Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 14 iunie 2004  privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 14 iunie 2004 privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1162 din 8 decembrie 2004
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 754 din 14 iunie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.162 din 8 decembrie 2004.
──────────
    ART. 1
    Prin perisabilităţi, în sensul prezentelor norme, se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în reţeaua de distribuţie (depozite cu ridicata, unităţi comerciale cu amănuntul şi de alimentaţie publică).

    ART. 2
    Nu constituie perisabilităţi pierderile incluse în normele de consum tehnologic, cele produse prin neglijenţă şi sustrageri, precum şi cele produse de alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forţă majoră.

    ART. 3
    Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate la mărfuri, precum şi condiţiile în care se acordă, potrivit prevederilor art. 1, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentele norme, după cum urmează:
    a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare şi nealimentare;
    b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
    c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar.

    ART. 4
    Perisabilităţile produse în condiţiile menţionate la art. 1 se aprobă de către ordonatorul de credite, la nivelul cantităţilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepţionării mărfurilor transportate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele prevăzute la art. 3, pe baza procesuluiverbal de constatare înregistrat la registratura unităţii; procesulverbal trebuie să poarte viza de control financiar preventiv intern.

    ART. 5
    Limitele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipiente din sticlă se aplică şi pentru ambalajele respective.

    ART. 6
    (1) Perisabilităţile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantităţilor de produse existente în gestiune, stabilite prin cântărire, numărare, măsurare şi prin alte asemenea procedee, şi după efectuarea compensărilor conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus. În această situaţie cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferenţe cantitative în minus, cotele de scăzăminte se pot aplica şi asupra celorlalte valori materiale admise la compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenţe. Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte, reprezentând prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale. Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora. De asemenea, normele de scăzăminte nu se aplică automat, aceste norme fiind considerate maxime. Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire.
    (3) Lipsurile constatate la inventariere, care provin din vina gestionarului sau a altor persoane, cele care se produc în timpul transportului, constatate că provin din vina furnizorului, cărăuşului sau a altor persoane, precum şi cele care se datorează altor cauze decât cele care determină perisabilitate urmează a fi recuperate sau scăzute potrivit dispoziţiilor legale.
    (4) Perisabilităţile care depăşesc limitele legale stabilite în anexele la prezentul ordin vor fi imputate gestionarilor sau vor fi scăzute din evidenţe, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 7
    Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare şi desfacere se stabilesc la nivelul întregii unităţi, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de produse la preţul de înregistrare al produselor intrate.

    ART. 8
    Aceleaşi limite maxime de perisabilitate se acordă şi pentru mărfurile din stoc.

    ART. 9
    Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului se aplică o singură dată pentru cantităţile de produse efectiv intrate sau, după caz, livrate, în funcţie de condiţia de livrare stabilită între furnizor şi beneficiar.

    ANEXA 1

    la norme
    Se aprobă,
    Ordonator principal de credite
    LIMITELE ADMISIBILE
    de perisabilitate pentru produse alimentare şi
    nealimentare

┌────┬───────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│ │Denumirea grupei, │ │Limita maximă de │
│Nr. │subgrupei sau │Felul │perisabilitate(%) │
│crt.│produsului │ambalajului├─────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │Transport│Depozitare│Desfacere│
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Carne, slănină, │ │ │ │ │
│ │organe │ │ │ │ │
│ │şi subproduse │ │ │ │ │
│ │comes- │ │ │ │ │
│ │tibile (de ovine, │ │ │ │ │
│ │porcine, bovine, │vrac, tăvi,│ │ │ │
│1. │păsări, vânat) - │navete, │0,15 │0,25 │0,45 │
│ │proaspete şi │saci │ │ │ │
│ │refrige- │ │ │ │ │
│ │rate (exclusiv cele│ │ │ │ │
│ │preambalate în │ │ │ │ │
│ │gramaj │ │ │ │ │
│ │fix şi carnea de │ │ │ │ │
│ │miel) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Carne de miel - │vrac, tăvi,│ │ │ │
│2. │proas- │navete, │- │0,25 │0,45 │
│ │pătă şi refrigerată│saci │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │vrac, tăvi,│ │ │ │
│3. │Carne congelată │navete, │- │0,25 │1,20 │
│ │ │saci │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Preparate din carne│ │ │ │ │
│ │(cu excepţia celor │vrac, tăvi,│ │ │ │
│4. │crude, uscate şi a │navete, │0,20 │0,30 │0,75 │
│ │celor preambalate │saci │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Preparate din carne│ │ │ │ │
│ │crude, uscate (cu │vrac, tăvi,│ │ │ │
│5. │excepţia celor │navete, │0,10 │0,27 │0,75 │
│ │pream- │saci │ │ │ │
│ │balate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Brânzeturi şi │ │ │ │ │
│ │produse │ │ │ │ │
│ │lactate proaspete │ │ │ │ │
│ │a) Fermentate sau │navete, │ │ │ │
│ │frământate │putini, │ │ │ │
│ │- parafinate sau │butoaie, │ │ │ │
│ │acoperite cu folie │bidoane, │ │ │ │
│ │- neparafinate sau │lăzi │ │ │ │
│ │neacoperite cu │cutii │0,24 │0,50 │1,25 │
│ │folie │lăzi, cutii│0,40 │0,50 │1,25 │
│ │b) Topite şi │lăzi, cutii│0,40 │0,15 │1,25 │
│6. │afumate │navete, │1,00 │1,50 │1,25 │
│ │c) Brânzeturi │lăzi, cutii│- │0,05 │0,60 │
│ │proas- │navete, │1,00 │1,50 │1,25 │
│ │pete │lăzi, │1,00 │0,25 │1,25 │
│ │- caş de oaie │putini, │1,50 │0,35 │1,25 │
│ │proaspăt │cutii │ │ │ │
│ │- unt de masă bloc;│butoaie, │ │ │ │
│ │- urdă; │bidoane, │ │ │ │
│ │- brânză de vaci; │putini │ │ │ │
│ │d) Brânzeturi în │ │ │ │ │
│ │saramură (telemea, │ │ │ │ │
│ │Fetta, etc.) - păs-│ │ │ │ │
│ │trate în frigider │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │butelii din│ │ │ │
│ │ │sticlă şi │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │
│ │ │plastic, │ │ │ │
│7. │Lapte de consum │pungi │0,10 │0,20 │0,45 │
│ │ │din │ │ │ │
│ │ │plastic, │ │ │ │
│ │ │cutii, │ │ │ │
│ │ │bidoane │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Peşte: │ │ │ │ │
│ │- viu │cisterne, │0,80 │0,30 │0,55 │
│8. │- proaspăt şi │lăzi, │0,80 │0,30 │0,55 │
│ │refri- │butoaie, │0,30 │0,30 │0,55 │
│ │gerat │cutii │ │ │ │
│ │- congelat │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Peşte afumat, │ │ │ │ │
│ │sărat, │ │ │ │ │
│ │subproduse precum │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │preparate şi │lăzi, │ │ │ │
│9. │semipre- │cutii, │0,10 │0,20 │0,30 │
│ │parate din peşte, │butoaie, │ │ │ │
│ │în- │borcane │ │ │ │
│ │clusiv icre │ │ │ │ │
│ │(exclusiv │ │ │ │ │
│ │porţionat în gramaj│ │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│10. │Ouă │lăzi, │0,50 │0,30 │1,50 │
│ │ │cofraje │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│11. │Ulei comestibil │butoaie, │0,20 │0,07 │0,10 │
│ │ │cisterne │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Făină, griş şi │saci, │ │ │ │
│12. │produse │pachete, │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │decorticate │boxpalete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │saci, │ │ │ │
│13. │Orez │pachete, │0,06 │0,30 │0,07 │
│ │ │boxpalete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│14. │Arpacaş, făină de │saci, │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │porumb │pachete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse de │lăzi, │ │ │ │
│ │panificaţie │navete, │ │ │ │
│15. │(paste făinoase, │saci, │0,10 │0,02 │0,08 │
│ │biscuiţi, pesmet) │pungi, │ │ │ │
│ │ │cutii │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│16. │Cozonac, pateuri, │lăzi, │0,10 │0,02 │0,28 │
│ │plăcinte │navete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │saci, lăzi,│ │ │ │
│17. │Zahăr │cutii, │0,08 │0,08 │0,10 │
│ │ │boxpalete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Dulciuri, produse │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │bombonerie │ │ │ │ │
│ │(bomboane, │cutii, │ │ │ │
│18. │jeleuri, rahat, │lăzi, │0,10 │0,02 │0,10 │
│ │hal- │boxpalete │ │ │ │
│ │viţă) - exclusiv │ │ │ │ │
│ │pre- │ │ │ │ │
│ │ambalate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │cutii, │ │ │ │
│19. │Halva │lăzi, │0,10 │0,50 │0,10 │
│ │ │navete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Prăjituri (inclusiv│ │ │ │ │
│ │napolitane, │tăvi, │ │ │ │
│ │fursecuri, │cutii, │ │ │ │
│20. │turtă dulce) - │lăzi, │0,10 │- │0,25 │
│ │exclu- │navete │ │ │ │
│ │siv preambalate în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │boxpalete, │ │ │ │
│ │ │navete, │ │ │ │
│21. │Apă minerală │butelii din│1,00 │0,50 │0,30 │
│ │ │sticlă, │0,05 │0,005 │0,02 │
│ │ │butelii din│ │ │ │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │navete, │ │ │ │
│ │Conserve de legume │boxpalete, │ │ │ │
│22. │şi │lădiţe, │0,10 │0,10 │0,10 │
│ │fructe │cutii, │ │ │ │
│ │ │borcane │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│23. │Marmeladă, magiun │lădiţe, │0,10 │0,50 │0,10 │
│ │ │borcane │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │lăzi, │ │ │ │
│ │ │lădiţe, │ │ │ │
│24. │Legume - proaspete │navete, │0,20 │0,30 │1,3 │
│ │ │cutii, │ │ │ │
│ │ │plase, │ │ │ │
│ │ │casolete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │lăzi, │ │ │ │
│ │ │lădiţe, │ │ │ │
│25. │Fructe - proaspete │navete, │0,20 │0,40 │1,3 │
│ │ │cutii, │ │ │ │
│ │ │plase, │ │ │ │
│ │ │casolete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Legume şi fructe - │lăzi, │ │ │ │
│26. │uscate, │navete, │0,05 │0,10 │0,30 │
│ │deshidratare │casolete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Legume şi fructe - │ │ │ │ │
│ │semiindustrializate│ │ │ │ │
│ │(lacto-fermentate │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │
│27. │saramură, oţet, │butoaie │0,10 │0,30 │1,3 │
│ │pulpe, │ │ │ │ │
│ │marcuri, sucuri │ │ │ │ │
│ │con- │ │ │ │ │
│ │centrate) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Ceai (exclusiv pre-│ │ │ │ │
│28. │ambalat în gramaj │saci, cutii│0,10 │0,03 │0,10 │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Miez de nucă şi se-│ │ │ │ │
│ │minţe de dovleac │ │ │ │ │
│29. │(ex- │saci │- │- │1,00 │
│ │clusiv preambalate │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │tăvi, │ │ │ │
│30. │Preparate culinare │navete, │- │- │0,45 │
│ │şi semipreparate │cutii, │ │ │ │
│ │ │casolete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Alte produse │ │ │ │ │
│ │alimen- │lăzi, │ │ │ │
│ │tare: │lădiţe, │ │ │ │
│ │- sare (bulgări şi │navete, │ │ │ │
│ │măcinată) │cutii, │0,20 │0,30 │0,05 │
│31. │- oţet - vrac; │saci │0,10 │0,006 │0,05 │
│ │- miere şi produse │butoaie │0,02 │0,05 │0,30 │
│ │apicole; (exclusiv │bidoane, │ │ │ │
│ │preambalate în │borcane, │ │ │ │
│ │gramaj │lăzi │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse de uz │ │ │ │ │
│ │casnic, │ │ │ │ │
│ │menaj, decorative │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │
│ │sticlă, cristal, │ │ │ │ │
│ │sti- │ │ │ │ │
│ │clă │ │ │ │ │
│ │termorezistentă: │palete, │ │ │ │
│ │- produse pentru │vrac │ │ │ │
│ │menaj │vrac, │ │ │ │
│ │- borcane, baloane,│palete, │0,15 │0,05 │0,10 │
│ │- produse din │stelaje │1,50 │1,00 │1,00 │
│ │sticlă │pachete, │2,50 │2,00 │1,00 │
│32. │(fiole, pachete, │cutii, │0,80 │0,50 │0,50 │
│ │epru- │stelaje │0,50 │0,15 │1,00 │
│ │bete, pipete, │cutii, │0,50 │0,15 │1,80 │
│ │termo- │vrac, │0,10 │0,50 │1,00 │
│ │metre) │pachete │ │0,05 │ │
│ │- geamuri; │cutii │ │ │ │
│ │- oglinzi; │cutii │ │ │ │
│ │- globuri şi abaju-│ │ │ │ │
│ │ruri; │ │ │ │ │
│ │- globuri şi │ │ │ │ │
│ │ornamente │ │ │ │ │
│ │pentru pom; │ │ │ │ │
│ │- becuri electrice │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │tuburi fluorescente│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse din │ │ │ │ │
│ │porţelan, │ │ │ │ │
│ │faianţă, ceramică, │ │ │ │ │
│ │- produse pentru │cutii, vrac│0,40 │0,10 │0,40 │
│33. │menaj │vrac, cutii│0,15 │0,05 │0,10 │
│ │şi decorative; │cutii │0,10 │0,05 │0,15 │
│ │- produse sanitare;│ │ │ │ │
│ │- plăci de faianţă,│ │ │ │ │
│ │gresie, ceramică │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse de menaj │vrac, cutii│ │ │ │
│34. │din argilă │pachete │0,55 │- │0,50 │
│ │glazurată │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│35. │Tigle, coame, olane│vrac, │0,30 │0,05 │0,10 │
│ │ │paleţi │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cărămizi şi │ │ │ │ │
│36. │materiale │vrac, cutii│0,20 │- │0,10 │
│ │de zidărie │paleţi │ │ │ │
│ │asimilabile │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│37. │Ciment, ipsos, var │vrac, saci │0,03 │0,02 │0,10 │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│38. │Humă │vrac, saci │0,05 │0,45 │1,20 │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │flacoane │ │ │ │
│ │Produse chimice │din │ │ │ │
│39. │- lichide │sticlă, │0,50 │0,10 │0,10 │
│ │- praf, bulgări │plastic │- │0,05 │- │
│ │ │vrac, saci,│ │ │ │
│ │ │cutii │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │pungi │ │ │ │
│ │ │plastic, │ │ │ │
│40. │Detergenţi │hârtie, │0,80 │0,10 │0,20 │
│ │ │cutii │ │ │ │
│ │ │saci │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┴─────────┤
│ │ │ │ │depozitare şi │
│ │ │ │ │desfacere │
│ │ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │ │7,0 - la o durată │
│ │ │ │ │medie de depozitare │
│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │90 de zile; limita │
│ │ │ │ │maximă de │
│41. │Lemn de foc │vrac │0,40 │perisabili- │
│ │ │ │ │tate de 7,0 se │
│ │ │ │ │aplică │
│ │ │ │ │proporţional cu │
│ │ │ │ │durata │
│ │ │ │ │efectivă de │
│ │ │ │ │depozitare │
│ │ │ │ │raportată la o peri-│
│ │ │ │ │oadă de 90 de zile │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │depozitare şi │
│ │ │ │ │desfacere │
│ │ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │ │1,5 - la o durată │
│ │ │ │ │medie de depozitare │
│ │ │ │ │de │
│ │Cărbuni: lignit, │ │ │90 de zile; limita │
│ │cărbune brun, │ │ │maximă de │
│42. │huilă, │vrac │0,30 │perisabili- │
│ │brichete (exclusiv │ │ │tate de 1,5 se │
│ │subgranulat) │ │ │aplică │
│ │ │ │ │proporţional cu │
│ │ │ │ │durata │
│ │ │ │ │efectivă de │
│ │ │ │ │depozitare │
│ │ │ │ │raportată la o peri-│
│ │ │ │ │oadă de 90 de zile │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │depozitare şi │
│ │ │ │ │desfacere │
│ │ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │ │5,0 - la o durată │
│ │ │ │ │medie de depozitare │
│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │90 de zile; limita │
│ │Cărbune mărunt │ │ │maximă de │
│43. │(subgranulat) │vrac │0,50 │perisabili- │
│ │ │ │ │tate de 5,0 se │
│ │ │ │ │aplică │
│ │ │ │ │proporţional cu │
│ │ │ │ │durata │
│ │ │ │ │efectivă de │
│ │ │ │ │depozitare │
│ │ │ │ │raportată la o peri-│
│ │ │ │ │oadă de 90 de zile │
└────┴───────────────────┴───────────┴─────────┴────────────────────┘


    ANEXA 2

    la norme
    Se aprobă,
    Ordonator principal de credite
    LIMITELE ADMISIBILE
    de perisabilitate pentru produse medicamentoase
    de uz uman

┌────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │Limita maximă de │
│ │Denumirea │ │perisabilitate(%) │
│Nr. │grupei, │Felul ├─────────┬──────────┬─────────┤
│crt.│subgrupei │ambalajului│ │ │Desfacere│
│ │sau │ │Transport│Depozitare│în farma-│
│ │produsului │ │ │ │cii şi │
│ │ │ │ │ │drogherii│
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Substanţe │ │ │ │ │
│1. │farmaceutice│ │ │ │ │
│ │lichide: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │flacon │ │ │ │
│ │ │sticlă/ │ │ │ │
│ │ │canistră │ │ │ │
│ │ │PVC │ │ │ │
│ │a) apoase │flacon │ │ │ │
│ │b) alcoolice│sticlă/ │0,30 │0,50 │2,00 │
│ │c) volatile │canistră │0,30 │0,50 │1,00 │
│ │d) foarte │PVC │0,30 │0,50 │2,50 │
│ │volatile │flacon │0,30 │1,00 │3,00 │
│ │e) acizi şi │sticlă/ │0,30 │1,00 │2,00 │
│ │substanţe │canistră │ │ │ │
│ │uleioase │PVC │ │ │ │
│ │ │flacon │ │ │ │
│ │ │sticlă │ │ │ │
│ │ │flacon │ │ │ │
│ │ │sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Substanţe │ │ │ │ │
│ │farmaceutice│borcan │ │ │ │
│2. │de │sticlă/ │0,25 │1,00 │2,50 │
│ │consistenţă │cutii PVC │ │ │ │
│ │moale │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Substanţe │ │ │ │ │
│ │farmaceutice│pungi PVC/ │ │ │ │
│3. │de │pungi │0,20 │0,50 │2,00 │
│ │consistenţă │hârtie │ │ │ │
│ │solidă │ │ │ │ │
│ │(pulberi) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse │pungă │ │ │ │
│4. │vegetale │hârtie/ │0,20 │0,50 │1,00 │
│ │(ceaiuri │carton │ │ │ │
│ │medicinale) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Medicamente │ │ │ │ │
│ │speciali- │ │ │ │ │
│ │tăţi în │fiole, │ │ │ │
│5. │ambalaj co- │flacoane, │0,40 │- │0,20 │
│ │mercial │cutii │ │ │ │
│ │(fiole, fla-│carton │ │ │ │
│ │coane, │ │ │ │ │
│ │cutii, etc.)│ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    ANEXA 3

    la norme
    Se aprobă,
    Ordonator principal de credite
    LIMITELE ADMISIBILE
    de perisabilitate pentru produse farmaceutice şi
    alte produse de uz veterinar

┌────┬───────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│ │Denumirea │ │Limita maximă de │
│Nr. │grupei, │Felul │perisabilitate(%) │
│crt.│subgrupei sau │ambalajului├─────────┬──────────┬─────────┤
│ │produsului │ │Transport│Depozitare│Desfacere│
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse │ │ │ │ │
│1. │farmaceutice │ │ │ │ │
│ │de uz veterinar│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │flacoane │ │ │ │
│ │ │sti- │ │ │ │
│ │ │clă, │ │ │ │
│ │Injectabile: │plastic │ │ │ │
│ │a) soluţii │flacoane │ │ │ │
│ │apoase │sti- │ │ │ │
│ │b) soluţii │clă, │ │ │ │
│ │uleioase │plastic │ │ │ │
│ │c) suspensii │flacoane │ │ │ │
│ │apoase │sti- │ │ │ │
│ │Pulberi │clă, │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │Bujiuri, ovule,│plastic │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │supozitoare │pungi, │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │Antoparazitare:│saci, │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │a) externe sub │cutii │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │formă │cutii │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │de emulsie │plastic │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │apoasă │bidoane │0,3 │0,5 │1,0 │
│ │b) externe sub │plas- │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │formă │tic │ │ │ │
│ │de emulsie │bidoane │ │ │ │
│ │uleioasă │plas- │ │ │ │
│ │c) Interne (per│tic │ │ │ │
│ │os) │cutii │ │ │ │
│ │d) injectabile │plastic │ │ │ │
│ │ │flacoane │ │ │ │
│ │ │sti- │ │ │ │
│ │ │clă, │ │ │ │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │bidoane / │ │ │ │
│2. │Dezinfectante │bu- │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │ │toaie │ │ │ │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│3. │Antiseptice │bidoane │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│4. │Raticide │cutii │0,3 │0,5 │2,0 │
│ │ │plastic │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016