Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2.176 din 30 noiembrie 2004  pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 2.176 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 litera A, poziţia c) va avea următorul cuprins:
    "c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau normelor internaţionale."

    2. La articolul 14 litera C, poziţia c) va avea următorul cuprins:
    "c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau normelor internaţionale."

    3. La articolul 15 litera A, poziţia a) va avea următorul cuprins:
    "a) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii şi, după caz, a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenţa, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."

    4. La articolul 15 litera B, poziţia e) va avea următorul cuprins:
    "e) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii şi a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenţa, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."

    5. La articolul 15 litera C, poziţia f) va avea următorul cuprins:
    "f) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii şi a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenţa, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."

    6. La articolul 15 litera D, poziţia d) va avea următorul cuprins:
    "d) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului calităţii în cadrul agentului economic care solicită licenţa, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;"

    7. La articolul 15 litera E, poziţia e) va avea următorul cuprins:
    "e) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii şi a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenţa, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."

    8. La articolul 15 litera F, poziţia f) va avea următorul cuprins:
    "f) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii şi a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenţa, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;"


    ART. II
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 6.3.3.1 va avea următorul cuprins:
    "6.3.3.1. - Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 6.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care implementează standardul român SR EN ISO 9001:2001, completat, dacă este necesar, pentru a se ţine seama de natura specifică a produselor pentru care este aplicat."

    2. Punctul 7.3.3.1 va avea următorul cuprins:
    "7.3.3.1. - Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 7.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care implementează standardul român SR EN ISO 9001:2001, completat, dacă este necesar, pentru a permite caracteristici specifice ale produselor pentru care este aplicat."

    3. Punctul 10.3.3.1 va avea următorul cuprins:
    "10.3.3.1. - Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 10.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care implementează standardul român SR EN ISO 9001:2001, completat, dacă este necesar, pentru a se ţine seama de natura specifică a produselor pentru care este aplicat."


    ART. III
    În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 iunie 2001, prima liniuţă va avea următorul cuprins:
    " metoda II dinamica cuprinsă în standardul SR 9888:2001 «Calitatea apei - determinarea biodegradabilităţii agenţilor de suprafaţă anionici şi neionici»."


    ART. IV
    Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 3.3.1 din modulul D va avea următorul cuprins:
    "3.3.1. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinţe ale sistemelor de calitate care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare."

    2. Punctul 3.3.1 din modulul E va avea următorul cuprins:
    "3.3.1. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinţe ale sistemelor de calitate care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare."


    ART. V
    Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 3.3 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1)."

    2. Punctul 3.3 din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1)."

    3. Punctul 3.3 din anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1)."

    4. Punctul 3.3 din anexa nr. 10 va avea următorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
    Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie la întreprinderea montatorului. Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului."

    5. Punctul 3.4 din anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:
    "3.4. Evaluarea sistemului de evaluare a conformităţii
    Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
    Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie la întreprinderea montatorului. Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului."

    6. În anexele nr. 6, 7, 9, 10 şi 11 se introduce următoarea notă de subsol:
    "*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se ţină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor."

    7. În cuprinsul hotărârii următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
    a) "declaraţia de conformitate CE" cu "declaraţia de conformitate EC";
    b) "examinare CE" cu "examinare EC";
    c) "certificat de examinare CE" cu "certificat de examinare EC";
    d) "cererea de examinare CE" cu "cererea de examinare EC".


    ART. VI
    În Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 21 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la standardele din cuprinsul acesteia se modifică după cum urmează:
    a) "SR ISO 8217/1996" se înlocuieşte cu "SR ISO 8217:1996";
    b) "SR 13471/2002" se înlocuieşte cu "SR 13471:2002";
    c) "SR ISO 8754/1996" se înlocuieşte cu "SR ISO 8754:1996";
    d) "EN ISO 14596/1998" se înlocuieşte cu "EN ISO 14596:1998";
    e) "SR EN 24260/2000" se înlocuieşte cu "SR EN 24260:2000";
    f) "SR ISO 4259/1999" se înlocuieşte cu "SR ISO 4259:1999";
    g) "SR 13471/2002" se înlocuieşte cu "SR 13471:2002".


    ART. VII
    Punctul 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 711/1990 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii "Lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.400 tone/an lignit la cariera Tismana II, judeţul Gorj", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 9 noiembrie 1992, va avea următorul cuprins:
    "2. Realizarea acestei investiţii se va efectua ţinându-se cont de gradul de seismicitate al zonei de amplasare a obiectivului; standardul de referinţă este STAS 11000/1-1997."


    ART. VIII
    Punctul 5.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 bis din 2 septembrie 2004, va avea următorul cuprins:
    "5.1. Înainte ca aprobarea de tip să fie acordată, în scopul verificării existenţei prevederilor şi procedurilor necesare pentru asigurarea unui control eficient al conformităţii producţiei, autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip trebuie să accepte angajarea producătorului de a respecta standardul SR EN ISO 9001:2001 (pentru fabricarea motoarelor în cauză) sau un standard echivalent de acreditare care satisface astfel de cerinţe.
    Producătorul trebuie să informeze autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip cu privire la angajamentul de a aplica standardul SR EN ISO 9001:2001 şi, după caz, cu privire la toate revizuirile duratei de valabilitate sau ale domeniului de aplicare. Pentru a verifica dacă prevederile pct. 4.1.2 din prezenta anexă sunt respectate permanent, trebuie efectuate controale corespunzătoare ale producţiei."


    ART. IX
    Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 28 iunie 2004, se modifică după cum urmează:
    1. Articolele 8 şi 21 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Organizaţiile care propun spre atestare etaloane naţionale trebuie să facă dovada că au implementat sisteme ale calităţii la nivelul laboratoarelor în care urmează să fie conservate şi utilizate etaloanele naţionale. Standardul de referinţă este SR EN ISO/CEI 17025:2001.
    .................................................................
    ART. 21
    Organizaţiile care deţin etaloane naţionale trebuie să le conserve şi să le utilizeze în concordanţă cu documentaţia în baza căreia s-a făcut atestarea."

    2. La articolul 6 din anexa nr. 5, litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) să demonstreze implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii operaţional; standardul de referinţă este SR EN ISO/CEI 17025:2001."

    3. La articolul 6 din anexa nr. 6, litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) să aibă implementat un sistem al calităţii; standardul de referinţă este SR EN ISO 9001:2001."
                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul de stat,
                    ministrul economiei şi comerţului,
                    Iulian Iancu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul integrării europene,
                    Maria Crivineanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 noiembrie 2004.
    Nr. 2.176.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016