Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2004  privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a unor operaţiuni valutare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2004 privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a unor operaţiuni valutare

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 12 februarie 2004

    Având în vedere prevederile art. 12 şi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 38 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezenta normă.

    ART. 1
    Persoanele juridice rezidente şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, care efectuează schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoanele fizice în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare, au obligaţia raportării atât letric, cât şi în format electronic a acestor tranzacţii la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 1.
    ART. 2
    (1) Persoanele juridice rezidente, care au conturi deschise în străinătate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare, au obligaţia să raporteze letric la Banca Naţională a României - Direcţia statistică tranzacţiile efectuate prin aceste conturi, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 2.
    (2) Obligaţia raportării tranzacţiilor efectuate prin conturile deschise în străinătate revine şi persoanelor juridice rezidente exceptate de la autorizare conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare. Pentru ambasade, consulate sau alte reprezentanţe ale României în străinătate, agenţii, birouri ale persoanelor juridice române, care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în străinătate şi alte asemenea entităţi, obligaţia de raportare revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparţin.
    (3) Instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare instituţii de credit, nu raportează în baza prezentului articol.
    ART. 3
    Instituţiile de credit vor raporta lunar la Banca Naţională a României - Direcţia statistică soldurile din ultima zi bancară a fiecărei luni pentru conturile curente şi de depozit în monedă naţională (leu) deţinute de nerezidenţi. Datele se raportează agregat pe fiecare tip de cont şi se transmit prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), până cel târziu în data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 3.
    ART. 4
    (1) Persoanele juridice şi fizice rezidente care deţin cel puţin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sunt considerate investitori direcţi în străinătate şi au obligaţia notificării acestei investiţii la Banca Naţională a României - Direcţia statistică.
    (2) Notificarea investiţiei se va efectua prin completarea şi transmiterea letrică a formularului prezentat în anexa nr. 4, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel puţin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective.
    (3) Rezidenţii care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, au deja calitatea de investitori direcţi în străinătate au de asemenea obligaţia notificării investiţiei respective, în cel mult 30 de zile calendaristice.
    ART. 5
    (1) La efectuarea plăţilor în valută către nerezidenţi, clienţii instituţiilor de credit, rezidenţi, au obligaţia de a completa formularul "Dispoziţie/declaraţie de plată externă (DPE)", pus la dispoziţie de instituţia de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plăţii. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 5, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituţia de credit şi celălalt pentru ordonatorul plăţii.
    (2) În cazul plăţilor ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie, clienţii ordonatori au obligaţia punerii la dispoziţia instituţiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plăţii.
    (3) În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la instituţii de credit, pentru plăţi către nerezidenţi, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice.
    (4) Pentru plăţile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul se utilizează în calitate de declaraţie de plată externă. Formularul se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plăţii, de către client sau instituţia de credit, în funcţie de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instrucţiunilor de completare.
    ART. 6
    (1) Clienţii instituţiilor de credit, rezidenţi, au obligaţia să completeze formularul "Declaraţie de încasare externă (DIE)", prezentat în anexa nr. 6, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor cu sumele în valută încasate de la nerezidenţi.
    (2) Formularul DIE se completează pentru toate tipurile de tranzacţii, în două exemplare, dintre care unul pentru instituţia de credit şi celălalt pentru client.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-6 constituie parte integrantă a prezentei norme.
    ART. 8
    (1) Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigură confidenţialitatea datelor individuale raportate.
    (2) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor raportate în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 şi 4 revine persoanei rezidente raportoare.
    (3) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor completate în formularele DPE şi DIE revine clienţilor instituţiilor de credit, titulari ai operaţiunilor respective. Instituţiile de credit au obligaţia să urmărească completarea formularelor DPE şi DIE de către clienţii acestora.
    (4) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenţa art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 69 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Prezenta normă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
                      Emil Iota Ghizari

    Bucureşti, 30 ianuarie 2004.
    Nr. 2.


    ANEXA 1

    CSV
    Denumire ..........................................
    Cod unic de înregistrare ..........................
    Cod statistic atribuit de B.N.R. ..................
    Localitate ............ Str. .......... Nr. .......
    Bl. .... Ap. ..... Sector ...... Judet ............
    Telefon ............ Fax .......... E-mail ........

                                    Operaţiuni
                de schimb valutar efectuate în luna ....... anul
┌────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │ Felul valutei │Cumpărări de la│Cumpărări de la│Vânzări către│Vânzări │
│crt.│ │persoane fizice│instituţii de │ persoane │către in- │
│ │ │ │ credit │ fizice │stituţii │
│ │ │ │ │ │de credit │
├────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │EURO │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 2 │Dolari SUA │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 3 │Total alte │ │ │ │ │
│ │valute (în echi-│ │ │ │ │
│ │valent EURO*) │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────┘


--------
    *) Transformarea în echivalent EURO a valutelor tranzacţionate se efectuează pe baza cursurilor pieţei valutare comunicate de Banca Natională a României în ziua precedenta celei în care s-au efectuat tranzacţiile.

    NOTA
    Raportarea se efectuează centralizat, pentru toate subunităţile persoanei juridice sau ale sucursalei din România a instituţiei de credit persoana juridica straină.

    Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat date atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru cooperativele din reţea.


    CSV verso
                                DESCRIEREA
        tranzacţiilor valutare în luna ............. anul .......
┌──────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt. │ Denumire tranzacţie │ Monedă │Valoare │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│A │CUMPĂRĂRI DE VALUTA │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│1 │Sume în valută cumpărate - total │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│ │din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│1.1 │de la instituţii de credit │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│1.2 │de la persoane fizice rezidente │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│1.3 │de la nerezidenţi - total │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│ │din care, pe ţara de domiciliu: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│1.3.1 │ţara 1 │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│ ... │... │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│1.3.n │ţara n │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│B │VÂNZĂRI DE VALUTĂ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│2 │Sume în valută vândute - total │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│ │din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│2.1 │instituţiilor de credit │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│2.2 │persoanelor fizice rezidente │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│2.3 │nerezidenţilor - total │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│ │din care, pe ţara de domiciliu: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│2.3.1 │ţara 1 │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│... │... │în echivalent EURO │ │
├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤
│2.3.m │ţara m │în echivalent EURO │ │
└──────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────┘

              Semnătura autorizată Ştampila

    Datele completate pe acest formular sunt confidenţiale conform prevederilor
 legale în vigoare.


    NOTĂ:
    - Transformarea în echivalent EURO a valutelor tranzacţionate se efectuează pe baza cursurilor pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua precedentă celei în care s-au efectuat tranzacţiile.
    - Cumpărările şi vânzările de valută în relaţia cu nerezidenţii (poziţiile 1.3 şi 2.3) se vor detalia pe ţările de domiciliu ale nerezidenţilor, stabilite în baza paşaportului prezentat.


    ANEXA 2

                                ┌─────────────────────────────────┐
    CRS │ Referinţă:................ │
                                │ (Atribuită de B.N.R.) │
                                └─────────────────────────────────┘

                   RAPORTAREA STATISTICĂ A OPERAŢIUNILOR DERULATE
                       PRIN CONTURI DESCHISE ÎN STRĂINĂTATE
                        pentru luna .......... anul .............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE REZIDENT │
│ Denumire ............................................................... │
│ Cod unic de înregistrare ........................ Cod CAEN ............. │
│ Judeţ .......................... Localitate ............................ │
│ Str. ................ Nr. ....... Bl. ....... Sc. ..... Ap. ............ │
│ Sector .......... Cod poştal ............Telefon ....................... │
│ Fax ....................... E-mail ..................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. OPERAŢIUNI DERULATE │
│1. Soldul conturilor în străinătate │
│ la începutul lunii de raportare: .............. în valuta ............. │
│ │
│2. Tranzacţii: │
│ │
│ Încasări │
│ │
│Nr. │ │ Ţara de │ │
│crt. │Descrierea tranzacţiei │ provenienţă a │ Suma │
│ │ │ încasării │ │
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┤
│ În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, │
│ se vor anexa pagini suplimentare. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Plăti │
│ │
│Nr. │ │ Ţara de │ │
│crt. │Descrierea tranzacţiei │ destinaţie a │ Suma │
│ │ │ plăţii │ │
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
├─────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┤
│ În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, │
│ se vor anexa pagini suplimentare. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Soldul conturilor în străinătate la sfârşitul lunii de │
│ raportare: ............................................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Numele şi prenumele Semnătura autorizată:
                                (inclusiv ştampila)

    Data_____/____/_____
         (zz /ll/ aaaa)

    Funcţia

    Datele completate pe acest formular sunt confidenţiale conform prevederilor
 legale în vigoare.


    NOTĂ
    - Cod CAEN: Se completează codul CAEN al activităţii principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.
    - La poziţiile 1 şi 3, soldul reprezintă suma soldurilor conturilor deschise în aceeaşi valută.
    - Soldul la începutul lunii de raportare trebuie să fie egal cu soldul final din luna precedentă.             Exemple de tranzacţii:

    Încasări din:

    - activităţi de construcţii montaj
    - proiecte de arhitectură
    - consultanţă, studii de fezabilitate
    - servicii de proiectare pentru construcţii
    - transport de mărfuri (se va specifica
      modalitatea de transport: maritim,
      aerian, feroviar, rutier)
    - transport de pasageri (se va specifica
      modalitatea de transport: maritim,
      aerian, feroviar, rutier)
    - prestări servicii în domeniul informatic
    - patente şi drepturi de licenţă, drepturi
      de utilizare a manuscriselor şi programelor
      de calculator etc.
    - chirii imobile, maşini
    - comisioane pentru subscrierea şi
      plasamentul emisiunilor, brokeraj şi
      răscumpărarea titlurilor
    - dobânzi pentru depozite
    - dobânzi la conturi curente
    - dividende
    - intrări (trageri) din credite finaciare
      primite de la nerezidenţi
    - vânzarea de valori mobiliare emise de nerezidenţi
    - vânzarea de valori mobiliare emise de rezidenţi
    - alimentări cu sume în valută prin transfer din ţară
    - alimentări cu sume în valută din alte conturi
      deschise în străinătate
    - încasare sold "netting- account".

    Plăti pentru:

    - achiziţionarea de maşini, echipamente, piese de
      schimb etc.
    - transport de mărfuri (se va specifica modalitatea
      de transport: maritim, aerian, feroviar, rutier)
    - transport de pasageri (se va specifica modalitatea
      de transport: maritim, aerian, feroviar, rutier)
    - cazare
    - asigurări de bunuri
    - asigurări medicale
    - chirie imobile, maşini
    - cheltuieli de întreţinere şi funcţionare
      a sediilor din străinătate
    - traduceri
    - consultanţă juridică
    - consultantă managerială şi economică (de ex.
      referitor la strategia şi politica firmelor,
      planificarea, structurarea şi controlul unei
      organizaţii)
    - servicii de telecomunicaţii
    - taxe şi impozite prevăzute de legislaţia locală
    - întreţinerea şi funcţionarea sucursalei
      în străinătate
    - comisioane pentru subscrierea şi plasamentul
      emisiunilor, brokeraj şi răscumpărarea
      titlurilor
    - comisioane bancare
    - dobânzi plătite pentru creditele primite de la
      nerezidenţi
    - dividende
    - drepturi de personal (salarii, CAS etc.)
      plătite angajaţilor români
    - drepturi de personal (salarii, CAS etc.)
      plătite angajaţilor străini
    - rate de capital aferente creditelor
      primite de la nerezidenţi
    - cumpărări de acţiuni emise de
      nerezidenţi
    - cumpărări de obligaţiuni, bilete la
      ordin, alte titluri de credit emise
      de nerezidenţi
    - repatrierea sumelor în valută în
      conturi din ţară.
    - alimentarea cu sume în valută, a altor
      conturi deschise în străinătate
    - plată sold "netting- account".


         Raportarea statistică a operaţiunilor derulate prin
                    conturi deschise în străinătate
              Modul de completare a formularului CRS

    Se va completa câte un formular CRS pentru conturile deschise în străinătate în aceeaşi valută.
    Valuta:
    Se va completa denumirea valutei în care sunt deschise conturile.
    Soldul conturilor în străinătate la începutul lunii de raportare:
    Soldul iniţial al lunii de raportare trebuie să fie egal cu soldul final al lunii precedente.
    În situaţia în care pe parcursul lunii de raportare nu are loc nici o tranzacţie prin conturile respective, formularul se transmite la Banca Naţională a României - Direcţia Statistică, urmărindu-se corelaţia soldurilor: soldul final al lunii curente este egal cu soldul iniţial al lunii curente.
    Tranzacţii derulate prin aceste conturi:
    - Încasările şi plăţile derulate între deţinătorul rezident al conturilor şi terţii nerezidenţi şi rezidenţi (exemple de astfel de tranzacţii sunt redate pe verso-ul formularului CRS);
    - Alimentările conturilor din străinătate cu sume provenite din conturi ale titularului la instituţii de credit din România;
    - Alimentările conturilor din străinătate cu sume provenite din alte conturi
    - Repatrierile de valută din acest cont, în conturi ale titularului la instituţii de credit din România.
    Tranzacţiile de natură diferită se completează individual; tranzacţiile de aceeaşi natură, derulate cu nerezidenţi din aceeaşi ţară, se raportează agregat.
    Pentru fiecare tranzacţie sau grup de tranzacţii se va înregistra ţara de destinaţie sau de provenienţă a plăţii/încasării şi suma.
    Alte obligaţii de raportare ale rezidenţilor în situaţiile în care dispun alimentări din România ale conturilor din străinătate, sau în cazul repatrierilor de valută din aceste conturi:
    - În cazul în care un rezident dispune alimentarea contului său deschis la o instituţie de credit nerezidentă, acesta va trebui să completeze la instituţia sa de credit din România un formular Dispoziţie/Declaraţie de plată externă (DPE); la rubrica natura tranzacţiei va specifica: "alimentare cont deschis în străinătate";
    - În cazul în care un rezident repatriază sume dintr-un cont deschis la o instituţie de credit nerezidentă, va completa la instituţia de credit din România prin care încasează banii un formular Declaraţie de încasare valutară (DIE); raportorul va menţiona la rubrica natura tranzacţiei: "repatriere de valută din cont deschis în străinătate". Atunci când rezidentul lichidează contul din străinătate şi repatriază banii deţinuţi la instituţia de credit nerezidentă, va completa un formular DIE, în care va specifica la rubrica natura tranzacţiei: "lichidare cont deschis în străinătate"
    Ţara de provenienţă a încasării/Ţara de destinaţie a plăţii, poate fi diferită de Ţara în care funcţionează contul.
    Sold conturilor în străinătate la sfârşitul lunii de raportare:
    Se calculează astfel:
    Soldul conturilor la începutul lunii de raportare + Încasări - Plăţi.
    Soldul la sfârşitul lunii de raportare va constitui soldul iniţial al lunii următoare.


    ANEXA 3

    CLN

    Denumire instituţie de credit................................
    Data raportării:____/____/_____ [zz/ll/aaaa]

            Soldurile conturilor în lei deţinute de nerezidenţi
                 luna ................ anul......

                                                  mil. lei
┌─────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. crt. │ Tipul conturilor │ Sold │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1. │ Conturi curente │ │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2. │ Conturi de depozit │ │
└─────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┘
             Semnătura autorizată Ştampila    ANEXA 4

               NOTIFICARE PRIVIND INVESTIŢIILE DIRECTE ALE REZIDENŢILOR
                                 ÎN STRĂINĂTATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. REZIDENT (investitor direct în străinătate) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DATELE DE IDENTIFICARE │
├─┬───────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬───────────────┤
│1│Denumire companie/Nume: │2│Cod unic de înregistrare: │3│Forma juridica:│
├─┘ ├─┘Cod numeric personal: ├─┘ │
│ │ │ │
├─┬────────────────────┬─┬────┴──────────────────────────────┴──┬─┬────────────┤
│4│Localitate: │6│Strada/nr./bl./sc./ap.: │7│Judet: │
├─┘ ├─┘ ├─┘ │
├─┬────────────────────┤ │ │
│5│Cod poştal: │ │ │
├─┘ │ │ │
│ │ │ │
├─┬────────────────────┴────┬─┬─────────────────────┬──┬────────┴──────────────┤
│8│Număr telefon: │9│Număr fax: │10│E-mail: │
├─┘ ├─┘ ├──┘ │
│ │ │ │
├───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┤
│CARACTERISTICI ALE FIRMEI REZIDENTE │
├──────────────────┬──┬────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ACTIVITATE │11│Clasa CAEN │Cod: │
│ECONOMICA ├──┘ ├───────────────────────────────────────────┤
│PRINCIPALA │ │Denumire: │
│ │ │ │
├──────────────────┼──┬────────────┴──────────┬──┬──────────────┬──┬───────────┤
│MĂRIME FIRMA │12│Capital social subscris│13│Cifra de │14│Număr mediu│
│ ├──┘(mii lei): ├──┘afaceri ├──┘de salari- │
│ │ │ (mii lei) │ aţi: │
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. FIRMA NEREZIDENTĂ (obiect al investiţiei directe) │
├─┬───────────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────┤
│1│Denumire: │2│Ţara: │
├─┘ ├─┘ │
│ │ │
├─┬─────────────────────────┬─┬───────────────┴──────┬─┬───────────────────────┤
│3│Participaţia la capitalul│4│Valoarea participaţiei│5│Sector de activitate │
├─┘subscris al firmei (%): ├─┘(în valuta) ├─┘(se completează asimi- │
│ │ │ lat unei diviziuni │
│ │ │ CAEN): │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. PERSOANA CARE COMPLETEAZĂ ACEST FORMULAR │
├─┬─────────────────────────────────────────────────────┬─┬────────────────────┤
│1│Nume şi prenume: │2│Funcţie: │
├─┘ ├─┘ │
│ │ │
│ │ │
├─┬──────────────────────────┬─┬────────────────────────┴────┬─┬───────────────┤
│3│Număr telefon: │4│Număr fax: │5│E-mail: │
├─┘ ├─┘ ├─┘ │
│ │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┘

   Data |__| |__||____| Semnătura autorizata şi stampila
         zz LL AAAA


    Datele completate în prezentul formular sunt confidenţiale şi se utilizează numai în scopuri statistice.    ANEXA 5

    DPE

        DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ
                                   ┌─────────────────────────────┐
                                   │Se va completa de către bancă│
                                   ├─────────────────────────────┤
                                   │Referinţa │
                                   │bancară │
                                   └─────────────────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.Ordonator [] Cod unic de înregistrare

 Denumire/Nume şi prenume _____________________ [] CNP ____________________

 Cod CAEN _______________Localitate _____________ Str. ____________ Nr. ______

 Telefon __________________ Fax _______________ e-mail ____________________

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Banca ordonatorului

 Denumire ____________________________________________

 Sucursala/Agenţia/...________________________________Cod _________________

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Suma ordonată sau platită

                                                   Valuta
  ──────────────── ────────────────── ─────────────────
    (în cifre (în litere)


 din care, plăţi pe tipuri de tranzacţii:
─────┬───────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────
 Nr. │ Valoarea │ Cod*) │Descrierea tranzacţiei │Data livrării│Nr. din
 crt.│tranzacţiei│tranzacţie│pentru care se dispune/│ │Registrul
     │ │ │efectuează plata │ │datoriei
     │ │ │ │ │externe
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────
 În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa
 pagini suplimentare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.INSTRUCŢIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

 [] spot [] SWIFT/telegrafic [] numerar [] cec [] încasare
                                                 [] ordin de plata [] acreditiv
 [] urgent [] confirmare a
               instrucţiunii
               telefonice/electronice nr. _________________  Documente:

  [] contracte ______________________ Plata din cont nr.
  [] facturi ______________________ __________________________
  [] DVI ______________________

  [] Anexa conţinând lista altor documente necesare
     efectuării plăţii Comisioane şi
                                     speze: [] OUR [] BEN [] SHA

───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
 5. Banca beneficiarului │6. Beneficiar
                                           │
 Denumire ________________________________ │Nr. cont __________________________
                                           │
 Adresa __________________________________ │Denumire/
                                           │Nume: ____________________________
        __________________________________ │
                                           │Adresa ___________________________
 Ţara __________________________________ │
                                           │Ţara _____________________________
───────────────────────────────────────────┤
 7. Ţara partenerului din contractul │Mesaj pentru beneficiar
    extern │
           __________________________ │
───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
 8. Informaţiile completate pe acest │9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA
 formular sunt reale şi complete. │ORDONATORULUI
                                           │Dispoziţia de plata a fost
                                           │executată.
  Semnătura autorizata │
  a ordonatorului ____________________ │Data valutei _________________
                                           │
                                           │
 Data __________ Stampila ordonatorului │Data ___________ Semnătura şi
                                           │ stampila
                                           │ lucrătorului
                                           │ bancar
                                           │
                                           │
───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────

_________
    *) Opţional, se completează de către banca


                    Instrucţiuni pentru completare

    Formularul DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ (DPE) se utilizează, după caz, pentru ordonarea unei plăţi, respectiv pentru declararea unei plăţi efectuate în cadrul unui acreditiv.
    DPE se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă şi un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizează şi pentru elaborarea balanţei de plăţi,
    Caseta 1. La "Cod CAEN" se completează codul CAEN al activităţii principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.
    Caseta 3. Atât suma ordonată cât şi cea plătită în cadrul unui acreditiv se defalcă pe tranzacţii, completându-se pentru fiecare tranzacţie valoarea şi, după caz, data livrării şi/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private).
    Suma poate face obiectul plăţii mai multor facturi, contracte etc. către acelaşi beneficiar.
    Data livrării se va completa numai în cazul importurilor de bunuri.
    Exemple de tranzacţii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:
    - Import de bunuri (avansuri, plăti la livrare, plăţi după livrare);
    - Transport de bunuri sau persoane pe modalităţi de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
    - Construcţii şi antreprenoriat în România sau în străinătate;
    - Investiţii directe în capitalul social al unor firme din străinătate (participare la capital social de 10% sau mai mult);
    - Lichidarea investiţiilor nerezidenţilor;
    - Donaţii, moşteniri şi alte transferuri fără contraprestaţie;
    - Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenţi;
    - Avans leasing financiar;
    - Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenţi;
    - Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenţi. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar s.a.);
    - Dividende;
    - Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligaţiuni şi altele) emise de rezidenţi;
    - Credite acordate nerezidenţilor. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul creditului acordat (credit financiar); Se va completa "credit investiţie directă" dacă intre creditor şi debitor există o relaţie de investiţie directă (deţinerea de 10% şi peste din capitalul social);
    - Achiziţionarea de valori mobiliare emise de nerezidenţi, specifice pieţei de capital (cumpărare de acţiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadentă iniţială, de regulă, mai mare de un an) sau ale pieţei monetare (efecte de comerţ, instrumente derivate, titluri de stat, precum şi orice alte valori mobiliare cu scadenţe iniţiale, de regulă mai mici de un an);
    - Răscumpărări de valori mobiliare româneşti, instrumente ale pieţei de capital sau ale pieţei monetare.
    Caseta 7. Se completează în cazul în care ţara partenerului din contractul extern diferă de ţara beneficiarului plăţii.
    Datele completate pe acest formular sunt confidenţiale conform prevederilor legale în vigoare.


    ANEXA 6

    DIE
              DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ
                                   ┌─────────────────────────────┐
                                   │Se va completa de către bancă│
                                   ├─────────────────────────────┤
                                   │Referinţa │
                                   │bancară │
                                   └─────────────────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Beneficiar [] Cod unic de înregistrare

 Denumire/Nume şi prenume _____________________ [] CNP ____________________

 Cod CAEN _______________Localitate _____________ Str. ____________ Nr. ______

 Telefon __________________ Fax _______________ e-mail ____________________

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Banca beneficiarului

 Denumire ____________________________________________

 Sucursala/Agenţia/...________________________________Cod _________________

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Suma încasată

                                                   Valuta
  ──────────────── ────────────────── ─────────────────
    (în cifre (în litere)


 din care, plăţi pe tipuri de tranzacţii:
─────┬───────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────
 Nr. │ Valoarea │ Cod*) │Descrierea tranzacţiei │Data livrării│Nr. din
 crt.│tranzacţiei│tranzacţie│pentru care s-a încasat│ │Registrul
     │ │ │ suma │ │datoriei
     │ │ │ │ │externe
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────
─────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────
 În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa
 pagini suplimentare.
────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────
 5. Ţara ordonatorului plăţii │ 6. Ţara partenerului din contractul extern
                                │
                                │
                                │
────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────
 7. Informaţiile completate pe │ 8. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA
 acest formular sunt reale şi │BENEFICIARULUI
 complete. │
                                │
                                │ Data valutei _______________
  Semnătura autorizata │
   a beneficiarului ___________ │
                                │Data ____________ Semnătura şi Ştampila
   Data ___________ │ lucrătorului bancar
                                │
                 Ştampila │
               beneficiarului │
                                │
────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────

-------
    *) Opţional, se completează de către bancă.

                         Instrucţiuni pentru completare

    Formularul DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ (DIE) se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă şi un exemplar pentru beneficiar). Datele din formular se utilizează pentru elaborarea balanţei de plăţi.
    Caseta 1. La "Cod CAEN" se completează codul CAEN al activităţii principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.
    Caseta 3. Suma încasată se defalcă pe tranzacţii, completându-se pentru fiecare tranzacţie valoarea şi după caz, data livrării şi/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma încasată poate face obiectul încasării mai multor facturi, contracte etc. de către acelaşi beneficiar.
    Data livrării se va completa numai în cazul exporturilor de bunuri.
    Exemple de tranzacţii pentru care se fac încasări:
    - Export de bunuri (avansuri, încasări la livrare, încasări după livrare);
    - Transport de bunuri sau persoane pe modalităţi de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
    - Construcţii şi antreprenoriat, în România sau în străinătate;
    - Servicii turistice oferite nerezidenţilor: cazare, masă etc.
    - Servicii juridice, de consultanţă, de reclamă, de cercetare etc.
    - Investiţii directe în capitalul social al firmelor din România (participare la capital social de 10% sau mai mult);
    - Lichidarea investiţiilor rezidenţilor;
    - Donaţii, moşteniri, transferuri fără contraprestaţie;
    - Comisioane aferente creditelor acordate nerezidenţilor;
    - Dobânzi aferente creditelor acordate nerezidenţilor;
    - Rate de capital aferente creditelor acordate nerezidenţilor. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul creditului primit (credit financiar sau comercial);
    - Dividende;
    - Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligaţiuni şi altele) emise de nerezidenţi;
    - Credite primite de la nerezidenţi. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul creditului primit (credit financiar sau comercial) Se va completa "credit investiţie directă" dacă între creditor şi debitor există a relaţie de investiţie directă (deţinerea de 10% şi peste din capitalul social);
    - Achiziţionarea de valori mobiliare emise de rezidenţi, specifice pieţei de capital (cumpărare acţiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadenţă iniţială, de regulă mai mare de un an) sau ale pieţei monetare (efecte de comerţ, instrumente derivate, titluri de stat, precum şi orice alte valori mobiliare cu scadenţe iniţiale, de regulă mai mici de un an);
    - Vânzări de valori mobiliare emise de nerezidenţi, instrumente ale pieţei de capital sau ale pieţei monetare.
    Caseta 6. Se completează în cazul în care ţara partenerului din contractul extern diferă de ţara ordonatorului plăţii.
    Datele completate pe acest formular sunt confidenţiale conform prevederilor legale în vigoare.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016