Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 569 din 21 mai 1973  privind unele măsuri pentru perfecţionarea sistemului de baze şi depozite pentru aprovizionarea tehnico-materială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 21 mai 1973 privind unele măsuri pentru perfecţionarea sistemului de baze şi depozite pentru aprovizionarea tehnico-materială

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 80 din 5 iunie 1973
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Pe data de 1 iunie 1973 se înfiinţează, în subordinea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 1.
        Bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti, care se înfiinţează conform alineatului precedent, se organizează şi vor funcţiona pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, conform prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat, cu denumirea şi sediul prevăzute în anexă, şi vor avea ca obiect de activitate aprovizionarea tehnico-materială cu materii prime, materiale şi produse de uz general, în cantităţi nevagonabile, a unităţilor socialiste de stat, precum şi a unităţilor cooperatiste.

    ART. 2
     Întreprinderile, bazele şi depozitele de aprovizionare şi desfacere prevăzute în anexa nr. 2 îşi încetează activitatea pe data de 1 iunie 1973.
     Trecerea întreprinderilor, bazelor şi depozitelor de aprovizionare şi desfacere, prevăzute la alineatul precedent, la bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi la Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre, se face cu întreg activul şi pasivul rezultat din bilanţul încheiat pe data de 31 martie 1973, cu indicatorii de plan şi obligaţiile contractuale în raport cu furnizorii şi beneficiarii. Totodată, se transferă şi personalul, potrivit prevederilor Codului muncii, în interesul serviciului.
        Predarea-preluarea întreprinderilor, bazelor şi depozitelor se face pe bază de protocoale ce se vor încheia, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri, între Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi ministerele, celelalte organe centrale şi locale deţinătoare.

    ART. 3
        Personalul din întreprinderile, bazele şi depozitele de aprovizionare şi desfacere, care fac obiectul prezentei hotărîri, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice.

    ART. 4
        Pentru asigurarea preluării, organizării, regrupării spaţiilor şi selectării personalului, se constituie colective judeţene şi pentru municipiul Bucureşti, formate din delegaţi împuterniciţi ai Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor, ministerelor economice şi organelor locale, care vor trebui să soluţioneze, în termen de cel mult 15 zile de la data prezentei hotărîri, problemele legate de aplicarea noilor structuri organizatorice.

    ART. 5
        Salarizarea personalului tehnic, economic, de altă specialitate şi administrativ din bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi din Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti, inclusiv filialele din cadrul acesteia, se face pe baza Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 914/1968, anexa nr. III/4.
        Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti se încadrează în gradul special.
        Salariile tarifare ale cadrelor tehnice cu atribuţii de control în domeniul stocurilor şi utilizării resurselor materiale sînt cele prevăzute în anexa nr. III/4 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 914/1968. O parte din acest personal, reprezentînd pînă la 10% din numărul total al cadrelor tehnice din bazele de aprovizionare tehnico-materială, va putea fi încadrat la o clasă de salarizare imediat superioară.

    ART. 6
     În scopul eliminării paralelismelor dintre diferitele reţele de baze şi depozite, se specializează, în cadrul unor ministere şi altor organe centrale, bazele şi depozitele prevăzute în anexa nr. 3, care vor funcţiona în subordonarea şi cu obiectul de activitate prevăzute în dreptul fiecăreia. Aceste baze şi depozite vor putea aproviziona şi desface numai produse specifice profilului lor de activitate, pentru care le revine obligaţia de a aproviziona toţi consumatorii din economie, indiferent de subordonarea acestora. În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri, ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine baze şi depozite specializate vor elabora şi transmite spre aprobare Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe nomenclatoarele materialelor şi produselor specifice, pe grupe de produse şi pe principalele sortimente.
     Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti să ia măsurile prevăzute în alineatul precedent pentru unităţile cuprinse în anexa nr. 4.

    ART. 7
        În termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va elabora nomenclatorul şi baremurile-limită de livrare pentru materialele de uz general care se aprovizionează şi se desfac în cantităţi nevagonabile numai prin bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti. Se interzice aprovizionarea prin alte reţele de baze şi depozite a materialelor cuprinse în acest nomenclator.

    ART. 8
        Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor, ministerele, celelalte organe centrale, vor controla sistematic respectarea de către fiecare bază şi depozit a nomenclatoarelor specifice de materiale aprobate, iar băncile finanţatoare nu vor admite la creditare alte materiale decît cele prevăzute în nomenclatorul lor.

    ART. 9
        Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, Ucecom şi Centrocoop vor elabora, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, nomenclatorul produselor specifice economiei locale şi al materiilor prime şi materialelor necesare producerii acestora, care se procură în exclusivitate pe plan local şi nu se asigură din resursele centralizate ale statului.

    ART. 10
        Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, vor stabili, în termen de 90 de zile de la data prezentei hotărîri, norme de stoc fizice şi normative de mijloace circulante la unităţile producătoare, consumatoare şi în baze, ţinînd seama de noua organizare a reţelelor de baze şi depozite şi de scurtarea ciclurilor de livrare. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor şi băncile finanţatoare vor elabora şi difuza criterii unitare pentru stabilirea acestor norme şi normative şi vor îndruma şi controla modul de desfăşurare a acestei activităţi.

    ART. 11
        Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va prelua începînd cu anul 1974, prin bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială, şi aprovizionarea prin tranzit a materialelor de uz general în cantităţi vagonabile, pentru toate unităţile economice din judeţele Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Covasna, Harghita, Ialomiţa, Sălaj, Teleorman, Tulcea şi Vaslui.

    ART. 12
        Problemele ce apar în procesul de derulare a aprovizionării cu materii prime, materiale şi produse de uz general şi care ar putea avea implicaţii în realizarea ritmică a sarcinilor de plan vor fi sesizate de către unităţile economice, în timp util, bazelor judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi Bazei de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti, care au obligaţia să le soluţioneze cu operativitate, în conformitate cu prevederile planului şi cu competenţele ce le revin. Vor fi prezentate spre soluţionare ministerelor şi celorlalte organe centrale numai acele propuneri analizate în prealabil cu bazele judeţene şi care nu şi-au putut găsi rezolvări pe plan local.

    ART. 13
        În scopul dezvoltării capacităţilor de depozitare într-o concepţie unitară şi corelat cu nevoile economiei, fondurile de investiţii şi valutare prevăzute în planul de stat pe anul 1973, precum şi cele din planul cincinal pentru anii 1974-1975, aferente bazelor şi depozitelor trecute în subordinea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, precum şi cele prevăzute pentru construirea de baze şi depozite noi, se virează din planurile de investiţii şi valutare ale actualilor titulari de plan în planul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.
        În vederea utilizării eficiente a fondurilor de investiţii destinate spaţiilor de depozitare şi aplicării unor soluţii constructive economicoase, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va elabora etapizat pînă la finele anului 1973, cu sprijinul ministerelor şi institutelor de proiectări de specialitate, indicatori cu caracter normativ şi proiecte tip privind construcţia, dezvoltarea şi dotarea depozitelor, care vor fi aplicate în mod obligatoriu în economie.

    ART. 14
        Pentru asigurarea unei evidenţe sistematice a stocurilor de pe teritoriu, a transmiterii şi rezolvării operative a problemelor de aprovizionare care se ridică în judeţe, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va organiza un sistem de transmitere a datelor prin telex, teleconferinţe, telefoane interurbane, cu funcţionare în ture.
        În acest scop, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va asigura, în termen de cel mult 45 de zile de la data prezentei hotărîri, extinderea sistemului de teleconferinţă al Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe în toate judeţele, precum şi procurarea aparaturii şi instalarea posturilor telex şi telefonice în centrala ministerului şi în bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială.
        Pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de achiziţionarea aparaturii, instalării acesteia şi a taxelor de exploatare aferente anului 1973, se autoriză Ministerul Finanţelor să suplimenteze, din rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri, planul de cheltuieli al Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, în limita sumei de 700 mii lei.

    ART. 15
        În scopul realizării în termen scurt a Centrului de calcul al aprovizionării, care să asigure, prin sisteme de teletransmisie a datelor, cunoaşterea şi prelucrarea operativă şi permanentă a situaţiei stocurilor din economie, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va lua măsuri pentru proiectarea acestuia prin amenajarea unor spaţii din folosinţa Ministerului.
        Indicatorii tehnico-economici ai centrului de calcul vor fi prezentaţi spre aprobare Consiliului de Miniştri în termen de cel mult 60 de zile de la data prezentei hotărîri.

    ART. 16
        Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor să efectueze modificări în indicatorii de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1973, cît şi pe anii 1974-1975, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri.

    ART. 17
        Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum ca, în conformitate cu statutele proprii, să dea în folosinţa bazelor judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi a Bazei de aprovizionare tehnico-materiale a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, depozitele de aprovizionare tehnico-materială, avînd în vedere că aceste baze vor deservi şi unităţile economice aparţinînd cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum.

    ART. 18
        Denumirea, sediul, subordonarea şi obiectul de activitate al întreprinderilor şi bazelor de aprovizionare şi desfacere prevăzute în anexele la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifică corespunzător prezentei hotărîri.

    ART. 19
        Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri orice alte dispoziţii contrare se abrogă.                                 p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                               ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 21 mai 1973.
        Nr. 569.
    ANEXA 1

                                       LISTA
         bazelor judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi a municipiului
            Bucureşti care vor funcţiona ca unităţi cu gestiune economică şi
                              personalitate juridică

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea bazei │Sediul │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│1. │aprovizionare │Alba Iulia │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Alba │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│2. │aprovizionare │Arad │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Arad │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│3. │aprovizionare │Piteşti │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Argeş │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│4. │aprovizionare │Bacău │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Bacău │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│5. │aprovizionare │Oradea │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Bihor │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│6. │aprovizionare │Bistriţa │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│7. │aprovizionare │Botoşani │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Botoşani │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│8. │aprovizionare │Braşov │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Braşov │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│9. │aprovizionare │Brăila │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Brăila │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│10. │aprovizionare │Buzău │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Buzău │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│11. │aprovizionare │Reşiţa │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Caraş-Severin │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│12. │aprovizionare │Cluj │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Cluj │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│13. │aprovizionare │Constanţa │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Constanţa │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│14. │aprovizionare │Sfîntu │
│ │tehnico-materială │Gheorghe │
│ │Covasna │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│15. │aprovizionare │Tîrgovişte │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Dîmboviţa │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│16. │aprovizionare │Craiova │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Dolj │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│17. │aprovizionare │Galaţi │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Galaţi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│18. │aprovizionare │Tîrgu Jiu │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Gorj │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│19. │aprovizionare │Miercurea-Ciuc│
│ │tehnico-materială │ │
│ │Harghita │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│20. │aprovizionare │Deva │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Hunedoara │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│21. │aprovizionare │Slobozia │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Ialomiţa │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│22. │aprovizionare │Iaşi │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Iaşi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│23. │aprovizionare │Bucureşti │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Ilfov │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│24. │aprovizionare │Baia Mare │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Maramureş │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│25. │aprovizionare │Drobeta-Turnu │
│ │tehnico-materială │Severin │
│ │Mehedinţi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│26. │aprovizionare │Tîrgu Mureş │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Mureş │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│27. │aprovizionare │Piatra-Neamţ │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Neamţ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│28. │aprovizionare │Slatina │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Olt │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│29. │aprovizionare │Ploieşti │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Prahova │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│30. │aprovizionare │Satu Mare │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Satu Mare │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│31. │aprovizionare │Zalău │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Sălaj │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│32. │aprovizionare │Sibiu │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Sibiu │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│33. │aprovizionare │Suceava │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Suceava │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│34. │aprovizionare │Alexandria │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Teleorman │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│35. │aprovizionare │Timişoara │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Timiş │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│36. │aprovizionare │Tulcea │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Tulcea │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│37. │aprovizionare │Vaslui │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Vaslui │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│38. │aprovizionare │Rîmnicu Vîlcea│
│ │tehnico-materială │ │
│ │Vîlcea │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza judeţeană de │ │
│39. │aprovizionare │Focşani │
│ │tehnico-materială │ │
│ │Vrancea │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Baza de │ │
│ │aprovizionare │ │
│40. │tehnico-materială │Bucureşti │
│ │a municipiului │ │
│ │Bucureşti │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘    ANEXA 2

                                       LISTA
        întreprinderilor, bazelor şi depozitelor din subordinea ministerelor,
        altor organe centrale şi locale, care îşi încetează activitatea prin
         reorganizare şi se preiau de către bazele judeţene de aprovizionare
                   tehnico-materială şi a municipiului Bucureşti

┌────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea bazei,│ │
│Nr. │depozitului, │Baza căreia i se │
│crt.│localitatea şi │subordonează │
│ │judeţul │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │I. Ministerul │ │
│ │Minelor, │ │
│ │Petrolului şi │ │
│ │Geologiei │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul de │ │
│ │materiale │Baza judeţeană de│
│ │Bascov, judeţul │aprovizionare │
│1. │Argeş, al │tehnico-materială│
│ │Combinatului │Argeş │
│ │petrolului │ │
│ │Piteşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul de │ │
│ │materiale │ │
│ │Ştefăneşti, │Baza judeţeană de│
│ │judeţul Argeş, │aprovizionare │
│2. │al Centralei de │tehnico-materială│
│ │mecanizare şi │Argeş │
│ │utilaj │ │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 9 │ │
│ │Momeşti, judeţul│ │
│ │Bacău, al │Baza judeţeană de│
│3. │Centralei de │aprovizionare │
│ │mecanizare şi │tehnico-materială│
│ │utilaj │Bacău │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul de │ │
│ │aprovizionare │Baza judeţeană de│
│ │Oradea, judeţul │aprovizionare │
│4. │Bihor, al │tehnico-materială│
│ │Combinatului │Bihor │
│ │cărbunelui │ │
│ │Oradea │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 7 │ │
│ │Craiova, judeţul│ │
│ │Dolj, al │Baza judeţeană de│
│5. │Centralei de │aprovizionare │
│ │mecanizare şi │tehnico-materială│
│ │utilaj │Dolj │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul de │ │
│ │materiale │ │
│ │Cîmpina, judeţul│Baza judeţeană de│
│ │Prahova, al │aprovizionare │
│6. │Centralei de │tehnico-materială│
│ │mecanizare şi │Prahova │
│ │utiiaj │ │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │ │
│ │aprovizionare │Baza judeţeană de│
│ │Deva, judeţul │aprovizionare │
│7. │Hunedoara, a │tehnico-materială│
│ │Centralei │Hunedoara │
│ │minereurilor │ │
│ │Deva *) │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │ │
│ │aprovizionare │ │
│ │Ploieşti, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │Depozitul nr. 1 │Baza judeţeană de│
│8. │Ploieşti, │aprovizionare │
│ │judeţul Prahova,│tehnico-materială│
│ │a Centralei de │Prahova │
│ │mecanizare şi │ │
│ │utilaj │ │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 3 │ │
│ │Ploieşti, │ │
│ │judeţul Prahova,│Baza judeţeană de│
│9. │al Centralei de │aprovizionare │
│ │mecanizare şi │tehnico-materială│
│ │utilaj │Prahova │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul de │ │
│ │materiale │Baza judeţeană de│
│ │Ploieşti, │aprovizionare │
│10. │judeţul Prahova,│tehnico-materială│
│ │al Bazei de │Prahova │
│ │aprovizionare │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul │ │
│ │Frasin, judeţul │Baza judeţeană de│
│11. │Suceava, al │aprovizionare │
│ │Combinatului │tehnico-materială│
│ │minier Suceava │Suceava │
│ │**) │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 4 │ │
│ │Videle, judeţul.│ │
│ │Teleorman, al │Baza judeţeană de│
│12. │Centralei de │aprovizionare │
│ │mccanizare şi. │tehnico-materială│
│ │utilaj │Teleorman │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 5 │ │
│ │Carani, judeţul │ │
│ │Timiş, al │Baza judeţeană de│
│13. │Centralei de │aprovizionare │
│ │mecanizare şi │tehnico-materială│
│ │utilaj │Timiş │
│ │minier-petrolier│ │
│ │Ploieşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul │ │
│ │Rîureni, judeţul│Baza judeţeană de│
│14. │Vîlcea, ah │aprovizionare │
│ │Combinatului │tehnico-materială│
│ │petrolului │Vîlcea │
│ │Piteşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 1 │Baza de │
│ │Obor Bucureşti │aprovizionare │
│15. │al Bazei de │tehnico-materială│
│ │aprovizionare │a municipiului │
│ │Bucureşti │Bucureşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul nr. 2 │Baza de │
│ │Obor Bucureşti │aprovizionare │
│16. │al Trustului de │tehnico-materială│
│ │construcţii şi │a municipiului │
│ │montaje miniere │Bucureşti │
│ │Bucureşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │ │
│ │aprovizionare │Baza de │
│ │Bucureşti, │aprovizionare │
│17. │inclusiv │tehnico-materială│
│ │depozitul din │a municipiului │
│ │str. Mureş nr. │Bucureşti │
│ │4, Bucureşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │ │
│ │aprovizionare │ │
│ │Baia Mare, │Baza judeţeană de│
│18. │judeţul │aprovizionare │
│ │Maramureş, a │tehnico-materială│
│ │Combinatului │Maramureş │
│ │minier Baia Mare│ │
│ │***) │ │
└────┴────────────────┴─────────────────┘

        *) Activităţile, spaţiile, dotările şi personalul aferente activităţilor de aprovizionare-desfacere a produselor miniere, precum şi celor de aprovizionare cu materiale specifice industriei miniere, rămîn în cadrul Centralei minereurilor Deva.
        **) Activităţile, spaţiile, dotările şi personalul aferente activităţilor de aprovizionare-desfacere a produselor miniere precum şi celor de aprovizionare cu materiale specifice industriei miniere, rămîn în cadrul Combinatului minier Suceava.
        ***) Activităţile, spaţiile, dotările şi personalul aferente activităţilor de aprovizionare-desfacere a produselor miniere, precum şi celor de aprovizionare cu materiale specifice industriei miniere, rămîn în cadrul Combinatului minier Baia Mare. 19. Depozitul de materiale Boldeşti-Scăeni, Baza judeţeană de aprovizionare

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea bazei, │ │
│Nr. │depozitului, │Baza căreia i se │
│crt.│localitatea şi │subordonează │
│ │judeţul │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul de │ │
│ │materiale │ │
│ │Boldeşti-Scăeni, │ │
│ │judeţul Prahova, │Baza judeţeană de│
│ │al Întreprinderii│aprovizionare │
│19. │de aprovizionare,│tehnico-materială│
│ │recuperări │Prahova │
│ │materiale şi │ │
│ │fabricaţii │ │
│ │auxiliare Băicoi │ │
│ │*) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │II. Ministerul │ │
│ │Industriei │ │
│ │Construcţiilor de│ │
│ │Maşini Grele │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │ │
│ │aprovizionare şi │ │
│ │desfacere │Baza de │
│ │Bucureşti a │aprovizionare │
│1. │Centralei │tehnico-materială│
│ │industriale de │a municipiului │
│ │utilaj energetic,│Bucureşti │
│ │metalurgic şi │ │
│ │maşini de ridicat│ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │III. Ministerul │ │
│ │Industriei │ │
│ │Construcţiilor de│ │
│ │Maşini-Unelte şi │ │
│ │Electrotehnicii │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de desfacere│ │
│ │Arad, judeţul │Baza judeţeană de│
│ │Arad, a Centralei│aprovizionare │
│1. │industriale de │tehnico-materială│
│ │maşini-unelte, │Arad │
│ │mecanică, fină şi│ │
│ │scule Bucureşti │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de desfacere│ │
│ │Cluj, judeţul │Baza judeţeahă de│
│ │Cluj, a Centralei│aprovizionare │
│2. │industriale de │tehnico-materială│
│ │maşini-unelte, │Cluj │
│ │mecanică fină şi │ │
│ │scule Bucureşti │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul │ │
│ │Craiova, judeţul │ │
│ │Dolj, al Bazei de│Baza judeţeană de│
│ │desfacere │aprovizionare │
│3. │Bucureşti a │tehnico-materială│
│ │Centralei │Dolj │
│ │industriale │ │
│ │electrotehnice │ │
│ │Craiova │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de desfacere│ │
│ │Bucureşti a │Baza de │
│ │Centralei │aprovizionare │
│4. │industriale │tehnico-materială│
│ │electrotehnice │a municipiului │
│ │Craiova, inclusiv│Bucureşti │
│ │Depozitul Obor — │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │IV. Ministerul │ │
│ │Industriei │ │
│ │Chimice │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea de│Baza de │
│ │desfacere a │aprovizionare │
│1. │produselor │tehnico-materială│
│ │chimice │a municipiului │
│ │Bucureşti, │Bucureşti │
│ │inclusiv: │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza judeţeană de│
│ │Oradea, judeţul │aprovizionare │
│ │Bihor │tehnico-materială│
│ │ │Bihor │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza judeţeană de│
│ │Braşov, judeţul │aprovizionare │
│ │Braşov │tehnico-materială│
│ │ │Braşov │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul │aprovizionare │
│ │Medgidia, judeţul│tehnico-materială│
│ │Constanţa — │Constanţa Baza │
│ │Depozitul Galaţi,│judeţeană de │
│ │judeţul Galaţi │aprovizionare │
│ │ │tehnico-materială│
│ │ │Galaţi │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Iaşi,│aprovizionare │
│ │judeţul Iaşi │tehnico-materială│
│ │ │Iaşi │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza judeţeană de│
│ │Roman, judeţul │aprovizionare │
│ │Neamţ │tehnico-materială│
│ │ │Neamţ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza judeţeană de│
│ │Slatina, judeţul │aprovizionare │
│ │Olt │tehnico-materială│
│ │ │Olt │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza judeţeană de│
│ │Timişoara, │aprovizionare │
│ │judeţul Timiş │tehnico-materială│
│ │ │Timiş │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza judeţeană de│
│ │Focşani, judeţul │aprovizionare │
│ │Vrancea │tehnico-materială│
│ │ │Vrancea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza de │
│ │Filaret, │aprovizionare │
│ │municipiul │tehnico-materială│
│ │Bucureşti │a municipiului │
│ │ │Bucureşti │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │— Depozitul │Baza de │
│ │Popeşti-Leordeni,│aprovizionare │
│ │municipiul │tehnico-materială│
│ │Bucureşti │a municipiului │
│ │ │Bucureşti │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea de│Baza judeţeană de│
│ │aprovizionare cu │aprovizionare │
│2. │piese de schimb │tehnico-materială│
│ │Ploieşti, judeţul│Prahova │
│ │Prahova │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │V. Ministerul │ │
│ │Economiei │ │
│ │Forestiere şi │ │
│ │Materialelor de │ │
│ │Construcţii │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea de│ │
│ │aprovizionare şi │ │
│ │desfacere │Baza judeţeană │
│ │Focşani, judeţul │ele aprovizionare│
│1. │Vrancea, a │tehnico-materială│
│ │Centralei de │Vrancea │
│ │exploatare a │ │
│ │lemnului │ │
│ │Bucureşti **) │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘

        *) Spaţiile aferente depozitării substanţelor chimice pentru foraj rămîn în utilizarea Întreprinderii de aprovizionare, recuperări materiale şi fabricaţii auxiliare Băicoi din subordinea Centralei petrolului Bolintin-Vale, judeţul Ilfov.
        **) Activităţile, spaţiile, dotările şi personalul aferente derulării cherestelei pentru export trec în subordinea Întreprinderii forestiere de exploatare şi transport Focşani, judeţul Vrancea.

┌────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea bazei, │ │
│Nr. │depozitului, │Baza căreia i se │
│crt.│localitatea şi │subordonează │
│ │judeţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de aprovizionare │Baza judeţeană de│
│ │şi desfacere Cluj, │aprovizionare │
│2. │judeţul Cluj, a │tehnico-materială│
│ │Centralei de prelucrare│Cluj │
│ │a lemnului Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul Braşov, │Baza judeţeană de│
│S. │judeţul Braşov, al │aprovizionare │
│ │Bazei de aprovizionare │tehnico-materială│
│ │şi desfacere Cluj │Braşov │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de aprovizionare │Baza de │
│ │şi desfacere pentru │aprovizionare │
│4. │industria materialelor │tehnico-materială│
│ │de construcţii │a municipiului │
│ │Bucureşti a Centralei │Bucureşti │
│ │cimentului Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea pentru │Baza de │
│ │desfacerea celulozei şl│aprovizionare │
│6. │hîrtiei Bucureşti, │tehnico-materială│
│ │inclusiv: │a municipiului │
│ │ │Bucureşti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza de │
│ │— Depozitul Bucureşti, │aprovizionare │
│ │municipiul Bucureşti │tehnico-materială│
│ │ │a municipiului │
│ │ │Bucureşti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Bacău, │aprovizionare │
│ │judeţul Bacău │tehnico-materială│
│ │ │Bacău │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Oradea, │aprovizionare │
│ │judeţul Bihor │tehnico-materială│
│ │ │Bihor │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Braşov, │aprovizionare │
│ │judeţul Braşov │tehnico-materială│
│ │ │Braşov │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Cluj, │aprovizionare │
│ │judeţul Cluj │tehnico-materială│
│ │ │Cluj │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Galaţi, │aprovizionare │
│ │judeţul Galaţi │tehnico-materială│
│ │ │Galaţi │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Iaşi, │aprovizionare │
│ │judeţul Iaşi │tehnico-materială│
│ │ │Iaşi │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Slatina, │aprovizionare │
│ │judeţul Olt │tehnico-materială│
│ │ │Olt │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Sibiu, │aprovizionare │
│ │judeţul Sibiu │tehnico-materială│
│ │ │Sibiu │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Timişoara, │aprovizionare │
│ │judeţul Timiş │tehnico-materială│
│ │ │Timiş │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul │Baza de │
│ │U.R.E.M.O.A.S. │aprovizionare │
│6. │Bucureşti al Centrale! │tehnico-materială│
│ │pentru utilaje şi piese│a municipiului │
│ │de schimb Bucureşti │Bucureşti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │VI. Ministerul │ │
│ │Construcţiilor │ │
│ │Industriale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întreprinderea de │Baza de │
│1. │aprovizionare │aprovizionare │
│ │tehnico-materială │tehnico-materială│
│ │ │a munici │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Bucureşti, municipiul │piului Bucureşti │
│ │Bucureşti, inclusiv: │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Ocna Mureş,│aprovizionare │
│ │judeţul Alba │tehnico-materială│
│ │ │Alba │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Frunzeasca,│aprovizionare │
│ │judeţul Galaţi │tehnico-materială│
│ │ │Galaţi │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Brazi, │aprovizionare │
│ │judeţul Prahova │tehnico-materială│
│ │ │Prahova │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Teleajen, │aprovizionare │
│ │judeţul Prahova │tehnico-materială│
│ │ │Prahova │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Baza judeţeană de│
│ │— Depozitul Govora, │aprovizionare │
│ │judeţul Vîlcea │tehnico-materială│
│ │ │Vîlcea │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitul Filaret, │ │
│ │municipiul Bucureşti, │Baza de │
│ │al Bazei de │aprovizionare │
│2. │aprovizionare-desfacere│tehnico-materială│
│ │cu utilaje de │a municipiului │
│ │construcţii, piese de │Bucureşti │
│ │schimb şi materiale │ │
│ │speciale Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │VII. Ministerul │ │
│ │Transportorilor şi │ │
│ │Telecomunicaţiilor │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │Baza de │
│ │aprovizionare-desfacere│aprovizionare │
│1. │pentru piese de schimb │tehnico-materială│
│ │auto, Militari, │a municipiului │
│ │municipiul Bucureşti │Bucureşti │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Baza de │Baza judeţeană de│
│B. │aprovizionare-desfacere│aprovizionare │
│ │Cluj, judeţul Cluj │tehnico-materială│
│ │ │Cluj │
└────┴───────────────────────┴─────────────────┘

        NOTĂ:
        Piesele de schimb auto destinate reparaţiilor capitale ce se execută în unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor se vor livra direct de la producători în magaziile sau depozitele unităţilor de reparaţii; piesele de schimb auto din import care se livrează şi se consumă în cantităţi vagonabile de către unităţile de reparaţii auto ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor se livrează direct în magaziile sau depozitele acestor unităţi, iar pentru cantităţile nevagonabile, lotizările pieselor din import se vor putea face printr-o bază din subordonarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.

    VIII. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor
        Spaţiile, dotările şi personalul aferente pieselor de schimb auto, materialelor de uz general care nu intră în nomenclatorul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, se preiau de către bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.

    IX. Consiliile populare
    - Depozitele unităţilor de construcţii-montaj din subordinea consiliilor populare judeţene.
    – Din cadrul Întreprinderii de aprovizionare construcţii - Centrala de construcţii-montaj a Consiliului popular al municipiului Bucureşti se preiau laminatele, cablurile şi conductorii electrici, precum şi spaţiile, dotările şi personalul aferente acestora.

    X. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
        Întreprinderile teritoriale de aprovizionare tehnico-materială.


    ANEXA 3

                                         LISTA
          bazelor şi depozitelor de aprovizionare tehnico-materială specializate,
           care rămîn în subordinea întreprinderilor, centralelor, ministerelor
                             şi celorlalte organe centrale

┌───┬──────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │Denumirea │ │Subordonarea │ │
│Nr │bazei, │Judeţul │bazei sau │Profilul bazei │
│crt│depozitului şi│ │depozitului │sau depozitului │
│ │localitatea │ │ │ │
├───┴──────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│I. Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei │
├───┬──────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │Depozitul │ │Schela de │pentru materiale│
│1. │Felnac │Arad │foraj Arad │specifice │
│ │ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │Baza de │ │Combinatul │pentru materiale│
│2. │aprovizionare │Argeş │petrolului │şi piese de │
│ │Leordeni │ │Piteşti │schimb specifice│
│ │ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţia │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │Baza de │ │Combinatul │pentru materiale│
│3. │aprovizionare │Bacău │petrolului │şi piese de │
│ │Dărmăneşti │ │Moineşti │schimb specifice│
│ │ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Baza de │Specializat │
│ │ │ │aprovizionare,│pentru materiale│
│ │Depozitul │ │recuperări │şi piese de │
│4. │Berca │Buzău │materiale şi │schimb specifice│
│ │ │ │fabricaţii │activităţii de │
│ │ │ │auxiliare │foraj-extracţie │
│ │ │ │Băicoi │ │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │Depozitul │ │Combinatul │pentru materiale│
│5. │Aghireşu │Cluj │minier Cluj │specifice │
│ │ │ │ │industriei │
│ │ │ │ │miniere │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Baza de │ │
│ │ │ │aprovizionare,│Specializate │
│ │Depozitele │ │recuperări │pentru materiale│
│6. │Tîrgovişte şi │Dîmboviţa │materiale şi │specifice │
│ │Moreni │ │fabricaţii │activităţii de │
│ │ │ │auxiliare │foraj-extracţie │
│ │ │ │Băicoi │ │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │ │ │Combinatul │pentru materiale│
│7. │Depozitul │Dolj │petrolului │şi piese de │
│ │Pieleşti │ │Tîrgu Jiu │schimb specifice│
│ │ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │ │ │Combinatul │pentru materiale│
│8. │Depozitul │Gorj │petrolului │şi piese de │
│ │Tîrgu Jiu │ │Tîrgu Jiu │schimb specifice│
│ │ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializate │
│ │Depozitele │ │Combinatul │pentru materiale│
│9. │Ţicleni, Tîrgu│Gorj │petrolului │şi piese de │
│ │Cărbuneşti şi │ │Tirgu Jiu │schimb specifice│
│ │Bustuchin │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │Baza de │ │Centrala │pentru materiale│
│10.│aprovizionare │Hunedoara │cărbunelui │şi piese de │
│ │Petroşani │ │Petroşani │schimb specifice│
│ │ │ │ │activităţii │
│ │ │ │ │miniere │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializate │
│ │Depozitele │ │Centrala │pentru materiale│
│11.│Daneş, │Mureş │gazului metan │specifice │
│ │Dumbrăvioara │ │Mediaş │activităţii de │
│ │şi Sărmăşel │ │ │foraj-extracţie │
│ │ │ │ │gaz metan │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializate │
│ │ │ │Centrala │pentru materiale│
│12.│Depozitele │Sibiu │gazului metan │specifice │
│ │Mediaş │ │Mediaş │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
│ │ │ │ │gaz metan │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │Depozitul │ │Combinatul │pentru materiale│
│13.│Potcoava │Olt │petrolului │specifice │
│ │ │ │Piteşti │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru piese de │
│ │Baza de │ │Centrala │schimb tractoare│
│14.│aprovizionare │Prahova │petrolului │grele şi utilaje│
│ │cu piese de │ │Bolintin-Vale │de │
│ │schimb Cîmpina│ │ │foraj-extracţie,│
│ │ │ │ │motoare şi │
│ │ │ │ │compresoare │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Baza de │ │ │Specializată │
│ │aprovizionare,│ │ │pentru materiale│
│ │recuperări │ │Centrala │şi piese de │
│15.│materiale şi │Prahova │petrolului │schimb specifice│
│ │fabricaţii │ │Bolintin-Vale │activităţii de │
│ │auxiliare │ │ │foraj-extracţie │
│ │Băicoi │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │Depozitul │ │ │pentru materiale│
│16.│Videle │Teleorman │Schela Videle │specifice │
│ │ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │ │foraj-extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │Depozitul │ │Schela de │pentru materiale│
│17.│Şandra │Timiş │extracţie │specifice │
│ │ │ │Timişoara │activităţii de │
│ │ │ │ │extracţie │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │ │ │ │pentru materiale│
│ │Depozitul nr. │municipiul│Centrala │şi aparatură │
│18.│6 Bucureşti │Bucureşti │petrolului │specifică │
│ │ │ │Bolintin-Vale │activităţii de │
│ │ │ │ │geologie, foraj │
│ │ │ │ │şi minerit │
├───┴──────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│II. Ministerul Industriei Metalurgice │
├───┬──────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru materiale│
│ │Baza de │ │Centrala │metalurgice │
│ │aprovizionare │ │industrială │sosite din │
│1. │şi desfacere │Bihor │siderurgică │import prin │
│ │Oradea │ │Bucureşti │Episcopia │
│ │ │ │ │Bihorului, Valea│
│ │ │ │ │lui Mihai, │
│ │ │ │ │Halmeu │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru materiale│
│ │ │ │ │metalurgice │
│ │ │ │ │sosite din │
│ │Baza de │ │Combinatul │import prin │
│2. │aprovizionare │Caraş- │siderurgie │Stamora-Moraviţa│
│ │şi desfacere │Severin │Reşiţa │şi pentru │
│ │Caransebeş │ │ │laminatele │
│ │ │ │ │produse de │
│ │ │ │ │Combinatul │
│ │ │ │ │siderurgic │
│ │ │ │ │Reşiţa │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │Baza de │ │Combinatul │pentru tablă şi │
│3. │aprovizionare │Galaţi │siderurgic │materiale sosite│
│ │şi desfacere │ │Galaţi │din import │
│ │Galaţi │ │ │U.R.S.S. prin │
│ │ │ │ │Reni — Galaţi │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Depozitul de │ │ │Specializat │
│ │laminate │ │ │pentru │
│ │Peştişu Mare │ │Combinatul │laminatele │
│4. │al Bazei de │Hunedoara │siderurgie │produse de │
│ │aprovizionare │ │Hunedoara │Combinatul │
│ │şi desfacere │ │ │siderurgic │
│ │Bucureşti │ │ │Hunedoara │
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │materialele │
│ │Baza de │ │Centrală │metalurgice │
│5. │aprovizionare │Iaşi │industrială │sosite din │
│ │şi desfacere │ │siderurgică │import U.R.S.S. │
│ │Iaşi │ │Bucureşti │prin Socola şi │
│ │ │ │ │pentru producţia│
│ │ │ │ │Întreprinderii │
│ │ │ │ │metalurgice Iaşi│
├───┼──────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru materii │
│ │Baza de │ │Centrala │prime şi │
│6. │aprovizionare │municipiul│industrială │materiale │
│ │şi desfacere │Bucureşti │siderurgică │metalurgice din │
│ │Bucureşti │ │Bucureşti │import sosite │
│ │ │ │ │prin Constanţa │
│ │ │ │ │şi Giurgiu │
└───┴──────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┘

        NOTĂ:
    1. Bazele de mai sus deservesc cu materialele din profilul lor şi consumatorii din judeţul în care se află, respectiv din municipiul Bucureşti; aceste materiale nu mai intră şi în profilul bazei judeţene de aprovizionare respective.
    2. Livrările în cantităţi nevagonabile din bazele Ministerului Industriei metalurgice se reglementează de către Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe împreună cu Ministerul Industriei Metalurgice, pe bază de nomenclatoare, baremuri de livrare şi normative de stoc în baze şi la consumatori.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele │
├──┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │Baza de desfacere │ │Centrala │ │
│ │Braşov a Centralei │ │industrială │Specializată │
│1.│industriale de │Braşov │de rulmenţi │pentru │
│ │rulmenţi şi organe │ │şi organe de │desfacerea │
│ │de asamblare Braşov│ │asamblare │rulmenţilor │
│ │*) │ │Braşov │ │
├──┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru tablă │
│ │ │ │ │inoxidabilă │
│ │ │ │ │placată, │
│ │ │ │ │oţeluri înalt │
│ │ │ │ │aliate, piese │
│ │Baza de │ │Centrala │şi subansamble│
│ │aprovizionare cu │ │industrială │de completare │
│ │materiale şi │ │de utilaj │pentru utilaj │
│2.│echipament de │municipiul│tehnologic, │chimic la care│
│ │completare pentru │Bucureşti │chimic, │Centrala │
│ │utilaj chimic şi │ │petrolier şi │industrială de│
│ │rafinării Bucureşti│ │minier │utilaj │
│ │**) │ │Bucureşti │tehnologic, │
│ │ │ │ │chimic, │
│ │ │ │ │petrolier şi │
│ │ │ │ │minier │
│ │ │ │ │Bucureşti este│
│ │ │ │ │coordonator de│
│ │ │ │ │balanţă │
├──┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┤
│IV. Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi │
│Electrotehnicii │
├──┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Centrala │Specializată │
│ │ │ │industrială │pentru piese │
│ │Baza de │ │de │şl aparatură │
│1.│aprovizionare şi │municipiul│electronică │specifică │
│ │desfacere Bucureşti│Bucureşti │şi │pentru │
│ │***) │ │automatizări │electronică şi│
│ │ │ │Bucureşti │automatizări │
│ │ │ │ │din import │
├──┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┤
│V. Ministerul Energiei Electrice │
├──┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │Baza de │ │ │Specializată │
│ │aprovizionare │ │ │pentru │
│ │pentru construcţii │municipiul│Ministerul │aparatură │
│1.│şi montaje │Bucureşti │Energiei │energetică şi │
│ │energetice │ │Electrice │materiale │
│ │Bucureşti │ │ │electrotehnice│
│ │ │ │ │specifice │
├──┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┤
│VI. Ministerul Industriei Chimice │
├──┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Centrala de │Specializat │
│ │ │ │aprovizionare│pentru │
│ │Depozitul │municipiul│şi livrare a │medicamente şi│
│1.│Colentina-Bucureşti│Bucureşti │produselor │materiale │
│ │ │ │chimice │chimice │
│ │ │ │Bucureşti │specifice din │
│ │ │ │ │import │
├──┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Centrala de │Specializat │
│ │ │ │aprovizionare│pentru │
│2.│Depozitul │municipiul│şi livrare a │aparatură │
│ │Dudeşti-Bucureşti │Bucureşti │produselor │tehnică şi │
│ │ │ │chimice │sticlărie da │
│ │ │ │Bucureşti │laborator │
├──┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Centrala de │Specializat │
│ │ │ │aprovizionare│pentru │
│3.│Depozitul │municipiul│şi livrare a │reactivi │
│ │Giuleşti—Bucureşti │Bucureşti │produselor │chimici din │
│ │ │ │chimice │ţară şi din │
│ │ │ │Bucureşti │import │
└──┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┘

        *) Spaţiile, dotările şi personalul aferente materialelor metalurgice şi sculelor trec în subordinea Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Braşov.
        Actualul stoc tampon al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele din baza Braşov trece ca stoc de intervenţie la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (Baza judeţeană de aprovizionare tehnico-materială Braşov).
        Utilizarea şi reconstituirea continuă a acestui stoc se vor face de către Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, în colaborare cu Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele.
        **) Spaţiile, dotările şi personalul aferente altor materiale decît cele pentru care baza este specializată trec în subordinea Bazei de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti.
        ***) Spaţiile, dotările şi personalul aferente celorlalte materiale de uz general trec în subordinea Bazei de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti.

┌────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea bazei, │ │Subordonarea │Profilul bazei sau│
│crt.│depozitului şi │Judeţul │bazei sau │depozitului │
│ │localitatea │ │depozitului │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Centrala de │Specializat pentru│
│ │ │ │aprovizionare │materii prime │
│4. │Depozitul de │Galaţi │şi livrare a │destinate │
│ │medicamente Frunzeasca │ │produselor │industriei │
│ │ │ │chimice │farmaceutice │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Centrala de │Specializată │
│ │ │ │aprovizionare │pentru utilaje, │
│ │Baza de aprovizionare │ │şi livrare a │piese de schimb şi│
│5. │cu utilaje şi piese de │Prahova │produselor │materiale │
│ │schimb Ploieşti │ │chimice │specifice pentru │
│ │ │ │Bucureşti │industria chimică │
│ │ │ │ │şi rafinării │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Uzina │Specializat pentru│
│6. │Depozitul Floreşti │Prahova │"Victoria" │anvelope │
│ │ │ │Floreşti │ │
├────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┤
│VII. Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii │
├────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ │Baza de desfacere a │ │Centrala de │Specializată în │
│I. │produselor finite din │municipiul│prelucrare a │desfacerea mobilei│
│ │lemn (calea Plevnei) │Bucureşti │lemnului │şi a altor produse│
│ │Bucureşti │ │Bucureşti │finite din lemn │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru piese de │
│ │ │ │Centrala │schimb, utilaj │
│ │Baza de aprovizionare │municipiul│pentru utilaje│tehnologic şi │
│2. │şi desfacere (depozitul│Bucureşti │şi piese de │utilaje specifice │
│ │Polizu) Bucureşti │ │schimb │industriei │
│ │ │ │Bucureşti │lemnului şi │
│ │ │ │ │materialelor de │
│ │ │ │ │construcţii │
├────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┤
│VIII. Ministerul Construcţiilor Industriale │
├────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ │Baza de aprovizionare │ │Centrala de │Specializată │
│ │şi desfacere cu utilaje│ │mecanizare │pentru utilaje, │
│ │de construcţii, piese │municipiul│pentru │piese de schimb şi│
│1. │de schimb şi materiale │Bucureşti │construcţii │materiale │
│ │speciale (depozitul din│ │industriale │specifice │
│ │şoseaua Giurgiului) │ │Bucureşti │industriei │
│ │Bucureşti │ │ │construcţiilor │
├────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┤
│IX. Ministerul Industriei Uşoare │
├────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ │Baza de aprovizionare │ │ │Specializată │
│ │pentru industria │municipiul│Ministerul │pentru materii │
│1. │uşoară, Bucureşti, cu │Bucureşti │Industriei │prime şi materiale│
│ │depozitele: *) │ │Uşoare │specifice │
│ │ │ │ │industriei uşoare │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │— Alexandria │Teleorman │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │— Militari │municipiul│ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │— strada Înclinată │municipiul│ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │— Titan │municipiul│ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │— Brăneşti │Ilfov │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │— Dor Mărunt │Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat pentru│
│ │ │ │Întreprinderea│materii prime şi │
│2. │Depozitul Arad *) │Arad │textilă │materiale │
│ │ │ │"U.T.A." Arad │specifice │
│ │ │ │ │industriei uşoare │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat pentru│
│ │ │ │Întreprinderea│materii prime şi │
│3. │Depozitul Galaţi *) │Galaţi │„Textila“ │materiale │
│ │ │ │Galaţi │specifice │
│ │ │ │ │industriei uşoare │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat pentru│
│ │ │ │Întreprinderea│materii prime şi │
│4. │Depozitul Sibiu *) │Sibiu │"Libertatea" │materiale │
│ │ │ │Sibiu │specifice │
│ │ │ │ │industriei uşoare │
├────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┤
│X. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor │
├────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │ │ │ │pentru piese, │
│ │Baza de │ │Direcţia │material rulant şi│
│1. │aprovizionare-deslacere│Braşov. │aprovizionării│produse specifice │
│ │Braşov **) │ │şi desfacerii │exploatării şi │
│ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │circulaţiei │
│ │ │ │ │feroviare │
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │Baza de │ │Direcţia │pentru piese de │
│2. │aprovizionare-desfacere│municipiul│aprovizionării│schimb şi produse │
│ │telecomunicaţii │Bucureşti │şi desfacerii │specifice poştei │
│ │Bucureşti │ │ │şi │
│ │ │ │ │telecomunicaţiilor│
├────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Specializată │
│ │Baza de │ │ │pentru piese de │
│ │aprovizionare-desfacere│municipiul│Direcţia │schimb şi produse │
│3. │Chitila — Bucureşti │Bucureşti │aprovizionării│specifice │
│ │***) │ │şi desfacerii │transporturilor │
│ │ │ │ │navale, feroviare │
│ │ │ │ │şi terasiere │
├────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┤
│XI. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Bazele şi depozitele din reţeaua Ministerului Agriculturii, │
│ │Industriei Alimentare şi Apelor vor fi profilate pentru materiale şi│
│ │produse specifice (îngrăşăminte, insectofungicide, ierblcide, │
│1. │materiale de uz zoo-veterinar, piese de schimb pentru tractoare şi │
│ │maşini agricole, saci textili, sîrmă pentru balotat, sfoară pentru │
│ │seceriş, rame pentru sere şi solarii etc.), conform nomenclatorului │
│ │aprobat. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Spaţiile, dotările şi personalul aferente pieselor de schimb auto, │
│ │materialelor de uz general care nu intră în nomenclatorul │
│ │Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, se │
│2. │preiau de către bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială │
│ │şi a municipiului Bucureşti din suborcîinea Ministerului │
│ │Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi │
│ │Fondurilor Fixe. │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *) Spaţiile, dotările şi personalul aferente materialelor de uz general trec la bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială, respectiv a municipiului Bucureşti.
        **) Spaţiile, dotările şi personalul aferente materialelor de uz general trec la Baza judeţeană de aprovizionare tehnico-materială Braşov.
        ***) Spaţiile, dotările şi personalul aferente materialelor de uz general trec la Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti.

    ANEXA 4

                                       LISTA
            depozitelor care ce recomandă să fie specializate în cadrul Uniunii
                      Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti

┌────┬───────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │
│Nr. │depozitului│Judeţul │Subordonarea │Profilul │
│crt.│şi │ │depozitului │depozitului │
│ │localitatea│ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Specializat │
│ │ │ │ │pentru materii │
│ │ │ │ │prime, materiale │
│ │ │ │ │specifice │
│ │ │ │ │unităţilor │
│ │ │ │ │Uniunii Centrale │
│ │ │ │ │a Cooperativelor │
│ │Depozitul │ │Uniunea │Meşteşugăreşti, │
│1. │central │municipiul│Centrală a │pe baza │
│ │Bucureşti │Bucureşti │Cooperativelor│nomenclatorului │
│ │ │ │Meşteşugăreşti│ce se va elabora │
│ │ │ │ │împreună cu │
│ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │Aprovizionării │
│ │ │ │ │Tehnico-Materiale│
│ │ │ │ │şi Controlului │
│ │ │ │ │Gospodăririi │
│ │ │ │ │Fondurilor Fixe │
├────┼───────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Uniunea │Specializat │
│ │ │ │judeţeană a │pentru produse de│
│2. │Depozitul │Constanţa │cooperativelor│artizanat │
│ │Constanţa │ │meşteşugăreşti│destinate │
│ │ │ │Constanţa │desfacerii cu │
│ │ │ │ │valută │
└────┴───────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘

                                       ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016