Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPŢII TEHNICE din 19 decembrie 2003  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRESCRIPŢII TEHNICE din 19 decembrie 2003 "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat Partea 3: Polietilena de înaltă densitate" - PT CR 9/3-2003

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 108 bis din 5 februarie 2004

              Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
                        sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
                                      - ISCIR -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                               PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
                                 PT CR 9/3-2003


     CERINŢE TEHNICE PRIVIND AUTORIZAREA SUDORILOR CARE EXECUTĂ LUCRĂRI LA
        INSTALAŢIILE MECANICE SUB PRESIUNE ŞI LA INSTALAŢIILE DE RIDICAT
                   Partea 3: Polietilena de înalta densitate


            COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
             RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

                                   - ISCIR -

                              - EDIŢIE OFICIALĂ -


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ: PT CR 9/3-2003 Ediţia 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    1. DOMENIUL DE APLICARE
    1.1. Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile de autorizare a sudorilor pentru materiale plastice polietilena de înalta densitate (PE-HD) - care execută lucrări de sudare pentru construirea şi montarea sistemelor de conducte pentru transportul fluidelor sub presiune.
    1.2. În vederea autorizării sudorilor, aceştia vor executa probe de sudura şi se vor efectua examinările, analizele şi încercările în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Un sudor este autorizat dacă a fost verificat prin probe practice şi teoretice, iar documentaţia aferentă examenului, ce conţine buletinele de examinări şi/sau încercări, a fost verificată şi rezultatele înscrise într-un proces verbal conform anexei A de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
    1.3. Pentru autorizarea sudorilor care utilizează:
    - alte procedee de sudare decât cele cuprinse în prezentele prescripţii tehnice;
    - îmbinări sudate speciale folosite la construirea şi montarea sistemelor de conducte din polietilena de înalta densitate (PE-HD),
    agenţii economici constructori, reparatori sau montatori, după caz, vor întocmi norme interne care vor fi avizate de ISCIR-INSPECT.
    Acestea vor cuprinde cel puţin:
    - procedeele de sudare, tipurile de îmbinări, materialele de baza şi de adaos (calitate şi dimensiuni), precum şi domeniul de valabilitate al omologării;
    - numărul, forma şi dimensiunile probelor sudate ce trebuie executate precum şi încercările la care acestea se supun şi rezultatele minime ce trebuie obţinute;
    - prevederile generale ale prezentei prescripţii tehnice referitoare la condiţiile de desfăşurare a autorizării.

    2. DATE GENERALE
    2.1. Prezenta prescripţie tehnica stabileşte condiţiile minime necesare desfăşurării autorizării, domeniile de valabilitate şi condiţiile de verificare, de examinare şi încercare, criteriile de acceptare a rezultatelor.
    2.2. Prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, la care se face referire în continuare sunt cele în vigoare la data aplicării. Standardele de referinţa utilizate la elaborarea prezentei prescripţii tehnice sunt menţionate în anexa F.

    3. VARIABILE ESENŢIALE PENTRU AUTORIZARE ŞI DOMENIU DE VALABILITATE
    3.1. Generalităţi
    Criteriile enumerate în continuare sunt considerate ca factori determinanţi la sudare. Orice schimbare a variabilelor esenţiale, în afară limitelor de valabilitate, necesita o noua autorizare.
    3.2. Procedee de sudare
    Prezentele prescripţii tehnice se referă la următoarele procedee de sudare:
    - SD - sudarea cu element încălzitor drept;
    - SP - sudarea cu element încălzitor profilat;
    - SR - sudarea prin rezistenta electrica;
    - SRM - sudarea prin rezistenta electrica a îmbinărilor suprapuse cu manşon;
    - SRS - sudarea prin rezistenta electrica a îmbinărilor tip sa (derivaţie);
    Autorizarea este valabilă numai pentru procedeul de sudare şi tipul de îmbinare utilizat la verificarea procedurii de sudare. O schimbare de procedeu de sudare sau tip de îmbinare necesita o noua autorizare.
    3.3. Tipuri de îmbinări
    Principalele tipuri de îmbinări folosite la sudarea ţevilor şi fitingurilor din polietilena de înalta densitate (PE-HD) sunt:
    - BW - îmbinare cap la cap;
    - SW - îmbinare suprapusă cu manşon;
    - SS - îmbinare tip sa (derivaţie).
    Îmbinările cap la cap BW se executa cu procedeul de sudare SD - sudare cu element încălzitor drept.
    Îmbinările suprapuse cu manşon SW se execută cu procedeele de sudare SP - sudare cu element încălzitor profilat (SPM) sau SR - sudare prin rezistenţă electrică (SRM).
    Îmbinările tip sa (derivaţie) se executa cu procedeele de sudare SP - sudare cu element încălzitor profilat (SPS) sau SR - sudare prin rezistenţă electrică (SRS).
    O schimbare a tipului îmbinării sau procedeului de sudare necesită o nouă autorizare.
    3.4. Materiale de baza
    Prezentele prescripţii tehnice se aplica pentru sudarea următoarelor materiale de bază:
    - PE 80 - rezistenţa minimă necesară: MRS 8,0 MPa;
    - PE 100 - rezistenţa minimă necesară: MRS 10,0 MPa.
    unde rezistenţa minimă necesară este definită conform SR ISO 4437.
    Autorizarea efectuată pe un material de baza este valabilă şi pentru celălalt material de bază.
    În cazul îmbinărilor sudate între două materiale cu caracteristici diferite, se va efectua o autorizare specifică
    3.5. Dimensiuni
    Prezenta prescripţie tehnica se aplică domeniilor de diametre şi grosimi, conform tabelului 1.

    Tabelul 1

┌─────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┐
│ Domeniu │ d(e) │ e │ Procedeu │ Tip îmbinare │
│ │ (mm) │ (mm) │ sudare │ │
├─────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤
│ A │ d(e) >= 63 │ e >= 2,5 │ SD │ BW │
├─────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤
│ B │ 20 <= d(e) < 110 │ 2,5 -:- 10 │ SP │ SW │
├─────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤
│ C │ 20 <= d(e) <= 450 │ 2,5 -:- 30 │ SR │ SW, SS │
└─────────┴───────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┘


    d(e) - diametrul exterior nominal;
    e - grosimea nominală a peretelui ţevii.
    Pentru domeniul de diametre >= 63 mm şi grosimi e >= 2,5 mm la care se aplica procedeul de sudare SD pentru îmbinări tip BW, domeniul de valabilitate este următorul:
    - autorizarea pentru un diametru "d(e)" include autorizarea pentru toate celelalte diametre mai mari decât diametrul probei pe care s-a susţinut proba de autorizare;
    - autorizarea pe o grosime "e" include autorizarea pentru toate grosimile conform tabelului 1a.

    Tabelul 1a

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Grosimea probei "e" (mm) │ Domeniul de valabilitate │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ e <= 25 │ "e" până la 25 mm │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ e > 25 │ > 25 mm │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘


    Pentru domeniul de diametre 20 ... 110 mm şi grosimi 2,5 ... 10 mm, la care se aplica procedeul de sudare SP pentru îmbinări tip SW, autorizarea pentru un diametru "d(e)" şi o grosime "e" include autorizarea pentru toate celelalte diametre şi grosimi din domeniul B.
    Pentru domeniul de diametre 20 ... 450 mm şi grosimi 2,5 ... 30 mm, la care se aplica procedeul de sudare SR pentru îmbinări tip SW sau SS, autorizarea pentru un diametru "d(e)" şi o grosime "e" include autorizarea pentru toate celelalte diametre şi grosimi din domeniul C.
    3.6. Raportul dimensional standard SDR
    În conformitate cu SR ISO 4065, Raportul Dimensional Standard SDR se defineşte ca raportul dintre diametrul exterior nominal "d(e)" şi grosimea nominală a peretelui ţevii "e".

                      SDR = d(e)/e

    4. CONDIŢII PENTRU AUTORIZARE
    4.1. Supraveghere
    Pentru autorizarea sudorilor, probele sudate vor fi executate de către sudori în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi a Responsabilului Tehnic cu Sudura (RTS).
    Probele trebuie marcate cu semnul (poansonul) inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi al sudorului înainte de începerea sudării.
    4.2. Forma şi dimensiunile probelor
    Forma şi dimensiunile probelor pentru autorizare vor fi:
    - conform fig. 1 pentru îmbinări sudate cap la cap BW;
    - conform fig. 2, pentru îmbinări suprapuse cu manşon SW sudate prin procedeul de sudare SRM - sudare prin rezistenta electrica;
    - conform fig. 3, pentru îmbinări tip sa (derivaţie) SS, sudate prin procedeul de sudare SRS - sudare prin rezistenta electrica.
    Se pot realiza probe suplimentare sau probe cu o lungime mai mare decât dimensiunea minima, cu scopul de a permite prelevarea unor epruvete pentru repetarea încercării sau pentru încercări suplimentare.
    Pregătirea şi sudarea probelor se efectuează în conformitate cu specificaţia procedurii de sudare WPS în condiţiile generale de sudare din unitatea constructoare sau montatoare.

                  Proba pentru o îmbinare sudată cap la cap BW

            Proba pentru o îmbinare suprapusă cu manşon SW, sudată prin
                 procedeul SRM - sudare prin rezistenta electrica

            Proba pentru o îmbinare tip sa (derivaţie) SS, sudată prin
                procedeul SRS - sudare prin rezistenta electrica

    4.3. Specificaţia procedurii de sudare WPS
    Un model pentru WPS este indicat în Anexa D.
    4.3.1. La elaborarea WPS se aplica următoarele principii:
    a) autorizarea se efectuează în baza unui procedeu de sudare omologat al agentului economic;
    b) materialele de adaos trebuie să fie compatibile cu materialul de baza şi procedeul de sudare;
    c) pregătirea probei de sudat trebuie să fie aceeaşi cu cea utilizata în construcţie;
    d) echipamentul de sudare trebuie să fie similar cu cel din construcţie;
    e) sudurile trebuie să fie acceptate conform cap. 5.
    4.3.2. Specificaţia procedurii de sudare (WPS) trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    - procedeul de sudare conform pct. 3.2. (inclusiv instalaţia de sudare);
    - tipul îmbinării sudate, conform pct. 3.3.;
    - materialele de baza folosite la ţevi şi fitinguri conform pct. 3.4.;
    - dimensiunile ţevilor (diametrul exterior nominal "d(e)" şi grosimea nominală a peretelui ţevii "e") conform pct. 3.5.;
    - raportul dimensional standard SDR conform pct. 3.6.;
    - materialele de adaos folosite conform pct. 3.8.;
    - pregătirea rostului;
    - metoda de pregătire şi curăţare;
    - parametrii regimului de sudare;
    - dimensiunile îmbinării sudate şi abaterile admise;
    - date privind tehnica de sudare;
    - alte date specifice cerute prin documentaţia tehnica a produsului.

    5. EXAMINARE ŞI ÎNCERCARE
    5.1. Generalităţi
    Examinările şi încercările de la pct. 5.3, 5.5, 5.6 şi 5.7 se efectuează în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi a responsabilului tehnic cu sudura (RTS).
    5.2. Metode de examinare şi încercare
    După sudare, probele pentru omologare vor fi supuse examinărilor şi încercărilor conform tabelului 2.

    Tabelul 2

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Proba │ Tipul încercării │ Volumul │
│ │ │încercării│
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Examinare vizuala şi dimensională │100% │
│Îmbinare cap la cap BW │Încercarea la îndoire transversală │2 epruvete│
│ │Examinare macroscopică │1 epruveta│
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Examinare vizuala şi dimensională │100% │
│Îmbinare suprapusă cu │Încercarea la tracţiune transversală │2 epruvete│
│manşon SW │Încercarea la alungire la rupere │2 epruvete│
│ │Examinare macroscopică │1 epruveta│
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤
│Îmbinare tip sa (derivaţie)│Examinare vizuala şi dimensională │100% │
│SS │Examinare macroscopică │1 epruveta│
└───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┘


    5.3. Examinare vizuala şi dimensională
    Examinarea vizuala şi dimensională se efectuează în starea în care probele se afla după sudare.
    Îmbinările sudate vor fi examinate vizual la exterior şi interior, utilizând în acest scop aparate optice de mărit obişnuite.
    Probele examinate vizual şi dimensional vor fi "admise" dacă nu se constata defecte definite conform STAS 12825, considerate neacceptate conform Anexei E, "Criterii de acceptare a defectelor îmbinărilor sudate din materiale plastice".
    5.4. Examinările se vor efectua de către laboratoare autorizate ISCIR, în baza unor proceduri avizate de ISCIR INSPECT.
    5.5. Încercarea la tracţiune transversală
    Încercarea la tracţiune transversală a îmbinării sudate se executa pe minim 5 epruvete având forma şi dimensiunile conform SR EN ISO 527.
    Epruvetele se prelevează prin procedee mecanice perpendicular pe îmbinarea sudată în lungul axei longitudinale a ţevii, astfel încât ele să fie repartizate la distanţe egale pe circumferinţa ţevilor iar îmbinarea sudată să fie la mijlocul epruvetelor.
    În cazul ţevilor cu diametru exterior mai mic de 90 mm, epruvetele fâşii pot fi înlocuite cu epruvete tronson tubulare.
    Viteza de încercare, dacă nu este specificată, va fi de 50±2,5 mm/min.
    La efectuarea încercării la tracţiune transversală se va determina rezistenta la tracţiune la limita de curgere
                           sigma(c) = F(c)/S [daN/mmp]

    unde:
    F(c) sarcina de tracţiune la limita de curgere, în N;
    S(0) aria secţiunii drepte iniţiale, în mmp.
    Încercarea va fi admisă dacă pe fiecare epruveta încercată se obţine o rezistenta la rupere a îmbinării sudate egala sau mai mare decât 95% din rezistenta la tracţiune a materialului de baza. Nu se admite ruperea în sudura. La îmbinările sudate cu manşon nu de admite curgerea sau ruperea manşonului.
    5.6. Încercarea la alungire la rupere
    Încercarea la alungire la rupere a îmbinării sudate se executa pe epruvetele supuse la încercarea la tracţiune transversală conform pct. 5.5.
    La efectuarea încercării la alungire la rupere se va determina:
    - alungirea la rupere
                            A(r) = [L(r) - L(0)]/L(0) x 100 [%]
    unde:
    L(r) distanta între repere în momentul ruperii, în mm;
    L(0) distanta iniţială între repere, în mm.
    Încercarea va fi admisă dacă pe fiecare epruveta încercată se obţine o alungire la rupere mai mare de 350%.
    5.7. Încercarea la îndoire
    Încercarea la îndoire a îmbinării sudate se executa pe 4 epruvete prelevate transversal; se încearcă 2 epruvete cu rădăcina supusă la întindere şi 2 epruvete cu rădăcina supusă la comprimare.
    Epruvetele vor avea dimensiunile conform tabelului 3

    Tabelul 3

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Grosimea nominală │ Lăţimea epruvetei │ │
│ a peretelui ţevii │ b [mm] │ Lungimea epruvetei │
│ e [mm] ├─────────────────┬───────────────────┤ a [mm] │
│ │20 <= d(e) <= 110│ d(e) > 110 │ │
├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ min. 15 │ │
│ 2,5 < e < 10 │ 15 │ e + d(e)/20 │ │
│ │ │ max. 20 │ │
├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │
│10 < e < 20 │ e + [d(e)/10] │e + d(e)/20 │ d(e) + 60 │
│ │ │max. 30 │ │
├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │min. 30 │ │
│20 < e < 30 │- │e + d(e)/20 │ │
│ │ │max. 50 │ │
└───────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    Epruvetele se prelevează prin procedee mecanice, perpendicular pe îmbinarea sudată, în lungul axei longitudinale a ţevii, astfel încât ele să fie repartizat la 90 pe circumferinţa ţevilor.
    Viteza de încercare se aplica continuu fără întreruperi sau şocuri şi are valoarea de 50 mm/min.
    Diametrul dornului se alege conform tabelului 4.

    Tabelul 4

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Grosimea nominală a peretelui ţevii │ Diametrul dornului │
│ e [mm] │ d [mm] │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2,5 <= e <= 10 │ 6 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 10 < e <= 20 │ 12 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 20 < e <= 30 │ 25 │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    Unghiul de îndoire se alege conform tabelului 5.

    Tabel 5

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Grosimea nominală a peretelui ţevii │ Unghiul de îndoire │
│ e [mm] │ [°] │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2,5 <= e < 10 │ 160 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 10 <= e <= 30 │ 100 │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


    Încercarea la îndoire se considera admisă dacă epruveta nu se rupe şi nu prezintă defecte neadmise conform Anexei E.
    5.8. Examinarea macroscopică
    Examinarea macroscopică a îmbinării sudate se executa pe 1 epruveta în cazul îmbinărilor cap la cap BW şi îmbinărilor suprapuse cu manşon SW şi pe 4 epruvete prelevate la 90° în cazul îmbinărilor tip sa (derivaţie) SS.
    Epruvetele pentru analiza, macroscopică a îmbinărilor de tip BW şi SW vor avea lăţimea egala cu grosimea peretelui ţevii.
    Pregătirea probelor se executa prin şlefuire conform STAS 4203 iar atacul macroscopic se realizează cu o sursa de căldură.
    Examinarea macroscopică va fi considerată admisă dacă în zona îmbinărilor sudate nu se constată defecte neadmise conform Anexei E.
    Buletinul de examinare macroscopică va conţine o fotografie pentru fiecare proba cerută.

    6. AUTORIZAREA SUDORILOR
    6.1. Pentru obţinerea autorizaţiilor de a executa îmbinări sudate la ţevi şi fitinguri din materiale plastice - polietilena de înalta densitate (PE-HD), sudorii vor fi examinaţi din punct de vedere teoretic şi practic.
    Agenţii economici au următoarele obligaţii:
    - să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, delegarea unui inspector de specialitate la efectuarea examinărilor cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte;
    - să posede şi să menţină în bune condiţii întregul echipament necesar verificării;
    - să asigure toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea examinărilor;
    Prezenta prescripţie tehnica stabileşte condiţiile necesare desfăşurării examenului teoretic şi practic, domeniile de valabilitate precum şi condiţiile de verificare, examinare şi încercare, criteriile de acceptare a rezultatelor examenului de autorizare a sudorilor.
    6.2. Probele practice se vor efectua pe baza unor proceduri de sudare omologate conform prescripţiei tehnice PT CR 7/3-2003 sau normelor interne avizate de ISCIR INSPECT (unde este cazul). Autorizarea unui sudor poate fi făcută şi concomitent cu omologarea unei proceduri de sudare, proba de omologare constituind şi proba de examinare în vederea autorizării pentru sudorul respectiv.
    6.3. Autorizarea sudorilor se va face pe baza unui examen practic şi teoretic susţinut în faţa inspectorului ISCIR şi a Responsabilului Tehnic cu Sudura (RTS) al unităţii.
    Probele trebuie marcate cu semnul (poansonul) examinatorului şi al sudorului, înainte de începerea sudării.
    6.4. Variabile esenţiale pentru autorizarea sudorilor
    6.4.1. Procedee de sudare
    Procedeele de sudare la care se referă prezentele prescripţii tehnice sunt menţionate la pct. 3.2.
    Autorizarea sudorului este valabilă numai pentru procedeul de sudare şi tipul de îmbinare pentru care a susţinut examenul de autorizare. O schimbare de procedeu de sudare sau tip de îmbinare necesita o noua autorizare.
    6.4.2. Tipul de îmbinări
    Tipurile de îmbinări la care se referă prezentele prescripţii tehnice sunt menţionate la pct. 3.3.
    Autorizarea sudorului este valabilă numai pentru tipul de îmbinare şi procedeul de sudare pentru care a susţinut examenul de autorizare. O schimbare a tipului de îmbinare sau procedeului de sudare necesita o noua autorizare.
    6.4.3. Materiale de baza
    Materialele de baza la care se referă prezentele prescripţii tehnice sunt menţionate la pct. 3.4.
    Autorizarea sudorului efectuată pe un material de baza include autorizarea pentru sudarea tuturor celorlalte materiale de baza.
    Nu se admite realizarea de îmbinări sudate între doua materiale cu caracteristici diferite.
    6.4.4. Dimensiuni
    Domeniile de diametre şi grosimi la care se referă prezentele prescripţii tehnice sunt menţionate la pct. 3.5., tabelele 1 şi 1a.
    Domeniul de valabilitate pentru dimensiuni la autorizarea sudorilor este acelaşi ca la omologarea procedurii de sudare, conform pct. 3.5.
    6.4.5. Raportul dimensional standard SDR.
    Domeniul de valabilitate pentru raportul dimensional standard SDR la autorizarea sudorilor este acelaşi ca la omologarea procedurii de sudare, conform pct. 3.6.
    6.4.6. Echipamentul pentru sudare
    Pentru toate procedeele de sudare se vor utiliza numai echipamente de sudare care asigura controlul parametrilor de sudare (presiune, temperatura, timp).
    6.5. Probele efectuate pentru autorizarea sudorilor vor avea forma şi dimensiunile pct. 4.2.
    Pregătirea şi sudarea probelor se efectuează în conformitate cu specificaţia procedurii de sudare WPS conform prezentelor prescripţii tehnice şi în condiţiile generale de sudare din fabricaţie.
    Specificaţia procedurii de sudare WPS trebuie să conţină cel puţin datele prevăzute la pct. 4.3.2.
    6.6. După sudare, probele pentru autorizare vor fi supuse examinărilor şi încercărilor conform tabelului 2. Examinările şi încercările vor fi efectuate în aceleaşi condiţii ca la omologarea procedurii de sudare:
    - examinare vizuala şi dimensională conform pct. 5.3.;
    - încercare la tracţiune transversală conform pct. 5.5.;
    - încercare la alungire la rupere conform pct. 5.6.;
    - încercare la îndoire conform pct. 5.7.;
    - examinare macroscopică conform pct. 5.8.
    6.7. În vederea prezentării la examenul de autorizare, sudorii vor efectua curs de specializare pentru sudarea materialelor plastice conform programei din Anexa B. Organizarea cursurilor de formare profesională a sudorilor în vederea calificării se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare iar susţinerea examenului în vederea autorizării se vor face conform PT CR 9/1.
    Pentru prezentarea la examenul de autorizare sudorii vor respecta condiţiile de autorizare prevăzute în prescripţia tehnica CR 9/1-2003.
    6.8. Se vor respecta reglementările privind eliberarea autorizaţiei de sudor şi perioada şi condiţiile de valabilitate conform prescripţiei tehnice CR 9/1-2003.

    7. DISPOZIŢII FINALE
    7.1. Rezultatele examenului de autorizare şi de prelungire a autorizaţiei vor fi înscrise într-un proces verbal conform anexei A, întocmit în dublu exemplar şi care va purta un număr dat de ISCIR-INSPECT IT.
    7.2. În urma obţinerii calificativului "ADMIS" la probele teoretice şi practice susţinute în vederea autorizării, sudorului i se va elibera o autorizaţie conform anexei C.
    7.3. Pentru toate celelalte condiţii referitoare la măsurile organizatorice privind autorizarea sudorilor se vor respecta reglementările specifice conform prevederilor prescripţiei tehnice PT CR 9/1.
    7.4. Autorizaţiile eliberate de către ISCIR anterior intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, rămân valabile până la expirarea lor.
    7.5. Abaterile de la prevederile prezentei prescripţii tehnice vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
    7.6. Prezenta prescripţie tehnica intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    7.7. Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.
    7.8. Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare.
    7.9. Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnica la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referă la ediţiile în vigoare.


    ANEXA A


    UNITATEA _________________ INSPECTOR ISCIR-INSPECT IT
    Nume, semnătura,
                                                          ştampila

                            PROCES-VERBAL Nr. _____________
                 referitor la autorizarea sudorilor conform CR 9/3-2003


    Data susţinerii examenului:
┌────────┬────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │1 │ │1 │
│ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │2 │ │2 │
│ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ Numele │3 │ NUMĂR │3 │
│ SUDORI │ şi ├──────────────────────────────┤ POANSON ├──────────────┤
│ │ prenumele │4 │ │4 │
│ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │5 │ │5 │
│ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │6 │ │6 │
├────────┴────────────┴─────────────────────────┬────┴──────────┴──────────────┤
│SPECIFICAŢIA PROCEDURII DE SUDARE WPS │TIPUL ÎMBINĂRII: │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│RAPORTUL DIMENSIONAL STANDARD SDR: │PROCEDEUL DE SUDARE: │
├───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│MATERIALE DE BAZA │
├──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┤
│ │Denumire: │ │Denumire: │
│ ├────────────────────┤ ├───────────────────┤
│MB 1 │Norma: │MB 2 │Norma: │
│ ├────────────────────┤ ├───────────────────┤
│ │Tip PE: │ │Tip PE: │
├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│Grosime (mm): │Diametru (mm): │Grosime (mm): │Diametru (mm): │
├──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┤
│Metoda de pregătire şi curăţare: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PARAMETRII DE SUDARE │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Presiune încălzire __________________ Timp încălzire ________________________│
│Presiune menţinere __________________ Timp menţinere ________________________│
│Presiune deplasare masa maşină ______ Timp eliminare ________________________│
│Temperatura sudare __________________ Timp creştere presiune ________________│
│Presiune sudare _____________________ Timp sudare ___________________________│
│Presiune răcire _____________________ Timp răcire ___________________________│
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│EXAMINARE VIZUALA │EXAMINARE MACROSCOPICĂ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Buletin nr.: │Buletin nr.: │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ÎNCERCAREA DE REZISTENTA LA PRESIUNE INTERIOARĂ │
├──────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│Buletin nr.: │Presiune de încercare (bar): │Timp: │
├──────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ÎNCERCARE LA TRACŢIUNE ŞI ALUNGIRE LA RUPERE │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Buletin nr.: │Temperatura: │
├─────────┬─────────────┬─────────────┬┴────────────┬─────────────┬────────────┤
│ Nr. │ sigma(m) │ sigma(c) │ A(r) │ Localizarea │ Observaţii │
│epruvetei│ (daN/mmp) │ (daN/mmp) │ % │ ruperii │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
├─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┤
│ÎNCERCARE LA ÎNDOIRE │
├─────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Grosime proba: │ Viteza de încercare: │ Distanta între axe: │
├───────────────────┬─┴─────────────────┬───────────┴───────┬──────────────────┤
│ Nr. epruveta │ Diametru dorn │ Unghi îndoire │ Rezultat │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┴───────────────────┴───────┬───────────┴──────────────────┤
│DOMENIUL DE VALABILITATE │AUTORIZAŢIE │
│ │ │
│Procedeul de sudare ___________________________│Calificativ la examen practic │
│Tipul îmbinării _______________________________│______________________________│
│Materiale de baza (MRS) _______________________│Calificativ la examen teoretic│
│Domeniul de grosimi (mm) ______________________│______________________________│
│Domeniul diametrelor (mm) _____________________│Concluzii privind autorizarea │
│Raportul dimensional standard SDR _____________│______________________________│
│Alte date _____________________________________│ │
├───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│NOTA: Dosarele candidaţilor sunt complete şi corespund conform prevederilor │
│Prescripţiilor tehnice CR 9/3-2003. │
│ Un exemplar din procesul verbal şi dosarele au rămas la unitate. │
│ │
│ DIRECTOR RESPONSABIL TEHNIC ÎNTOCMIT │
│ CU SUDURA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA B

              Programa minima pentru calificarea sudorilor care
           executa îmbinări sudate la ţevi şi fitinguri din materiale
             plastice - polietilena de înalta densitate (PE-HD)

    1. Importanţa sudării materialelor plastice - polietilena de înalta densitate
       (PE-HD) ca mijloc modern de asamblare la lucrările de montaj şi reparaţie
       conducte pentru transportul fluidelor sub presiune 1 oră
    2. Clasificarea procedeelor de sudare a materialelor plastice - descriere
       - sudarea cu element încălzitor drept;
       - sudarea cu element încălzitor profilat;
       - sudarea prin rezistenta electrica. 1 oră
    3. Proprietăţi generale ale polietilenei de înalta densitate (PE-HD) 4 ore
    4. Utilaje folosite la sudarea polietilenei de înalta densitate (PE-HD)
       funcţie de procedeul de sudare şi tipul îmbinării. 8 ore
    5. Tehnologia sudării polietilenei de înalta densitate (PE-HD) funcţie de
       procedeul de sudare şi tipul îmbinării. 16 ore
    6. Defecte ale îmbinărilor sudate, cauzele acestora, metode de prevenire 8 ore
    7. Controlul calităţii îmbinărilor sudate 4 ore
    8. Legislaţie, prescripţii şi normative care reglementează construirea şi
       montarea conductelor din polietilena de înalta densitate (PE-HD) pentru
       transportul fluidelor sub presiune. 2 ore
    9. Probleme de protecţia muncii şi reguli de prevenire a incendiilor. 2 ore
    10. Pregătire practica*) 34 ore
                                                                      TOTAL 80 ore


----------
    *) Felul şi numărul probelor va fi stabilit de la caz la caz de unitatea care face calificarea dar se va alege cel puţin o proba pentru fiecare procedeu de sudare şi tip de îmbinare pentru care sudorul urmează să se autorizeze.


    ANEXA C


                                        ROMÂNIA
           INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
                         PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
             NAŢIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
                                AND HOISTING EQUIPMENT

                                         ISCIR
                              AUTORIZAŢIE DE SUDOR PE-HD
                       WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD       NUMELE/Name: _________________________________
       PRENUMELE/Surname: _________________________________
       CNP/SSN: _________________________________
       UNITATEA/Company: _________________________________
       POANSON NR./Mark No.: _________________________________
       PROCES VERBAL Nr./Report No.: _________________________________

    Proced. de sudare/Welding proced. specification (WPS):
┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Variabile/Variables │Detaliile probei sudate/│Domeniul de valabilitate/│
│ │ Weld test details │ Range qualified │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Proced. de sudare/Welding process: ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tipul îmbinării/Joint type: ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Gros. probei/Test piece thycknes (mm):├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Diam. ext. al ţevii/Pipe outside diam.│ │ │
│(mm): │ │ │
│SDR ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Material de baza/Base material: ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
 Echipament de sudare:
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Tipul verificării/ │ Executat şi acceptat/ │Nr. buletin/No. of certificate │
│ Type of test │ Performed and accepted │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Vizual/Visual │ │ │
│US/UT ├───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Îndoire/Bend ├───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Rupere/Fracture ├───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Macroscopic/Macro ├───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘

                 Data emiterii/Date of issue __________________
                                     Nr./No. __________________
                 Valabil până la/Valid until __________________


                                                                Inspectorul examinator/
    ISCIR-INSPECT IT/ Speciality Inspector,
    Issued by Numele/Name:
    ISCIR-INSPECT IT: ________________________ _____________________________________
    Semnătura şi ştampila/Signature and stamp: Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:
        __________________________________ _____________________________________

    PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI/
    RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
    Aut. Nr./No.:

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ VALABILITATE/ │
│ PROCES VERBAL/ │ Validity │
│ Report ├──────────────┬───────────────┬────────────────────────────┤
│ Nr. şi data/ │ │ │ INSPECTOR ISCIR │
│ No. and date │ De la/From │ Până la/Until │ Semnătura şi ştampila/ │
│ │ │ │ Signature and stamp │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ ______________ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ ______________ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ ______________ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ ______________ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ ______________ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ ______________ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘    ANEXA D

┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│SPECIFICAŢIA PROCEDURII DE SUDARE │WPS Nr: │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│UNITATEA: │WPAR Nr: │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│PROCEDEUL DE SUDARE: │ │
├─────────────────────────────────────────────────┤TIPUL ÎMBINĂRII: │
│RAPORTUL DIMENSIONAL STANDARD SDR: │ │
├─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│MATERIALE DE BAZA │
├──────────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┤
│ │Denumire: │ │Denumire: │
│ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────────────┤
│ MB 1 │Norma: │ MB 2 │Norma: │
│ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────────────┤
│ │TIP PE: │ │TIP PE: │
├──────────┴───────┬───────────────────┼──────────┴───────┬────────────────────┤
│Grosime (mm): │Diametru (mm): │Grosime (mm): │Diametru (mm): │
├──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┤
│Echipament de sudare: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metoda de pregătire şi curăţare: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PARAMETRII DE SUDARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Presiune încălzire ___________________ Timp încălzire _______________________│
│Presiune menţinere ___________________ Timp menţinere _______________________│
│Presiune deplasare masa maşină _______ Timp eliminare _______________________│
│Temperatura sudare ___________________ Timp creştere presiune _______________│
│Presiune sudare ______________________ Timp sudare __________________________│
│Presiune răcire ______________________ Timp răcire __________________________│
├─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│ REPREZENTAREA │ DIAGRAMA CICLULUI DE SUDARE │
│ ÎMBINĂRII SUDATE │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│ALTE DATE: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURA DATA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA E

    Criterii de acceptare a defectelor îmbinărilor sudate din materiale plastice

    A. Criterii de acceptare a defectelor pentru îmbinări sudate cap la cap cu element încălzitor


┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Tip defect │ Descriere │ Criterii de │
│crt.│ │ │ acceptare │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Discontinuitate bidimensională care se│ │
│ 1. │Fisuri │produce în timpul răcirii sau ulterior│neadmis │
│ │ │acesteia (transversal, longitudinal) │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Crestături generale sau locale pe │ │
│ 2. │Crestături ale bavurii │direcţia longitudinală a cusăturii │neadmis │
│ │ │sudate │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Crestături marginale în materialul de │Local admise dacă sunt │
│ 3. │Crestături şi caneluri │baza, longitudinal şi transversal la │plane şi delta(s) < 0,1│
│ │ │cusătura sudată. │e dar maxim 1 mm │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Deplasarea cu o distanta "e" a │admise, când f < 0,1 e,│
│ 4. │Defect de aliniere │suprafeţei unui piese în raport cu │dar maxim 4 mm │
│ │ │poziţia corecta │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea coliniarităţii pieselor │ │
│ 5. │Defect unghiular │sudate evidenţiată prin formarea unui │Admise, când f < 2e │
│ │ │unghi. │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Parţial sau pe toată lungimea │ │
│ │ │cusăturii, respectiv pe circumferinţa │ │
│ 6. │Bavura supraînălţată │ei, bavura prea înalta şi cu muchii │neadmis │
│ │şi îngustă │ascuţite, datorită parametrilor de │ │
│ │ │sudare greşiţi. │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Bavura formată prea mare sau prea │ │
│ 7. │Bavura formată defectuos│mica, pe toată lungimea cusăturii sau │vezi diagrama │
│ │ │doar parţial │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Lipsa accentuată de simetrie a sudurii│ │
│ 8. │Cusătură asimetrică │faţă de planul de separaţie, bavura │permise, când │
│ │ │neuniform formată pe toată lungimea │b1 > 0,6b2 │
│ │ │cusăturii sau doar parţial │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Suprafaţa strălucitoare a bavurii cu │ │
│ 9. │Arsura │sufluri şi formarea defectuoasă a │neadmise │
│ │ │bavurii şi cu crestături adânci ale ei│ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Sudare incompletă a suprafeţelor de │ │
│10. │Lipsa de legătură │îmbinat, pe toată secţiunea cusăturii │neadmise │
│ │ │sau doar parţial. │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Cavitate de forma alungită formată în │ │
│11. │Retasura │planul îmbinării produsă în urma │neadmise │
│ │ │contracţiei materialului topit la │ │
│ │ │solidificare │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│12. │Sufluri, incluziuni │Pori, respectiv incluziuni singulare, │pori izolaţi şi │
│ │de corpuri străine │aliniate sau împrăştiat │aliniaţi admişi când │
│ │ │ │delta(s) < 0,10e │
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    B. Criterii de acceptare a defectelor pentru îmbinări sudate cu manşon


┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Tip defect │ Descriere │ Criterii de │
│crt.│ │ │ acceptare │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Formarea asimetrică a bavurii sau │ │
│ 1. │Formare defectuoasă │inexistenta ei pe o parte sau pe │neadmis │
│ │a bavurii │ambele (pe toată lungimea cusăturii │ │
│ │ │sau doar parţial) │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Bavura defectuoasă sau inexistenta │ │
│ 2. │Formare defectuoasă │bavurii pe o parte sau pe ambele părţi│neadmis │
│ │a bavurii │(pe toată lungimea cusăturii sau doar │ │
│ │ │parţial) │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3. │Defect unghiular │Conducta sudată în fiting, înclinat │ │
│ │(defect de forma) │într-o parte sau pe ambele, cu │admis, când f < 2 mm │
│ │ │tensionare sau nu. │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4. │Defecte de legătura │Deformare sau ovalitate a capătului │de la diametrul │
│ │prin deformare │conductei sau a fitingului la presiune│conductei: │
│ │ │locală de sudare scăzută │2% dar maxim 2 mm │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5. │Secţiune îngustată │Pătrundere prea mare la încălzire sau │neadmis │
│ │a conductei │îmbinare │ │
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    C. Criterii de acceptare a defectelor pentru îmbinări sudate prin rezistenţă electrică


┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Conducta sudată şi fiting, │ │
│ 1. │Defect unghiular │înclinat într-o parte sau pe │admise, când f < 2 mm │
│ │ │ambele. │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Abatere unghiulară mare cu împingerea │ │
│ 2. │Deformare prin │spiralei de încălzire şi topirea cu │neadmis │
│ │tensionare │presiune de sudare diferită, cu sau │ │
│ │ │fără separaţie în planul îmbinării │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3. │Modelare │Formare de canale pe circumferinţa │neadmis │
│ │necorespunzătoare │axial, pe suprafaţa sau locale │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Sudare incompletă de suprafaţa sau │ │
│ 4. │Lipsa de topire │locală cu/fără separaţie în planul │neadmis │
│ │ │îmbinării │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5. │Incluziuni de corpuri │Adunarea porilor în planul îmbinării, │ │
│ │străine │separaţii şi dezlipiri în spiralele de│neadmis │
│ │ │încălzire │ │
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


                      pentru determinarea lăţimii supraînălţării


    ANEXA F


                                      Standarde    STAS 4203-74 Metalografie. Luarea şi pregătirea probelor metalografice
    STAS 12825-90 Îmbinări sudate din materiale plastice. Defecte. Clasificare şi terminologie
    SR ISO 4065:1995 Ţevi din materiale termoplastice. Tablou universal al grosimilor de perete
    SR EN ISO 527:2000 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune


                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016