Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.635 din 7 octombrie 2004  privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.635 din 7 octombrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 946 din 15 octombrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin (1) şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23, judeţul Buzău, ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, în valoare de 36.120.899.382 lei, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 30 iunie 2004, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău preia în administrare suprafaţa totală de 419,31 ha, domeniu public al statului, teren deţinut în concesionare, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, conform anexelor nr. 1 şi 2, prin protocol de predarepreluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Suprafaţa de teren, proprietate publică a statului, a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău a fost suplimentată cu 10,09 ha, suprafaţă rezultată din măsurători cadastrale executate în anul 2004 de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi de Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău.
    (4) Terenurile din domeniul public al statului care trec în domeniul privat al statului, în suprafaţă de 12,78 ha, sunt prevăzute în anexa nr. 3, în vederea punerii la dispoziţie comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii.
    (5) Predarea terenurilor prevăzute în anexa nr. 3 către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite se va realiza de către Agenţia Domeniilor Statului prin protocol de predare-preluare, după prezentarea documentaţiilor întocmite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Poziţia nr. 18 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
    (7) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată a statului şi exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii, conform anexei nr. 5.

    ART. 3
    Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău are următorul obiect de activitate:
    a) cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă în domeniul legumiculturii;
    b) dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul legumiculturii;
    c) producere, multiplicare şi comercializare de seminţe, material săditor şi alte produse specifice profilului de activitate;
    d) transfer tehnologic al rezultatelor cercetării, instruire profesională, servicii de consultanţă şi expertiză, editare de publicaţii;
    e) relaţii ştiinţifice interne şi internaţionale;
    f) relaţii de cooperare şi comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici;
    g) alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţilor de cercetare-dezvoltare, activităţi de cooperare şi de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi din străinătate.


    ART. 4
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se poate asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.

    ART. 5
    Finanţarea activităţilor Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se asigură din venituri provenite din:
    a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
    c) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    d) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare în legumicultură, din activitatea de producere de seminţe, de material săditor şi a oricăror alte produse realizate de acestea;
    e) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante, precum şi asupra altor creaţii originale;
    f) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante, tehnologii şi metode;
    g) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau a componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, a încasării chiriilor, dobânzilor la disponibilităţile din conturile bancare şi la Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
    h) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    i) alte venituri conform dispoziţiilor legale.


    ART. 6
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate beneficia, în condiţiile legii, de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice.

    ART. 7
    (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se substituie Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău în toate litigiile în curs în care are calitatea de parte.
    (3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează şi înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

    ART. 8
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate înfiinţa, cu aprobarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", structuri funcţionale, cu sau fără personalitate juridică, necesare obiectului său de activitate.

    ART. 9
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău se preia de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu aceleaşi drepturi salariale avute până la data preluării, până la negocierea contractului colectiv de muncă.
    (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
    (3) În anii în care Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică normele salarizării personalului din sectorul bugetar.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de consiliul de administraţie, cu acordul preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    ART. 11
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău beneficiază de prevederile art. 14^1 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este asigurată de:
    - consiliul de administraţie format din 7 membri;
    – director;
    – consiliul ştiinţific.

    (2) Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

                    Petre Daea
                    Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                    Dan Mircea Popescu
                    Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
                    Marian Florian Săniuţă
                    Ministrul delegat pentru administraţia publică,
                    Gheorghe Emacu
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Alexandru Athanasiu
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Gherghina,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 octombrie 2004.
    Nr. 1.635.
    ANEXA 1

    Patrimoniul - domeniul public - care se preia în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Legumicultură Buzău, teren deţinut în concesionare, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

┌────┬──────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │din care: │ │
│ │ │ │Suprafaţa├───────┬─────────┼───────────┤
│Nr. │Denumirea │Sediul │totală │ │ │din care: │
│crt.│unităţii │unităţii │a │Agricol│Neagricol├───────────┤
│ │ │ │terenului│(ha) │(ha) │curţi, │
│ │ │ │(ha) │ │ │construcţii│
│ │ │ │ │ │ │(ha) │
├────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │Staţiunea │ │ │ │ │ │
│ │de │Str. │ │ │ │ │
│ │Cercetare │Mesteacănului,│ │ │ │ │
│1. │- │nr. 23, │419,31 │407,76 │11,55 │7,56 │
│ │Dezvoltare│Buzău, judeţul│ │ │ │ │
│ │Legumicola│Buzău │ │ │ │ │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┘

    Suprafeţele de teren, domeniul public al statului, sunt înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice cu MF 114727.

    ANEXA 2

    Datele de identificare a suprafeţelor din domeniul public, care se preiau în administrarea Staţiunii
    de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău, teren deţinut în concesionare, din administrarea
    Agenţiei Domeniilor Statului

┌──────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale │
│Locul unde│terenului │
│este ├─────┬───────┬───────────┬─────────┤
│situat │ │ │Categoria │Suprafaţa│
│terenul │Tarla│Parcela│de │- ha - │
│ │ │ │folosinţă │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│18 │73 │Arabil │8,18 │
│Buzău │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │79 │Arabil │3,90 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │80 │Arabil │3,40 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │82 │Arabil │3,92 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │84 │Arabil │3,22 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │87 │Arabil │3,27 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │88 │Arabil │3,17 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │91 │Arabil │6,01 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │92 │Arabil │6,47 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │18 │94 │Arabil │4,01 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │145 │Arabil │27,75 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │148 │Arabil │27,73 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │151 │Arabil │27,10 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │154 │Arabil │27,31 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │156 │Arabil │4,69 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │168 │Arabil │9,68 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │172 │Arabil │2,56 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │174 │Arabil │21,04 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │176 │Arabil │26,10 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │178 │Arabil │28,60 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │167 │Arabil │3,59 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │26 │186 │Arabil │26,06 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │27 │190 │Arabil │20,37 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │38 │693 │Arabil │29,69 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│38 │695 │Arabil │4,37 │
│Buzău │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │38 │701 │Arabil │22,72 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │39 │705 │Arabil │1,50 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │51 │823 │Arabil │7,72 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │393-394│Arabil │4,48 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │391 │Arabil │4,49 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│32 │387 │Arabil │4,30 │
│Buzău │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │383 │Arabil │4,32 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │407 │Arabil │0,10 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │410 │Arabil │1,41 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │403 │Arabil │0,60 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │427-429│Arabil │0,78 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │425/1 │Arabil │0,21 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │420-421│Arabil │1,04 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │436/1 │Arabil │0,18 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │440 │Arabil │0,37 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │446 │Arabil │1,80 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │447 │Arabil │1,66 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │451 │Arabil │6,26 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │455 │Arabil │5,53 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │457 │Arabil │5,29 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │459 │Arabil │0,33 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│arabil │- │- │Arabil │407,28 │
│Munici- │ │ │ │ │
│piul Buzău│ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │446/2 │Păşune │0,01 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │455/1 │Păşune │0,05 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │457/1 │Păşune │0,04 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │463 │Păşune │0,34 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │459/1 │Păşune │0,04 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Păşune │0,48 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │- │- │- │407,76 │
│AGRICOL │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│24 │146 │Drum │0,27 │
│Buzău │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │149 │Drum │0,27 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │24 │152 │Drum │0,27 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │25 │171 │Drum │0,09 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │392 │Drum │0,21 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │388 │Drum │0,12 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │384 │Drum │0,10 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │380 │Drum │0,10 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │402 │exploatare │0,10 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │416/1 │Drum │0,08 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │419 │exploatare │0,12 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │426 │exploatare │0,02 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │424 │exploatare │0,02 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │422 │exploatare │0,01 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │446/1 │Drum │0,09 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │447/1 │exploatare │0,09 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │454 │Drum │0,19 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │456 │Drum │0,14 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drum │ │
│ │32 │448 │exploatare │0,34 │
│ │ │ │(bet.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │462 │Drum │0,42 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Drum │3,07 │
│ │ │ │exploatare │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│25 │170 │Curţi, │1,00 │
│Buzău │ │ │construcţii│ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │400 │Curţi, │1,16 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Curţi, │ │
│ │32 │417/2 │construcţii│0,03 │
│ │ │ │(Sp.) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │450 │Curţi, │0,11 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │425 │Curţi, │0,15 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Intravilan│- │- │- │5,11 │
│mun. Buzău│ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │- │- │Curţi, │7,56 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │379 │Pădure │0,20 │
│ │ │ │(Pdp) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │403/1 │Pădure │0,06 │
│ │ │ │(Pdp) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │409 │Pădure │0,03 │
│ │ │ │(Pdp) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │- │- │Pădure │0,29 │
│ │ │ │(Pdp) │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │395 │Canal │0,38 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │378 │Canal │0,08 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │408 │Canal │0,01 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │442 │Canal │0,13 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │32 │460/1 │Canal │0,03 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │- │- │Canal │0,63 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │- │- │ │11,55 │
│NEAGRICOL │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │- │- │- │419,31 │
│GENERAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴───────┴───────────┴─────────┘

    Suprafeţele de teren, domeniul public al statului, sunt înregistrate laMinisterul Finanţelor Publice cu MF 114727.

    ANEXA 3

    Datele de identificare a suprafeţelor din domeniul public, aflate în administrarea
    Agenţiei Domeniilor Statului şi în concesionarea Staţiunii de Cercetare-
    Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, care se trec în domeniul privat şi se
    predau comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
    asupra terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

┌──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Comisia │Caracteristicile tehnice ale │
│Locul unde│locală la │terenului │
│este │care ├─────┬───────┬─────────┬─────────┤
│situat │se predă │ │ │Categoria│Suprafaţa│
│terenul │terenul │Tarla│Parcela│de │- ha - │
│ │ │ │ │folosinţă│ │
├──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │416 │Arabil │2,62 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │412 │Arabil │2,63 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │433 │Arabil │1,41 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │435 │Arabil │3,09 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │436 │Arabil │2,34 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │BIS │Arabil │0,03 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL│ │ │12,12 │
│Municipiul│Municipiul├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Buzău │Buzău │32 │411 │Drum expl│0,06 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │413 │Drum expl│0,08 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │430 │Drum expl│0,13 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │416/2 │Drum expl│0,08 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL│ │ │0,35 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │432 │Canal │0,18 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │32 │434 │Canal │0,13 │
│ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL│ │ │0,31 │
├──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │12,78 │
│GENERAL │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┘

    Suprafeţele de teren, domeniul public al statului, sunt înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice cu MF 114727.

    ANEXA 4

    Modificarea poziţiei nr. 18 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren
    strict necesare pentrucercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biolo-gice superioare şi de
    animale de rasă şi trecerea terenurilor destinateproducţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare
    şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului privat al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │de teren │ │
│ │ │ │strict │ │
│ │ │ │necesară │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │cercetarea│ │
│ │Denumirea │ │şi │ │
│ │staţiunii sau│Suprafaţa│producerea│Suprafaţa │
│Nr. │a │totală a │de │de teren │
│crt.│institutului │terenului│seminţe şi│destinată │
│ │de cercetare │(ha) │material │producţiei│
│ │şi producţie │ │săditor │(ha) │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │categorii │ │
│ │ │ │biologice │ │
│ │ │ │superioare│ │
│ │ │ │şi de │ │
│ │ │ │animale de│ │
│ │ │ │rasa (ha) │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │Staţiunea de │ │ │ │
│ │Cercetare - │ │ │ │
│18 │Dezvoltare │419,31 │419,31 │0 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │Legumicultură│ │ │ │
│ │Buzău │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 5

    BUNURILE
    din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie
    Legumicola - Buzău care trec în patrimoniul Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │de │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │Anul │Inventor │ │actuală │ │
│Nr. │Cod de │ ├──────────────┬────────────────┬──────────────┤dobândirii│(în lei) ├─────────┬────────────┼──────────┤Tip │
│M.F. │clasificare│Denumire │ │ │ │(dării în │la │ │ │Concesiune│bun │
│ │ │ │Descriere │Vecinătăţi (după│ │folosinţă)│31.12.2003│Baza │În │închiriat/│ │
│ │ │ │tehnică │caz pe scurt) │Adresa │ │reev. Cf. │legală │administrare│dat cu │ │
│ │ │ │(pe scurt) │ │ │ │art. 25 │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │OG 81/2003│ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 3, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ferma 1, sos. │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │Plăci beton, │Buzău- │Judeţ: Buzău; │ │ │18/dec. │ │ │ │
│114484│8.29.06 │uscat │acoperita cu │Focşani, │Mun.Buzău str.│1992 │49250000 │1991 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │azbociment │E-oraşul Buzău │Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- Unitate │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 3, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ferma 1, sos. │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platforma │ │Buzău- │Judeţ: Buzău; │ │ │76/dec. │ │ │ │
│114485│8.29.06 │uscat │Susţinută pe │Focşani,E-oraşul│Mun.Buzău str.│1968 │69850000 │1978 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │stâlpi beton │Buzău │Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- Unitate │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Din zid │Crâng N- sat │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Staţie │cărămidă şi │Lipia, E- │Judeţ: Buzău; │ │ │47/dec. │ │ │ │
│114486│8.29.06 │extras │beton, │sos. │Mun.Buzău str.│1973 │40075000 │1973 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │acoperită │Buzău-Ploieşti, │Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │cu tablă │V- │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng N- sat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Lipia, E- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Din stâlpi │sos. │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │beton │Buzău-Ploieşti, │Judeţ: Buzău; │ │ │95/dec. │ │ │ │
│114487│8.29.06 │uscat │acoperit cu │V- │Mun.Buzău str.│1982 │110600000 │1982 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │plăci │Fabrica de Bere,│Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │de azbociment │Staţiunea de │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Cercetare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Producţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Legumicolă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău, oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Din stâlpi │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acoperită cu │Crâng N- sat │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │azbociment │Lipia, E- │Judeţ: Buzău; │ │ │82/dec. │ │ │ │
│114488│8.29.06 │terasa │Staţiunea de │sos. │Mun.Buzău str.│1976 │29675000 │1976 │În │ │imobil│
│ │ │beton │Cercetare şi │Buzău-Ploieşti, │Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │Producţie │V- │nr. 23 ferma 2│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │Legumicola │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Buzău = 856 mp│S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 3, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ferma 1, sos. │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău- │Judeţ: Buzău; │ │ │6/ian. │ │ │ │
│114489│8.29.06 │Canale │Dalate │Focşani, │Mun.Buzău str.│1958 │600144000 │1958 │În │ │imobil│
│ │ │irigaţii │ │E-oraşul Buzău │Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- Unitate │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 1, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │soseaua │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │25/16, Planşeu│Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │6/ian. │ │ │ │
│114490│8.29.06 │uscat │beton acoperit│E- │Mun.Buzău str.│1967 │97975000 │1967 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │cu carton │oraşul Buzău, V-│Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Unitate │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Din stâlpi │Simileasca, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │beton │N-sat │Mun. Buzău │ │ │2/dec. │În │ │ │
│114491│8.29.06 │depozitare│acoperit cu │Verneşti, E- │str. │1992 │171550000 │1991 │administrare│ │imobil│
│ │ │temporară │azbociment │ferma 2, V- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │oraşul Buzău, │nr. 12 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pardoseala │fermei 1, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton acoperit│soseaua │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platforma │cu │Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │8/ian. │ │ │ │
│114494│8.29.06 │uscat │prefabricate, │E- │Mun. Buzău │1967 │149175000 │1967 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │susţinută de │oraşul Buzău, V-│str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │stâlpi de │Unitate │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │beton │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Centru., N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │soseaua │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tip tune, │Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│114495│8.29.06 │Solarii │acoperită cu │E- │Mun. Buzău │1979 │1295334575│HG 509/ │În │ │imobil│
│ │ │ │polietilenă, │oraşul Buzău, V-│str. │ │ │1993 │administrare│ │ │
│ │ │ │1 ha │Unitate │Mesteacănului,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 1, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │soseaua │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │95/ian. │ │ │ │
│114496│8.29.06 │Canale │Dalate │E- │Mun. Buzău │1965 │1183584000│1966 │În │ │imobil│
│ │ │irigaţii │ │oraşul Buzău, V-│str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Unitate │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 1, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │soseaua │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │Stâlpi beton │Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │439/ │ │ │ │
│114497│8.29.06 │depozitare│acoperiş │E- │Mun. Buzău │1992 │171550000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │temporară │azbociment │oraşul Buzău, V-│str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Unitate │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2 nivele, │Centru., N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa din │soseaua │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │beton armat, │Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │8/ian. │ │ │ │
│114498│8.29.06 │Laborator │cărămidă │E- │Mun. Buzău │1967 │4699800000│1967 │În │ │imobil│
│ │ │cercetare │placat │oraşul Buzău V- │str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │cu ceramică, │Unitate │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │planşeu beton │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu zgură │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simileasca, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platforma │ │N-sat │Mun.Buzău; │ │ │6/dec. │În │ │ │
│114499│8.29.06 │uscat │Din beton │Verneşti, E- │str. │1992 │66675000 │1991 │administrare│ │imobil│
│ │ │seminţe │ │ferma 2, V- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │oraşul Buzău, │nr. 12 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Platforma │Simileasca, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │beton │N-sat │Mun.Buzău; │ │ │95/dec. │În │ │ │
│114700│8.29.06 │spălat │acoperită cu │Verneşti, E- │str. │1982 │51425000 │1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │seminţe │plăci │ferma 2, V- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │azbociment │oraşul Buzău, │nr. 12 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │Din stâlpi de │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114701│8.29.06 │uscat │lemn acoperit │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │70500000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │cu │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │carton │V- │ferma 5 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Din zid │Crâng N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │cărămidă, │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │1/ian. │ │ │ │
│114702│8.29.06 │Magazie │planşeu │sos. │Judeţ: Buzău; │1955 │26950000 │1955 │În │ │imobil│
│ │ │Îngrăşăm. │acoperit │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │cu tablă │V- │ferma 5 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 3, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ferma 1, sos. │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Încălzită cu │Buzău- │Judeţ: Buzău; │ │ │815/dec. │ │ │ │
│114703│8.29.06 │Sera │alimentare apa│Focşani, │Mun.Buzău str.│1972 │1815025000│1972 │În │ │imobil│
│ │ │legumicola│2.000 mp │E-oraşul Buzău │Mesteacănului,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- Unitate │nr. 23 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Neîncălzită, │Cercetare, în │Judeţ: Buzău; │ │ │159/ │ │ │ │
│114704│8.29.06 │Sera │acoperită cu │incinta │Mun.Buzău, │1996 │1493950000│dec.1996 │În │ │imobil│
│ │ │legumicola│sticlă, 1.000 │Staţiunii │str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │mp │ │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simileasca, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Din cărămidă │N-sat │Mun. Buzău; │ │ │95/dec. │În │ │ │
│114705│8.29.06 │Sopron │acoperită cu │Verneşti, E- │str. │1982 │70250000 │1965 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tabla S=289 mp│ferma 2, V- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │oraşul Buzău, │nr. 12 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simileasca, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Atelier │Cărămidă, │N-sat │Mun. Buzău, │ │ │439/ │În │ │ │
│114706│8.29.06 │mecanic │acoperiş │Verneşti, E- │str. │1992 │75475000 │dec.1991 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │prefabricate │ferma 2, V- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │oraşul Buzău, │nr. 12 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 Crâng │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │N- sat Lipia, E-│Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Magazie │Zidărie, │sos. │Judeţ: Buzău; │ │ │439/ │În │ │ │
│114707│8.29.06 │materiale │acoperiş │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │1992 │230850000 │dec.1955 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tablă │V- │ferma 2 │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Pereţi │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114708│8.29.06 │Grup │cărămidă, │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │131550000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │sanitar │acoperiş tablă│Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 2 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│114709│8.29.06 │Atelier │Cărămida, │sos. │Judeţ: Buzău; │1957 │208550000 │preluat │În │ │imobil│
│ │ │mecanic │acoperiş tablă│Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │de la SMA│administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simileasca, │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Magazie │Cărămidă │N-sat │Mun.Buzău; │ │ │439/ │În │ │ │
│114710│8.29.06 │materiale │acoperiş │Verneşti, E- │str. │1992 │187725000 │dec.1991 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │azbociment │ferma 2, V- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │oraşul Buzău, │nr. 494, ferma│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraş │4 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pardoseala │fermei 4 │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │beton, stâlpi │Simileasca, │Mun.Buzău; │ │ │439/ │ │ │ │
│114711│8.29.06 │Sopron │beton, │N-sat │str. │1992 │110675000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │ambalaje │acoperiş │Verneşti, E- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │prefabricate │ferma 2, V- │nr. 494, ferma│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │râul Buzău; │4 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Betonat, │fermei 6, N- │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │stâlpi │oraş Buzău, S- │Judeţ: Buzău; │ │ │3/ │ │ │ │
│114712│8.29.06 │depozitare│beton, │Siloz │Mun. Buzău │1993 │74550000 │mart.1993│În │ │imobil│
│ │ │legume │acoperiş │Comercial, E- │ferma 6, Aleea│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │prefabricate │Fabrica de zahăr│Industriilor │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │sos. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău-Brăila │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │Betonat, │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114714│8.29.06 │uscat │acoperiş │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │230625000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │prefabricate │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 5 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │Betonat, │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114715│8.29.06 │uscat │acoperiş │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │3225000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │prefabricate │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 5 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platforma │ │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114716│8.29.06 │uscat │Stâlp beton │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │66675000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │ │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 2 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 6, N- │Ţara: România;│ │ │Protocol │ │ │ │
│ │ │Remiza │ │oraş Buzău, S- │Judeţ: Buzău; │ │ │CIS/ │ │ │ │
│114717│8.29.06 │maşini │Cărămidă,tabla│Siloz │Mun.Buzău │1992 │51200000 │19531992 │În │ │imobil│
│ │ │agricole │ │Comercial, E- │ferma 6, Aleea│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de zahăr│Industriilor │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │sos. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău-Brăila │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Betonat, │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114718│8.29.06 │Magazie │acoperiş │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │410400000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │materiale │prefabricate │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 5 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │Ţara: România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │Judeţ: Buzău; │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Magazie │Cărămidă, │Simileasca, │Mun.Buzău; │ │ │439/ │ │ │ │
│114719│8.29.06 │uscat │planşeu beton,│N-sat │str. │1996 │608700000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │seminţe │acoperiş tiglă│Verneşti, E- │Transilvaniei,│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │S=550 mp │ferma 2, V- │nr. 494, ferma│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │râul Buzău │4 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraşul Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţ: Buzău; │ │ │59/ │ │ │ │
│114720│8.29.06 │Cantina şi│Cărămidă, │În incinta │Mun.Buzău; │1957 │3633808800│ian.1957 │În │ │imobil│
│ │ │birou │acoperiş beton│Staţiunii │str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114721│8.29.06 │Platforma │Betonată │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │72300000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │beton │ │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 5 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 1, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │soseaua │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Beton, │Buzău-Focşani, │Judeţ: Buzău; │ │ │439/ │ │ │ │
│114722│8.29.06 │Magazie │acoperiş │E- │Mun.Buzău; │1992 │331375000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │materiale │prefabricate │oraşul Buzău, V-│str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Unitate │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Crâng, N- sat │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Sopron │Stâlpi beton, │Lipia, E- │Ţara: România;│ │ │439/ │ │ │ │
│114723│8.29.06 │depozitare│acoperiş │sos. │Judeţ: Buzău; │1992 │250150000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │temporară │azbociment │Buzău-Ploieşti, │Mun.Buzău │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │ferma 2 │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica de Bere,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S- oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 6, N- │Ţara: România;│ │ │Protocol │ │ │ │
│ │ │ │Din zid │oraş Buzău, S- │Judeţ: Buzău; │ │ │CIS/ │ │ │ │
│114724│8.29.06 │Clădire │cărămidă, │Siloz │Mun.Buzău │1980 │213456000 │19531992 │În │ │imobil│
│ │ │administr.│acoperiş tigla│Comercial, E- │ferma 6, Aleea│ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Fb. de zahăr │Industriilor │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │sos. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău-Brăila │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 3, N- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ferma 1, sos. │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Pardoseala │Buzău- │Judeţ: Buzău; │ │ │439/ │ │ │ │
│114725│8.29.06 │Magazie │beton,acoperiş│Focşani, │Mun.Buzău; │1992 │345192000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │platforma │prefabricate │E-oraşul Buzău │str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- Unitate │Mesteacănului,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │militară, S- │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fabrica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Contactoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermei 4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simileasca, │Ţara: România;│ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │N-sat │Judeţ: Buzău; │ │ │439/ │ │ │ │
│114726│8.29.06 │Platforma │Din beton │Verneşti, E- │Mun.Buzău; │1992 │81675000 │dec.1991 │În │ │imobil│
│ │ │beton │350 mp │ferma 2, │str. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V- │Transilvaniei,│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │oraşul Buzău, │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S-oraş │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │acoperiş │ │Ţara: România;│ │ │501/1960 │ │ │ │
│ │ │Complex │carton │În incinta │Judeţ: Buzău; │ │ │HG 509/ │În │ │ │
│114713│8.29.06 │seminţe │asfaltat, │Staţiunii │MRJ Buzău - ; │1960 │819010000 │1993 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │pardoseala │ │Nr.: - ; │ │ │0/01.ian │ │ │ │
│ │ │ │beton,19 │ │ │ │ │2002 │ │ │ │
│ │ │ │încăperi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┼──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────┤
│TOTAL │20.400.504.382 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘


    2. Bunurile proprietate privată a statului

┌────┬─────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │(mii lei) │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1. │1 │Construcţii│12.144.757│În │
│ │ │ │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2. │2 │Echipamente│119.853 │În │
│ │ │tehnologice│ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │În │
│3. │3 │de măsură, │8.773 │administrare│
│ │ │control şi │ │ │
│ │ │reglaje │ │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4. │4 │Mijloace de│13.350 │În │
│ │ │transport │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Mobilier şi│ │În │
│5. │5 │aparatură │10.275 │administrare│
│ │ │birotică │ │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Total │12.297.008│ │
└────┴─────┴───────────┴──────────┴────────────┘


    3. Bunurile proprii

┌────┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │(mii lei)│ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1. │1 │Construcţii│1.990.348│În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│2. │2 │Echipamente│231.468 │În │
│ │ │tehnologice│ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │În │
│3. │3 │de măsură, │496.922 │proprietate│
│ │ │control şi │ │ │
│ │ │reglaje │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│4. │4 │Mijloace de│280.292 │În │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│5. │5 │Animale │1.153 │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier şi│ │În │
│6. │6 │aparatură │235.038 │proprietate│
│ │ │birotică │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Obiecte de │ │ │
│7. │6 │inventar în│188.166 │ │
│ │ │folosinţă │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Total │3.423.387│ │
└────┴─────┴───────────┴─────────┴───────────┘    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016