Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2004 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2004

Monitorul Oficial 679 din 28 Iulie 2004 (M. Of. 679/2004)

 PRECIZĂRI din 16 iulie 2004 privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 28 iulie 2004

1. potrivit art. 18 alin. (4) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pierderea contabilă se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, capital social şi din alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.2. reflectarea în contabilitate a operaţiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectuează pe baza aprobării acesteia de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor sau de către consiliul de administraţie, după caz.3. În cazul acoperirii pierderii contabile din rezerve, altele decât cele constituite din profitul net, se vor avea în vedere şi prevederile legislaţiei fiscale.i. acoperirea pierderii contabile la persoanele ...

Monitorul Oficial 670 din 26 Iulie 2004 (M. Of. 670/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 15 iulie 2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 208/2004 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 26 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 208/2004 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea ministerului economiei şi comerţului, la care se efectuează ...

Monitorul Oficial 660 din 22 Iulie 2004 (M. Of. 660/2004)

CONTRACT-CADRU din 15 iunie 2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 22 iulie 2004

Cap. i pãrţile contractante*t* Între ................................., cu sediul în ...................., (autoritatea contractantã) telefon/fax ............, numãr de înregistrare ............................, cod fiscal/cod unic de înregistrare ................, cont nr. ............. deschis la trezoreria ..................., reprezentatã prin ..............., având funcţia ..............., în calitate de beneficiar, şi ................................., cu sediul în ............................, (operator de servicii publice) telefon/fax .................., numãr de înregistrare ......................, cod fiscal/cod unic de înregistrare ................, cont nr. ............., deschis la ..........., reprezentat prin ................., ...

Monitorul Oficial 659 din 22 Iulie 2004 (M. Of. 659/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 25 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 22 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei române de intervenţii şi salvare navală - arisn, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) agenţia română de intervenţii şi salvare navală - arisn, denumită în continuare arisn, este instituţie publică ...

Monitorul Oficial 661 din 22 Iulie 2004 (M. Of. 661/2004)

 ORDONANŢĂ nr. 47 din 15 iulie 2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 22 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. i poz. 16 din legea nr. 291/2004 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ise aprobă lista societăţilor comerciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, care se vor privatiza în condiţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a., societatea naţională de transport feroviar de marfă "c.f.r. marfă" - s.a. şi societatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a. sunt acţionari majoritari, ...

Monitorul Oficial 655 din 21 Iulie 2004 (M. Of. 655/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 8 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004 pentru finanţarea cheltuielilor aferente realizării şi amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 21 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2004 pentru finanţarea cheltuielilor aferente realizării şi amplasării monumentului marii uniri în municipiul arad, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 212 din 10 martie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2004, pentru finanţarea cheltuielilor aferente realizării şi amplasării unor lucrări de artă ...

Monitorul Oficial 656 din 21 Iulie 2004 (M. Of. 656/2004)

 ORDONANŢĂ nr. 49 din 15 iulie 2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 21 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 291/2004 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 864 din 4 decembrie 2003, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2modificările bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 şi ...

Monitorul Oficial 657 din 21 Iulie 2004 (M. Of. 657/2004)

 ORDONANŢĂ nr. 48 din 15 iulie 2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 21 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 291/2004 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 853 şi nr. 853 bis din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2(1) sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2004, detaliată ...

Monitorul Oficial 637 din 14 Iulie 2004 (M. Of. 637/2004)

CONDITIILE SI PROCEDURA din 15 iunie 2004 de vanzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista incheiate contracte de inchiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 14 iulie 2004

Art. 1 (1) consiliile locale, consiliile judeţene, alte instituţii sau autoritãţi publice şi consiliile de administraţie ale regiilor autonome au obligaţia sã constituie comisii pentru vânzarea, la cererea utilizatorilor, a spaţiilor destinate creaţiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale şi locale ale uniunilor de creatori, precum şi altele asemenea -, aflate în proprietatea privatã a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale ori a altor instituţii sau autoritãţi publice ori în patrimoniul regiilor autonome, dupã caz, pentru care existã încheiate contracte de închiriere şi sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti ...

Monitorul Oficial 635 din 13 Iulie 2004 (M. Of. 635/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 1 iulie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 13 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 1 iulie 2004.nr. 1.037.anexa 1 listacuprinzând persoanele care au promisiunea altei cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 632 din 12 Iulie 2004 (M. Of. 632/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 8 iulie 2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 12 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 329 din 16 aprilie 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăministrul delegatpentru administraţia publică,gabriel opreaministrul finanţelor publice,mihai nicolae tănăsescubucureşti, 8 iulie 2004.nr. 1.051.anexa 1 situaŢiafondurilor pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice localedin anul 2004    - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── cheltuieli  instituţia ...

Monitorul Oficial 627 din 09 Iulie 2004 (M. Of. 627/2004)

AVIZ nr. 2 din 15 iunie 2004 referitor la proiectul Codului de conduita al Asociatiei Societatilor de Leasing din Romania cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal EMITENT: AVOCATUL POPORULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004

În urma analizãrii proiectului codului de conduitã al asociaţiei societãţilor de leasing din românia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, transmis spre avizare de asociaţia societãţilor de leasing din românia, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu prevederile art. 28 din legea nr. 677/2001 , avocatul poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, emite prezentul aviz. art. 1 ...

Monitorul Oficial 621 din 08 Iulie 2004 (M. Of. 621/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 8 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.594/2003, privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 15 din 8 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei alineate noi, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) sprijinul direct al statului se acordă producătorilor agricoli din sectorul vegetal în două etape:a) în prima etapă se ...

Monitorul Oficial 619 din 08 Iulie 2004 (M. Of. 619/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 25 iunie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional al zonei costiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 8 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 68 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 280/2003,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului naţional al zonei costiere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,speranţa maria ianculescuministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăministrul delegatpentru administraţia publică,gabriel opreap. ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,ileana tureanu,secretar de statministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,dan ioan popescuministrul finanţelor publice,mihai nicolae tănăsescubucureşti, 25 iunie 2004.nr. 1.015.anexa ...

Monitorul Oficial 615 din 07 Iulie 2004 (M. Of. 615/2004)

 NORMĂ nr. 4 din 23 iunie 2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 7 iulie 2004

Având în vedere prevederile art. 12 şi 51 din legea nr. 101/1998 privind statutul băncii naţionale a româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 38 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 50 din legea nr. 101/1998 privind statutul băncii naţionale a româniei, cu modificările şi completările ulterioare, banca naţională a româniei emite prezenta normă.cap. idispoziţii generaleart. 1În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) balanţa de plăţi - sinteză statistică a tranzacţiilor economice ale unei ţări cu restul lumii, pe o perioadă determinată, tranzacţii ...

Monitorul Oficial 612 din 07 Iulie 2004 (M. Of. 612/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 990 din 25 iunie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 7 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,claudiu Ştefan seucan,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,george ciamba,secretar de statministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,marian florian săniuţăbucureşti, 25 iunie 2004.nr. 990.anexa 1 listapersoanelor care au deja altă cetăţenie, pentru care comisiaa avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia românăîn temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată ──────────din cauza conţinutului mare de ...

Monitorul Oficial 618 din 07 Iulie 2004 (M. Of. 618/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 1 iulie 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 7 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 37 alin. (4) din legea datoriei publice nr. 81/1999,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:"a) a unui credit extern în valoare de 430 ...

Monitorul Oficial 606 din 06 Iulie 2004 (M. Of. 606/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 953 din 15 iunie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 6 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 15 iunie 2004.nr. 953.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia românăconform art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din ...

Monitorul Oficial 607 din 06 Iulie 2004 (M. Of. 607/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 954 din 15 iunie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 6 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul justiţiei,cristian diaconescup. ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescu,secretar de statp. ministrul de stat, ministruladministraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 15 iunie 2004.nr. 954.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţeniaromână conform art. 26 din legea cetăţeniei românenr. 21/1991, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui ...

Monitorul Oficial 598 din 02 Iulie 2004 (M. Of. 598/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 2 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 38 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 280/2003,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă instrucţiunile privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i.   prim-ministru   adrian nĂstasecontrasemnează:────────────────p. ministrul mediului şi   gospodăririi apelor,  florin stadiu, secretar de stat   p. ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,   toma ...

 INSTRUCŢIUNI din 10 iunie 2004 privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 2 iulie 2004

1. domeniul de aplicareprezentele instrucţiuni se aplică de toate unităţile care elaborează studii şi proiecte, execută şi exploatează foraje singulare ori grupuri de foraje pentru alimentarea cu apă potabilă sau industrială, din subteran, în zona costieră.2. conţinutul studiilor hidrogeologice necesare fundamentării, proiectării şi execuţiei forajelor de captare din zonele costiere2.1.1. studiul hidrogeologic preliminarstudiul hidrogeologic preliminar necesar alegerii unei surse acvifere pentru alimentarea cu apă în zonele costiere ale litoralului românesc cuprinde următoarele elemente:2.1.1.1. În cazul apelor subterane care circulă prin roci fisurate, diaclazate sau carst:a) structura geologică a formaţiunii acvifere şi limitele acesteia;b) gradul de fisurare şi carstificare;c) poziţia zonelor ...

Monitorul Oficial 588 din 01 Iulie 2004 (M. Of. 588/2004)

CONTRACT-CADRU din 22 iunie 2004 de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 1 iulie 2004

Contract - cadru de transport al gazelor naturale nr. ..... din anul ..... luna ......... ziua ...... i. pãrţile contractante societatea comercialã ...................................................., cu sediul în ..............................., str. .................................... nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .............., telefon ........................, fax ................................, înregistratã la oficiul registrului comerţului sub nr. ................, cod unic de înregistrare ......................, având contul nr. ................., deschis ...

Monitorul Oficial 593 din 01 Iulie 2004 (M. Of. 593/2004)

CODUL CONSUMULUI din 28 iunie 2004 ( LEGE nr. 296/2004 ) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004

Parlamentul romaniei adopta prezenta lege. cap. i dispozitii generale art. 1 prezenta lege, denumita in continuare codul, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create intre agentii economici si consumatori, cu privire la achizitionarea de produse si servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurand cadrul necesar accesului la produse si servicii, informarii lor complete si corecte despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori. ...

Monitorul Oficial 590 din 01 Iulie 2004 (M. Of. 590/2004)

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 iunie 2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare şi al certificatului de înregistrare în registrul comerţului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 1 iulie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 3 alin. (13) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul cererii de înregistrare a persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, prevăzut în anexa a.(2) se aprobă modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale, prevăzut în anexa b.(3) se aprobă modelul cererii pentru obţinerea autorizării funcţionării, prevăzut în anexa c.(4) se aprobă modelul formularului "declaraţie pe propria ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016