozitive. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Păstrează filmele│
│ │ │ │ │şi materialele │
│ │ │ │ │documentare │
│ │ │ │ │cinematografice; │
│ │ │ │ │administrează şi │
│ │Arhiva │ │ │dezvoltă fondul │
│8. │naţională de │municipiul │- │arhivistic │
│ │filme (unitate │Bucureşti │ │cinematografic; │
│ │bugetară) │ │ │întreţine relaţii│
│ │ │ │ │cu organizaţiile │
│ │ │ │ │similare din │
│ │ │ │ │străinătate. │
│ │ │ │ │Unitatea are 71 │
│ │ │ │ │de posturi. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Centrul de │ │ │Realizează filme │
│9. │producţie │oraşul │Ilfov │artistice, │
│ │cinematografică│Buftea │ │documentare şi │
│ │Bucureşti*) │ │ │publicitare. │
├────┴───────────────┴───────────┴───────┴─────────────────┤
│*) Unitate fără personalitate juridică pe structura căreia│
│s-a construit centrala. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. Centrala cărţii │
├────┬───────────────┬───────────┬───────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări │
│ │ │ │ │beletristice │
│ │ │ │ │contemporane │
│ │ │ │ │(proză, poezie, │
│ │ │ │ │teatru, critică │
│ │ │ │ │şi istorie │
│ │ │ │ │literară) în │
│ │Editura "Mihai │municipiul │ │limba română, │
│10. │Eminescu" │Bucureşti │- │lucrări similare │
│ │ │ │ │în limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare, │
│ │ │ │ │precum şi lucrări│
│ │ │ │ │de valorificare a│
│ │ │ │ │moştenirii │
│ │ │ │ │literare în │
│ │ │ │ │colecţii de mare │
│ │ │ │ │tiraj. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări cu │
│ │ │ │ │caracter literar │
│ │ │ │ │ştiinţific şi │
│ │ │ │ │educativ │
│11. │Editura │municipiul │- │destinate │
│ │"Albatros" │Bucureşti │ │adolescenţilor şi│
│ │ │ │ │tineretului, în │
│ │ │ │ │limba română şi │
│ │ │ │ │în limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări │
│ │ │ │ │(originale şi │
│ │ │ │ │traduceri) din │
│ │ │ │ │domeniul │
│ │Editura "Ion │municipiul │ │literaturii │
│12. │Creangă" │Bucureşti │- │pentru copii │
│ │ │ │ │preşcolari şi │
│ │ │ │ │şcolari mici, în │
│ │ │ │ │limba română şi │
│ │ │ │ │în limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări de │
│ │ │ │ │valorificare a │
│13. │Editura │municipiul │- │moştenirii │
│ │"Minerva" │Bucureşti │ │literare │
│ │ │ │ │româneşti şi a │
│ │ │ │ │ediţiilor │
│ │ │ │ │definitive. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări ale │
│ │ │ │ │autorilor din │
│ │ │ │ │rîndul │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare în │
│ │ │ │ │domeniul │
│ │ │ │ │literaturii │
│ │ │ │ │beletristice │
│14. │Editura │municipiul │- │contemporane şi │
│ │"Kriterion" │Bucureşti │ │clasice │
│ │ │ │ │originale, │
│ │ │ │ │traduceri din │
│ │ │ │ │alte limbi, │
│ │ │ │ │inclusiv din şi │
│ │ │ │ │în limba română, │
│ │ │ │ │precum şi lucrări│
│ │ │ │ │de cultură │
│ │ │ │ │generală ştiinţă,│
│ │ │ │ │tehnică şi artă. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea │
│ │ │ │ │literaturii │
│ │ │ │ │beletristice │
│ │ │ │ │universale în │
│ │Editura │municipiul │ │limba română şi a│
│15. │"Univers" │Bucureşti │- │unor lucrări │
│ │ │ │ │originale de │
│ │ │ │ │eseistică, │
│ │ │ │ │critică şi │
│ │ │ │ │istorie literară │
│ │ │ │ │universală. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │şi traduceri din │
│ │Editura │municipiul │ │toate domeniile │
│16. │"Meridiane" │Bucureşti │- │artei, în limba │
│ │ │ │ │română şi în │
│ │ │ │ │limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │şi traduceri cu │
│ │ │ │ │caracter │
│ │ │ │ │enciclopedic şi │
│ │Editura │municipiul │ │de informare, │
│17. │enciclopedică │Bucureşti │- │precum şi │
│ │română │ │ │furnizarea de │
│ │ │ │ │materiale privind│
│ │ │ │ │ţara noastră │
│ │ │ │ │pentru lucrări │
│ │ │ │ │enciclopedice │
│ │ │ │ │străine. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │şi traduceri în │
│ │Editura │municipiul │ │toate domeniile │
│18. │ştiinţifică │Bucureşti │- │ştiinţei, în │
│ │ │ │ │limba română şi │
│ │ │ │ │în limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │municipiul │ │lucrări originale│
│19. │Editura tehnică│Bucureşti │- │şi traduceri │
│ │ │ │ │toate domeniile │
│ │ │ │ │tehnicii. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│20. │Editura "Ceres"│municipiul │- │şi traduceri │
│ │ │Bucureşti │ │domeniul │
│ │ │ │ │agriculturii şi │
│ │ │ │ │silviculturii. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │şi traduceri din │
│ │ │ │ │toate domeniile │
│ │ │ │ │literaturii │
│21. │Editura "Dacia"│municipiul │Cluj │beletristice, │
│ │ │Cluj │ │artei, ştiinţei │
│ │ │ │ │şi tehnicii, în │
│ │ │ │ │limba română şi │
│ │ │ │ │în limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │şi traduceri │
│22. │Editura │municipiul │Iaşi │toate domeniile │
│ │"Junimea" │Iaşi │ │literaturii │
│ │ │ │ │beletristice, │
│ │ │ │ │artei, ştiinţei │
│ │ │ │ │şi tehnicii. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │din toate │
│ │ │ │ │domeniile │
│ │ │ │ │literaturii │
│ │ │municipiul │ │beletristice, │
│23. │Editura "Facla"│Timişoara │Timiş │artei, ştiinţei │
│ │ │ │ │şi tehnicii, în │
│ │ │ │ │special locale, │
│ │ │ │ │în limba română │
│ │ │ │ │şi în limbile │
│ │ │ │ │naţionalităţilor │
│ │ │ │ │conlocuitoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea de │
│ │ │ │ │lucrări │
│ │ │ │ │originale, în │
│ │ │ │ │special locale, │
│ │Editura │municipiul │ │în limba română, │
│24. │"Scrisul │Craiova │Dolj │din toate │
│ │românesc" │ │ │domeniile │
│ │ │ │ │literaturii │
│ │ │ │ │beletristice, │
│ │ │ │ │artei, ştiinţei │
│ │ │ │ │şi tehnicii. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Editarea, la │
│ │ │ │ │solicitarea şi pe│
│ │ │ │ │cheltuiala │
│ │ │ │ │autorilor, de │
│ │ │ │ │lucrări originale│
│ │ │ │ │care nu prezintă │
│ │ │ │ │interes pentru │
│ │Editura │municipiul │ │celelalte edituri│
│25. │"Litera" │Bucureşti │- │şi care nu │
│ │ │ │ │contravin legii │
│ │ │ │ │sau intereselor │
│ │ │ │ │socialismului, │
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │editarea de │
│ │ │ │ │agende, calendare│
│ │ │ │ │şi alte │
│ │ │ │ │tipărituri. │
├────┴───────────────┴───────────┴───────┴─────────────────┤
│III. Centrala industriei poligrafice │
├────┬───────────────┬───────────┬───────┬─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│26. │poligrafică "13│municipiul │- │tipărituri şi │
│ │Decembrie 1918"│Bucureşti │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│27. │poligrafică │municipiul │- │tipărituri şi │
│ │"Informaţia" │Bucureşti │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Executarea de │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │tipărituri şi │
│28. │poligrafică │Bucureşti │- │lucrări │
│ │"Arta grafică" │ │ │poligrafice de │
│ │ │ │ │artă. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Tipărirea de │
│ │ │ │ │timbre şi alte │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │imprimate-valori,│
│29. │poligrafică │Bucureşti │- │executarea de │
│ │"Filaret" │ │ │cărţi şi alte │
│ │ │ │ │lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Tipărirea şi │
│ │ │ │ │desfacerea │
│ │ │ │ │Buletinului │
│ │ │ │ │Oficial al │
│ │ │ │ │Republicii │
│ │ │ │ │Socialiste │
│ │Întreprinderea │ │ │România şi a │
│ │poligrafică │municipiul │ │altor publicaţii │
│30. │"Buletinul │Bucureşti │- │legislative cu │
│ │Oficial" │ │ │caracter oficial,│
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │executarea de │
│ │ │ │ │alte tipărituri │
│ │ │ │ │în limita │
│ │ │ │ │spaţiului │
│ │ │ │ │poligrafic │
│ │ │ │ │disponibil. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│31. │poligrafică │municipiul │Bacău │tipărituri şi │
│ │Bacău │Bacău │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Executarea de │
│ │ │ │ │tipărituri şi │
│ │Întreprinderea │ │ │alte lucrări │
│32. │poligrafică │municipiul │Timiş │poligrafice, │
│ │Banat │Timişoara │ │editarea şi │
│ │ │ │ │producţia de │
│ │ │ │ │jocuri │
│ │ │ │ │poligrafiate. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Executarea de │
│ │Întreprinderea │ │ │tipărituri şi │
│33. │poligrafică │municipiul │Braşov │alte lucrări │
│ │Braşov │Braşov │ │poligrafice, │
│ │ │ │ │hărţi şi globuri │
│ │ │ │ │geografice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│34. │poligrafică │municipiul │Cluj │tipărituri şi │
│ │Cluj │Cluj │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│35. │poligrafică │municipiul │Bihor │tipărituri şi │
│ │Crişana │Oradea │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│36. │poligrafică │municipiul │Galaţi │tipărituri şi │
│ │Galaţi │Galaţi │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│37. │poligrafică │municipiul │Iaşi │tipărituri şi │
│ │Iaşi │Iaşi │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│38. │poligrafică │municipiul │Dolj │tipărituri şi │
│ │Oltenia │Craiova │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │Executarea de │
│39. │poligrafică │municipiul │Sibiu │tipărituri şi │
│ │Sibiu │Sibiu │ │alte lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Producţia de │
│ │ │ │ │piese de schimb │
│ │ │ │ │pentru utilajele │
│ │ │ │ │poligrafice şi │
│ │ │ │ │efectuarea │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │reparaţiilor │
│40. │de mecanică │Bucureşti │- │capitale ale │
│ │poligrafică │ │ │acestor utilaje; │
│ │ │ │ │activitatea de │
│ │ │ │ │"service" pentru │
│ │ │ │ │centrele de │
│ │ │ │ │tipar-gazetă din │
│ │ │ │ │ţară. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Producerea şi │
│ │ │ │ │comercializarea │
│ │ │ │ │discurilor │
│ │ │ │ │fonografice, │
│ │ │ │ │benzilor de │
│ │ │ │ │magnetofon şi a │
│ │ │ │ │altor produse de │
│41. │Casa de discuri│municipiul │- │înregistrare a │
│ │"Electrecord" │Bucureşti │ │muzicii şi │
│ │ │ │ │textelor vorbite;│
│ │ │ │ │organizarea cu │
│ │ │ │ │orchestră proprie│
│ │ │ │ │şi solişti din │
│ │ │ │ │afară de concerte│
│ │ │ │ │publice │
│ │ │ │ │ocazionale. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Proiectarea şi │
│ │ │ │ │executarea de │
│ │ │ │ │muzee, expoziţii,│
│ │ │ │ │mobilier pentru │
│ │ │ │ │decoraţiuni │
│ │ │ │ │interioare, │
│ │ │ │ │grafică, │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │instalaţii şi │
│42. │de stat │Bucureşti │- │aparatură │
│ │"Decorativa" │ │ │electromecanică │
│ │ │ │ │pentru scenă, │
│ │ │ │ │costume de │
│ │ │ │ │teatru, film şi │
│ │ │ │ │de artă populară,│
│ │ │ │ │pentru unităţi │
│ │ │ │ │din sectorul │
│ │ │ │ │socialist. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │ │funcţionării şi │
│ │ │ │ │întreţinerii │
│ │ │ │ │construcţiilor şi│
│ │ │ │ │instalaţiilor │
│ │ │ │ │tehnice ale │
│ │ │ │ │imobilului "Casa │
│ │ │ │ │Scînteii"; │
│ │ │ │ │asigurarea │
│ │Întreprinderea │ │ │securităţii │
│43. │de prestări de │municipiul │- │imobilului, │
│ │servicii "Casa │Bucureşti │ │prestarea de │
│ │Scînteii" │ │ │servicii de │
│ │ │ │ │transport, │
│ │ │ │ │întreţinere şi │
│ │ │ │ │reparaţii auto şi│
│ │ │ │ │alte servicii │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │instituţiile de │
│ │ │ │ │cultură şi artă, │
│ │ │ │ │pe bază de │
│ │ │ │ │contract. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Combinatul │ │ │Executarea de │
│44. │poligrafic │municipiul │- │tipărituri şi │
│ │"Casa │Bucureşti │ │alte lucrări │
│ │Scînteii"*) │ │ │poligrafice. │
├────┴───────────────┴───────────┴───────┴─────────────────┤
│*) Unitate fără personalitate juridică pe structura căreia│
│s-a construit centrala. │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

        CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE
                                       LISTA
                       întreprinderilor care se desfiinţează

┌────┬───────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │Sediul │
│crt.│Denumirea ├───────────┬─────────┤
│ │ │localitatea│judeţul │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Baza pentru │municipiul │ │
│1. │desfacerea │Bucureşti │- │
│ │cărţii │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Unitatea de │municipiul │ │
│2. │comerţ exterior│Bucureşti │- │
│ │"Romlibri" │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Combinatul │municipiul │ │
│3. │poligrafic │Bucureşti │- │
│ │"Casa Scînteii"│ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Direcţia de │municipiul │ │
│4. │aprovizionare │Bucureşti │- │
│ │şi desfacere │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│5. │poligrafică │Bucureşti │- │
│ │"Tiparul"*) │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │ │ │
│6. │poligrafică │municipiul │- │
│ │"Fabrica de │Bucureşti │ │
│ │timbre"*) │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│7. │poligrafică │Baia Mare │Maramureş│
│ │Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│8. │poligrafică │Constanţa │Constanţa│
│ │Dobrogea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│9. │poligrafică │Deva │Hunedoara│
│ │Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│10. │poligrafică │Piteşti │Argeş │
│ │Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│11. │poligrafică │Ploieşti │Prahova │
│ │Ploieşti │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│12. │poligrafică │Suceava │Suceava │
│ │Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │
│13. │poligrafică │Tîrgu Mureş│Mureş │
│ │Tîrgu Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Centrul de │ │ │
│14. │producţie │oraşul │Ilfov │
│ │cinematografică│Buftea │ │
│ │Bucureşti │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────┘

        *) Întreprinderile se desfiinţează prin comasare.

    ANEXA 4

        CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE
                                       LISTA
           întreprinderilor şi a altor unităţi care îşi modifică subordonarea

┌────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │Organul │Organul │
│Nr. │Denumirea │central în │central sau │
│crt.│unităţii care │subordinea │local în │
│ │se desprinde │căruia │subordinea │
│ │ │funcţionează│căruia trece │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea │Consiliul │Direcţia │
│ │de stat pentru │Culturii şi │generală a │
│1. │imprimate şi │Educaţiei │presei şi │
│ │administrarea │Socialiste │tipăriturilor│
│ │publicaţiilor │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Librăria │Consiliul │executiv al │
│2. │"Universităţii"│Culturii şi │Consiliului │
│ │din municipiul │Educaţiei │popular al │
│ │Cluj │Socialiste │judeţului │
│ │ │ │Cluj │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Librăria │Consiliul │executiv al │
│3. │"Junimea" din │Culturii şi │Consiliului │
│ │municipiul Iaşi│Educaţiei │popular al │
│ │ │Socialiste │judeţului │
│ │ │ │Iaşi │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Librăria │Consiliul │executiv al │
│4. │"Ramuri" din │Culturii şi │Consiliului │
│ │municipiul │Educaţiei │popular al │
│ │Craiova │Socialiste │judeţului │
│ │ │ │Dolj │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Librăria "Mihai│ │Comitetul │
│ │Eminescu" şi │Consiliul │executiv al │
│5. │Colectura │Culturii şi │Consiliului │
│ │bibliotecilor │Educaţiei │popular al │
│ │din municipiul │Socialiste │judeţului │
│ │Timişoara │ │Timiş │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Librăria │Consiliul │executiv al │
│6. │"George Coşbuc"│Culturii şi │Consiliului │
│ │din municipiul │Educaţiei │popular al │
│ │Braşov │Socialiste │judeţului │
│ │ │ │Braşov │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Librăria │Consiliul │executiv al │
│7. │"Tomis" din │Culturii şi │Consiliului │
│ │municipiul │Educaţiei │popular al │
│ │Constanţa │Socialiste │judeţului │
│ │ │ │Constanţa │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Tipografia din │Consiliul │executiv al │
│8. │oraşul │Culturii şi │Consiliului │
│ │Caransebeş │Educaţiei │popular al │
│ │ │Socialiste │judeţului │
│ │ │ │Caraş-Severin│
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Comitetul │
│ │Cinematograful │Consiliul │executiv al │
│9. │"Patria" din │Culturii şi │Consiliului │
│ │municipiul │Educaţiei │popular al │
│ │Bucureşti │Socialiste │municipiului │
│ │ │ │Bucureşti │
└────┴───────────────┴────────────┴─────────────┘


    ANEXA 5

        CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE
                                      LISTA
                     întreprinderilor care se înfiinţează

┌────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Sediul │Obiectul de │
│crt.│Denumirea ├───────────┬───────┤activitate │
│ │ │localitatea│judeţul│ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Producţia de │
│ │Întreprinderea│ │ │piese de schimb │
│ │de mecanică │ │ │pentru utilajele │
│ │poligrafică, │ │ │poligrafice şi │
│ │care se │ │ │efectuarea │
│ │înfiinţează │municipiul │ │reparaţiilor │
│1. │prin │Bucureşti │- │capitale ale │
│ │desprindere de│ │ │acestor utilaje: │
│ │la Centrala │ │ │activitatea de │
│ │industriei │ │ │"service" pentru │
│ │poligrafice │ │ │centrele de │
│ │ │ │ │tipar-gazetă din │
│ │ │ │ │ţară. │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Tipărirea de │
│ │ │ │ │timbre şi alte │
│ │Întreprinderea│municipiul │ │imprimate-valori,│
│2. │poligrafică │Bucureşti │- │executarea de │
│ │"Filaret"*) │ │ │cărţi şi alte │
│ │ │ │ │lucrări │
│ │ │ │ │poligrafice. │
└────┴──────────────┴───────────┴───────┴─────────────────┘

        *) Întreprinderea se înfiinţează prin comasarea Întreprinderii poligrafice "Tiparul" cu Întreprinderea poligrafică "Fabrica de timbre".

    ANEXA 6

        CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE
                                      LISTA
                   întreprinderilor care îşi schimbă denumirea

┌────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea │Denumirea după│Sediul │Obiectul de │
│crt.│înainte de │reorganizare ├───────────┬───────┤activitate │
│ │reorganizare │ │localitatea│judeţul│ │
├────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴───────┴──────────────┤
│Centrala industriei poligrafice │
├────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬───────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Tipărirea şi │
│ │ │ │ │ │desfacerea │
│ │ │ │ │ │Buletinului │
│ │ │ │ │ │Oficial al │
│ │ │ │ │ │Republicii │
│ │ │ │ │ │Socialiste │
│ │ │ │ │ │România şi a │
│ │ │ │ │ │altor │
│ │Întreprinderea│Întreprinderea│ │ │publicaţii │
│1. │poligrafică │poligrafică │municipiul │- │legislative cu│
│ │"Grafica nouă"│"Buletinul │Bucureşti │ │caracter │
│ │ │Oficial" │ │ │oficial, │
│ │ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │ │executarea de │
│ │ │ │ │ │alte │
│ │ │ │ │ │tipărituri în │
│ │ │ │ │ │limita │
│ │ │ │ │ │spaţiului │
│ │ │ │ │ │grafic │
│ │ │ │ │ │disponibil. │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │întreţinerii │
│ │ │ │ │ │construcţiilor│
│ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │instalaţiilor │
│ │ │ │ │ │tehnice ale │
│ │ │ │ │ │imobilului │
│ │ │ │ │ │"Casa │
│ │ │ │ │ │Scînteii"; │
│ │Administraţia │Întreprinderea│ │ │asigurarea │
│2. │imobilului │de prestări de│municipiul │- │securităţii │
│ │"Casa │servicii "Casa│Bucureşti │ │imobilului; │
│ │Scînteii" │Scînteii" │ │ │prestarea de │
│ │ │ │ │ │servicii de │
│ │ │ │ │ │transport şi │
│ │ │ │ │ │reparaţii │
│ │ │ │ │ │auto, de │
│ │ │ │ │ │întreţinere şi│
│ │ │ │ │ │alte servicii │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │instituţiile │
│ │ │ │ │ │de cultură şi │
│ │ │ │ │ │artă, pe bază │
│ │ │ │ │ │de contract. │
└────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴───────┴──────────────┘

                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016