Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 48 din 15 iulie 2004  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 48 din 15 iulie 2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 21 iulie 2004

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 şi nr. 853 bis din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
    ART. 2
    (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
______
    *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    CAP. II
    Structura şi regimul veniturilor bugetare

    ART. 3
    La veniturile bugetului de stat pe anul 2004 se aprobă următoarele influenţe:

                                              - miliarde lei -

    VENITURI - TOTAL +18.736,9
    din care:
    Venituri curente
    din acestea: +18.731,1
    a) venituri fiscale: +17.954,2
    - impozite directe +5.959,0
    din care:
    - impozitul pe profit +7.199,0
    - impozitul pe salarii şi venit -40,0
    - alte impozite directe -1.200,0
    - impozite indirecte +11.995,2
    din care:
    - taxa pe valoarea adăugată +1.193,2
    - taxa pe valoarea adăugată încasată +1.346,0
    - sume defalcate din taxa pe valoarea
      adăugată pentru bugetele locale (se scad) -152,8
    - accize +10.189,0
    - taxe vamale +440,0
    - alte impozite indirecte +173,0
    b) venituri nefiscale +776,9
    Venituri din capital +5,8


    CAP. III
    Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

    ART. 4
    În structură economică influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004 se prezintă astfel:

                                                  - miliarde lei -

    CHELTUIELI - TOTAL -830,8
    din care:
    1. Cheltuieli curente -71,0
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal +163,9
    b) cheltuieli materiale şi servicii +1.808,0
    c) subvenţii +808,3
    d) transferuri +3.937,6
    e) dobânzi aferente datoriei publice şi
    alte cheltuieli -6.800,0
    f) rezervă +11,2
    2. Cheltuieli de capital -54,3
    3. Împrumuturi acordate -50,0
    4. Rambursări de credite, plăţi de
    dobânzi şi comisioane la credite -655,5
    din acestea:
    a) Rambursări de credite externe şi plăţi
    de dobânzi şi comisioane la credite externe
    contractate de ordonatorii de credite -671,8
    - rambursări de credite externe +2,2
    - plăţi de dobânzi şi comisioane -674,0
    b) Rambursări de credite interne şi plăţi
    de dobânzi şi comisioane aferente acestora +16,3
    - plăţi de dobânzi şi comisioane +16,3


    ART. 5
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 507/2003, influenţele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    ART. 6
    (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 294,9 miliarde lei, din care: 256,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1,0 miliarde lei subvenţii, 168,9 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 29,0 miliarde lei la cheltuieli de personal, 84,8 miliarde lei la transferuri şi cu 18,0 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice se modifică după cum urmează:

                                                  - miliarde lei -
    a) Administraţia Prezidenţială +24,0
    b) autorităţi legislative -21,0
    c) autorităţi judecătoreşti +59,8
    d) alte organe ale autorităţilor publice +59,9
    e) autorităţi executive +172,2


    (3) În bugetul pe anul 2004 al Parchetului Naţional Anticorupţie este inclusă şi suma de 20,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. Modul de gestionare şi utilizare a acestei sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
    (4) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie angajamente legale în anul 2004, în limita sumei de 209,0 miliarde lei, şi cu termene de plată în anul 2005, reprezentând achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare participării la EXPO 2005 Aichi, Japonia.
    ART. 7
    (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 307,9 miliarde lei, din care: 39,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.034,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 58,2 miliarde lei la transferuri, şi se diminuează cu suma de 425,5 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 399,2 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente.
    (2) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se majorează cu suma de 558,9 miliarde lei, iar cheltuielile pentru apărare naţională se diminuează cu suma de 251,0 miliarde lei.
    ART. 8
    Alineatele (4) şi (5) ale articolului 13 din Legea nr. 507/2003, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2004 şi neachitate până la această dată de către agenţii economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, al directorului Serviciului Român de Informaţii şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2004 Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informaţii, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum şi Serviciului de Protecţie şi Pază, în limita sumei de până la 10,0 miliarde lei.
    (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile*)."
___________
    *) Termenul de 30 de zile curge de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004.

    ART. 9
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 1.631,5 miliarde lei, din care: 102,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 505,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 101,8 miliarde lei subvenţii, 975,7 miliarde lei transferuri, şi se diminuează cu suma de 45,1 miliarde lei la cheltuieli de capital şi cu 9,0 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 427,8 miliarde lei pentru învăţământ, 678,1 miliarde lei pentru sănătate, 224,4 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi cu 301,2 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
    (3) În bugetul Ministerului Sănătăţii este prevăzută şi suma de 600,0 miliarde lei reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programului privind compensarea în proporţie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.
    (4) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Suma pentru sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni este prevăzută în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi de utilizare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (6) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexă la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    ART. 10
    (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 459,3 miliarde lei, din care: 7,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 9,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 51,0 miliarde lei transferuri, 910,6 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 519,0 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 308,3 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi cu suma de 151,0 miliarde lei pentru mediu şi ape.
    ART. 11
    (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 1.243,7 miliarde lei, din care: 17,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 703,9 miliarde lei subvenţii, 935,8 miliarde lei transferuri, 289,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora, şi se diminuează cu suma de 40,7 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii şi 662,9 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 850,0 miliarde lei pentru industrie, 850,0 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură, cu suma de 456,8 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii, şi se diminuează cu suma de 913,1 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
    (3) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile" este cuprinsă şi suma de 18.752.443 mii lei care se va utiliza pentru finanţarea cheltuielilor pentru asigurarea securităţii turiştilor şi salvare în munţi în cadrul obiectivelor realizabile în colaborare cu consiliile judeţene şi locale.
    (4) Repartizarea pe judeţe a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor pentru asigurarea securităţii turiştilor şi salvare în munţi se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu consultarea preşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi pe baza criteriilor stabilite de comun acord de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi preşedinţii consiliilor judeţene implicate.
    (5) Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului şi Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie să încheie angajamente legale în anul 2004, în limita a 50% din prevederile bugetare aprobate acestora pentru stimularea exportului în anul 2004, pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de târguri şi expoziţii şi cu termene de plată în semestrul I 2005.
    (6) Rambursarea ratelor de capital, plăţile de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente creditelor externe contractate în perioada 1991-2004 pentru finanţarea investiţiilor din sectorul energetic se efectuează şi din veniturile cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, în limita sumei aprobate prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului.
    ART. 12
    (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 54,7 miliarde lei, din care: 26,3 miliarde lei la cheltuieli de personal, 41,5 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 1,5 miliarde lei la subvenţii, şi se diminuează cu suma de 14,2 miliarde lei la transferuri şi 0,4 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 14,1 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi cu suma de 40,6 miliarde lei pentru alte acţiuni.
    ART. 13
    În anul 2004 se alocă din bugetul de stat transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 15.976,9 miliarde lei, din care: 15.876,9 miliarde lei pentru echilibrare şi 100,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.
    ART. 14
    Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 50,0 miliarde lei pentru împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale.
    ART. 15
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 11,2 miliarde lei.

    CAP. IV
    Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental

    ART. 16
    Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 43.444,2 miliarde lei.
    ART. 17
    Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminuează cu suma de 6.800,0 miliarde lei, din care: 2.150,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 5.300,0 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii, şi se majorează cu suma de 650,0 miliarde lei la dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat.

    CAP. V
    Dispoziţii referitoare la bugetele locale

    ART. 18
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat, se majorează cu 152,8 miliarde lei pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, şi sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    CAP. VI
    Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

    ART. 19
    (1) Anexa nr. 10 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 la Legea nr. 507/2003 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
    (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va derula şi va finanţa programul prevăzut la art. 9 alin. (3).
    (3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să încheie angajamente legale în anul 2004, în sumă de 1.100,0 miliarde lei pentru programul prevăzut la art. 9 alin. (3), achitându-se 600,0 miliarde lei din creditele bugetare aprobate în anul 2004, iar diferenţa în anul 2005.

    CAP. VII
    Dispoziţii referitoare la agenţii economici

    ART. 20
    Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile efectiv înregistrate de regie. Diferenţa respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia de a propune lunar trecerea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor, inclusiv la cheltuielile aferente rambursărilor de credite externe.
    (2) Guvernul este abilitat să diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervă bugetară şi deficitul bugetului de stat pe anul 2004, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) şi să suplimenteze:
    a) cheltuielile şi deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004;
    b) cheltuielile şi deficitul din credite externe pe anul 2004;
    c) cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj şi să se diminueze corespunzător excedentul acestui buget.
    (3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta:
    a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;
    b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale;
    c) transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, subvenţiile primite de la bugetul de stat şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    ART. 22
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 21 în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, pe anul 2004.
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele lor, determinate de aplicarea prevederilor art. 21.
    ART. 23
    (1) Suma de 1.003,0 miliarde lei reprezentând T.V.A. rambursată Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, aferentă operaţiunilor de acumulare de apă grea şi cărbune energetic în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioadă 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001, aprobată prin Legea nr. 732/2001, prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, se reţine ca venituri proprii şi se utilizează în anul 2004 pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, cu modificarea corespunzătoare a sursei de finanţare a programului de acumulare în stocurile rezerve de stat.
    (2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat reconstituie plăţile de casă aferente cheltuielilor de capital efectuate de la bugetul de stat peste nivelul creditelor bugetare aprobate prin prezenta ordonanţă, din veniturile proprii încasate potrivit alin. (1).
    ART. 24
    Alineatul (1) al articolului 47 din Legea nr. 507/2003 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2004."
    ART. 25
    După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% potrivit dispoziţiilor legale.
    ART. 26
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
    ART. 27
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                           PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NĂSTASE

                                  Contrasemnează:
                                  ────────────────
                             Ministrul finanţelor publice,
                                 Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 15 iulie 2004.
    Nr. 48.

    ANEXA 1

                                             BUGETUL DE STAT
                                              pe anul 2004
                                               - SINTEZA -


                                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ │
│Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influenţe │ rectificat │
│tol │tol │ti- │ │ │ │ │ │
│ │ │col │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────│
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────│
│0001 │ VENITURI - TOTAL │287.136.327.869│18.736.947.822│305.873.275.691│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │286.704.212.000│18.731.100.000│305.435.312.000│
│0003 │ A. VENITURI FISCALE │268.154.212.000│17.954.200.000│286.108.412.000│
│0004 │ A1. IMPOZITE DIRECTE │ 57.264.365.000│ 5.959.000.000│ 63.223.365.000│
│0101 │ IMPOZITUL PE PROFIT │ 49.210.000.000│ 7.199.000.000│ 56.409.000.000│
│0201 │ IMPOZITUL PE SALARII │ 200.000.000│ -40.000.000│ 160.000.000│
│ 01 │Impozitul pe salarii - total - │ 200.000.000│ -40.000.000│ 160.000.000│
│0601 │ IMPOZITUL PE VENIT │ 64.721.000.000│ │ 64.721.000.000│
│ 01 │Impozit pe venituri din activităţi │ │ │ │
│ │independente │ 1.300.000.000│ 300.000.000│ 1.600.000.000│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 59.176.000.000│ -930.000.000│ 58.246.000.000│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea │ │ │ │
│ │folosinţei bunurilor │ 650.000.000│ │ 650.000.000│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 2.400.000.000│ 700.000.000│ 3.100.000.000│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 200.000.000│ │ 200.000.000│
│ 06 │Impozit pe alte venituri │ 110.000.000│ 20.000.000│ 130.000.000│
│ 07 │Impozit pe venit din pensii │ 270.000.000│ 100.000.000│ 370.000.000│
│ 08 │Impozitul pe veniturile obţinute │ │ │ │
│ │din jocurile de noroc, din premii │ │ │ │
│ │şi din prime în bani şi/sau natură │ 160.000.000│ 140.000.000│ 300.000.000│
│ 09 │Impozitul pe veniturile obţinute din│ │ │ │
│ │transferul dreptului de proprietate │ │ │ │
│ │asupra valorilor mobiliare şi │ │ │ │
│ │vânzarea părţilor sociale │ 150.000.000│ │ 150.000.000│
│ 10 │Regularizări │ -400.000.000│ -550.000.000│ -950.000.000│
│ 11 │Impozitul pe veniturile din │ │ │ │
│ │valorificarea sub orice formă a │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate │ │ │ │
│ │intelectuală │ 150.000.000│ 50.000.000│ 200.000.000│
│ 12 │Impozitul pe veniturile realizate │ │ │ │
│ │de persoanele fizice nerezidente │ 450.000.000│ │ 450.000.000│
│ 13 │Impozit pe veniturile din activităţi│ │ │ │
│ │agricole │ 10.000.000│ -5.000.000│ 5.000.000│
│ 14 │Impozitul pe veniturile obţinute din│ │ │ │
│ │valorificarea de bunuri în regim de │ │ │ │
│ │consignaţie şi din activităţi │ │ │ │
│ │desfăşurate pe baza unui contract de│ │ │ │
│ │agent, comision sau mandat comercial│ 75.000.000│ 75.000.000│ 150.000.000│
│ 15 │Impozitul pe veniturile încasate │ │ │ │
│ │din activităţile de expertiză │ │ │ │
│ │contabilă, tehnică judiciară şi │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ 10.000.000│ 10.000.000│ 20.000.000│
│ 16 │Impozit pe veniturile realizate în │ │ │ │
│ │baza unor convenţii/contracte civile│ │ │ │
│ │de prestări servicii, încheiate în │ │ │ │
│ │condiţiile codului civil │ 10.000.000│ 90.000.000│ 100.000.000│
│0701 │ COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN │ │ │ │
│ │ IMPOZITUL PE VENIT (se scad) │-63.576.635.000│ │-63.576.635.000│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe │ │ │ │
│ │venit (se scad) │-40.774.000.000│ │-40.774.000.000│
│ 02 │Sume defalcate din impozitul pe │ │ │ │
│ │venit pentru bugetele locale (se │ │ │ │
│ │scad) │-22.802.635.000│ │-22.802.635.000│
│0801 │ ALTE IMPOZITE DIRECTE │ 5.810.000.000│-1.200.000.000│ 4.610.000.000│
│ 01 │Impozitul pe veniturile realizate │ │ │ │
│ │de persoanele juridice nerezidente │ 3.800.000.000│ -800.000.000│ 3.000.000.000│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din │ │ │ │
│ │activităţi comerciale ilicite sau │ │ │ │
│ │din nerespectarea Legii privind │ │ │ │
│ │protecţia consumatorilor │ 17.000.000│ │ 17.000.000│
│ 03 │Impozitul pe dividende de la │ │ │ │
│ │societăţile comerciale │ 1.980.000.000│ -400.000.000│ 1.580.000.000│
│ 09 │Impozitul pe venitul │ │ │ │
│ │reprezentanţelor din România al │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale şi │ │ │ │
│ │organizaţiilor economice străine │ 9.000.000│ │ 9.000.000│
│ 30 │Alte încasări din impozite directe │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│0901 │ CONTRIBUŢII │ 900.000.000│ │ 900.000.000│
│ 04 │Contribuţia individuală de asigurări│ │ │ │
│ │sociale │ 600.000.000│ │ 600.000.000│
│ 09 │Contribuţia agenţilor economici │ │ │ │
│ │pentru persoanele cu handicap │ 300.000.000│ │ 300.000.000│
│1300 │ A2. IMPOZITE INDIRECTE │210.889.847.000│11.995.200.000│222.885.047.000│
│1301 │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │110.150.847.000│ 1.193.200.000│111.344.047.000│
│ 01 │TVA încasată │156.189.000.000│ 1.346.000.000│157.535.000.000│
│ 04 │Sume defalcate din TVA pentru │ │ │ │
│ │instituţiile de învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar de stat, creşele, │ │ │ │
│ │centrele judeţene şi locale de │ │ │ │
│ │consultanţă agricolă (se scad) │-38.391.034.000│ -152.800.000│-38.543.834.000│
│ 05 │Sume defalcate din TVA pentru │ │ │ │
│ │subvenţionarea energiei termice │ │ │ │
│ │livrate populaţiei (se scad) │ -7.647.119.000│ │ -7.647.119.000│
│1401 │ ACCIZE │ 68.915.000.000│10.189.000.000│ 79.104.000.000│
│1601 │ taxe VAMALE │ 13.824.000.000│ 440.000.000│ 14.264.000.000│
│ 01 │Taxe vamale de la persoane juridice │ 13.764.000.000│ 440.000.000│ 14.204.000.000│
│ 02 │Taxe vamale şi alte venituri │ │ │ │
│ │încasate de la persoane fizice prin │ │ │ │
│ │unităţile vamale │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│1701 │ ALTE IMPOZITE INDIRECTE │ 18.000.000.000│ 173.000.000│ 18.173.000.000│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 420.000.000│ │ 420.000.000│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de │ │ │ │
│ │licenţe şi autorizării de │ │ │ │
│ │funcţionare │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
│ 04 │Taxa pentru activitatea de │ │ │ │
│ │prospecţiune, explorare şi │ │ │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 1.000.000.000│ -89.000.000│ 911.000.000│
│ 07 │Venituri cu destinaţie specială din │ │ │ │
│ │cota unică asupra carburanţilor auto│ │ │ │
│ │livraţi la intern de producători │ │ │ │
│ │precum şi pentru carburanţii auto │ │ │ │
│ │consumaţi de aceştia şi asupra │ │ │ │
│ │carburanţilor auto importaţi │ 500.000.000│ -400.000.000│ 100.000.000│
│ 11 │Venituri din timbrul judiciar │ 35.000.000│ │ 35.000.000│
│ 15 │Amenzi judiciare │ 30.000.000│ │ 30.000.000│
│ 16 │Venituri din recuperarea │ │ │ │
│ │cheltuielilor judiciare avansate de │ │ │ │
│ │stat │ 45.000.000│ │ 45.000.000│
│ 18 │Taxa asupra unor activităţi │ │ │ │
│ │dăunătoare sănătăţii şi din │ │ │ │
│ │publicitatea lor │ 295.000.000│ 205.000.000│ 500.000.000│
│ 19 │Venituri cu destinaţie specială din │ │ │ │
│ │taxa de dezvoltare cuprinsă în │ │ │ │
│ │tariful energiei electrice şi │ │ │ │
│ │termice │ 6.347.000.000│ -600.000.000│ 5.747.000.000│
│ 21 │Taxa de timbru social asupra │ │ │ │
│ │jocurilor de noroc │ 300.000.000│ 100.000.000│ 400.000.000│
│ 22 │Taxa de timbru social asupra valorii│ │ │ │
│ │automobilelor noi din import │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│ 24 │Impozitul pe ţiţeiul din producţia │ │ │ │
│ │internă şi gazele naturale │ 3.840.000.000│ 660.000.000│ 4.500.000.000│
│ 25 │Taxe de autorizare pentru │ │ │ │
│ │comercializarea alcoolului, │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice, produselor din│ │ │ │
│ │tutun şi a cafelei │ 225.000.000│ -220.000.000│ 5.000.000│
│ 26 │Venituri cu destinaţie specială din │ │ │ │
│ │comisionul pentru servicii vamale │ 850.000.000│ 150.000.000│ 1.000.000.000│
│ 27 │Venituri cu destinaţie specială din │ │ │ │
│ │cotele aplicate asupra veniturilor │ │ │ │
│ │realizate în domeniul aviaţiei │ │ │ │
│ │civile │ 400.000.000│ 100.000.000│ 500.000.000│
│ 28 │Impozit pe veniturile │ │ │ │
│ │microîntreprinderilor │ 3.333.000.000│ 267.000.000│ 3.600.000.000│
│ 30 │Alte încasări din impozite indirecte│ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│1900 │ B. VENITURI NEFISCALE │ 18.550.000.000│ 776.900.000│ 19.326.900.000│
│2001 │ VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL │ │ │ │
│ │ REGIILOR AUTONOME │ 2.650.000.000│ -771.000.000│ 1.879.000.000│
│2101 │ VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE │ │ │ │
│ │ PUBLICE │ 4.282.000.000│ -54.400.000│ 4.227.600.000│
│ 01 │Taxe de metrologie │ 500.000│ 600.000│ 1.100.000│
│ 02 │Venituri din taxe pentru prestaţii │ │ │ │
│ │vamale │ 450.000.000│ 250.000.000│ 700.000.000│
│ 03 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi│ │ │ │
│ │pentru eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │
│ │transport în trafic internaţional │ 37.000.000│ │ 37.000.000│
│ 04 │Taxe consulare │ 1.300.000.000│ 200.000.000│ 1.500.000.000│
│ 05 │Taxe pentru analize efectuate de │ │ │ │
│ │laboratoare, altele decât cele │ │ │ │
│ │sanitare, de pe lângă instituţii │ 27.000.000│ │ 27.000.000│
│ 10 │Taxe şi alte venituri din protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│ 12 │Vărsăminte din disponibilităţile │ │ │ │
│ │instituţiilor publice şi │ │ │ │
│ │activităţilor autofinanţate │ │ 5.000.000│ 5.000.000│
│ 13 │Vărsăminte din veniturile │ │ │ │
│ │instituţiilor publice şi │ │ │ │
│ │activităţilor autofinanţate │ │ 5.000.000│ 5.000.000│
│ 17 │Taxe pentru învăţământ │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 18 │Venituri din expertiza tehnică │ │ │ │
│ │judiciară şi extrajudiciară │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 19 │Venituri realizate cu ocazia │ │ │ │
│ │participării la acţiuni sub egida │ │ │ │
│ │organizaţiilor internaţionale │ 200.000.000│ │ 200.000.000│
│ 20 │Venituri din prestări de servicii │ 1.500.000.000│ -300.000.000│ 1.200.000.000│
│ 21 │Taxa pentru eliberarea │ │ │ │
│ │certificatului de cazier fiscal │ 5.000.000│ 35.000.000│ 40.000.000│
│ 22 │Venituri din producerea riscurilor │ │ │ │
│ │asigurate │ 9.500.000│ │ 9.500.000│
│ 30 │Alte venituri de la instituţiile │ │ │ │
│ │publice │ 650.000.000│ -250.000.000│ 400.000.000│
│2201 │ DIVERSE VENITURI │ 11.618.000.000│ 1.602.300.000│ 13.220.300.000│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei │ │ │ │
│ │extinctive │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
│ 03 │Venituri din amenzi şi alte │ │ │ │
│ │sancţiuni aplicate, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 1.900.000.000│ 500.000.000│ 2.400.000.000│
│ 04 │Încasări din cota reţinută, conform │ │ │ │
│ │Codului Penal │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 05 │Restituiri de fonduri din finanţarea│ │ │ │
│ │bugetară a anilor precedenţi │ 1.100.000.000│ 800.000.000│ 1.900.000.000│
│ 06 │Impozit pe venitul din concesionarea│ │ │ │
│ │bunurilor societăţilor comerciale │ │ │ │
│ │sau companiilor naţionale la care │ │ │ │
│ │statul este acţionar majoritar │ 7.000.000│ │ 7.000.000│
│ 07 │Venituri din concesiuni şi │ │ │ │
│ │închirieri │ 6.441.000.000│ 200.000.000│ 6.641.000.000│
│ 08 │Penalităţi pentru nedepunerea sau │ │ │ │
│ │depunerea cu întârziere a │ │ │ │
│ │declaraţiei de impozite şi taxe │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 09 │Venituri din dobânzi │ 27.000.000│ 2.300.000│ 29.300.000│
│ 11 │Vărsăminte de la persoane juridice, │ │ │ │
│ │pentru persoane cu handicap │ │ │ │
│ │neîncadrate │ 900.000.000│ 400.000.000│ 1.300.000.000│
│ 12 │Încasări din valorificarea bunurilor│ │ │ │
│ │confiscate, abandonate şi alte sume │ │ │ │
│ │constatate odată cu confiscarea │ │ │ │
│ │potrivit Legii │ 250.000.000│ │ 250.000.000│
│ 19 │Venituri din dividende │ 450.000.000│ -400.000.000│ 50.000.000│
│ 20 │Sumele provenite din recuperarea │ │ │ │
│ │debitelor provenite din drepturile │ │ │ │
│ │de pensii şi asigurări sociale │ │ │ │
│ │militare │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 21 │Venituri din despăgubiri │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 30 │Încasări din alte surse │ 400.000.000│ 100.000.000│ 500.000.000│
│3000 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 350.000.000│ 5.847.822│ 355.847.822│
│3001 │ VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR │ │ │ │
│ │ BUNURI ALE STATULUI │ 350.000.000│ 5.847.822│ 355.847.822│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor │ │ │ │
│ │bunuri ale instituţiilor publice │ 276.000.000│ -40.000.000│ 236.000.000│
│ 02 │Venituri din valorificarea │ │ │ │
│ │stocurilor de la rezervele de stat │ │ │ │
│ │şi de mobilizare │ 14.000.000│ 5.847.822│ 19.847.822│
│ 08 │Venituri obţinute în procesul de │ │ │ │
│ │stingerea creanţelor bugetare │ 60.000.000│ 40.000.000│ 100.000.000│
│4000 │ VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI │ 9.115.869│ │ 9.115.869│
│4001 │ DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI │ 9.115.869│ │ 9.115.869│
│ 01 │Donaţii şi sponsorizări │ 9.115.869│ │ 9.115.869│
│4200 │ VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA │ │ │ │
│ │ ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│4201 │ ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA │ │ │ │
│ │ ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│ 09 │Încasări din rambursarea │ │ │ │
│ │împrumuturilor acordate pentru │ │ │ │
│ │acoperirea arieratelor către CONEL │ │ │ │
│ │şi ROMGAZ │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│ 10 │Încasări din rambursarea │ │ │ │
│ │împrumuturilor din fondul de │ │ │ │
│ │redresare financiară │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
│ 15 │Încasări din rambursarea │ │ │ │
│ │microcreditelor acordate persoanelor│ │ │ │
│ │fizice care desfăşoară activităţi pe│ │ │ │
│ │cont propriu, aducătoare de │ │ │ │
│ │venituri, în vederea întreţinerii │ │ │ │
│ │materiale │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 17 │Încasări din rambursarea │ │ │ │
│ │microcreditelor, acordate de │ │ │ │
│ │agenţiile guvernamentale şi │ │ │ │
│ │administrate prin agenţii de credit │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 18 │Încasări de la beneficiarii │ │ │ │
│ │creditului extern pentru importul de│ │ │ │
│ │combustibili │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│5001 │BUGET DE STAT │ │ │ │
│ │────────────- │350.148.316.901│ -830.817.134│349.317.499.767│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │283.032.708.141│ -70.946.681│282.961.761.460│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 54.215.900.872│ 163.942.047│ 54.379.842.919│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 40.415.502.162│ 1.808.004.228│ 42.223.506.390│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 26.956.092.714│ 808.293.282│ 27.764.385.996│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 10.618.553.726│ 8.293.282│ 10.626.847.008│
│ 35 02 │ Subvenţii pe produse şi │ │ │ │
│ │ activităţi │ 5.210.196.108│ 799.500.000│ 6.009.696.108│
│ 35 03 │ Subvenţii pentru acoperirea │ │ │ │
│ │ diferenţelor de preţ şi tarif │ 2.595.942.880│ 500.000│ 2.596.442.880│
│ 35 04 │ Subvenţii pentru transportul │ │ │ │
│ │ feroviar public de călători │ 7.237.700.000│ │ 7.237.700.000│
│ 35 05 │ Subvenţii pentru transportul de │ │ │ │
│ │ călători cu metroul │ 1.293.700.000│ │ 1.293.700.000│
│ 36 │ PRIME │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │121.040.425.553│ 3.937.613.762│124.978.039.315│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 23.735.540.769│ 2.682.118.092│ 26.417.658.861│
│ 39 01 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ dezvoltarea sistemului energetic │ 235.519.000│ │ 235.519.000│
│ 39 02 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ drumuri judeţene, comunale şi │ │ │ │
│ │ pentru străzile care se vor │ │ │ │
│ │ amenaja în perimetrele destinate │ │ │ │
│ │ construcţiilor de cvartale de │ │ │ │
│ │ locuinţe noi în localităţi rurale│ │ │ │
│ │ şi urbane │ 2.495.031.000│ │ 2.495.031.000│
│ 39 03 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ investiţii finanţate parţial din │ │ │ │
│ │ împrumuturi externe │ 1.884.119.000│ │ 1.884.119.000│
│ 39 04 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul asigurărilor │ │ │ │
│ │ sociale sociale de stat │ 13.960.963.987│ 2.015.926.460│ 15.976.890.447│
│ 39 05 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ lucrările de cadastru imobiliar │ │ 47.439.189│ 47.439.189│
│ 39 07 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ drepturile acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ cu handicap │ 3.705.291.632│ │ 3.705.291.632│
│ 39 09 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ asigurarea securităţii turiştilor│ │ │ │
│ │ şi salvare în munţi │ │ 18.752.443│ 18.752.443│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia datorată│ │ │ │
│ │ de persoanele care satisfac │ │ │ │
│ │ serviciul militar în termen │ 257.148.400│ │ 257.148.400│
│ 39 11 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia datorată│ │ │ │
│ │ de persoanele care execută o │ │ │ │
│ │ pedeapsă privativă de libertate │ │ │ │
│ │ sau arest preventiv │ 243.595.000│ │ 243.595.000│
│ 39 13 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ 600.000.000│ 600.000.000│
│ 39 14 │ Program privind pietruirea │ │ │ │
│ │ drumurilor comunale şi │ │ │ │
│ │ alimentarea cu apă a satelor │ 420.000.000│ │ 420.000.000│
│ 39 19 │ Transferuri de la bugetul de stat│ │ │ │
│ │ către bugetele locale pt. │ │ │ │
│ │ construcţii de locuinţe │ 404.250.000│ │ 404.250.000│
│ 39 20 │ Transferuri de la bugetul de stat│ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ finanţarea elaborării şi/sau │ │ │ │
│ │ actualizări planurilor │ │ │ │
│ │ urbanistice generale şi a │ │ │ │
│ │ regulamentelor locale de urbanism│ 38.850.000│ │ 38.850.000│
│ 39 24 │ Transferuri către bugetele locale│ │ │ │
│ │ pentru aeroporturi de interes │ │ │ │
│ │ local │ 30.822.750│ │ 30.822.750│
│ 39 25 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ retehnologizarea centralelor │ │ │ │
│ │ termice şi electrice de │ │ │ │
│ │ termoficare │ 59.950.000│ │ 59.950.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 97.304.884.784│ 1.255.495.670│ 98.560.380.454│
│ 40 01 │ Locuinţe │ 398.796.000│ │ 398.796.000│
│ 40 02 │ Burse │ 1.348.128.900│ -20.821.120│ 1.327.307.780│
│ 40 03 │ Alocaţii şi alte ajutoare pentru │ │ │ │
│ │ copii │ 11.791.559.170│ -74.102.250│ 11.717.456.920│
│ 40 04 │ Pensii şi ajutoare I.O.V.R., │ │ │ │
│ │ militari şi alte persoane │ 18.645.187.079│ 159.403.774│ 18.804.590.853│
│ 40 06 │ Servicii sociale │ 4.147.100│ │ 4.147.100│
│ 40 08 │ Ajutoare sociale │ 48.000.000│ │ 48.000.000│
│ 40 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 376.927.973│ 20.927.374│ 397.855.347│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 1.034.357.626│ -93.466.754│ 940.890.872│
│ 40 15 │ Plăţi compensatorii │ 342.830.150│ -70.796.772│ 272.033.378│
│ 40 16 │ Plan naţional de │ │ │ │
│ │ cercetare-dezvoltare şi inovare │ 1.930.789.946│ │ 1.930.789.946│
│ 40 17 │ Alocaţia familială complementară │ 4.279.160.000│ -88.090.846│ 4.191.069.154│
│ 40 18 │ Transferuri aferente │ │ │ │
│ │ restructurării industriei de │ │ │ │
│ │ apărare │ 966.394.000│ │ 966.394.000│
│ 40 19 │ Alocaţia suplimentară pentru │ │ │ │
│ │ familiile cu copii │ 76.900.000│ -63.235.169│ 13.664.831│
│ 40 20 │ Cofinanţarea contribuţiei │ │ │ │
│ │ financiare a Comunităţii Europene│ 514.887.988│ -4.868.000│ 510.019.988│
│ 40 21 │ Plăţi efectuate în cadrul │ │ │ │
│ │ programelor de dezvoltare │ 898.903.809│ │ 898.903.809│
│ 40 22 │ Cheltuieli pentru susţinerea │ │ │ │
│ │ programelor tehnice de conservare│ │ │ │
│ │ sau de includere a minelor │ 875.975.070│ -50.000.000│ 825.975.070│
│ 40 23 │ Protecţie socială ce se acordă │ │ │ │
│ │ pentru unele activităţi din │ │ │ │
│ │ sectorul minier │ 668.200.000│ │ 668.200.000│
│ 40 24 │ Plan sectorial │ │ 95.550.000│ 95.550.000│
│ 40 25 │ Alocaţia de susţinere pentru │ │ │ │
│ │ familia monoparentală │ 612.000.000│ │ 612.000.000│
│ 40 26 │ Transferuri aferente Fondului │ │ │ │
│ │ Naţional de Preaderare │ 4.501.223.635│ │ 4.501.223.635│
│ 40 27 │ Transferuri aferente Fondului │ │ │ │
│ │ Român de Dezvoltare Socială │ 95.053.000│ │ 95.053.000│
│ 40 28 │ Executarea silită a creanţelor │ │ │ │
│ │ bugetare │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 40 29 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │ acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │ intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │ dispoziţiilor legale │ 1.614.000.000│ -14.500.000│ 1.599.500.000│
│ 40 30 │ Onorariile pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 23.100.000│ 3.969.500│ 27.069.500│
│ 40 31 │ Transferuri pentru finanţarea │ │ │ │
│ │ patrimoniului genetic al │ │ │ │
│ │ animalelor │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 40 32 │ Sprijinirea organizaţiilor │ │ │ │
│ │ cetăţenilor aparţinând │ │ │ │
│ │ minorităţilor naţionale, altele │ │ │ │
│ │ decât cele care primesc │ │ │ │
│ │ subvenţii de la bugetul de stat, │ │ │ │
│ │ potrivit legii │ 240.000.000│ │ 240.000.000│
│ 40 33 │ Proiecte de comunicare, │ │ │ │
│ │ informare publică şi promovarea │ │ │ │
│ │ imaginii şi intereselor │ │ │ │
│ │ româneşti peste hotare │ 79.960.000│ │ 79.960.000│
│ 40 34 │ Sprijinirea activităţii │ │ │ │
│ │ românilor de pretutindeni şi a │ │ │ │
│ │ organizaţiilor reprezentative │ │ │ │
│ │ ale acestora │ 165.000.000│ │ 165.000.000│
│ 40 35 │ Finanţarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
│ 40 36 │ Finanţarea acţiunilor cu │ │ │ │
│ │ caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │ social-cultural │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 37 │ Finanţarea unor programe şi │ │ │ │
│ │ proiecte interetnice şi │ │ │ │
│ │ combatere a intoleranţei │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│ 40 38 │ Finanţarea Ansamblului │ │ │ │
│ │ "Memorialul victimelor │ │ │ │
│ │ comunismului şi al rezistenţei │ │ │ │
│ │ Sighet" │ 2.398.000│ │ 2.398.000│
│ 40 39 │ Comenzi de stat pentru cărţi şi │ │ │ │
│ │ publicaţii │ 31.654.000│ │ 31.654.000│
│ 40 41 │ Asociaţii şi fundaţii │ 62.350.000│ 5.566.000│ 67.916.000│
│ 40 42 │ Alocaţie de încredinţare şi │ │ │ │
│ │ plasament familial │ 374.466.586│ │ 374.466.586│
│ 40 43 │ Ajutor anual pentru veteranii de │ │ │ │
│ │ război │ 75.815.000│ │ 75.815.000│
│ 40 44 │ Programe pentru sănătate │ 1.080.414.752│ 28.000.000│ 1.108.414.752│
│ 40 45 │ Programe pentru tineret │ 35.900.000│ │ 35.900.000│
│ 40 46 │ Sprijin financiar pentru │ │ │ │
│ │ activitatea Comitetului Olimpic │ │ │ │
│ │ Român │ 234.525.000│ │ 234.525.000│
│ 40 47 │ Cadastru imobiliar │ 80.225.820│ -47.439.189│ 32.786.631│
│ 40 48 │ Meteorologie şi hidrologie │ 451.521.715│ │ 451.521.715│
│ 40 49 │ Prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │ inundaţiilor şi îngheţurilor │ 16.350.000│ │ 16.350.000│
│ 40 50 │ Cheltuieli pentru valorificarea │ │ │ │
│ │ cenuşilor de pirită │ 59.950.000│ │ 59.950.000│
│ 40 52 │ Despăgubiri pentru animale │ │ │ │
│ │ sacrific. în vederea prevenirii │ │ │ │
│ │ şi combaterii epizootiilor │ │ 96.343.825│ 96.343.825│
│ 40 53 │ Sprijinirea producătorilor │ │ │ │
│ │ agricoli │ 12.931.601.000│ 731.156.175│ 13.662.757.175│
│ 40 54 │ Cabaline din patrimoniul genetic │ │ │ │
│ │ naţional │ 55.000.000│ │ 55.000.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 4.900.629.000│ 79.370.000│ 4.979.999.000│
│ 40 56 │ Transferuri pentru drumuri, căi │ │ │ │
│ │ ferate, aviaţie şi navigaţie │ 1.089.900.000│ │ 1.089.900.000│
│ 40 57 │ Transferuri pentru finanţarea de │ │ │ │
│ │ bază a învăţământului superior │ 7.330.333.780│ 40.000.000│ 7.370.333.780│
│ 40 58 │ Transferuri pentru constituirea │ │ │ │
│ │ fondului de garantare a │ │ │ │
│ │ creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │ studenţilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 59 │ Transferuri pentru │ │ │ │
│ │ cercetare-dezvoltare (granturi) │ 205.770.000│ │ 205.770.000│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 1.574.690.304│ 161.500.000│ 1.736.190.304│
│ 40 61 │ Susţinerea cultelor │ 181.298.000│ │ 181.298.000│
│ 40 62 │ Stimularea exporturilor │ 4.000.000.000│ │ 4.000.000.000│
│ 40 63 │ Despăgubiri acordate │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli în caz │ │ │ │
│ │ de calamităţi naturale în │ │ │ │
│ │ agricultură │ 669.969.000│ │ 669.969.000│
│ 40 64 │ Fondul la dispoziţia primului │ │ │ │
│ │ ministru pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ comunităţilor româneşti de │ │ │ │
│ │ pretutindeni │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 40 66 │ Contribuţia statului la │ │ │ │
│ │ salarizarea personalului de cult │ 988.333.605│ │ 988.333.605│
│ 40 68 │ Programe de protecţie socială şi │ │ │ │
│ │ integrare socio-profesională a │ │ │ │
│ │ persoanelor cu handicap │ 30.250.000│ │ 30.250.000│
│ 40 69 │ Completarea primelor de asigurare│ 53.700.000│ │ 53.700.000│
│ 40 70 │ Susţinerea sistemului de │ │ │ │
│ │ protecţie a copilului │ 151.870.000│ │ 151.870.000│
│ 40 71 │ Indemnizaţia de merit │ 151.200.000│ -31.928.055│ 119.271.945│
│ 40 75 │ Contribuţia statului care se │ │ │ │
│ │ alocă Patriarhiei Române, pentru │ │ │ │
│ │ sprijinirea aşezămintelor │ │ │ │
│ │ Bisericii Ortodoxe Române din │ │ │ │
│ │ afara graniţelor │ 34.028.000│ │ 34.028.000│
│ 40 79 │ Transferuri pentru aparatura │ │ │ │
│ │ medicală de mare performanţă │ │ 6.000.000│ 6.000.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 965.229.998│ 121.258.450│ 1.086.488.448│
│ 40 81 │ Fond de garantare a │ │ │ │
│ │ împrumuturilor pentru │ │ │ │
│ │ întreprinderi mici şi mijlocii │ 229.566.000│ │ 229.566.000│
│ 40 82 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ ecologizare │ 116.111.500│ │ 116.111.500│
│ 40 83 │ Transferuri către Consiliul │ │ │ │
│ │ Naţional de Formare Profesională │ │ │ │
│ │ a Adulţilor │ 7.345.520│ │ 7.345.520│
│ 40 84 │ Finanţarea Ansamblului │ │ │ │
│ │ "Memorialul revoluţiei - │ │ │ │
│ │ Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
│ │ Timişoara │ 2.997.000│ │ 2.997.000│
│ 40 86 │ Programul de realizare a │ │ │ │
│ │ sistemului naţional antigrindină │ 47.960.000│ │ 47.960.000│
│ 40 87 │ Sume destinate finanţării │ │ │ │
│ │ programelor sportive realizate │ │ │ │
│ │ de structurile sportive de drept │ │ │ │
│ │ privat │ 504.000.000│ │ 504.000.000│
│ 40 88 │ Transferuri către Consiliul │ │ │ │
│ │ Naţional al Persoanelor │ │ │ │
│ │ Vârstnice │ 3.107.500│ │ 3.107.500│
│ 40 89 │ Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ proprietarilor de păduri │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 90 │ Ajutor pentru încălzirea │ │ │ │
│ │ locuinţei │ 3.350.000.000│ │ 3.350.000.000│
│ 40 91 │ Renta viageră │ 44.400.000│ │ 44.400.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 773.816.839│ 56.880.200│ 830.697.039│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 1.668.103.316│ 206.068.527│ 1.874.171.843│
│ 40 95 │ Programe ISPA │ 309.901.486│ │ 309.901.486│
│ 40 96 │ Programe SAPARD │ 638.896.617│ │ 638.896.617│
│ 40 98 │ Sprijinirea înfiinţării de noi │ │ │ │
│ │ întreprinderi şi susţinerea │ │ │ │
│ │ dezvoltării întreprinderilor │ │ │ │
│ │ mici şi mijlocii │ 85.524.000│ 2.750.000│ 88.274.000│
│ 49 │ DOBÂNZI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 50 01 │ Dobânzi aferente datoriei publice│ │ │ │
│ │ interne │ 14.137.000.000│-2.150.000.000│ 11.987.000.000│
│ 50 02 │ Dobânzi, comisioane şi alte │ │ │ │
│ │ costuri aferente datoriei publice│ │ │ │
│ │ externe │ 9.011.700.000│ 650.000.000│ 9.661.700.000│
│ 50 03 │ Cheltuieli ocazionate de │ │ │ │
│ │ emisiunea şi plasarea titlurilor │ │ │ │
│ │ de stat şi de riscurile │ │ │ │
│ │ garanţiilor date de stat în │ │ │ │
│ │ condiţiile legii │ 7.914.800.000│-5.300.000.000│ 2.614.800.000│
│ 50 04 │ Diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ │ datoriei publice externe │ 6.234.300.000│ │ 6.234.300.000│
│ 50 05 │ Diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ │ datoriei publice interne │ 500.000.000│ │ 500.000.000│
│ 60 │ REZERVE │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.396.174.760│ -54.330.597│ 29.341.844.163│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│ 80 02 │ Împrumuturi acordate pentru │ │ │ │
│ │ finalizarea unor obiective │ │ │ │
│ │ aprobate prin convenţii bilaterale│ │ │ │
│ │ şi acorduri interguvernamentale │ 177.670.000│ -50.000.000│ 127.670.000│
│ 80 05 │ Împrumuturi acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ care beneficiază de statutul de │ │ │ │
│ │ refugiat şi sunt lipsite de │ │ │ │
│ │ mijloace de existenţă │ 1.497.000│ │ 1.497.000│
│ 80 13 │ Microcredite acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ fizice care desfăşoară activităţi │ │ │ │
│ │ pe cont propriu, aducătoare de │ │ │ │
│ │ venituri, în vederea întreţinerii │ │ │ │
│ │ materiale │ 28.503.000│ │ 28.503.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 37.511.764.000│ -655.539.856│ 36.856.224.144│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 37.191.286.300│ -671.784.666│ 36.519.501.634│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 26.094.618.300│ 2.233.875│ 26.096.852.175│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 11.096.668.000│ -674.018.541│ 10.422.649.459│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 320.477.700│ 16.244.810│ 336.722.510│
│ 88 01 │ Rambursări de credite interne │ 101.659.000│ │ 101.659.000│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 218.818.700│ 16.244.810│ 235.063.510│
│5100 │ Partea a I-a SERVICII PUBLICE │ │ │ │
│ │ GENERALE │ 23.913.262.652│ 294.858.581│ 24.208.121.233│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 23.913.262.652│ 294.858.581│ 24.208.121.233│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 21.402.577.960│ 143.938.581│ 21.546.516.541│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.306.545.002│ -29.014.933│ 15.277.530.069│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 10.996.824.252│ -62.155.899│ 10.934.668.353│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 2.299.314.350│ -74.478.007│ 2.224.836.343│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 311.436.758│ -5.325.432│ 306.111.326│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 726.052.361│ -6.524.653│ 719.527.708│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 972.770.093│ 65.559.897│ 1.038.329.990│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 655.062.557│ 6.916.372│ 661.978.929│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 317.707.536│ 58.643.525│ 376.351.061│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ 147.188│ 53.909.161│ 54.056.349│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 5.042.730.501│ 256.787.159│ 5.299.517.660│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 35.890.000│ 163.000│ 36.053.000│
│ 22 │ Hrană │ 14.905.000│ 7.272.863│ 22.177.863│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 12.210.000│ 1.000.000│ 13.210.000│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 2.503.701.236│ 151.431.206│ 2.655.132.442│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 723.573.481│ 16.854.551│ 740.428.032│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 180.694.857│ 6.812.590│ 187.507.447│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 238.264.318│ 3.876.524│ 242.140.842│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 410.338.390│ 6.000.000│ 416.338.390│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 83.652.076│ -858.045│ 82.794.031│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 825.401.143│ 64.234.470│ 889.635.613│
│ 32 │ Fondul Preşedintelui │ 7.100.000│ │ 7.100.000│
│ 33 │ Fondul Primului Ministru │ 7.000.000│ │ 7.000.000│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 47.112.736│ 1.000.000│ 48.112.736│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 47.112.736│ 1.000.000│ 48.112.736│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 1.006.189.721│ -84.833.645│ 921.356.076│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 1.006.189.721│ -84.833.645│ 921.356.076│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 603.376.108│ -110.897.779│ 492.478.329│
│ 40 41 │ Asociaţii şi fundaţii │ 2.350.000│ 400.000│ 2.750.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 182.749.000│ -14.380.000│ 168.369.000│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 9.400.000│ │ 9.400.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 8.340.800│ -1.674.000│ 6.666.800│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 191.161.813│ 41.718.134│ 232.879.947│
│ 40 96 │ Programe SAPARD │ 4.812.000│ │ 4.812.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.728.602.692│ 168.920.000│ 1.897.522.692│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 1.436.102.692│ 168.920.000│ 1.605.022.692│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar de│ │ │ │
│ │ stat │ 292.500.000│ │ 292.500.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 782.082.000│ -18.000.000│ 764.082.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 782.082.000│ -18.000.000│ 764.082.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 582.430.000│ -16.000.000│ 566.430.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 199.652.000│ -2.000.000│ 197.652.000│
│ 01 │ Administraţia Prezidenţială │ 141.568.200│ 24.000.000│ 165.568.200│
│ 02 │ Autorităţi Legislative │ 2.180.769.440│ -21.000.000│ 2.159.769.440│
│ 03 │ Autorităţi Judecătoreşti │ 7.495.017.804│ 59.750.000│ 7.554.767.804│
│ 04 │ Alte organe ale autorităţilor │ │ │ │
│ │ publice │ 1.077.637.259│ 59.922.531│ 1.137.559.790│
│ 05 │ Autorităţi executive │ 13.018.269.949│ 172.186.050│ 13.190.455.999│
│5400 │ Partea a II-a APĂRARE, ORDINE │ │ │ │
│ │ PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 75.965.938.966│ 307.901.781│ 76.273.840.747│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 58.275.807.089│ 1.132.598.813│ 59.408.405.902│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.918.074.700│ 39.550.472│ 30.957.625.172│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 21.973.302.922│ 1.034.816.938│ 23.008.119.860│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 3.480.275.000│ │ 3.480.275.000│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 3.480.275.000│ │ 3.480.275.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 1.904.154.467│ 58.231.403│ 1.962.385.870│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 496.198.340│ │ 496.198.340│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat│ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 252.603.340│ │ 252.603.340│
│ 39 11 │ Transferuri din bugetul de stat│ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ execută o pedeapsă privativă de│ │ │ │
│ │ libertate sau arest preventiv │ 243.595.000│ │ 243.595.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 1.407.956.127│ 58.231.403│ 1.466.187.530│
│ 40 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 2.725.000│ │ 2.725.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 252.369.729│ 1.030.500│ 253.400.229│
│ 40 15 │ Plăţi compensatorii │ 342.830.150│ -70.796.772│ 272.033.378│
│ 40 29 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │ acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │ intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │ dispoziţiilor legale │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 30 │ Onorariile pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 1.100.000│ 3.969.500│ 5.069.500│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 645.000.311│ 106.500.000│ 751.500.311│
│ 40 79 │ Transferuri pentru aparatură │ │ │ │
│ │ medicală de mare performanţă │ │ 6.000.000│ 6.000.000│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 158.930.937│ 11.528.175│ 170.459.112│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.463.202.877│ -425.450.662│ 8.037.752.215│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 9.226.929.000│ -399.246.370│ 8.827.682.630│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la│ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 9.171.829.000│ -415.491.180│ 8.756.337.820│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 7.807.592.700│ -13.391.180│ 7.794.201.520│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.364.236.300│ -402.100.000│ 962.136.300│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 55.100.000│ 16.244.810│ 71.344.810│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 55.100.000│ 16.244.810│ 71.344.810│
│5401 │APĂRARE NAŢIONALĂ │ 36.982.272.643│ -251.032.613│ 36.731.240.030│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 25.724.021.862│ -48.543.250│ 25.675.478.612│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.955.403.330│ -454.398.162│ 12.501.005.168│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 8.610.889.858│ 465.365.574│ 9.076.255.432│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 760.928.466│ -50.039.312│ 710.889.154│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de şomaj │ 121.072.788│ -12.644.513│ 108.428.275│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 595.706.294│ -2.837.802│ 592.868.492│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 2.849.489.574│ -836.925.759│ 2.012.563.815│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 280.300.000│ -2.550.759│ 277.749.241│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 2.569.189.574│ -834.375.000│ 1.734.814.574│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ 17.316.350│ -17.316.350│ │
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 11.728.360.267│ 385.710.184│ 12.114.070.451│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 452.253.878│ -87.484.936│ 364.768.942│
│ 22 │ Hrană │ 3.754.087.222│ 644.961.972│ 4.399.049.194│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 87.836.404│ 5.139.000│ 92.975.404│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 2.072.720.497│ -157.768.131│ 1.914.952.366│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 3.342.806.375│ 74.482.878│ 3.417.289.253│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 1.272.306.314│ -32.659.735│ 1.239.646.579│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 321.477.033│ -56.084.790│ 265.392.243│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 102.825.950│ 77.475.000│ 180.300.950│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 11.508.219│ -1.135.250│ 10.372.969│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 310.538.375│ -81.215.824│ 229.322.551│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 1.040.258.265│ 20.144.728│ 1.060.402.993│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 124.584.096│ -58.500│ 124.525.596│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 124.584.096│ -58.500│ 124.525.596│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 915.674.169│ 20.203.228│ 935.877.397│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 243.844.019│ │ 243.844.019│
│ 40 15 │ Plăţi compensatorii │ 342.830.150│ -70.796.772│ 272.033.378│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 329.000.000│ 91.000.000│ 420.000.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.914.363.781│ -189.098.183│ 5.725.265.598│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 5.914.363.781│ -189.098.183│ 5.725.265.598│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 5.343.887.000│ -13.391.180│ 5.330.495.820│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 5.343.887.000│ -13.391.180│ 5.330.495.820│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 4.732.501.700│ -13.391.180│ 4.719.110.520│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 611.385.300│ │ 611.385.300│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 359.372.720│ 40.929.190│ 400.301.910│
│ 02 │ Apărare naţională şi operaţiuni de │ │ │ │
│ │ menţinere a păcii │ 25.929.605.117│ 643.531.253│ 26.573.136.370│
│ 03 │ Acţiuni de integrare euro-atlantică│ │ │ │
│ │ şi pentru constituirea forţei de │ │ │ │
│ │ reacţie rapidă │ 10.155.763.202│ -820.539.720│ 9.335.223.482│
│ 04 │ Parteneriat pentru pace │ 194.701.454│ -44.156.564│ 150.544.890│
│ 05 │ Plăţi compensatorii │ 342.830.150│ -70.796.772│ 272.033.378│
│5501 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 38.983.666.323│ 558.934.394│ 39.542.600.717│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 32.551.785.227│ 1.181.142.063│ 33.732.927.290│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.962.671.370│ 493.948.634│ 18.456.620.004│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 13.424.205.956│ 357.650.024│ 13.781.855.980│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 592.010.290│ 40.000.000│ 632.010.290│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de şomaj │ 81.711.690│ 5.000.000│ 86.711.690│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 897.386.036│ 130.244.922│ 1.027.630.958│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 465.176.055│ -115.880.072│ 349.295.983│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 181.224.070│ 11.619.928│ 192.843.998│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 283.951.985│ -127.500.000│ 156.451.985│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ 728.240│ 2.633.760│ 3.362.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 10.244.942.655│ 649.106.754│ 10.894.049.409│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 244.906.654│ -29.100.000│ 215.806.654│
│ 22 │ Hrană │ 4.772.461.716│ 484.078.950│ 5.256.540.666│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 17.817.981│ 150.000│ 17.967.981│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 1.397.504.886│ 11.500.000│ 1.409.004.886│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 515.498.432│ -10.417.000│ 505.081.432│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 815.213.224│ -29.478.196│ 785.735.028│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 68.295.281│ -1.747.401│ 66.547.880│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 80.799.363│ 10.061.000│ 90.860.363│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 7.349.914│ 800.000│ 8.149.914│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 509.815.293│ 12.459.401│ 522.274.694│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 3.480.275.000│ │ 3.480.275.000│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 3.480.275.000│ │ 3.480.275.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 863.896.202│ 38.086.675│ 901.982.877│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 371.614.244│ 58.500│ 371.672.744│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 128.019.244│ 58.500│ 128.077.744│
│ 39 11 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ execută o pedeapsă privativă de │ │ │ │
│ │ libertate sau arest preventiv │ 243.595.000│ │ 243.595.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 492.281.958│ 38.028.175│ 530.310.133│
│ 40 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 2.725.000│ │ 2.725.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 8.525.710│ 1.030.500│ 9.556.210│
│ 40 29 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │ acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │ intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │ dispoziţiilor legale │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 30 │ Onorariile pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 1.100.000│ 3.969.500│ 5.069.500│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 316.000.311│ 15.500.000│ 331.500.311│
│ 40 79 │ Transferuri pentru aparatură │ │ │ │
│ │ medicală de mare performanţă │ │ 6.000.000│ 6.000.000│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 158.930.937│ 11.528.175│ 170.459.112│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.548.839.096│ -236.352.479│ 2.312.486.617│
│ 71 │ Stocuri pentru rezerve de stat şi │ │ │ │
│ │ de mobilizare │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 2.062.839.096│ 67.691.336│ 2.130.530.432│
│ 77 │ Rate aferente achiziţiilor în │ │ │ │
│ │ leasing financiar │ 485.000.000│ -304.043.815│ 180.956.185│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 3.883.042.000│ -385.855.190│ 3.497.186.810│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.827.942.000│ -402.100.000│ 3.425.842.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 3.075.091.000│ │ 3.075.091.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 752.851.000│ -402.100.000│ 350.751.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 55.100.000│ 16.244.810│ 71.344.810│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 55.100.000│ 16.244.810│ 71.344.810│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 2.755.115.402│ 152.140.740│ 2.907.256.142│
│ 02 │ Poliţie │ 11.129.128.553│ 254.740.329│ 11.383.868.882│
│ 03 │ Protecţie şi pază contra │ │ │ │
│ │ incendiilor │ 1.768.883.250│ -59.702.372│ 1.709.180.878│
│ 04 │ Paza şi supravegherea frontierei │ 3.371.130.140│ 89.493.086│ 3.460.623.226│
│ 05 │ Jandarmerie │ 4.507.185.400│ -34.303.208│ 4.472.882.192│
│ 06 │ Siguranţa naţională │ 8.704.723.768│ 120.700.000│ 8.825.423.768│
│ 07 │ Penitenciare │ 3.700.275.000│ │ 3.700.275.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ ordinea publică şi siguranţa │ │ │ │
│ │ naţională │ 3.047.224.810│ 35.865.819│ 3.083.090.629│
│5700 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │ SOCIAL-CULTURALE │ 83.386.152.868│ 1.631.471.019│ 85.017.623.887│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 73.551.543.827│ 1.685.608.502│ 75.237.152.329│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.350.111.129│ 102.167.830│ 4.452.278.959│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 7.636.910.585│ 505.908.840│ 8.142.819.425│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 3.855.069.803│ 101.861.051│ 3.956.930.854│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 3.855.069.803│ 101.861.051│ 3.956.930.854│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 57.709.452.310│ 975.670.781│ 58.685.123.091│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 3.807.519.312│ 600.000.000│ 4.407.519.312│
│ 39 04 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul asigurărilor │ │ │ │
│ │ sociale sociale de stat │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 39 07 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ drepturile acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ cu handicap │ 3.705.291.632│ │ 3.705.291.632│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 2.227.680│ │ 2.227.680│
│ 39 13 │ Transferuri din bugetul de │ │ │ │
│ │ stat către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ 600.000.000│ 600.000.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 53.901.932.998│ 375.670.781│ 54.277.603.779│
│ 40 02 │ Burse │ 1.312.678.900│ -20.821.120│ 1.291.857.780│
│ 40 03 │ Alocaţii şi alte ajutoare pentru │ │ │ │
│ │ copii │ 11.791.559.170│ -74.102.250│ 11.717.456.920│
│ 40 04 │ Pensii şi ajutoare I.O.V.R., │ │ │ │
│ │ militari şi alte persoane │ 18.645.187.079│ 159.403.774│ 18.804.590.853│
│ 40 06 │ Servicii sociale │ 4.147.100│ │ 4.147.100│
│ 40 08 │ Ajutoare sociale │ 48.000.000│ │ 48.000.000│
│ 40 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 374.202.973│ 20.927.374│ 395.130.347│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 41.684.095│ 3.000.000│ 44.684.095│
│ 40 17 │ Alocaţia familială complementară │ 4.279.160.000│ -88.090.846│ 4.191.069.154│
│ 40 19 │ Alocaţia suplimentară pentru │ │ │ │
│ │ familiile cu copii │ 76.900.000│ -63.235.169│ 13.664.831│
│ 40 20 │ Cofinanţarea contribuţiei │ │ │ │
│ │ financiare a Comunităţii Europene│ 4.868.000│ -4.868.000│ │
│ 40 25 │ Alocaţia de susţinere pentru │ │ │ │
│ │ familia monoparentală │ 612.000.000│ │ 612.000.000│
│ 40 32 │ Sprijinirea organizaţiilor │ │ │ │
│ │ cetăţenilor aparţinând │ │ │ │
│ │ minorităţilor naţionale, altele │ │ │ │
│ │ decât cele care primesc subvenţii│ │ │ │
│ │ de la bugetul de stat, potrivit │ │ │ │
│ │ legii │ 240.000.000│ │ 240.000.000│
│ 40 33 │ Proiecte de comunicare, informare│ │ │ │
│ │ publică şi promovarea imaginii şi│ │ │ │
│ │ intereselor româneşti peste │ │ │ │
│ │ hotare │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
│ 40 34 │ Sprijinirea activităţii românilor│ │ │ │
│ │ de pretutindeni şi a │ │ │ │
│ │ organizaţiilor reprezentative ale│ │ │ │
│ │ acestora │ 165.000.000│ │ 165.000.000│
│ 40 36 │ Finanţarea acţiunilor cu caracter│ │ │ │
│ │ ştiinţific şi social-cultural │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 37 │ Finanţarea unor programe şi │ │ │ │
│ │ proiecte interetnice şi combatere│ │ │ │
│ │ a intoleranţei │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│ 40 38 │ Finanţarea Ansamblului │ │ │ │
│ │ "Memorialul victimelor │ │ │ │
│ │ comunismului şi al rezistenţei │ │ │ │
│ │ Sighet" │ 2.398.000│ │ 2.398.000│
│ 40 39 │ Comenzi de stat pentru cărţi şi │ │ │ │
│ │ publicaţii │ 31.654.000│ │ 31.654.000│
│ 40 41 │ Asociaţii şi fundaţii │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
│ 40 42 │ Alocaţie de încredinţare şi │ │ │ │
│ │ plasament familial │ 374.466.586│ │ 374.466.586│
│ 40 43 │ Ajutor anual pentru veteranii de │ │ │ │
│ │ război │ 75.815.000│ │ 75.815.000│
│ 40 44 │ Programe pentru sănătate │ 1.080.414.752│ 28.000.000│ 1.108.414.752│
│ 40 45 │ Programe pentru tineret │ 35.900.000│ │ 35.900.000│
│ 40 46 │ Sprijin financiar pentru │ │ │ │
│ │ activitatea Comitetului Olimpic │ │ │ │
│ │ Român │ 234.525.000│ │ 234.525.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 4.588.000│ │ 4.588.000│
│ 40 57 │ Transferuri pentru finanţarea de │ │ │ │
│ │ bază a învăţământului superior │ 7.330.333.780│ 40.000.000│ 7.370.333.780│
│ 40 58 │ Transferuri pentru constituirea │ │ │ │
│ │ fondului de garantare a │ │ │ │
│ │ creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │ studenţilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 925.689.993│ 55.000.000│ 980.689.993│
│ 40 61 │ Susţinerea cultelor │ 181.298.000│ │ 181.298.000│
│ 40 64 │ Fondul la dispoziţia primului │ │ │ │
│ │ ministru pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ comunităţilor româneşti de │ │ │ │
│ │ pretutindeni │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 40 66 │ Contribuţia statului la │ │ │ │
│ │ salarizarea personalului de cult │ 988.333.605│ │ 988.333.605│
│ 40 68 │ Programe de protecţie socială şi │ │ │ │
│ │ integrare socio-profesională a │ │ │ │
│ │ persoanelor cu handicap │ 30.250.000│ │ 30.250.000│
│ 40 70 │ Susţinerea sistemului de │ │ │ │
│ │ protecţie a copilului │ 151.870.000│ │ 151.870.000│
│ 40 71 │ Indemnizaţia de merit │ 110.880.000│ -15.000.000│ 95.880.000│
│ 40 75 │ Contribuţia statului care se │ │ │ │
│ │ alocă Patriarhiei Române, pentru │ │ │ │
│ │ sprijinirea aşezămintelor │ │ │ │
│ │ Bisericii Ortodoxe Române din │ │ │ │
│ │ afara graniţelor │ 34.028.000│ │ 34.028.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 80.947.201│ 200.000.000│ 280.947.201│
│ 40 83 │ Transferuri către Consiliul │ │ │ │
│ │ Naţional de Formare Profesională │ │ │ │
│ │ a Adulţilor │ 7.345.520│ │ 7.345.520│
│ 40 84 │ Finanţarea Ansamblului │ │ │ │
│ │ "Memorialul revoluţiei - │ │ │ │
│ │ Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
│ │ Timişoara │ 2.997.000│ │ 2.997.000│
│ 40 87 │ Sume destinate finanţării │ │ │ │
│ │ programelor sportive realizate de│ │ │ │
│ │ structurile sportive de drept │ │ │ │
│ │ privat │ 504.000.000│ │ 504.000.000│
│ 40 88 │ Transferuri către Consiliul │ │ │ │
│ │ Naţional al Persoanelor Vârstnice│ 3.107.500│ │ 3.107.500│
│ 40 90 │ Ajutor pentru încălzirea │ │ │ │
│ │ locuinţei │ 3.350.000.000│ │ 3.350.000.000│
│ 40 91 │ Renta viageră │ 44.400.000│ │ 44.400.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 384.558.278│ 6.759.200│ 391.317.478│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 187.745.466│ 128.697.818│ 316.443.284│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.069.527.041│ -45.112.593│ 3.024.414.448│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 6.765.082.000│ -9.024.890│ 6.756.057.110│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 6.616.777.300│ -9.024.890│ 6.607.752.410│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 5.362.529.600│ 65.025.055│ 5.427.554.655│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.254.247.700│ -74.049.945│ 1.180.197.755│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 148.304.700│ │ 148.304.700│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 148.304.700│ │ 148.304.700│
│5701 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 17.449.215.105│ 427.796.852│ 17.877.011.957│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 15.057.426.651│ 455.936.852│ 15.513.363.503│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.527.793.891│ 88.757.833│ 2.616.551.724│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 1.912.880.549│ 57.407.728│ 1.970.288.277│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 332.826.001│ -6.303.721│ 326.522.280│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 45.788.674│ -603.295│ 45.185.379│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 130.871.148│ 1.878.557│ 132.749.705│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 70.228.755│ 15.566.454│ 85.795.209│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 56.139.755│ 15.446.454│ 71.586.209│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 14.089.000│ 120.000│ 14.209.000│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ 1.126.747│ 5.112.110│ 6.238.857│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.408.081.456│ 94.697.847│ 2.502.779.303│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 480.719.428│ -943.114│ 479.776.314│
│ 22 │ Hrană │ 364.341.659│ 60.239.335│ 424.580.994│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 7.221.502│ -1.134.980│ 6.086.522│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 454.426.390│ 1.137.117│ 455.563.507│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 112.634.695│ -37.577.598│ 75.057.097│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 208.879.223│ 45.737.181│ 254.616.404│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 58.548.564│ 18.248.402│ 76.796.966│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 152.546.742│ 2.477.727│ 155.024.469│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 33.639.419│ 335.250│ 33.974.669│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 96.508.884│ -3.821.473│ 92.687.411│
│ 31 │ Manuale │ 403.824.713│ │ 403.824.713│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 1.099.949.798│ 25.804.120│ 1.125.753.918│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 1.099.949.798│ 25.804.120│ 1.125.753.918│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 9.021.601.506│ 246.677.052│ 9.268.278.558│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 1.987.440│ │ 1.987.440│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 1.987.440│ │ 1.987.440│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 9.019.614.066│ 246.677.052│ 9.266.291.118│
│ 40 02 │ Burse │ 1.312.678.900│ -20.821.120│ 1.291.857.780│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 1.194.980│ │ 1.194.980│
│ 40 20 │ Cofinanţarea contribuţiei │ │ │ │
│ │ financiare a Comunităţii │ │ │ │
│ │ Europene │ 4.868.000│ -4.868.000│ │
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 4.588.000│ │ 4.588.000│
│ 40 57 │ Transferuri pentru finanţarea de│ │ │ │
│ │ bază a învăţământului superior │ 7.330.333.780│ 40.000.000│ 7.370.333.780│
│ 40 58 │ Transferuri pentru constituirea │ │ │ │
│ │ fondului de garantare a │ │ │ │
│ │ creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │ studenţilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 66 │ Contribuţia statului la │ │ │ │
│ │ salarizarea personalului de cult│ 13.333.605│ │ 13.333.605│
│ 40 71 │ Indemnizaţia de merit │ 30.240.000│ -15.000.000│ 15.240.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 7.960.201│ 200.000.000│ 207.960.201│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 293.852.800│ 6.759.200│ 300.612.000│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 17.563.800│ 40.606.972│ 58.170.772│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.551.688.754│ -9.790.000│ 1.541.898.754│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 686.188.854│ 5.449.200│ 691.638.054│
│ 77 │ Rate aferente achiziţiilor în │ │ │ │
│ │ leasing financiar │ 865.499.900│ -15.239.200│ 850.260.700│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 840.099.700│ -18.350.000│ 821.749.700│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 691.795.000│ -18.350.000│ 673.445.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 300.940.000│ │ 300.940.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 390.855.000│ -18.350.000│ 372.505.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 148.304.700│ │ 148.304.700│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 148.304.700│ │ 148.304.700│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 148.725.216│ │ 148.725.216│
│ 02 │ Învăţământ preşcolar │ 21.948.013│ 1.200.624│ 23.148.637│
│ 03 │ Învăţământ primar şi gimnazial │ 193.177.160│ 6.000.000│ 199.177.160│
│ 04 │ Învăţământ liceal │ 395.123.087│ 31.411.463│ 426.534.550│
│ 09 │ Învăţământ superior │ 9.930.513.540│ 115.346.117│ 10.045.859.657│
│ 10 │ Biblioteci centrale, universitare │ │ │ │
│ │ şi pedagogice │ 172.975.500│ │ 172.975.500│
│ 14 │ Internate, cămine şi cantine pentru│ │ │ │
│ │ elevi şi studenţi │ 727.800.000│ 10.000.000│ 737.800.000│
│ 20 │ Centre de calificare şi │ │ │ │
│ │ recalificare │ 13.880.483│ -876.730│ 13.003.753│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 1.007.931.300│ │ 1.007.931.300│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ │
│ │ învăţământ │ 4.837.140.806│ 264.715.378│ 5.101.856.184│
│5801 │SĂNĂTATE │ 12.298.361.222│ 678.049.744│ 12.976.410.966│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 5.327.499.936│ 705.547.227│ 6.033.047.163│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.238.256.045│ 22.809.472│ 1.261.065.517│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 925.314.577│ 12.118.027│ 937.432.604│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 207.285.998│ -1.822.136│ 205.463.862│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 27.736.031│ 366.788│ 28.102.819│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 64.771.368│ 853.909│ 65.625.277│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 13.063.000│ 6.800.000│ 19.863.000│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 11.063.000│ 3.500.000│ 14.563.000│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 2.000.000│ 3.300.000│ 5.300.000│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ 85.071│ 4.492.884│ 4.577.955│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.852.569.381│ -4.794.910│ 1.847.774.471│
│ 22 │ Hrană │ 372.289.200│ 1.961.277│ 374.250.477│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 659.983.506│ -180.000│ 659.803.506│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 244.006.191│ │ 244.006.191│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 382.119.840│ -10.606.785│ 371.513.055│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 26.091.901│ 100.000│ 26.191.901│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 75.238.510│ -1.670.052│ 73.568.458│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 29.293.455│ │ 29.293.455│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 4.819.930│ -20.000│ 4.799.930│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 58.726.848│ 5.620.650│ 64.347.498│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 185.809.520│ 1.532.665│ 187.342.185│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 185.809.520│ 1.532.665│ 187.342.185│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.050.864.990│ 686.000.000│ 2.736.864.990│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 240.240│ 600.000.000│ 600.240.240│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 240.240│ │ 240.240│
│ 39 13 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ 600.000.000│ 600.000.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 2.050.624.750│ 86.000.000│ 2.136.624.750│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 17.520.005│ 3.000.000│ 20.520.005│
│ 40 44 │ Programe pentru sănătate │ 1.080.414.752│ 28.000.000│ 1.108.414.752│
│ 40 60 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ sănătate │ 925.689.993│ 55.000.000│ 980.689.993│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 27.000.000│ │ 27.000.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.135.425.986│ -36.822.593│ 1.098.603.393│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ 1.135.425.986│ -36.822.593│ 1.098.603.393│
│ │ publice │ │ │ │
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 5.835.435.300│ 9.325.110│ 5.844.760.410│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 5.835.435.300│ 9.325.110│ 5.844.760.410│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 5.032.600.600│ 65.025.055│ 5.097.625.655│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 802.834.700│ -55.699.945│ 747.134.755│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 649.608.657│ 3.000.000│ 652.608.657│
│ 03 │ Spitale │ 1.469.181.305│ 46.342.517│ 1.515.523.822│
│ 05 │ Creşe │ 4.519.608│ 314.322│ 4.833.930│
│ 07 │ Centre de transfuzii sanguine │ 659.238.990│ │ 659.238.990│
│ 09 │ Centre de sănătate │ 19.030.085│ 1.220.000│ 20.250.085│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 3.255.469.474│ 28.000.000│ 3.283.469.474│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni sanitare│ 6.241.313.103│ 599.172.905│ 6.840.486.008│
│5901 │CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET │ 7.548.530.975│ 224.395.525│ 7.772.926.500│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 7.221.580.975│ 224.395.525│ 7.445.976.500│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 242.116.244│ -1.399.475│ 240.716.769│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 158.495.456│ -1.693.000│ 156.802.456│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 34.634.023│ -2.613.653│ 32.020.370│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 4.679.024│ -30.290│ 4.648.734│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 10.416.046│ 191.990│ 10.608.036│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 33.891.695│ 1.953.000│ 35.844.695│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 10.186.400│ 173.000│ 10.359.400│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 23.705.295│ 1.780.000│ 25.485.295│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 792.478│ 792.478│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.665.995.788│ 156.095.000│ 1.822.090.788│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 58.054.039│ 1.095.000│ 59.149.039│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 1.328.615.788│ 158.356.000│ 1.486.971.788│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 3.318.419│ 650.000│ 3.968.419│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 2.238.569│ 3.826.000│ 6.064.569│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 1.304.000│ -1.279.000│ 25.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 9.839.689│ 20.000│ 9.859.689│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 262.625.284│ -6.573.000│ 256.052.284│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 2.555.085.003│ 69.700.000│ 2.624.785.003│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 2.555.085.003│ 69.700.000│ 2.624.785.003│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.758.383.940│ │ 2.758.383.940│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 2.758.383.940│ │ 2.758.383.940│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 17.349.900│ │ 17.349.900│
│ 40 32 │ Sprijinirea organizaţiilor │ │ │ │
│ │ cetăţenilor aparţinând │ │ │ │
│ │ minorităţilor naţionale, altele │ │ │ │
│ │ decât cele care primesc │ │ │ │
│ │ subvenţii de la bugetul de stat,│ │ │ │
│ │ potrivit legii │ 240.000.000│ │ 240.000.000│
│ 40 33 │ Proiecte de comunicare, │ │ │ │
│ │ informare publică şi promovarea │ │ │ │
│ │ imaginii şi intereselor │ │ │ │
│ │ româneşti peste hotare │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
│ 40 34 │ Sprijinirea activităţii │ │ │ │
│ │ românilor de pretutindeni şi a │ │ │ │
│ │ organizaţiilor reprezentative │ │ │ │
│ │ ale acestora │ 165.000.000│ │ 165.000.000│
│ 40 36 │ Finanţarea acţiunilor cu │ │ │ │
│ │ caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │ social-cultural │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 37 │ Finanţarea unor programe şi │ │ │ │
│ │ proiecte interetnice şi │ │ │ │
│ │ combatere a intoleranţei │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│ 40 38 │ Finanţarea Ansamblului │ │ │ │
│ │ "Memorialul victimelor │ │ │ │
│ │ comunismului şi al rezistenţei │ │ │ │
│ │ Sighet" │ 2.398.000│ │ 2.398.000│
│ 40 39 │ Comenzi de stat pentru cărţi şi │ │ │ │
│ │ publicaţii │ 31.654.000│ │ 31.654.000│
│ 40 41 │ Asociaţii şi fundaţii │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 40 45 │ Programe pentru tineret │ 35.900.000│ │ 35.900.000│
│ 40 46 │ Sprijin financiar pentru │ │ │ │
│ │ activitatea Comitetului Olimpic │ │ │ │
│ │ Român │ 234.525.000│ │ 234.525.000│
│ 40 61 │ Susţinerea cultelor │ 181.298.000│ │ 181.298.000│
│ 40 64 │ Fondul la dispoziţia primului │ │ │ │
│ │ ministru pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ comunităţilor româneşti de │ │ │ │
│ │ pretutindeni │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 40 66 │ Contribuţia statului la │ │ │ │
│ │ salarizarea personalului de cult│ 975.000.000│ │ 975.000.000│
│ 40 71 │ Indemnizaţia de merit │ 80.640.000│ │ 80.640.000│
│ 40 75 │ Contribuţia statului care se │ │ │ │
│ │ alocă Patriarhiei Române, pentru│ │ │ │
│ │ sprijinirea aşezămintelor │ │ │ │
│ │ Bisericii Ortodoxe Române din │ │ │ │
│ │ afara graniţelor │ 34.028.000│ │ 34.028.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 5.142.000│ │ 5.142.000│
│ 40 84 │ Finanţarea Ansamblului │ │ │ │
│ │ "Memorialul revoluţiei - │ │ │ │
│ │ Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
│ │ Timişoara │ 2.997.000│ │ 2.997.000│
│ 40 87 │ Sume destinate finanţării │ │ │ │
│ │ programelor sportive realizate │ │ │ │
│ │ de structurile sportive de drept│ │ │ │
│ │ privat │ 504.000.000│ │ 504.000.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 78.452.040│ │ 78.452.040│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 64.000.000│ │ 64.000.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 307.500.000│ │ 307.500.000│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 307.500.000│ │ 307.500.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 19.450.000│ │ 19.450.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 19.450.000│ │ 19.450.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 8.070.000│ │ 8.070.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 11.380.000│ │ 11.380.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 229.963.910│ -40.864.475│ 189.099.435│
│ 02 │ Biblioteci publice naţionale │ 47.088.613│ 68.000.000│ 115.088.613│
│ 04 │ Muzee │ 605.304.251│ -224.050.000│ 381.254.251│
│ 05 │ Teatre şi instituţii profesioniste │ │ │ │
│ │ de spectacole şi concerte │ 595.860.000│ -97.800.000│ 498.060.000│
│ 13 │ Consolidarea şi restaurarea │ │ │ │
│ │ monumentelor istorice │ 365.300.000│ 30.000.000│ 395.300.000│
│ 14 │ Centre culturale │ 62.000.000│ 38.000.000│ 100.000.000│
│ 15 │ Culte religioase │ 1.190.326.000│ │ 1.190.326.000│
│ 20 │ Activitatea sportivă │ 1.710.736.284│ 34.100.000│ 1.744.836.284│
│ 21 │ Activitatea de tineret │ 105.618.000│ 17.100.000│ 122.718.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 166.051.000│ 25.000.000│ 191.051.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ cultura, religia şi activitatea │ │ │ │
│ │ sportivă şi de tineret │ 2.470.282.917│ 374.910.000│ 2.845.192.917│
│6001 │ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,│ │ │ │
│ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │ 46.090.045.566│ 301.228.898│ 46.391.274.464│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 45.945.036.265│ 299.728.898│ 46.244.765.163│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 341.944.949│ -8.000.000│ 333.944.949│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 250.008.093│ -14.434.472│ 235.573.621│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 56.296.726│ -4.836.850│ 51.459.876│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 7.500.453│ -482.264│ 7.018.189│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 17.501.056│ -1.124.283│ 16.376.773│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 10.638.621│ 11.700.000│ 22.338.621│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 4.039.154│ 3.500.000│ 7.539.154│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 6.599.467│ 8.200.000│ 14.799.467│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 1.177.869│ 1.177.869│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.710.263.960│ 259.910.903│ 1.970.174.863│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 1.184.187.438│ 200.031.000│ 1.384.218.438│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 350.000│ │ 350.000│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 70.110.468│ 15.107.000│ 85.217.468│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 20.790.000│ 400.000│ 21.190.000│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 8.530.550│ 5.700.000│ 14.230.550│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 8.440.000│ 10.000.000│ 18.440.000│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 10.500.000│ 8.500.000│ 19.000.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 2.976.920│ 213.000│ 3.189.920│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 404.378.584│ 19.959.903│ 424.338.487│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 14.225.482│ 4.824.266│ 19.049.748│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 14.225.482│ 4.824.266│ 19.049.748│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 43.878.601.874│ 42.993.729│ 43.921.595.603│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 3.805.291.632│ │ 3.805.291.632│
│ 39 04 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul asigurărilor │ │ │ │
│ │ sociale sociale de stat │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 39 07 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ drepturile acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ cu handicap │ 3.705.291.632│ │ 3.705.291.632│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 40.073.310.242│ 42.993.729│ 40.116.303.971│
│ 40 03 │ Alocaţii şi alte ajutoare pentru│ │ │ │
│ │ copii │ 11.791.559.170│ -74.102.250│ 11.717.456.920│
│ 40 04 │ Pensii şi ajutoare I.O.V.R., │ │ │ │
│ │ militari şi alte persoane │ 18.645.187.079│ 159.403.774│ 18.804.590.853│
│ 40 06 │ Servicii sociale │ 4.147.100│ │ 4.147.100│
│ 40 08 │ Ajutoare sociale │ 48.000.000│ │ 48.000.000│
│ 40 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 374.202.973│ 20.927.374│ 395.130.347│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 5.619.210│ │ 5.619.210│
│ 40 17 │ Alocaţia familială complementară│ 4.279.160.000│ -88.090.846│ 4.191.069.154│
│ 40 19 │ Alocaţia suplimentară pentru │ │ │ │
│ │ familiile cu copii │ 76.900.000│ -63.235.169│ 13.664.831│
│ 40 25 │ Alocaţia de susţinere pentru │ │ │ │
│ │ familia monoparentală │ 612.000.000│ │ 612.000.000│
│ 40 41 │ Asociaţii şi fundaţii │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
│ 40 42 │ Alocaţie de încredinţare şi │ │ │ │
│ │ plasament familial │ 374.466.586│ │ 374.466.586│
│ 40 43 │ Ajutor anual pentru veteranii de│ │ │ │
│ │ război │ 75.815.000│ │ 75.815.000│
│ 40 68 │ Programe de protecţie socială │ │ │ │
│ │ şi integrare socio-profesională │ │ │ │
│ │ a persoanelor cu handicap │ 30.250.000│ │ 30.250.000│
│ 40 70 │ Susţinerea sistemului de │ │ │ │
│ │ protecţie a copilului │ 151.870.000│ │ 151.870.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 67.845.000│ │ 67.845.000│
│ 40 83 │ Transferuri către Consiliul │ │ │ │
│ │ Naţional de Formare Profesională│ │ │ │
│ │ a Adulţilor │ 7.345.520│ │ 7.345.520│
│ 40 88 │ Transferuri către Consiliul │ │ │ │
│ │ Naţional al Persoanelor │ │ │ │
│ │ Vârstnice │ 3.107.500│ │ 3.107.500│
│ 40 90 │ Ajutor pentru încălzirea │ │ │ │
│ │ locuinţei │ 3.350.000.000│ │ 3.350.000.000│
│ 40 91 │ Renta viageră │ 44.400.000│ │ 44.400.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 12.253.438│ │ 12.253.438│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 79.181.666│ 88.090.846│ 167.272.512│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 74.912.301│ 1.500.000│ 76.412.301│
│ 72 │ Investirii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 74.912.301│ 1.500.000│ 76.412.301│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 70.097.000│ │ 70.097.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 70.097.000│ │ 70.097.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 20.919.000│ │ 20.919.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 49.178.000│ │ 49.178.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 212.665.125│ 114.840.846│ 327.505.971│
│ 09 │ Ajutor social │ 3.398.000.000│ │ 3.398.000.000│
│ 14 │ Alocaţia de încredinţare şi │ │ │ │
│ │ plasament familial │ 379.521.885│ │ 379.521.885│
│ 15 │ Alocaţia de stat pentru copii │ 12.134.628.202│ -74.102.250│ 12.060.525.952│
│ 17 │ Ajutoare pentru soţii de militari │ │ │ │
│ │ în termen │ 6.923.200│ 535.050│ 7.458.250│
│ 18 │ Centre de primire, triere şi │ │ │ │
│ │ cazare a persoanelor solicitante a│ │ │ │
│ │ statutului de refugiat │ 13.795.000│ │ 13.795.000│
│ 19 │ Alocaţia pentru familiile cu copii│ 5.035.521.660│ -151.326.015│ 4.884.195.645│
│ 20 │ Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi │ │ │ │
│ │ sporuri I.O.V.R., veterani de │ │ │ │
│ │ război şi pentru alte categorii de│ │ │ │
│ │ beneficiari │ 9.482.566.503│ 37.233.442│ 9.519.799.945│
│ 21 │ Pensii militari │ 9.414.567.912│ 144.019.774│ 9.558.587.686│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 473.787.220│ 23.410.903│ 497.198.123│
│ 29 │ Concediu plătit pentru creşterea │ │ │ │
│ │ copiilor până la 2 ani │ 2.880.000│ 939.680│ 3.819.680│
│ 37 │ Ajutoare speciale │ 2.733.713.500│ │ 2.733.713.500│
│ 38 │ Indemnizaţii nevăzători salariaţi │ 2.675.600│ │ 2.675.600│
│ 43 │ Susţinerea sistemului de protecţie│ │ │ │
│ │ a drepturilor copilului │ 151.870.000│ │ 151.870.000│
│ 48 │ Programe de protecţie socială şi │ │ │ │
│ │ integrare socio-profesională a │ │ │ │
│ │ persoanelor cu handicap │ 30.250.000│ │ 30.250.000│
│ 50 │ Alte acţiuni privind asistenţa │ │ │ │
│ │ socială, alocaţii, pensii, │ │ │ │
│ │ ajutoare şi indemnizaţii │ 2.612.532.659│ 205.677.468│ 2.818.210.127│
│ 53 │ Servicii sociale │ 4.147.100│ │ 4.147.100│
│6300 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE│ │ │ │
│ │PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 11.035.130.329│ 459.345.062│ 11.494.475.391│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.915.691.363│ 67.700.000│ 2.983.391.363│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 301.457.428│ 7.000.000│ 308.457.428│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 194.272.875│ 9.700.000│ 203.972.875│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 9.438.000│ │ 9.438.000│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 9.438.000│ │ 9.438.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.410.523.060│ 51.000.000│ 2.461.523.060│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 863.100.000│ 47.439.189│ 910.539.189│
│ 39 05 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ lucrările de cadastru imobiliar │ │ 47.439.189│ 47.439.189│
│ 39 14 │ Program privind pietruirea │ │ │ │
│ │ drumurilor comunale şi │ │ │ │
│ │ alimentarea cu apă a satelor │ 420.000.000│ │ 420.000.000│
│ 39 19 │ Transferuri de la bugetul de │ │ │ │
│ │ stat către bugetele locale pt. │ │ │ │
│ │ construcţii de locuinţe │ 404.250.000│ │ 404.250.000│
│ 39 20 │ Transferuri de la bugetul de │ │ │ │
│ │ stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │ pentru finanţarea elaborării │ │ │ │
│ │ şi/sau actualizări planurilor │ │ │ │
│ │ urbanistice generale şi a │ │ │ │
│ │ regulamentelor locale de │ │ │ │
│ │ urbanism │ 38.850.000│ │ 38.850.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 1.547.423.060│ 3.560.811│ 1.550.983.871│
│ 40 01 │ Locuinţe │ 398.796.000│ │ 398.796.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 28.757.790│ 1.405.000│ 30.162.790│
│ 40 47 │ Cadastru imobiliar │ 80.225.820│ -47.439.189│ 32.786.631│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 875.295.000│ │ 875.295.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 4.390.950│ 49.595.000│ 53.985.950│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 159.957.500│ │ 159.957.500│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.323.623.966│ 910.613.658│ 5.234.237.624│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 3.795.815.000│ -518.968.596│ 3.276.846.404│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.795.815.000│ -518.968.596│ 3.276.846.404│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 2.278.336.000│ -445.100.000│ 1.833.236.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.517.479.000│ -73.868.596│ 1.443.610.404│
│6301 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI │ │ │ │
│ │LOCUINŢE │ 8.394.086.946│ 308.345.062│ 8.702.432.008│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.227.772.320│ │ 2.227.772.320│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 9.438.000│ │ 9.438.000│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 9.438.000│ │ 9.438.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.218.334.320│ │ 2.218.334.320│
│ 39 │ Transferaţi consolidabile │ 863.100.000│ 47.439.189│ 910.539.189│
│ 39 05 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ lucrările de cadastru imobiliar │ │ 47.439.189│ 47.439.189│
│ 39 14 │ Program privind pietruirea │ │ │ │
│ │ drumurilor comunale şi │ │ │ │
│ │ alimentarea cu apă a satelor │ 420.000.000│ │ 420.000.000│
│ 39 19 │ Transferuri de la bugetul de │ │ │ │
│ │ stat către bugetele locale pt. │ │ │ │
│ │ construcţii de locuinţe │ 404.250.000│ │ 404.250.000│
│ 39 20 │ Transferuri de la bugetul de │ │ │ │
│ │ stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │ pentru finanţarea elaborării │ │ │ │
│ │ şi/sau actualizări planurilor │ │ │ │
│ │ urbanistice generale şi a │ │ │ │
│ │ regulamentelor locale de │ │ │ │
│ │ urbanism │ 38.850.000│ │ 38.850.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 1.355.234.320│ -47.439.189│ 1.307.795.131│
│ 40 01 │ Locuinţe │ 398.796.000│ │ 398.796.000│
│ 40 47 │ Cadastru imobiliar │ 80.225.820│ -47.439.189│ 32.786.631│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 875.295.000│ │ 875.295.000│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 917.500│ │ 917.500│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.788.512.626│ 803.613.658│ 3.592.126.284│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 1.328.936.126│ 403.613.658│ 1.732.549.784│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome,│ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar │ │ │ │
│ │ de stat │ 1.459.576.500│ 400.000.000│ 1.859.576.500│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 3.377.802.000│ -495.268.596│ 2.882.533.404│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.377.802.000│ -495.268.596│ 2.882.533.404│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 2.142.546.000│ -445.100.000│ 1.697.446.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.235.256.000│ -50.168.596│ 1.185.087.404│
│ 08 │ Locuinţe │ 3.834.783.126│ 803.613.658│ 4.638.396.784│
│ 50 │ Alte acţiuni privind dezvoltarea │ │ │ │
│ │ publică şi locuinţe │ 4.559.303.820│ -495.268.596│ 4.064.035.224│
│6401 │MEDIU ŞI APE │ 2.641.043.383│ 151.000.000│ 2.792.043.383│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 687.919.043│ 67.700.000│ 755.619.043│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 301.457.428│ 7.000.000│ 308.457.428│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 221.134.143│ │ 221.134.143│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 49.746.418│ -1.105.671│ 48.640.747│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de şomaj │ 6.634.024│ │ 6.634.024│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 15.479.390│ │ 15.479.390│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 8.463.453│ 7.000.000│ 15.463.453│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 4.713.219│ │ 4.713.219│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 3.750.234│ 7.000.000│ 10.750.234│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 1.105.671│ 1.105.671│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 194.272.875│ 9.700.000│ 203.972.875│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 55.899.025│ │ 55.899.025│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 121.443.712│ 6.700.000│ 128.143.712│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 1.986.300│ │ 1.986.300│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 2.723.200│ │ 2.723.200│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 2.307.750│ │ 2.307.750│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 9.912.888│ 3.000.000│ 12.912.888│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 192.188.740│ 51.000.000│ 243.188.740│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 192.188.740│ 51.000.000│ 243.188.740│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 28.757.790│ 1.405.000│ 30.162.790│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 4.390.950│ 49.595.000│ 53.985.950│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 159.040.000│ │ 159.040.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.535.111.340│ 107.000.000│ 1.642.111.340│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 60.035.511│ 14.600.000│ 74.635.511│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome,│ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar │ │ │ │
│ │ de stat │ 1.475.075.829│ 92.400.000│ 1.567.475.829│

│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 418.013.000│ -23.700.000│ 394.313.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 418.013.000│ -23.700.000│ 394.313.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 135.790.000│ │ 135.790.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 282.223.000│ -23.700.000│ 258.523.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 121.495.998│ 11.530.000│ 133.025.998│
│ 02 │ Dezvoltare surse de apă, acumulări │ │ │ │
│ │ şi amenajări hidrotehnice │ 1.908.413.434│ 58.640.000│ 1.967.053.434│
│ 03 │ Supraveghere şi protecţie mediu, │ │ │ │
│ │ reducerea şi controlul poluării │ 608.133.951│ 83.830.000│ 691.963.951│
│ 04 │ Prospecţiuni geologice privind │ │ │ │
│ │ sursele de apă │ 3.000.000│ -3.000.000│ │
│6600 │ Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 92.578.443.571│ 1.243.744.365│ 93.822.187.936│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 64.650.965.043│ 1.616.990.365│ 66.267.955.408│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.853.745.096│ 17.886.013│ 1.871.631.109│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 4.708.178.665│ -40.665.042│ 4.667.513.623│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 19.370.028.539│ 703.932.231│ 20.073.960.770│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 3.207.554.100│ -96.067.769│ 3.111.486.331│
│ 35 02 │ Subvenţii pe produse şi │ │ │ │
│ │ activităţi │ 5.035.131.559│ 799.500.000│ 5.834.631.559│
│ 35 03 │ Subvenţii pentru acoperirea │ │ │ │
│ │ diferenţelor de preţ şi tarif │ 2.595.942.880│ 500.000│ 2.596.442.880│
│ 35 04 │ Subvenţii pentru transportul │ │ │ │
│ │ feroviar public de călători │ 7.237.700.000│ │ 7.237.700.000│
│ 35 05 │ Subvenţii pentru transportul de │ │ │ │
│ │ călători cu metroul │ 1.293.700.000│ │ 1.293.700.000│
│ 36 │ PRIME │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 36.959.012.743│ 935.837.163│ 37.894.849.906│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.821.322.750│ 18.752.443│ 2.840.075.193│
│ 39 01 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ dezvoltarea sistemului energetic│ 235.519.000│ │ 235.519.000│
│ 39 02 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ drumuri judeţene, comunale şi │ │ │ │
│ │ pentru străzile care se vor │ │ │ │
│ │ amenaja în perimetrele destinate│ │ │ │
│ │ construcţiilor de cvartale de │ │ │ │
│ │ locuinţe noi în localităţi │ │ │ │
│ │ rurale şi urbane │ 2.495.031.000│ │ 2.495.031.000│
│ 39 09 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ asigurarea securităţii │ │ │ │
│ │ turiştilor şi salvare în munţi │ │ 18.752.443│ 18.752.443│
│ 39 24 │ Transferuri către bugetele │ │ │ │
│ │ locale pentru aeroporturi │ │ │ │
│ │ de interes local │ 30.822.750│ │ 30.822.750│
│ 39 25 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ retehnologizarea centralelor │ │ │ │
│ │ termice şi electrice de │ │ │ │
│ │ termoficare │ 59.950.000│ │ 59.950.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 34.137.689.993│ 917.084.720│ 35.054.774.713│
│ 40 02 │ Burse │ 30.600.000│ │ 30.600.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 54.610.941│ 12.044.320│ 66.655.261│
│ 40 18 │ Transferuri aferente │ │ │ │
│ │ restructurării industriei de │ │ │ │
│ │ apărare │ 966.394.000│ │ 966.394.000│
│ 40 20 │ Cofinanţarea contribuţiei │ │ │ │
│ │ financiare a Comunităţii │ │ │ │
│ │ Europene │ 510.019.988│ │ 510.019.988│
│ 40 21 │ Plăţi efectuate în cadrul │ │ │ │
│ │ programelor de dezvoltare │ 898.903.809│ │ 898.903.809│
│ 40 22 │ Cheltuieli pentru susţinerea │ │ │ │
│ │ programelor tehnice de │ │ │ │
│ │ conservare sau de închidere a │ │ │ │
│ │ minelor │ 875.975.070│ -50.000.000│ 825.975.070│
│ 40 23 │ Protecţie socială ce se acordă │ │ │ │
│ │ pentru unele activităţi din │ │ │ │
│ │ sectorul minier │ 668.200.000│ │ 668.200.000│
│ 40 26 │ Transferuri aferente Fondului │ │ │ │
│ │ Naţional de Preaderare │ 4.501.223.635│ │ 4.501.223.635│
│ 40 31 │ Transferuri pentru finanţarea │ │ │ │
│ │ patrimoniului genetic al │ │ │ │
│ │ animalelor │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 40 48 │ Meteorologie şi hidrologie │ 451.521.715│ │ 451.521.715│
│ 40 49 │ Prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │ inundaţiilor şi îngheţurilor │ 16.350.000│ │ 16.350.000│
│ 40 50 │ Cheltuieli pentru valorificarea │ │ │ │
│ │ cenuşilor de pirită │ 59.950.000│ │ 59.950.000│
│ 40 52 │ Despăgubiri pentru animale │ │ │ │
│ │ sacrificate în vederea │ │ │ │
│ │ prevenirii şi combaterii │ │ │ │
│ │ epizootiilor │ │ 96.343.825│ 96.343.825│
│ 40 53 │ Sprijinirea producătorilor │ │ │ │
│ │ agricoli │ 12.931.601.000│ 731.156.175│ 13.662.757.175│
│ 40 54 │ Cabaline din patrimoniul genetic│ │ │ │
│ │ naţional │ 55.000.000│ │ 55.000.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 3.837.997.000│ 93.750.000│ 3.931.747.000│
│ 40 56 │ Transferuri pentru drumuri, căi │ │ │ │
│ │ ferate, aviaţie şi navigaţie │ 1.089.900.000│ │ 1.089.900.000│
│ 40 62 │ Stimularea exporturilor │ 4.000.000.000│ │ 4.000.000.000│
│ 40 63 │ Despăgubiri acordate │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli în caz │ │ │ │
│ │ de calamităţi naturale în │ │ │ │
│ │ agricultură │ 669.969.000│ │ 669.969.000│
│ 40 69 │ Completarea primelor de │ │ │ │
│ │ asigurare │ 53.700.000│ │ 53.700.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 3.980.121│ │ 3.980.121│
│ 40 81 │ Fond de garantare a │ │ │ │
│ │ împrumuturilor pentru │ │ │ │
│ │ întreprinderi mici şi mijlocii │ 229.566.000│ │ 229.566.000│
│ 40 82 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ ecologizare │ 116.111.500│ │ 116.111.500│
│ 40 86 │ Programul de realizare a │ │ │ │
│ │ sistemului naţional antigrindină│ 47.960.000│ │ 47.960.000│
│ 40 89 │ Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ proprietarilor de păduri │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 29.381.111│ 2.200.000│ 31.581.111│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 954.265.000│ 23.674.400│ 977.939.400│
│ 40 95 │ Programe ISPA │ 309.901.486│ │ 309.901.486│
│ 40 96 │ Programe SAPARD │ 634.084.617│ │ 634.084.617│
│ 40 98 │ Sprijinirea înfiinţării de noi │ │ │ │
│ │ întreprinderi şi susţinerea │ │ │ │
│ │ dezvoltării întreprinderilor │ │ │ │
│ │ mici şi mijlocii │ 85.524.000│ 2.750.000│ 88.274.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.184.332.528│ -662.946.000│ 10.521.386.528│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 16.743.146.000│ 289.700.000│ 17.032.846.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 16.626.073.000│ 289.700.000│ 16.915.773.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 10.024.660.000│ 411.700.000│ 10.436.360.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 6.601.413.000│ -122.000.000│ 6.479.413.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 117.073.000│ │ 117.073.000│
│ 88 01 │ Rambursări de credite interne │ 101.659.000│ │ 101.659.000│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 15.414.000│ │ 15.414.000│
│6601 │INDUSTRIE │ 17.694.925.624│ 850.000.000│ 18.544.925.624│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 8.924.772.350│ 765.870.000│ 9.690.642.350│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 335.759.132│ │ 335.759.132│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 240.839.434│ │ 240.839.434│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 32.381.530│ -1.204.197│ 31.177.333│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de şomaj │ 4.130.698│ │ 4.130.698│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 9.638.293│ │ 9.638.293│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 48.769.177│ │ 48.769.177│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 45.769.177│ │ 45.769.177│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 1.204.197│ 1.204.197│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 487.920.067│ │ 487.920.067│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 56.476.604│ │ 56.476.604│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 14.784.000│ │ 14.784.000│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 1.664.000│ │ 1.664.000│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 3.136.000│ │ 3.136.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 960.000│ │ 960.000│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 410.899.463│ │ 410.899.463│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 5.022.700.000│ 800.000.000│ 5.822.700.000│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 30.545.561│ │ 30.545.561│
│ 35 02 │ Subvenţii pe produse şi │ │ │ │
│ │ activităţi │ 4.990.811.559│ 799.500.000│ 5.790.311.559│
│ 35 03 │ Subvenţii pentru acoperirea │ │ │ │
│ │ diferenţelor de preţ şi tarif │ 1.342.880│ 500.000│ 1.842.880│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 3.078.393.151│ -34.130.000│ 3.044.263.151│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 235.519.000│ │ 235.519.000│
│ 39 01 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ dezvoltarea sistemului energetic│ 235.519.000│ │ 235.519.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 2.842.874.151│ -34.130.000│ 2.808.744.151│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 8.588.641│ 12.055.600│ 20.644.241│
│ 40 18 │ Transferuri aferente │ │ │ │
│ │ restructurării industriei de │ │ │ │
│ │ apărare │ 966.394.000│ │ 966.394.000│
│ 40 22 │ Cheltuieli pentru susţinerea │ │ │ │
│ │ programelor tehnice de │ │ │ │
│ │ conservare sau de închidere a │ │ │ │
│ │ minelor │ 875.975.070│ -50.000.000│ 825.975.070│
│ 40 23 │ Protecţie socială ce se acordă │ │ │ │
│ │ pentru unele activităţi din │ │ │ │
│ │ sectorul minier │ 668.200.000│ │ 668.200.000│
│ 40 50 │ Cheltuieli pentru valorificarea │ │ │ │
│ │ cenuşilor de pirită │ 59.950.000│ │ 59.950.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 138.660.000│ 2.640.000│ 141.300.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 3.980.121│ │ 3.980.121│
│ 40 82 │ Transferuri pentru acţiuni de │ │ │ │
│ │ ecologizare │ 116.111.500│ │ 116.111.500│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 2.374.819│ │ 2.374.819│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 2.640.000│ 1.174.400│ 3.814.400│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.214.293.274│ 100.000.000│ 5.314.293.274│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 159.550.000│ 45.750.000│ 205.300.000│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome,│ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar │ │ │ │
│ │ de stat │ 5.054.743.274│ 54.250.000│ 5.108.993.274│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 3.555.860.000│ -15.870.000│ 3.539.990.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.555.860.000│ -15.870.000│ 3.539.990.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 2.390.270.000│ │ 2.390.270.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.165.590.000│ -15.870.000│ 1.149.720.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 874.738.220│ 57.805.600│ 932.543.820│
│ 02 │ Prospecţiuni şi lucrări geologice │ │ │ │
│ │ pentru descoperirea de resurse │ │ │ │
│ │ minerale │ 150.000.000│ │ 150.000.000│
│ 03 │ Combustibili minerali solizi │ 3.037.635.240│ 425.450.000│ 3.463.085.240│
│ 06 │ Resurse minerale, altele decât │ │ │ │
│ │ combustibili │ 4.196.331.510│ 408.050.000│ 4.604.381.510│
│ 07 │ Industrie prelucrătoare │ 408.104.774│ 263.497.000│ 671.601.774│
│ 08 │ Dezvoltarea sistemului energetic │ │ │ │
│ │ finanţată din venituri cu │ │ │ │
│ │ destinaţie specială │ 6.347.000.000│ -600.000.000│ 5.747.000.000│
│ 50 │ Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │
│ │ industriei │ 2.681.115.880│ 295.197.400│ 2.976.313.280│
│6701 │AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ │ 24.598.061.569│ 850.000.000│ 25.448.061.569│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 23.412.597.569│ 861.010.000│ 24.273.607.569│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.069.880.683│ │ 1.069.880.683│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 797.735.486│ │ 797.735.486│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 179.489.684│ -3.988.677│ 175.501.007│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de şomaj │ 23.932.223│ │ 23.932.223│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 55.841.526│ │ 55.841.526│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 12.881.764│ │ 12.881.764│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 9.276.743│ │ 9.276.743│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 3.605.021│ │ 3.605.021│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 3.988.677│ 3.988.677│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 657.127.379│ │ 657.127.379│
│ 22 │ Hrană │ 1.600.000│ │ 1.600.000│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 137.125.525│ │ 137.125.525│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 412.825.838│ │ 412.825.838│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 17.009.000│ │ 17.009.000│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 12.250.000│ │ 12.250.000│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 60.054.000│ │ 60.054.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 4.089.000│ │ 4.089.000│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 7.174.016│ │ 7.174.016│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 5.435.008.890│ │ 5.435.008.890│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 2.840.408.890│ │ 2.840.408.890│
│ 35 03 │ Subvenţii pentru acoperirea │ │ │ │
│ │ diferenţelor de preţ şi tarif │ 2.594.600.000│ │ 2.594.600.000│
│ 36 │ PRIME │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 37 │ Prime acordate producătorilor │ │ │ │
│ │ agricoli │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 14.490.580.617│ 861.010.000│ 15.351.590.617│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 14.490.580.617│ 861.010.000│ 15.351.590.617│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
│ 40 31 │ Transferuri pentru finanţarea │ │ │ │
│ │ patrimoniului genetic al │ │ │ │
│ │ animalelor │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 40 52 │ Despăgubiri pentru animale │ │ │ │
│ │ sacrificate în vederea prevenirii│ │ │ │
│ │ şi combaterii epizootiilor │ │ 96.343.825│ 96.343.825│
│ 40 53 │ Sprijinirea producătorilor │ │ │ │
│ │ agricoli │ 12.931.601.000│ 731.156.175│ 13.662.757.175│
│ 40 54 │ Cabaline din patrimoniul genetic │ │ │ │
│ │ naţional │ 55.000.000│ │ 55.000.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 46.242.000│ 11.010.000│ 57.252.000│
│ 40 63 │ Despăgubiri acordate │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli în caz de│ │ │ │
│ │ calamităţi naturale în │ │ │ │
│ │ agricultură │ 669.969.000│ │ 669.969.000│
│ 40 69 │ Completarea primelor de asigurare│ 53.700.000│ │ 53.700.000│
│ 40 89 │ Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ proprietarilor de păduri │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 19.984.000│ 22.500.000│ 42.484.000│
│ 40 96 │ Programe SAPARD │ 634.084.617│ │ 634.084.617│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 898.470.000│ -6.180.000│ 892.290.000│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 289.470.000│ 4.830.000│ 294.300.000│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar de│ │ │ │
│ │ stat │ 609.000.000│ -11.010.000│ 597.990.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 286.994.000│ -4.830.000│ 282.164.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 286.994.000│ -4.830.000│ 282.164.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 120.743.000│ │ 120.743.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 166.251.000│ -4.830.000│ 161.421.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 172.146.722│ 596.333.660│ 768.480.382│
│ 02 │ Amendare soluri acide şi alcaline │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│ 03 │ Acoperire sume fixe la seminţe │ 921.600.000│ │ 921.600.000│
│ 04 │ Combatere dăunători şi boli în │ │ │ │
│ │ sectorul vegetal │ 298.121.399│ │ 298.121.399│
│ 05 │ Reproducţie şi selecţie animale │ 124.049.749│ │ 124.049.749│
│ 06 │ Programe pentru susţinerea │ │ │ │
│ │ preţurilor la produsele agricole │ 77.070.000│ │ 77.070.000│
│ 07 │ Subvenţionare dobânzi aferente │ │ │ │
│ │ creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│ 10 │ Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli │ 14.691.601.000│ 731.156.175│ 15.422.757.175│
│ 14 │ Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, │ │ │ │
│ │ desecări şi combatere a eroziunii │ │ │ │
│ │ solului │ 2.033.265.000│ 1.380.000│ 2.034.645.000│
│ 15 │ Silvicultură │ 386.672.090│ -9.315.000│ 377.357.090│
│ 17 │ Prevenirea şi combaterea bolilor la│ │ │ │
│ │ animale şi combaterea epizootiilor │ │ 96.343.825│ 96.343.825│
│ 18 │ Despăgubiri în caz de calamităţi │ │ │ │
│ │ naturale │ 723.669.000│ │ 723.669.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 1.552.771.685│ 1.957.265.194│ 3.510.036.879│
│ 50 │ Alte unităţi şi acţiuni din │ │ │ │
│ │ domeniul agriculturii şi │ │ │ │
│ │ silviculturii │ 3.484.094.924│-2.523.163.854│ 960.931.070│
│6801 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII │ 36.822.538.570│ 456.835.931│ 37.279.374.501│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 20.371.454.392│ 89.035.931│ 20.460.490.323│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 241.271.100│ 6.801.203│ 248.072.303│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 166.130.113│ -3.697.205│ 162.432.908│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 38.431.521│ -1.644.035│ 36.787.486│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 4.986.548│ -110.917│ 4.875.631│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 11.628.829│ -258.805│ 11.370.024│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 20.094.089│ 11.700.000│ 31.794.089│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 8.974.615│ 5.000.000│ 13.974.615│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 11.119.474│ 6.700.000│ 17.819.474│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 812.165│ 812.165│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 3.000.190.961│ 48.410.931│ 3.048.601.892│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 1.111.000│ 1.389.000│ 2.500.000│
│ 22 │ Hrană │ 340.000│ │ 340.000│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare │ 5.300│ │ 5.300│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 74.392.255│ │ 74.392.255│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii │ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 38.346.540│ 4.174.500│ 42.521.040│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 8.719.280│ -400.000│ 8.319.280│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 2.030.373.461│ -200.000│ 2.030.173.461│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 815.812.600│ 1.800.400│ 817.613.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 4.260.300│ -215.300│ 4.045.000│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 26.830.225│ 41.862.331│ 68.692.556│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 8.623.612.803│ 11.623.797│ 8.635.236.600│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 47.892.803│ 11.623.797│ 59.516.600│
│ 35 02 │ Subvenţii pe produse şi activităţi│ 44.320.000│ │ 44.320.000│
│ 35 04 │ Subvenţii pentru transportul │ │ │ │
│ │ feroviar public de călători │ 7.237.700.000│ │ 7.237.700.000│
│ 35 05 │ Subvenţii pentru transportul de │ │ │ │
│ │ călători cu metroul │ 1.293.700.000│ │ 1.293.700.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 8.506.379.528│ 22.200.000│ 8.528.579.528│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.525.853.750│ │ 2.525.853.750│
│ 39 02 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ drumuri judeţene, comunale şi │ │ │ │
│ │ pentru străzile care se vor │ │ │ │
│ │ amenaja în perimetrele destinate │ │ │ │
│ │ construcţiilor de cvartale de │ │ │ │
│ │ locuinţe noi în localităţi rurale│ │ │ │
│ │ şi urbane │ 2.495.031.000│ │ 2.495.031.000│
│ 39 24 │ Transferuri către bugetele locale│ │ │ │
│ │ pentru aeroporturi de interes │ │ │ │
│ │ local │ 30.822.750│ │ 30.822.750│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 5.980.525.778│ 22.200.000│ 6.002.725.778│
│ 40 02 │ Burse │ 30.600.000│ │ 30.600.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 20.820.000│ │ 20.820.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 3.585.167.000│ 20.000.000│ 3.605.167.000│
│ 40 56 │ Transferuri pentru drumuri, căi │ │ │ │
│ │ ferate, aviaţie şi navigaţie │ 1.089.900.000│ │ 1.089.900.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 12.496.292│ 2.200.000│ 14.696.292│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 931.641.000│ │ 931.641.000│
│ 40 95 │ Programe ISPA │ 309.901.486│ │ 309.901.486│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.173.958.178│ 57.400.000│ 4.231.358.178│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 73.927.178│ 4.200.000│ 78.127.178│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar de│ │ │ │
│ │ stat │ 4.022.296.000│ 53.200.000│ 4.075.496.000│
│ 77 │ Rate aferente achiziţiilor în │ │ │ │
│ │ leasing financiar │ 77.735.000│ │ 77.735.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 12.277.126.000│ 310.400.000│ 12.587.526.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 12.160.053.000│ 310.400.000│ 12.470.453.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 7.032.143.000│ 411.700.000│ 7.443.843.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 5.127.910.000│ -101.300.000│ 5.026.610.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 117.073.000│ │ 117.073.000│
│ 88 01 │ Rambursări de credite interne │ 101.659.000│ │ 101.659.000│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 15.414.000│ │ 15.414.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 1.007.607.958│ 48.057.310│ 1.055.665.268│
│ 02 │ Aviaţie civilă │ 3.681.812.540│ -48.745.176│ 3.633.067.364│
│ 03 │ Navigaţie civilă │ 819.129.565│ 64.023.797│ 883.153.362│
│ 05 │ Drumuri şi poduri │ 14.670.576.537│ 295.900.000│ 14.966.476.537│
│ 06 │ Transport feroviar │ 12.533.469.220│ 166.900.000│ 12.700.369.220│
│ 07 │ Transport în comun │ 3.951.862.000│ -69.300.000│ 3.882.562.000│
│ 08 │ Aeroporturi de interes local │ 30.822.750│ │ 30.822.750│
│ 09 │ Aviaţie civilă finanţată din │ │ │ │
│ │ venituri cu destinaţie specială │ 127.258.000│ │ 127.258.000│
│6901 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 13.462.917.808│ -913.091.566│ 12.549.826.242│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 11.942.140.732│ -98.925.566│ 11.843.215.166│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 206.834.181│ 11.084.810│ 217.918.991│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 147.451.021│ -595.615│ 146.855.406│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 33.490.127│ -790.163│ 32.699.964│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │
│ │ şomaj │ 4.519.630│ -17.868│ 4.501.762│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 10.345.471│ -41.694│ 10.303.777│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 11.027.932│ 11.874.000│ 22.901.932│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 5.520.983│ 5.874.000│ 11.394.983│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 5.506.949│ 6.000.000│ 11.506.949│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 656.150│ 656.150│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 562.940.258│ -89.075.973│ 473.864.285│
│ 22 │ Hrană │ 136.800│ │ 136.800│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare │ 23.500│ │ 23.500│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 206.351.306│ -74.517.400│ 131.833.906│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii │ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 78.525.375│ -817.416│ 77.707.959│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 4.548.000│ 633.000│ 5.181.000│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 23.200.000│ 500.000│ 23.700.000│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 49.500.000│ │ 49.500.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 1.183.000│ -1.400│ 1.181.600│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 199.472.277│ -14.872.757│ 184.599.520│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 288.706.846│ -107.691.566│ 181.015.280│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 288.706.846│ -107.691.566│ 181.015.280│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 10.883.659.447│ 86.757.163│ 10.970.416.610│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 59.950.000│ 18.752.443│ 78.702.443│
│ 39 09 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ asigurarea securităţii turiştilor│ │ │ │
│ │ şi salvare în munţi │ │ 18.752.443│ 18.752.443│
│ 39 25 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ retehnologizarea centralelor │ │ │ │
│ │ termice şi electrice de │ │ │ │
│ │ termoficare │ 59.950.000│ │ 59.950.000│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 10.823.709.447│ 68.004.720│ 10.891.714.167│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 202.300│ -11.280│ 191.020│
│ 40 20 │ Cofinanţarea contribuţiei │ │ │ │
│ │ financiare a Comunităţii Europene│ 510.019.988│ │ 510.019.988│
│ 40 21 │ Plăţi efectuate în cadrul │ │ │ │
│ │ programelor de dezvoltare │ 898.903.809│ │ 898.903.809│
│ 40 26 │ Transferuri aferente Fondului │ │ │ │
│ │ Naţional de Preaderare │ 4.501.223.635│ │ 4.501.223.635│
│ 40 41 │ Asociaţii şi fundaţii │ │ 5.166.000│ 5.166.000│
│ 40 48 │ Meteorologie şi hidrologie │ 451.521.715│ │ 451.521.715│
│ 40 49 │ Prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │ inundaţiilor şi îngheţurilor │ 16.350.000│ │ 16.350.000│
│ 40 55 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ rambursabilă │ 67.928.000│ 60.100.000│ 128.028.000│
│ 40 62 │ Stimularea exporturilor │ 4.000.000.000│ │ 4.000.000.000│
│ 40 81 │ Fond de garantare a │ │ │ │
│ │ împrumuturilor pentru │ │ │ │
│ │ întreprinderi mici şi mijlocii │ 229.566.000│ │ 229.566.000│
│ 40 86 │ Programul de realizare a │ │ │ │
│ │ sistemului naţional antigrindină │ 47.960.000│ │ 47.960.000│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 14.510.000│ │ 14.510.000│
│ 40 98 │ Sprijinirea înfiinţării de noi │ │ │ │
│ │ Întreprinderi şi susţinerea │ │ │ │
│ │ dezvoltării întreprinderilor mici│ │ │ │
│ │ şi mijlocii │ 85.524.000│ 2.750.000│ 88.274.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 897.611.076│ -814.166.000│ 83.445.076│
│ 71 │ Stocuri pentru rezerve de stat şi │ │ │ │
│ │ de mobilizare │ 834.936.193│ -809.000.000│ 25.936.193│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 62.558.016│ -5.166.000│ 57.392.016│
│ 73 │ Investiţii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │ societăţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │ naţionale şi societăţilor │ │ │ │
│ │ comerciale cu capital majoritar de│ │ │ │
│ │ stat │ 116.867│ │ 116.867│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 623.166.000│ │ 623.166.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 623.166.000│ │ 623.166.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 481.504.000│ │ 481.504.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 141.662.000│ │ 141.662.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 441.845.301│ 83.144.000│ 524.989.301│
│ 02 │ Rezerve de stat şi de mobilizare │ 1.331.818.860│ -900.000.000│ 431.818.860│
│ 03 │ Prevenire şi combatere inundaţii şi│ │ │ │
│ │ gheţuri │ 17.556.082│ │ 17.556.082│
│ 04 │ Meteorologie şi hidrologie │ 971.193.715│ │ 971.193.715│
│ 05 │ Stimulare producţie de export şi a │ │ │ │
│ │ exportului │ 3.900.000.000│ │ 3.900.000.000│
│ 07 │ Sprijinirea înfiinţării de noi │ │ │ │
│ │ întreprinderi şi susţinerea │ │ │ │
│ │ dezvoltării întreprinderilor mici │ │ │ │
│ │ şi mijlocii │ 315.090.000│ 2.750.000│ 317.840.000│
│ 10 │ Sistemul Naţional Antigrindină │ 47.960.000│ │ 47.960.000│
│ 13 │ Promovarea şi dezvoltarea │ │ │ │
│ │ turismului │ 197.205.572│ │ 197.205.572│
│ 18 │ Fondul Naţional de Preaderare │ 4.501.223.635│ │ 4.501.223.635│
│ 19 │ Susţinerea programelor de │ │ │ │
│ │ dezvoltare regională │ 1.346.823.797│ │ 1.346.823.797│
│ 50 │ Alte cheltuieli pentru acţiuni │ │ │ │
│ │ economice │ 392.200.846│ -98.985.566│ 293.215.280│
│7100 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 8.671.848.688│ 54.735.598│ 8.726.584.286│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 7.846.253.032│ 55.090.598│ 7.901.343.630│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.485.967.517│ 26.352.665│ 1.512.320.182│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 860.106.614│ 41.456.333│ 901.562.947│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 194.168.636│ 1.500.000│ 195.668.636│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 19.104.087│ 1.500.000│ 20.604.087│
│ 35 02 │ Subvenţii pe produse şi │ │ │ │
│ │ activităţi │ 175.064.549│ │ 175.064.549│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 5.306.010.265│ -14.218.400│ 5.291.791.865│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.317.380│ │ 2.317.380│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia datorată│ │ │ │
│ │ de persoanele care satisfac │ │ │ │
│ │ serviciul militar în termen │ 2.317.380│ │ 2.317.380│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 5.303.692.885│ -14.218.400│ 5.289.474.485│
│ 40 02 │ Burse │ 4.850.000│ │ 4.850.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 53.558.963│ -48.795│ 53.510.168│
│ 40 16 │ Plan naţional de │ │ │ │
│ │ cercetare-dezvoltare şi inovare │ 1.930.789.946│ │ 1.930.789.946│
│ 40 24 │ Plan sectorial │ │ 95.550.000│ 95.550.000│
│ 40 27 │ Transferuri aferente Fondului │ │ │ │
│ │ Român de Dezvoltare Socială │ 95.053.000│ │ 95.053.000│
│ 40 28 │ Executarea silită a creanţelor │ │ │ │
│ │ bugetare │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 40 29 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │ acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │ intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │ dispoziţiilor legale │ 1.609.000.000│ -14.500.000│ 1.594.500.000│
│ 40 30 │ Onorariile pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
│ 40 33 │ Proiecte de comunicare, informare│ │ │ │
│ │ publică şi promovarea imaginii şi│ │ │ │
│ │ intereselor româneşti peste │ │ │ │
│ │ hotare │ 14.960.000│ │ 14.960.000│
│ 40 35 │ Finanţarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
│ 40 59 │ Transferuri pentru │ │ │ │
│ │ cercetare-dezvoltare (granturi) │ 205.770.000│ │ 205.770.000│
│ 40 71 │ Indemnizaţia de merit │ 40.320.000│ -16.928.055│ 23.391.945│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 870.902.676│ -78.741.550│ 792.161.126│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 347.145.700│ │ 347.145.700│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 16.042.600│ 450.000│ 16.492.600│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 626.885.656│ -355.000│ 626.530.656│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 198.710.000│ │ 198.710.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 198.710.000│ │ 198.710.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 39.070.000│ │ 39.070.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 159.640.000│ │ 159.640.000│
│7101 │CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ │ 4.603.693.352│ 14.166.148│ 4.617.859.500│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 4.388.699.757│ 14.521.148│ 4.403.220.905│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 717.376.679│ 26.732.665│ 744.109.344│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 551.261.074│ 22.156.037│ 573.417.111│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 109.073.531│ 1.066.663│ 110.140.194│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 14.875.032│ -391.085│ 14.483.947│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 38.575.690│ 1.533.586│ 40.109.276│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 3.305.035│ 294.695│ 3.599.730│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 1.930.035│ 294.695│ 2.224.730│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 1.375.000│ │ 1.375.000│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ 286.317│ 2.072.769│ 2.359.086│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 348.546.704│ 7.216.538│ 355.763.242│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 2.654.601│ 1.500.000│ 4.154.601│
│ 22 │ Hrană │ 13.650.256│ 9.824.532│ 23.474.788│
│ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 151.790│ │ 151.790│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 42.899.830│ 664.396│ 43.564.226│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 33.062.511│ -3.883.666│ 29.178.845│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 5.335.682│ -161.352│ 5.174.330│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 5.122.000│ -900.000│ 4.222.000│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 7.326.000│ 900.000│ 8.226.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 2.472.812│ -100.000│ 2.372.812│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 235.871.222│ -627.372│ 235.243.850│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 19.104.087│ 1.500.000│ 20.604.087│
│ 35 01 │ Subvenţii de la buget pentru │ │ │ │
│ │ instituţii publice │ 19.104.087│ 1.500.000│ 20.604.087│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 3.303.672.287│ -20.928.055│ 3.282.744.232│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 43.680│ │ 43.680│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 43.680│ │ 43.680│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 3.303.628.607│ -20.928.055│ 3.282.700.552│
│ 40 02 │ Burse │ 4.850.000│ │ 4.850.000│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 51.337.163│ │ 51.337.163│
│ 40 16 │ Plan naţional de │ │ │ │
│ │ cercetare-dezvoltare şi inovare │ 1.930.789.946│ │ 1.930.789.946│
│ 40 24 │ Plan sectorial │ │ 95.550.000│ 95.550.000│
│ 40 59 │ Transferuri pentru │ │ │ │
│ │ cercetare-dezvoltare (granturi) │ 205.770.000│ │ 205.770.000│
│ 40 71 │ Indemnizaţia de merit │ 40.320.000│ -16.928.055│ 23.391.945│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 709.057.398│ -100.000.000│ 609.057.398│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 345.461.500│ │ 345.461.500│
│ 40 94 │ Programe cu finanţare │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ 16.042.600│ 450.000│ 16.492.600│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 214.993.595│ -355.000│ 214.638.595│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 214.993.595│ -355.000│ 214.638.595│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 269.720.142│ -16.928.055│ 252.792.087│
│ 02 │ Cercetare fundamentală │ 503.889.218│ 16.128.000│ 520.017.218│
│ 03 │ Cercetare aplicativă şi │ │ │ │
│ │ experimentală │ 3.355.859.586│ 14.966.203│ 3.370.825.789│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni pentru │ │ │ │
│ │ cercetare ştiinţifică │ 474.224.406│ │ 474.224.406│
│7201 │ALTE ACŢIUNI │ 4.068.155.336│ 40.569.450│ 4.108.724.786│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 3.457.553.275│ 40.569.450│ 3.498.122.725│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 768.590.838│ -380.000│ 768.210.838│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 572.898.810│ -180.000│ 572.718.810│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 113.351.208│ -2.175.830│ 111.175.378│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ şomaj │ 14.726.804│ │ 14.726.804│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 44.114.016│ │ 44.114.016│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 23.500.000│ -380.000│ 23.120.000│
│ 14 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 15.600.000│ -380.000│ 15.220.000│
│ 14 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 7.900.000│ │ 7.900.000│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ │
│ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 2.355.830│ 2.355.830│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 511.559.910│ 34.239.795│ 545.799.705│
│ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 3.200.000│ │ 3.200.000│
│ 22 │ Hrană │ 41.194.463│ 8.048.795│ 49.243.258│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 213.607.234│ -1.000.000│ 212.607.234│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 33.147.206│ │ 33.147.206│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 62.520.000│ -7.000.000│ 55.520.000│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 9.250.000│ │ 9.250.000│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 6.000│ │ 6.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 1.555.000│ │ 1.555.000│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 147.080.007│ 34.191.000│ 181.271.007│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 175.064.549│ │ 175.064.549│
│ 35 02 │ Subvenţii pe produse şi │ │ │ │
│ │ activităţi │ 175.064.549│ │ 175.064.549│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.002.337.978│ 6.709.655│ 2.009.047.633│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.273.700│ │ 2.273.700│
│ 39 10 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul fondului de │ │ │ │
│ │ asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ │ reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │ datorată de persoanele care │ │ │ │
│ │ satisfac serviciul militar în │ │ │ │
│ │ termen │ 2.273.700│ │ 2.273.700│
│ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 2.000.064.278│ 6.709.655│ 2.006.773.933│
│ 40 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ │
│ │ organisme internaţionale │ 2.221.800│ -48.795│ 2.173.005│
│ 40 27 │ Transferuri aferente Fondului │ │ │ │
│ │ Român de Dezvoltare Socială │ 95.053.000│ │ 95.053.000│
│ 40 28 │ Executarea silită a creanţelor │ │ │ │
│ │ bugetare │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 40 29 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │ acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │ intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │ dispoziţiilor legale │ 1.609.000.000│ -14.500.000│ 1.594.500.000│
│ 40 30 │ Onorariile pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
│ 40 33 │ Proiecte de comunicare, │ │ │ │
│ │ informare publică şi promovarea │ │ │ │
│ │ imaginii şi intereselor │ │ │ │
│ │ româneşti peste hotare │ 14.960.000│ │ 14.960.000│
│ 40 35 │ Finanţarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
│ 40 80 │ Alte transferuri │ 161.845.278│ 21.258.450│ 183.103.728│
│ 40 93 │ Programe comunitare │ 1.684.200│ │ 1.684.200│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 411.892.061│ │ 411.892.061│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 411.892.061│ │ 411.892.061│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 198.710.000│ │ 198.710.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 198.710.000│ │ 198.710.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 39.070.000│ │ 39.070.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 159.640.000│ │ 159.640.000│
│ 01 │ Administraţie centrală vamală şi │ │ │ │
│ │ unităţi teritoriale │ 933.898.650│ │ 933.898.650│
│ 05 │ Sistemul naţional de decoraţii │ 49.000.000│ │ 49.000.000│
│ 06 │ Cheltuieli pentru aplicarea │ │ │ │
│ │ tratatelor internaţionale │ 3.000.000│ -380.000│ 2.620.000│
│ 07 │ Protecţie civilă │ 245.135.438│ │ 245.135.438│
│ 08 │ Executarea silită a creanţelor │ │ │ │
│ │ bugetare │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 10 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din acţiuni│ │ │ │
│ │ în reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │ statului potrivit dispoziţiilor │ │ │ │
│ │ legale │ 1.609.000.000│ -14.500.000│ 1.594.500.000│
│ 11 │ Onorarii pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
│ 12 │ Dezvoltarea şi modernizarea │ │ │ │
│ │ punctelor de control pentru │ │ │ │
│ │ trecerea frontierei, precum şi a │ │ │ │
│ │ celorlalte unităţi vamale │ 418.651.500│ │ 418.651.500│
│ 13 │ Programe de informare şi prezentare│ │ │ │
│ │ a imaginii României │ 168.960.000│ 21.258.450│ 190.218.450│
│ 14 │ Proiect privind infrastructura │ │ │ │
│ │ urbană │ 70.450.000│ │ 70.450.000│
│ 18 │ Măsuri active pentru combaterea │ │ │ │
│ │ şomajului │ 3.743.400│ │ 3.743.400│
│ 19 │ Zboruri speciale │ 175.064.549│ │ 175.064.549│
│ 20 │ Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 151.943.000│ │ 151.943.000│
│ 22 │ Proiecte de finanţare rurală │ 23.860.000│ │ 23.860.000│
│ 50 │ Alte cheltuieli │ 170.448.799│ 34.191.000│ 204.639.799│
│8400 │ Partea a XI-a TRANSFERURI │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│8501 │TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 39 │ Transferuri consolidabile │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 39 03 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ investiţii finanţate parţial din│ │ │ │
│ │ împrumuturi externe │ 1.884.119.000│ │ 1.884.119.000│
│ 39 04 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul asigurărilor │ │ │ │
│ │ sociale sociale de stat │ 13.860.963.987│ 2.015.926.460│ 15.876.890.447│
│ 03 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ investiţii finanţate parţial din │ │ │ │
│ │ împrumuturi externe │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 04 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │
│ │ de stat │ 13.860.963.987│ 2.015.926.460│ 15.876.890.447│
│ 05 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale din Fondul de│ │ │ │
│ │ intervenţie │ 84.119.000│ │ 84.119.000│
│8600 │ Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE│ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│8601 │ÎMPRUMUTURI │ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│ 80 02 │ Împrumuturi acordate pentru │ │ │ │
│ │ finalizarea unor obiective │ │ │ │
│ │ aprobate prin convenţii bilaterale│ │ │ │
│ │ şi acorduri interguvernamentale │ 177.670.000│ -50.000.000│ 127.670.000│
│ 80 05 │ Împrumuturi acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ care beneficiază de statutul de │ │ │ │
│ │ refugiat şi sunt lipsite de │ │ │ │
│ │ mijloace de existenţă │ 1.497.000│ │ 1.497.000│
│ 80 13 │ Microcredite acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ fizice care desfăşoară activităţi │ │ │ │
│ │ pe cont propriu, aducătoare de │ │ │ │
│ │ venituri, în vederea întreţinerii │ │ │ │
│ │ materiale │ 28.503.000│ │ 28.503.000│
│ 02 │ Împrumuturi pentru finalizarea unor│ │ │ │
│ │ obiective aprobate prin convenţii │ │ │ │
│ │ bilaterale şi acorduri │ │ │ │
│ │ interguvernamentale │ 177.670.000│ -50.000.000│ 127.670.000│
│ 05 │ Împrumuturi acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ care beneficiază de statutul de │ │ │ │
│ │ refugiat şi sunt lipsite de │ │ │ │
│ │ mijloace de existenţă │ 1.497.000│ │ 1.497.000│
│ 11 │ Microcredite acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ fizice care desfăşoară activităţi │ │ │ │
│ │ pe cont propriu, aducătoare de │ │ │ │
│ │ venituri, în vederea întreţinerii │ │ │ │
│ │ materiale │ 28.503.000│ │ 28.503.000│
│8800 │ Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI│ │ │ │
│ │ ALTE CHELTUIELI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│8801 │DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE │ │ │ │
│ │ŞI ALTE CHELTUIELI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 49 │ DOBÂNZI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 50 01 │ Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │ interne │ 14.137.000.000│-2.150.000.000│ 11.987.000.000│
│ 50 02 │ Dobânzi, comisioane şi alte │ │ │ │
│ │ costuri aferente datoriei publice │ 9.011.700.000│ 650.000.000│ 9.661.700.000│
│ │ externe │ │ │ │
│ 50 03 │ Cheltuieli ocazionate de emisiunea│ │ │ │
│ │ şi plasarea titlurilor de stat şi │ │ │ │
│ │ de riscurile garanţiilor date de │ │ │ │
│ │ stat în condiţiile legii │ 7.914.800.000│-5.300.000.000│ 2.614.800.000│
│ 50 04 │ Diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ │ datoriei publice externe │ 6.234.300.000│ │ 6.234.300.000│
│ 50 05 │ Diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ │ datoriei publice interne │ 500.000.000│ │ 500.000.000│
│ 01 │ Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │ interne │ 14.137.000.000│-2.150.000.000│ 11.987.000.000│
│ 02 │ Dobânzi, comisioane şi alte costuri│ │ │ │
│ │ aferente datoriei publice externe │ 9.011.700.000│ 650.000.000│ 9.661.700.000│
│ 03 │ Cheltuieli ocazionate de emisiunea │ │ │ │
│ │ şi plasarea titlurilor de stat │ │ │ │
│ │ şi de riscul garanţiilor date de │ │ │ │
│ │ stat, în condiţiile legii │ 7.914.800.000│-5.300.000.000│ 2.614.800.000│
│ 04 │ Diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ │ datoriei publice externe │ 6.234.300.000│ │ 6.234.300.000│
│ 05 │ Diferenţe de curs aferente datoriei│ │ │ │
│ │ publice interne │ 500.000.000│ │ 500.000.000│
│9500 │ Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│9501 │FONDURI DE REZERVĂ │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 60 │ REZERVE │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 01 │ Fond de rezervă bugetară la │ │ │ │
│ │ dispoziţia Guvernului │ 831.105.840│ 11.200.000│ 842.305.840│
│ 02 │ Fond de intervenţie la dispoziţia │ │ │ │
│ │ Guvernului │ 15.881.000│ │ 15.881.000│
│9901 │DEFICIT │-63.011.989.032│19.567.764.956│-43.444.224.076│
└───────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘   ANEXA 2

                                                 SINTEZA
      cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi
                                     alineate, după caz, pe anul 2004


                                                                                           - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ │
│Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influenţe │ rectificat │
│tol │tol │ti- │ │ │ │ │ │
│ │ │col │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │
│ │------------- │437.395.399.361│ 2.728.060.890│ 40.123.460.251│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │346.433.052.402│ 482.648.042│346.915.700.444│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 57.935.820.737│ 120.966.823│ 58.056.787.560│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 50.873.576.367│ 1.738.109.320│ 52.611.685.687│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 27.399.590.714│ 808.293.282│ 28.207.883.996│
│ 36 │ PRIME │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │169.819.277.744│ 4.604.078.617│174.423.356.361│
│ 49 │ DOBÂNZI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 60 │ REZERVE │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 53.147.274.459│ 2.924.952.704│ 56.072.227.163│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 271.895.000│ -50.000.000│ 221.895.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 37.543.177.500│ -629.539.856│ 36.913.637.644│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 37.222.699.800│ -645.784.666│ 36.576.915.134│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 26.094.618.300│ 2.233.875│ 26.096.852.175│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 11.128.081.500│ -648.018.541│ 10.480.062.959│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 320.477.700│ 16.244.810│ 336.722.510│
│ 88 01 │ Rambursări de credite interne │ 101.659.000│ │ 101.659.000│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 218.818.700│ 16.244.810│ 235.063.510│
│5001 │BUGET DE STAT │ │ │ │
│ │------------- │350.148.316.901│ -830.817.134│349.317.499.767│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │283.032.708.141│ -70.946.681│282.961.761.460│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 54.215.900.872│ 163.942.047│ 54.379.842.919│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 40.415.502.162│ 1.808.004.228│ 42.223.506.390│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 26.956.092.714│ 808.293.282│ 27.764.385.996│
│ 36 │ PRIME │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │121.040.425.553│ 3.937.613.762│124.978.039.315│
│ 49 │ DOBÂNZI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 60 │ REZERVE │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.396.174.760│ -54.330.597│ 29.341.844.163│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 37.511.764.000│ -655.539.856│ 36.856.224.144│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 37.191.286.300│ -671.784.666│ 36.519.501.634│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 26.094.618.300│ 2.233.875│ 26.096.852.175│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 11.096.668.000│ -674.018.541│ 10.422.649.459│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 320.477.700│ 16.244.810│ 336.722.510│
│ 88 01 │ Rambursări de credite interne │ 101.659.000│ │ 101.659.000│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 218.818.700│ 16.244.810│ 235.063.510│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 23.913.262.652│ 294.858.581│ 24.208.121.233│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 21.402.577.960│ 143.938.581│ 21.546.516.541│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.306.545.002│ -29.014.933│ 15.277.530.069│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 5.042.730.501│ 256.787.159│ 5.299.517.660│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 47.112.736│ 1.000.000│ 48.112.736│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 1.006.189.721│ -84.833.645│ 921.356.076│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.728.602.692│ 168.920.000│ 1.897.522.692│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 782.082.000│ -18.000.000│ 764.082.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 782.082.000│ -18.000.000│ 764.082.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 582.430.000│ -16.000.000│ 566.430.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 199.652.000│ -2.000.000│ 197.652.000│
│ 01 │ Administraţia Prezidenţială │ 141.568.200│ 24.000.000│ 165.568.200│
│ 02 │ Autorităţi Legislative │ 2.180.769.440│ -21.000.000│ 2.159.769.440│
│ 03 │ Autorităţi Judecătoreşti │ 7.495.017.804│ 59.750.000│ 7.554.767.804│
│ 04 │ Alte organe ale autorităţilor │ │ │ │
│ │ publice │ 1.077.637.259│ 59.922.531│ 1.137.559.790│
│ 05 │ Autorităţi executive │ 13.018.269.949│ 172.186.050│ 13.190.455.999│
│5401 │APĂRARE NAŢIONALĂ │ 36.982.272.643│ -251.032.613│ 36.731.240.030│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 25.724.021.862│ -48.543.250│ 25.675.478.612│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.955.403.330│ -454.398.162│ 12.501.005.168│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 11.728.360.267│ 385.710.184│ 12.114.070.451│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 1.040.258.265│ 20.144.728│ 1.060.402.993│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.914.363.781│ -189.098.183│ 5.725.265.598│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 5.343.887.000│ -13.391.180│ 5.330.495.820│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 5.343.887.000│ -13.391.180│ 5.330.495.820│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 4.732.501.700│ -13.391.180│ 4.719.110.520│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 611.385.300│ │ 611.385.300│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 359.372.720│ 40.929.190│ 400.301.910│
│ 02 │ Apărare naţională şi operaţiuni de │ │ │ │
│ │ menţinere a păcii │ 25.929.605.117│ 643.531.253│ 26.573.136.370│
│ 03 │ Acţiuni de integrare euro-atlantică│ │ │ │
│ │ şi pentru constituirea forţei de │ │ │ │
│ │ reacţie rapidă │ 10.155.763.202│ -820.539.720│ 9.335.223.482│
│ 04 │ Parteneriat pentru pace │ 194.701.454│ -44.156.564│ 150.544.890│
│ 05 │ Plăţi compensatorii │ 342.830.150│ -70.796.772│ 272.033.378│
│5501 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 38.983.666.323│ 558.934.394│ 39.542.600.717│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 32.551.785.227│ 1.181.142.063│ 33.732.927.290│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.962.671.370│ 493.948.634│ 18.456.620.004│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 10.244.942.655│ 649.106.754│ 10.894.049.409│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 3.480.275.000│ │ 3.480.275.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 863.896.202│ 38.086.675│ 901.982.877│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.548.839.096│ -236.352.479│ 2.312.486.617│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 3.883.042.000│ -385.855.190│ 3.497.186.810│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.827.942.000│ -402.100.000│ 3.425.842.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 3.075.091.000│ │ 3.075.091.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 752.851.000│ -402.100.000│ 350.751.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 55.100.000│ 16.244.810│ 71.344.810│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 55.100.000│ 16.244.810│ 71.344.810│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 2.755.115.402│ 152.140.740│ 2.907.256.142│
│ 02 │ Poliţie │ 11.129.128.553│ 254.740.329│ 11.383.868.882│
│ 03 │ Protecţie şi pază contra │ │ │ │
│ │ incendiilor │ 1.768.883.250│ -59.702.372│ 1.709.180.878│
│ 04 │ Paza şi supravegherea frontierei │ 3.371.130.140│ 89.493.086│ 3.460.623.226│
│ 05 │ Jandarmerie │ 4.507.185.400│ -34.303.208│ 4.472.882.192│
│ 06 │ Siguranţa naţională │ 8.704.723.768│ 120.700.000│ 8.825.423.768│
│ 07 │ Penitenciare │ 3.700.275.000│ │ 3.700.275.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ ordinea publică şi siguranţa │ │ │ │
│ │ naţională │ 3.047.224.810│ 35.865.819│ 3.083.090.629│
│5701 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 17.449.215.105│ 427.796.852│ 17.877.011.957│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 15.057.426.651│ 455.936.852│ 15.513.363.503│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.527.793.891│ 88.757.833│ 2.616.551.724│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.408.081.456│ 94.697.847│ 2.502.779.303│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 1.099.949.798│ 25.804.120│ 1.125.753.918│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 9.021.601.506│ 246.677.052│ 9.268.278.558│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.551.688.754│ -9.790.000│ 1.541.898.754│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 840.099.700│ -18.350.000│ 821.749.700│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 691.795.000│ -18.350.000│ 673.445.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 300.940.000│ │ 300.940.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 390.855.000│ -18.350.000│ 372.505.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 148.304.700│ │ 148.304.700│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 148.304.700│ │ 148.304.700│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 148.725.216│ │ 148.725.216│
│ 02 │ Învăţământ preşcolar │ 21.948.013│ 1.200.624│ 23.148.637│
│ 03 │ Învăţământ primar şi gimnazial │ 193.177.160│ 6.000.000│ 199.177.160│
│ 04 │ Învăţământ liceal │ 395.123.087│ 31.411.463│ 426.534.550│
│ 09 │ Învăţământ superior │ 9.930.513.540│ 115.346.117│ 10.045.859.657│
│ 10 │ Biblioteci centrale, universitare │ │ │ │
│ │ şi pedagogice │ 172.975.500│ │ 172.975.500│
│ 14 │ Internate, cămine şi cantine pentru│ │ │ │
│ │ elevi şi studenţi │ 727.800.000│ 10.000.000│ 737.800.000│
│ 20 │ Centre de calificare şi │ │ │ │
│ │ recalificare │ 13.880.483│ -876.730│ 13.003.753│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 1.007.931.300│ │ 1.007.931.300│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ │
│ │ învăţământ │ 4.837.140.806│ 264.715.378│ 5.101.856.184│
│5801 │SĂNĂTATE │ 12.298.361.222│ 678.049.744│ 12.976.410.966│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 5.327.499.936│ 705.547.227│ 6.033.047.163│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.238.256.045│ 22.809.472│ 1.261.065.517│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.852.569.381│ -4.794.910│ 1.847.774.471│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 185.809.520│ 1.532.665│ 187.342.185│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.050.864.990│ 686.000.000│ 2.736.864.990│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.135.425.986│ -36.822.593│ 1.098.603.393│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 5.835.435.300│ 9.325.110│ 5.844.760.410│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 5.835.435.300│ 9.325.110│ 5.844.760.410│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 5.032.600.600│ 65.025.055│ 5.097.625.655│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 802.834.700│ -55.699.945│ 747.134.755│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 649.608.657│ 3.000.000│ 652.608.657│
│ 03 │ Spitale │ 1.469.181.305│ 46.342.517│ 1.515.523.822│
│ 05 │ Creşe │ 4.519.608│ 314.322│ 4.833.930│
│ 07 │ Centre de transfuzii sanguine │ 659.238.990│ │ 659.238.990│
│ 09 │ Centre de sănătate │ 19.030.085│ 1.220.000│ 20.250.085│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 3.255.469.474│ 28.000.000│ 3.283.469.474│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni sanitare│ 6.241.313.103│ 599.172.905│ 6.840.486.008│
│5901 │CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET │ 7.548.530.975│ 224.395.525│ 7.772.926.500│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 7.221.580.975│ 224.395.525│ 7.445.976.500│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 242.116.244│ -1.399.475│ 240.716.769│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.665.995.788│ 156.095.000│ 1.822.090.788│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 2.555.085.003│ 69.700.000│ 2.624.785.003│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.758.383.940│ │ 2.758.383.940│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 307.500.000│ │ 307.500.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 19.450.000│ │ 19.450.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 19.450.000│ │ 19.450.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 8.070.000│ │ 8.070.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 11.380.000│ │ 11.380.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 229.963.910│ -40.864.475│ 189.099.435│
│ 02 │ Biblioteci publice naţionale │ 47.088.613│ 68.000.000│ 115.088.613│
│ 04 │ Muzee │ 605.304.251│ -224.050.000│ 381.254.251│
│ 05 │ Teatre şi instituţii profesioniste │ │ │ │
│ │ de spectacole şi concerte │ 595.860.000│ -97.800.000│ 498.060.000│
│ 13 │ Consolidarea şi restaurarea │ │ │ │
│ │ monumentelor istorice │ 365.300.000│ 30.000.000│ 395.300.000│
│ 14 │ Centre culturale │ 62.000.000│ 38.000.000│ 100.000.000│
│ 15 │ Culte religioase │ 1.190.326.000│ │ 1.190.326.000│
│ 20 │ Activitatea sportivă │ 1.710.736.284│ 34.100.000│ 1.744.836.284│
│ 21 │ Activitatea de tineret │ 105.618.000│ 17.100.000│ 122.718.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 166.051.000│ 25.000.000│ 191.051.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ cultura, religia şi activitatea │ │ │ │
│ │ sportivă şi de tineret │ 2.470.282.917│ 374.910.000│ 2.845.192.917│
│6001 │ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,│ │ │ │
│ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │ 46.090.045.566│ 301.228.898│ 46.391.274.464│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 45.945.036.265│ 299.728.898│ 46.244.765.163│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 341.944.949│ -8.000.000│ 333.944.949│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.710.263.960│ 259.910.903│ 1.970.174.863│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 14.225.482│ 4.824.266│ 19.049.748│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 43.878.601.874│ 42.993.729│ 43.921.595.603│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 74.912.301│ 1.500.000│ 76.412.301│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 70.097.000│ │ 70.097.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 70.097.000│ │ 70.097.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 20.919.000│ │ 20.919.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 49.178.000│ │ 49.178.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 212.665.125│ 114.840.846│ 327.505.971│
│ 09 │ Ajutor social │ 3.398.000.000│ │ 3.398.000.000│
│ 14 │ Alocaţia de încredinţare şi │ │ │ │
│ │ plasament familial │ 379.521.885│ │ 379.521.885│
│ 15 │ Alocaţia de stat pentru copii │ 12.134.628.202│ -74.102.250│ 12.060.525.952│
│ 17 │ Ajutoare pentru soţii de militari │ │ │ │
│ │ în termen │ 6.923.200│ 535.050│ 7.458.250│
│ 18 │ Centre de primire, triere şi cazare│ │ │ │
│ │ a persoanelor solicitante a │ │ │ │
│ │ statutului de refugiat │ 13.795.000│ │ 13.795.000│
│ 19 │ Alocaţia pentru familiile cu copii │ 5.035.521.660│ -151.326.015│ 4.884.195.645│
│ 20 │ Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi │ │ │ │
│ │ sporuri I.O.V.R., veterani de │ │ │ │
│ │ război şi pentru alte categorii de │ │ │ │
│ │ beneficiari │ 9.482.566.503│ 37.233.442│ 9.519.799.945│
│ 21 │ Pensii militari │ 9.414.567.912│ 144.019.774│ 9.558.587.686│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 473.787.220│ 23.410.903│ 497.198.123│
│ 29 │ Concediu plătit pentru creşterea │ │ │ │
│ │ copiilor până la 2 ani │ 2.880.000│ 939.680│ 3.819.680│
│ 37 │ Ajutoare speciale │ 2.733.713.500│ │ 2.733.713.500│
│ 38 │ Indemnizaţii nevăzători salariaţi │ 2.675.600│ │ 2.675.600│
│ 43 │ Susţinerea sistemului de │ │ │ │
│ │ protecţie a drepturilor copilului │ 151.870.000│ │ 151.870.000│
│ 48 │ Programe de protecţie socială şi │ │ │ │
│ │ integrare socio-profesională a │ │ │ │
│ │ persoanelor cu handicap │ 30.250.000│ │ 30.250.000│
│ 50 │ Alte acţiuni privind asistenţa │ │ │ │
│ │ socială, alocaţii, pensii, ajutoare│ │ │ │
│ │ şi indemnizaţii │ 2.612.532.659│ 205.677.468│ 2.818.210.127│
│ 53 │ Servicii sociale │ 4.147.100│ │ 4.147.100│
│6301 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE │ 8.394.086.946│ 308.345.062│ 8.702.432.008│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.227.772.320│ │ 2.227.772.320│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 9.438.000│ │ 9.438.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.218.334.320│ │ 2.218.334.320│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.788.512.626│ 803.613.658│ 3.592.126.284│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 3.377.802.000│ -495.268.596│ 2.882.533.404│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.377.802.000│ -495.268.596│ 2.882.533.404│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 2.142.546.000│ -445.100.000│ 1.697.446.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.235.256.000│ -50.168.596│ 1.185.087.404│
│ 08 │ Locuinţe │ 3.834.783.126│ 803.613.658│ 4.638.396.784│
│ 50 │ Alte acţiuni privind dezvoltarea │ │ │ │
│ │ publică şi locuinţe │ 4.559.303.820│ -495.268.596│ 4.064.035.224│
│6401 │MEDIU ŞI APE │ 2.641.043.383│ 151.000.000│ 2.792.043.383│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 687.919.043│ 67.700.000│ 755.619.043│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 301.457.428│ 7.000.000│ 308.457.428│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 194.272.875│ 9.700.000│ 203.972.875│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 192.188.740│ 51.000.000│ 243.188.740│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.535.111.340│ 107.000.000│ 1.642.111.340│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 418.013.000│ -23.700.000│ 394.313.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 418.013.000│ -23.700.000│ 394.313.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 135.790.000│ │ 135.790.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 282.223.000│ -23.700.000│ 258.523.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 121.495.998│ 11.530.000│ 133.025.998│
│ 02 │ Dezvoltare surse de apă, acumulări │ │ │ │
│ │ şi amenajări hidrotehnice │ 1.908.413.434│ 58.640.000│ 1.967.053.434│
│ 03 │ Supraveghere şi protecţie mediu, │ │ │ │
│ │ reducerea şi controlul poluării │ 608.133.951│ 83.830.000│ 691.963.951│
│ 04 │ Prospecţiuni geologice privind │ │ │ │
│ │ sursele de apă │ 3.000.000│ -3.000.000│ │
│6601 │INDUSTRIE │ 17.694.925.624│ 850.000.000│ 18.544.925.624│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 8.924.772.350│ 765.870.000│ 9.690.642.350│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 335.759.132│ │ 335.759.132│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 487.920.067│ │ 487.920.067│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 5.022.700.000│ 800.000.000│ 5.822.700.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 3.078.393.151│ -34.130.000│ 3.044.263.151│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.214.293.274│ 100.000.000│ 5.314.293.274│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 3.555.860.000│ -15.870.000│ 3.539.990.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 3.555.860.000│ -15.870.000│ 3.539.990.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 2.390.270.000│ │ 2.390.270.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 1.165.590.000│ -15.870.000│ 1.149.720.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 874.738.220│ 57.805.600│ 932.543.820│
│ 02 │ Prospecţiuni şi lucrări geologice │ │ │ │
│ │ pentru descoperirea de resurse │ │ │ │
│ │ minerale │ 150.000.000│ │ 150.000.000│
│ 03 │ Combustibili minerali solizi │ 3.037.635.240│ 425.450.000│ 3.463.085.240│
│ 06 │ Resurse minerale, altele decât │ │ │ │
│ │ combustibili │ 4.196.331.510│ 408.050.000│ 4.604.381.510│
│ 07 │ Industrie prelucrătoare │ 408.104.774│ 263.497.000│ 671.601.774│
│ 08 │ Dezvoltarea sistemului energetic │ │ │ │
│ │ finanţată din venituri cu │ │ │ │
│ │ destinaţie specială │ 6.347.000.000│ -600.000.000│ 5.747.000.000│
│ 50 │ Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │
│ │ industriei │ 2.681.115.880│ 295.197.400│ 2.976.313.280│
│6701 │AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ │ 24.598.061.569│ 850.000.000│ 25.448.061.569│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 23.412.597.569│ 861.010.000│ 24.273.607.569│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.069.880.683│ │ 1.069.880.683│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 657.127.379│ │ 657.127.379│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 5.435.008.890│ │ 5.435.008.890│
│ 36 │ PRIME │ 1.760.000.000│ │ 1.760.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 14.490.580.617│ 861.010.000│ 15.351.590.617│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 898.470.000│ -6.180.000│ 892.290.000│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 286.994.000│ -4.830.000│ 282.164.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 286.994.000│ -4.830.000│ 282.164.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 120.743.000│ │ 120.743.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 166.251.000│ -4.830.000│ 161.421.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 172.146.722│ 596.333.660│ 768.480.382│
│ 02 │ Amendare soluri acide şi alcaline │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│ 03 │ Acoperire sume fixe la seminţe │ 921.600.000│ │ 921.600.000│
│ 04 │ Combatere dăunători şi boli în │ │ │ │
│ │ sectorul vegetal │ 298.121.399│ │ 298.121.399│
│ 05 │ Reproducţie şi selecţie animale │ 124.049.749│ │ 124.049.749│
│ 06 │ Programe pentru susţinerea │ │ │ │
│ │ preţurilor la produsele agricole │ 77.070.000│ │ 77.070.000│
│ 07 │ Subvenţionare dobânzi aferente │ │ │ │
│ │ creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│ 10 │ Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli │ 14.691.601.000│ 731.156.175│ 15.422.757.175│
│ 14 │ Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, │ │ │ │
│ │ desecări şi combatere a eroziunii │ │ │ │
│ │ solului │ 2.033.265.000│ 1.380.000│ 2.034.645.000│
│ 15 │ Silvicultură │ 386.672.090│ -9.315.000│ 377.357.090│
│ 17 │ Prevenirea şi combaterea bolilor la│ │ │ │
│ │ animale şi combaterea epizootiilor │ │ 96.343.825│ 96.343.825│
│ 18 │ Despăgubiri în caz de calamităţi │ │ │ │
│ │ naturale │ 723.669.000│ │ 723.669.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 1.552.771.685│ 1.957.265.194│ 3.510.036.879│
│ 50 │ Alte unităţi şi acţiuni din │ │ │ │
│ │ domeniul agriculturii şi │ │ │ │
│ │ silviculturii │ 3.484.094.924│-2.523.163.854│ 960.931.070│
│6801 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII │ 36.822.538.570│ 456.835.931│ 37.279.374.501│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 20.371.454.392│ 89.035.931│ 20.460.490.323│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 241.271.100│ 6.801.203│ 248.072.303│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 3.000.190.961│ 48.410.931│ 3.048.601.892│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 8.623.612.803│ 11.623.797│ 8.635.236.600│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 8.506.379.528│ 22.200.000│ 8.528.579.528│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.173.958.178│ 57.400.000│ 4.231.358.178│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 12.277.126.000│ 310.400.000│ 12.587.526.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ la credite externe contractate │ │ │ │
│ │ de ordonatorii de credite │ 12.160.053.000│ 310.400.000│ 12.470.453.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 7.032.143.000│ 411.700.000│ 7.443.843.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 5.127.910.000│ -101.300.000│ 5.026.610.000│
│ 88 │ Rambursări de credite interne şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ aferente acestora │ 117.073.000│ │ 117.073.000│
│ 88 01 │ Rambursări de credite interne │ 101.659.000│ │ 101.659.000│
│ 88 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 15.414.000│ │ 15.414.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 1.007.607.958│ 48.057.310│ 1.055.665.268│
│ 02 │ Aviaţie civilă │ 3.681.812.540│ -48.745.176│ 3.633.067.364│
│ 03 │ Navigaţie civilă │ 819.129.565│ 64.023.797│ 883.153.362│
│ 05 │ Drumuri şi poduri │ 14.670.576.537│ 295.900.000│ 14.966.476.537│
│ 06 │ Transport feroviar │ 12.533.469.220│ 166.900.000│ 12.700.369.220│
│ 07 │ Transport în comun │ 3.951.862.000│ -69.300.000│ 3.882.562.000│
│ 08 │ Aeroporturi de interes local │ 30.822.750│ │ 30.822.750│
│ 09 │ Aviaţie civilă finanţată din │ │ │ │
│ │ venituri cu destinaţie specială │ 127.258.000│ │ 127.258.000│
│6901 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 13.462.917.808│ -913.091.566│ 12.549.826.242│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 11.942.140.732│ -98.925.566│ 11.843.215.166│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 206.834.181│ 11.084.810│ 217.918.991│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 562.940.258│ -89.075.973│ 473.864.285│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 288.706.846│ -107.691.566│ 181.015.280│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 10.883.659.447│ 86.757.163│ 10.970.416.610│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 897.611.076│ -814.166.000│ 83.445.076│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 623.166.000│ │ 623.166.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane │ │ │ │
│ │ la credite externe contractate │ │ │ │
│ │ de ordonatorii de credite │ 623.166.000│ │ 623.166.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 481.504.000│ │ 481.504.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 141.662.000│ │ 141.662.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 441.845.301│ 83.144.000│ 524.989.301│
│ 02 │ Rezerve de stat şi de mobilizare │ 1.331.818.860│ -900.000.000│ 431.818.860│
│ 03 │ Prevenire şi combatere inundaţii │ │ │ │
│ │ şi gheţuri │ 17.556.082│ │ 17.556.082│
│ 04 │ Meteorologie şi hidrologie │ 971.193.715│ │ 971.193.715│
│ 05 │ Stimulare producţie de export şi a │ │ │ │
│ │ exportului │ 3.900.000.000│ │ 3.900.000.000│
│ 07 │ Sprijinirea înfiinţării de noi │ │ │ │
│ │ întreprinderi şi susţinerea │ │ │ │
│ │ dezvoltării întreprinderilor mici │ │ │ │
│ │ şi mijlocii │ 315.090.000│ 2.750.000│ 317.840.000│
│ 10 │ Sistemul Naţional Antigrindină │ 47.960.000│ │ 47.960.000│
│ 13 │ Promovarea şi dezvoltarea │ │ │ │
│ │ turismului │ 197.205.572│ │ 197.205.572│
│ 18 │ Fondul Naţional de Preaderare │ 4.501.223.635│ │ 4.501.223.635│
│ 19 │ Susţinerea programelor de │ │ │ │
│ │ dezvoltare regională │ 1.346.823.797│ │ 1.346.823.797│
│ 50 │ Alte cheltuieli pentru acţiuni │ │ │ │
│ │ economice │ 392.200.846│ -98.985.566│ 293.215.280│
│7101 │CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ │ 4.603.693.352│ 14.166.148│ 4.617.859.500│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 4.388.699.757│ 14.521.148│ 4.403.220.905│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 717.376.679│ 26.732.665│ 744.109.344│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 348.546.704│ 7.216.538│ 355.763.242│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 19.104.087│ 1.500.000│ 20.604.087│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 3.303.672.287│ -20.928.055│ 3.282.744.232│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 214.993.595│ -355.000│ 214.638.595│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 269.720.142│ -16.928.055│ 252.792.087│
│ 02 │ Cercetare fundamentală │ 503.889.218│ 16.128.000│ 520.017.218│
│ 03 │ Cercetare aplicativă şi │ │ │ │
│ │ experimentală │ 3.355.859.586│ 14.966.203│ 3.370.825.789│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni pentru │ │ │ │
│ │ cercetare ştiinţifică │ 474.224.406│ │ 474.224.406│
│7201 │ALTE ACŢIUNI │ 4.068.155.336│ 40.569.450│ 4.108.724.786│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 3.457.553.275│ 40.569.450│ 3.498.122.725│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 768.590.838│ -380.000│ 768.210.838│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 511.559.910│ 34.239.795│ 545.799.705│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 175.064.549│ │ 175.064.549│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.002.337.978│ 6.709.655│ 2.009.047.633│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 411.892.061│ │ 411.892.061│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 198.710.000│ │ 198.710.000│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 198.710.000│ │ 198.710.000│
│ 85 01 │ Rambursări de credite externe │ 39.070.000│ │ 39.070.000│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 159.640.000│ │ 159.640.000│
│ 01 │ Administraţie centrală vamală şi │ │ │ │
│ │ unităţi teritoriale │ 933.898.650│ │ 933.898.650│
│ 05 │ Sistemul naţional de decoraţii │ 49.000.000│ │ 49.000.000│
│ 06 │ Cheltuieli pentru aplicarea │ │ │ │
│ │ tratatelor internaţionale │ 3.000.000│ -380.000│ 2.620.000│
│ 07 │ Protecţie civilă │ 245.135.438│ │ 245.135.438│
│ 08 │ Executarea silită a creanţelor │ │ │ │
│ │ bugetare │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 10 │ Despăgubiri civile, precum şi │ │ │ │
│ │ cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│ │ extrajudiciare derivate din acţiuni│ │ │ │
│ │ în reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │ statului potrivit dispoziţiilor │ │ │ │
│ │ legale │ 1.609.000.000│ -14.500.000│ 1.594.500.000│
│ 11 │ Onorarii pentru expertizele │ │ │ │
│ │ contabile dispuse în cadrul │ │ │ │
│ │ procesului penal │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
│ 12 │ Dezvoltarea şi modernizarea │ │ │ │
│ │ punctelor de control pentru │ │ │ │
│ │ trecerea frontierei, precum şi a │ │ │ │
│ │ celorlalte unităţi vamale │ 418.651.500│ │ 418.651.500│
│ 13 │ Programe de informare şi │ │ │ │
│ │ prezentare a imaginii României │ 168.960.000│ 21.258.450│ 190.218.450│
│ 14 │ Proiect privind infrastructura │ │ │ │
│ │ urbană │ 70.450.000│ │ 70.450.000│
│ 18 │ Măsuri active pentru combaterea │ │ │ │
│ │ şomajului │ 3.743.400│ │ 3.743.400│
│ 19 │ Zboruri speciale │ 175.064.549│ │ 175.064.549│
│ 20 │ Fondul Român de Dezvoltare │ │ │ │
│ │ Socială │ 151.943.000│ │ 151.943.000│
│ 22 │ Proiecte de finanţare rurală │ 23.860.000│ │ 23.860.000│
│ 50 │ Alte cheltuieli │ 170.448.799│ 34.191.000│ 204.639.799│
│8501 │TRANSFERURI DIN BUGETUL │ │ │ │
│ │DE STAT │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 15.745.082.987│ 2.015.926.460│ 17.761.009.447│
│ 03 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │ investiţii finanţate parţial │ │ │ │
│ │ din împrumuturi externe │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 04 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetul asigurărilor │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 13.860.963.987│ 2.015.926.460│ 15.876.890.447│
│ 05 │ Transferuri din bugetul de stat │ │ │ │
│ │ către bugetele locale din Fondul │ │ │ │
│ │ de intervenţie │ 84.119.000│ │ 84.119.000│
│8601 │ÎMPRUMUTURI │ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 207.670.000│ -50.000.000│ 157.670.000│
│ 02 │ Împrumuturi pentru finalizarea │ │ │ │
│ │ unor obiective aprobate prin │ │ │ │
│ │ convenţii bilaterale şi acorduri │ │ │ │
│ │ interguvernamentale │ 177.670.000│ -50.000.000│ 127.670.000│
│ 05 │ Împrumuturi acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ care beneficiază de statutul de │ │ │ │
│ │ refugiat şi sunt lipsite de │ │ │ │
│ │ mijloace de existenţă │ 1.497.000│ │ 1.497.000│
│ 11 │ Microcredite acordate persoanelor │ │ │ │
│ │ fizice care desfăşoară activităţi │ │ │ │
│ │ pe cont propriu, aducătoare de │ │ │ │
│ │ venituri, în vederea întreţinerii │ │ │ │
│ │ materiale │ 28.503.000│ │ 28.503.000│
│8801 │ DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI │ │ │ │
│ │ PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 49 │ DOBÂNZI │ 37.797.800.000│-6.800.000.000│ 30.997.800.000│
│ 01 │ Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │ interne │ 14.137.000.000│-2.150.000.000│ 11.987.000.000│
│ 02 │ Dobânzi, comisioane şi alte costuri│ │ │ │
│ │ aferente datoriei publice externe │ 9.011.700.000│ 650.000.000│ 9.661.700.000│
│ 03 │ Cheltuieli ocazionate de emisiunea │ │ │ │
│ │ şi plasarea titlurilor de stat şi │ │ │ │
│ │ de riscul garanţiilor date de stat,│ │ │ │
│ │ în condiţiile legii │ 7.914.800.000│-5.300.000.000│ 2.614.800.000│
│ 04 │ Diferenţe de curs aferente datoriei│ │ │ │
│ │ publice externe │ 6.234.300.000│ │ 6.234.300.000│
│ 05 │ Diferenţe de curs aferente datoriei│ │ │ │
│ │ publice interne │ 500.000.000│ │ 500.000.000│
│9501 │FONDURI DE REZERVĂ │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 60 │ REZERVE │ 846.986.840│ 11.200.000│ 858.186.840│
│ 01 │ Fond de rezervă bugetară la │ │ │ │
│ │ dispoziţia Guvernului │ 831.105.840│ 11.200.000│ 842.305.840│
│ 02 │ Fond de intervenţie la dispoziţia │ │ │ │
│ │ Guvernului │ 15.881.000│ │ 15.881.000│
│5008 │SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII │ │ │ │
│ │--------------------------------- │ 13.213.570.572│ 2.278.458.900│ 15.492.029.472│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 10.046.070.921│ 45.928.212│ 10.091.999.133│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.548.815.892│ -48.226.304│ 3.500.589.588│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 6.295.498.529│ 6.154.516│ 6.301.653.045│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 201.756.500│ 88.000.000│ 289.756.500│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.136.086.151│ 2.206.530.688│ 5.342.616.839│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 31.413.500│ 26.000.000│ 57.413.500│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 31.413.500│ 26.000.000│ 57.413.500│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 31.413.500│ 26.000.000│ 57.413.500│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 977.127.101│ 212.500.000│ 1.189.627.101│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 715.470.815│ 124.300.000│ 839.770.815│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 459.233.509│ 17.800.000│ 477.033.509│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 256.237.306│ 106.500.000│ 362.737.306│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 261.656.286│ 88.200.000│ 349.856.286│
│ 02 │ Autorităţi Legislative │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 05 │ Autorităţi executive │ 927.127.101│ 212.500.000│ 1.139.627.101│
│5408 │APĂRARE NAŢIONALĂ │ 457.799.728│ 53.326.462│ 511.126.190│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 440.571.392│ 18.791.462│ 459.362.854│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 105.769.782│ │ 105.769.782│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 334.801.610│ 18.791.462│ 353.593.072│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.228.336│ 34.535.000│ 51.763.336│
│ 02 │ Apărare naţională şi operaţiuni │ │ │ │
│ │ de menţinere a păcii │ 457.799.728│ 53.326.462│ 511.126.190│
│5508 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 1.272.484.691│ 190.220.000│ 1.462.704.691│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 865.784.491│ 31.690.000│ 897.474.491│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 324.342.801│ 1.000.000│ 325.342.801│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 540.441.690│ 30.690.000│ 571.131.690│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 375.286.700│ 132.530.000│ 507.816.700│
│ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ │
│ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ │
│ │ CREDITE │ 31.413.500│ 26.000.000│ 57.413.500│
│ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ │
│ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ │
│ │ credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 31.413.500│ 26.000.000│ 57.413.500│
│ 85 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 31.413.500│ 26.000.000│ 57.413.500│
│ 04 │ Paza şi supravegherea frontierei │ 3.200.000│ │ 3.200.000│
│ 05 │ Jandarmerie │ 377.814.195│ │ 377.814.195│
│ 06 │ Siguranţă naţională │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│ 08 │ Sistemul naţional unic de apeluri │ │ │ │
│ │ de urgenţă │ 596.688.000│ 121.870.000│ 718.558.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni │ │ │ │
│ │ privind ordinea publică şi │ │ │ │
│ │ siguranţa naţională │ 290.782.496│ 68.350.000│ 359.132.496│
│5708 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 8.686.782.357│ -489.803.997│ 8.196.978.360│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 6.878.319.401│ -427.181.685│ 6.451.137.716│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.600.316.922│ -75.322.964│ 2.524.993.958│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 4.252.245.979│ -351.858.721│ 3.900.387.258│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 25.756.500│ │ 25.756.500│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.808.462.956│ -62.622.312│ 1.745.840.644│
│ 04 │ Învăţământ liceal │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│ 09 │ Învăţământ superior │ 6.702.959.358│ -39.456.897│ 6.663.502.461│
│ 14 │ Internate, cămine şi cantine pentru│ │ │ │
│ │ elevi şi studenţi │ 804.836.725│ │ 804.836.725│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ │
│ │ învăţământ │ 1.177.486.274│ -450.347.100│ 727.139.174│
│5808 │SĂNĂTATE │ 396.000.000│ 20.000.000│ 416.000.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 377.300.000│ │ 377.300.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 377.300.000│ │ 377.300.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.700.000│ 20.000.000│ 38.700.000│
│ 07 │ Centre de transfuzii sanguine │ 18.000.000│ │ 18.000.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 333.000.000│ 18.750.000│ 351.750.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni sanitare│ 45.000.000│ 1.250.000│ 46.250.000│
│5908 │CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI │ │ │ │
│ │PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ │ │ │ │
│ │ŞI DE TINERET │ 229.967.400│ 73.331.435│ 303.298.835│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 152.408.900│ 49.799.435│ 202.208.335│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.451.900│ 2.896.660│ 8.348.560│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 81.957.000│ 28.902.775│ 110.859.775│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 65.000.000│ 18.000.000│ 83.000.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.558.500│ 23.532.000│ 101.090.500│
│ 07 │ Case de cultură │ 7.117.000│ 13.331.435│ 20.448.435│
│ 20 │ Activitatea sportivă │ 200.000.000│ 60.000.000│ 260.000.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ cultura, religia şi activitatea │ │ │ │
│ │ sportivă şi de tineret │ 2.850.400│ │ 2.850.400│
│6308 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE │ 495.288.426│ 410.536.000│ 905.824.426│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 378.565.798│ 78.250.000│ 456.815.798│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.166.027│ 4.000.000│ 14.166.027│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 258.399.771│ 4.250.000│ 262.649.771│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 110.000.000│ 70.000.000│ 180.000.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 116.722.628│ 332.286.000│ 449.008.628│
│ 08 │ Locuinţe │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 50 │ Alte acţiuni privind dezvoltarea │ │ │ │
│ │ publică şi locuinţe │ 490.288.426│ 410.536.000│ 900.824.426│
│6708 │AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ │ 413.240.745│ 124.000.000│ 537.240.745│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 413.240.745│ 124.000.000│ 537.240.745│
│ 15 │ Silvicultură │ 207.511.745│ 80.000.000│ 287.511.745│
│ 50 │ Alte unităţi şi acţiuni din │ │ │ │
│ │ domeniul agriculturii şi │ │ │ │
│ │ silviculturii │ 205.729.000│ 44.000.000│ 249.729.000│
│6908 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 213.938.576│ 1.650.500.000│ 1.864.438.576│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 179.618.576│ 136.700.000│ 316.318.576│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.429.000│ 1.000.000│ 25.429.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 155.189.576│ 135.700.000│ 290.889.576│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.320.000│ 1.513.800.000│ 1.548.120.000│
│ 02 │ Rezerve materiale naţionale şi de │ │ │ │
│ │ mobilizare │ 130.000.000│ 1.654.500.000│ 1.784.500.000│
│ 50 │ Alte cheltuieli pentru acţiuni │ │ │ │
│ │ economice │ 83.938.576│ -4.000.000│ 79.938.576│
│7108 │CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ │ 70.941.548│ 1.000.000│ 71.941.548│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 58.031.548│ 730.000│ 58.761.548│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.105.951│ 400.000│ 19.505.951│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 38.925.597│ 330.000│ 39.255.597│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.910.000│ 270.000│ 13.180.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 388.786│ │ 388.786│
│ 02 │ Cercetare fundamentală │ 51.346.125│ │ 51.346.125│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni │ │ │ │
│ │ pentru cercetare ştiinţifică │ 19.206.637│ 1.000.000│ 20.206.637│
│7208 │ALTE ACŢIUNI │ │ 32.849.000│ 32.849.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ │ 32.849.000│ 32.849.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ │ 32.849.000│ 32.849.000│
│ 50 │ Alte cheltuieli │ │ 32.849.000│ 32.849.000│
│5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │--------------- │ 37.034.878.300│ 580.000.000│ 37.614.878.300│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 18.552.476.591│ -73.994.200│ 18.478.482.391│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.695.740│ -2.302.200│ 25.393.540│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 675.707.001│ 31.355.800│ 707.062.801│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 401.498.000│ │ 401.498.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 17.447.575.850│ -103.047.800│ 17.344.528.050│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.418.176.709│ 653.994.200│ 19.072.170.909│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 64.225.000│ │ 64.225.000│
│5114 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 1.249.584.000│ 160.400.000│ 1.409.984.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 893.575.821│ 38.200.000│ 931.775.821│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 660.600│ │ 660.600│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 338.880.071│ 38.200.000│ 377.080.071│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 554.035.150│ │ 554.035.150│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 356.008.179│ 122.200.000│ 478.208.179│
│ 05 │ Autorităţi executive │ 1.249.584.000│ 160.400.000│ 1.409.984.000│
│5414 │APĂRARE NAŢIONALĂ │ 2.448.537.300│ │ 2.448.537.300│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.448.537.300│ │ 2.448.537.300│
│ 02 │ Apărare naţională şi operaţiuni de │ │ │ │
│ │ menţinere a păcii │ 2.448.537.300│ │ 2.448.537.300│
│5514 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 3.001.497.000│ 183.750.000│ 3.185.247.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.001.497.000│ 183.750.000│ 3.185.247.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 110.100.000│ │ 110.100.000│
│ 02 │ Poliţie │ 655.334.117│ │ 655.334.117│
│ 04 │ Paza şi supravegherea frontierei │ 362.743.840│ │ 362.743.840│
│ 06 │ Siguranţa naţională │ 1.618.110.000│ 183.750.000│ 1.801.860.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni │ │ │ │
│ │ privind ordinea publică şi │ │ │ │
│ │ siguranţa naţională │ 255.209.043│ │ 255.209.043│
│5714 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 822.038.000│ │ 822.038.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 177.301.370│ │ 177.301.370│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.626.920│ │ 13.626.920│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 149.911.950│ │ 149.911.950│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 13.762.500│ │ 13.762.500│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 644.736.630│ │ 644.736.630│
│ 03 │ Învăţământ primar şi gimnazial │ 575.420.000│ │ 575.420.000│
│ 04 │ Învăţământ liceal │ 246.618.000│ │ 246.618.000│
│5814 │SĂNĂTATE │ 2.326.220.000│ 396.250.000│ 2.722.470.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 44.748.000│ │ 44.748.000│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.800.000│ │ 3.800.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 40.948.000│ │ 40.948.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.281.472.000│ 396.250.000│ 2.677.722.000│
│ 03 │ Spitale │ 1.910.852.000│ 310.000.000│ 2.220.852.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni sanitare│ 415.368.000│ 86.250.000│ 501.618.000│
│5914 │CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI │ │ │ │
│ │PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ │ │ │ │
│ │ŞI DE TINERET │ 91.750.000│ │ 91.750.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 88.414.200│ -6.844.200│ 81.570.000│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.002.220│ -2.302.200│ 700.020│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 85.411.980│ -6.844.200│ 78.567.780│
│ 38 │ TRANSFERURI │ │ 2.302.200│ 2.302.200│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.335.800│ 6.844.200│ 10.180.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ cultura, religia şi activitatea │ │ │ │
│ │ sportivă şi de tineret │ 91.750.000│ │ 91.750.000│
│6014 │ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, │ │ │ │
│ │PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │ 250.661.000│ │ 250.661.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 155.241.000│ │ 155.241.000│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.872.000│ │ 5.872.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 28.259.000│ │ 28.259.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 121.110.000│ │ 121.110.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 95.420.000│ │ 95.420.000│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 129.551.000│ │ 129.551.000│
│ 43 │ Susţinerea sistemului de protecţie │ │ │ │
│ │ a drepturilor copilului │ 84.410.000│ │ 84.410.000│
│ 53 │ Servicii sociale │ 36.700.000│ │ 36.700.000│
│6314 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE │ 7.322.751.000│ │ 7.322.751.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.333.608.200│ │ 2.333.608.200│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.333.608.200│ │ 2.333.608.200│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.989.142.800│ │ 4.989.142.800│
│ 08 │ Locuinţe │ 4.989.142.800│ │ 4.989.142.800│
│ 50 │ Alte acţiuni privind dezvoltarea │ │ │ │
│ │ publică şi locuinţe │ 2.333.608.200│ │ 2.333.608.200│
│6414 │MEDIU ŞI APE │ 556.372.000│ │ 556.372.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 556.372.000│ │ 556.372.000│
│ 02 │ Dezvoltare surse de apă, acumulări │ │ │ │
│ │ şi amenajări hidrotehnice │ 556.372.000│ │ 556.372.000│
│6614 │INDUSTRIE │ 770.095.000│ │ 770.095.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 226.685.000│ │ 226.685.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 226.685.000│ │ 226.685.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 543.410.000│ │ 543.410.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 226.685.000│ │ 226.685.000│
│ 05 │ Electricitate şi alte forme │ │ │ │
│ │ de energie │ 543.410.000│ │ 543.410.000│
│6714 │AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ │ 487.743.000│ │ 487.743.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 139.093.000│ 55.050.000│ 194.143.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 139.093.000│ 55.050.000│ 194.143.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 348.650.000│ -55.050.000│ 293.600.000│
│ 15 │ Silvicultură │ 348.650.000│ │ 348.650.000│
│ 50 │ Alte unităţi şi acţiuni din │ │ │ │
│ │ domeniul agriculturii şi │ │ │ │
│ │ silviculturii │ 139.093.000│ │ 139.093.000│
│6814 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII │ 16.634.522.000│ -160.400.000│ 16.474.122.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 13.585.852.000│ -160.400.000│ 13.425.452.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 13.585.852.000│ -160.400.000│ 13.425.452.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.048.670.000│ │ 3.048.670.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 2.572.669.000│ │ 2.572.669.000│
│ 02 │ Aviaţie civilă │ 379.480.000│ │ 379.480.000│
│ 03 │ Navigaţie civilă │ 328.830.000│ │ 328.830.000│
│ 05 │ Drumuri şi poduri │ 9.200.203.000│ -160.400.000│ 9.039.803.000│
│ 06 │ Transport feroviar │ 2.301.090.000│ │ 2.301.090.000│
│ 07 │ Transport în comun │ 1.852.250.000│ │ 1.852.250.000│
│6914 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 621.698.000│ │ 621.698.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 621.698.000│ │ 621.698.000│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 401.498.000│ │ 401.498.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 220.200.000│ │ 220.200.000│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 401.498.000│ │ 401.498.000│
│ 04 │ Meteorologie şi hidrologie │ 220.200.000│ │ 220.200.000│
│7214 │ALTE ACŢIUNI │ 387.185.000│ │ 387.185.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 286.260.000│ │ 286.260.000│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 734.000│ │ 734.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 32.296.000│ │ 32.296.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 253.230.000│ │ 253.230.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100.925.000│ │ 100.925.000│
│ 12 │ Dezvoltarea şi modernizarea │ │ │ │
│ │ punctelor de control pentru │ │ │ │
│ │ trecerea frontierei, precum şi │ │ │ │
│ │ a celorlalte unităţi vamale │ 102.760.000│ │ 102.760.000│
│ 18 │ Măsuri active pentru combaterea │ │ │ │
│ │ şomajului │ 31.195.000│ │ 31.195.000│
│ 20 │ Fondul Român de Dezvoltare │ │ │ │
│ │ Socială │ 253.230.000│ │ 253.230.000│
│8614 │ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 64.225.000│ │ 64.225.000│
│ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 64.225.000│ │ 64.225.000│
│ 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ │
│ │ guvernamentale şi administrate │ │ │ │
│ │ prin agenţii de credit │ 64.225.000│ │ 64.225.000│
│5015 │ÎMPRUMUTURI INTERNE │ │ │ │
│ │------------------- │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│5515 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│ 06 │Siguranţă naţională │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│5030 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │
│ │------------------------------ │ 36.998.633.588│ 670.419.124│ 37.669.052.712│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 34.801.796.749│ 551.660.711│ 35.353.457.460│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 143.408.233│ 7.553.280│ 150.961.513│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 3.486.868.675│ -137.405.224│ 3.349.463.451│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 42.000.000│ │ 42.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 31.129.519.841│ 681.512.655│ 31.811.032.496│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.196.836.839│ 118.758.413│ 2.315.595.252│
│5130 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 1.666.660.324│ 211.871.934│ 1.878.532.258│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 1.396.895.878│ 50.363.521│ 1.447.259.399│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 118.714.233│ 11.134.440│ 129.848.673│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 1.078.760.900│ -14.098.919│ 1.064.661.981│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 199.420.745│ 53.328.000│ 252.748.745│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 269.764.446│ 161.508.413│ 431.272.859│
│ 01 │ Administraţia Prezidenţială │ 2.989.215│ │ 2.989.215│
│ 03 │ Autorităţi Judecătoreşti │ 13.533.750│ │ 13.533.750│
│ 04 │ Alte organe ale autorităţilor │ │ │ │
│ │ publice │ 137.158.040│ 27.414.334│ 164.572.374│
│ 05 │ Autorităţi executive │ 1.512.979.319│ 184.457.600│ 1.697.436.919│
│5530 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 851.820.000│ 5.028.600│ 856.848.600│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 245.000.000│ 3.668.600│ 248.668.600│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 340.000│ 340.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 245.000.000│ 3.328.600│ 248.328.600│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 606.820.000│ 1.360.000│ 608.180.000│
│ 04 │ Paza şi supravegherea frontierei │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni │ │ │ │
│ │ privind ordinea publică şi │ │ │ │
│ │ siguranţa naţională │ 751.820.000│ 5.028.600│ 756.848.600│
│5730 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 411.185.400│ 44.374.380│ 455.559.780│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 367.075.400│ 88.484.380│ 455.559.780│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.010.000│ -3.921.160│ 88.840│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 72.180.000│ -72.144.360│ 35.640│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 290.885.400│ 164.549.900│ 455.435.300│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 44.110.000│ -44.110.000│ │
│ 09 │ Învăţământ superior │ │ 2.877.300│ 2.877.300│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ │
│ │ învăţământ │ 411.185.400│ 41.497.080│ 452.682.480│
│5830 │SĂNĂTATE │ 1.389.552.680│ │ 1.389.552.680│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 913.113.800│ │ 913.113.800│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.684.000│ │ 20.684.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 369.128.800│ │ 369.128.800│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 523.301.000│ │ 523.301.000│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 476.438.880│ │ 476.438.880│
│ 25 │ Servicii publice descentralizate │ 1.389.552.680│ │ 1.389.552.680│
│5930 │CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI │ │ │ │
│ │PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ │ │ │ │
│ │ŞI DE TINERET │ 307.889.404│ │ 307.889.404│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 307.889.404│ │ 307.889.404│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 307.889.404│ │ 307.889.404│
│ 21 │ Activitatea de tineret │ 54.556.050│ │ 54.556.050│
│ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni privind │ │ │ │
│ │ cultura, religia şi activitatea │ │ │ │
│ │ sportivă şi de tineret │ 253.333.354│ │ 253.333.354│
│6030 │ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, │ │ │ │
│ │PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │ 1.057.872.125│ -145.517.245│ 912.354.880│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 947.396.625│ -145.517.245│ 801.879.380│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 445.351.925│ -42.748.645│ 402.603.280│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 502.044.700│ -102.768.600│ 399.276.100│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.475.500│ │ 110.475.500│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 416.673.125│ -42.748.645│ 373.924.480│
│ 43 │ Susţinerea sistemului de protecţie │ │ │ │
│ │ a drepturilor copilului │ 641.199.000│ -102.768.600│ 538.430.400│
│6330 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE │ 2.008.775│ │ 2.008.775│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.008.775│ │ 2.008.775│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 2.008.775│ │ 2.008.775│
│ 50 │ Alte acţiuni privind dezvoltarea │ │ │ │
│ │ publică şi locuinţe │ 2.008.775│ │ 2.008.775│
│6430 │MEDIU ŞI APE │ 580.181.600│ 108.470.500│ 688.652.100│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 580.181.600│ 108.470.500│ 688.652.100│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 580.181.600│ 108.470.500│ 688.652.100│
│ 03 │ Supraveghere şi protecţie mediu, │ │ │ │
│ │ reducerea şi controlul poluării │ 580.181.600│ 108.470.500│ 688.652.100│
│6630 │INDUSTRIE │ │ 13.404.675│ 13.404.675│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ │ 13.404.675│ 13.404.675│
│ 38 │ TRANSFERURI │ │ 13.404.675│ 13.404.675│
│ 01 │ Administraţie centrală │ │ 13.404.675│ 13.404.675│
│6730 │AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ │ 16.712.828.467│ │ 16.712.828.467│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 16.712.828.467│ │ 16.712.828.467│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 16.712.828.467│ │ 16.712.828.467│
│ 10 │ Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │ producătorilor agricoli │ 16.712.828.467│ │ 16.712.828.467│
│6830 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII │ 7.181.471.910│ 288.100│ 7.181.760.010│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 6.539.561.897│ 288.100│ 6.539.849.997│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 372.900│ 288.100│ 661.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 6.539.188.997│ │ 6.539.188.997│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 641.910.013│ │ 641.910.013│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 176.358.342│ 288.100│ 176.646.442│
│ 03 │ Navigaţie civilă │ 18.446.000│ │ 18.446.000│
│ 05 │ Drumuri şi poduri │ 4.507.215.155│ │ 4.507.215.155│
│ 06 │ Transport feroviar │ 2.479.452.413│ │ 2.479.452.413│
│6930 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 6.253.014.253│ 432.478.500│ 6.685.492.753│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 6.253.014.253│ 432.478.500│ 6.685.492.753│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 1.094.730.000│ -12.030.000│ 1.082.700.000│
│ 34 │ SUBVENŢII │ 42.000.000│ │ 42.000.000│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 5.116.284.253│ 444.508.500│ 5.560.792.753│
│ 01 │ Administraţie centrală │ 42.000.000│ │ 42.000.000│
│ 19 │ Susţinerea programelor de │ │ │ │
│ │ dezvoltare regională │ 6.211.014.253│ 432.478.500│ 6.643.492.753│
│7130 │CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ │ 355.486.500│ 19.680│ 355.506.180│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 355.486.500│ 19.680│ 355.506.180│
│ 38 │ TRANSFERURI │ 355.486.500│ 19.680│ 355.506.180│
│ 03 │ Cercetare aplicativă şi │ │ │ │
│ │ experimentală │ 355.486.500│ 19.680│ 355.506.180│
│7230 │ALTE ACŢIUNI │ 228.662.150│ │ 228.662.150│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 181.344.150│ │ 181.344.150│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ │
│ │ SERVICII │ 181.344.150│ │ 181.344.150│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 47.318.000│ │ 47.318.000│
│ 12 │ Dezvoltarea şi modernizarea │ │ │ │
│ │ punctelor de control pentru │ │ │ │
│ │ trecerea frontierei, precum şi a │ │ │ │
│ │ celorlalte unităţi vamale │ 228.662.150│ │ 228.662.150│
└───────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘    ANEXA 4

                                      SUME
           defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
       cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat,
             pentru produse lactate şi de panificaţie pe anul 2004

                                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                 Program Influenţe Program
                               actualizat rectificat
--------------------------------------------------------------------------------
                                    1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL 2.025.271.000 152.800.000 2.178.071.000
 1 ALBA 38.431.000 2.899.000 41.330.000
 2 ARAD 42.337.000 3.193.000 45.530.000
 3 ARGEŞ 65.272.000 4.923.000 70.195.000
 4 BACĂU 77.280.000 5.829.000 83.109.000
 5 BIHOR 54.980.000 4.147.000 59.127.000
 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 34.338.000 2.590.000 36.928.000
 7 BOTOŞANI 51.948.000 3.918.000 55.866.000
 8 BRAŞOV 46.975.000 3.543.000 50.518.000
 9 BRĂILA 33.390.000 2.519.000 35.909.000
10 BUZĂU 46.271.000 3.490.000 49.761.000
11 CARAŞ - SEVERIN 32.529.000 2.454.000 34.983.000
12 CĂLĂRAŞI 35.248.000 2.659.000 37.907.000
13 CLUJ 54.558.000 4.115.000 58.673.000
14 CONSTANŢA 61.754.000 4.658.000 66.412.000
15 COVASNA 22.408.000 1.690.000 24.098.000
16 DÂMBOVIŢA 52.633.000 3.970.000 56.603.000
17 DOLJ 68.715.000 5.183.000 73.898.000
18 GALAŢI 59.586.000 4.495.000 64.081.000
19 GIURGIU 28.240.000 2.130.000 30.370.000
20 GORJ 45.550.000 3.436.000 48.986.000
21 HARGHITA 33.089.000 2.496.000 35.585.000
22 HUNEDOARA 42.060.000 3.172.000 45.232.000
23 IALOMIŢA 28.511.000 2.151.000 30.662.000
24 IAŞI 87.575.000 6.606.000 94.181.000
25 ILFOV 23.418.000 1.766.000 25.184.000
26 MARAMUREŞ 55.624.000 4.196.000 59.820.000
27 MEHEDINŢI 32.852.000 2.478.000 35.330.000
28 MUREŞ 56.492.000 4.261.000 60.753.000
29 NEAMŢ 55.641.000 4.197.000 59.838.000
30 OLT 50.794.000 3.831.000 54.625.000
31 PRAHOVA 69.177.000 5.218.000 74.395.000
32 SATU MARE 39.604.000 2.987.000 42.591.000
33 SĂLAJ 25.738.000 1.941.000 27.679.000
34 SIBIU 43.430.000 3.276.000 46.706.000
35 SUCEAVA 86.155.000 6.499.000 92.654.000
36 TELEORMAN 39.965.000 3.015.000 42.980.000
37 TIMIŞ 56.557.000 4.266.000 60.823.000
38 TULCEA 24.413.000 1.841.000 26.254.000
39 VASLUI 53.794.000 4.058.000 57.852.000
40 VÂLCEA 42.561.000 3.210.000 45.771.000
41 VRANCEA 38.178.000 2.880.000 41.058.000
42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 87.200.000 6.614.000 93.814.000
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 5


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


                                    BUGETUL
            FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
                                  pe anul 2004

    ANEXA nr. 5/01


                                                                                              - mii lei -
┌----┬----┬----┬----┬-----------------------------------┬----------------┬-------------┬-----------------┐
│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ │
│pi- │ca- │tlu/│neat│ Denumire indicator │ Program │ Influenţe │ Program │
│tol │pi- │Ar- │ │ │ actualizat │ │ rectificat │
│ │tol │ti- │ │ │ │ │ │
│ │ │col │ │ │ │ │ │
├----┴----┴----┴---─┼─---------------------------------─┼─--------------─┼─-----------─┼─----------------┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├------------------─┼─---------------------------------─┼─--------------─┼─-----------─┼─----------------┤
│0001 16 │ VENITURI - TOTAL │ 64.773.953.777│2.115.148.937│ 66.889.102.714│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 63.996.307.600│1.572.248.135│ 65.568.555.735│
│0003 │ A. VENITURI FISCALE │ 62.376.803.280│1.528.511.603│ 63.905.314.883│
│0004 │ A1. IMPOZITE DIRECTE │ 62.376.803.280│1.528.511.603│ 63.905.314.883│
│1216 │ CONTRIBUŢII LA FONDUL NAŢIONAL │ │ │ │
│ │ UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE │ │ │ │
│ │ SĂNĂTATE │ 62.376.803.280│1.528.511.603│ 63.905.314.883│
│ 01 │Contribuţii de la persoane juridice│ │ │ │
│ │sau fizice, care angajează personal│ │ │ │
│ │salariat │ 31.520.790.000│ 10.833.417│ 31.531.623.417│
│ 02 │Contribuţia datorată de persoanele │ │ │ │
│ │asigurate care au calitatea de │ │ │ │
│ │angajat │ 30.329.884.446│ 196.278.186│ 30.526.162.632│
│ 03 │Contribuţia datorată de alte │ │ │ │
│ │persoane asigurate │ 49.896.000│ │ 49.896.000│
│ 04 │Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │sociale de sănătate datorate de │ │ │ │
│ │persoanele aflate în şomaj │ 476.232.834│ │ 476.232.834│
│ 05 │Venituri încasate în urma │ │ │ │
│ │valorificării creanţelor de către │ │ │ │
│ │Autoritatea pentru Valorificarea │ │ │ │
│ │Activelor Statului │ │1.321.400.000│ 1.321.400.000│
│1900 16 │ B. VENITURI NEFISCALE │ 1.619.504.320│ 43.736.532│ 1.663.240.852│
│2216 │ DIVERSE VENITURI │ 1.619.504.320│ 43.736.532│ 1.663.240.852│
│ 05 │Restituiri de fonduri din │ │ │ │
│ │finanţarea bugetară a anilor │ │ │ │
│ │precedenţi │ │ 43.736.532│ 43.736.532│
│ 30 │Încasări din alte surse │ 1.619.504.320│ │ 1.619.504.320│
│3400 16 │ V. SUME PRIMITE DE LA ALTE │ │ │ │
│ │ BUGETE │ 775.009.400│ -57.099.198│ 717.910.202│
│3516 │ SUME DE LA BUGETUL DE STAT │ │ │ │
│ │ PENTRU PERSOANELE ASIGURATE │ │ │ │
│ │ PRIN EFECTUL LEGII │ 500.743.400│ │ 500.743.400│
│ 01 │Persoane care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar în termen │ 257.148.400│ │ 257.148.400│
│ 02 │Persoane care execută o pedeapsă │ │ │ │
│ │privativă de libertate sau arest │ │ │ │
│ │preventiv │ 243.595.000│ │ 243.595.000│
│3616 │ SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE │ │ │ │
│ │ PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN │ │ │ │
│ │ EFECTUL LEGII │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802│
│ 01 │Persoane care se află în concediu │ │ │ │
│ │medical, concediu medical pentru │ │ │ │
│ │sarcină şi lăuzie sau în concediu │ │ │ │
│ │medical pentru îngrijirea copilului│ │ │ │
│ │bolnav în vârsta de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802│
│3700 16 │ VI. SUBVENŢII │ │ 600.000.000│ 600.000.000│
│3716 │ SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL │ │ │ │
│ │ DE STAT │ │ 600.000.000│ 600.000.000│
│ 10 │Subvenţii primite de bugetul │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
│ │sănătate │ │ 600.000.000│ 600.000.000│
│4000 16 │ VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI │ 2.636.777│ │ 2.636.777│
│4016 │ DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI │ 2.636.777│ │ 2.636.777│
│ 01 │Donaţii şi sponsorizări │ 2.636.777│ │ 2.636.777│
│5016 │CHELTUIELI - TOTAL │ │ │ │
│ │------------------ │ 64.154.353.777│2.100.000.000│ 66.254.353.777│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 63.954.353.777│2.100.000.000│ 66.054.353.777│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 662.889.000│ │ 662.889.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 63.291.464.777│2.100.000.000│ 65.391.464.777│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200.000.000│ │ 200.000.000│
│5700 16 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │ SOCIAL-CULTURALE │ 63.038.828.000│2.100.000.000│ 65.138.828.000│
│6216 │SERVICII MEDICALE ŞI MEDICAMENTE │ 63.038.828.000│2.100.000.000│ 65.138.828.000│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 63.038.828.000│2.100.000.000│ 65.138.828.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 63.038.828.000│2.100.000.000│ 65.138.828.000│
│ 25 │ Materiale şi prestări de │ │ │ │
│ │ servicii cu caracter funcţional │ 63.038.828.000│2.100.000.000│ 65.138.828.000│
│6216 01 │Asistenţă medicală primară │ 3.620.000.000│ │ 3.620.000.000│
│ 02 │Asistenţă medicală ambulatorie (de │ │ │ │
│ │specialitate) pentru specialităţi │ │ │ │
│ │clinice │ 2.020.000.000│ │ 2.020.000.000│
│ 03 │Asistenţă medicală ambulatorie │ │ │ │
│ │stomatologică │ 600.000.000│ │ 600.000.000│
│ 04 │Asistenţă medicală ambulatorie │ │ │ │
│ │pentru specialităţi paraclinice │ 1.570.000.000│ 200.000.000│ 1.770.000.000│
│ 05 │Medicamente şi materiale specifice │ │ │ │
│ │utilizate în spital şi ambulatoriu │ │ │ │
│ │pentru unele boli cronice şi │ │ │ │
│ │specialităţi clinice, pe bază de │ │ │ │
│ │programe │ 7.070.000.000│ │ 7.070.000.000│
│ 06 │Dispozitive medicale destinate │ │ │ │
│ │corectării şi recuperării │ │ │ │
│ │deficienţelor organice sau │ │ │ │
│ │funcţionale ori corectării unor │ │ │ │
│ │deficienţe fizice │ 280.000.000│ │ 280.000.000│
│ 07 │Medicamente cu şi fără contribuţie │ │ │ │
│ │personală în tratamentul │ │ │ │
│ │ambulatoriu │ 8.100.000.000│1.850.000.000│ 9.950.000.000│
│ 08 │Servicii medicale spitaliceşti │ 31.470.000.000│ │ 31.470.000.000│
│ 09 │Servicii de urgenţă prespitaliceşti│ │ │ │
│ │şi alte tipuri de transport medical│ 1.750.000.000│ 50.000.000│ 1.800.000.000│
│ 10 │Servicii de recuperare- │ │ │ │
│ │reabilitare a sănătăţii │ 720.000.000│ │ 720.000.000│
│ 11 │Medicamente utilizate în │ │ │ │
│ │tratamentul în spital │ 5.800.000.000│ │ 5.800.000.000│
│ 12 │Servicii şi îngrijiri medicale la │ │ │ │
│ │domiciliu │ 38.828.000│ │ 38.828.000│
│7100 16 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 1.115.525.777│ │ 1.115.525.777│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 915.525.777│ │ 915.525.777│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 662.889.000│ │ 662.889.000│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 252.636.777│ │ 252.636.777│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200.000.000│ │ 200.000.000│
│7316 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A │ │ │ │
│ │FONDULUI │ 1.115.525.777│ │ 1.115.525.777│
│ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 915.525.777│ │ 915.525.777│
│ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 662.889.000│ │ 662.889.000│
│ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 481.974.700│ │ 481.974.700│
│ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ │
│ │ sociale de stat │ 108.444.300│ -2.409.900│ 106.034.400│
│ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de şomaj │ 14.459.240│ │ 14.459.240│
│ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ sociale de sănătate │ 33.738.230│ │ 33.738.230│
│ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări│ 24.272.530│ │ 24.272.530│
│ 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în ţară │ 20.362.530│ │ 20.362.530│
│ 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ │
│ │ transferări în străinătate │ 3.910.000│ │ 3.910.000│
│ 16 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ │
│ │ de accidente de muncă şi boli │ │ │ │
│ │ profesionale │ │ 2.409.900│ 2.409.900│
│ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 252.636.777│ │ 252.636.777│
│ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │ gospodărie │ 132.007.500│ │ 132.007.500│
│ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ │
│ │ cu caracter funcţional │ 50.145.000│ │ 50.145.000│
│ 26 │ Obiecte de inventar de mică │ │ │ │
│ │ valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │
│ │ echipament │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
│ 27 │ Reparaţii curente │ 23.000.000│ │ 23.000.000│
│ 28 │ Reparaţii capitale │ 17.000.000│ │ 17.000.000│
│ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 5.200.000│ │ 5.200.000│
│ 30 │ Alte cheltuieli │ 3.284.277│ │ 3.284.277│
│ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200.000.000│ │ 200.000.000│
│ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ │
│ │ publice │ 200.000.000│ │ 200.000.000│
│7316 01 │Administraţie centrală │ 224.752.077│ │ 224.752.077│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 890.773.700│ │ 890.773.700│
│9500 16 │ Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ │ 619.600.000│ 15.148.937│ 634.748.937│
│9516 │FONDURI DE REZERVĂ │ 619.600.000│ 15.148.937│ 634.748.937│
│ 60 │ REZERVE │ 619.600.000│ 15.148.937│ 634.748.937│
│9516 06 │Fondul de rezervă al Casei │ │ │ │
│ │Naţionale de Asigurări de │ │ │ │
│ │Sănătate │ 619.600.000│ 15.148.937│ 634.748.937│
└-------------------┴-----------------------------------┴----------------┴-------------┴-----------------┘


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

                            CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2004
               (sumele alocate din bugetul fondului naţional unic
                       de asigurări sociale de sănătate)

    ANEXA nr. 5/02


                                                                                  - mii lei -
┌------------------------------------------------┬----------┬-----------┬---------┬-----------┐
│ Denumire indicator │ Cod │ Program │Influenţe│ Program │
│ │ │actualizat │ │rectificat │
├-----------------------------------------------─┼─--------─┼─---------─┼─-------─┼─----------┤
│CHELTUIELI- TOTAL │5016 │ │ │ │
│----------------- │ │ │ │ │
│Fond aferent salariilor de bază │08001 │292.616.652│ 431.182│293.047.834│
│Salarii de merit │08002 │ 10.497.719│ │ 10.497.719│
│Indemnizaţie de conducere │08003 │ 18.552.564│ │ 18.552.564│
│Spor de vechime │08004 │ 55.534.702│ │ 55.534.702│
│Alte sporuri │08006 │ 5.962.767│ │ 5.962.767│
│Ore suplimentare │08007 │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│Fond de premii │08008 │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│Indemnizaţii plătite unor persoane │08013 │ │ │ │
│din afara unităţii │ │ 9.100.000│ │ 9.100.000│
│Alte drepturi salariale │08014 │ 35.710.296│ -431.182│ 35.279.114│
│Cheltuieli cu salariile │08020 │481.974.700│ │481.974.700│
│CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A │7316 │ │ │ │
│FONDULUI │ │ │ │ │
│Fond aferent salariilor de bază │08001 │292.616.652│ 431.182│293.047.834│
│Salarii de merit │08002 │ 10.497.719│ │ 10.497.719│
│Indemnizaţie de conducere │08003 │ 18.552.564│ │ 18.552.564│
│Spor de vechime │08004 │ 55.534.702│ │ 55.534.702│
│Alte sporuri │08006 │ 5.962.767│ │ 5.962.767│
│Ore suplimentare │08007 │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│Fond de premii │08008 │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│Indemnizaţii plătite unor persoane │08013 │ │ │ │
│din afara unităţii │ │ 9.100.000│ │ 9.100.000│
│Alte drepturi salariale │08014 │ 35.710.296│ -431.182│ 35.279.114│
│Cheltuieli cu salariile │08020 │481.974.700│ │481.974.700│
└------------------------------------------------┴----------┴-----------┴---------┴-----------┘


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

                           NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
                                                   pe anul 2004
                     (SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

    ANEXA Nr. 5/03


                                                                                             - mii lei -
┌---------------------------------------------┬---------┬---------------------------------------┬-------┬----------------------------------┐
│ │Salariul │ Număr maxim de posturi │ Nr. │ Fond aferent salariilor de bază │
│ │mediu de │ în anul 2004 │ luni │ în anul 2004 │
│ │ bază în ├-------┬----------┬---------┬----------┤ pt. ├-----------┬----------┬-----------┤
│ │ luna │Aprobat│ │ │ │influ- │ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actualizat│Influenţe│Rectificat│enţe pe│Actualizat │Influenţe │Rectificat │
│ │ 2003 │ buget │ │ (+/-) │ │funcţie│ │ │ │
├--------------------------------------------─┼─-------─┼─-----─┼─--------─┼─-------─┼─--------─┼─-----─┼─---------─┼─--------─┼─----------│
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 │ 6 │ 7 │ 8=1*4*6 │ 9=7+8 │
├---------------------------------------------┼---------┼-------┼----------┼---------┼----------┼-------┼-----------┼----------┼-----------┤
 TOTAL: 4.028 4.028 0 4.028 292.616.652 431.182 293.047.834
 din care:
 7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
 DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 4.028 4.028 4.028 292.616.652 431.182 293.047.834
 din care:
 I. Persoane care ocupă funcţii de demnitate 1 1 1 391.560 391.560
 publică
 Secretar de stat 32.630 1 1 1 391.560 391.560
 V. A. Funcţii publice generale 3.373 3.373 3.373 253.006.836 63.840 253.070.676
 2. Funcţii publice de conducere 370 370 370 36.537.168 36.537.168
 Director general adjunct 8.403 4 4 4 403.344 403.344
 Director 8.733 14 14 14 1.467.144 1.467.144
 Director adjunct 8.470 5 5 5 508.200 508.200
 Şef serviciu 8.220 165 165 165 16.275.600 16.275.600
 Şef birou 8.176 90 90 90 8.830.080 8.830.080
 Director executiv 8.200 92 92 92 9.052.800 9.052.800
 3. Funcţii publice de execuţie 3.003 3.003 3.003 216.469.668 63.840 216.533.508
 a. Clasa I - studii superioare 1.806 1.806 1.806 157.128.948 56.088 157.185.036
 Expert superior 8.200 1 1 1 98.400 98.400
 Expert principal 6.294 21 21 21 1.586.088 1.586.088
 Expert asistent 5.653 29 29 29 1.967.244 1.967.244
 Expert debutant 3.000 3 3 3 108.000 108.000
 Consilier superior 8.064 551 551 551 53.319.168 53.319.168
 Consilier principal 7.472 450 450 450 40.348.800 40.348.800
 Consilier asistent 6.288 134 134 134 10.111.104 10.111.104
 Consilier debutant 3.000 6 6 6 216.000 216.000
 Consilier juridic superior 7.456 56 56 56 5.010.432 5.010.432
 Consilier juridic principal 6.456 58 58 58 4.493.376 4.493.376
 Consilier juridic asistent 5.487 40 40 2 42 12 2.633.760 131.688 2.765.448
 Consilier juridic debutant 3.150 7 7 -2 5 12 264.600 -75.600 189.000
 Auditor superior 8.270 98 98 98 9.725.520 9.725.520
 Auditor principal 7.815 123 123 123 11.534.940 11.534.940
 Auditor asistent 6.964 31 31 31 2.590.608 2.590.608
 Inspector superior 6.504 4 4 4 312.192 312.192
 Inspector principal 5.825 82 82 82 5.731.800 5.731.800
 Inspector asistent 5.408 105 105 105 6.814.080 6.814.080
 Inspector debutant 3.129 7 7 7 262.836 262.836
 b. Clasa II - studii superioare de scurtă
 durată 29 29 29 2.054.928 2.054.928
 Referent de specialitate superior 6.439 6 6 6 463.608 463.608
 Referent de specialitate principal 6.142 15 15 15 1.105.560 1.105.560
 Referent de specialitate asistent 5.060 8 8 8 485.760 485.760
 c. Clasa III - studii medii 1.168 1.168 1.168 57.285.792 7.752 57.293.544
 Referent superior 4.430 421 421 421 22.380.360 22.380.360
 Referent principal 4.054 505 505 505 24.567.240 24.567.240
 Referent asistent 3.576 236 236 1 237 12 10.127.232 42.912 10.170.144
 Referent debutant 2.930 6 6 -1 5 12 210.960 -35.160 175.800
 V. B. Funcţii publice specifice 45 45 45 4.431.240 4.431.240
 1. Funcţii specifice de conducere 45 45 45 4.431.240 4.431.240
 Medic şef (C.N.A.S) 8.206 45 45 45 4.431.240 4.431.240
 VII. Personal cu contract de muncă
 a) Personal de specialitate 261 261 261 20.528.604 20.152 20.548.756
 Consilier, expert, inspector de 0
 specialitate, revizor contabil; gradul IA 8.386 127 127 127 12.780.264 12.780.264
 Consilier, expert, inspector de 0
 specialitate, revizor contabil; gradul I 7.233 7 7 7 607.572 607.572
 Consilier, expert, inspector de 0
 specialitate, revizor contabil; gradul II 5.591 2 2 2 100.638 100.638
 Referent de specialitate, inspector de 0
 specialitate, revizor contabil; gradul III 5.711 7 7 7 445.458 445.458
 Referent de specialitate, inspector de 0
 specialitate, revizor contabil; gradul IV 4.632 7 7 1 8 11 389.088 50.952 440.040
 Referent, inspector, revizor contabil;
 debutant 2.800 1 1 -1 0 11 33.600 -30.800 2.800
 Tehnician-economist, secretar superior,
 referent, interpret relaţii, interpret 0
 profesional, subinginer; gradul IA 7.371 11 11 11 972.972 972.972
 Tehnician-economist, secretar superior,
 referent, interpret relaţii, interpret 0
 profesional, subinginer; gradul I 6.017 5 5 5 361.020 361.020
 Tehnician-economist, secretar superior,
 referent, interpret relaţii, interpret 0
 profesional, subinginer; gradul II 5.403 1 1 1 64.836 64.836
 Tehnician-economist, secretar superior,
 referent, interpret relaţii, interpret 0
 profesional, subinginer; gradul III 4.880 1 1 1 58.560 58.560
 Consilier juridic gradul IA 8.470 1 1 1 101.640 101.640
 Consilier juridic gradul III 6.013 2 2 2 144.312 144.312
 Referent IA 4.268 66 66 66 3.380.256 3.380.256
 Referent I 3.703 6 6 6 266.616 266.616
 Referent II 3.487 4 4 4 167.376 167.376
 Referent III 3.198 2 2 2 76.752 76.752
 Referent IV 2.797 11 11 11 369.204 369.204
 Şef departament, director general 17.370 1 1 1 208.440 208.440
 VII. Personal cu contract de muncă
 b) care ocupă funcţii comune 346 346 346 13.597.332 347.190 13.944.522
 Secretar-dactilograf, dactilograf; I 3.200 36 36 36 1.382.400 1.382.400
 Secretar-dactilograf, dactilograf; II 2.916 3 3 3 104.976 104.976
 Administrator I 3.837 2 2 2 92.088 92.088
 Casier magaziner; I 3.569 36 36 36 1.541.808 1.541.808
 Casier magaziner; II 3.201 5 5 5 192.060 192.060
 Funcţionar arhivar; I 3.406 10 10 10 408.720 408.720
 Funcţionar arhivar; II 3.201 4 4 4 153.648 153.648
 Funcţionar arhivar; III 2.916 4 4 4 139.968 139.968
 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, 0
 bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.842 77 77 77 2.626.008 2.626.008
 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, 0
 bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2.834 6 6 6 204.048 204.048
 Şofer IA 4.594 6 6 6 330.768 330.768
 Şofer I 3.965 3 3 85 88 6 142.740 2.022.150 2.164.890
 Şofer II 3.856 23 23 6 532.128 532.128
 Muncitor calificat I 3.827 11 11 11 505.164 505.164
 Muncitor calificat II 3.626 11 11 11 478.632 478.632
 Muncitor calificat III 3.406 116 116 -108 8 6 4.741.152 -2.207.088 2.534.064
 Muncitor calificat IV 3.201 1 1 1 38.412 38.412
 Muncitor calificat VI 2.889 7 7 7 242.676 242.676
 Muncitor necalificat 2.834 8 8 8 272.064 272.064
 I. Persoane care ocupă funcţii de demnitate
 publică, specifice Casei Naţionale de
 Asigurări de Sănătate 2 2 2 661.080 661.080
 Preşedinte (asimilat cu ministru) 32.259 0
 Vicepreşedinte (asimilat cu secretar de stat) 27.545 2 2 2 661.080 661.080


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                                  SINTEZA
                                                  PROIECTULUI CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

    ANEXA Nr. 05/04


                                                                                  - mii lei -
┌-----------------------------------┬-┬----------┬----------┬-------┬------------------------------┬---------------------------------------┐
│ │ │ │ Realizat │ │ Program 2004 │ Estimări │
│ Denumirea proiectului/surse │ │ Valoare │ până la │Program├---------┬---------┬---------─┼─--------┬---------┬---------┬---------│
│ de finanţare │ │ proiect │31.12.2002│ 2003 │ Iniţial │Influenţe│Actualizat│ 2005 │ 2006 │ 2007 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulteriori│
├-----------------------------------┼─┼─--------─┼─--------─┼─-----─┼─-------─┼─-------─┼─--------─┼─-------─┼─-------─┼─-------─┼─--------│
│ 1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├-----------------------------------┼-┼----------┼----------┼-------┼---------┼---------┼----------┼---------┼---------┼---------┼---------┤
 TOTAL I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care, finanţat din:
 - Finanţare externă nerambursabilă I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
   din care:
   - Uniunea Europeană I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 PROIECTUL: Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate
 TOTAL I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care, finanţat din:
 - Finanţare externă nerambursabilă I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
   din care:
 - Uniunea Europeană I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                    FIŞA
                                                  PROIECTULUI CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    ANEXA Nr. 05/05


                                                                                  - mii lei -
┌---------------------------------┬---┬─┬----------┬----------┬-------┬------------------------------┬---------------------------------------┐
│ │ │ │ │ Realizat │ │ Program 2004 │ Estimări │
│ Denumirea proiectului/surse │Cod│ │ Valoare │ până la │Program├---------┬---------┬---------─┼─--------┬---------┬---------┬---------┤
│ de finanţare │ │ │ proiect │31.12.2002│ 2003 │ Iniţial │Influenţe│Actualizat│ 2005 │ 2006 │ 2007 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulteriori│
├--------------------------------─┼─-─┼─┼---------─┼─--------─┼─-----─┼─-------─┼─-------─┼─--------─┼─-------─┼─-------─┼─-------─┼─--------│
│ 0 │ 1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├---------------------------------┼---┼-┼----------┼----------┼-------┼---------┼---------┼----------┼---------┼---------┼---------┼---------┤
 Proiectul: Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate
 TOTAL
    - valută mii EUR 00 I 481 125 125 122 118 116
    - mii lei, din care: 00 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
   CHELTUIELI MATERIALE ŞI 20
 SERVICII I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din total, finanţat din:
 1. FINANŢARE EXTERNĂ
 NERAMBURSABILĂ
  (Uniunea Europeană şi alţi
  donatori)
    - valută mii EUR 00 I 481 125 125 122 118 116
    - mii lei 00 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  din care:
 1.1. UNIUNEA EUROPEANĂ
    - valută mii EUR 00 I 481 125 125 122 118 116
    - mii lei, din care: 00 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
   CHELTUIELI MATERIALE ŞI 20
 SERVICII I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000


                                                       SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

    ANEXA Nr. 5/06


                                                                                  - mii lei -

 Cod Denumire Realizări 2002 Program 2003 Program 2004 Estimări 2005 Estimări 2006 Estimări 2007
 168 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 0 TOTAL CHELTUIELI
 00 TOTAL SURSE 7.670.000.000 17.002.200.000 18.096.050.000 18.506.044.800
 01 Bugetul de stat
 03 Venituri Proprii 7.670.000.000 17.002.200.000 18.096.050.000 18.506.044.800
 430 Boli transmisibile
 00 TOTAL PROGRAM 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
 03 Venituri Proprii 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
 431 Boli netransmisibile
 00 TOTAL PROGRAM 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
 03 Venituri Proprii 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
 465 Program pentru acordarea compensată în
     proporţie de 90% a medicamentelor în
     tratamentul ambulatoriu pentru pensionari
 00 TOTAL PROGRAM 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
 01 Bugetul de stat
 03 Venituri Proprii 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000


                                                           FIŞA PROGRAMELOR
    ANEXA Nr. 5/07


                                                                                  - mii lei -

 Cod Cod Denumire Cod Realizări Program Program 2004 Estimări 2005 Estimări 2006 Estimări 2007
ordo- program indica- 2002 2003
nator tor

168 0 Casa Naţională de
                Asigurări de Sănătate
                SCOP:
                Îmbunătăţirea stării de
                sănătate şi creşterea
                speranţei de viaţă a
                bolnavilor
                OBIECTIVE:
                - Asigurarea
                medicamentelor şi/sau
                materialelor sanitare
                specifice în tratamentul
                bolilor cronice
                - Asigurarea
                medicamentelor
                compensate în proporţie
                de 90% pt. pensionari
       430 PROGRAM:
                Boli transmisibile
                INDICATORI DE
                FUNDAMENTARE:
                Cost mediu/bolnav (mii lei) EFI 33.589
                Număr bolnavi trataţi FIZ 41.680
                SURSE DE FINANŢARE: 00
                Venituri Proprii 03
                CHELTUIELI TOTALE 5003 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
                SĂNĂTATE 5803 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
                Cheltuieli curente 580301 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
                Cheltuieli materiale şi
                servicii 580320 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
                TOTAL PROGRAM 430 999999 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
168 431 PROGRAM:
                Boli netransmisibile
                INDICATORI DE
                FUNDAMENTARE:
                Cost mediu/bolnav (mii lei) EFI 16.855
                Număr bolnavi trataţi FIZ 469.044
                SURSE DE FINANŢARE: 00
                Venituri Proprii 03
                CHELTUIELI TOTALE 5003 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
                SĂNĂTATE 5803 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
                Cheltuieli curente 580301 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
                Cheltuieli materiale şi
                servicii 580320 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
                TOTAL PROGRAM 431 999999 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
       465 PROGRAM:
                Program pentru acordarea
                compensată în proporţie de
                90% a medicamentelor în
                tratamentul ambulatoriu
                pentru pensionari
                INDICATORI DE
                FUNDAMENTARE:
                SURSE DE FINANŢARE: 00
                Venituri Proprii 03
                CHELTUIELI TOTALE 5003 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
                SĂNĂTATE 5803 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
                Cheltuieli curente 580301 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
                Cheltuieli materiale şi
                servicii 580320 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
                TOTAL PROGRAM 465 999999 600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                      FIŞA
                       PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ
    ANEXA Nr. 5/08┌---------------------------------------------------------------------------------------------┐
│DENUMIREA ŞI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ │
└---------------------------------------------------------------------------------------------┘
 - ANGAJAMENTUL Integrare Europeană
     - Documentul prin care a fost asumat angajamentul
          PND, document de poziţie
     - Descrierea activităţilor, necesităţilor şi evaluarea financiară a acestora
          Conturarea unei strategii naţionale şi teritoriale pentru perioada premergătoare
          aderării la UE
     - Descrierea stadiului
          În derulare 5 ani
     - Rezultate aşteptate
          Dezvoltarea şi actualizarea continuă la nevoile sistemului de asigurări sociale de
          sănătate, a unui sistem vocaţional de educaţie şi instruire care va garanta
          durabilitatea viitoare a sistemului de asigurări sociale de sănătate
-----------------------------------------------------------------------------------------------


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare


                                                                                  - mii lei -
┌------------------------┬---┬----------┬-------┬-------------------------------┬------------------------------------------┐
│ SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ Program 2004 │ Estimări │
│PROGRAMULUI DE INTEGRARE│Cod│ 2002 │ 2003 ├----------┬---------┬---------─┼─---------┬----------┬----------┬---------│
│ EUROPEANĂ/DENUMIRE │ │Realizări │Program│ Iniţial │Influenţe│Actualizat│ 2005 │ 2006 │ 2007 │ anii │
│ INDICATORI BUGETARI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulteriori│
├-----------------------─┼─-─┼─--------─┼─-----─┼─--------─┼─-------─┼─--------─┼─--------─┼─--------─┼─--------─┼─--------│
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└------------------------┴---┴----------┴-------┴----------┴---------┴----------┴----------┴----------┴----------┴---------┘
 TOTAL 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
  CHELTUIELI CURENTE 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
   CHELTUIELI MATERIALE
   ŞI SERVICII 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
 Din total, din care, pe
 surse de finanţare:

 4. FONDURI EXTERNE
 NERAMBURSABILE 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
  CHELTUIELI CURENTE 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
   CHELTUIELI MATERIALE
   ŞI SERVICII 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000


    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                       PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE
    ANEXA Nr. 5/09


                                                                                  - mii lei
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE --------------------------------------------------
II - credite până la în PROGRAM ESTIMĂRI
     bugetare 31.12.2002 2003 2004 -------------------------------------
                                                                          2005 2006 2007 anii
                                                                                                    ulteriori
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
                 II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sector: 73.16 - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
                 II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Programul s-a obţinut din centralizarea a 8 fişe.
  Poziţia 1.2 de la Surse de finanţare Credite int. din "Fişe" reprezintă Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate


    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


                                    PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE

    ANEXA Nr. 5/10


                                                                                  - mii lei
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE --------------------------------------------------
II - credite până la în PROGRAM ESTIMĂRI
     bugetare 31.12.2002 2003 2004 -------------------------------------
                                                                            2005 2006 2007 anii
                                                                                                      ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
    de finanţare II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
                   II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de stat I
                   II
1.5 Alte surse I
                   II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
    de finanţare II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
                   II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de atât I
                   II
1.5 Alte surse I
                   II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


                                    PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE
    ANEXA Nr. 5/10


                                                                                  - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE --------------------------------------------------
II - credite până la în PROGRAM ESTIMĂRI
     bugetare 31.12.2002 2003 2004 -------------------------------------
                                                                            2005 2006 2007 anii
                                                                                                      ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
    de finanţare II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
                   II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de stat I
                   II
1.5 Alte surse I
                   II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sector: 73.16 - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
    de finanţare II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
                   II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de stat I
                   II
1.5 Alte surse I
                   II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


                                    PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE

    ANEXA Nr. 5/10


                                                                                  - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE --------------------------------------------------
II - credite până la în PROGRAM ESTIMĂRI
     bugetare 31.12.2002 2003 2004 -------------------------------------
                                                                            2005 2006 2007 anii
                                                                                                      ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
    de finanţare II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
                   II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de stat I
                   II
1.5 Alte surse I
                   II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
    de finanţare II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
                   II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de stat I
                   II
1.5 Alte surse I
                   II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Poziţia 1.2 de la Surse de finanţare Credite int. din "Fişe" reprezintă Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate


    ANEXA Nr. 5/11


    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Capitol 73.16. -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.11

                                                          FIŞA
                                   OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                                              AMENAJARE DATA CENTER BUZĂU

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE
      1. Date geografice:
      1.1 Judeţ/Sector BUZĂU
      1.2 Municipiu/Oraş/Comună BUZĂU
      1.3 Amplasament STR. CRIZANTEMELOR NR.

      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de 13754/2003
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totală aprobată mii lei)
         (în preţuri luna 01/anul 2003) 1.298.261
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
         (în preţuri luna /anul 2003) 1.298.261
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)
      3. Data începerii investiţiei (lună/an) /2003
      4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) /2004
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 1.000.000
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 100.261
      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)

   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
      FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

      I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preţuri an 2004)
      II - Credite bugetare

                                                                                                       - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
 Surse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE --------------------------------------------------------
   şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 -----------------------------------------------
                                                                            2005 2006 2007 anii ulteriori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de I 1.100.261 1.000.000 100.261
   finanţare II 1.100.261 1.000.000 100.261
     din care:
1.1. Surse proprii I
                       II
1.2. Credite int. I 1.100.261 1.000.000 100.261
                       II 1.100.261 1.000.000 100 261
1.3. Credite ext. I
                       II
1.4. Buget de stat I
                       II
1.5. Alte surse I
                       II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia cost.
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Capitol 73.16. -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.18

                                                          FIŞA
                      OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CAS GALAŢI

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE
      1. Date geografice:
      1.1 Judeţ/Sector GALAŢI
      1.2 Municipiu/Oraş/Comună GALAŢI
      1.3 Amplasament STR. MIHAI BRAVU

      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP 1415/2000
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totală aprobată mii lei)
         (în preţuri luna 01/anul 2000) 18.310.000
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
         (în preţuri luna /anul 2001) 22.518.502
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)
      3. Data începerii investiţiei (lună/an) /2001
      4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) /2002
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 14.987.599
      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 4.500.000
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 2.596.848
      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)

   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
      FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

      I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preţuri an 2004)
      II - Credite bugetare

                                                                                                       - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
 Surse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE -------------------------------------------------------
   şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 --------------------------------------------
                                                                              2005 2006 2007 anii ulteriori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
   finanţare II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
     din care:
1.1. Surse proprii I
                       II
1.2. Credite int. I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
                       II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2 596.848
1.3. Credite ext. I
                       II
1.4. Buget de stat I
                       II
1.5. Alte surse I
                       II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia cost.
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Capitol 73.16. -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.20

                                                          FIŞA
                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE DATA CENTER CAS GORJ

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE
      1. Date geografice:
      1.1 Judeţ/Sector GORJ
      1.2 Municipiu/Oraş/Comună TG. JIU
      1.3 Amplasament

      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de 2948/2003
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totală aprobată mii lei)
         (în preţuri luna 01/anul 2003) 3.407.090
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 4

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
         (în preţuri luna /anul 2003) 3.407.090
      2. Durata de realizare contractată (număr luni) 4
      3. Data începerii investiţiei (lună/an) /2003
      4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) /2004
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 1.445.000
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 1.962.090
      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)

   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
      FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

      I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preţuri an 2004)
      II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
 Surse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE --------------------------------------------------------
   şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ---------------------------------------------
                                                                              2005 2006 2007 anii ulteriori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de I 3.407.090 1.445.000 1.962.090
   finanţare II 3.407.090 1.445.000 1.962.090
     din care:
1.1. Surse proprii I
                       II
1.2. Credite int. I 3.407.090 1.445.000 1.962.090
                       II 3.407.090 1.445.000 1.962.090
1.3. Credite ext. I
                       II
1.4. Buget de stat I
                       II
1.5. Alte surse I
                       II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia cost.
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Capitol 73.16. -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.31

                                                          FIŞA
                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII AMENAJARE SEDIU CAS SATU-MARE

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE
      1. Date geografice:
      1.1 Judeţ/Sector SATU MARE
      1.2 Municipiu/Oraş/Comună SATU MARE
      1.3 Amplasament

      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de ET/4210/11.06.2003
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
         (în preţuri luna 01/anul 2003) 11.000.000
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 8

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
         (în preţuri luna /anul 2003) 11.000.000
      2. Durata de realizare contractată (număr luni) 8
      3. Data începerii investiţiei (lună/an)
      4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 4.942.762
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 6.057.238
      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)

   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
      FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

      I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preţuri an 2004)
      II - Credite bugetare
                                                                                                      - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
 Surse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE -------------------------------------------------------
   şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 --------------------------------------------
                                                                               2005 2006 2007 anii ulteriori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de I 11.000.000 4.942.762 6.057.238
   finanţare II 11.000.000 4.942.762 6.057.238
     din care:
1.1. Surse proprii I
                       II
1.2. Credite int. I 11.000.000 4.942 762 6.057.238
                       II 11.000.000 4.942.762 6.057.238
1.3. Credite ext. I
                       II